Elektronarzędzia oraz maszyny pneumatyczne i do obróbki drewna, a także odzież robocza.
Sklep e-Narzedziownia.pl

Kontakt

tel. 77 544 97 77
Krapkowice

Popularne produkty

Narzędzia dla instalatorów, Wentylacja, Wciągarki , podnośniki i dynanometry, Pompy elektryczne do wody i hydrofory, Elektronarzędzia, Narzędzia akumulatorowe

Popularne marki

Metabo, Rems, Tractel, Vents, Ibo, Stiebel eltron, Felsom, Blauberg, Aeg haustechnik, Clage, Rothenberger, Festool, Gira

Rekomendcja klientów

Monitorowana jakość obsługi

  • opinie pozytywne: 2
  • opinie neutralne: 0
  • opinie negatywne: 0
Podsumowanie

e-Narzedziownia.pl > Oferowane produkty > Ogrzewanie wody i suszarki do rąk > elektryczne pojemnościowe podgrzewacze wody > Stiebel WDV 1011 izolacja cieplna dla ogrzewaczy SHO AC 1000 (232876) - koszt przesyłki - przedpłata TRANSPORT 0 zł


Stiebel Eltron

   

Opis

Wysokojakościowa 100 mm izolacja cieplna z tworzywa piankowego z powłoką z tworzywa sztucznego. Okres gwarancji : - sprzedaż Konsumencka - 24 miesięcy / przedłużony okres gwarancji na wybrane kategorie produktów *   * wyszczególnienie kategorii produktów o przedłużonej gwarancji znajduje się w pkt 3 - sprzedaż dla Przedsiębiorców - 12 miesięcy Warunki gwarancji : 1. Niniejszą gwarancją objęte są ukryte wady materiałowe lub konstrukcyjne części lub całego urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niesprawnego działania Nabywca zgłasza awarię do wskazanego przez sprzedawcę Autoryzowanego Zakładu Serwisowego Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o. posiadającego uprawnienia producenta do serwisowania odpowiedniego typu urządzenia. 3. Standardowy okres gwarancji na urządzenie wynosi 24 miesiące licząc od dnia zakupu, a w przypadku urządzeń intensywnie eksploatowanych (np. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) 12 miesięcy. Poza standardowym okresem gwarancji dla następujących produktów obowiązują wydłużone okresy gwarancyjne:     a Maty grzewcze 120 miesięcy, pod warunkiem odbioru i uruchomienia instalacji przez firmę posiadającą w chwili montażu ważną autoryzację Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o. Inne elementy systemu objęte są gwarancją standardową. b Kolektory słoneczne 60 miesięcy , pod warunkiem dokonywania przez Autoryzowany Zakład Serwisowy odpłatnych przeglądów systemu w odstępach 12-to miesięcznych od dnia rozpoczęcia okresu gwarancyjnego.Dotyczy wyłącznie kolektorów pracujących w pełnym systemie Stiebel Eltron (kolektor,zasobnik,automatyka).Inne elementy systemu objęte są gwarancja standardową.   4. Maksymalna wartość roszczenia gwarancyjnego jest równa wartości zakupu urządzenia zakwalifikowanego przez Gwaranta do wymiany. Gwarant nie ponosi żadnych dalszych kosztów spowodowanych wadliwą pracą lub przestojem urządzenia. 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji ogrzewacza na stałe wmontowanego w układ wodny, pieca akumulacyjnego, klimatyzatora (poza przenośnymi) najbliższy uprawniony Zakład Serwisowy dojeżdża do miejsca naprawy na koszt Gwaranta. 6. Wszelkie naprawy wynikające z udzielonej gwarancji będą wykonywane w terminie do 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do Zakładu Serwisowego. W przypadku urządzeń na stałe wmontowanych w układ wodny, pieców akumulacyjnych, klimatyzatorów (poza przenośnymi), usterka usunięta zostanie w miejscu zainstalowania urządzenia w terminie do 21 dni od daty jej zgłoszenia do Zakładu Serwisowego. Sprawdzenie zasadności reklamacji możliwe jest jedynie przy urządzeniu podłączonym do instalacji. Reklamacja nie będzie rozpatrzona jeżeli urządzenie zostało zdemontowane przed przybyciem Serwisanta. 7. Widoczne błędy fabryczne objęte wydania urządzenia z magazynu Gwaranta. 8. Nabywca traci prawo do gwarancji jeżeli: a) urządzenie zostało zainstalowane, przechowywane lub użytkowane niezgodnie z instrukcją, ogólnie przyjętymi wymogami bezpieczeństwa lub zasadami technicznymi; b) dokonano samowolnego zdjęcia plomb fabrycznych, napraw elementów, przeróbek we własnym zakresie lub uzbrojenia urządzenia w elementy nie fabryczne; c) uszkodzenia powstały nie z winy producenta np. na skutek: - zanieczyszczenia wody lub powietrza, - niewłaściwego napięcia elektrycznego lub ciśnienia wody w układzie, - wad instalacji do której urządzenie jest podłączone oraz nieprawidłowego jej napełnienia, - wytrącenia się kamienia kotłowego, - braku systematycznej kontroli i wymiany anody ochronnej, - zamarznięcia urządzenia; d) urządzenie było używane do ogrzewania wody o parametrach niezgodnych z Rozp. Min. Zdrowia z dn. 04.09.2000 r. (Dz.U.Nr.32 poz. 937). 9. W przypadku mat i kabli grzejnych obowiązują dodatkowe wyłączenia spod gwarancji uszkodzeń spowodowanych: - czynnikami mechanicznymi, - niewłaściwym zasilaniem, - samodzielnymi zmianami w instalacji elektrycznej dokonanymi przez Użytkownika lub osoby nieuprawnione, - brakiem zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych i różnicowo-prądowych, - pracami renowacyjnymi lub remontowymi wykonywanymi po zamontowaniu systemu, które realizowane są niezgodnie z założeniami przedstawionymi w projekcie po wykonawczym zainstalowanego systemu ogrzewania lub wykonywanymi niezgodnie z prawem budowlanym, 10. Warunkami realizacji uprawnień gwarancyjnych są: a) bezwzględne przedstawienie oryginału prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej zawierającej: - datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmową jednostki handlowej i podpisem sprzedawcy, - dane Użytkownika i urządzenia, - karta nie może nosić śladów zmian, poprawek, skreśleń itp. b) przedstawienie oryginalnej faktury zakupu; c) poświadczenie przez Zakład Serwisowy prawidłowej instalacji i uruchomienia urządzenia: - w przypadku urządzeń objętych standardowym okresem gwarancyjnym poświadczenie wystawia Zakład Serwisowy przy pierwszych oględzinach urządzenia na "protokole montażu" zamieszczonym na karcie gwarancyjnej, - w przypadku urządzeń objętych ponad 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym poświadczenie wystawia Zakład Serwisowy w dniu pierwszego uruchomienia na wzorze protokołu przygotowanym przez Producenta. 11. Nabywca pokrywa następujące nie objęte gwarancją koszty według indywidualnej oferty Zakładu Serwisowego: a) wszelkie koszty związane ze złożeniem urządzenia dostarczonego standardowo w częściach; b) koszt montażu oraz podłączeń w miejscu pracy urządzenia; c) koszt uruchomienia; d) koszt okresowej regulacji, przeglądów i konserwacji oraz ewentualnego czyszczenia urządzenia, e) całkowity koszt naprawy i dojazdu w przypadku reklamacji nieuzasadnionej, f) koszt dojazdu w przypadku nie udostępnienia urządzenia mimo ustalonego terminu naprawy. 12. Zakład Serwisowy ma prawo odmówić uruchomienia urządzenia w przypadku niewłaściwie wykonanej instalacji. W takiej sytuacji sporządzany jest protokół usterek, a ponowne uruchomienie może odbyć się dopiero po ich usunięciu. 13. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie urządzenie zakupione i użytkowane na terenie Polski. 14. Naprawa gwarancyjna jest potwierdzana podpisem Nabywcy na formularzu zlecenia serwisowego, pod rygorem utraty prawa do dalszych napraw. 15. Wszelkie naprawy wynikające z udzielonej gwarancji winny być wykonywane przez Zakład Serwisowy posiadający aktualną autoryzację Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o., pod rygorem utraty gwarancji. 16. W okresie gwarancji Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o. wyłącza rękojmię jako podstawę jakichkolwiek roszczeń z tytułu ewentualnej niesprawności urządzenia. 17. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji należy rozstrzygać w trybie polubownym a w razie braku porozumienia przed Sądem Rejonowym w Warszawie. Pozostałe warunki gwarancji regulują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002.141.1176).

Sposoby płatności

  • Płatność przy odbiorze
  • Przelew bankowy

Dostawa towaru

  • Wskaźnik dostępności towaru

Ostatnie opinie klientów sklepu

zbysze rekomenduje e-Narzedziownia.pl opinia nr 60020 z 31.08.2010

Solidny ,tani .szybka realizacja przesłki.

zakupy: metabo 280/10/50; sierpień 2010

plusy: solidnosc

minusy: brak

 
     

Tomek rekomenduje e-Narzedziownia.pl opinia nr 20258 z 14.09.2008

Cena najniższa nie płaciłem za przesyłkę i co jeszcze chcieć.I tak mam parę stówek w kieszeni.

zakupy: Metabo KGS 301; sierpień 2008

plusy: Cena , cena i jeszcze raz cena, przesyłka doszła w 2 dni

minusy: dla mnie nie ma

 
     
Zobacz wszystkie opinie klientów

Stiebel WDV 1011 izolacja cieplna dla ogrzewaczy SHO AC 1000 (232876) - koszt przesyłki -...

Powiększ zdjęcie

Cena: 2035,01 zł

wysyłka 1 dzień

Sprzedawca

Narzędziownia Magdalena Mizio
ul. Rodzinna 8
47-300 Krapkowice

Kontakt

Tel.: 77 544 97 77,
504 082 077

Faks: 77 544 97 78

Gadu-Gadu: 11867012

Adres www

data aktualizacji oferty: 23.03.2017 | zgłoś błąd

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2017 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER