Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklep InBook.pl

Kontakt

tel. 32 268 64 04
Dąbrowa Górnicza

Popularne produkty

Książki & Multimedia, Prezenty & Akcesoria, Komputer

Popularne marki

Rekomendcja klientów

Monitorowana jakość obsługi

 • opinie pozytywne: 9
 • opinie neutralne: 1
 • opinie negatywne: 6
Podsumowanie

InBook.pl > Oferowane produkty > Książki & Multimedia > Książki > Świderki "Dynie" 60cm. 5szt. /1614/


 

Opis

Nazwa - Świderki "Dynie" 60cm. 5szt. /1614/ Kod EAN - 5907735413981 Wydawca - BAL Podatek VAT - 23%

Dane techniczne

OpisKarteczki w pudełku Miss Melody. Karteczki w pudełku z ołówkiem, z wizerunkami koników. Idealne na wszelkiego rodzaju notatki. Dwa kolory do wyboru różowe lub niebieskie.
NazwaKarteczki W Pudełku Miss Melody Różowe 8466B
OprawaMiękka
WydawcaPlus-z
Kod ISBN4010070271114
Kod EAN4010070271114
Format120 x 105 x 28
Podatek VAT23%
Premiera2016-09-21
OpisPuzzle Ravensburger 216 ELEMENTÓW Zamek Disneya.
Nazwa216 ELEMENTÓW Zamek Disneya
MarkaRavensburger
Kod EAN4005556125876
WydawcaRAVENSBURGER
Kod producentaGXP-559032
Podatek VAT23%
OpisNowy opryskiwacz samojezdny od John Deere fascynuje w wersji oryginalnej stelażem do opryskiwania o długości 36 metrów. SIKU realizuje to w sposób szczegóły, tworząc model o rozpiętości rzędu ponad 110 cm. To rekord w pokoju dziecięcym! Oprócz tego zaskakującego szczegółu model ten jest również wyposażony w możliwość sterowania wszystkimi kołami, które można poruszać za pomocą kierownicy umieszczonej w kabinie. Ściągana kabina, otwierana maska oraz napełniany i ściągany zbiornik dopełniają obrazu tego wyjątkowego i wysokojakościowego modelu.
NazwaOpryskiwacz John Deere
MarkaSiku
Kod EAN4006874040650
WydawcaSiku
Kod producentaGXP-556397
Podatek VAT23%
OpisPojazd Phoenix z bajki Strażak Sam z efektami świetlnymi, otwieranymi drzwiami, podnośnikiem i specjalnymi szelkami do ratowania zwierząt. W zestawie figurki Strażaka Sama i konia.
NazwaStrażak Sam Pojazd Phoenix z figurką
MarkaSimba
Kod EAN4052351012375
WydawcaSimba
Kod producentaGXP-557733
Podatek VAT23%
OpisPuzzle Ravensburger 108 ELEMENTÓW 3D Statua Wolności noc.
Nazwa108 ELEMENTÓW 3D Statua Wolności noc
MarkaRavensburger
Kod EAN4005556125968
WydawcaRavensburger
Kod producentaGXP-559033
Podatek VAT23%
OpisPublikacja stanowi kompleksowe opracowanie problematyki solidarności biernej w prawie polskim w zakresie stosunków łączących dłużników solidarnych i wierzyciela. Podejmuje ona zagadnienie systemowego ukształtowania przepisów o solidarności na tle innych pokrewnych instytucji prawa zobowiązań zakładających wielość dłużników (zobowiązania podzielne, niepodzielne, wspólne, zobowiązania in solidum). Porusza się w niej również problematykę wykładni obowiązujących przepisów o solidarności związanych z takimi kwestiami praktycznymi, jak istnienie zobowiązań solidarnych w okresie przed ich wygaśnięciem (m.in. w kontekście skutków naruszenia zobowiązania, przedawnienia, zwolnienia z długu, odnowienia, zwłoki wierzyciela)
zwolnienie dłużników solidarnych w następstwie zaspokojenia wierzyciela
zarzuty przysługujące dłużnikom solidarnym. Opracowanie zawiera analizę prawno-porównawczą solidarności dłużników, podsumowanie dotychczasowego dorobku doktryny krajowej oraz kompletny wykaz orzecznictwa związanego z poruszanymi zagadnieniami. Przedstawiona została w nim propozycja typologizacji obowiązujących przepisów o solidarności. Publikacja jest skierowana do sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych oraz osób zajmujących się naukowo prawem prywatnym. Zainteresuje ona również dydaktyków i doktorantów.
NazwaSolidarność bierna w stosunkach dłużników z wierzycielem
AutorMichał Berek
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380925885
Kod EAN9788380925885
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326487033
Podatek VAT23%
OpisKomentarz do ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki jest pierwszym tego typu kompleksowym opracowaniem na rynku wydawniczym. W drugim wydaniu omówiono najnowsze zmiany ustawy dotyczące doprecyzowania warunków wszczęcia przewodu doktorskiego, określenia, jakie publikacje mogą stanowić podstawę postępowania habilitacyjnego, zmniejszenia wymagań w zakresie uzyskania tytułu profesora.
NazwaUstawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz
AutorJan Michał Zieliński, Hubert Izdebski
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326487354
Kod EAN9788326487354
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326479861
Podatek VAT23%
OpisAnna Fogel doktor nauk prawnych
radca prawny
kierownik Zespołu Prawnych Podstaw Planowania Przestrzennego w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Miesz- kalnictwa w Warszawie
specjalizuje się w prawie administracyjnym i prawie ochrony środowiska, zwłaszcza w przyrodniczych aspektach planowania przestrzennego
autor- ka licznych publikacji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska. Komentarz omawia przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tzw. ustawy krajobra- zowej), której celem jest wprowadzenie mechanizmów umożliwiających powstrzyma- nie procesu degradacji krajobrazu oraz jego zachowanie. Regulacja ta dokonuje zmian w dziesięciu obowiązujących ustawach, w tym m.in. w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzając m.in. defi nicje reklamy, tablicy reklamowej czy krajobrazu priorytetowego oraz umożliwia- jąc radzie gminy ustalanie warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
przewidziano także, jako zadanie własne sa- morządu województwa, dokonywanie tzw. audytu krajobrazowego
w ustawie o ochronie przyrody, zmieniając regulacje dotyczące tworzenia i funk- cjonowania parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu, da- jąc sejmikom wojewódzkim możliwość wyznaczania tzw. stref ochrony krajobrazu istotnych dla zachowania walorów krajobrazowych regionu oraz określania wykazu obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym
w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, umożliwiając radzie gminy wprowa- dzenie nowej opłaty lokalnej, tj. opłaty reklamowej. Autorzy komentarza zwracają uwagę zarówno na zagadnienia prawne, jak i na archi- tektoniczne oraz geografi czne aspekty ochrony krajobrazu. Publikacja przeznaczona jest dla pracowników organów samorządowych gmin, po- wiatów i województw oraz prawników obsługujących te organy. Będzie pomocna dla pracowników biur planowania przestrzennego, urbanistów, a także osób związanych z działalnością reklamową.
NazwaUstawa krajobrazowa
AutorAnna Staniewska, Grzegorz Goleń, Anna Fogel
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380922624
Kod EAN9788380922624
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326499449
Podatek VAT23%
OpisAleksander Gubrynowicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
wykłada również w Collegium Civitas
autor wielu publikacji dotyczących międzynarodowego prawa ochrony środowiska, międzynarodowego prawa ochrony inwestycji, prawa europejskiego, prawa lotniczego i prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, jak również kilkudziesięciu pozycji poświęconych Europie Środkowej i Wschodniej
komentator bieżących wydarzeń z zakresu polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych w radiu i telewizji. W zamyśle autora niniejsza monografia, koncentrując się na wczesnym etapie krystalizacji doktryny immunitetu państwa, ma stanowić łącznik między prowadzoną współcześnie dyskusją (w której argumentacja odwołująca się do aspektów historycznoprawnych odgrywa nadal znaczącą rolę) a realiami, w których powstawały najwcześniejsze dzieła nauki prawa oraz zapadały pierwsze wyroki sądowe mające znaczenie dla procesu tworzenia zrębów tej instytucji prawa międzynarodowego. Publikacja ta traktując o immunitecie państwa skierowana jest przede wszystkim do specjalistów z zakresu prawa międzynarodowego. Niezależnie od tego może ona stanowić cenny wkład do badań w obrębie innych dziedzin prawa (historii prawa, historii myśli politycznej i prawnej), a także dyscyplin nieprawniczych (historii, nauki o stosunkach międzynarodowych oraz politologii).
NazwaOd Grocjusza do Laurenta. Kształtowanie się doktryny nieograniczonego immunitetu państwa w nauce prawa i orzecznictwie sądowym
AutorAleksander Gubrynowicz
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380922433
Kod EAN9788380922433
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326499289
Podatek VAT23%
OpisKsiążka dotyczy zagadnień dogmatycznych związanych z przestępstwem udziału w bojce i pobiciu. Autorka przedstawia drogę rozwojową konstrukcji tego przestępstwa, analizuje jego budowę oraz konfrontuje je ze współczesnymi zasadami odpowiedzialności karnej. Omawia m.in. takie zagadnienia jak okoliczności wyłączające odpowiedzialność za udział w bojce lub pobiciu (w tym skuteczność zgody pokrzywdzonego i obronę konieczną), odpowiedzialność sprawcy, który brał udział jedynie we fragmencie zdarzenia, związek przyczynowy w kwalifikowanych przez następstwa typach bojek i pobić, odpowiedzialność jedynego uczestnika zajścia, który doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Adresaci Monografia skierowana jest do teoretyków i praktyków prawa karnego (sędziów, prokuratorów, adwokatów, policjantów).
NazwaBójka i pobicie
AutorAleksandra Nowosad
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326472558
Kod EAN9788326472558
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326431180
Podatek VAT23%
OpisJoanna Derlatka doktor nauk prawnych, adiunkt na kierunku prawo na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
ukończyła aplikację notarialną w Krakowie, autorka publikacji z zakresu postępowania cywilnego. Książka stanowi kompleksowe i wyczerpujące omówienie instytucji wyłączenia sędziego w postępowaniu cywilnym. Zawiera analizę przesłanek wyłączenia sędziego z mocy ustawy oraz z mocy orzeczenia sądu, prezentuje przebieg postępowania o wyłączenie sędziego, w tym zagadnienia zaskarżalności postanowień dotyczących wyłączenia sędziego. Zaprezentowano w niej też dotychczasowe orzecznictwo sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, orzecznictwo strasburskie, a także poglądy doktryny wyrażone w tej materii. Publikacja, mimo że koncentruje się na prawie polskim, nie pozostawia również bez bliższej analizy porządków prawnych wybranych państw europejskich. Przedstawia jednocześnie szereg postulatów de lege ferenda, które mogą przyczynić się do usprawnienia instytucji wyłączenia sędziego. Opracowanie jest przeznaczone dla sędziów, adwokatów i radców prawnych oraz pracowników naukowych.
NazwaWyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym
AutorJoanna Derlatka
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380920408
Kod EAN9788380920408
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326492716
Podatek VAT23%
OpisAleksander Oleszko em. profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, prawie o księgach wieczystych i hipotece, prawie o notariacie oraz prawie rolnym. Radosław Pastuszko doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Publikacja zawiera najważniejsze i najczęściej stosowane w praktyce akty prawne regulujące problematykę notariatu, tj. ustawę Prawo o notariacie, Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza, ustawę o księgach wieczystych i hipotece, rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym oraz projekt rozporządzenia w sprawie zakładania i prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym, przepisy postępowania wieczystoksięgowego, rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, rozporządzenie w sprawie określenia wzoru wykazu inwentarza oraz sposobu udostępniania druków tego wzoru. Wybrane dokumenty poprzedzono wprowadzeniem stanowiącym kompendium wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie łącznego stosowania poszczególnych aktów prawnych. Autorzy omawiają m.in. źródła prawa zmieniające ustawy objęte zbiorem aktów prawnych z uwzględnieniem przedmiotu regulacji oraz przepisów intertemporalnych, zmodyfikowane oraz nowe rodzaje czynności notarialnych, zmianę kompetencji notariusza jako wyraz wzmocnienia autonomii woli stron, systemy prowadzenia ksiąg wieczystych, rozszerzenie kognicji o wpis w księdze wieczystej w związku z wprowadzeniem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Zbiór ułatwi posługiwanie się regulacjami prawnymi odnoszącymi się do wszelkich nieruchomości, dla których są prowadzone bądź zostaną założone księgi wieczyste. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków notariuszy, sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów, radców prawnych, a także aplikantów. Może stanowić również pomoc dla studentów prawa oraz pracowników naukowych.
NazwaPrawo o notariacie. Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza. Księgi wieczyste. Postępowanie wieczystoksięgowe
AutorRadosław Pastuszko, Aleksander Oleszko
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380921764
Kod EAN9788380921764
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326498350
Podatek VAT23%
OpisOpracowanie ma na celu zapoznanie Czytelników ze specyfiką analizy ekonomicznej tego sektora gospodarki, którym jest ochrona zdrowia, uświadomienie potrzeby dokonywania oceny ekonomicznej i przedstawienie najważniejszych jej narzędzi, zwrócenie uwagi na specyfikę mierzenia efektywności w ochronie zdrowia. .. Autorka omówiła najważniejsze wyzwania stojące przed ochroną zdrowia w krajach europejskich i w Polsce. .. Książka skierowana jest do menedżerów, dyrektorów oraz pracowników zajmujących się administracją i fi nansami zakładów opieki zdrowotnej. Publikacja może zainteresować pracowników administracji państwowej i samorządowej mających wpływ na kształt systemu ochrony zdrowia oraz studentów zarządzania, ekonomii i zdrowia publicznego.
NazwaSystem ochrony zdrowia w Polsce
AutorEwelina Nojszewska
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326436918
Kod EAN9788326436918
Rok wydania2011
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326414053
Podatek VAT23%
OpisWiesława Maria Miemiec profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
autorka prac z zakresu prawa finansowego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego, lokalnego prawa podatkowego i finansowania zamówień publicznych. Książka stanowi zbiór opracowań dotyczących teorii i praktyki stosowania prawa finansowego w polskich jednostkach samorządu terytorialnego. Jest swoistym kompendium zagadnień odnoszących się do finansowych aspektów samorządności. Obejmuje nie tylko wnikliwą, krytyczną diagnozę funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, lecz także prognozy dalszego rozwoju finansów samorządowych. Autorami pracy są uznane autorytety z dziedziny szeroko rozumianych finansów publicznych, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, a także osoby czynnie zaangażowane w działalność jednostek samorządu terytorialnego, w tym skarbnicy województw. Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów i doktorantów studiów prawniczych, administracyjnych i ekonomicznych, a także praktyków zajmujących się zagadnieniami gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Monografia (...) jest dziełem o cennej zawartości merytorycznej, (...) rzetelną diagnozą stanu polskiego systemu finansów samorządowych po dwudziestu pięciu latach, jakie upłynęły od restytuowania samorządności w Polsce. Zagadnienia w niej poruszone są ważne zarówno dla rozwoju badań naukowych, jak i dla działalności praktycznej . Prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel
NazwaFinanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy
AutorWiesława Miemiec
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326499333
Kod EAN9788326499333
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326493300
Podatek VAT23%
OpisImplementacja dyrektywy unijnej do krajowego porządku prawnego państwa członkowskiego nakłada wiele obowiązków na organy tego państwa. Monografia przedstawia charakterystykę i systematykę obowiązków, których adresatem jest sąd krajowy stosujący przepisy objęte zakresem regulacyjnym dyrektywy unijnej. Rozstrzygając tzw. sprawy unijne, sądy krajowe obowiązane są stosować mechanizmy mające swe źródła w prawie unijnym, które wykraczają lub istotnie modyfikują krajowy standard stosowania prawa przez sąd. Przykładowo, bez ustalenia czy dyrektywa wiąże w sprawie lub jaki jest unijny wzorzec interpretacyjny, nie można przyjąć, że normatywna podstawa rozstrzygnięcia w sprawie została prawidłowo zastosowana. Książka zawiera omówienie zagadnień nie tylko w aspekcie teoretycznym, lecz także w odniesieniu do konkretnych problemów udokumentowanych odpowiednio dobranym orzecznictwem sądów wszystkich instancji i jego analizą. Adresaci Publikacja przeznaczona jest dla sędziów, asystentów sędziów, pełnomocników procesowych stron i teoretyków prawa zainteresowanych zagadnieniem stosowania prawa przez sąd.
NazwaImplementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe
AutorMonika Domańska
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326476587
Kod EAN9788326476587
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326433023
Podatek VAT23%
OpisMarek Żylicz - doktor habilitowany nauk prawnych, wybitny specjalista z dziedziny międzynarodowego prawa lotniczego
przez wiele lat wspierał PLL LOT oraz administrację lotniczą w zagadnieniach z zakresu prawa lotniczego
prowadził działalność akademicką w zakresie prawa międzynarodowego i lotniczego na Uniwersytecie Warszawskim, w SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa), na Uczelni Łazarskiego oraz na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu
jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Prawa Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz członkiem honorowym Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA). Komentarz zawiera analizę przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze regulującej stosunki prawne z zakresu lotnictwa, przede wszystkim cywilnego, ale w pewnej części również państwowego. Na pojęcie lotnictwa, do którego odnoszą się stosunki prawne normowane przez prawo lotnicze, składają się takie jego podstawowe elementy, jak przestrzeń powietrzna, statki powietrzne, załogi statków powietrznych, właściciele i użytkownicy (operatorzy) statków powietrznych, podmioty wykonujące przewóz lub inne usługi lotnicze, podmioty obsługujące oraz zabezpieczające eksploatację i ruch statków powietrznych, infrastruktura naziemna lotnictwa i jej strefy ochronne. Autorzy - prawnicy, eksperci w zakresie międzynarodowego i krajowego prawa lotniczego - wskazali również na inne krajowe przepisy, które muszą być uwzględnione przy stosowaniu prawa lotniczego (np. rozporządzenia wykonawcze), oraz na obowiązujące w danym zakresie przepisy międzynarodowe, w tym unijne, powołując się w miarę potrzeby na odpowiednie orzecznictwo i literaturę przedmiotu. Komentarz przeznaczony jest dla prawników praktyków, w tym dla radców prawnych, adwokatów,sędziów i prokuratorów, a także dla pracowników linii lotniczych i lotnisk oraz instytucji związanych z lotnictwem, np. firm ubezpieczeniowych. Zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa lotniczego.
NazwaPrawo lotnicze. Komentarz
AutorKatarzyna Myszona-Kostrzewa, Agnieszka Kunert-Diallo, Wanda Dzienkiewicz, Agata Kaczyńska, Adam Berezowski, Krystyna Marut, Piotr Kasprzyk, Marek Żylicz, Jan Walulik, Anna Konert, Ewa Jasiuk
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326487019
Kod EAN9788326487019
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326497018
Podatek VAT23%
OpisKsiążka stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej monograficzne opracowanie problematyki systemu środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego. W opracowaniu poruszono m.in. takie zagadnienia jak kryteria uznania danego rozwiązania prawnego za środek dyscyplinujący, zakres uprawnień procesowych przysługujących osobom dyscyplinowanym, proporcjonalność środka do realizowanych celów, spójność systemu środków dyscyplinujących. Odrębne rozważania poświęcono wątkom konstytucyjnym, aspektom proceduralnym i wykonawczym. Całość opracowania opiera się na analizie polskiego porządku prawnego z szerokim odwołaniem się do dorobku doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych . Adresaci Publikacja adresowana jest nie tylko do praktyków wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, ale również do wszystkich uczestników postępowania karnego, wobec których możliwe jest zastosowanie środka dyscyplinującego, w tym m.in. świadków, biegłych, tłumaczy i specjalistów. Może ona zainteresować także teoretyków procesu karnego, doktorantów oraz aplikantów sądowych, prokuratorskichi adwokackich.
NazwaSystem środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego
AutorJacek Kosonoga
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326476556
Kod EAN9788326476556
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326433276
Podatek VAT23%
OpisWojciech Radecki profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych
kierownik Zakładu Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
specjalista z zakresu prawa ochrony środowiska oraz prawa karnego
autor wielu publikacji, w tym komentarzy do ustawy o lasach, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody
współautor komentarza do kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń. W komentarzu wyjaśniono liczne wątpliwości interpretacyjne wynikające ze stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której przepisy zawierają wiele odniesień do ustaw samorządowych, prawa ochrony środowiska, przepisów o odpadach, przepisów o ochronie zwierząt. W książce m.in. przedstawiono zasady związane z zapewnieniem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zaprezentowano model postępowania z odpadami komunalnymi, którego najważniejszą cechą jest przejęcie przez gminy pełnej odpowiedzialności za odpady, omówiono obowiązki gmin dotyczące np zapewnienia warunków do recyklingu, odzysku, selektywnego zbierania odpadów, wyboru podmiotów odbierających odpady, budowy i utrzymania regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, omówiono zagadnienia związane z prowadzeniem działań informacyjnych i edukacyjnych przez gminę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami. Dodatkowo szczegółowo określono obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz warunki współpracy gmin z podmiotami świadczącymi usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów. W najnowszym wydaniu uwzględniono m.in. zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw dotyczące sprawozdań podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym odnoszące się do przekazywania i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Komentarz przeznaczony jest dla prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zarządców nieruchomości, pracowników urzędów gmin, miast, powiatów i województw.
NazwaUtrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz
AutorWojciech Radecki, Radecki Wojciech
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380921429
Kod EAN9788380921429
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326496820
Podatek VAT23%
OpisEwa Laskowska doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka studiów podyplomowych (LL.M.) na Wydziale Prawa Ruprecht-Karls-Universit t w Heidelbergu oraz Szkoły Prawa Niemieckiego UJ. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie Unii Europejskiej
autorka wielu publikacji z tego zakresu w prasie branżowej i punktowanych czasopismach naukowych
wykładowca na szkoleniach, konferencjach naukowych i seminariach międzynarodowych. Wyróżniona nagrodą przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę doktorską zorganizowanym przez Urząd Patentowy RP w 2015 r. Książka prezentuje polskie i unijne regulacje z dziedziny ochrony prawnoautorskiej. Zawiera szczegółową analizę instytucji normatywnych, a także opis linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie konstrukcji ochronnych prawa autorskiego modelu odpowiedzialności, katalogu roszczeń oraz instytucji zabezpieczających pozycję prawną podmiotu uprawnionego. Omówienie polskiej regulacji nie ogranicza się wyłącznie do opisu instytucji odpowiedzialności, ale poprzedzone jest systematyczną i kompleksową interpretacją przyznawanych uprawnień osobistych i majątkowych, treści i ograniczeń praw podmiotowych autorskich oraz konstrukcji ochrony zabezpieczeń technicznych. Czytelnik znajdzie tu także całościowe opracowanie orzecznictwa sądów polskich wraz z odniesieniami do ostatnich orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego zapadłych w omawianej dziedzinie. Autorka przedstawia dodatkowo przydatny opis aktualnych tendencji i zmian w sposobach eksploatacji utworów oraz aspekty praktyczne dochodzenia ochrony prawnoautorskiej. Publikacja jest skierowana przede wszystkim do praktyków - adwokatów, sędziów i radców prawnych. Będzie też przydatna dla przedsiębiorców poszukujących modeli biznesowych korzystania z praw autorskich oraz dla pracowników naukowych wydziałów prawa.
NazwaKonstrukcja ochrony prawnoautorskiej na tle procesu europeizacji prawa prywatnego
AutorEwa Laskowska
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326486661
Kod EAN9788326486661
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788380921375
Podatek VAT23%
OpisKsiążka stanowi unikatowe połączenie problemów rachunkowości i sprawozdawczości wszystkich form jednostek sektora finansów publicznych. W publikacji obszernie objaśniono organizację sektora finansów publicznych, prezentując jednostki funkcjonujące w podsektorach rządowym, samorządowym i ubezpieczeń społecznych. Wskazano na regulacje prawne rachunkowości i sprawozdawczości w tych podsektorach, a następnie na sposób sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych przy wykorzystaniu danych z ewidencji księgowej. Opis sposobu sporządzania sprawozdań zilustrowany został licznymi przykładami. Zamieszczono również aktualne (zgodne ze stanem prawnym z 1 stycznia 2016 r.) wzory sprawozdań finansowych i budżetowych dla określonych jednostek oraz informacje o źródłach danych sprawozdawczych, a także plany kont dla jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego i placówek. Publikacja zawiera m.in. omówienie obowiązujących przepisów oraz wskazanie na kierunki przygotowywanych zmian, wyjaśnienia zasady prezentacji i agregacji danych w rachunkowości, wskazanie metod tworzenia sprawozdań finansowych i budżetowych. Książka będzie przydatna dla pracowników sektora finansów publicznych kierowników jednostek, głównych księgowych, audytorów wewnętrznych i służb finansowo-księgowych oraz dla osób przygotowujących się do pracy w tym sektorze.
NazwaSprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych
AutorMonika Kaczurak-Kozak, Kazimiera Winiarska, Izabela Świderek, Marek Jasztal
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326489532
Kod EAN9788326489532
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788380920323
Podatek VAT23%
OpisBeata Rogalska doktor nauk prawnych
radca prawny
wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo finansowe i skarbowość
autorka książek Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim systemie prawnym (Warszawa 2014)
NIP zasady ewidencji podatkowej (Warszawa 2002)
Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług (Warszawa 2003) oraz około 200 artykułów w czasopismach fachowych. Jest również współautorką pracy zbiorowej napisanej pod red. prof. dr. hab. Witolda Modzelewskiego Nowy podatek od towarów i usług 1 maja 2004 r. (Warszawa 2004). Opracowanie zawiera analizę najważniejszych aspektów związanych z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług robót budowlanych i obrotu nieruchomościami, z uwzględnieniem rozstrzygnięć sądów administracyjnych oraz interpretacji indywidualnych. Autorka wyraża własne poglądy i niejednokrotnie poddaje krytyce sposób interpretowania prawa przez przedstawicieli administracji podatkowej, a także sądy administracyjne. Przedstawienie interpretacji indywidualnych i rozstrzygnięć sądów niezależnie od własnej, autorskiej oceny pozwoli czytelnikowi w znacznym stopniu ograniczyć niepewność co do sposobu interpretowania prawa przez władze administracyjne i sądownicze. W publikacji omówiono m.in. zasady opodatkowania dostawy nieruchomości, zagadnienia związane z budownictwem objętym społecznym programem mieszkaniowym, moment powstania obowiązku podatkowego, opodatkowanie usług transgranicznych, prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, zasady dokumentowania transakcji, zagadnienia związane z odszkodowaniem w trakcie trwania procesu budowlanego. Książka przeznaczona jest dla pracowników działów finansowych i księgowych, przedsiębiorców prowadzących działalność w branży budowlanej oraz w obrocie nieruchomościami. Będzie również pomocnym źródłem dla radców prawnych, doradców i konsultantów podatkowych, a także urzędników administracji podatkowej.
NazwaPodatek od towarów i usług w budownictwie i obrocie nieruchomościami
AutorBeata Rogalska
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326486593
Kod EAN9788326486593
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788380920644
Podatek VAT23%
OpisPrezentowany komentarz zawiera zbiór najważniejszych orzeczeń z zakresu prawa karnego, mających istotny wpływ na właściwy sposób interpretacji poszczególnych przepisów zawartych w kodeksie karnym. W publikacji zostały przytoczone nie tylko orzeczenia sądów apelacyjnych i Sądu Najwyższego, lecz także Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, które są kluczowe dla praktyki stosowania prawa karnego. Poza tezami wybranych orzeczeń w opracowaniu znalazły się również odwołania do najważniejszych fragmentów ich uzasadnień. Pozwala to na zapoznanie się z argumentacją, która doprowadziła sąd do postawienia określonej tezy, a ponadto ukazuje poglądy zaprezentowane przez sądy jedynie w uzasadnieniach orzeczeń, które nie zostały następnie uwzględnione w samych tezach. Tam gdzie brak jest jednolitej linii orzeczniczej orzeczenia zostały wzbogacone dodatkowym komentarzem autora. Adresaci Komentarz przeznaczony jest dla prawników praktyków - sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych - książka stanowi bowiem praktyczne narzędzie w codziennej pracy, zarówno na sali sądowej, jak i w kancelarii. Publikacja będzie również pomocna aplikantom zawodów prawniczych przygotowującym się do kolokwiów i egzaminów końcowych.
NazwaKodeks karny. Wybór orzecznictwa
AutorTomasz Sroka
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326476211
Kod EAN9788326476211
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326432972
Podatek VAT23%
OpisMagdalena Barbara Rycak doktor nauk prawnych
radca prawna specjalizująca się w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki czasu pracy, w tym czasu pracy kierowców. W latach 2002 2015 przeprowadziła około 100 szkoleń z zakresu czasu pracy kierowców. Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym m.in. Wymiar i rozkład czasu pracy (2007), Planowanie i rozliczanie czasu pracy (2009), Ustawa o czasie pracy kierowców. Komentarz (2009). Książka stanowi kompleksowe omówienie całości problematyki dotyczącej czasu pracy kierowców. Prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy to jedno z najtrudniejszych zadań, przed którymi stoją pracodawcy zatrudniający kierowców. Autorka omawia tę kwestię ze szczególnym uwzględnieniem m.in. takich zagadnień jak podróże służbowe kierowców, planowanie przerw w czasie pracy i w czasie prowadzenia pojazdu, planowanie okresów dobowego i tygodniowego odpoczynku oraz planowanie okresów dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla przedsiębiorców z branży transportowej, prawników zajmujących się czasem pracy kierowców, a także pracowników działów kadr rozliczających czas pracy kierowców. Problematyka czasu pracy kierowców jest bardzo istotna z praktycznego punktu widzenia, a do tej pory nie została w doktrynie opracowana. Kompleksowe, kompetentne i jednocześnie komunikatywne przedstawienie tej problematyki powinno być przydatne dla wielu przedsiębiorstw, które w charakterze działalności głównej lub ubocznej zatrudniają kierowców, do których przepisy te mają zastosowanie . Dr hab. Monika Latos-Miłkowska
NazwaCzas pracy kierowców. Zagadnienia prawne i praktyczne
AutorMagdalena Barbara Rycak
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380922440
Kod EAN9788380922440
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326498954
Podatek VAT23%
OpisPaweł Wojciechowski doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności oraz Pracowni Prawa Żywnościowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa żywnościowego i rolnego, m.in. monografi i Wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności (Warszawa 2008) oraz współautor komentarza do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
wykładowca i prelegent na wielu konferencjach naukowych, seminariach i szkoleniach z zakresu prawa rolnego i żywnościowego. Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę odpowiedzialności administracyjnej w prawie żywnościowym. Zawiera analizę zarówno obowiązujących krajowych przepisów prawa żywnościowego, wprowadzających sankcje administracyjne i karne, jak i przepisów unijnego prawa żywnościowego, w tym celów tego prawa i podstawowych pojęć. W publikacji wyjaśniono pojęcie odpowiedzialności administracyjnej, ze wskazaniem zespołu charakteryzujących ją cech, w tym funkcji, zasad oraz zakresu podmiotowego. Dużo uwagi poświęcono również zagadnieniom dotyczącym ? winy w odpowiedzialności administracyjnej, a także okolicznościom wyłączającym tę odpowiedzialność oraz wyłączającym karalność, ? przedawnienia oraz zasad i dyrektyw wymiaru kar pieniężnych, ? wzajemnej relacji odpowiedzialności administracyjnej i odpowiedzialności karnej, a także ? problematyki zbiegu odpowiedzialności administracyjnych oraz odpowiedzialności administracyjnej z odpowiedzialnością karną. Opracowanie wzbogacone zostało o orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów administracyjnych. Przedstawiono również konkretne propozycje interpretacji obowiązujących przepisów i wnioski de lege ferenda. Monografi a będzie przydatna zarówno dla przedsiębiorców działających w sektorze spożywczym oraz w działach gospodarki regulowanych ustawami, w których przewiduje się kary pieniężne (np. telekomunikacja, energetyka), jak i dla pracowników naukowych oraz studentów wydziałów prawa. Będzie pomocna dla pracowników urzędów i inspekcji uprawnionych do nakładania kar pieniężnych, m.in. inspekcji sanitarnej, weterynaryjnej, handlowej, jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, ochrony roślin i nasiennictwa. Zainteresuje także radców prawnych, adwokatów oraz sędziów zajmujących się sprawami związanymi z odpo-wiedzialnością administracyjną.
NazwaModel odpowiedzialności administracyjnej w prawie żywnościowym
AutorPaweł Wojciechowski
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380920903
Kod EAN9788380920903
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326494765
Podatek VAT23%
OpisW monografii przedstawiono problematykę odpowiedzialności za przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 k.k., które jest uważane za podstawowy typ przestępstwa menadżerskiego. Oprócz analizy dogmatycznej art. 296 k.k. i innych pokrewnych typów przestępstw, w tym przestępstwa z art. 585 kodeksu spółek handlowych, w pracy zawarto także opracowanie zagadnień związanych z pojęciem prawa karnego gospodarczego i wpływem ryzyka gospodarczego na stosowanie art. 296 k.k. Ponadto omówiono w niej inne istotne kwestie, jak np. problematykę odpowiedzialności członków organów kolegialnych oraz odpowiedzialności osób wykonujących zawody zaufania publicznego, zgody dysponenta dobrem, kolizji różnych obowiązków ciążących na zarządcy i odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyn osoby fizycznej wypełniający znamiona z art. 296 k.k. Pozycję uzupełnia bogaty spis literatury i orzecznictwa. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do prawników, osób stosujących w praktyce przepisy prawa karnego gospodarczego, zarządzających majątkiem innych podmiotów, zainteresowanych problematyką przestępczości związanej z obrotem gospodarczym.
NazwaPrzestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 kodeksu karnego
AutorAnna Zientara
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326420450
Kod EAN9788326420450
Rok wydania2010
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326406546
Podatek VAT23%
OpisW książce w sposób syntetyczny zaprezentowano podstawowe cechy prawa administracyjnego, przesądzające o swoistości i odrębności tej dziedziny prawa. Zostały one zebrane i przedstawione zarówno w świetle poglądów klasycznych, jak i współczesnych. Autor podkreśla wartość dotychczasowych ujęć nauki prawa administracyjnego, jednocześnie starając się wypełnić lukę i zlikwidować "przeskok" między tradycją a obecnymi trendami. Podstawowym zamiarem autora było zwrócenie uwagi na to, że rozwój jakiejkolwiek nauki, w tym nauki prawa administracyjnego, nie może się odbywać w oderwaniu od zastanych zasad i poglądów. Powinny one być stale rozwijane i wzbogacane, z zachowaniem jednak ciągłości. Dodatkowym atutem opracowania jest prezentacja aktualnych kwestii dyskusyjnych, które pojawiają się w obrębie prawa administracyjnego. Adresaci Monografia skierowana jest do wszystkich osób, które interesują się prawem administracyjnym albo zajmują się nim zawodowo - do przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego, sędziów sądów administracyjnych i urzędników, a także do studentów, dla których stanowić będzie ona uzupełnienie podręczników obowiązujących na studiach prawniczych i administracyjnych.
NazwaAksjomaty prawa administracyjnego
AutorJan Zimmermann
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326463655
Kod EAN9788326463655
Rok wydania2013
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326442629
Podatek VAT23%
OpisStanisław Nitecki doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach. Jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego i prawa socjalnego. Aleksandra Wilk doktor nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
konsultant prawny w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu
opiekun naukowy Studenckiej Poradni Bona fides . Aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi w Opolu, m.in. Stowarzyszeniem Quisisana oraz Fundacją Pomoc Pokrzywdzonym VICTIM. Jest autorką publikacji naukowych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności stosunków między rodzicami a dziećmi,a także praw człowieka oraz systemu prawnego pomocy społecznej w Polsce. Komentarz stanowi wnikliwe omówienie problematyki wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z perspektywy prawa administracyjnego. W książce poruszone zostały kwestie wszelkich procedur występujących w zakresie wspierania rodzin i pieczy zastępczej, począwszy od jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego po czynności materialno-techniczne w tym zakresie. Autorzy przedstawili m.in. takie zagadnienia jak administracyjne problemy gmin w zakresie wspierania rodzin, które mają kłopoty w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej, kwestie wynikające z realizowania przez powiaty i województwa pieczy zastępczej wykony- wanej w formie rodzinnej i instytucjonalnej, administracyjne uwarunkowania postępowania adopcyjnego, odpłatność rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, usamodzielnianie osób opuszczających pieczę zastępczą. Komentarz do zawartych w ustawie regulacji prawnych oparty został na analizie poglądów doktryny prawniczej, bogatego orzecznictwa oraz aktów prawnych powiązanych z omawianą ustawą. W opracowaniu uwzględnione zostały zmiany ustawy dokonane do września 2015 r., przy czym analizie poddano także przepisy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Ponadto omówiono ostatnią nowelizację dotyczącą przyznania dodatku wychowawczego dla rodziny zastępczej oraz prowadzącej rodzinny dom dziecka. Publikacja przeznaczona jest dla pracowników organów pomocy społecznej, ośrodków adopcyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz organizacji pozarządowych. Będzie przydatna również sędziom sądów administracyjnych i sądów powszechnych orzekającym w sprawach pieczy zastępczej, radcom prawnym i adwokatom zajmującym się problemami rodziny.
NazwaUstawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz
AutorStanisław Nitecki, Aleksandra Wilk
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326486784
Kod EAN9788326486784
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788380920781
Podatek VAT23%
OpisPaweł Borszowski doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Podyplomowych Studiów Podatkowych na UWr
były pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu
autor ponad 150 publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym komentarza do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Warszawa 2011) oraz komentarza do ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym (Warszawa 2013). Klaudia Stelmaszczyk doktor nauk prawnych
członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oraz Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w Warszawie
starszy wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
autor i współautor wielu publikacji z zakresu finansów samorządowych. W komentarzu w sposób kompleksowy i przejrzysty omówiono wszystkie zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. oraz przedstawiono regulację o opłacie reklamowej, która weszła w życie w dniu 11 września 2015 r. Autorzy wyjaśniają poszczególne regulacje i ukazują kontekst stosowania prawa podatkowego w odniesieniu do analizy konkretnych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych. W opracowaniu zaprezentowano m.in. zmiany defi nicji legalnych gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i ich konsekwencji dla praktyki podatkowej, zmiany konstrukcji podatnika podatku od nieruchomości, stawek oraz zwolnień ustawowych, nowe regulacje w zakresie opłat lokalnych wprowadzenia fakultatywności tych opłat, jak również wprowadzenia opłaty reklamowej, zmiany dotyczące sformułowania zakresu oraz podstawy opodatkowania w podatku rolnym, zakresu zwolnień ustawowych i ulgi klęskowej , zmiany w zakresie stawki podatku leśnego, wprowadzone w podatku rolnym i leśnym regulacje upraszczające , będące konsekwencją odpowiednich zmian dokonanych w zakresie podatku od nieruchomości. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla pracowników samorządowych organów podatkowych, w tym osób przygotowujących projekty aktów prawa miejscowego w zakresie podatków i opłat lokalnych. Będzie pomocnym źródłem wiedzy dla pracowników Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Regionalnych Izb Obrachunkowych, doradców podatkowych, sędziów, adwokatów oraz radców prawnych zajmujących się sprawami podatkowymi z tej dziedziny. Zaintereseuje również podatników oraz przedstawicieli doktryny.
NazwaPodatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz
AutorKlaudia Stelmaszczyk, Paweł Borszowski
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380924000
Kod EAN9788380924000
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788380922815
Podatek VAT23%
OpisW książce usystematyzowano zagadnienia dotyczące akt sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym, mające doniosłe znaczenie dla zapewnienia prawidłowości postępowania administracyjnego oraz kończącego to postępowanie rozstrzygnięcia. Omówione zostały najważniejsze aspekty akt sprawy, m.in. ich istota, zasady tworzenia, język, udostępnianie, okazywanie oraz przesyłanie, odtwarzanie, zwrot materiałów z akt sprawy. Kluczowe znaczenie dla praktyki administracyjnej mają zwłaszcza zagadnienia dotyczące składników akt sprawy (ze względu na konsekwencje procesowe poszczególnych postaci utrwaleń) oraz te związane z czynnością udostępniania akt sprawy - już sama liczba orzeczeń sądowych odnoszących się do wskazanej problematyki podkreśla jej doniosłość w sferze orzecznictwa administracyjnego. Adresaci Publikacja jest przeznaczona dla pracowników organów administracji publicznej, stron postępowania administracyjnego oraz ich zastępców procesowych, sędziów sądów administracyjnych oraz dla pracowników naukowych.
NazwaAkta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym
AutorGrzegorz Łaszczyca
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326479427
Kod EAN9788326479427
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326433320
Podatek VAT23%
OpisMariusz Fras doktor nauk prawnych, pracownik naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, wykładowca prawa cywilnego i ubezpieczeniowego
adwokat
autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego oraz międzynarodowego prawa ubezpieczeń gospodarczych. Monogra?a przedstawia kompleksowo umowy ubezpieczenia grupowego w aspekcie prawnym. Zawiera pogłębioną analizę obecnego stanu prawnego, a także wyjaśnienie problemów praktycznych, które ujawniają się na tle stanów faktycznych związanych z umowami ubezpieczenia grupowego. W książce omówiono m.in. pojęcie i istotę ubezpieczenia grupowego, charakter prawny ubezpieczenia, zawarcie oraz wygaśnięcie umowy ubezpieczenia grupowego, obowiązki informacyjne stron stosunku prawnego, dochodzenie roszczeń z umowy ubezpieczenia grupowego, rozwiązania przyjmowane w prawie francuskim i niemieckim, które powszechnie uznawane są za modelowe regulacje prawa ubezpieczeniowego. Objęcie tych zagadnień jedną monogra? ą umożliwia rozpoznanie wielu istotnych zagadnień wiążących się z istotą tych umów i ich charakterem prawnym, ich rodzajami, źródłami prawa znajdującymi zastosowanie co do tych umów, zawarciem umów grupowych, wykonywaniem praw i obowiązków z nich wynikających, wygaśnięciem stosunku ubezpieczenia grupowego lub jego kontynuacją, poszukiwaniem łączników dla umów grupowych z elementem zagranicznym, wreszcie problematyką jurysdykcyjną tych umów, a wreszcie szczególne przyjrzenie się prawu jednolitemu umów ubezpieczenia grupowego PEICL . Prof. zw. dr hab. Stanisława Kalus Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników zajmujących się kwestiami ubezpieczeniowymi, pracowników zakładów ubezpieczeń oraz pośredników ubezpieczeniowych. Będzie pomocnym źródłem dla studentów studiów prawniczych i ekonomicznych chcących pogłębiać wiedzę w zakresie prawa ubezpieczeniowego.
NazwaUmowa ubezpieczenia grupowego. Aspekty prawne
AutorMariusz Fras
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326498640
Kod EAN9788326498640
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326494208
Podatek VAT23%
OpisW monografii przedstawiono relacje między spółką dominującą w ramach holdingu (lub w ramach innego rodzaju ugrupowania integracyjnego przedsiębiorców o strukturze koncernowej) a pracownikami spółek zależnych. Prowadzone w niej rozważania koncentrują się na problemach związanych z odpowiedzialnością za zobowiązania spółek zależnych wynikające ze stosunku pracy. Autor omawia koncepcję unoszenia zasłony osobowości prawnej (ang. piercing the corporate veil ) i możliwość jej zastosowania w prawie pracy. Analizuje związki między odpowiedzialnością pracodawcy a zaangażowaniem socjalnym państwa. Rozważa znaczenie rozwoju partycypacji pracowniczej na szczeblu spółek dominujących dla problemu odpowiedzialności tych spółek za zobowiązania spółek zależnych wobec osób w nich zatrudnionych. W książce zawarto wątki teoretycznoprawne i interdyscyplinarne. Adresaci Publikacja przeznaczona jest dla osób zajmujących się naukowo prawem pracy. Zainteresuje również osoby stosujące je w praktyce i napotykające pewne problemy związane z funkcjonowaniem pracodawców w ramach grup spółek. "Odwołując się do kodeksowej definicji stosunku pracy, można skonstatować, że integracyjne zgrupowania przedsiębiorstw, zwłaszcza o charakterze holdingowym, pociągają za sobą kłopoty w jednoznacznym ustaleniu, na rzecz kogo pracownik świadczy pracę, do której się zobowiązał i kto zawłaszcza jej rezultaty, pod czyim kierownictwem dopełnia swojego świadczenia, kto jest realnie odpowiedzialny za zapewnienie mu zatrudnienia i wypłatę wynagrodzenia, innymi słowy - kto jest rzeczywistym, a nie tylko formalnym pracodawcą. Mając to na uwadze, bardzo wysoko należy ocenić dokonany przez Autora wybór badanej problematyki. Zadanie jakie przed sobą postawił jest pod wieloma aspektami pionierskie, co oczywiście podnosi stopień trudności tego przedsięwzięcia, ale z drugiej stanowi o jego niewątpliwej oryginalności (...)". prof. zw. dr hab. Zbigniew Góral, UŁ
NazwaOdpowiedzialność pracodawcy a rozwój struktur holdingowych
AutorPaweł Czarnecki
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326470172
Kod EAN9788326470172
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326432170
Podatek VAT23%
OpisMariusz Gumola doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem
współpracował z renomowa- nymi kancelariami podatkowymi i prawnymi, zdobywając praktyczne doświadczenie w obszarze prawa podatkowego i karnego skarbowego, a także w reprezentowaniu podatników w kontaktach i sporach z aparatem skarbowym, w tym dotyczących podatków pośrednich
współpracuje z Centrum Pomocy Profesjonalisty Wolters Kluwer
jest autorem licznych publikacji w prasie specjalistycznej i codziennej oraz współautorem kilku publikacji książkowych o tematyce podatkowej. Łukasz Postrzech doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych fi rmach doradczych, w tym tzw. wielkiej czwórki
zajmował się doradztwem podatkowym m.in. dla sektora nieruchomości czy branży fi nansowej
jego specjalizacja obejmuje VAT oraz akcyzę
prowadził liczne szkolenia oraz webinaria z zakresu prawa podatkowego
współpracuje z Centrum Pomocy Profesjo- nalisty Wolters Kluwer
jest autorem publikacji w prasie specjalistycznej i codziennej. Książka zawiera szczegółowe i praktyczne omówienie zasad odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, a także wybranych aspektów opodatkowania VAT takich czynności jak sprzedaż, nieodpłatne wydanie czy nieodpłatne użytkowanie powyższych pojazdów (ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych dokonanych w tym zakresie w dniach 1 kwietnia 2014 r., 1 lipca 2015 r. oraz 1 stycznia 2016 r.). Liczne przykłady, odwołania do interpretacji podatkowych oraz wy- roków sądowych, jak również wyczerpujące omówienie spornych zagadnień pozwolą czytelnikowi lepiej zrozumieć prezentowaną problematykę. W publikacji przedstawiono takie zagadnienia jak obowiązki formalne warunkujące pełne odliczenie VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, rodzaje wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, korekta VAT naliczonego, opodatkowanie czynności nieodpłatnych dotyczących pojazdów. Książka przeznaczona jest dla doradców podatkowych, pracowników działów księgowych fi rm oraz pracowników biur rachunkowych. Zainteresuje również adwokatów i radców prawnych oraz przed- siębiorców, którzy w swojej działalności zawodowej spotykają się z omawianymi kwestiami. Inspiracją dla problemów omówionych w publikacji były pytania kierowane do autorów na infolinii podatkowej Centrum Pomocy Profesjonalisty Wolters Kluwer. Centrum Pomocy Profesjonalisty to indywidualna usługa zapewniająca dostęp do konsultacji udzielanych przez doświadczonych specjalistów i praktyków zarówno drogą telefoniczną, jak i e-mailową, które gwarantują pomoc w rozwiązywaniu problemów.
NazwaRozliczanie podatku VAT związanego z pojazdami samochodowymi
AutorŁukasz Postrzech, Mariusz Gumola
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380921252
Kod EAN9788380921252
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326494529
Podatek VAT23%
OpisMarek Salamonowicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
konsultant i ekspert przy Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM oraz Polsko-Amerykańskiej Radzie Współpracy (USPTC)
członek Komisji ds. Własności Intelektualnej UWM
absolwent Programu TOP 500 Innovators Science Management Commercialization (Stanford University 2012)
autor wielu publikacji i opinii praw-nych w zakresie ochrony i komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. W książce przedstawiono analizę prawnej regulacji zarządzania własnością intelektualną i praktykę w tym zakresie dwudziestu wybranych polskich publicznych szkół wyższych oraz reprezentatywnych ośrodków ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii i Niemiec. W opracowaniu zaprezentowano doświadczenia dotychczasowej praktyki komercjalizacji m.in. na podstawie wywiadów i kwestionariuszy z osobami profesjonalnie zajmującymi się transferem technologii. Ukazano szereg wariantów i praktyk możliwych do zastosowania w zakresie ochrony własności intelektualnej, budowy portfela praw, licencjonowania, tworzenia i funkcjonowania spółek celowych, spin-off , czy spin-out sprzedaży praw, rozwiązywania problemów na styku nauki, gospodarki i administracji publicznej. Publikacja uwzględnia ostatnie zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, będące efektem debaty o tzw. uwłaszczeniu naukowców. Zmiany te dotyczą m.in. nowych zasady komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz związanego z nimi know-how. Monografi a przeznaczona jest dla pracowników i osób zatrudnionych w ośrodkach transferu technologii oraz instytucjach otoczenia biznesu, a także brokerów innowacji i pracowników spółek celowych, w tym kadry zarządzającej tych jednostek. Będzie pomocna rzecznikom patentowym, radcom prawnym oraz adwokatom specjalizującym się w prawie własności intelektualnej. Zainteresuje również pracowników naukowych.
NazwaPrawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych
AutorMarek Salamonowicz
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326486753
Kod EAN9788326486753
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788380921542
Podatek VAT23%
OpisTadeusz Bojarski profesor doktor habilitowany
karnista
profesor zwyczajny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
były wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii oraz dyrektor Instytutu Prawa Karnego UMCS. Ewa Kruk doktor nauk prawnych
procesualistka
adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego UMCS
adwokat. Edward Skrętowicz profesor doktor habilitowany
procesualista
były wieloletni kierownik Katedry Postępowania Karnego i dyrektor Instytutu Prawa Karnego UMCS
były profesor KUL. W publikacji zostały omówione założenia przyjętego modelu postępowania w sprawach nieletnich także kwestie sporne oraz praktyczne aspekty stosowania ustawy. W piątym wydaniu komentarza uwzględniono zmiany, których celem było dostosowanie obowiązującego prawa nieletnich do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także ujednolicenie postępowania, w którym dotychczas istniała konieczność stosowania przepisów z różnych działów prawa. Zmiany te dotyczą głównie przebiegu postępowania w pierwszej instancji oraz postępowania odwoławczego. W komentarzu szczegółowo omówiono - zmieniony model postępowania wyodrębniający postępowanie wyjaśniające, postępowanie opiekuńczo-wychowawcze i poprawcze
- zmiany dotyczące użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletniego
- nowe zadania opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów. Książka jest skierowana zarówno do przedstawicieli praktyki sędziów rodzinnych, prokuratorów, kuratorów, Policji, pracowników placówek, w których przebywają nieletni, jak i do osób pragnących pogłębić wiedzę na temat przedstawionych w niej zagadnień, w tym rodziców i opiekunów.
NazwaPostępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz
AutorEdward Skrętowicz, Tadeusz Bojarski, Ewa Kruk
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380923768
Kod EAN9788380923768
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788380923102
Podatek VAT23%
OpisPiotr Dynowski, LL.M. radca prawny
specjalista w zakresie prawa handlu elektronicznego, reklamy, mediów, prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony własności intelektualnej
wieloletni wykładowca akademicki
autor wielu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii oraz prawa reklamy. Izabela Kowalczuk-Pakuła radca prawny
doradza w zakresie ochrony prywatności, danych osobowych, tajemnicy handlowej oraz własności intelektualnej, a także w sprawach dotyczących praw konsumentów, prawa nowych technologii oraz prawnych aspektów reklamy i promocji
arbiter Sądu Polubownego ds. Konsumenckich przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Grzegorz Pacek doktor nauk prawnych, radca prawny
zajmuje się prawem własności intelektualnej
autor i współautor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa nowych technologii, prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i ochrony danych osobowych. Poradnik prawny dla e-biznesu to publikacja, która w kompleksowy i przystępny sposób przedstawia kluczowe zagadnienia prawne związane z zakładaniem i prowadzeniem e-biznesu. To wyjątkowo praktyczny przewodnik, który dzięki zawartym w nim przykładom oraz wzorom dokumentów poprowadzi przedsiębiorców przez zawiłe meandry obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem firmy w internecie, czy to w postaci sklepu internetowego, czy portalu informacyjnego. Książka omawia najistotniejsze zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, świadczeniem usług drogą elektroniczną, ochroną konsumentów, odpowiedzialnością administratora strony internetowej za naruszenia dokonane za pośrednictwem strony. Publikacja jest adresowana do osób, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie e-biznesu, a także do osób dopiero zainteresowanych prowadzeniem tego rodzaju działalności, poszukujących przyjaznego poradnika, który pozwoli im łatwiej radzić sobie z wyzwaniami prawnymi. Będzie też pomocna dla prawników praktyków.
NazwaPoradnik prawny dla e-biznesu
AutorIzabela Kowalczuk-Pakuła, Piotr Dynowski, Grzegorz Pacek
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380922518
Kod EAN9788380922518
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326492464
Podatek VAT23%
OpisKsiążka przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące problemów prawa geologicznego i górniczego w ujęciu zarówno praktycznym, jak i teoretycznym. Prawo geologiczne i górnicze jako część systemu prawnego pozostaje w relacjach z innymi aktami prawnymi, które w części regulują kwestie również komentowanej materii, stąd też w opracowaniu położono akcent na ich wyjaśnienie. Rozważania zostały uzupełnione odesłaniami do orzecznictwa, które ułatwiają rozwiązywanie problemów interpretacyjnych. Celem publikacji jest przedstawienie oraz ocena obecnego kształtu regulacji dotyczących m.in. własności górniczej, użytkowania górniczego, administracji geologicznej i górniczej oraz odpowiedzialności za szkody związane z ruchem zakładu górniczego w systemie prawa polskiego. Przeanalizowano również zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, które dotyczą m.in. - poszerzenia zakresu przedmiotowego ustawy
- rozszerzenia katalogu przesłanek cofnięcia lub ograniczenia koncesji
- zasad wykonywania nadzoru i kontroli nad działalnością regulowaną ustawą
- zadań państwowej służby geologicznej oraz zadań właściwego organu nadzoru górniczego. Książka skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie geologii i górnictwa oraz organów administracji publicznej. Zainteresuje również radców prawnych, adwokatów, notariuszy, sędziów, prokuratorów, a także pracowników naukowych i studentów.
NazwaWybrane problemy prawa geologicznego i górniczego
AutorMałgorzata Szalewska, Joanna Maciejewska, Grzegorz Klimek, Bartosz Rakoczy, Michał Tyburek, Martyna Walas
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380923898
Kod EAN9788380923898
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788380922563
Podatek VAT23%
OpisW publikacji omówiono wszystkie służebności uregulowane w kodeksie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem służebności przesyłu. Ocenie zostało poddane stosowanie przez orzecznictwo na potrzeby urządzeń przesyłowych instytucji służebności gruntowej, co umożliwia jej zasiedzenie na nieruchomości obciążonej urządzeniem przesyłowym. Przedstawiono niekorzystne sytuacje właścicieli nieruchomości, na których zostały usytuowane urządzenia przesyłowe w okresie PRL. W trzecim wydaniu książki zaprezentowano zróżnicowane poglądy orzecznictwa Sądu Najwyższego, co niewątpliwie może być cenną wskazówką obrazującą ewolucje zmian stanowiska judykatury w związku z rodzącymi się zagadnieniami prawnymi w stosowaniu zarówno hybrydowej służebności gruntowej o treści służebności przesyłu, jak i funkcjonującej od kilku lat służebności przesyłu. Autor przybliża również aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego odnoszące się do wyłaniających się problemów prawnych oraz postanowień uchylających prawomocne postanowienia sądów drugiej instancji, które w sprawach o zasiedzenie służebności gruntowej o treści służebności przesyłu zawierały rozstrzygnięcia nieuwzględniające kierunkowej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego. Książka jest skierowana do prawników praktyków sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, właścicieli nieruchomości, a także innych osób zainteresowanych problematyką służebności.
NazwaSłużebności gruntowe, drogowe, osobiste i przesyłu
AutorZdzisław Gołba
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380925878
Kod EAN9788380925878
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326489891
Podatek VAT23%
OpisKorekta kosztów i przychodów od lat sprawiała podatnikom wiele trudności. Dotyczyło to zarówno korekt wynikających z popełnionych błędów, jak i z okoliczności wynikłych po dokonanej transakcji. Od 1 stycznia 2016 r. w zakresie podatków dochodowych zaczną obowiązywać regulacje dotyczące korekty przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Zostaną m.in. uchylone przepisy dotyczące obowiązkowej korekty kosztów dokonywanej w przypadku niezapłaconych zobowiązań lub znacznie wydłużonym okresie ich płatności. Z publikacji dowiesz się co zmieni się w zakresie korygowania kosztów i przychodów od 1 stycznia 2016 r., jakie mogą być powody korekty i jak należy ją udokumentować, jak ustalić prawidłową kwotę korekty, jakie mogą się pojawić praktyczne problemy w zakresie dokonywania korekt, jak dokonywać korekty w przypadku gwarancji i reklamacji, jakie konsekwencje będą miały dokonywane korekty kosztów i przychodów na złożone deklaracje, jak należy postępować w zakresie obowiązkowej korekty kosztów od niezapłaconych zobowiązań w okresie przejściowym.
NazwaKorekta kosztów i przychodów. Pytania i odpowiedzi
AutorPraca zbiorowa
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380921115
Kod EAN9788380921115
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326499241
Podatek VAT23%
OpisZbigniew Góral profesor doktor habilitowany nauk prawnych
kierownik Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego
głównym przedmiotem jego zainteresowań są zagadnienia dotyczące bezrobocia, prawa urzędniczego oraz zbiorowego prawa pracy
autor lub współautor ponad stu opracowań, w tym kilkunastu książek. Marcin A. Mielczarek doktor nauk prawnych
adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Uni- wersytetu Łódzkiego
autor opracowań z pogranicza prawa pracy i prawa wyznaniowe- go, w tym w szczególności dotyczących czasu pracy, zakazu dyskryminacji, neutralności światopoglądowej państwa i równouprawnienia związków wyznaniowych. Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szuber- towskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refl eksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego. W monografi i oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich za- gadnień jak uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego, zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej, uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony, kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przed- emerytalnym, udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby, praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta. Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego. Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, apli- kantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.
Nazwa40 lat Kodeksu pracy
AutorAneta Giedrewicz-Niewińska, Magdalena Paluszkiewicz, Marcin A. Mielczarek, Krzysztof Stefański, Anna Reda-Ciszewska, Tatiana Wrocławska, Katarzyna Serafin, Barbara Muszyńska, Krzysztof Walczak, Arkadiusz Sobczyk, Michał Seweryński, Izabela Florczak, Walerian Sanetra, Katarzyna Bomba, Zbigniew Góral, Ewa Staszewska, Anna Piszczek, Dorota Habrat, Jakub Stelina, Ludwik Florek, Monika Nowak, Tomasz Duraj, Maria Bosak, Teresa Wyka
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380920873
Kod EAN9788380920873
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326494239
Podatek VAT23%
OpisRyszard Strzelczyk doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uczelni Łazarskiego
radca prawny specjalizujący się w obrocie nieruchomościami, prawie budowlanym i podatkowym
wieloletni kierownik szkolenia aplikantów notarialnych i notariuszy w Izbie Notarialnej w Warszawie
autor licznych publikacji dotyczących nieruchomości, także w ujęciu fiskalnym. W publikacji omówiono oprócz podatku od nieruchomości oraz podatków rolnego i leśnego kwestie nabywania i posiadania nieruchomości oraz obrotu nimi w kontekście podatku od czynności cywilnoprawnych, VAT, podatków dochodowych, a także podatku od spadków i darowizn. Przedstawiono problematykę opłat planistycznej, adiacenckiej, sądowej, jak również zagadnienia taksy notarialnej oraz opłat związanych z użytkowaniem wieczystym. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla osób związanych zawodowo z rynkiem nieruchomości pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych, notariuszy, a także doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych. Jest to kompendium wiedzy o podatkach i opłatach, z którymi można spotkać się w aktualnie obowiązującym stanie prawnym. Opracowanie w sposób bardzo rzetelny, logiczny i kompleksowy ukazuje najważniejsze elementy podatków i opłat w nieruchomościach. Autor nie tyle omawia i przytacza szczegółową treść przepisów prawnych, ile prezentuje problematykę w sposób zwięzły i zrozumiały wraz z odwoływaniem się do orzecznictwa sądowego. Czytelny język opracowania, odwołania do orzecznictwa oraz ciekawe przykłady z praktyki stosowania prawa stanowią o zasadności opublikowania utworu w postaci książki . Prof. dr hab. Artur Kuś
NazwaPodatki i opłaty dotyczące nieruchomości
AutorRyszard Strzelczyk
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380923805
Kod EAN9788380923805
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788380923188
Podatek VAT23%
OpisGrzegorz Wierczyński doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
autor publikacji na temat informatyki prawniczej oraz zasad tworzenia i ogłaszania prawa, w tym m.in. monografi i Urzędowe ogłoszenie aktu normatywnego (Warszawa 2008) i Udostępnianie informacji o prawie jako warunek skutecznej działalności prawotwórczej (Gdańsk 2015), współautor podręczników System informacji prawnej w pracy sędziego (Warszawa 2011) oraz Informatyka prawnicza (Warszawa 2006, 2008 i 2012)
w latach 1999 2006 członek zespołu redakcyjnego Systemu Informacji Prawnej LEX. Komentarz szczegółowo omawia dwa akty prawne regulujące zasady redagowania i ogłaszania przepisów prawa, tj. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2015 r., które weszły w życie z dniem 1 marca 2016 r., ustawę o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, z uwzględnieniem wszystkich zmian ustawy ogłoszonych do dnia 1 marca 2016 r. W obydwu częściach opracowania, poza klasycznymi fragmentami komentującymi treść danego przepisu, znajdują się przykłady najczęściej popełnianych błędów oraz poprawnych rozwiązań, omówienia poprzednich regulacji z zakresu przedstawianej problematyki oraz odesłania do literatury. Publikacja przeznaczona jest dla legislatorów i innych osób zajmujących się redagowaniem i ogłaszaniem aktów normatywnych (zarówno w administracji rządowej, jak i samorządowej), a także dla pracowników organów nadzoru i kontroli w procesie stanowienia prawa (np. pracowników Sejmu i Senatu, Trybunału Konstytucyjnego, sędziów sądów administracyjnych, pracowników urzędów wojewódzkich, regionalnych izb obrachunkowych).
NazwaRedagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz
AutorGrzegorz Wierczyński
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380923935
Kod EAN9788380923935
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788380922372
Podatek VAT23%
OpisMirosław Kałużny radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w War- szawie
zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej samorządom gmin i województwa mazowieckiego (Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie)
pracował w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, Biurze Rzeczni- ka Praw Obywatelskich, Agencji Prywatyzacji, Ministerstwie Skarbu Państwa
świadczył pomoc prawną Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie i PKP PLK S.A.
autor publikacji z zakresu prawa wodnego, budowlanego oraz gospodarczego. Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem ustawy Prawo wodne, a także aktów prawnych powiązanych z tą regulacją, w tym norm prawa unijnego i międzynarodowego. W drugim wydaniu autor zwraca szczególną uwagę na nowelizacje, które zostały uchwa- lone od czasu ostatniego wydania i przedstawia takie tematy jak własność i korzystanie z wód, budownictwo wodne, w tym melioracje wodne i regulacje rzek, procedura postępowania o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, spółki wodne, ochrona przed powodzią i suszą, w tym ochrona wałów przeciwpowodziowych. Ostatnią część opracowania poświęcono trwającym obecnie pracom legislacyjnym nad projektem ustawy Prawo wodne, który dokonuje zasadniczych zmian w gospodaro- waniu wodami. Publikacja jest przeznaczona dla pracowników Zarządów Gospodarki Wodnej oraz jed- nostek samorządu terytorialnego, a także dla radców prawnych, adwokatów, sędziów i prokuratorów.
NazwaPrawo wodne. Komentarz
AutorMirosław Kałużny
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380921801
Kod EAN9788380921801
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326495175
Podatek VAT23%
OpisKsiążka zawiera unikatowe i zgodne z najnowszym stanem wiedzy informacje dotyczące procesów starzenia się i starości. Będzie pomocna profesjonalistom zajmującym się tymi zagadnieniami od strony teoretycznej, osobom wspomagającym czy też opiekującym się ludźmi w wieku senioralnym, jak i samym seniorom. Na uwagę zasługuje podjęcie tematyki z zakresu prawa, co umożliwi osobom starszym przebrnięcie przez gąszcz obowiązujących uregulowań normatywnych istotnych z punktu widzenia codziennego funkcjonowania seniora.
NazwaPogoda na starość. Podręcznik skutecznego wspierania seniorów
AutorPraca zbiorowa
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380920934
Kod EAN9788380920934
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326482601
Podatek VAT23%
OpisTom VI Systemu prawa pracy zawiera omówienie problematyki procesowego prawa pracy dokonane przez wybitnych przedstawicieli nauki prawa pracy i postępowania cywilnego. Autorzy analizują funkcjonowanie polskich organów ochrony prawnej w indywidualnych sporach z zakresu prawa pracy, prezentują zarówno sądowe, jak i pozasądowe mechanizmy rozstrzygania sporów. W opracowaniu przedstawiono wszystkie istotne kwestie odnoszące się do procesowego prawa pracy, w tym m.in definicje podstawowych pojęć używanych w procesowym prawie pracy, modele organizacji ochrony prawnej w indywidualnych sporach pracy, status pozasądowych organów ochrony prawnej, procedury ireniczne w indywidualnych sporach pracy, status i kompetencje sądownictwa pracy, kompetencje sądów administracyjnych w sprawach zatrudnienia, procedura rozstrzygania spraw z zakresu prawa pracy, przedawnienie roszczeń, wykonalność orzeczeń sadowych w sprawach z zakresu prawa pracy. Książka przeznaczona jest zarówno dla przedstawicieli nauki prawa pracy, jak i dla praktyków, w szczególności sędziów , adwokatów i radców prawnych. Powinna mieć też zastosowanie w kwalifikowanej dydaktyce prawniczej, zwłaszcza na studiach drugiego i trzeciego stopnia.
NazwaSystem prawa pracy. TOM VI. Procesowe prawo pracy
AutorAgnieszka Góra-Błaszczykowska, Andrzej Marian Świątkowski, Krzysztof Wojciech Baran, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Małgorzata Manowska, Tadeusz Kuczyński, Anna Machnikowska, Sławomir Cieślak, Łukasz Pisarczyk, Andrzej Dziadzio, Łukasz Błaszczak, Marcin Wujczyk, Andrzej Torbus, Michał Skąpski, Izabella Gil
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380923447
Kod EAN9788380923447
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326493072
Podatek VAT23%
OpisMarek Wierzbowski - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych
kieruje Katedrą Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego oraz sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku
specjalista w zakresie prawa gospodarczego, w tym kolejowego. Alicja Plucińska-Filipowicz - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
autorka publikacji z dziedziny materialnego i procesowego prawa administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Pozostali autorzy to wybitni znawcy omawianej tematyki, są to doświadczeni sędziowie sądów administracyjnych, pracownicy naukowi o wysokich kwalifikacjach, wybitni prawnicy praktycy uczestniczący w procesie inwestycyjnym na wszystkich jego szczeblach. Publikacja zawiera usystematyzowany wybór tekstów poświęconych szczególnie trudnym zagadnieniom inwestycji budowlanych. Autorzy przedstawiają aktualne poglądy w zakresie regulacji prawnych i orzecznictwa dotyczącego poruszanej problematyki. Poddają analizie nie tylko rozwiązania prawne, ale także ich skutki, proponują najbardziej odpowiednią wykładnię tych regulacji oraz sposoby praktycznego ich wykorzystania. Książka składa się 16 artykułów, z których każdy stanowi zamknięte zagadnienie. Wszystkie teksty jednak pozostają w bezpośrednim związku z problematyką inwestycji budowlanych. Opracowanie zostało przygotowane z myślą o uczestnikach procesu budowlanego, pracownikach administracji rządowej i samorządowej, podmiotach zajmujących się doradztwem prawnym i świadczących pomoc prawną, a także pracownikach nauki i studentach wydziałów prawa oraz uczelni technicznych.
NazwaProces inwestycji budowlanych
AutorArkadiusz Despot-Mładanowicz, Alicja Plucińska-Filipowicz, Mirosław Wincenciak, Marek Wierzbowski, Tomasz Filipowicz, Joanna Rewkowska, Adrian Sypnicki, Wojciech Jacyno, Kamil Buliński, Mariusz Rypina, Artur Kosicki, Piotr Otawski
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326499081
Kod EAN9788326499081
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326492594
Podatek VAT23%
OpisFilip Radoniewicz - doktor nauk prawnych, odbył aplikację radcowską zakończoną złożeniem egzaminu zawodowego
absolwent podyplomowych studiów prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, praw i wolności człowieka, współorganizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Helsińską Fundację Praw Człowieka, oraz administrowania sieciami komputerowymi na Politechnice Lubelskiej
autor lub współautor około trzydziestu publikacji, przede wszystkim z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, prawa nowych technologii oraz praw człowieka. Monografia, zważywszy na kompleksowe ujęcie omówionych problemów, stanowi pierwsze w polskiej nauce prawa karnego materialnego tak wyczerpujące opracowanie tematyki przestępstw przeciwko systemom informatycznym i danym komputerowym. Publikacja zawiera ? przydatną dla praktyki prezentację wyników badań empirycznych, obejmującą m.in. ocenę zapadłych w badanych postępowaniach decyzji procesowych i stosowanej kwalifikacji prawnej, ? analizę przepisów kodeksu karnego, regulacji międzynarodowych i unijnych oraz zagadnień prawnoporównawczych. Autor uzupełnia rozważania przystępnym wyjaśnieniem podstaw funkcjonowania współczesnych systemów informatycznych oraz technicznych zagadnień związanych z popełnianiem przestępstw komputerowych przeciwko bezpieczeństwu informacji (czyli szeroko rozumianego hackingu). Książka jest skierowana do przedstawicieli zawodów prawniczych, w szczególności prokuratorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, a także do pracowników organów ścigania. Będzie również przydatna dla osób zajmujących się teorią prawa oraz biorących udział w procesie jego tworzenia.
NazwaOdpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym
AutorFilip Radoniewicz
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380922266
Kod EAN9788380922266
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326494673
Podatek VAT23%
OpisMarek Jaśkowski doktor nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
odbył aplikację i zdał egzamin sędziowski, obecnie jest wpisany na listę radców prawnych. Publikacja jako pierwsza na polskim rynku wydawniczym zawiera kompleksową analizę problematyki sądowej kontroli legalności aktów administracyjnych Unii Europejskiej. Autor omawia cechy aktów wydawanych przez unijne organy oraz reguły kontroli legalności tego rodzaju aktów przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Indywidualne rozstrzygnięcia o charakterze administracyjnym są wydawane przez Unię w wielu tak różnorodnych dziedzinach, jak konkurencja, pomoc państwowa, ochrona przed przywozem towarów subsydiowanych i po cenach dumpingowych, prawo żywnościowe, prawo dotyczące produktów leczniczych i chemikaliów, bezpieczeństwo lotnicze, energetyka, znaki towarowe, nadzór finansowy, ochrona danych, dostęp do informacji, działalność partii politycznych na poziomie UE, jak również w zakresie rozliczeń finansowych funduszy europejskich, zamówień publicznych czy służby publicznej. Akty te dotyczą bezpośrednio praw i obowiązków indywidualnie określonych osób i chociaż podlegają wykonaniu przez organy państw członkowskich, to w zasadzie nie można mówić o kontroli ich legalności na poziomie państwa. Omawiana problematyka ma więc zasadnicze znaczenie z perspektywy ochrony praw podmiotów indywidualnych, których sytuacja prawna może zostać określona przez unijny akt administracyjny. Czytelnicy docenią szerokie spektrum przedstawianych zagadnień, wśród których są m.in. charakter Unii i jej aktywności, zasady ogólne i źródła prawa UE, rodzaje i istota aktów wydawanych przez unijne instytucje, gwarancje proceduralne w toku unijnej procedury administracyjnej, a także dopuszczalność wniesienia skargi o zbadanie legalności/ważności aktu UE, mechanizmy kontroli, podstawy i skutki unieważnienia aktu oraz kontrola kompetencji uznaniowych. Są to kwestie istotne zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Monografia jest skierowana do pracowników naukowych i dydaktycznych wydziałów prawa, prawników praktyków oraz pracowników administracji zajmujących się prawem unijnym.
NazwaSądowa kontrola legalności aktów administracyjnych Unii Europejskiej
AutorMarek Jaśkowski
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380920439
Kod EAN9788380920439
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326493218
Podatek VAT23%
Opis"Po doświadczeniach totalitarnych rządów nie budzi wątpliwości, że nawet demokratycznie wybrany parlament nie ma kompetencji do podejmowania rozstrzygnięć, które byłyby sprzeczne z ustawą zasadniczą, także wtedy, gdy ich uzasadnieniem ma być abstrakcyjnie rozumiane dobro Narodu. Wyrok TK z dnia 9 grudnia 2015 r., K 35/15". "Jeszcze rok temu nie ulegało wątpliwości, że po blisko 30 latach działalności Trybunał Konstytucyjny uzyskał należną mu pozycję wśród konstytucyjnych organów państwa, a jego orzecznictwo stało się istotnym i wartościowym elementem praktyki konstytucyjnej w Trzeciej Rzeczypospolitej. W ciągu niecałego roku sytuacja uległa jednak dramatycznej zmianie, a przeświadczenie o stabilności pozycji Trybunału okazało się w znacznej mierze iluzoryczne. W tej bardzo złożonej i trudnej sytuacji przedstawiamy zbiór opracowań mających podsumować trzydziestolecie orzeczniczej działalności Trybunału. Należy podkreślić, że niezależnie od dalszego biegu wypadków orzecznictwo to uznać należy za wartość o charakterze trwałym, bo ustalającym właściwy sposób rozumienia i stosowania postanowień polskiej Konstytucji. Orzecznictwo to wciąż jest wiążące dla wszystkich organów i podmiotów władzy publicznej, a w sposób szczególny stanowi odniesienie dla rozstrzygnięć innych organów władzy sądowniczej. Założeniem zbioru było dokonanie wyboru 30 najważniejszych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Staraliśmy się przy tym o należyte uwzględnienie wszystkich okresów działalności Trybunału, choć ze względów oczywistych sięgnęliśmy tylko po jedno (pierwsze) orzeczenie Trybunału sprzed 1989 r. Wybór ten musiał być obarczony znacznym stopniem uznaniowości i zdajemy sobie sprawę, że poza zbiorem pozostało wiele ważnych orzeczeń o istotnym znaczeniu. Przyjęta została równoległa metoda prezentacji. Dla każdego z wybranych orzeczeń został najpierw przytoczony skrót jego oryginalnej treści, a następnie komentarz naukowy, przedstawiający naturę i kontekst sprawy, rekapitulujący najważniejsze ustalenia Trybunału i poddający je ocenie, a wreszcie co najważniejsze sytuujący to rozstrzygnięcie w ogólnym nurcie orzecznictwa Trybunału. Przyjęta została zewnętrzna metoda prezentacji, bo z zespołu potencjalnych autorów celowo wyłączyliśmy wszystkich byłych i obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, posłów na Sejm oraz senatorów, członków innych konstytucyjnych organów państwa, członków i ekspertów Komisji Konstytucyjnej działającej w latach 1993 1997. Takie kryteria wyboru uznaliśmy za niezbędne dla zapewnienia dystansu i obiektywizmu komentarzy naukowych. Naszych autorów wybieraliśmy spośród konstytucjonalistów, starając się zapewnić reprezentację wszystkich pokoleń, jednakże przy pewnej preferencji dla młodszej generacji naukowców. Choć nie tak wyobrażaliśmy sobie kontekst prezentowania tego zbioru, pragniemy podkreślić, że orzecznictwo konstytucyjne stanowi wartość o charakterze trwałym, uniwersalnym i wiążącym. Przedstawiając historię, ukazujemy przyszłość, bo państwo demokratyczne nie może istnieć bez poszanowania zasady konstytucjonalizmu, podziału władz i niezależności sądu konstytucyjnego". Ze wstępu redaktorów naukowych Leszka Garlickiego, Marty Derlatki, Marcina Wiącka
NazwaNa straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
AutorLeszek Garlicki, Marta Derlatka, Marcin Wiącek
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380924376
Kod EAN9788380924376
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788380923126
Podatek VAT23%
OpisUstawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa z dnia 20 stycznia 2011 r. stworzyła możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od urzędnika, który wykonując zadania publiczne, czynił to z rażącym naruszeniem prawa. Stwierdzenie rażącego naruszenia prawa powinno nastąpić w jednym z trybów wskazanych w ustawie. W publikacji dokonano analizy tych trybów, co w istocie rzeczy pozwala na ustalenie katalogu zachowań funkcjonariusza, za które może ponosić on odpowiedzialność majątkową, a tym samym na wyznaczenie zakresu tej odpowiedzialności. Opracowanie stanowi także próbę odpowiedzi na pytanie, czy określona w ustawie odpowiedzialność regresowa funkcjonariusza publicznego została zharmonizowana z odpowiedzialnością odszkodowawczą władzy publicznej ponoszoną za wadliwe działania.
NazwaRażące naruszenie prawa jako przesłanka odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego
AutorAndrzej Matan
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326477737
Kod EAN9788326477737
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326434143
Podatek VAT23%
OpisHenryk Palarz doktor nauk prawnych
arbiter przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach
przewodniczący rady nadzorczej w przedsiębiorstwie wodociągowokanalizacyjnym, pracownik Urzędu Regulacji Energetyki oraz Zakładu Energetycznego
od kilkunastu lat prowadzi działalność szkoleniowo-doradczą
autor publikacji z zakresu prawa energetycznego i wodociągowo-kanalizacyjnego. Książka szczegółowo omawia zagadnienie umowy sprzedaży ciepła w prawie energetycznym, odpowiadając na pytania dotyczące m.in. poprawnej konstrukcji umowy sprzedaży ciepła oraz postanowień, których należy unikać, trybu zmiany i rozwiązania umowy oraz zagadnień karnych z tym związanych, procedury i formy zawarcia umowy kompleksowej, obligatoryjnych i fakultatywnych elementów umowy wynikających z prawa energetycznego, zagadnień dostaw ciepła do budynku wielolokalowego. Publikacja przeznaczona jest dla prawników obsługujących przedsiębiorstwa ciepłownicze, gmin prowadzących dostawę ciepła poprzez sieć oraz odbiorców ciepła, spośród których najważniejsi to zarządcy budynków wielolokalowych, a także dla przedsiębiorstw ciepłowniczych i innych przedsiębiorców.
NazwaUmowa kompleksowa sprzedaży ciepła w prawie energetycznym
AutorHenryk Palarz
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380922600
Kod EAN9788380922600
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326498312
Podatek VAT23%
OpisStan prawny na 7.01.2010 r. W książce kompleksowo omówiono problematykę zawierania umów - zarówno ogólne, jak i szczególne regulacje polskiego prawa znajdujące zastosowanie do przedsiębiorców. Przepisy prawa polskiego - zwłaszcza kodeksu cywilnego - przedstawione zostały na tle uregulowań o charakterze ponadnarodowym (konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, Zasady Europejskiego Prawa Umów, Zasady Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT, Draft Common Frame of Reference) oraz orzecznictwa. Adresaci Monografia adresowana jest do teoretyków prawa, studentów kierunków prawniczych oraz osób mających do czynienia z zawieraniem umów w praktyce, w szczególności do przedsiębiorców.
NazwaZawieranie umów między przedsiębiorcami [EBOOK]
AutorEwa Wójtowicz
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326423369
Kod EAN9788326423369
Rok wydania2010
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326401862
Podatek VAT23%
OpisWojciech Góralczyk jr doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Akademii Leona Koźmińskiego, od 1997 r. kierownik Katedry Administracji i Prawa Administracyjnego
radca prawny
w latach 1972 1992 pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, 1991 2008 koordynator i wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, 2007 2010 wiceprzewodniczący Institut International des Sciences Administratives w Brukseli. Książka jako pierwsza w polskim piśmiennictwie naukowym podejmuje całościowo problematykę kierownictwa w administracji od strony prawnej. Jako typowa relacja występująca w administracji publicznej w przeciwieństwie do nadzoru i kontroli jest ono najmniej rozpoznane naukowo. Jednocześnie wyjątkowo lakoniczna pozostaje regulacja prawna kierownictwa, co stwarza specyficzne problemy na etapie wykładni i skłania do formułowania postulatów de lege ferenda. Zawarte w monografii rozważania dotyczą m.in. istoty kierownictwa w prawie administracyjnym oraz różnorodnych stosunków między organami sprawującymi kierownictwo a podmiotami kierowanymi. Książka przeznaczona jest dla osób zainteresowanych problematyką prawa administracyjnego ustrojowego. Może służyć również słuchaczom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz urzędnikom administracji rządowej i samorządowej początkującym i podnoszącym kwalifikacje.
NazwaKierownictwo w prawie administracyjnym
AutorWojciech Góralczyk jr
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326486586
Kod EAN9788326486586
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788380922068
Podatek VAT23%
OpisWiesław Kozielewicz sędzia Sądu Najwyższego, przewodniczący IV Wydziału Kasacyjnego w Izbie Karnej, orzeka również w sprawach dyscyplinarnych
organizował w Sądzie Najwyższym Wydział do spraw dyscyplinarnych i był jego przewodniczącym
wykładowca
autor ponad siedemdziesięciu publikacji z zakresu prawa dyscyplinarnego, prawa karnego materialnego i procesowego oraz historycznoprawnych. W publikacji omówiono odpowiedzialność dyscyplinarną zawodów zaufania publicznego sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy w świetle standardów wyznaczanych przez orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przedstawiono w niej podstawowe z punktu widzenia praktyki instytucje dyscyplinarnego prawa materialnego przebieg poszczególnych etapów postępowania, zawieszenie w czynnościach służbowych, nadzwyczajne środki zaskarżenia w sprawach dyscyplinarnych (wznowienie postępowania dyscyplinarnego i kasację). W drugim wydaniu opracowania wiele uwagi poświęcono w szczególności najnowszym zmianom w ustawie Prawo o adwokaturze w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Książka jest przeznaczona dla przedstawicieli praktyki sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy oraz innych osób interesujących się problematyką odpowiedzialności dyscyplinarnej w zawodach prawniczych.
NazwaOdpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy
AutorWiesław Kozielewicz
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380922495
Kod EAN9788380922495
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326497117
Podatek VAT23%
OpisNiniejsza publikacja to kompleksowy i pogłębiony komentarz do zmian kodeksu postępowania karnego i przepisów przejściowych, obowiązujących od 15 kwietnia 2016 r. Nowelizacja kodeksu postępowania karnego modyfikuje model postępowania karnego w kierunku przywrócenia inkwizycyjności postępowania sądowego. W tym zakresie następuje fundamentalne odejście od reformy procedury karnej zwiększającej kontradyktoryjność, która obowiązywała od 1 lipca 2015 r. Wprowadzono także istotne zmiany w zakresie nadzwyczajnych środków zaskarżenia oraz odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Dodano uregulowania dotyczące wykorzystania dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa (art. 168a k.p.k.), dowodów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej (art. 168b k.p.k.) lub kontroli procesowej (237a k.p.k.) poza zakresem podmiotowym lub przedmiotowym zgody sądu oraz dotychczas nieznany procedurze karnej środek zaskarżenia w postaci skargi na wyrok sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania (rozdział 55a). Komentarz wychodzi naprzeciw trudnościom związanym z nakładaniem się na siebie różnych stanów prawnych. Oprócz przepisów procesowych dokonano także wykładni poszczególnych przepisów przejściowych ustawy nowelizacyjnej pod kątem stosowania różnych procedur w różnych układach procesowych. Prezentacji nowelizacji z 2016 r. dokonano metodą komentarzową w układzie kodeksowym na kilku poziomach. Na początku przedstawiono zakres zmian. W dalszej kolejności porównany został stan prawny przed nowelizacją i po niej. Następnie skomentowano zmienione i nowe przepisy. Zawarto także odniesienia do przepisów przejściowych w celu ustalenia zakresu wprowadzonych zmian.
NazwaKodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2016
AutorKrzysztof Eichstaedt, Barbara Augustyniak, Michał Kurowski, Dariusz Świecki
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380925434
Kod EAN9788380925434
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326489990
Podatek VAT23%
OpisAnna Zalcewicz - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Politechniki Warszawskiej, kierownik Zakładu Prawa i Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Barbara Bajor - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Prawa Prywatnego, Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Dziekan Wydziału Prawa oraz wykładowca w Katedrze Prawa Cywilnego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Książka w sposób kompleksowy ujmuje problematykę dotyczącą zasad świadczenia usług płatniczych zarówno na gruncie prawa prywatnego (np. umowa ramowa, reguły ochrony konsumentów), jak i publicznego (np. objęcie nadzorem instytucji płatniczych, biur usług płatniczych). Istotną wartością komentarza jest nie tylko interpretacja poszczególnych przepisów, analiza dorobku doktryny i orzecznictwa, lecz także uwzględnienie europejskiego kontekstu regulacji oraz wskazanie potencjalnych problemów mogących pojawić się w związku ze stosowaniem nowych przepisów. Publikacja jest skierowana do pracowników banków, krajowych instytucji płatniczych, biur usług płatniczych oraz przedsiębiorców świadczących usługi płatnicze. Zainteresuje również osoby korzystające z takich usług. Jednym z wielu walorów recenzowanej książki jest to, że rozważania w niej zawarte skłaniają do pogłębionej refleksji, pokazując wielowątkowość i wieloaspektowość poruszanej materii, co stanowi dobrą płaszczyznę do dalszych dyskusji i ocen, a w przyszłości w razie dalszych zmian legislacyjnych stanowić będzie ważną platformę odniesień normatywnych i porównań . Dr hab. Magdalena Fedorowicz, profesor UAM
NazwaUstawa o usługach płatniczych. Komentarz
AutorAnna Zalcewicz, Barbara Bajor
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380924147
Kod EAN9788380924147
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788380922556
Podatek VAT23%
Opis"Wszechstronny dorobek naukowy Jubilata oraz Jego bujna przeszłość w różnych organach zarówno stosowania, jak tworzenia prawa sprawiają, że na rzucone hasło odpowiedziano zewsząd. Księga pamiątkowa złożona z powstałych opracowań nie jest przez to typową w swym rodzaju mieści w sobie najosobliwszą rozmaitość (niczym "Ukraina" Seweryna Goszczyńskiego). Podejmowane tematy reprezentują najróżniejsze gałęzie prawa karne, administracyjne i cywilne, materialne i procesowe, pracy i spółdzielcze. Ogromna popularność i powszechna sympatia, jaką cieszy się Czcigodny Jubilat, ogarnęły ciepłem i światłem całe przedsięwzięcie oraz (zupełnie niezasłużenie) nas, organizatorów, osobiście. Nigdy chyba nie słyszano jeszcze tylu głosów poparcia i entuzjazmu dla podjętej inicjatywy. Nie nasza w tym zasługa to Profesor jest człowiekiem wyjątkowym, więc i dedykowana Mu księga musi taka być". Z "Przedmowy" Marii Boratyńskiej
NazwaOchrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu
AutorMaria Boratyńska
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380921924
Kod EAN9788380921924
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326493539
Podatek VAT23%
OpisWszystkie publikacje z serii Biblioteka Pomocy Społecznej zostały przygotowane z myślą o praktykach i przeznaczone są dla pracowników socjalnych i pracowników administracji samorządowej. Ułatwią im wykonywanie obowiązków i pomogą znaleźć rozwiązania w kontrowersyjnych nieraz sytuacjach, z którymi mogą się zetknąć w swojej pracy. W dziesiątej książce z tej serii zawarto komentarz do przepisów prawa rodzinnego, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się w praktyce pytania w zakresie omawianej dziedziny prawa, wzory pism procesowych i zbiór przepisów prawa rodzinnego. Struktura publikacji pozwala na prześledzenie problematyki prawa rodzinnego począwszy od ustalenia pochodzenia dziecka poprzez aspekty władzy rodzicielskiej, przysposobienia, alimentów oraz kontaktów z dzieckiem. W pracy uwzględniono również problematykę pieczy zastępczej i przymusowego odebrania dziecka od osoby nieuprawnionej. Książka zawiera ponadto opis procedur sądowych z zakresu prawa rodzinnego. Opracowanie przeznaczone jest dla pracowników sektora pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zainteresuje również profesjonalnych pełnomocników procesowych, aplikantów i studentów prawa. Katarzyna Tryniszewska adwokat, prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką specjalizującą się w sporach sądowych. Posiada bogate doświadczenie sądowe w sprawach rodzinnych, w szczególności z zakresu władzy rodzicielskiej, przysposobienia, rozwodów, alimentów i kontaktów z dzieckiem. Prowadzi wykłady dla aplikantów adwokackich
jest prelegentem szkoleń dla pracowników sektora pomocy społecznej, realizowanych na terenie całego kraju
autorka jedynego na rynku wydawniczym komentarza do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Warszawa 2015).
NazwaPrawo rodzinne
AutorKatarzyna Tryniszewska
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380922754
Kod EAN9788380922754
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326498985
Podatek VAT23%
OpisSuper pojemnik do obserwacji owadów i nie tylko,dla wnikliwych obserwatorów wszystkich małych stworzeń.Za pomocą pudełka można oglądać także inne obiekty natury,jak np. liście, kwiaty, czy gałązki.Cechy produktu- 2 komfortowe z 3-krotnym powiększeniem Okulary na pokrywie,- 2 dodatkowe z 2-krotnym powiększeniem "plamki" na pojemniku,- miękki gumowy uchwyt idealnie dopasowany dla małych rączek,- pokrywka zabezpieczająca z otworami powietrza,- wodoszczelne dno.Przyglądanie się i poznawanie natury to jedno z najważniejszych doświadczeń dzieci,decydujących o ich szacunku do przyrody w przyszłości.
NazwaGeosafari Pojemnik do obserwacji owadów
MarkaBeppe
Kod EAN0086002050915
WydawcaBeppe
Kod producentaGXP-559215
Podatek VAT23%
OpisMój pierwszy mikroskop to wspaniałe połączenie zabawy z prawdziwą nauką.Dzięki niemu w dziecku rozbudzamy kreatywność i wyobraźnię. Kto wie może to będzie wstęp do dalszych zainteresowań naukowych? Cechy mikroskopu- 8 krotne powiększenie- Ledowe światełko- Duże okulary zakończone gumowym tworzywem dzięki czemu nie będzie uciskało dzieciom oczek- Duża podstawa pozwalająca na oglądanie większych przedmiotówRozwijajmy w dziecku pasję poznawania świata od najmłodszych lat.
NazwaGeosafari Mój pierwszy mikroskop
MarkaBeppe
Kod EAN0086002051127
WydawcaBeppe
Kod producentaGXP-559217
Podatek VAT23%
NazwaBalony stwory OP=25szt. /1602/
Kod EAN5907735419433
WydawcaBAL
Podatek VAT23%
NazwaŚwiderki "Dynie" 60cm. 5szt. /1614/
Kod EAN5907735413981
WydawcaBAL
Podatek VAT23%

Sposoby płatności

 • Płatność przy odbiorze
 • Przelew bankowy
 • Karta kredytowa
 • Sprzedaż ratalna

Dostawa towaru

 • Wskaźnik dostępności towaru
 • Śledzenie stanu zamówienia
 • Poczta Polska
 • Przesyłka kurierska
 • Transport własny sklepu

Ostatnie opinie klientów sklepu

miroslaww rekomenduje InBook.pl opinia nr 125629 z 21.05.2012

Posiadał na stanie szukaną pozycję, więc zakup był przypadkowy i obarczony ostrożnością. Następne zakupy bardzo prawdopodobne. Polecam

zakupy: Dziesiąte miasto - Patrick Carman; maj 2012

plusy: szeroka oferta

minusy: brak

 
     

maria rekomenduje InBook.pl opinia nr 106045 z 10.03.2012

Rzetelna informacja o posiadanym towarze. To ważna, bo spotkałam się z sytuacją, kiedy proponuje się książkę, której nie ma na stanie. Korzystam już po raz kolejny z tego sklepu i nigdy nie zawiodłam się na nim. Szybka przesyłka - to również jego domena.

zakupy: książki; marzec 2012

plusy: rzetelność, terminowość dostawy

minusy: nie dostrzegłam

 
     

cosmowomen rekomenduje InBook.pl opinia nr 82223 z 09.08.2011

Najlepsza obsługa klienta idzie w parze z najniższą ceną za książki i z najlepszym zatowarowaniem na rynku. Nic dodać nic ująć tylko robić zakupy :-) Naprawdę polecam

zakupy: książki; sierpień 2011

plusy: cena książek

minusy: dość długo czekałam na odpowiedź z BOK-u

 
     
Zobacz wszystkie opinie klientów

Świderki "Dynie" 60cm. 5szt. /1614/

Powiększ zdjęcie

Cena: 10,21 zł

wysyłka do 3 dni

Sprzedawca

InBook S.A.
ul. Osiedle Robotnicze 6
42-520 Dąbrowa Górnicza

Kontakt

Tel.: 32 268 64 04,
32 268 64 05

Faks: 32 268 64 05

Adres www

data aktualizacji oferty: 22.05.2018 | zgłoś błąd

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2018 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER