Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklep ksiegarnia.edu.pl

Kontakt

tel.
Wojcieszów

Popularne produkty

ELEKTRO, MECHANIKA, INNE, INFORMATYKA, BUDOWNICTWO, MATEMATYKA, MARKETING, CHEMIA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, FIZYKA, BIOLOGIA, MOTORYZACJA, HUMANISTYKA

Popularne marki

Politechnika warszawska, Uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, Uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, Politechnika białostocka, Politechnika śląska, Wydawnictwa komunikacji i łączności

Rekomendcja klientów

Dobra jakość obsługi

 • opinie pozytywne: 15
 • opinie neutralne: 0
 • opinie negatywne: 0
Podsumowanie

ksiegarnia.edu.pl > Oferowane produkty > INFORMATYKA > Komputerowe systemy sterowania ruchem kolejowym


Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu

 

Opis

Książka przeznaczona jest dla wszystkich tych, którym bliska jest tematyka sterowania ruchem kolejowym (srk). Przy doborze materiału kierowano się nowoczesnością technologii produkcji, zakresem zastosowań poszczególnych systemów i urządzeń srk, a także koniecznością ukazania istotnych cech charakterystycznych dla techniki sterowania ruchem kolejowym. Materiał publikacji został ujęty w sposób syntetyczny, tzn. ogólnie potraktowano informacje wprowadzające do tematyki ćwiczeń laboratoryjnych, natomiast szczegółowo opracowano charakterystyki techniczne nowoczesnych komputerowych systemów, bądź urządzeń srk badanych w ćwiczeniach. Spis treści: 1. Przedmowa 2. Spis skrótów 3. Wstęp   4. Ebiscreen 3 pełniący funkcję systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym 4.1. Systemy kierowania i sterowania ruchem 4.1.1. Struktura systemów kierowania i sterowania ruchem 4.1.2. Podstawowe warianty funkcjonowania systemów kierowania i sterowania ruchem 4.1.3. Rozwój systemów kierowania i sterowania ruchem 4.2. Zdalne sterowanie ruchem kolejowym 4.2.1. Poziomy zdalnego sterowania 4.2.2. Zasada zdalnego sterowania 4.2.3. Możliwości wynikające z zastosowania nowoczesnych systemów zdalnego zarządzania ruchem kolejowym 4.2.4. Zdalne sterowanie ruchem na odcinku objętym Lokalnym Centrum sterowania 4.3. Charakterystyka systemu zdalnego sterowania i kierowania ruchem typu EbiScreen 3 4.3.1. Architektura systemu EbiScreen 4.3.2. Wykorzystanie systemu nadrzędnego EbiScreen 3 do kierowania i sterowania ruchem kolejowym na linii E65 objętej obszarem LCS Nasielsk 4.4. Przebieg ćwiczeń 4.4.1. Cel ćwiczeń 4.4.2. Obsługa systemu EbiScreen 4.4.2.1. Podstawowe opcje – ważne z punktu widzenia zdalnego sterowania ruchem 4.4.3. Budowa stanowiska 4.4.4. Barwy wykorzystane do prezentacji na ekranie stanu obiektów srk 4.4.5. Logowanie do systemu i wybór obszaru autoryzacji 4.4.6. Wprowadzenie poleceń w systemie EbiScreen 4.4.7. Wprowadzanie poleceń przebiegowych za pomocą klawiatury 4.4.8. Szybkie wybieranie ważniejszych poleceń za pomocą klawiszy funkcyjnych 4.4.9. Praca do samodzielnego wykonania   5. System operatorski EbiScreen 5.1. Przeznaczenie pulpitu nastawczego EbiScreen 5.2. Zobrazowanie obiektów srk na pulpicie EbiScreen 5.3. Polecenia w systemie EbiScreen 5.4. Budowa stanowiska 5.5. Przebieg ćwiczeń 5.5.1. Cel ćwiczeń 5.5.2. Przykład konfiguracji stacji na pulpicie EbiScreen 2 5.6. Praca do samodzielnego wykonania   6. Komputerowy system nastawczy EbiLock 950 ze sterownikami obiektowymi stc 6.1. Rozwój systemów stacyjnych 6.1.1. Urządzenia przekaźnikowe stosowanie w systemach stacyjnych 6.1.2. Komputerowe systemy nastawcze 6.2. Charakterystyka techniczna komputerowego systemu urządzeń stacyjnych typu EbiLock 950 6.2.1. Architektura systemu EbiLock 950 6.2.2. Urządzenia wewnętrzne jednostki zależnościowej IPU 950 6.2.3. Urządzenia wewnętrzne sterownika wykonawczego STC 6.2.4. Sterownik PLC 6.3. Budowa stanowiska 6.3.1. System symulatora stacji TD 950 6.4. Przebieg ćwiczeń 6.4.1. Cel ćwiczenia 6.4.2. Przykład konfiguracji komputerowego systemu EbiLock 950 6.4.3. Obsługa systemu EbiLock z poziomu stanowiska dyżurnego ruchu Ebi Screen 6.4.4. Praca do samodzielnego wykonania   7. Komputerowy pulpit nastawczy OSA-H przykładem rozwiązania systemu hybrydowego 7.1. Charakterystyka systemu hybrydowego 7.1.1. Działanie systemu hybrydowego 7.2. Oszczędnościowy system OSA -H 7.2.1. Rozwinięcie systemu OSA – H2(OSA – H3) 7.3. Budowa stanowiska 7.4. Przebieg ćwiczeń 7.4.1. Cel ćwiczenia 7.4.2. Charakterystyka symulatora stanowiska ruchu wyposażonego w pulpit komputerowy systemu OSA – H 7.4.2.1. Funkcje znaczenia ogólnego 7.4.2.2. Wprowadzanie poleceń nastawczych 7.4.2.3. Rejestrator stacyjny 7.4.3. Praca do samodzielnego wykonania   8. Systemy kontroli niezajętości torów 8.1. Metody i obwody wykrywania obecności pociągu na otrze 8.1.1. Klasyczne obwody torowe 8.1.2. Bezzłączowe obwody torowe 8.1.3. Systemy licznikowe 8.2. Charakterystyka licznikowa systemu stwierdzania niezajętości odcinków torowych typu SOL – 21 8.2.1. Architektura systemu licznika osi SOL – 21 8.2.2. Analiza techniczna głównych podzespołów licznikowego systemu stwierdzania niezajętości torów i rozjazdów SOL – 21 8.2.2.1. Jednostka licząca EDH – 3102 8.2.2.2. Moduł komunikacyjny EDJ – 2101 8.2.2.3. Czujnik koła 8.2.2.4. Rejestrator zdarzeń EZE – 12 8.2.2.5. Manipulator EYM – 41 8.2.3. Działanie systemu stwierdzenia niezajętości odcinków torowych typu SOL – 21 8.2.3.1. Współpraca jednostki liczącej z czujnikami koła 8.2.3.2. Bilansowanie ilości w sekcjach 8.2.3.3. Współpraca jednostki liczącej z systemem EbiLock 950 8.2.4. Obsługa systemu licznika osi SOL – 21 8.2.5. Budowa stanowiska 8.2.6. Przebieg ćwiczeń 8.2.6.1. Cel ćwiczenia 8.2.6.2. Włączanie do pracy systemu SOL – 21 (uaktywnienie) 8.2.6.3. Kontrola poprawności pracy systemu SOL – 21 8.2.6.4. Praca do samodzielnego wykonania 8.3. Charakterystyka licznikowego systemu kontrolo niezajętości torów typu SKZR 8.3.1. Diagnostyka i rejestracja 8.3.2. Funkcjonowanie systemu SKZR 8.3.3. Architektura systemu SKZR 8.3.3.1. Jednostka licząca 8.3.3.2. Podsystem wymiany danych procesowych 8.3.3.3. Interfejs przekaźnikowy 8.3.3.4. Zespół czujnika 8.3.4. Obsługa systemu SKZR 8.3.4.1. Obsługa z poziomu panelu operatorskiego 8.3.4.2. Zerowanie sekcji (odcinka) 8.3.5. Budowa stanowiska 8.3.6. Przebieg ćwiczenia 8.3.6.1. Cel ćwiczenia 8.3.6.2. Badanie funkcjonalne systemu liczenia osi 8.3.6.3. Praca do samodzielnego wykonania   9. Komputerowa samoczynna blokada liniowa typu SHL – 12 9.1. Podstawowe informacje dotyczące samoczynnych blokad liniowych 9.2. Klasyfikacja samoczynnych blokad liniowych 9.3. Charakterystyka techniczna komputerowej dwukierunkowej samoczynnej blokady liniowej SHL – 12 9.3.1.Architektura samoczynnej blokady liniowej typu SHL – 12 9.3.1.1. Liniowy punkt sterowania ESP – 11 9.3.1.2. Stacyjny punkt sterowania ESP – 12 9.3.1.3. Panel diagnostyczny 9.3.1.4. Powiązanie z systemami stacyjnymi typu EbiLock 950 9.3.2. Działanie komputerowej dwukierunkowej samoczynnej blokady liniowej typu SHL – 12 9.4. Obsługa komputerowej samoczynnej blokady liniowej typu SHL – 12 9.4.1. Prezentacja graficzna stanu obiektów w systemie SHL – 12 9.4.2. Polecenie w systemie SHL – 12 9.5. Budowa stanowiska 9.6. Przebieg ćwiczeń 9.6.1. Załączenie systemu komputerowej blokady liniowej SHL – 12 do pracy 9.6.1.1. Zerowanie (resetowanie) blokady liniowej SHL – 12 9.6.1.2. Ustawienie kierunku blokady SHL – 12 9.6.2. Próby przebiegów po blokadzie liniowej SHL – 12 9.6.3. Realizacja przebiegów z wykorzystaniem pulpitu EbiScreen 9.6.3.1. Realizacja przejazdu pociągu ze stacji N do stacji LABORATORIUM 9.6.3.2. Realizacja przejazdu pociągu ze stacji LABORATORIUM do stacji N 9.6.4. Realizacja poleceń dyżurnego ruchu z wykorzystaniem pulpitu symulacyjnego blokady SHL – 12 oraz stanowiska EbiScreen 2 9.6.5. Badanie reakcji systemu SHL – 12 na usterki i nietypowe sytuacje ruchowe   10. Systemy sygnalizacji przejazdowej wykonane w technice mikroprocesorowej 10.1. Podstawowe wiadomości dotyczące sygnalizacji przejazdowej 10.1.1. Klasyfikacja urządzeń sygnalizacji przejazdowej 10.1.2. Samoczynna sygnalizacja przejazdowa 10.1.3. Przykładowe rozwiązania techniczne samoczynnej sygnalizacji przejazdowej 10.1.3.1. Sygnalizacja przejazdowa z odcinkami izolowanymi dla linii dwutorowej z ruchem jednokierunkowym 10.1.3.2. Sygnalizacja przejazdowa z czujnikami dla linii jednotorowej o ruchu zmiennokierunkowym 10.2. Charakterystyka techniczna samoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu SPA – 5 10.2.1. Architektura systemu SPA-5 10.2.1.1. Sterowniki PLC 10.2.1.2. Czujniki pociągu 10.2.1.3. Czujniki koła 10.2.1.4. Sygnalizatory drogowe 10.2.1.5. Tarcze ostrzegawcze przejazdowe 10.2.1.6. Napędy rogowate 10.2.2. Działanie systemu SPA – 5 10.2.3. Budowa stanowiska 10.2.4. Przebieg ćwiczenia 10.2.4.1. Cel ćwiczenia 10.2.4.2. Załączenie sygnalizacji SPA – 5 10.2.4.3. Praca automatyczna sygnalizacji SPA – 5 10.2.4.4. Praca ręczna sygnalizacji SPA – 5 10.2.5. Badanie reakcji systemu SPA – 5 na usterki i nietypowe sytuacje ruchowe 10.3. Charakterystyka techniczna samoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu RASP – 4Ft 10.3.1. Architektura samoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu RASP – 4Ft 10.3.2. Zasada działania samoczynnej sygnalizacji przejazdowej RASP – 4Ft 10.3.2.1. Czujniki koła typu RSR – 180 10.3.2.2. Układ sterujący 10.3.2.3. Terminal operatorski NX251 10.3.2.4. Budowa stanowiska 10.3.4.1. Układ zasilania 10.3.4.2. Sterowanie PLC 10.3.5. Przebieg ćwiczenia 10.3.5.1. Cel ćwiczenia 10.3.5.2. Praca do samodzielnego wykonania 10.4. Charakterystyka techniczna sygnalizacji przejazdowej typu SPR – 2 10.4.1. Budowa sygnalizacji przejazdowej typu SPR – 2 10.4.2. Sterowanie przejazdem kolejowym kat. A wyposażonym w sygnalizację SPSR – 2 10.4.3. Budowa stanowiska 10.4.4. Przebieg ćwiczenia 10.4.4.1. Cel ćwiczenia 10.4.4.2. Badanie funkcjonalne sygnalizacji przejazdowej SPR – 2 z wykorzystaniem pulpitu symulacyjnego 10.4.4.3. Praca do samodzielnego wykonania   11. Zasilanie komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym 11.1. Elementy zasilania komputerowych urządzeń srk 11.1.1. Baterie akumulatorów 11.1.2. Układy zasilania bezprzerwowego UPS 11.1.2.1. Budowa i działanie typowego statycznego zasilacza UPS 11.1.2.2. Podział zasilaczy awaryjnych UPS 11.1.2.3. Wykorzystanie zasilaczy awaryjnych UPS na kolei 11.1.3. Agregaty prądotwórcze 11.2. Systemy zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym 11.2.1. Systemy zasilania samoczynnych blokad liniowych 11.2.1.1. Zasilanie podstawowe samoczynnych blokad liniowych 11.2.2. Zasilanie awaryjne samoczynnych blokad liniowych 11.2.2.1. Przykład rozwiązania systemu zasilania blokady liniowej typu UPS 2000 11.2.3. Systemy zasilania stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym 11.2.3.1. Przykład nowoczesnego rozwiązania systemu zaislacza urządzeń stacyjnych firmy A.A. KOMBUD 11.3. Charakterystyka techniczna przetwornicy tranzystorowej typu ZAZS – 200 11.3.1. Przetwornice rezerwowego zasilania urządzeń srk 11.3.2. Urządzenia przetwarzające energię rodziny ZAZS 11.3.2.1. Idea działania przetwornicy tranzystorowej ZAZS 11.3.3. Budowa i zasada działania przetwornicy tranzystorowej ZAZS – 200 wykorzystywanej w ćwiczeniu laboratoryjnym 11.3.4. Budowa stanowiska 11.3.5. Przebieg ćwiczeń 11.3.5.1. Cel ćwiczenia 11.3.5.2. Wyznaczanie charakterystyk przetwornicy tranzystorowej ZAZS – 200 11.4. Charakterystyka techniczna zespołu zasilania buforowego PSB – 300 11.4.1. Przeznaczenie 11.4.2. Budowa zespołu zasilania buforowego PSB -300/24 11.4.2.1. Zasada działania zespołu PSB 300/24 11.4.3. Budowa stanowiska 11.4.3.1. Opis płyty czołowej zespołu PSB 300/24 11.4.4. Przebieg ćwiczenia 11.4.4.1. Cel ćwiczenia 11.4.4.2. Wyznaczanie parametrów i charakterystyk zespołu zasilania buforowego typu PSB 300/24   Bibliografia Wykaz rysunków Wykaz tabel Streszczenie    

Dane techniczne

ISBN978-83-7351-451-5
AutorDyduch Janusz, Kornaszewski Mieczysław
Liczba stron256
Okładka (oprawa)miękka
FormatB5
Rok wydania2014
Językpolski

Sposoby płatności

 • Płatność przy odbiorze
 • Przelew bankowy
 • Karta kredytowa

Dostawa towaru

 • Wskaźnik dostępności towaru
 • Śledzenie stanu zamówienia
 • Poczta Polska
 • Przesyłka kurierska
 • Transport własny sklepu

Ostatnie opinie klientów sklepu

Florka rekomenduje ksiegarnia.edu.pl opinia nr 435914 z 06.06.2018

Bardzo sprawna realizacja zlecenia :)

zakupy: Książka; czerwiec 2018

plusy: Szybka realizacja zlecenia

minusy: Brak

 
     

roland rekomenduje ksiegarnia.edu.pl opinia nr 433642 z 23.04.2018

Wybrałem ten sklep ponieważ niektórych książek próżno szukać w innych księgarniach a tutaj jest jeszcze zaoszczędzone mnóstwo czasu. Polecam

zakupy: sam naprawiam audi a3; kwiecień 2018

plusy: dostępność bez wychodzenia z domu

minusy: brak

 
     

WB rekomenduje ksiegarnia.edu.pl opinia nr 409434 z 08.04.2017

Wybrałem sklep - bo znalazłem interesująca pozycję. Wszystko OK, polecam...

zakupy: Podręcznik ", Materiały budowlane", ; kwiecień 2017

plusy: Posiada podręczniki które w innych sklepach brak

minusy: brak

 
     
Zobacz wszystkie opinie klientów

Komputerowe systemy sterowania ruchem kolejowym

Powiększ zdjęcie

Cena: 32,00 zł

wysyłka b/d

Sprzedawca

AGNES Agnieszka Kamińska
Sadowa 4
59-550 Wojcieszów

Kontakt

Adres www

data aktualizacji oferty: 31.01.2016 | zgłoś błąd

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2018 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER