Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklep ksiegarnia.edu.pl

Kontakt

tel.
Wojcieszów

Popularne produkty

ELEKTRO, MECHANIKA, INNE, INFORMATYKA, BUDOWNICTWO, MATEMATYKA, MARKETING, CHEMIA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, PEDAGOGIKA, FIZYKA, BIOLOGIA, MOTORYZACJA, HUMANISTYKA

Popularne marki

Politechnika warszawska, Uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, Uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, Politechnika białostocka, Politechnika śląska, Wydawnictwa komunikacji i łączności

Rekomendcja klientów

Dobra jakość obsługi

 • opinie pozytywne: 15
 • opinie neutralne: 0
 • opinie negatywne: 0
Podsumowanie

ksiegarnia.edu.pl > Oferowane produkty > ELEKTRO > Teoria sygnałów i obwodów elektrycznych. Symulacja komputerowa


Politechnika Rzeszowska

 

Opis

Skrypt jest przeznaczony dla studentów, którzy znają już podstawowe możliwości programów: PSpice, Mathcad i Matlab, a także umieją przygotowywać dla nich pliki wejściowe i uruchamiać obliczenia. Z tego względu, jak i z powodu ograniczonego rozmiaru tego skryptu, pominięty został opis środowisk pracy w tych programach. Niezbędne informacje na ten temat można znaleźć w systemach pomocy wymienionych aplikacji oraz w zamieszczonej literaturze. Spis treści 1. ZASTOSOWANIE TRANSFORMACJI LAPLACE'A DO ANALIZY OBWODÓW PRZY WYMUSZENIACH DOWOLNYCH 1.1. Wprowadzenie 1.2. Przekształcenie Laplace'a 1.2.1. Definicja przekształcenia Laplace'a 1.2.2. Właściwości przekształcenia Laplace'a 1.2.3. Przykłady wyznaczania transformat 1.2.4. Transformata funkcji przedziałami gładkiej 1.3. Odwrotne przekształcenie Laplace'a 1.3.1. Wiadomości wstępne 1.3.2. Metoda residuów 1.3.3. Metoda rozkładu na ułamki proste 1.3.4. Oryginał transformaty funkcji okresowej 1.4. Zastosowanie przekształcenia Laplace'a do analizy obwodów 1.4.1. Prawa Kirchhoffa w ujęciu operatorowym 1.4.2. Elementy obwodu w ujęciu operatorowym 1.4.3. Immitancja i transmitancja operatorowa 1.4.4. Odpowiedź impulsowa ijednostkowa 1.4.5. Reakcja obwodu liniowego na wymuszenie okresowe 1.4.6. Przekształcenie Fouriera i jego podstawowe właściwości 1.4.7. Transmitancja częstotliwościowa układu 1.5. Podstawowe właściwości filtrów elektrycznych 1.5.1. Wiadomości wstępne 1.5.2. Filtry pierwszego rzędu 1.5.3. Filtry drugiego rzędu 1.6. Schematy blokowe układów liniowych 1.6.1. Wiadomości wstępne 1.6.2. Elementy składowe schematów blokowych 1.6.3. Reguły przekształcania schematów blokowych 1.7. Przykłady ilustrujące teorię Przykład 1.1. Badanie częstotliwościowe układu RC Przykład 1.2. Badanie częstotliwościowe układu RLC Przykład 1.3. Wyznaczanie schematu blokowego układu RC Przykład 1.4. Wyznaczanie schematu blokowego dwóch ogniw RC Przykład 1.5. Wyznaczanie odpowiedzi obwodu rozgałęzionego . Przykład 1.6. Wyznaczanie odpowiedzi okresowych układu RL Przykład 1.7. Wyznaczanie odpowiedzi okresowych układu RLC 1.8. Zadania do samodzielnego rozwiązania 2. ZASTOSOWANIE SZEREGU FOURIERA DO ANALIZY OBWODÓW PRZY WYMUSZENIACH OKRESOWYCH NIESINUSOIDALNYCH 2.1. Wprowadzenie 2.2. Przykłady sygnałów okresowych 2.3. Odwzorowanie sygnałów okresowych za pomocą szeregu Fouriera 2.4. Szeregi Fouriera wybranych sygnałów okresowych 2.5. Szeregi Fouriera sygnałów napięcia i prądu 2.6. Stałe wielkości liczbowe charakteryzujące sygnały okresowe . 2.7. Moce dwójników działających w stanie okresowym 2.8. Obliczanie odpowiedzi okresowych w obwodach liniowych 2.9. Efekt Gibbsa 2.10. Analiza komputerowa obwodów z sygnałami okresowymi niesinusoidalnymi 2.11. Przykłady ilustrujące teorią Przykład 2.1. Wyznaczanie szeregu Fouriera sygnału okresowego Przykład 2.2. Obliczanie wartości średniej i skutecznej sygnału Przykład 2.3. Badanie THD sygnału o zmiennym wypełnieniu Przykład 2.4. Wyznaczanie odpowiedzi obwodu rozgałęzionego Przykład 2.5. Wyznaczanie odpowiedzi układu RLC Przykład 2.6. Wyznaczanie szeregu sygnału wyprostowanego Przykład 2.7. Obliczanie obwodu trójfazowego w stanie okresowym 2.12. Zadania do samodzielnego rozwiązania 3. ZASTOSOWANIE TRANSFORMACJI Z DO ANALIZY UKŁADÓW CYFROWYCH PRZY WYMUSZENIACH DYSKRETNYCH 3.1. Wprowadzenie 3.2. Sygnały dyskretne 3.3. Elementy schematów blokowych układów cyfrowych 3.4. Równania rekurencyjne układów cyfrowych 3.4.1. Wiadomości wstępne 3.4.2. Równanie pierwszego rzędu 3.4.3. Równanie drugiego rzędu 3.5. Przekształcenie Z 3.5.1. Wiadomości wstępne 3.5.2. Definicja przekształcenia Z 3.5.3. Zastosowanie przekształcenia Z do rozwiązywania równań rekurencyjnych 3.6. Odwrotne przekształcenie Z 3.6.1. Definicja odwrotnego przekształcenia Z 3.6.2. Przykład wyznaczania ciągu na podstawie jego transformaty 3.7. Transmitancja układu cyfrowego 3.7.1. Transmitancja układu pierwszego rzędu 3.7.2. Odpowiedź impulsowa układu pierwszego rzędu 3.7.3. Transmitancja układu drugiego rzędu 3.7.4. Odpowiedź swobodna układu drugiego rzędu , 3.7.5. Właściwości liniowych układów cyfrowych dowolnego rzędu związane z transmitancja 3.8. Splot sygnałów dyskretnych 3.8.1. Definicja splotu dyskretnego 3.8.2. Właściwości splotu dyskretnego , 3.9. Charakterystyki częstotliwościowe układów cyfrowych , 3.10. Symulatory cyfrowe układów analogowych 3.10.1. Definicja symulatora 3.10.2. Symulacja metodą niezmienności odpowiedzi impulsowych 3.10.3. Symulacja metodą transformacji biliniowej 3.10.4. Symulacja cyfrowa pojemności C 3.11. Synteza filtrów cyfrowych 3.11.1. Wiadomości wstępne 3.11.2. Pośrednie metody projektowania filtrów cyfrowych 3.11.3. Bezpośrednie metody projektowania filtrów cyfrowych 3.12. Przykłady ilustrujące teorią Przykład 3.1. Dyskretne aproksymacje całki oznaczonej Przykład 3.2. Symulacja cyfrowa filtru analogowego drugiego rzędu Przykład 3.3. Wyznaczanie ciągu odpowiadającego funkcji F(z) Przykład 3.4. Numeryczne obliczanie odpowiedzi układu cyfrowego Przykład 3.5. Projektowanie filtru cyfrowego IIR w programie Matlab Przykład 3.6. Projektowanie filtru cyfrowego FIR w programie Matlab Przykład 3.7. Wyznaczanie macierzy stanu układu cyfrowego Przykład 3.8. Wyznaczanie symulatora cyfrowego układu RL 3.13. Zadania do samodzielnego rozwiązania 4. SYGNAŁY NAPIĘCIA I PRĄDU W LINIACH DŁUGICH 4.1. Wprowadzenie 4.2. Parametry geometryczne wybranych linii 4.3. Równania linii długiej 4.4. Linia długa w sinusoidalnym stanie ustalonym 4.5. Szczególne stany obciążenia linii długiej 4.6. Linia długa bezstratna 4.7. Linia długa niezniekształcająca 4.8. Stany nieustalone w liniach długich 4.9. Metoda źródeł sterowanych 4.10. Analiza komputerowa linii długich w programie PSpice 4.11. Przykłady ilustrujące teorię Przykład 4.1. Obliczanie napięć i prądów w linii stratnej obciążonej dwójnikiem RC Przykład 4.2. Wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych linii stratnej Przykład 4.3. Wyznaczanie napięcia zasilającego dla linii stratnej w stanie jałowym Przykład 4.4. Obliczanie linii stratnej w stanie dopasowania falowego Przykład 4.5. Badanie właściwości linii stratnej niezniekształcającej Przykład 4.6. Badanie stanu dopasowania falowego w połączonych trzech liniach bezstratnych Przykład 4.7. Wyznaczanie napięć i prądów wzdłuż linii bezstratnej w sinusoidalnym stanie ustalonym Przykład 4.8. Wyznaczanie impedancji wejściowej kabla koncentrycznego Przykład 4.9. Dobieranie obciążenia linii bezstratnej, aby Z,re ~0 Przykład 4.10. Obliczanie parametrów kabla koncentrycznego Przykład 4.11. Obliczanie linii bezstratnej w stanie nieustalonym 4.12. Zadania do samodzielnego rozwiązania DODATKI D1. Transformaty Laplace'a wybranych funkcji D2. Transformaty Z wybranych ciągów D3. Funkcje przetwarzania sygnałów i projektowania filtrów dostępne w programie Matlab D3.1. Informacje wstępne D3.2. Projektowanie filtrów FIR D3.3. Projektowanie filtrów IIR D3.4. Estymacja rzędów filtrów IIR D3.5. Analiza filtrów w dziedzinie czasu i częstotliwości D3.6. Implementacja filtrów cyfrowych D3.7. Prototypy dolnoprzepustowych filtrów analogowych D3.8. Projektowanie filtrów analogowych D3.9. Transformacje filtrów analogowych D3.10. Dyskretyzacja filtrów analogowych D3.11. Transformacje systemu liniowego D3.12. Modelowanie parametryczne filtrów D3.13. Inne przydatne funkcje D4. Przydatne zależności matematyczne D4.1. Zależności między funkcjami trygonometrycznymi, D4.I.1. Funkcje jednego kąta D4.1.2. Funkcje podwojonego kąta D4.1.3. Funkcje połówkowego kąta D4.1.4. Potęgi funkcji sinus i cosinus D4.1.5. Funkcje sumy i różnicy kątów D4.1.6. Suma i różnica funkcji sinus i cosinus D4.1.7. Iloczyn funkcji sinus i cosinus D4.1.8. Zależności Eulera i działania na wykładniczej postaci liczby zespolonej D4.2. Zależności między funkcjami hiperbolicznymi D4.2.1. Definicje i podstawowe zależności D4.2.2. Funkcje sumy i różnicy dwóch argumentów D4.2.3. Funkcje podwojonego argumentu D4.2.4. Funkcje połówkowego argumentu D4.2.5. Potęgi funkcji sinh i cosh D4.2.6. Suma i różnica funkcji sinh i cosh D4.2.7. Iloczyn funkcji sinh i cosh D4.2.8. Odwrotne funkcje hiperboliczne (area funkcje) D4.3. Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne argumentów zespolonych LITERATURA

Dane techniczne

ISBN978-83-7199-670-2
AutorSzczepański Antoni
Liczba stron425
Okładka (oprawa)miękka
FormatB5
Rok wydania2011
Językpolski

Sposoby płatności

 • Płatność przy odbiorze
 • Przelew bankowy
 • Karta kredytowa

Dostawa towaru

 • Wskaźnik dostępności towaru
 • Śledzenie stanu zamówienia
 • Poczta Polska
 • Przesyłka kurierska
 • Transport własny sklepu

Ostatnie opinie klientów sklepu

Florka rekomenduje ksiegarnia.edu.pl opinia nr 435914 z 06.06.2018

Bardzo sprawna realizacja zlecenia :)

zakupy: Książka; czerwiec 2018

plusy: Szybka realizacja zlecenia

minusy: Brak

 
     

roland rekomenduje ksiegarnia.edu.pl opinia nr 433642 z 23.04.2018

Wybrałem ten sklep ponieważ niektórych książek próżno szukać w innych księgarniach a tutaj jest jeszcze zaoszczędzone mnóstwo czasu. Polecam

zakupy: sam naprawiam audi a3; kwiecień 2018

plusy: dostępność bez wychodzenia z domu

minusy: brak

 
     

WB rekomenduje ksiegarnia.edu.pl opinia nr 409434 z 08.04.2017

Wybrałem sklep - bo znalazłem interesująca pozycję. Wszystko OK, polecam...

zakupy: Podręcznik ", Materiały budowlane", ; kwiecień 2017

plusy: Posiada podręczniki które w innych sklepach brak

minusy: brak

 
     
Zobacz wszystkie opinie klientów

Teoria sygnałów i obwodów elektrycznych. Symulacja komputerowa

Powiększ zdjęcie

Cena: 29,00 zł

wysyłka b/d

Sprzedawca

AGNES Agnieszka Kamińska
Sadowa 4
59-550 Wojcieszów

Kontakt

Adres www

data aktualizacji oferty: 31.01.2016 | zgłoś błąd

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2018 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER