żywność ekologiczna

- znaleziono 15230 produkty w 100 sklepach

Żywność ekologiczna - skrypt do ćwiczeń - 2832910342

31,00 zł

Żywność ekologiczna - skrypt do ćwiczeń SGGW

Książki/Rolnictwo/

Jakość żywności ekologicznej; Ocena asortymentu; Towaroznawstwo opakowań ...

Sklep: Przyrodnicze.pl

Żywność ekologiczna skrypt do ćwiczeń - 2837830791

29,50 zł

Żywność ekologiczna skrypt do ćwiczeń

Medycyna/Dietetyka, żywienie/Technologia żywności

2014, wydanie 1, format 160 x 235, objętość 164 str., oprawa miękkaRozdział 1. Wstęp Rozdział 2. Jakość żywności ekologicznej

Sklep: Sportowo-Medyczna.pl

Wybrane zagadnienia z opakowalnictwa żywności - 2619310500

19,00 zł

Wybrane zagadnienia z opakowalnictwa żywności Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Znajomość zasad pakowania żywności, materiałów opakowaniowych i ich właściwości, technik i technologii pakowania, a także interakcji pomiędzy opakowaniem a produktem jest bardzo ważna przy wyborze sposobu pakowania danego produktu spożywczego. Opakowanie odgrywa bowiem istotną rolę w zapewnieniu i utrzymaniu jakości żywności podczas jej przechowywania i obrotu nią, jest bardzo ważnym elementem zapewnienia jej bezpieczeństwa i przedłużenia trwałości. Na globalnym rynku i w dobie ostrej konkurencji pełni również wiele innych funkcji, na przykład związanych z nowoczesnym marketingiem. Nauce o przetwórstwie żywności powinna zatem towarzyszyć wiedza o tworzywach opakowaniowych i technologiach pakowania. Celowi temu służy prezentowane opracowanie. W publikacji przedstawiono podział i funkcje opakowań, a także właściwości podstawowych materiałów wykorzystywanych w procesie pakowania żywności oraz formy konstrukcyjne opakowań produktów spożywczych. Omówiono techniki i technologie pakowania, w tym nowoczesne metody pakowania, jak pakowanie aktywne i inteligentne. Opisano możliwe interakcje między opakowaniem a zapakowanym produktem i wpływ tych reakcji na jakość i bezpieczeństwo produktów spożywczych. Podano też zasady znakowania opakowań jednostkowych oraz ekologiczne aspekty stosowania opakowań. Zawarte w prezentowanej książce informacje stanowią niezbędne kompendium wiedzy z zakresu opakowalnictwa żywności, które może być wykorzystywane w celach dydaktycznych, podczas zajęć prowadzonych na kierunkach: towaroznawstwo, technologia żywności oraz nauka o żywności i żywieniu człowieka, jak również przez praktyków projektujących nowe produkty, w tym techniki i technologie ich pakowania z uwzględnieniem doboru odpowiednich materiałów opakowaniowych.   Spis treści:   Od Autorów 1. Funkcje i podział opakowań produktów spożywczych 1.1. Funkcje opakowań 1.1.1. Funkcja ochronna 1.1.2. Funkcja dystrybucyjna (logistyczna) 1.1.3. Funkcja marketingowa (promocyjno-informacyjna) 1.1.4. Funkcja kosztowa 1.1.5. Funkcja ekologiczna 1.2. Podział opakowań 1.2.1. Podział opakowań ze względu na spełnianie przez nie funkcje 1.2.2. Podział opakowań ze względu na sposób ich wykorzystania 1.2.3. Podział opakowań w zależności od zasięgu obrotu towarowego 1.2.4. Podział opakowań w zależności od sposobu rozliczeń w obrocie towarowym 1.2.5. Podział opakowań w zależności od możliwości ich ponownego wykorzystania lub degradacji 2. Materiały opakowaniowe i opakowania stosowane w przemyśle spożywczym 2.1. opakowania z drewna i materiałów drewnopochodnych 2.2. Opakowania z wytworów papierniczych 2.2.1. Podział i charakterystyka wytworów papierniczych 2.2.2. Podstawowe formy opakowań z wytworów papierniczych 2.3. Opakowania szklane 2.3.1. Charakterystyka wytworów szklanych 2.3.2. Podstawowe formy opakowań szklanych 2.4. Opakowania metalowe 2.4.1. Podstawowe materiały opakowaniowe metalowe 2.4.2. Podstawowe formy opakowań metalowych stosowane w przemyśle spożywczym 2.5. Opakowania z tworzyw sztucznych 2.5.1. Charakterystyka wybranych polimerów stosowanych w opakowalnictwie żywności 2.5.2. Przetwórstwo tworzyw sztucznych. Podstawowe formy opakowań z tworzyw sztucznych 3. Techniki i systemy pakowania produktów spożywczych 3.1. Etapy procesu pakowania 3.2. Maszyny stosowane w procesach pakowania żywności 3.3. Systemy pakowania 3.3.1. System vertical form-fill-seal (trans-wrap) 3.3.2. System hotizontal form-fill-seal (flow-pack) 3.3.3. System form-seal 3.3.4. Pakowanie w folie kurczliwe 3.3.5. Pakowanie w woreczki kurczliwe 3.3.6. Pakowanie metodą skin-pack 4. technologie pakowania 4.1. Pakowanie aseptyczne i w podwyższonym standardzie higienicznym 4.1.1. Zasada i zalety stosowania pakowania aseptycznego 4.1.2. Opakowania stosowane w pakowaniu aseptycznym 4.1.3. Właściwości barierowe folii 4.1.4. Metody sterylizacji opakowań 4.1.5. Sterylizacja powietrza 4.1.6. Sterylizacja maszyn i urządzeń pakujących 4.1.7. Wybrane systemy aseptycznego pakowania produktów spożywczych 4.1.8. Pakowanie w podwyższonym standardzie higienicznym 4.2. Pakowanie próżniowe i w modyfikowanej atmosferze 4.2.1. Zasady pakowania 4.2.2. Pakowanie próżniowe 4.2.3. Pakowanie w modyfikowanej atmosferze 4.2.4. Pakowanie próżniowe i pakowanie w modyfikowanej atmosferze produktów mleczarskich 4.2.5. Pakowanie próżniowe i pakowanie w modyfikowanej atmosferze mięsa i wyrobów mięsnych 4.2.6. Pakowanie owoców i warzyw 5. Opakowania aktywne i inteligentne produktów spożywczych 5.1. Pojęcia i definicje związane z pakowaniem aktywnym i inteligentnym 5.2. Przegląd systemów pakowania aktywnego 5.2.1. Pochłaniacze tlenu 5.2.2. Pochłaniacze etylenu 5.2.3. Pochłaniacze i emitery ditlenku węgla 5.2.4. Regulatory wilgotności (desykatory) 5.3. Materiały opakowaniowe o działaniu przeciwdrobnoustrojowym 5.4. Opakowania wydzielające antyoksydanty 5.5. Opakowania wydzielające lub pochłaniające związki smakowo-zapachowe 5.6. Opakowania inteligentne 5.7. Legalizacja prawna opakowań aktywnych i inteligentnych 6. Wpływ opakowania na jakość i bezpieczeństwo produktów 6.1. Bezpośredni i pośredni wpływ opakowań na zapakowane produkty spożywcze 6.2. Bezpieczeństwo tworzyw opakowaniowych i opakowań w ustawodawstwie Unii Europejskiej 6.3. Ocena higieniczno-sanitarna opakowań 7. Oznakowanie opakowań produktów spożywczych 7.1. Znaczenie i rodzaje znaków na opakowaniach 7.2. Informacje obowiązkowe (obligatoryjne) 7.3. Informacje nieobowiązkowe (nieobligatoryjne) 8. Ekologiczne aspekty stosowania opakowań 8.1. Sposoby ograniczania i utylizacji odpadów opakowaniowych 8.2. Ocena ekologiczna materiałów opakowaniowych 8.3. Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Polsce 8.4. Materiały opakowaniowe biodegradowalne 8.4.1. Pojęcie biodegradacji. Biodegradowalne polimery pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego 8.4.2. Biodegradowalne polimery otrzymywane na drodze syntezy chemicznej, mikrobiologicznej i biochemicznej 9. Podstawy doboru opakowań do pakowania produktów spożywczych 9.1. Podstawowe składniki chemiczne surowców i produktów spożywczych 9.1.1. Woda 9.1.2. Cukrowce (sacharydy) 9.1.3. Związki azotowe 9.1.4. Tłuszczowce (lipidy) 9.1.5. Sterole 9.1.6. Pierwiastki i związki mineralne 9.1.7. Kwasy organiczne i nieorganiczne 9.1.8. Witaminy 9.1.9. Enzymy 9.1.10 Barwniki 9.2. Przemiany zachodzące w żywności podczas jej przechowywania 9.2.1. Wpływ drobnoustrojów na trwałość żywności 9.2.2. Reakcje chemiczne 9.2.3. Reakcje biochemiczne 9.2.4. Przemiany fizjologiczne 9.2.5. Zmiany fizyczne 9.3. Ogólne zasady doboru opakowań - podsumowanie Wykaz najważniejszych skrótów

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Opakowania i pakowanie żywności. Wybrane zagadnienia - Praca zbiorowa - 2847512765

27,61 zł

Opakowania i pakowanie żywności. Wybrane zagadnienia - Praca zbiorowa

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Spis treści Wstęp ... 7 1. KLASYFIKACJA I FUNKCJE OPAKOWAŃ - A. Żbikowska, K. Leszczyński ... 9 1.1. Wprowadzenie ... 9 1.2. Podstawy opakowalnictwa ... 10 1.2.1. Klasyfikacja opakowań ... 11 1.3. Funkcje opakowań ... 15 1.3.1. Funkcja ochronna ... 16 1.3.2. Funkcja logistyczna ... 16 1.3.3. Funkcja marketingowa ... 17 1.3.4. Funkcja ekonomiczna ... 19 1.3.5. Funkcja ekologiczna ... 20 1.3.6. Funkcja informacyjna ... 20 1.4. Ćwiczenie z oceny funkcji cech oraz przepisów prawnych dotyczących opakowań ... 21 1.4.1. Cel ćwiczenia ... 21 1.4.2. Wykonanie ćwiczenia ... 21 1.4.3. Sprawozdanie z ćwiczeń ... 24 2. OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH - A. Florowska, M. Maszewska ... 27 2.1. Wprowadzenie ... 27 2.2. Surowce do otrzymywania tworzyw sztucznych ... 28 2.3. Wytwarzanie tworzyw sztucznych ... 28 2.3.1. Charakterystyka wybranych polimerów stosowanych w opakowalnictwie ... 30 2.3.2. Charakterystyka substancji pomocniczych stosowanych do modyfikacji właściwości polimerów ... 35 2.4. Przetwarzanie tworzyw sztucznych na opakowania ... 36 2.5. Rodzaje zamknięć opakowań z tworzyw sztucznych ... 39 2.6. Właściwości tworzyw sztucznych jako materiałów opakowaniowych ... 40 2.7. Tworzywa biodegradowalne jako alternatywa tworzyw sztucznych ... 41 2.8. Ćwiczenie z badania właściwości fizycznych opakowań z tworzyw sztucznych ... 42 2.8.1. Cel ćwiczenia ... 42 2.8.2. Wykonanie ćwiczenia ... 42 2.8.3. Sprawozdanie z ćwiczeń ... 48 3. OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY - K. Marciniak-Łukasiak, A. Florowska ... 49 3.1. Wprowadzenie ... 49 3.2. Surowce podstawowe oraz surowce pomocnicze wykorzystywane do produkcji wytworów papierniczych ... 49 3.3. Proces wytwarzania wytworów papierniczych ... 51 3.4. Wytwory papiernicze przeznaczone do produkcji opakowań ... 53 3.4.1. Bibułki ... 53 3.4.2. Papiery ... 53 3.4.3. Kartony ... 55 3.4.4. Tektury ... 55 3.5. Uszlachetnianie wyrobów papierniczych ... 57 3.6. Rodzaje opakowań z wytworów papierniczych ... 57 3.7. Materiały i wyroby papiernicze przeznaczone do kontaktu z żywnością ... 59 3.8. Ćwiczenie z badania właściwości fizyczno-chemicznych opakowań papierowych i tekturowych ... 60 3.8.1. Cel ćwiczenia ... 60 3.8.2. Wykonanie ćwiczenia ... 60 3.8.3. Sprawozdanie z ćwiczeń ... 63 4. OPAKOWANIA METALOWE - K. Leszczyński, A. Żbikowska ... 65 4.1. Wprowadzenie ... 65 4.2. Materiały do produkcji opakowań metalowych ... 66 4.3. Lakiery ... 70 4.4. Klasyfikacja opakowań metalowych ... 71 4.4.1. Puszki ... 72 4.4.2. Pudełka ... 76 4.4.3. Opakowania aerozolowe i tuby ... 76 4.4.4. Opakowania z folii aluminiowej ... 76 4.5. Wymagania stawiane metalowym opakowaniom jednostkowym oraz ich cechy ... 77 4.6. Ćwiczenie z badania właściwości fizycznych opakowań metalowych ... 78 4.6.1. Cel ćwiczenia ... 78 4.6.2. Wykonanie ćwiczenia ... 79 4.6.3. Sprawozdanie z ćwiczeń ... 82 5. OPAKOWANIA SZKLANE - M. Wroniak, K. Ratusz ... 85 5.1. Wprowadzenie ... 85 5.2. Skład szkła do produkcji opakowań ... 85 5.3. Technologia wytwarzania opakowań szklanych ... 87 5.4. Wymagania jakościowe i kontrola jakości opakowań szklanych ... 92 5.5. Rodzaje opakowań szklanych ... 95 5.6. Zamknięcia opakowań szklanych ... 97 5.7. Cechy opakowań szklanych ... 101 5.7.1. Zalety opakowań szklanych ... 101 5.7.2. Wady opakowań szklanych ... 102 5.8. Zagospodarowanie bezzwrotnych opakowań szklanych ... 102 5.9. Trendy na rynku opakowań szklanych ... 103 5.10. Ćwiczenie z badania właściwości opakowań szklanych ... 104 5.10.1. Cel ćwiczenia ... 104 5.10.2. Wykonanie ćwiczenia ... 104 5.10.3. Sprawozdanie z ćwiczeń ... 105 6. OPAKOWANIA ZBIORCZE I TRANSPORTOWE - M. Wroniak, M. Maszewska ... 109 6.1. Wprowadzenie ... 109 6.2. Klasyfikacja opakowań zbiorczych i transportowych ... 109 6.3. Opakowania gotowe na półkę ... 113 6.4. Opakowanie jako forma ochrony ładunku ... 114 6.5. Rodzaje ładunków ... 115 6.6. Opakowania a logistyka ... 117 6.7. Dobór i rodzaje opakowań ... 118 6.8. Jednostki ładunkowe ... 119 6.9. Ładowanie i transport materiałów sypkich ... 124 6.10. System wymiarowy opakowań ... 124 6.11. Projektowanie opakowań zbiorczych i transportowych ... 127 6.12. Badanie i certyfikacja opakowań transportowych ... 128 6.13. Ćwiczenie z analizy techniczno-ekonomicznej opakowań ... 129 6.13.1. Cel ćwiczenia ... 129 6.13.2. Wykonanie ćwiczenia ... 130 6.13.3. Zadanie rachunkowe ... 131 6.13.4. Sprawozdanie z ćwiczeń ... 131 7. WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH - A. Żbikowska, K. Marciniak-Łukasiak ... 135 7.1. Wprowadzenie ... 135 7.2. Ogólna charakterystyka właściwości mechanicznych wybranych materiałów opakowaniowych ... 135 7.2.1. Wytwory papiernicze ... 135 7.2.2. Wytwory papiernicze o podwyższonej wytrzymałości ... 136 7.2.3. Folie z tworzyw sztucznych ... 138 7.2.4. Folie modyfikowane ... 138 7.3. Tworzywa zgrzewalne jednorodne i kompleksowe ... 139 7.3.1. Laminaty nieprzezroczyste ... 140 7.3.2. Laminaty przezroczyste z polimerami ... 142 7.4. Przykładowe metody badań właściwości mechanicznych ... 142 7.4.1. Właściwości mechanicznie przy rozciąganiu ... 142 7.4.2. Wytrzymałość na przepuklenie ... 145 7.4.3. Opór przedarcia, wytrzymałość na rozdzieranie, odporność na zginanie i zgniatanie ... 145 7.5. Ćwiczenie z badania właściwości fizycznych materiałów opakowaniowych i zgrzewów polimerowych ... 147 7.5.1. Cel ćwiczenia ... 147 7.5.2. Wykonanie ćwiczenia ... 148 7.5.3. Sprawozdanie z ćwiczeń ... 153 8. PAKOWANIE ŻYWNOŚCI - K. Marciniak-Łukasiak, K. Leszczyński, A. Żbikowska ... 155 8.1. Wprowadzenie ... 155 8.2. Dozowanie ... 155 8.3. Metody pakowania w modyfikowanej atmosferze ... 158 8.3.1. Pakowanie próżniowe ... 158 8.3.2. Pakowanie w atmosferze modyfikowanej i atmosferze kontrolowanej ... 159 8.4. Metody pakowania aseptycznego ... 162 8.5. Systemy pakowania ... 162 8.6. Zmiany zachodzące w żywności przechowywanej na przykładzie proszku mlecznego ... 165 8.7. Ćwiczenie z badania właściwości fizycznych materiałów opakowaniowych ... 166 8.7.1. Cel ćwiczenia i organizacja zajęć ... 166 8.7.2. Wykonanie ćwiczenia ... 167 8.7.3. Sprawozdanie z ćwiczeń ... 170 9. ZNAKOWANIE OPAKOWAŃ - K. Ratusz, M. Wroniak ... 173 9.1. Wprowadzenie ... 173 9.2. Zasady znakowania opakowań ... 174 9.3. Znaki związane z ochroną środowiska ... 178 9.4. Kody kreskowe ... 180 9.5. Inne wybrane rodzaje kodów ... 183 9.6. Ćwiczenie z zakresu stosowania systemów znakowania opakowań ... 184 9.6.1. Cel ćwiczenia ... 184 9.6.2. Wykonanie ćwiczenia ... 184 9.6.3. Sprawozdanie z ćwiczeń ... 185 10. PROJEKTOWANIE OPAKOWAŃ - K. Ratusz, A. Florowska ... 187 10.1. Wprowadzenie ... 187 10.2. Zasady projektowania opakowań ... 189 10.3. Etykietowanie opakowań żywności ... 192 10.4. Trendy w projektowaniu opakowań ... 194 10.5. Ćwiczenia z projektowania opakowań ... 196 10.5.1. Cel ćwiczenia ... 196 10.5.2. Wykonanie ćwiczenia ... 196 10.5.3. Sprawozdanie z ćwiczeń ... 197 11. OCENA TOWAROZNAWCZA OPAKOWAŃ DO ŻYWNOŚCI - M. Wroniak, K. Leszczyński ... 199 11.1. Wprowadzenie ... 199 11.2. Jakość towarów a opakowania ... 200 11.3. Kontrola jakości towarów ... 201 11.4. Opakowanie w towaroznawstwie ... 202 11.5. Towaroznawstwo opakowań ... 203 11.6. Znakowanie opakowań ... 203 11.7. Ćwiczenie z oceny towaroznawczej opakowania handlowego ... 208 11.7.1. Cel ćwiczenia ... 208 11.7.2. Wykonanie ćwiczenia ... 208 11.7.3. Sprawozdanie z ćwiczeń ... 210 Nazwa - Opakowania i pakowanie żywności. Wybrane zagadnienia Autor - Praca zbiorowa Oprawa - Miękka Wydawca - SGGW Wydawnictwo Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kod ISBN - 9788375836592 Kod EAN - 9788375836592 Rok wydania - 2016 Ilość stron - 211 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Karkówka surowa krojona ekologiczna BIO - Wasąg - 1kg - 2847764565

39,90 zł

Karkówka surowa krojona ekologiczna BIO - Wasąg - 1kg Wasąg

Zdrowa żywność > Mięso i wędliny > Mięso surowe

Opis produktu:           Skład: Karkówka krojona* 100% (*certyfikowany składnik ekologiczny) Kraj pochodzenia: Polska Certyfikat ekologiczny: PL-EKO-09 Widoczna cena za 1kg Waga produktu w opakowaniu: około 450g     Realizacja zamówień:     Widoczna cena obowiązuje za 1kg produktu.  Waga produktu w opakowaniu to około 450g. Przy składaniu zamówienia należy wpisać wagę opakowania lub jego wielokrotność aby zamówić większą ilość. Może wystąpić różnica w wadze do +/- 15%. Różnica z tego tytułu, napłata lub niedopłata będą regulowane podczas odbioru produktu. Składanie zamówień odbywa się w cyklu od piątku do czwartku . Zamówienia złożone w podanym przedziale gotowe są do odbioru w kolejny czwartek.  Zamówienia można również składać osobiście, telefonicznie oraz mailowo.  Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest zapłata z góry.   Ze względu, iż produkt wymaga odpowiedniej temperatury przechowywania zamówienia można odbierać jedynie osobiście w naszym sklepie w Koszalinie. Odbiór zamówień: czwartek 16:00 - 18:00 piątek 8:00 - 18:00   Rolnictwo ekologiczne     O firmie Firma Wasąg jest jednym z nielicznych producentów ekologicznego mięsa w Polsce. To niewielka, rodzinna firma z zielonego Roztocza na lubelszczyźnie. Rodzina Wasąg jest już drugim pokoleniem kultywującym tradycję dobrego masarstwa. Wychowani w duchu poszanowania dla przyrody i dziedzictwa smaku. Zakład produkcyjny mieści się w sąsiedztwie sosnowego lasu. Te tereny - dla wielu jeszcze nie odkryte - to miejsce, gdzie można odetchnąć pełną piersią. Sąsiedztwo licznych rezerwatów przyrody i Roztoczańskiego Parku Narodowego zobowiązuje - jako jedni z nielicznych w Polsce, firma posiada certyfikat ekologiczny na swoje wyroby. Od 2015 roku przedsiębiorstwo może się poszczycić nagrodą "Marka Lubelskie" dla najlepiej rozwijających się firm.     Czym jest rolnictwo ekologiczne? Rolnictwo ekologiczne opiera się na produkcji opartej o środki pochodzenia naturalnego. Jest to specyficzny system gospodarowania, który zakłada zrównoważenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą. Jakość naszych produktów wynika z ich naturalności. Nie wolno stosować: pasz przemysłowych, GMO

Sklep: dobrazielarnia.pl

Polędwica wołowa krojona surowa ekologiczna BIO - Wasąg - 1kg - 2847764566

176,00 zł

Polędwica wołowa krojona surowa ekologiczna BIO - Wasąg - 1kg Wasąg

Zdrowa żywność > Mięso i wędliny > Mięso surowe

Opis produktu:           Skład: Polędwica wołowa krojona* 100% (*certyfikowany składnik ekologiczny) Kraj pochodzenia: Polska Certyfikat ekologiczny: PL-EKO-09 Widoczna cena za 1kg Waga produktu w opakowaniu: około 350g     Realizacja zamówień:     Widoczna cena obowiązuje za 1kg produktu.  Waga produktu w opakowaniu to około 350g. Przy składaniu zamówienia należy wpisać wagę opakowania lub jego wielokrotność aby zamówić większą ilość. Może wystąpić różnica w wadze do +/- 15%. Różnica z tego tytułu, napłata lub niedopłata będą regulowane podczas odbioru produktu. Składanie zamówień odbywa się w cyklu od piątku do czwartku . Zamówienia złożone w podanym przedziale gotowe są do odbioru w kolejny czwartek.  Zamówienia można również składać osobiście, telefonicznie oraz mailowo.  Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest zapłata z góry.   Ze względu, iż produkt wymaga odpowiedniej temperatury przechowywania zamówienia można odbierać jedynie osobiście w naszym sklepie w Koszalinie. Odbiór zamówień: czwartek 16:00 - 18:00 piątek 8:00 - 18:00   Rolnictwo ekologiczne     O firmie Firma Wasąg jest jednym z nielicznych producentów ekologicznego mięsa w Polsce. To niewielka, rodzinna firma z zielonego Roztocza na lubelszczyźnie. Rodzina Wasąg jest już drugim pokoleniem kultywującym tradycję dobrego masarstwa. Wychowani w duchu poszanowania dla przyrody i dziedzictwa smaku. Zakład produkcyjny mieści się w sąsiedztwie sosnowego lasu. Te tereny - dla wielu jeszcze nie odkryte - to miejsce, gdzie można odetchnąć pełną piersią. Sąsiedztwo licznych rezerwatów przyrody i Roztoczańskiego Parku Narodowego zobowiązuje - jako jedni z nielicznych w Polsce, firma posiada certyfikat ekologiczny na swoje wyroby. Od 2015 roku przedsiębiorstwo może się poszczycić nagrodą "Marka Lubelskie" dla najlepiej rozwijających się firm.     Czym jest rolnictwo ekologiczne? Rolnictwo ekologiczne opiera się na produkcji opartej o środki pochodzenia naturalnego. Jest to specyficzny system gospodarowania, który zakłada zrównoważenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą. Jakość naszych produktów wynika z ich naturalności. Nie wolno stosować: pasz przemysłowych, GMO

Sklep: dobrazielarnia.pl

Szponder wołowy surowy ekologiczny BIO - Wasąg - 1kg - 2847764567

44,90 zł

Szponder wołowy surowy ekologiczny BIO - Wasąg - 1kg Wasąg

Zdrowa żywność > Mięso i wędliny > Mięso surowe

Opis produktu:           Skład: Szponder wołowy* 100% (*certyfikowany składnik ekologiczny) Kraj pochodzenia: Polska Certyfikat ekologiczny: PL-EKO-09 Widoczna cena za 1kg Waga produktu w opakowaniu: około 350g     Realizacja zamówień:     Widoczna cena obowiązuje za 1kg produktu.  Waga produktu w opakowaniu to około 350g. Przy składaniu zamówienia należy wpisać wagę opakowania lub jego wielokrotność aby zamówić większą ilość. Może wystąpić różnica w wadze do +/- 15%. Różnica z tego tytułu, napłata lub niedopłata będą regulowane podczas odbioru produktu. Składanie zamówień odbywa się w cyklu od piątku do czwartku . Zamówienia złożone w podanym przedziale gotowe są do odbioru w kolejny czwartek.  Zamówienia można również składać osobiście, telefonicznie oraz mailowo.  Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest zapłata z góry.   Ze względu, iż produkt wymaga odpowiedniej temperatury przechowywania zamówienia można odbierać jedynie osobiście w naszym sklepie w Koszalinie. Odbiór zamówień: czwartek 16:00 - 18:00 piątek 8:00 - 18:00   Rolnictwo ekologiczne     O firmie Firma Wasąg jest jednym z nielicznych producentów ekologicznego mięsa w Polsce. To niewielka, rodzinna firma z zielonego Roztocza na lubelszczyźnie. Rodzina Wasąg jest już drugim pokoleniem kultywującym tradycję dobrego masarstwa. Wychowani w duchu poszanowania dla przyrody i dziedzictwa smaku. Zakład produkcyjny mieści się w sąsiedztwie sosnowego lasu. Te tereny - dla wielu jeszcze nie odkryte - to miejsce, gdzie można odetchnąć pełną piersią. Sąsiedztwo licznych rezerwatów przyrody i Roztoczańskiego Parku Narodowego zobowiązuje - jako jedni z nielicznych w Polsce, firma posiada certyfikat ekologiczny na swoje wyroby. Od 2015 roku przedsiębiorstwo może się poszczycić nagrodą "Marka Lubelskie" dla najlepiej rozwijających się firm.     Czym jest rolnictwo ekologiczne? Rolnictwo ekologiczne opiera się na produkcji opartej o środki pochodzenia naturalnego. Jest to specyficzny system gospodarowania, który zakłada zrównoważenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą. Jakość naszych produktów wynika z ich naturalności. Nie wolno stosować: pasz przemysłowych, GMO

Sklep: dobrazielarnia.pl

Skrzydełka z indyka ekologiczne BIO - Limeko - 1kg - 2847764568

24,50 zł

Skrzydełka z indyka ekologiczne BIO - Limeko - 1kg Limeko

Zdrowa żywność > Mięso i wędliny > Mięso surowe

Opis produktu:           Skład: Skrzydełka z indyka* 100% (*certyfikowany składnik ekologiczny) Kraj pochodzenia: Polska Certyfikat ekologiczny: PL-EKO-05 Widoczna cena za 1kg Waga produktu w opakowaniu: około 1kg     Realizacja zamówień:     Widoczna cena obowiązuje za 1kg produktu.  Waga produktu w opakowaniu to około 1kg. Przy składaniu zamówienia należy wpisać wagę opakowania lub jego wielokrotność aby zamówić większą ilość. Może wystąpić różnica w wadze do +/- 15%. Różnica z tego tytułu, napłata lub niedopłata będą regulowane podczas odbioru produktu. Składanie zamówień odbywa się w cyklu od piątku do czwartku . Zamówienia złożone w podanym przedziale gotowe są do odbioru w kolejny czwartek.  Zamówienia można również składać osobiście, telefonicznie oraz mailowo.  Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest zapłata z góry.   Ze względu, iż produkt wymaga odpowiedniej temperatury przechowywania zamówienia można odbierać jedynie osobiście w naszym sklepie w Koszalinie. Odbiór zamówień: czwartek 16:00 - 18:00 piątek 8:00 - 18:00   Rolnictwo ekologiczne     Czym jest rolnictwo ekologiczne? Rolnictwo ekologiczne opiera się na produkcji opartej o środki pochodzenia naturalnego. Jest to specyficzny system gospodarowania, który zakłada zrównoważenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą. Jakość naszych produktów wynika z ich naturalności. Nie wolno stosować: pasz przemysłowych, GMO

Sklep: dobrazielarnia.pl

Karkówka surowa ekologiczna BIO - Wasąg - 1kg - 2847764569

36,50 zł

Karkówka surowa ekologiczna BIO - Wasąg - 1kg Wasąg

Zdrowa żywność > Mięso i wędliny > Mięso surowe

Opis produktu:           Skład: Karkówka* 100% (*certyfikowany składnik ekologiczny) Kraj pochodzenia: Polska Certyfikat ekologiczny: PL-EKO-09 Widoczna cena za 1kg Waga produktu w opakowaniu: około 400g - w kawałku, lub 2000g - w całości     Realizacja zamówień:     Widoczna cena obowiązuje za 1kg produktu.  Waga produktu w opakowaniu to około 400g - w kawałku lub 2000g - w całości.   Przy składaniu zamówienia należy wpisać wagę opakowania lub jego wielokrotność aby zamówić większą ilość. Może wystąpić różnica w wadze do +/- 15%. Różnica z tego tytułu, napłata lub niedopłata będą regulowane podczas odbioru produktu. Składanie zamówień odbywa się w cyklu od piątku do czwartku . Zamówienia złożone w podanym przedziale gotowe są do odbioru w kolejny czwartek.  Zamówienia można również składać osobiście, telefonicznie oraz mailowo.  Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest zapłata z góry.   Ze względu, iż produkt wymaga odpowiedniej temperatury przechowywania zamówienia można odbierać jedynie osobiście w naszym sklepie w Koszalinie. Odbiór zamówień: czwartek 16:00 - 18:00 piątek 8:00 - 18:00   Rolnictwo ekologiczne     O firmie Firma Wasąg jest jednym z nielicznych producentów ekologicznego mięsa w Polsce. To niewielka, rodzinna firma z zielonego Roztocza na lubelszczyźnie. Rodzina Wasąg jest już drugim pokoleniem kultywującym tradycję dobrego masarstwa. Wychowani w duchu poszanowania dla przyrody i dziedzictwa smaku. Zakład produkcyjny mieści się w sąsiedztwie sosnowego lasu. Te tereny - dla wielu jeszcze nie odkryte - to miejsce, gdzie można odetchnąć pełną piersią. Sąsiedztwo licznych rezerwatów przyrody i Roztoczańskiego Parku Narodowego zobowiązuje - jako jedni z nielicznych w Polsce, firma posiada certyfikat ekologiczny na swoje wyroby. Od 2015 roku przedsiębiorstwo może się poszczycić nagrodą "Marka Lubelskie" dla najlepiej rozwijających się firm.     Czym jest rolnictwo ekologiczne? Rolnictwo ekologiczne opiera się na produkcji opartej o środki pochodzenia naturalnego. Jest to specyficzny system gospodarowania, który zakłada zrównoważenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą. Jakość naszych produktów wynika z ich naturalności. Nie wolno stosować: pasz przemysłowych, GMO

Sklep: dobrazielarnia.pl

Szynka surowa ekologiczna BIO - Wasąg - 1kg - 2847764570

39,50 zł

Szynka surowa ekologiczna BIO - Wasąg - 1kg Wasąg

Zdrowa żywność > Mięso i wędliny > Mięso surowe

Opis produktu:           Skład: Szynka* 100% (*certyfikowany składnik ekologiczny) Kraj pochodzenia: Polska Certyfikat ekologiczny: PL-EKO-09 Widoczna cena za 1kg Waga produktu w opakowaniu: około 400g - w kawałku, lub 2000g - w całości     Realizacja zamówień:     Widoczna cena obowiązuje za 1kg produktu.  Waga produktu w opakowaniu to około 400g - w kawałku lub 2000g - w całości.   Przy składaniu zamówienia należy wpisać wagę opakowania lub jego wielokrotność aby zamówić większą ilość. Może wystąpić różnica w wadze do +/- 15%. Różnica z tego tytułu, napłata lub niedopłata będą regulowane podczas odbioru produktu. Składanie zamówień odbywa się w cyklu od piątku do czwartku . Zamówienia złożone w podanym przedziale gotowe są do odbioru w kolejny czwartek.  Zamówienia można również składać osobiście, telefonicznie oraz mailowo.  Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest zapłata z góry.   Ze względu, iż produkt wymaga odpowiedniej temperatury przechowywania zamówienia można odbierać jedynie osobiście w naszym sklepie w Koszalinie. Odbiór zamówień: czwartek 16:00 - 18:00 piątek 8:00 - 18:00   Rolnictwo ekologiczne     O firmie Firma Wasąg jest jednym z nielicznych producentów ekologicznego mięsa w Polsce. To niewielka, rodzinna firma z zielonego Roztocza na lubelszczyźnie. Rodzina Wasąg jest już drugim pokoleniem kultywującym tradycję dobrego masarstwa. Wychowani w duchu poszanowania dla przyrody i dziedzictwa smaku. Zakład produkcyjny mieści się w sąsiedztwie sosnowego lasu. Te tereny - dla wielu jeszcze nie odkryte - to miejsce, gdzie można odetchnąć pełną piersią. Sąsiedztwo licznych rezerwatów przyrody i Roztoczańskiego Parku Narodowego zobowiązuje - jako jedni z nielicznych w Polsce, firma posiada certyfikat ekologiczny na swoje wyroby. Od 2015 roku przedsiębiorstwo może się poszczycić nagrodą "Marka Lubelskie" dla najlepiej rozwijających się firm.     Czym jest rolnictwo ekologiczne? Rolnictwo ekologiczne opiera się na produkcji opartej o środki pochodzenia naturalnego. Jest to specyficzny system gospodarowania, który zakłada zrównoważenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą. Jakość naszych produktów wynika z ich naturalności. Nie wolno stosować: pasz przemysłowych, GMO

Sklep: dobrazielarnia.pl

Polędwiczki z indyka ekologiczne BIO - Limeko - 1kg - 2847764571

105,90 zł

Polędwiczki z indyka ekologiczne BIO - Limeko - 1kg Limeko

Zdrowa żywność > Mięso i wędliny > Mięso surowe

Opis produktu:           Skład: Polędwiczka z indyka* 100% (*certyfikowany składnik ekologiczny) Kraj pochodzenia: Polska Certyfikat ekologiczny: PL-EKO-05 Widoczna cena za 1kg Waga produktu w opakowaniu: około 500g     Realizacja zamówień:     Widoczna cena obowiązuje za 1kg produktu.  Waga produktu w opakowaniu to około 500g. Przy składaniu zamówienia należy wpisać wagę opakowania lub jego wielokrotność aby zamówić większą ilość. Może wystąpić różnica w wadze do +/- 15%. Różnica z tego tytułu, napłata lub niedopłata będą regulowane podczas odbioru produktu. Składanie zamówień odbywa się w cyklu od piątku do czwartku . Zamówienia złożone w podanym przedziale gotowe są do odbioru w kolejny czwartek.  Zamówienia można również składać osobiście, telefonicznie oraz mailowo.  Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest zapłata z góry.   Ze względu, iż produkt wymaga odpowiedniej temperatury przechowywania zamówienia można odbierać jedynie osobiście w naszym sklepie w Koszalinie. Odbiór zamówień: czwartek 16:00 - 18:00 piątek 8:00 - 18:00   Rolnictwo ekologiczne     Czym jest rolnictwo ekologiczne? Rolnictwo ekologiczne opiera się na produkcji opartej o środki pochodzenia naturalnego. Jest to specyficzny system gospodarowania, który zakłada zrównoważenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą. Jakość naszych produktów wynika z ich naturalności. Nie wolno stosować: pasz przemysłowych, GMO

Sklep: dobrazielarnia.pl

Filet z piersi indyka ekologiczny BIO - Limeko - 1kg - 2847764572

95,40 zł

Filet z piersi indyka ekologiczny BIO - Limeko - 1kg Limeko

Zdrowa żywność > Mięso i wędliny > Mięso surowe

Opis produktu:           Skład: Filet z piersi z indyka* 100% (*certyfikowany składnik ekologiczny) Kraj pochodzenia: Polska Certyfikat ekologiczny: PL-EKO-05 Widoczna cena za 1kg Waga produktu w opakowaniu: około 1kg     Realizacja zamówień:     Widoczna cena obowiązuje za 1kg produktu.  Waga produktu w opakowaniu to około 1kg. Przy składaniu zamówienia należy wpisać wagę opakowania lub jego wielokrotność aby zamówić większą ilość. Może wystąpić różnica w wadze do +/- 15%. Różnica z tego tytułu, napłata lub niedopłata będą regulowane podczas odbioru produktu. Składanie zamówień odbywa się w cyklu od piątku do czwartku . Zamówienia złożone w podanym przedziale gotowe są do odbioru w kolejny czwartek.  Zamówienia można również składać osobiście, telefonicznie oraz mailowo.  Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest zapłata z góry.   Ze względu, iż produkt wymaga odpowiedniej temperatury przechowywania zamówienia można odbierać jedynie osobiście w naszym sklepie w Koszalinie. Odbiór zamówień: czwartek 16:00 - 18:00 piątek 8:00 - 18:00   Rolnictwo ekologiczne     Czym jest rolnictwo ekologiczne? Rolnictwo ekologiczne opiera się na produkcji opartej o środki pochodzenia naturalnego. Jest to specyficzny system gospodarowania, który zakłada zrównoważenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą. Jakość naszych produktów wynika z ich naturalności. Nie wolno stosować: pasz przemysłowych, GMO

Sklep: dobrazielarnia.pl

Schab surowy ekologiczny BIO - Wasąg - 1kg - 2847764573

46,90 zł

Schab surowy ekologiczny BIO - Wasąg - 1kg Wasąg

Zdrowa żywność > Mięso i wędliny > Mięso surowe

Opis produktu:           Skład: Schab* 100% (*certyfikowany składnik ekologiczny) Kraj pochodzenia: Polska Certyfikat ekologiczny: PL-EKO-09 Widoczna cena za 1kg Waga produktu w opakowaniu: około 400g - w kawałku, lub 2000g - w całości     Realizacja zamówień:     Widoczna cena obowiązuje za 1kg produktu.  Waga produktu w opakowaniu to około 400g - w kawałku lub 2000g - w całości.   Przy składaniu zamówienia należy wpisać wagę opakowania lub jego wielokrotność aby zamówić większą ilość. Może wystąpić różnica w wadze do +/- 15%. Różnica z tego tytułu, napłata lub niedopłata będą regulowane podczas odbioru produktu. Składanie zamówień odbywa się w cyklu od piątku do czwartku . Zamówienia złożone w podanym przedziale gotowe są do odbioru w kolejny czwartek.  Zamówienia można również składać osobiście, telefonicznie oraz mailowo.  Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest zapłata z góry.   Ze względu, iż produkt wymaga odpowiedniej temperatury przechowywania zamówienia można odbierać jedynie osobiście w naszym sklepie w Koszalinie. Odbiór zamówień: czwartek 16:00 - 18:00 piątek 8:00 - 18:00   Rolnictwo ekologiczne     O firmie Firma Wasąg jest jednym z nielicznych producentów ekologicznego mięsa w Polsce. To niewielka, rodzinna firma z zielonego Roztocza na lubelszczyźnie. Rodzina Wasąg jest już drugim pokoleniem kultywującym tradycję dobrego masarstwa. Wychowani w duchu poszanowania dla przyrody i dziedzictwa smaku. Zakład produkcyjny mieści się w sąsiedztwie sosnowego lasu. Te tereny - dla wielu jeszcze nie odkryte - to miejsce, gdzie można odetchnąć pełną piersią. Sąsiedztwo licznych rezerwatów przyrody i Roztoczańskiego Parku Narodowego zobowiązuje - jako jedni z nielicznych w Polsce, firma posiada certyfikat ekologiczny na swoje wyroby. Od 2015 roku przedsiębiorstwo może się poszczycić nagrodą "Marka Lubelskie" dla najlepiej rozwijających się firm.     Czym jest rolnictwo ekologiczne? Rolnictwo ekologiczne opiera się na produkcji opartej o środki pochodzenia naturalnego. Jest to specyficzny system gospodarowania, który zakłada zrównoważenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą. Jakość naszych produktów wynika z ich naturalności. Nie wolno stosować: pasz przemysłowych, GMO

Sklep: dobrazielarnia.pl

Antrykot wołowy z kością surowy ekologiczny BIO - Wasąg - 1kg - 2847764574

58,90 zł

Antrykot wołowy z kością surowy ekologiczny BIO - Wasąg - 1kg Wasąg

Zdrowa żywność > Mięso i wędliny > Mięso surowe

Opis produktu:           Skład: Antrykot wołowy z kością* 100% (*certyfikowany składnik ekologiczny) Kraj pochodzenia: Polska Certyfikat ekologiczny: PL-EKO-09 Widoczna cena za 1kg Waga produktu w opakowaniu: około 350g     Realizacja zamówień:     Widoczna cena obowiązuje za 1kg produktu.  Waga produktu w opakowaniu to około 350g. Przy składaniu zamówienia należy wpisać wagę opakowania lub jego wielokrotność aby zamówić większą ilość. Może wystąpić różnica w wadze do +/- 15%. Różnica z tego tytułu, napłata lub niedopłata będą regulowane podczas odbioru produktu. Składanie zamówień odbywa się w cyklu od piątku do czwartku . Zamówienia złożone w podanym przedziale gotowe są do odbioru w kolejny czwartek.  Zamówienia można również składać osobiście, telefonicznie oraz mailowo.  Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest zapłata z góry.   Ze względu, iż produkt wymaga odpowiedniej temperatury przechowywania zamówienia można odbierać jedynie osobiście w naszym sklepie w Koszalinie. Odbiór zamówień: czwartek 16:00 - 18:00 piątek 8:00 - 18:00   Rolnictwo ekologiczne     O firmie Firma Wasąg jest jednym z nielicznych producentów ekologicznego mięsa w Polsce. To niewielka, rodzinna firma z zielonego Roztocza na lubelszczyźnie. Rodzina Wasąg jest już drugim pokoleniem kultywującym tradycję dobrego masarstwa. Wychowani w duchu poszanowania dla przyrody i dziedzictwa smaku. Zakład produkcyjny mieści się w sąsiedztwie sosnowego lasu. Te tereny - dla wielu jeszcze nie odkryte - to miejsce, gdzie można odetchnąć pełną piersią. Sąsiedztwo licznych rezerwatów przyrody i Roztoczańskiego Parku Narodowego zobowiązuje - jako jedni z nielicznych w Polsce, firma posiada certyfikat ekologiczny na swoje wyroby. Od 2015 roku przedsiębiorstwo może się poszczycić nagrodą "Marka Lubelskie" dla najlepiej rozwijających się firm.     Czym jest rolnictwo ekologiczne? Rolnictwo ekologiczne opiera się na produkcji opartej o środki pochodzenia naturalnego. Jest to specyficzny system gospodarowania, który zakłada zrównoważenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą. Jakość naszych produktów wynika z ich naturalności. Nie wolno stosować: pasz przemysłowych, GMO

Sklep: dobrazielarnia.pl

Polędwiczka wieprzowa surowa ekologiczna BIO - Wasąg - 1kg - 2847764575

48,90 zł

Polędwiczka wieprzowa surowa ekologiczna BIO - Wasąg - 1kg Wasąg

Zdrowa żywność > Mięso i wędliny > Mięso surowe

Opis produktu:           Skład: Polędwiczka* 100% (*certyfikowany składnik ekologiczny) Kraj pochodzenia: Polska Certyfikat ekologiczny: PL-EKO-09 Widoczna cena za 1kg Waga produktu w opakowaniu: około 400g     Realizacja zamówień:     Widoczna cena obowiązuje za 1kg produktu.  Waga produktu w opakowaniu to około 400g.   Przy składaniu zamówienia należy wpisać wagę opakowania lub jego wielokrotność aby zamówić większą ilość. Może wystąpić różnica w wadze do +/- 15%. Różnica z tego tytułu, napłata lub niedopłata będą regulowane podczas odbioru produktu. Składanie zamówień odbywa się w cyklu od piątku do czwartku . Zamówienia złożone w podanym przedziale gotowe są do odbioru w kolejny czwartek.  Zamówienia można również składać osobiście, telefonicznie oraz mailowo.  Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest zapłata z góry.   Ze względu, iż produkt wymaga odpowiedniej temperatury przechowywania zamówienia można odbierać jedynie osobiście w naszym sklepie w Koszalinie. Odbiór zamówień: czwartek 16:00 - 18:00 piątek 8:00 - 18:00   Rolnictwo ekologiczne     O firmie Firma Wasąg jest jednym z nielicznych producentów ekologicznego mięsa w Polsce. To niewielka, rodzinna firma z zielonego Roztocza na lubelszczyźnie. Rodzina Wasąg jest już drugim pokoleniem kultywującym tradycję dobrego masarstwa. Wychowani w duchu poszanowania dla przyrody i dziedzictwa smaku. Zakład produkcyjny mieści się w sąsiedztwie sosnowego lasu. Te tereny - dla wielu jeszcze nie odkryte - to miejsce, gdzie można odetchnąć pełną piersią. Sąsiedztwo licznych rezerwatów przyrody i Roztoczańskiego Parku Narodowego zobowiązuje - jako jedni z nielicznych w Polsce, firma posiada certyfikat ekologiczny na swoje wyroby. Od 2015 roku przedsiębiorstwo może się poszczycić nagrodą "Marka Lubelskie" dla najlepiej rozwijających się firm.     Czym jest rolnictwo ekologiczne? Rolnictwo ekologiczne opiera się na produkcji opartej o środki pochodzenia naturalnego. Jest to specyficzny system gospodarowania, który zakłada zrównoważenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą. Jakość naszych produktów wynika z ich naturalności. Nie wolno stosować: pasz przemysłowych, GMO

Sklep: dobrazielarnia.pl

szukaj w Kangoo żywność ekologiczna

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

żywność ekologiczna

- znaleziono 1 polecany sklep

 

sklep Evital.pl

w rejestrze od 2012r.

tel. 61-830-55-22, Robakowo

Mieszanki ziołowe, Suplementy diety (Solgar, Aboga, Singularis, Duolife, NOW, CaliVita, Fl...

kawon - dary natury - flos - aboca - now - vita natura - sylveco - az ...

opinie:0

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z żywność ekologiczna

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.135, t2=0, t3=0, t4=0.025, t=0.135

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2017 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER