к

- znaleziono 56 produktów w 11 sklepach

Polski krok po kroku. Zeszyt ćwiczeń A1 + CD - 2829802397

44,00 zł

Polski krok po kroku. Zeszyt ćwiczeń A1 + CD Glossa

Polski dla obcokrajowców / Polski krok po kroku

Zeszyt ćwiczeń do podręcznika Polski, krok po kroku A1 to wyjątkowo przydatne narzędzie w rękach nauczyciela, jak i samego ucznia. Każdy z 26 rozdziałów zawiera po kilkanaście ćwiczeń, dobranych precyzyjnie i celowo, by jeszcze bardziej ułatwić studentom komunikację w języku polskim. Zwraca uwagę ich ogromna różnorodność. Obok tradycyjnych ćwiczeń strukturalnych i wyboru - oparte na ilustracjach, nagraniach (do książki dołączona jest płyta CD), a także diagramy, krzyżówki, puzzle. Ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, a zarazem rozwijające poszczególne sprawności. Niezwykle wartościowe jest też ich zróżnicowanie pod względem stopnia trudności, stwarza bowiem nauczycielowi możliwość dostosowania trybu nauki do indywidualnych potrzeb ucznia. Ambitniejszym można podsunąć ćwiczenia poszerzające leksykę czy wymagające większej samodzielności w posługiwaniu się językiem. Tych słabszych ucieszą alternatywne, często uproszczone, wersje ćwiczeń do nagrań czy tekstów z podręcznika, a także klucz do ćwiczeń i transkrypcje większości nagrań. Zakup tej książki daje studentowi dostęp do dodatkowych 350 ćwiczeń w wersji elektronicznej na platformie e-polish.eu. Nauczyciele docenią zapewne sześciomiesięczny dostęp do portalu, gdzie oprócz imponującej bazy ćwiczeń i materiałów audio znajdą podręcznik nauczyciela z praktycznymi wskazówkami, gry i zabawy językowe, komentarz gramatyczny oraz testy do każdej lekcji. Zajrzyj do środka książki Polski krok po kroku to seria podręczników do nauki języka polskiego jako obcego . Polski krok po kroku została opracowana z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych Państwowej komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego. Zanurzy Cię w polskim środowisku, gdzie będziesz zmuszony używać polskiego na okrągło, w rozmaitych sytuacjach codziennych. Wraz z grupą przyjaciół z różnych krajów zamieszkasz w Krakowie - najbardziej znanym na świecie polskim mieście o wspaniałych zabytkach, bogatym życiu kulturalnym i niepowtarzalnej atmosferze miasta uniwersyteckiego. Pobierz katalog podręcznikówThe workbook "Zeszyt Ćwiczeń 1" supplements the series for the learning Polish asa foreign language Polski, Krok po kroku, being an extremely useful tool for both theteacher and the students. Each of 26 units of the book, includes numerous activities,carefully and thoughtfully selected, and which main purpose is to facilitatecommunication in Polish language. The comparison between exercises of differentlevels is also quite useful, giving to the teacher the opportunity to adapt his teachingmethod to the individual needs of each student. The most ambitious students have attheir disposal complementary activities, in order to widen their lexical knowledge; orindividual activities of higher level, enabling them to continue to practice and learn thelanguage.Das Übungsbuch zum Lehrbuch Polski, krok po kroku A1 ist ein besonders nützlichesWerkzeug in den Händen der Lehrer und Schüler. Jedes von 26 Kapiteln umfasstDutzende von Übungen, die sorgfältig und genau gewählt wurden, damit sie denStudenten die Komunikation auf Polnisch erleichtern. Außer traditionellen, strukturellenund Wahl- Übungen gibt es auch solche, die auf Illustrationen, Audioaufnahmen (zudem Übungsbuch gehört eine CD), Diagramme, Kreuzworträtsel und Puzzelspieleaufgebaut sind. Man kann hier lexikalische und grammatische Übungen finden, dieeinzelne Fertigkeiten entwickeln. Unglaublich wichtig ist auch die Unterschiedlichkeitder Lernniveaus, weil der Lehrer die Möglichkeit hat, den Lernverlauf den individuellenBedürfnissen des Schülers anzupassen. Man kann den ehrgeizigen Schülern dieÜbungen vorschlagen, den Wortschatz erweitern oder größere Selbständigkeit beimSprachenlernen fördern. Die schwächeren Schüler freuen sich über die alternativen, oftvereinfachten Übungen, den Schlüssel zu den Übungen und Transkriptionen zu denAudioaufnahmen. Wenn man dieses Buch gekauft hat, bekommt man den Zugang zu350 Zusatzübungen online auf die Plattform e-polish.eu. Lehrer werden bestimmt densechsmonatlichen Zugang zum Portal richtig zu schätzen wissen, wo sie sowohl eineimponierende Sammlung von Übungen und Hörtexten als auch ein Lehrbuch für Lehrermit praktischen Hinweisen, Sprachspielen, den grammatischen Kommentaren undTexten zu jedem Unterricht finden können.El cuaderno de ejercicios

Sklep: Księgarnia.Poltax.waw.pl

Polski krok po kroku. (A2) Podręcznik do nauki języka polskiego dla obcokrajowców + CD MP3 - 2829800923

63,20 zł

Polski krok po kroku. (A2) Podręcznik do nauki języka polskiego dla obcokrajowców + CD MP3 Glossa

Polski dla obcokrajowców / Polski krok po kroku

Podręcznik Polski krok po kroku (A2) obejmuje 23 rozdziały i jest przeznaczony na około 120 jednostek lekcyjnych. Do podręcznika dołączona jest płyta z nagraniami mp3 obejmująca blisko 3 godziny nagrań dialogów, tekstów i ćwiczeń. Druga część serii

Sklep: Księgarnia.Poltax.waw.pl

Polski krok po kroku. (A1) Podręcznik do nauki języka polskiego dla obcokrajowców + CD MP3 - 2829797641

63,20 zł

Polski krok po kroku. (A1) Podręcznik do nauki języka polskiego dla obcokrajowców + CD MP3 Glossa

Polski dla obcokrajowców / Polski krok po kroku

Polski krok po kroku to seria podręczników do nauki języka polskiego jako obcego. Polski, krok po kroku została opracowana z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych Państwowej komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego. Do podręcznika dołączona jest płyta z nagraniami MP3 obejmująca blisko 3 godziny nagrań dialogów, tekstów i ćwiczeń. Podręcznik Polski, krok po kroku obejmuje 26 rozdziałów i jest przeznaczony na około 120 jednostek lekcyjnych. Podręcznik Polski, krok po kroku jest w chwili obecnej bodaj najbardziej nowoczesną i uniwersalną publikacją na rynku. Pisany tylko po polsku, by od pierwszej lekcji zanurzyć studentów w nowym języku i zmobilizować do jego używania, doskonale sprawdza się tak w grupach międzynarodowych, jak i na zajęciach indywidualnych. Z powodzeniem może być wykorzystywany na kursach intensywnych jak również na kursach semestralnych prowadzonych na uczelniach.Jego atutem są przejrzyste tabele gramatyczne, intuicyjne wyjaśnianie zagadnień gramatycznych w dialogach, bogactwo leksyki, dobra jakość i naturalne brzmienie nagrań. Bardzo atrakcyjna szata graficzna, pomyślana została tak, by nie tyle zdobić, co stwarzać nowe okazje do mówienia. Komunikacja jest nadrzędnym, konsekwentnie realizowanym poprzez wszystkie sprawności celem książki.W kontekst komunikacyjny wplecione są zagadnienia gramatyczne, ćwiczenia automatyzujące mają często postać dialogów, a same dialogi i teksty brzmią bardzo naturalnie.Studenci docenią też z pewnością fabularną oprawę podręcznika. Przedstawia on przygody czwórki bohaterów, którzy przyjechali do Krakowa na kurs języka polskiego, a zarazem niepowtarzalne wakacje i tu poznają miasto, załatwiają różne sprawy, gotują, zakochują się...Jako pierwszy na rynku e-coursebook, podręcznik stwarza szerokie możliwości studentom, jak i nauczycielom. Studenci mają możliwość korzystania z niego jako z samouczka, gdyż online udostępnione są tłumaczenia poleceń, klucz do ćwiczeń, komentarze gramatyczne w kilku językach oraz multimedialny słownik ze specjalnym systemem zapamiętywania słówek.Dla nauczycieli online dostępne są dodatkowe materiały audio i bogatą bazę dodatkowych ćwiczeń i materiałów (2500) z wyszukiwarką, co bardzo ułatwia dostosowanie lekcji do indywidualnych potrzeb uczniów. Jest wreszcie podręcznik nauczyciela z uwagami metodycznymi i propozycjami gier aktywizujących oraz komentarze gramatyczne. Zobacz spis treści Polski krok po kroku to także: INTUICYJNE TABELE GRAMATYCZNE Ćwiczenia, dialogi, tabele gramatyczne są tak przygotowane, że student nie potrzebuje komentarza w swoim języku. Wiele reguł uczący się mogą odkrywać sami, również nowe słowa zwykle wyjaśniane są w kontekście. W podręczniku bardzo ważna jest kolorystyka, dzięki niej tabele gramatyczne i wszystkie zestawienia reguł są przejrzyste, mogą być intuicyjnie uzupełniane przez studentów, a kolory dodatkowo ułatwią zapamiętanie nowych końcówek. INSPIRACJE DO MÓWIENIA Atutem książki jest bogactwo słów i zwrotów, także tych z języka codziennego. Materiał gramatyczny jest zawsze wprowadzany w kontekście sytuacji komunikacyjnych. Często obok typowych ćwiczeń gramatycznych, studenci znajdą dialogi do uzupełniania, by w bardziej naturalny sposób opanowali nowe końcówki. BOGATY WYBÓR MATERIAŁÓW AUDIO Podręcznik obfituje w materiały do słuchania. Nagrane są nie tylko wszystkie dialogi, ale także spora część ćwiczeń, gdyż rozumienie ze słuchu jest podstawą dobrej komunikacji. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE ONLINE Książka ta jest dopełnieniem platformy internetowej e-polish.eu oferującej bogaty zasób gotowych materiałów do nauczania języka polskiego jako obcego, więc przed przystąpieniem do każdej lekcji warto sprawdzić w Internecie jakie są dodatkowe teksty i ćwiczenia do każdego z zagadnień. Przy każdym zadaniu w podręczniku podano numer, który pozwala odnaleźć dane ćwiczenie w zasobach internetowych i sprawdzić odpowiedzi do niego, posłuchać nagrań lub też zrobić ćwiczenia alternatywne, które pomogą utrwalić materiał czy wyjaśnić wątpliwości. Rozbudowany podręcznik nauczyciela dostępny jest w wersji online. MATERIAŁY DO POBRANIA Zapraszamy do zapoznania się z fragmentami podręcznika oraz nagrań (kliknij na nazwie fragmentu lub symbolu ćwiczenia).fragment lekcji 1fragment lekcji 5fragment lekcji 6fragment lekcji 9fragment lekcji 16 PRZYKŁADOWE NAGRANIA (MP3) 105A1, 105B4, 106A1, 106A2, 109A1, 109B3, 116A1, 116A5 AUTORKI PODRĘCZNIKA IWONA STEMPEK Kiedy ukończyłam Filologię Polską na Uniwersytecie Jagiellońskim planowałam nadal w zaciszu bibliotek zajmować się literaturą, jednak przypadkowo odkryłam w sobie zupełnie inne powołanie. Od 1995 roku zajmuję się uczeniem języka polskiego jako obcego. Uczyłam ludzi z ponad siedemdziesięciu krajów, ludzi w różnym wieku, z różnych kręgów kulturowych i na wszystkich poziomach zaawansowania. Bardzo szybko praca ta stała się moją nową pasją. Każdy kurs, to nowe doświadczenie, spotkanie z innym człowiekiem, innym światem problemów. Uczenie w pewnym sensie uzupełnia moją miłość do podróży po świecie i poznawania nowych kultur. Jako nauczycielka jestem wymagająca,

Sklep: Księgarnia.Poltax.waw.pl

Zabawy oddechowe na wesoło - Szłapa Katarzyna, Tomasik Iwona, Wrzesiński Sławomir - 2836961417

24,84 zł

Zabawy oddechowe na wesoło - Szłapa Katarzyna, Tomasik Iwona, Wrzesiński Sławomir

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Mówienie jest ściśle związane z oddychaniem, a poprawny sposób oddychania ma ogromny wpływ na prawidłowe kształtowanie mowy. Dlatego ćwiczenia oddechowe odgrywają zasadniczą rolę w profilaktyce i terapii logopedycznej. Stanowią ważny etap w terapii dzieci z dyslalią, dysartrią, mową bezdźwięczną, jąkaniem oraz opóźnionym rozwojem mowy. Proponowane zabawy są uniwersalne, można je wykorzystywać nie tylko w pracy indywidualnej, ale także z grupą dzieci podczas zajęć w przedszkolu, szkole czy w terapii pedagogicznej. Publikacja skierowana jest nie tylko do logopedów, ale także nauczycieli, terapeutów jak i rodziców, którzy pragną wspierać prawidłowy rozwój mowy swojego dziecka. Teczka zawiera 26 plansz (13 dwu­stronnych kart) - ćwiczeń oddechowych zróżnicowanych pod wzglę­dem formy, przeznaczonych dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat oraz 5 kart zawierających elementy do wycięcia, które należy wykorzystać w zabawach oddechowych. Nazwa - Zabawy oddechowe na wesoło Autor - Szłapa Katarzyna, Tomasik Iwona, Wrzesiński Sławomir Oprawa - Twarda Wydawca - Harmonia Kod ISBN - 9788371347559 Kod EAN - 9788371347559 Rok wydania - 2015 Język - polski Format - 21.5x30.0cm Ilość stron - 8 Podatek VAT - 5% Premiera - 2015-02-13

Sklep: InBook.pl

Polski krok po kroku. Zeszyt ćwiczeń (A2-B1) + CD - 2829805107

44,00 zł

Polski krok po kroku. Zeszyt ćwiczeń (A2-B1) + CD Glossa

Polski dla obcokrajowców / Polski krok po kroku

Zeszyt ćwiczeń Polski krok po kroku do poziomu A2-B1 to kolejna pozycja naszej serii podręczników i materiałów dydaktycznych do nauki języka polskiego jako obcego. Każdy z 23 rozdziałów zawiera starannie wyselekcjonowane ćwiczenia, idealnie uzupełniające zagadnienia wprowadzane w podręczniku Polski, krok po kroku 2. Zadania z naszego zbioru pomogą utrwalić uczącym się materiał gramatyczny i leksykalny oraz ułatwią im dalsze rozwijanie wszystkich kompetencji językowych. W ćwiczeniówce, prócz typowo gramatycznych ćwiczeń, znalazły się całkowicie nowe teksty i dialogi oparte na poznanej już leksyce. Dołączona do książki płyta zawiera 127 nagrań w formacie mp3. Warto tu nadmienić, że naturalny i współczesny język dialogów - to niewątpliwy atut całej serii Polski, krok po kroku. Dodatkowo nagrania te mogą stanowić bazę inspirującą nauczycieli do konstruowania swoich własnych materiałów.Proponowany zestaw ćwiczeń jest niezwykle użytecznym narzędziem dla nauczycieli - usprawni przygotowanie urozmaiconych i spójnych zajęć oraz zadań domowych. Przy wyborze ćwiczeń uwzględniono niejednolity poziom językowy uczących się, co stwarza możliwość dostosowania trybu nauki do indywidualnych potrzeb studentów. Zadania są zróżnicowane pod względem stopnia trudności: krzyżówki, diagramy, ilustracje, często uproszczone ćwiczenia alternatywne oraz kolejne wersje zadań do nagrań czy tekstów z podręcznika. Klucz do ćwiczeń oraz teksty nagrań z pewnością ucieszą słabszych studentów. Ambitniejszym proponujemy materiały poszerzające leksykę, ćwiczenia otwarte czy wymagające większej samodzielności i umiejętności w posługiwaniu się językiem polskim.

Sklep: Księgarnia.Poltax.waw.pl

Wojna światów w popkulturze - Łukasz Adamski - 2837037840

29,12 zł

Wojna światów w popkulturze - Łukasz Adamski

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Katolicyzm i popkultura. Połączenie raczej zaskakujące, bo przywykliśmy do specjalizacji: teologowie piszą o religii, a pisma popularne i telewizja promują popkulturę. Znalazł się jednak ktoś, kto czuje i jedno, i drugie, a na dodatek osobiście dobrze poznał Amerykę. O niej jest więc głównie ta książka, i słusznie, bo popkultura stamtąd płynie. Tam jest też ona najbardziej wyrazista i zróżnicowana. W jej języku mówią i bluźnierczy propagatorzy aborcji, i konserwatyści, upadli moralnie i nawróceni. Jest o czym ciekawie pisać i o czym czytać. Prof. Michał Wojciechowski, teolog, wykładowca akademicki, publicysta Łukasz Adamski z pasją śledzi postępowych pożytecznych idiotów w przestrzeni sztuki, filmu czy kultury. I nie tylko ich piętnuje, ale także pokazuje, jakie są fundamenty ich myślenia i skutki ich działania. Ale czytelnik znajdzie w tej książce nie tylko krytykę, ale także teksty pokazujące, jak konserwatysta powinien o kulturę walczyć, i liczne przykłady pozytywne takiej walki. A do tego, co też nie bez znaczenia, uważna lektura tych tekstów pozwala zorientować się w światopoglądowych wędrówkach najbardziej znanych postaci show-biznesu i już choćby dlatego warto ją przeczytać. Do czego szczerze wszystkich zachęcam. Tomasz P. Terlikowski, dr filozofii, wykładowca akademicki, dziennikarz, pisarz, publicysta. Nazwa - Wojna światów w popkulturze Autor - Łukasz Adamski Oprawa - Miękka Wydawca - Wektory Kod ISBN - 9788360562482 Kod EAN - 9788360562482 Rok wydania - 2011 Język - polski Format - 14.5x21.0cm Ilość stron - 118 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Tablice gramatyczne. Polski krok po kroku (A1, A2, B1) - 2829803931

47,20 zł

Tablice gramatyczne. Polski krok po kroku (A1, A2, B1) Glossa

Polski dla obcokrajowców / Polski krok po kroku

Tablice gramatyczne to zestaw 34 plansz przedstawiających w obrazowy i łatwy do zapamiętania sposób kluczowe zagadnienia gramatyki języka polskiego . Przejrzyste zestawienia gramatyczne wraz z komentarzami ułatwią uczącym się opanowanie przypadków, koniugacji, czasów, aspektu, czasowników ruchu, przyimków statycznych i dynamicznych, liczebników oraz stopniowania przymiotników i przysłówków. Praktyczne, bogate w przykłady tablice , mogą służyć w czasie kursu zarówno nauczycielom, jak i studentom.Uzupełnieniem "Tablic gramatycznych" są ćwiczenia dobrane do każdego z prezentowanych zagadnień. Uczącym się jak też nauczającym języka polskiego pozwolą one przećwiczyć i sprawdzić wiedzę na dany temat. Ćwiczenia te dostępne są po zalogowaniu w portalu e-learningowym online. Kod dostępu do portalu znajduje się wewnątrz pakietu i użyty przez studenta umożliwi nielimitowany czasowo dostęp do ćwiczeń sprawdzających, zaś użyty przez lektora zapewni sześciomiesięczny dostęp do wszystkich zasobów portalu. Zobacz spis treści oraz przykładowe tablice Polski krok po kroku to seria podręczników do nauki języka polskiego jako obcego. Polski, krok po kroku została opracowana z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych Państwowej komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego. Zanurzy Cię w polskim środowisku, gdzie będziesz zmuszony używać polskiego na okrągło, w rozmaitych sytuacjach codziennych. Wraz z grupą przyjaciół z różnych krajów zamieszkasz w Krakowie - najbardziej znanym na świecie polskim mieście o wspaniałych zabytkach, bogatym życiu kulturalnym i niepowtarzalnej atmosferze miasta uniwersyteckiego. Pobierz katalog podręczników

Sklep: Księgarnia.Poltax.waw.pl

Zakelijk Russisch, Zakelijk Nederlands. Niderlandzko-rosyjskie słownictwo biznesowe [Beata Bruggeman-Sękowska] - 2827555836

93,00 zł

Zakelijk Russisch, Zakelijk Nederlands. Niderlandzko-rosyjskie słownictwo biznesowe [Beata Bruggeman-Sękowska] Communications Unlimited

Język niderlandzki

Zakelijk Russisch, Zakelijk Nederlands,Thematische Woordenschat voor iedereen, Niderlandzko-Rosyjskie słownictwo biznesowe to książka dla każdego, kto ma kontakt z językiem rosyjskim i niderlandzkim. Oferuje ona szerokie pola tematyczne niezbędne w poprawnej komunikacji i jest unikalną pozycją na rynku holenderskim. Może być przydatna zarówno w pracy jak i na gruncie prytwanym, do nauki języka na kursie jak i samodzielnej nauki. Książka ta składa się z pól tematycznych, takich jak zawody, dni, wyrażenia czasu, terminologii niezbędnej przy rozmowach kwalifikacyjnych czy szukaniu pracy jak również z przykładów kontraktów i ogłoszeń o pracę, jak również szerokiej listy tematycznej. Dodatkowo można tu znaleźć rozmaite ćwiczenia z odpowiedziami. Niderlandzko-Rosyjskie słownictwo biznesowe składa się z 19 części. W pierwszej części znajduje się podstawowa informacja na temat języka alfabetu niderlandzkiego i rosyjskiego. Części 2-16 zawierają praktyczne słownictwo między innymi na następujące tematy: ubieganie się o pracę i zarobki. W każdej części słownictwo jest użyte w specyficznym dla siebie kontekście. Część 17 to szeroka lista tematyczna. Części 18 i 19 są przeznaczone do samodzielnej nauki albo jako praca domowa. Istotnym elementem tej pozycji są przykłady kontraktów i ogłoszeń o pracę. Tu można znaleźć przerabiane wcześniej słownictwo w rozmaitych kontekstach. W książce wyjaśnione są również rozmaite terminy dotyczące pracy w Królestwie Niderlandów. Zakelijk Russisch, Zakelijk Nederlands,Thematische Woordenschat voor iedereen, Niderlandzko-Rosyjskie słownictwo biznesowe jest napisany przez Beatę Bruggeman-Sękowską. Beata Bruggeman-Sękowska jest nauczycielem akademickim, tłumaczem przysięgłym z następujących języków: polski, niderlandzki i angielski oraz dziennikarzem mieszkającym w Holandii. Ma ponad 15 lat doświadczenia jako lingwistka, zarówno na polskich jak i niderlandzkich uczelniach. Inhoudsopgave/Spis treści Voorwoord Russisch alfabet Persoonlijke gegevens Beroepen Dagen, maanden en seizoenen Cijfers en letter Hoe laat is het? Werkgelegenheid Vacatureadvertenties Sollicitatie Arbeidsovereenkomsten Beloning Beëindiging van het dienstverband Op kantoor Bank en bankdiensten Leningen en hypotheken Woordenlijst Oefeningen Antwoorden Zakelijk Russisch, Zakelijk Nederlands, thematische woordenschat voor iedereen. Zakelijk Russisch, Zakelijk Nederlands, Thematische Woordenschat voor iedereen is een boek voor iedereen die zakelijk Russisch en Nederlands nodig heeft. Dit boek van 216 pagina's is een handig naslagwerk voor op de werkvloer en kan gebruikt worden voor zelfstudie, maar ook in elke cursus waarin de zakelijke woordenschat aan de orde komt. Het boek is thematisch georganiseerd. Er zijn 19 delen. In het eerste deel vindt u basisinformatie over de Russische en Nederlandse taal en het Russische en Nederlandse alfabet. De delen 2-16 bevatten praktische woordenschat over onder meer solliciteren, arbeidsovereenkomsten, beloning, bank en bankdiensten, leningen en hypotheken en veel meer. Deel 17 is een handige, alfabetische lijst waar belangrijke zakelijke woorden aan bod komen. In elk deel kunt u ook zien hoe de woorden in hun specifieke context gebruikt worden. De delen 18 en 19zijn speciaal bedoeld voor zelfstudie of kunnen als huiswerk worden gemaakt. Hier vindt u ook oefeningen en de sleutel. Het boek gaat ook in op de juiste uitspraak van de Russische woorden. Een belangrijk onderdeel van het boek vormen de voorbeelden van arbeidsovereenkomsten en vacatures. Hierin komen de woorden uit de woordenschatlijsten terug in verschillende contexten. Het boek bevat daarnaast ook uitleg in het Russisch van verschillende Nederlandse concepten zoals secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit boek is een derde uitgave van Communications-Unlimited geschreven door Beata Bruggeman-Sękowska . De eerste: Zakelijk Pools voor Nederlanders, Thematische Woordenschat is een handig boek voor Nederlanders en Polen die zakelijke taal nodig hebben. De tweede: Medisch Pools, Medisch Nederlands, Thematische woordenschat voor iedereen is een handig naslagwerk, niet alleen voor artsen, verpleegkundigen en andere medische specialisten maar ook voor patiënten. Beata Bruggeman-Sękowska is universitair docente, beëdigd vertaalster en journaliste. Zij heeft ruim vijftien jaar ervaring als taaldocent, zowel aan Poolse als aan Nederlandse universiteiten en hogescholen.

Sklep: Polishbookstore.pl

Legendy śląskie - Sylwia Chmiel - 2854923753

16,79 zł

Legendy śląskie - Sylwia Chmiel

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Książka ta powstała z myślą o spopularyzowaniu wśród dzieci legend, gawęd i podań powtarzanych na terenie Górnego Śląska od wieków. Opowieści te odzwierciedlają ludową mądrość Ślązaków, uczą morałem, pokazują ważne w życiu wartości. Współczesne opracowane literackie i piękne ilustracje sprawiają, że Legendy śląskie zainteresują każde dziecko. Nazwa - Legendy śląskie Autor - Sylwia Chmiel Oprawa - Twarda Wydawca - Damidos Kod ISBN - 9788378554479 Kod EAN - 9788378554479 Wydanie - 1 Rok wydania - 2014 Język - polski Seria wydawnicza - Damidos bajki Format - 23.5x30.0cm Ilość stron - 64 Podatek VAT - 5% Premiera - 2014-04-29

Sklep: InBook.pl

Bajki dla dziewczynek - Praca zbiorowa - 2836975892

9,06 zł

Bajki dla dziewczynek - Praca zbiorowa

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Dzięki tej książce nasze dzieci będą mogły poznać bajki, które sami czytaliśmy w dzieciństwie do poduszki. Zapraszamy do krainy niezwykłych historii, dzielnych bohaterów i niesamowitych przygód. Przypomnijmy sobie bajkową rzeczywistość - jakże sprawiedliwą - w której nie ma winy bez kary, a dobro zawsze zwycięża zło. Wspólna lektura bajek może stać się miłym wieczornym rytuałem, a także pretekstem do rozmowy z dzieckiem, o tym, co jest w życiu najważniejsze. Życzymy miłej lektury. Nazwa - Bajki dla dziewczynek Autor - Praca zbiorowa Oprawa - Twarda Wydawca - Fenix Kod ISBN - 9788379320578 Kod EAN - 9788379320578 Rok wydania - 2014 Język - polski Format - 20.0x28.5cm Ilość stron - 48 Podatek VAT - 5% Premiera - 2015-01-29

Sklep: InBook.pl

Sąd ostateczny - Anna Klejzerowicz - 2836982440

24,13 zł

Sąd ostateczny - Anna Klejzerowicz

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Charyzmatyczny, obdarzony nieprzeciętną intuicją dziennikarz w pojedynku z naśladowcą Hansa Memlinga. Emil Żądło, który zrezygnował z pracy w policji na rzecz dziennikarstwa, przeżywa kryzys. Kryzys wieloraki: związany z pracą, z brakiem natchnienia na nowy artykuł, z finansami, z uczuciami, z życiem w ogóle... Za ostatnie pieniądze kupuje alkohol i papierosy, nie ma siły wstać z łóżka i wziąć się w garść, a na dodatek jego była żona utrudnia mu kontakty z synem i męczy o zaległe alimenty. Wszystko się zmienia, gdy któregoś razu w nocnym pubie spotyka córkę swojej starej sąsiadki, Dorotę. Młoda kobieta i jej narzeczony tej samej nocy zostają brutalnie zamordowani w niejasnych okolicznościach. Zaintrygowany Emil postanawia pomóc policji w śledztwie. "Emil Żądło to świetnie skonstruowana postać, która od pierwszej chwili wzbudziła moją sympatię." Agnieszka Lingas-Łoniewska, autorka m. in. trylogii Zakręty losu, Szóstego, Łatwopalnych i Brudnego świata Nazwa - Sąd ostateczny Autor - Anna Klejzerowicz Oprawa - Miękka Wydawca - Replika Kod ISBN - 9788376742878 Kod EAN - 9788376742878 Wydanie - 1 Rok wydania - 2014 Język - polski Format - 13.0x20.0cm Ilość stron - 316 Podatek VAT - 5% Premiera - 2014-05-06

Sklep: InBook.pl

Niderlandzko-rosyjskie słownictwo biznesowe. Zakelijk Russisch, Zakelijk Nederlands. Dutch-Russian business vocabulary - 2829798943

83,70 zł

Niderlandzko-rosyjskie słownictwo biznesowe. Zakelijk Russisch, Zakelijk Nederlands. Dutch-Russian business vocabulary C-U

Rosja / Słowniki językowe

Zakelijk Russisch, Zakelijk Nederlands,Thematische Woordenschat voor iedereen, Niderlandzko-Rosyjskie słownictwo biznesowe to książka dla każdego, kto ma kontakt z językiem rosyjskim i niderlandzkim. Oferuje ona szerokie pola tematyczne niezbędne w poprawnej komunikacji i jest unikalną pozycją na rynku holenderskim.Może być przydatna zarówno w pracy jak i na gruncie prytwanym, do nauki języka na kursie jak i samodzielnej nauki. Książka ta składa się z pól tematycznych, takich jak zawody, dni, wyrażenia czasu, terminologii niezbędnej przy rozmowach kwalifikacyjnych czy szukaniu pracy jak również z przykładów kontraktów i ogłoszeń o pracę, jak również szerokiej listy tematycznej. Dodatkowo można tu znaleźć rozmaite ćwiczenia z odpowiedziami. Niderlandzko-Rosyjskie słownictwo biznesowe składa się z 19 części. W pierwszej części znajduje się podstawowa informacja na temat języka alfabetu niderlandzkiego i rosyjskiego. Części 2-16 zawierają praktyczne słownictwo między innymi na następujące tematy: ubieganie się o pracę i zarobki. W każdej części słownictwo jest użyte w specyficznym dla siebie kontekście. Część 17 to szeroka lista tematyczna. Części 18 i 19 są przeznaczone do samodzielnej nauki albo jako praca domowa.Istotnym elementem tej pozycji są przykłady kontraktów i ogłoszeń o pracę. Tu można znaleźć przerabiane wcześniej słownictwo w rozmaitych kontekstach. W książce wyjaśnione są również rozmaite terminy dotyczące pracy w Królestwie Niderlandów. Zakelijk Russisch, Zakelijk Nederlands,Thematische Woordenschat voor iedereen, Niderlandzko-Rosyjskie słownictwo biznesowe jest napisany przez Beatę Bruggeman-Sękowską. Beata Bruggeman-Sękowska jest nauczycielem akademickim, tłumaczem przysięgłym z następujących języków: polski, niderlandzki i angielski oraz dziennikarzem mieszkającym w Holandii. Ma ponad 15 lat doświadczenia jako lingwistka, zarówno na polskich jak i niderlandzkich uczelniach. Inhoudsopgave/Spis treści Voorwoord Russisch alfabet Persoonlijke gegevens Beroepen Dagen, maanden en seizoenen Cijfers en letter Hoe laat is het? Werkgelegenheid Vacatureadvertenties Sollicitatie Arbeidsovereenkomsten Beloning Beëindiging van het dienstverband Op kantoor Bank en bankdiensten Leningen en hypotheken Woordenlijst Oefeningen Antwoorden Zobacz fragment / sample > Zakelijk Russisch, Zakelijk Nederlands, thematische woordenschat voor iedereen. Zakelijk Russisch, Zakelijk Nederlands, Thematische Woordenschat voor iedereen is een boek voor iedereen die zakelijk Russisch en Nederlands nodig heeft. Dit boek van 216 pagina's is een handig naslagwerk voor op de werkvloer en kan gebruikt worden voor zelfstudie, maar ook in elke cursus waarin de zakelijke woordenschat aan de orde komt.Het boek is thematisch georganiseerd. Er zijn 19 delen. In het eerste deel vindt u basisinformatie over de Russische en Nederlandse taal en het Russische en Nederlandse alfabet. De delen 2-16 bevatten praktische woordenschat over onder meer solliciteren, arbeidsovereenkomsten, beloning, bank en bankdiensten, leningen en hypotheken en veel meer. Deel 17 is een handige, alfabetische lijst waar belangrijke zakelijke woorden aan bod komen. In elk deel kunt u ook zien hoe de woorden in hun specifieke context gebruikt worden. De delen 18 en 19zijn speciaal bedoeld voor zelfstudie of kunnen als huiswerk worden gemaakt. Hier vindt u ook oefeningen en de sleutel. Het boek gaat ook in op de juiste uitspraak van de Russische woorden.Een belangrijk onderdeel van het boek vormen de voorbeelden van arbeidsovereenkomsten en vacatures. Hierin komen de woorden uit de woordenschatlijsten terug in verschillende contexten. Het boek bevat daarnaast ook uitleg in het Russisch van verschillende Nederlandse concepten zoals secundaire arbeidsvoorwaarden.Dit boek is een derde uitgave van Communications-Unlimited geschreven door Beata Bruggeman-Sękowska . De eerste: Zakelijk Pools voor Nederlanders, Thematische Woordenschat is een handig boek voor Nederlanders en Polen die zakelijke taal nodig hebben. De tweede: Medisch Pools, Medisch Nederlands, Thematische woordenschat voor iedereen is een handig naslagwerk, niet alleen voor artsen, verpleegkundigen en andere medische specialisten maar ook voor patiënten.Beata Bruggeman-Sękowska is universitair docente, beëdigd vertaalster en journaliste. Zij heeft ruim vijftien jaar ervaring als taaldocent, zowel aan Poolse als aan Nederlandse universiteiten en hogescholen.

Sklep: Księgarnia.Poltax.waw.pl

Umiesz? Zdasz! Materiały przygotowujące do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie średnim ogólnym B2 + 2CD - 2829796628

55,20 zł

Umiesz? Zdasz! Materiały przygotowujące do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie średnim ogólnym B2 + 2CD Universitas

Polski dla obcokrajowców / Certyfikacja

Zbiór zadań Umiesz? Zdasz! jest przeznaczony dla osób przygotowujących się do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie średnim ogólnym (B2). Składa się z pięciu części, które sprawdzają: umiejętności gramatyczne (w oparciu o program zawarty w podręczniku Kiedyś wrócisz tu... Cz. I: Gdzie nadwiślański brzeg E. Lipińskiej i E.G. Dąmbskiej), stopień opanowania sprawności receptywnych

Sklep: Księgarnia.Poltax.waw.pl

Per aspera ad astra. Podręcznik do nauki języka polskiego. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania (C1) - 2829795499

39,20 zł

Per aspera ad astra. Podręcznik do nauki języka polskiego. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania (C1) Universitas

Polski dla obcokrajowców / Sprawności

Per aspera ad astra to podręcznik dla cudzoziemców na poziomie zaawansowanym (C1) z ćwiczeniami rozwijającymi i doskonalącymi sprawność czytania oraz strategie pracy z tekstem. Stanowi on kontynuację pracy Kto czyta - nie błądzi (2007). Podobnie jak część pierwsza składa się z ośmiu jednostek, w których znajduje się kilka tematycznie powiązanych tekstów. Towarzyszą im rozmaite ćwiczenia. Jedne służą doskonaleniu sprawności czytania, inne rozwijają strategie globalnego, selektywnego i szczegółowego rozumienia tekstu, jeszcze inne koncentrują się na poszerzaniu lub uaktywnianiu zasobu leksykalnego uczących się. Większość typów zadań wykorzystywanych jest w egzaminach certyfikatowych sprawdzających stopień opanowania sprawności czytania w języku polskim jako obcym. Praca z podręcznikiem umożliwia więc uczącym się jednoczesne zapoznawanie się z technikami egzaminacyjnymi. Jednostkę zamykają sekcje Słowa, które warto zapamiętać oraz Powiedz albo napisz. Pierwsza zawiera te wyrazy, zwroty i wyrażenia, które pojawiły się w wypowiedziach pisemnych i zostały uznane za warte zapamiętania i/lub przypomnienia; druga ma za zadanie zachęcić użytkowników do przygotowywania dłuższych wypowiedzi ustnych i/lub pisemnych na tematy poruszane w tekstach. SPIS TREŚCI Wstęp RODZINA XXI WIEKU Nie żyjemy dla siebie Rodzina wielorodzinna Dzieci to skarb Smutny świat ludzi młodych Lęk przed wychowaniem Słowa, które warto zapamiętać Powiedz lub napisz CIEPLIWOŚCIĄ I PRACĄ LUDZIE SIĘ BOGACĄ O pracy Najważniejszy klin Sytuacja na rynku pracy a stan zdrowia społeczeństwa Ósmy dzień Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy Emigrują specjaliści Lekarze w Wielkiej Brytanii Słowa, które warto zapamiętać Powiedz lub napisz ZDROWYM BYĆ I NIC WIĘCEJ Wirusy i losy świata Zakażenia XXI wieku Grypa kontra medycyna - 1:0 Jak zapewnić sprawność układu odpornościowego? Styl życia a zdrowie Zdrowie Polaków Słowa, które warto zapamiętać Powiedz lub napisz POTĘGA SMAKU I ZAPACHU Wielki powrót smaku i zapachu Ekożywność podbija Zachód Pod dobrym znakiem Ludzie spod znaku ślimaka Produkt czysty jak łza Co to jest GMO? Co Polacy sądzą o GMO? GMO - i wszystko jasne? Słowa, które warto zapamiętać Powiedz lub napisz W SZPONACH NAŁOGÓW Nikotynowa narkomania W szponach nałogów Policyjny raport Węgrzy, a nie Polacy piją najwięcej alkoholu w Unii Europejskiej Choroba duszy Wygnanie z raju Terapia i co dalej Słowa, które warto zapamiętać Powiedz lub napisz CIEMNE STRONY ŻYCIA Łamanie prawa Spór o szubienicę Przestępstwa, wykroczenia, kary Kara śmierci Przestępcy seryjni Cel - ujawnić Raport 2005 Słowa, które warto zapamiętać Powiedz lub napisz MEDIA, CZYLI CZWARTA WŁADZA Zawód: dziennikarz Osiem predyspozycji do zawodu reportera Media, czyli nowa rzeczywistość Świętujemy dzień blogu Głupia czwarta władza Piąta władza Słowa, które warto zapamiętać Powiedz lub napisz KUP! ZRÓB! PRZYJEDŹ! ZOBACZ! - CZYLI W DZISIEJSZYM ŚWIECIE REKLAMY Reklama dźwignią handlu Polacy o reklamie Reklama cierpienia Reklama społeczna Słowa, które warto zapamiętać Powiedz lub napisz "Per aspera ad astra" is a continuation to the "Kto czyta

Sklep: Księgarnia.Poltax.waw.pl

Księżyc w butonierce. Ćwiczenia dla cudzoziemców doskonalące sprawność rozumienia ze słuchu na podstawie tekstów Andrzeja Sikorowskiego (B2,C1-C2) +CD - 2829795382

30,40 zł

Księżyc w butonierce. Ćwiczenia dla cudzoziemców doskonalące sprawność rozumienia ze słuchu na podstawie tekstów Andrzeja Sikorowskiego (B2,C1-C2) +CD Universitas

Polski dla obcokrajowców / C2 - Proficiency (Mastery)

Księżyc w butonierce to ćwiczenia rozwijające i doskonalące sprawność rozumienia ze słuchu oraz umiejętność pracy z tekstem, adresowane do obcokrajowców na poziomie średnim i zaawansowanym. Książka zawiera 15 tekstów piosenek Andrzeja Sikorowskiego i grupy Pod Budą oraz płytę kompaktową (CD). W procesie nauczania języka obcego piosenki odgrywają ważną, choć nie zawsze docenianą rolę. W tym przypadku mamy do czynienia z tekstami autorstwa A. Sikorowskiego, które są w tym procesie bardzo przydatne m.in. dlatego, że zawierają zwroty i wyrażenia zarówno bardzo poetyckie, jak i potoczne, czego zazwyczaj brakuje w podręcznikach kursowych. Ponadto praca z piosenkami: - rozwija sprawność słuchania ze zrozumieniem, ale też czytanie, pisanie i mówienie, - ułatwia zapamiętywanie słów, zwrotów, struktur gramatycznych, związków frazeologicznych, - uczy porównywania, parafrazowania i używania metafor, - umożliwia wykonywanie zadań polegających na zamianie stylu, - doskonali wymowę i intonację oraz ćwiczy ortografię i interpunkcję itd. Księżyc w butonierce zawiera 20 typów ćwiczeń pokazanych na przykładzie piosenki Moje kobiety. Do wszystkich pozostałych tekstów przygotowano po kilka ćwiczeń, które jednak nie muszą, a czasem nawet nie powinny być realizowane jako całość. Nauczyciel powinien wcześniej zapoznać się z propozycjami i wybrać te, które uważa za stosowne. Może również sam n w oparciu o podane przykłady n przygotować inne ich typy odpowiadające jego zamierzeniom oraz potrzebom i możliwościom studentów. W Księżycu w butonierce można znaleźć wiele informacji i ciekawostek dotyczących Andrzeja Sikorowskiego, zamieszczono bowiem kilka fragmentów wywiadów z Artystą, artykułów o Nim oraz Jego zdjęcie. Całość uzupełniają fragmenty tekstów innych piosenek jego autorstwa stanowiące materiał do ćwiczeń oraz płyta kompaktowa. Piosenki powinny być odsłuchiwane dwa razy. W zależności od typu ćwiczeń studenci powinni się z nimi zapoznać przed, w trakcie lub po słuchaniu. Niniejszy zbiór tekstów jest przeznaczony przede wszystkim do celów ćwiczebnych, a nie testujących (egzaminujących), a więc praca z nimi powinna być przyjemna i jak najmniej stresująca. Dlatego jeśli trzeba, należy wyjść poza reguły i na przykład pozwolić studentom słuchać tekstu więcej niż dwa razy, a niektóre ćwiczenia rozdać i omówić przed, a nie po słuchaniu. Można też czasem pozwolić sobie tylko na słuchanie bez wykonywania ćwiczeń, zwłaszcza jeżeli tekst stanowi ilustrację czy uzupełnienie jakiegoś innego zagadnienia. Proponowane ćwiczenia są przeznaczone do słuchania, ale gdy tekst jest całkowicie "odszyfrowany", można dalej na nim pracować rozwijając sprawność mówienia i/lub pisania. Księżyc w butonierce ma wprawdzie stanowić pomoc w rozwijaniu umiejętności rozumienia ze słuchu dla obcokrajowców, ale jest również adresowany do Polaków mieszkających za granicą. SPIS TREŚCI Zwierzenia przy muzyce po północyCzas się ich nie imaWstęp1. Moje kobiety (muz. i sł. A. Sikorowski)     Ćwiczenia2. Kraków - Piwna 7 (muz. i sł. A. Sikorowski)     Ćwiczenia3. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa (muz. i sł. A. Sikorowski)     Ćwiczenia4. Z mowa z zegarem (muz. i sł. A. Sikorowski)     Ćwiczenia 5. Wyznanie barmana (muz. i sł. A. Sikorowski)     Ćwiczenia6. Na całość (muz. i sł. A. Sikorowski)     Ćwiczenia7. Jeść, pić, kochać (muz. i sł. A. Sikorowski)     Ćwiczenia8. Nie pytajcie jak było (muz. i sł. A. Sikorowski)     Ćwiczenia9. Moje dwie ojczyzny (muz. i sł. A. Sikorowski)     Ćwiczenia10. G łos z oddali (muz. i sł. A. Sikorowski)     Ćwiczenia11. Gdy mnie kochać przestaniesz (muz. J. Hnatowicz, sł. A. Sikorowski)     Ćwiczenia12. Przy tobie sama (muz. J. Hnatowicz, sł. A. Sikorowski)     Ćwiczenia13. Cha-cha dla Ani Dymnej (muz. i sł. A. Sikorowski)     Ćwiczenia14. Co najmniej kilka razy (muz. i sł. A. Sikorowski)     Ćwiczenia15. Toast nasz współczesny (muz. i sł. A. Sikorowski)     ĆwiczeniaPolecana Literatura Exercises in developing listening skills for foreigners "Księżyc w butonierce" is a collection of exercises for foreign learners of Polish at the advanced level based on song lyrics by Andrzej Sikorowski and accompanied by a CD with the songs performed by the Pod Budą. The exercises are designed for those who already have a good command of Polish and their aim is to help develop listening comprehension skills and also to help Poles living abroad not forget their mother tongue. Excellent lyrics by Andrzej Sikorowski and their superb interpretation by the Pod Budą make a very pleasant listening, which is also a very good means to develop listening comprehension skills. Übungen zur Vervollkommnung des Hörverstehens für Ausländer. "Księżyc w butonierce" ist eine Übungssammlung für Ausländer in der Oberstufe, die aufgrund Liedertexte von Andrzej Sikorowski entstanden ist. Dem Buch ist ein CD der Pod Budą Musikgruppe beigefügt. Diese Übungen wurden vor allem für diejenigen vorbereitet, die schon ausreichend gut dem Polnischen mächtig sind, und sollen den Studierenden dabei helfen, das Hörverstehen entwickeln und verbessern, aber auch für diejenigen Polen gewidmet, die im Ausland leben und ihre Muttersprache nicht vergessen wollen. Die erstklassigen Liedertexte von Sikorowski und wunderbare Interpretationen der Pod Budą Musikgruppe bewirken, dass man diese Lieder allein fürs Vergnügen hören kann, was auch eine Weise der Bewältigung und Weiterenwicklung der Hörverstehenkenntnisse. "Księżyc w butonierce"

Sklep: Księgarnia.Poltax.waw.pl

szukaj w Kangoo к

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z к

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.67, t2=0, t3=0, t4=0.041, t=0.671

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2018 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER