antykwariat internetowy english dictionary for speakers of polish 18554

- znaleziono 26 produktów w 10 sklepach

Praktyczny słownik medyczny angielsko-polski polsko-angielski. Trzecia edycja. Practical Medical Dictionary english-polish and polish-english - 2829795029

62,99 zł

Praktyczny słownik medyczny angielsko-polski polsko-angielski. Trzecia edycja. Practical Medical Dictionary english-polish and polish-english Medyk

Dla lekarzy i pielęgniarek / Języki obce w medycynie

Praktyczny słownik medyczny angielsko-polski polsko-angielski. Trzecia edycja. Practical Medical Dictionary english-polish and polish-english: - specjalny mechanizm doboru haseł - opracowany przez pracowników Uniwersytetu Medycznego w Warszawie - zawiera najważniejsze skróty - podaje synonimy - pisownia amerykańska i brytyjska - podręczna forma - najnowsze słownictwo (np. nowe techniki obrazowania) - najważniejsze struktury anatomiczne - obejmuje genetykę, biologię molekularną i psychologię Zobacz przykładową stronę i rycinę > Praktyczny Słownik Medyczny, pod redakcją dr n. med. Jarosława Jóżwiaka zawiera 40 tysięcy haseł. Słownik stworzony został z myślą o lekarzach i studentach medycyny oraz nauk pokrewnych, a także o innych osobach na co dzień zajmujących się literaturą anglojęzyczną (np. tłumacze, redaktorzy, pracownicy naukowi). Zastosowanie specjalnego mechanizmu wyboru najczęściej stosowanych wyrażeń pozwoliło na zestawienie takiego zasobu słownictwa, który rzeczywiście odzwierciedla najbardziej podstawowy korpus języka mówionego i pisanego, co stanowi o ogromnej przydatności tego słownika. Niniejszy słownik powstał na bazie słownika internetowego Leksyka.pl, który obejmuje wszystkie specjalności języka angielskiego. Prezentowany czytelnikom wybór ok. 40 tys. haseł angielsko-polskich i polsko-angielskich, stworzony został z myślą o lekarzach i studentach medycyny oraz nauk pokrewnych, a takie o innych osobach na co dzień zajmujących się literaturą anglojęzyczną (np. tłumacze, redaktorzy, pracownicy naukowi). Zastosowanie specjalnego mechanizmu wyboru najczęściej stosowanych wyrażeń pozwoliło na zestawienie takiego zasobu słownictwa, który rzeczywiście odzwierciedla najbardziej podstawowy korpus języka mówionego i pisanego, co stanowi o ogromnej przydatności tego słownika. Przy każdym haśle podano wyrażenia równoważne (wyróżnione znakiem *), którymi są skróty, inna pisownia danego wyrażenia (np. brytyjska), nazwy łacińskie oraz synonimy. Umożliwia to czytelnikowi stosowanie niniejszego słownika także jako swego rodzaju tezaurusa. Ze względu na ograniczoną objętość książki, w części angielsko-polskiej hasła główne zapisano jedynie w pisowni amerykańskiej, ponieważ dominuje ona w piśmiennictwie międzynarodowym. Pisownia brytyjska jest jednak uwzględniona jako synonim danego hasła. Hasła i nazwy łacińskie zapisano z dużej litery. Życzymy miłego korzystania ze słownika, mając nadzieję, że pozycja ta umożliwi wszystkim zainteresowanym łatwiejszy dostęp do współczesnej literatury dotyczącej medycyny i ochrony zdrowia.

Sklep: Księgarnia.Poltax.waw.pl

Słownik fachowej terminologii finansowej angielsko-polski, polsko-angielski. Dictionary of Finance Terms for Professionals. English-Polish. Polish-English - 2829795789

144,53 zł

Słownik fachowej terminologii finansowej angielsko-polski, polsko-angielski. Dictionary of Finance Terms for Professionals. English-Polish.... C.H. Beck

Prawo / prawo finansowe

Drugie, zmienione i uzupełnione, wydanie Słownika fachowej terminologii finansowej zawiera ponad 25000 haseł z zakresu rachunkowości, bankowości, finansów, ubezpieczeń, inwestycji, operacji giełdowych i opodatkowania. Nowe hasła dotyczą zarówno terminologii finansowej dla bardziej zaawansowanych Czytelników, jak również podstawowe terminy finansowe, które pomagają zrozumieć skomplikowany świat finansów. Nowe terminy zostały wybrane m.in. na podstawie udziału autora w szeroko znanej stronie internetowej "Tłumacze pomagają tłumaczom". Słownik jest adresowany nie tylko do doradców finansowych, bankowców, księgowych, doradców podatkowych, agentów i maklerów, lecz również do tych, którzy pragną uzyskać International Certificate of Financal English wystawiany przez British Council. The second revised and enlarged, edition of the Dictionary of Finance Terms for Professionals, covers more than 25000 entries relating to accounting, banking, finance, insurance, investments, stock exchange and taxation. New entries include both finance terminology for more advanced Readers, as well as basic finance terms which should help to enter into complex world of finance. New terms have been selected i.a. on the basis of the author's participant in the well-known Internet website "Translators helping Translators". This Dictionary is addressed not only to financial advisers, bankers, accountants, tax consultants, agents and brokers, but also to those who apply for International Certificate in Financial English issued by the British Council. Zajrzyj do środka książki

Sklep: Księgarnia.Poltax.waw.pl

Angielsko-polski słownik ochrony środowiska. Gospodarka wodnościekowa. English-Polish dictionary Water management & wastewater teatment - 2829799888

59,46 zł

Angielsko-polski słownik ochrony środowiska. Gospodarka wodnościekowa. English-Polish dictionary Water management & wastewater teatment Poligraf

Anglia / Słowniki językowe

Słownik zawiera ok. 25 tysięcy haseł , w większości znacząco rozbudowanych, z zakresu: - teorii i praktyki gospodarki wodnościekowej - branżowej terminologii prawnej obowiązującej w krajach Unii Europejskiej - kontroli gospodarki wodnościekowej realizowanej przez służby ochrony środowiska Słownik ten stanowi kolejne dzieło znanego autora słowników terminologii ochrony środowiska a zarazem wieloletniego pracownika służb planowania przestrzennego i ochrony środowiska. Ten autorski słownik został opracowany w oparciu o liczne źródła tak anglojęzyczne jak i polskie, zarówno podręcznikowe jak i internetowe, i ma charakter kompleksowy, obejmując problematykę gospodarki wodnej i wodnościekowej tak w przemyśle, rolnictwie jak i w gospodarce komunalnej. Czytelny układ słownika (rzeczownikowy, rzeczownikowo-czasownikowy, przymiotnikowy) oraz bardzo duża liczba podhaseł znacznie ułatwiają znalezienie potrzebnych haseł i pojęć złożonych, zarówno z zakresu gospodarki wodnej jak i ściekowej. Słownik adresowany jest do wszystkich odbiorców zainteresowanych ochroną środowiska, gospodarką wodną i wodnościekową poczynając od uczniów szkół średnich z przedmiotem ochrona środowiska, poprzez studentów kierunków technicznych i nauk o Ziemi, tłumaczy, dziennikarzy, projektantów dyscyplin ochrony środowiska, pracowników służb ochrony środowiska, na pracownikach naukowych kończąc. Do słownika dołączony jest zestaw najczęściej używanych akronimów związanych z tematyką słownika.

Sklep: Księgarnia.Poltax.waw.pl

Oxford Essential Polish Dictionary - 2834135747

40,77 zł

Oxford Essential Polish Dictionary Oxford University Press

Książki / Literatura obcojęzyczna

The Oxford Essential Polish Dictionary is a new compact Polish-English and English-Polish dictionary that offers up-to-date coverage of all the essential day-to-day vocabulary, with over 46,00 words, phrases, and 57,000 translations. This dictionary is easy to use and ideal for students, travel, and quick reference. Designed for both native English and Polish speakers, the supplementary sections offer guidance on English irregular verbs and Polish declensions and verb tables as well as pronunciation help. The Oxford Essential Polish Dictionary is the ideal companion for anyone needing a reliable and portable Polish-English and English-Polish dictionary for study, work, or travel.

Sklep: Libristo.pl

A short course of Polish language. Grammar, dialogues, dictionary, phrasebook - 2829809379

40,74 zł

A short course of Polish language. Grammar, dialogues, dictionary, phrasebook Level Trading

Polski dla obcokrajowców / Dla odbiorcy angielskojęzycznego

A SHORT COURSE OF POLISH LANGUAGE This book is purposed to help the English-speaking persons in their learning of the Polish language but, of course, at the beginner and intermediate levels because the book is, out of necessity, only the review of the most important grammatical aspects of the Polish language. The real problem for learners is that the grammar of the Polish language is rather complex because of a high degree of inflection and relatively free word order, so one can say that this language is maybe heaven for poets but rather a difficulty for learners. In Polish there are no articles and the gender of nouns is recognised by their endings; endings are generally the biggest problem for learners because there are so many of them and, which is much worse, there are so many exceptions to the rules that is even difficult to say that the rules really exist. The book consists of two parts; the first one; A Guide to Polish Grammar is an outline of the structure of Polish grammar and the second one; English-Polish Dictionary and Phrasebook contains phrases, clauses, dialogues, declensions and conjugations and can work both as a dictionary and a textbook so it can be a ‘helper’ when one can say something in Polish but is not able to do independently. All the main entries, dialogues and sentences and the most important phrases in the dictionary part of this book include phonetic transcriptions to make them pronounce easier in their everyday communications with Polish speakers. So make friends with the Polish language!

Sklep: Księgarnia.Poltax.waw.pl

A Short Course of Polish Language - 2825859377

37,40 zł

A Short Course of Polish Language Level Trading

Podręczniki do nauki językówJęzyk polski

A SHORT COURSE OF POLISH LANGUAGEThis book is purposed to help the English-speaking persons in their learning of the Polish language but, of course, at the beginner and intermediate levels because the book is, out of necessity, only the review of the most important grammatical aspects of the Polish language.The real problem for learners is that the grammar of the Polish language is rather complex because of a high degree of inflection and relatively free word order, so one can say that this language is maybe heaven for poets but rather a difficulty for learners. In Polish there are no articles and the gender of nouns is recognised by their endings; endings are generally the biggest problem for learners because there are so many of them and, which is much worse, there are so many exceptions to the rules that is even difficult to say that the rules really exist.The book consists of two parts; the first one; A Guide to Polish Grammar is an outline of the structure of Polish grammar and the second one; English-Polish Dictionary and Phrasebook contains phrases, clauses, dialogues, declensions and conjugations and can work both as a dictionary and a textbook so it can be a ?helper? when one can say something in Polish but is not able to do independently. All the main entries, dialogues and sentences and the most important phrases in the dictionary part of this book include phonetic transcriptions to make them pronounce easier in their everyday communications with Polish speakers. So make friends with the Polish language!

Sklep: Booknet.net.pl

A Short Course of Polish Language - 2842037861

42,00 zł

A Short Course of Polish Language level trading

Nauki humanistyczne >Językoznawstwo

A SHORT COURSE OF POLISH LANGUAGEThis book is purposed to help the English-speaking persons in their learning of the Polish language but, of course, at the beginner and intermediate levels because the book is, out of necessity, only the review of the most important grammatical aspects of the Polish language.The real problem for learners is that the grammar of the Polish language is rather complex because of a high degree of inflection and relatively free word order, so one can say that this language is maybe heaven for poets but rather a difficulty for learners. In Polish there are no articles and the gender of nouns is recognised by their endings; endings are generally the biggest problem for learners because there are so many of them and, which is much worse, there are so many exceptions to the rules that is even difficult to say that the rules really exist.The book consists of two parts; the first one; A Guide to Polish Grammar is an outline of the structure of Polish grammar and the second one; English-Polish Dictionary and Phrasebook contains phrases, clauses, dialogues, declensions and conjugations and can work both as a dictionary and a textbook so it can be a

Sklep: Prolibri.pl

A short course of Polish language - 2822307665

30,03 zł

A short course of Polish language Level Trading

Języki obce / Inne / Polski

A SHORT COURSE OF POLISH LANGUAGEThis book is purposed to help the English-speaking persons in their learning of the Polish language but, of course, at the beginner and intermediate levels because the book is, out of necessity, only the review of the most important grammatical aspects of the Polish language.The real problem for learners is that the grammar of the Polish language is rather complex because of a high degree of inflection and relatively free word order, so one can say that this language is maybe heaven for poets but rather a difficulty for learners.In Polish there are no articles and the gender of nouns is recognised by their endings; endings are generally the biggest problem for learners because there are so many of them and, which is much worse, there are so many exceptions to the rules that is even difficult to say that the rules really exist.The book consists of two parts; the first one; A Guide to Polish Grammar is an outline of the structure of Polish grammar and the second one; English-Polish Dictionary and Phrasebook contains phrases, clauses, dialogues, declensions and conjugations and can work both as a dictionary and a textbook so it can be a helper

Sklep: Booksnet.pl

A Short Course Of Polish Language - 2840169334

26,99 zł

A Short Course Of Polish Language Level Trading

Książki>Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne>Językoznawstwo>Poszczególne języki>Język polski

A SHORT COURSE OF POLISH LANGUAGE This Book Is Purposed To Help The English-speaking Persons In Their Learning Of The Polish Language But, Of Course, At The Beginner And Intermediate Levels Because The Book Is, Out Of Necessity, Only The Review Of The Most Important Grammatical Aspects Of The Polish Language. The Real Problem For Learners Is That The Grammar Of The Polish Language Is Rather Complex Because Of A High Degree Of Inflection And Relatively Free Word Order, So One Can Say That This Language Is Maybe Heaven For Poets But Rather A Difficulty For Learners. In Polish There Are No Articles And The Gender Of Nouns Is Recognised By Their Endings; Endings Are Generally The Biggest Problem For Learners Because There Are So Many Of Them And, Which Is Much Worse, There Are So Many Exceptions To The Rules That Is Even Difficult To Say That The Rules Really Exist. The Book Consists Of Two Parts; The First One; A Guide To Polish Grammar Is An Outline Of The Structure Of Polish Grammar And The Second One; English-Polish Dictionary And Phrasebook Contains Phrases, Clauses, Dialogues, Declensions And Conjugations And Can Work Both As A Dictionary And A Textbook So It Can Be A 'helper' When One Can Say Something In Polish But Is Not Able To Do Independently. All The Main Entries, Dialogues And Sentences And The Most Important Phrases In The Dictionary Part Of This Book Include Phonetic Transcriptions To Make Them Pronounce Easier In Their Everyday Communications With Polish Speakers. So Make Friends With The Polish Language!

Sklep: Gigant.pl

A Short Course of Polish Language - 2846512789

35,70 zł

A Short Course of Polish Language Level Trading

Podręczniki do nauki języków obcychJęzyki obcePodręczniki językowe

A SHORT COURSE OF POLISH LANGUAGEThis book is purposed to help the English-speaking persons in their learning of the Polish language but, of course, at the beginner and intermediate levels because the book is, out of necessity, only the review of the most important grammatical aspects of the Polish language.The real problem for learners is that the grammar of the Polish language is rather complex because of a high degree of inflection and relatively free word order, so one can say that this language is maybe heaven for poets but rather a difficulty for learners. In Polish there are no articles and the gender of nouns is recognised by their endings; endings are generally the biggest problem for learners because there are so many of them and, which is much worse, there are so many exceptions to the rules that is even difficult to say that the rules really exist.The book consists of two parts; the first one; A Guide to Polish Grammar is an outline of the structure of Polish grammar and the second one; English-Polish Dictionary and Phrasebook contains phrases, clauses, dialogues, declensions and conjugations and can work both as a dictionary and a textbook so it can be a

Sklep: NaszaSzkolna.pl

Polish For Dummies - 2826674533

86,92 zł

Polish For Dummies Wiley

Książki / Literatura obcojęzyczna

The ultimate quick and easy guide to learning Polish Polish can be a difficult language to master. It is pronounced phonetically and has several unique characters in its alphabet, but with Polish For Dummies in hand, you'll find yourself speaking like a local in no time. Packed with practical lessons, handy cultural facts, and essential references (including a Polish-English mini-dictionary and lists of common verbs), this guide is specially designed to get you speaking Polish with confidence. With advice on speaking Polish within the construction, teaching, and public sector industries, this book is a truly practical tool for anyone wanting to speak the language either professionally or socially. Includes sections dedicated to Polish in action, Polish on the go, and Polish in the workplace A companion audio CD contains Polish conversations spoken by native Polish speakers in a variety of everyday contexts, perfect for learning Polish on the go A Polish-English dictionary is included to provide quick access to the most common words With easy-to-follow instruction and exercises that give you the language to communicate during day-to-day experiences, readers of Polish For Dummies will learn the words and verbal constructions they need to communicate with friends and colleagues at home, find directions on holiday, and more. Note - CD-ROM/DVD and other supplementary materials are not included as part of the e-book file, but are available for download after purchase.

Sklep: Libristo.pl

1001 koktajli. - Praca zbiorowa - 2844745894

26,17 zł

1001 koktajli. - Praca zbiorowa

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Książka przedstawia wyczerpujący zbiór 1001 przepisów na modne klasyczne i współczesne koktajle, wraz z ich ciekawymi wariantami. Znajdziesz tu koktajle na każdą okazję, a dzięki naszym radom bez trudu przygotujesz wyszukanego drinka na imprezę lub prosty, zdrowy napój, który ugasi pragnienie całej rodziny w upalny dzień. W kolekcji opatrzonej wspaniałymi zdjęciami prezentujemy niemal wszystkie rodzaje koktajli: od klasycznych drinków i nowoczesnych martini, poprzez chłodne, orzeźwiające collinsy i julepy, aż po podawane do kolacji wyborne frappe i kawowe likiery z puszystą pianką. W zimowe wieczory warto też skusić się na szklaneczkę ponczu lub przepysznego grzańca. Bardziej wymagającym możesz przygotować najmodniejsze pousse-cafe i krótkie drinki o oszałamiających barwach, dzieciom zasmakuje natomiast jeden z wielu napojów bezalkoholowych, przyrządzanych na bazie owoców. Pięknie wydanie "1001 koktajli" zawiera przydatne wskazówki dotyczące przyrządzania różnych napojów, a także odsłania niezwykłe sztuczki zawodowych barmanów. Dzięki nim odkryjesz nowe, nieskończone możliwości łączenia smaków i być może stworzysz własny, niepowtarzalny koktajl, którym zachwycisz znajomych i domowników. Nazwa - 1001 koktajli. Autor - Praca zbiorowa Oprawa - Miękka Wydawca - Olesiejuk Kod ISBN - 9788377708682 Kod EAN - 9788377708682 Rok wydania - 2011 Format - 21,5x27 Ilość stron - 384 Podatek VAT - 5% Premiera - 2012-01-11

Sklep: InBook.pl

Kuchnia polska. Tylko sprawdzone przepisy. - Elżbieta Adamska - 2847774591

17,62 zł

Kuchnia polska. Tylko sprawdzone przepisy. - Elżbieta Adamska

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Wydanie 2012r. Oprawa broszurowa. Strony 318. Format 16,5x23,5cm. Ponad 1000 dokładnie sprawdzonych przepisów na potrawy, które z łatwością można przygotować z dostępnych na rynku produktów. A wszystko opisane krok po kroku, aby gotowanie mogło być relaksem i przyjemnością. Nazwa - Kuchnia polska. Tylko sprawdzone przepisy. Autor - Elżbieta Adamska Oprawa - Miękka Wydawca - Olesiejuk Kod ISBN - 9788377708934 Kod EAN - 9788377708934 Rok wydania - 2012 Format - 16.5x23.5 cm Ilość stron - 318 Podatek VAT - 5% Premiera - 2012-01-11

Sklep: InBook.pl

TESTUJ SWÓJ POLSKI PLUS. Słownictwo w pracy (Książka + fiszki obrazkowe + CD MP3) Poziom A2-B1-B2 - 2829808112

41,99 zł

TESTUJ SWÓJ POLSKI PLUS. Słownictwo w pracy (Książka + fiszki obrazkowe + CD MP3) Poziom A2-B1-B2 Prolog

Polski dla obcokrajowców / Dla odbiorcy włoskojęzycznego

"Słownictwo w pracy PLUS" to pozycja dla wszystkich, którzy chcą w optymalnie efektywny sposób uczyć się polskich słówek. W pracy z tym materiałem maksymalnie skorzystają zarówno wzrokowcy jak i słuchowcy. Przedstawiciele aż pięciu kręgów językowych znajdą na fiszkach precyzyjne tłumaczenia słówek we własnym języku(angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski). Sposób nagrania fiszek może spełnić rolę wymagającego, ale pomocnego nauczyciela :)Pakiet Słownictwo w pracy PLUS zawiera: Książkę "Testuj Swój Polski Słownictwo 1" ilustrowane fiszki, przetłumaczone na pięć języków (ENG, DE, IT, ES, RUS) pudełko na fiszki (do samodzielnego złożenia) płytę MP3 z nagranymi 299 fiszkami (ENG, DE, IT, ES, RUS) Książka zawiera: 70 ćwiczeń (testów) + klucz bogato ilustrowane, motywujące do nauki i różnorodne ćwiczenia

Sklep: Księgarnia.Poltax.waw.pl

Album mojego synka - 2837836666

19,49 zł

Album mojego synka

Książki & Multimedia > Książki

Nazwa - Album mojego synka Oprawa - Twarda Wydawca - Arystoteles Kod ISBN - 9155363803667 Kod EAN - 9155363803667 Format - 240x260 Ilość stron - 52 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

szukaj w Kangoo antykwariat internetowy english dictionary for speakers of polish 18554

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z antykwariat internetowy pl english dictionary for speakers of polish 18554

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.094, t2=0, t3=0, t4=0.027, t=0.094

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2017 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER