antykwariat internetowy historia polski t 1 cz 1 2 do 1764 r 2948

- znaleziono 425 produktów w 24 sklepach

Przewodnik po metafizyce - Sebastian Tomasz Kołodziejczyk (red.) - 2837041498

57,85 zł

Przewodnik po metafizyce - Sebastian Tomasz Kołodziejczyk (red.)

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Przewodniki po filozofii to pierwsza w Polsce seria książkowa, której celem jest zdanie sprawy z aktualnego stanu badań naukowych w zakresie wszystkich dyscyplin filozoficznych. Każda pozycja w serii jest zbiorem esejów autorstwa czołowych polskich znawców przedmiotu reprezentujących różne ośrodki akademickie. Adresatami serii są zarówno wykładowcy i studenci filozofii, jak i szersze grono miłośników filozofii, stąd obok dbałości o merytoryczną jakość tekstów, redaktorom serii przyświeca troska o ich jasność i przystępność. Oprócz uporządkowanej prezentacji najważniejszych wątków toczonych dziś filozoficznych debat Czytelnik otrzymuje obszerne wskazówki bibliograficzne, z uwzględnieniem najnowszych publikacji na dany temat.Redaktorzy serii: Sebastian Tomasz Kołodziejczyk & Janusz SalamonPrzewodnik po metafizyce to zbiór artykułów prezentujących najnowsze stany badań nad bogatą problematyką metafizyczną we współczesnej filozofii. Niewątpliwą zaletą Przewodnika jest to, że jego Autorzy przekonująco pokazują, iż wiele problemów tradycyjnej filozofii zostało w wieku XX i XXI podjętych i opracowanych na nowo, głównie dzięki temu, że filozofia analityczna potrafiła przezwyciężyć swoje antymetafizyczne nastawienie. Dodatkowo Autorzy umiejętnie łączą tradycję kontynentalną z analityczną, by w ten sposób zaznaczyć unikalną wartość metafizyki jako dyscypliny uniwersalnej.Redaktor tomu: Sebastian Tomasz KołodziejczykKsiążka, którą łaskawy Czytelnik obecnie otrzymuje, jest świadectwem zainteresowań metafizycznych młodszego pokolenia filozofów polskich. Ich inspiracje są różne, łączy ich jednak fascynacja problematyką metafizyczną i rzetelność w jej podejmowaniu. Dzięki różnorodności propozycji książka stanowi dobry przegląd tego, co dziś w filozofii, także polskiej, się dzieje. Przewodniczący Rady Naukowej Serii: Władysław Stróżewski Nazwa - Przewodnik po metafizyce Autor - Sebastian Tomasz Kołodziejczyk (red.) Oprawa - Miękka Wydawca - WAM Kod ISBN - 9788375057485 Kod EAN - 9788375057485 Rok wydania - 2011 Język - polski Seria wydawnicza - Przewodniki po filozofii Format - 15.5x23.0cm Ilość stron - 636 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Historia cz. 9 - Historia Polski wiek XIX (CD audio) - 1059547242

19,99 zł

Historia cz. 9 - Historia Polski wiek XIX (CD audio) Marekas Management

Audiobooki -> Historia

Słuchając tej płyty dowiesz się m.in. o Legionach Polskich we Włoszech, sprawie polskiej w polityce Napoleona w latach 1807 - 1815, o okolicznościach utworzenia Księstwa Warszawskiego, udziale Polaków w wojnach napoleońskich i sprawie polskiej na kongresie wiedeńskim. Poznasz uwarunkowania polityczne w Królestwie Kongresowym, sytuację społeczno - gospodarczą i kulturalną Królestwa Polskiego, jak również gospodarczo - społeczne i polityczne warunki Polaków w zaborach: pruskim, austriackim i w Rzeczpospolitej Krakowskiej (w pierwszej połowie XIX wieku). Usłyszysz też o przyczynach wybuchu i przebiegu Powstania Listopadowego (1830), o Wielkiej Emigracji i jej związkach z krajem, Powstaniu Krakowskim (1846) i rabacji chłopskiej w Galicji, o "Wiośnie Ludów" na ziemiach polskich i udziale Polaków w europejskiej "Wiośnie Ludów" oraz o genezie wybuchu, przebiegu i następstwach Powstania Styczniowego (1863). Przedstawimy także sytuację polityczną Polaków w zaborze rosyjskim i pruskim (w drugiej połowie XIX wieku). Na zakończenie usłyszysz również o autonomii galicyjskiej i jej przejawach oraz o powstawaniu nowoczesnych ruchów politycznych na ziemiach polskich z przełomu XIX i XX wieku. Spis treści: 1. Legiony Polskie we Włoszech. 2. Sprawa polska w polityce Napoleona w latach 1807 - 1815. 3. Księstwo Warszawskie. 4. Udział Polaków w wojnach napoleońskich. 5. Sprawa polska na kongresie wiedeńskim. 6. Królestwo Polskie w latach 1815 - 1830. Sytuacja polityczna w Królestwie Kongresowym. 7. Sytuacja społeczno - gospodarcza i kulturalna Królestwa Polskiego. 8. Sytuacja społeczno - gospodarcza i polityczna Polaków w zaborze pruskim w pierwszej połowie XIX wieku. 9. Sytuacja gospodarczo - społeczna i polityczna Polaków w zaborze austriackim i w Rzeczpospolitej Krakowskiej w pierwszej połowie XIX wieku. 10. Powstanie Listopadowe 1830 roku. 11. Wielka Emigracja i jej związki z krajem. 12. Powstanie Krakowskie 1846 roku i rabacja chłopska w Galicji. 13. Udział Polaków w europejskiej "Wiośnie Ludów". "Wiosna Ludów" na ziemiach polskich. 14. Geneza wybuchu Powstania Styczniowego 1863 roku. 15. Przebieg, charakter i bezpośrednie następstwa Powstania Styczniowego. 16. Sytuacja polityczna Polaków w zaborze rosyjskim i pruskim w drugiej połowie XIX wieku. 17. Autonomia galicyjska i jej przejawy. 18. Powstawanie nowoczesnych ruchów politycznych na ziemiach polskich przełomu XIX i XX wieku. 19. Bibliografia. Opracowanie: Krzysztof Pogorzelski Recenzja: dr Andrzej Tłomacki Lektor: Janusz German BIBLIOGRAFIA - HISTORIA POLSKI. WIEK XIX: 1. Buszko Józef, Historia Polski 1864 - 1948, Warszawa 1984. 2. Czubiński Antoni, Topolski Jerzy, Historia Polski, Wrocław 1988. 3. Gierowski Józef Andrzej, Historia Polski 1764 - 1864, Warszawa 1984. 4. Karolczak Kazimierz, Żaliński Henryk, Wielka historia Polski 1815 - 1848, Kraków 1999. 5. Karolczak Kazimierz, Marmon Wacław, Ryś Jan, Wielka historia Polski 1848 - 1885, Kraków 1999. 6. Leśniak Franciszek, Karolczak Kazimierz, Wielka historia Polski 1696 - 1815, Kraków 1998. Lektorzy: JANUSZ GERMAN

Sklep: DHAA.pl

Historia Vademecum LO kl.1-3 cz.2 - Praca Zbiorowa - 2845211577

11,48 zł

Historia Vademecum LO kl.1-3 cz.2 - Praca Zbiorowa

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Vademecum Historia w dwóch częściach to książka przeznaczona dla licealistów nie tylko zamierzających zdawać maturę z historii, ale tych, którzy bez kłopotów chcą zaliczyć lekcje historii w ciągu trzech lat nauki. Vademecum to książka będąca doskonałą pomocą przy wszelkiego rodzaju powtórkach. W dwóch książkach zebrano całość materiału programowego, biorąc pod uwagę najczęściej używane podręczniki do historii. Omówiono zakres dziejów od najwcześniejszych (prehistoria) do 1990 roku. Autor książki, ujął materiał w formie gotowego do zapamiętania tekstu ciągłego, ale także łatwych w interpretacji wykresów, tabel, schematów. Wydarzenia z historii najnowszej ujęto tu w formie spisu dat ważnych wydarzeń i krótkiego ich omówienia. Wiedzy teoretycznej towarzyszą fachowo przygotowane mapy. Spis treści Europa i świat w latach 1918-1939 Ustanowienie na świecie ładu wersalsko-waszyngtońskiego Stany Zjednoczone Ameryki Północnej w okresie międzywojennym Wielka Brytania w latach 1918-1939 Francja w latach 1918-1939 Wojna domowa w Hiszpanii i jej konsekwencje ZSRR w latach 1918-1939 Włochy państwem faszystowskim Niemcy w okresie międzywojennym Republika Weimarska w latach 1919-1933 Niemcy Hitlera lat 1933-1939 Agresje niemieckie - Anschluss Austrii, Protektorat Czech i Moraw Cechy charakterystyczne państw totalitarnych II Rzeczpospolita Polska w latach 1919-1939 Granice II Rzeczypospolitej Granica z Niemcami Granica z Czechosłowacją Granica wschodnia Sytuacja wewnętrzna Polski lat 1919-1926 Kształtowanie się podstaw władzy - konstytucja marcowa 1921 Rządy parlamentarne w latach 1923-1926 Przewrót majowy 1926 r. i jego konsekwencje Sytuacja wewnętrzna Polski w latach 1926-1935 - konstytucja kwietniowa 1935 Polityka wewnętrzna Polski lat 1935-1939 Gospodarka Polski w okresie międzywojennym Lata 20. Lata 30. Polityka zagraniczna Polski Lata 20. Lata 30. - polityka równowagi Panie i stronnictwa w II Rzeczypospolitej Lewica Ruch ludowy Prawica Partie mniejszości narodowych Stronnictwa sanacji Opozycja wobec sanacji Wybuch II wojny światowej II wojna światowa Przebieg działań zbrojnych w Europie i na świecie Wojna obronna Polski we wrześniu 1939 roku Polityka ekspansji ZSRR w latach 1939-1940 Wojna zimowa z Finlandią Zajęcie państw nadbałtyckich - "rewolucje socjalistyczne" Wojna na Zachodzie w 1940 roku Wojna w Skandynawii Zajęcie Belgii, Holandii, Luksemburga, wojna we Francji Bitwa o Anglię Wojna o Atlantyk 1939-1945 Wojna w Afryce Północnej i na Bałkanach Wojna niemiecko-radziecka w latach 1941-1944 Agresja Niemiec na ZSRR Front wschodni w latach 1942-1943 - przełom stalingradzki, bitwa na Łuku Kurskim Wojna na Dalekim Wschodzie Teheran i Jałta II front w Europie w latach 1944-1945 - zakończenie wojny "Wolność" na bagnetach Armii Czerwonej Kapitulacja Niemiec - konferencja w Poczdamie Kapitulacja Japonii Sprawa polska w czasie II wojny światowej Ziemie polskie w latach 1939-1941 Okupacja niemiecka Okupacja radziecka Powstanie i działalność rządu polskiego na emigracji Polskie państwo podziemne w latach 1939-1943 Stosunki polsko-radzieckie w latach 1941-1943 Nawiązanie polsko-radzieckich stosunków dyplomatycznych - Armia Polska gen. Władysława Andersa Katyń - zerwanie stosunków polsko-radzieckich Akcja "Burza" i powstanie warszawskie Komuniści polscy w latach II wojny światowej Podziemie komunistyczne na ziemiach polskich Polska Lubelska-początki Polski Ludowej W cieniu Jałty Polska w świecie w latach 1945-1990 Sytuacja międzynarodowa Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych Początki "zimnej wojny" - geneza konfliktu Powstanie państw niemieckich Sowietyzacja Europy Środkowo-Wschodniej Bułgaria Rumunia Czechosłowacja Węgry Jugosławia Kominform Wojna w Korei Sytuacja w Azji Południowo-Wschodniej Powstanie Izraela i wojny żydowsko-arabskie Polska: terytorium - granice - ludność Sytuacja wewnętrzna Gospodarka Październik 1956 w Polsce i jego konsekwencje Sytuacja międzynarodowa-początki odwilży w Polsce Polski październik 1956 Konsekwencje polskiego października I Epoka Gomułki - polska w latach 1957-1968 Sytuacja międzynarodowa Sytuacja w Polsce - w PZPR i we władzach Gospodarka epoki Gomułki Marzec 1968 w Polsce Znaczenie "praskiej wiosny" - przyczyny marca 68 Wydarzenia marcowe i ich konsekwencje Grudzień 1970 i jego znaczenie Sytuacja międzynarodowa Sytuacja w Polsce przed grudniem 1970 Grudzień 1970 Dekada Gierka - lata 1970-1980 Sytuacja międzynarodowa Sytuacja wewnętrzna w Polsce-we władzach i w partii, w opozycji "Cud gospodarczy" - życie na kredyt Czerwiec 1976 - polityczny przełom Katastrofa polskiej gospodarki Polityka władz - krok do przodu, dwa kroki w tył Powstanie Solidarności Polska w latach 1981-1990 Stan wojenny 1981-1983 Polska w latach 1983-1988 Obrady "okrągłego stołu" i ich konsekwencje Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku Polityka Stanów Zjednoczonych w świecie Chiny Dekolonizacja Afryki Interwencje radzieckie na Węgrzech, w Czechosłowacji i w Afganistanie Węgry "Praska wiosna" 1968 Afganistan Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej (KBWE) Demontaż bloku państw realnego socjalizmu Reformy Gorbaczowa w ZSRR "Jesień Ludów" Rozpad ZSRR Cywilizacja człowieka od starożytnej Grecji do początków XX wieku Starożytność Grecja Religia Literatura Sztuka Rzym Religia Kultura i osiągnięcia cywilizacyjne Rzymian Średniowiecze Wczesne średniowiecze Gospodarka i kultura średniowiecza od X do XIII wieku Kultura i gospodarka schyłku średniowiecza Powstanie uniwersytetów Średniowiecze w Polsce Kultura polska od X do XIII wieku Akademia Krakowska Schyłek średniowiecza w Polsce Renesans Humanizm i renesans we Włoszech Renesans i humanizm w Europie - wybrane państwa Francja Niemcy Niderlandy Anglia Humanizm i renesans na ziemiach polskich Barok Europa XVII wiek-wybrane zagadnienia rozwoju ekonomicznego Nauka i kultura baroku Barok i sarmatyzm w Polsce Oświecenie Najważniejsze problemy cywilizacji oświecenia Rewolucja umysłowa Sztuka i kultura oświecenia Nauka, literatura i sztuka polskiego oświecenia Komisja Edukacji Narodowej i reforma szkolnictwa polskiego Romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska Nauka, technika i przemysł w XIX wieku Sztuka w XIX wieku Życie kulturalne Polaków pod zaborami Kultura polska w okresie międzywojennym Nazwa - Historia Vademecum LO kl.1-3 cz.2 Autor - Praca Zbiorowa Oprawa - Miękka Wydawca - Greg Kod ISBN - 8373271163 Kod EAN - 9788373271166 Wydanie - - Rok wydania - 2009 Język - polski Tłumacz - - Seria wydawnicza - Vademecum Format - 14.0x20.0cm Ilość stron - 256 Szkoła - Szkoła średnia Typ podręcznika - Podręcznik Przedmiot - Historia Podatek VAT - 5% Premiera - 2012-12-29

Sklep: InBook.pl

Historia cz. 7 - Dzieje powszechne i historia Polski w XVIII wieku (CD audio) - 1059547240

19,99 zł

Historia cz. 7 - Dzieje powszechne i historia Polski w XVIII wieku (CD audio) Marekas Management

Audiobooki -> Historia

1. Geneza, charakter i następstwa rewolucji przemysłowej w Europie. Nowe doktryny ekonomiczne. 2. Oświecenie w Europie - podłoże filozoficzne, kultura i sztuka. 3. Oświecenie w Polsce. 4. Absolutyzm oświecony w Austrii w XVIII wieku. 5. Absolutyzm oświecony w Prusach w XVIII wieku. 6. Rosja za panowania Piotra I Wielkiego i Katarzyny II Wielkiej. 7. Charakterystyka sytuacji wewnętrznej i położenia międzynarodowego Rzeczpospolitej w czasach saskich. 8. Reformy sejmu konwokacyjnego w 1764 roku. 9. Podłoże i następstwa I rozbioru Polski w 1772 roku. 10. Sejm Wielki i uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 roku. 11. Podłoże i bezpośrednie następstwa II rozbioru Polski w 1793 roku. 12. Insurekcja kościuszkowska w 1794 roku i trzeci rozbiór Polski w roku 1795. 13. Społeczeństwo i gospodarka Polski w okresie rządów dynastii Wettinów. 14. Sytuacja gospodarczo-społeczna Polski w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. 15. Wielka rewolucja burżuazyjna we Francji w XVIII wieku. Geneza rewolucji francuskiej. 16. Najważniejsze etapy rewolucji burżuazyjnej we Francji. 17. Francja w okresie Dyrektoriatu i Konsulatu. 18. Bibliografia. Opracowanie: Krzysztof Pogorzelski Recenzja: dr Andrzej Tłomacki Pomocny dla słuchacza jest jednolity układ treści każdego rozdziału, który oprócz najważniejszych wydarzeń o charakterze społeczno - politycznym, obejmuje także zagadnienia gospodarcze, religijne oraz najistotniejsze informacje z dziedziny kultury, sztuki i osiągnięć naukowych. Prezentowany na płycie CD materiał historyczny można bez żadnych obaw polecić zarówno uczniom, przygotowującym się do matury z historii, jak i tym wszystkim, którzy chcieliby uporządkować posiadaną już wiedzę historyczną. Istotnym ułatwieniem w należytym zrozumieniu przekazywanych treści jest fakt, iż autor nie zarzuca odbiorcy niezliczoną ilością dat i faktów. Ogranicza się tylko do tych najważniejszych, o których nie można zapomnieć. Taka forma przekazywania wiedzy może być przyjemnym i skutecznym sposobem przygotowania się do matury z historii. Lektorzy: JANUSZ GERMAN

Sklep: DHAA.pl

Na poligonie - dla malucha - 2836915925

3,37 zł

Na poligonie - dla malucha

Książki & Multimedia > Książki

Nazwa - Na poligonie - dla malucha Wydawca - Pasja Kod ISBN - 9788364773921 Kod EAN - 9788364773921 Ilość stron - 16 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

KARTKI Z HISTORII KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI [antykwariat] - 2834462053

15,00 zł

KARTKI Z HISTORII KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI [antykwariat] Pozostałe

Antykwariat literacki / Fakty, reportaże i wywiady

Książka ilustrowana kilkudziesięcioma czarno-białymi fotografiami. SPIS TREŚCI: 1. Organizacja kultury fizycznej i turystyki w Polsce 2. Kształcenie kadr wychowania fizycznego i sportu 3. Wychowanie fizyczne i sport w szkolnictwie 4. Opieka zdrowotna w kulturze fizycznej 5. Kultura fizyczna i turystyka w działalności związków zawodowych 6. Sport i wychowanie fizyczne w spółdzielczości pracy i rzemiośle 7. Ludowe Zespoły Sportowe 8. Wychowanie fizyczne i sport w wojsku 9. Sport gwardyjski w 20-leciu PRL 10. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej: rola, dorobek i zadania 11. Ośrodki i bazy szkolenia sportowego 12. Polskie związki sportowe 13. Największe imprezy sportowe organizowane w Polsce w okresie 20-lecia PRL 14. Ruch spartakiadowy 1960-1964 r. jako forma upowszechnienia kultury fizycznej w kraju 15. Na olimpijskim szlaku 16. Rola organizacji młodzieżowych w rozwoju kultury fizycznej w 20-leciu Polski Ludowej 17. Działalność Ligi Obrony Kraju na odcinku wychowania fizycznego i sportu 18. Budownictwo urządzeń sportowych 19. Muzeum kultury fizycznej i turystyki GKKFiT 20. Wydawnictwa z zakresu kultury fizycznej i turystyki 21. Prasa sportowa w Polsce Ludowej 22. Produkcja sprzętu sportowego 23. Państwowe Przedsiębiorstwo Imprez Sportowych 24. Turystyka w 20-leciu Zniszczona obwoluta. Okładka i wnętrze książki - stan dobry plus. Brak pierwszej kartki.

Sklep: Hatteria.pl

English Repetytorium tematyczno-leksykalne cz.2 + MP3 - Małgorzata Cieślak - 2836991094

21,03 zł

English Repetytorium tematyczno-leksykalne cz.2 + MP3 - Małgorzata Cieślak

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Bloki tematyczne: About school,Young people today, Human nature,Facts and opinions about Britain,America and its people, Famous British and American cities, Literature,The world of music,Science, Travel, Social problems, Politics, Additional topics, Ćwiczenia na rozumienie tekstu słuchanego Nazwa - English Repetytorium tematyczno-leksykalne cz.2 + MP3 Autor - Małgorzata Cieślak Oprawa - Miękka Wydawca - Wagros Kod ISBN - 9788363685430 Kod EAN - 9788363685430 Rok wydania - 2013 Język - angielski, polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 128 Podatek VAT - 5% Premiera - 2013-12-06

Sklep: InBook.pl

Historia państwa i prawa Polski TOM 2 Od połowy XV wieku do r. 1795 - Zdzisław Kaczmarczyk, Bogusław Leśnodorski - 2852712121

10,00 zł

Historia państwa i prawa Polski TOM 2 Od połowy XV wieku do r. 1795 - Zdzisław Kaczmarczyk, Bogusław Leśnodorski PWN

Antykwariat > Książki i Komiksy > Książki naukowe i popularnonaukowe > Prawo, administracja > Historia prawa

Historia państwa i prawa Polski. T. 2, Od połowy XV wieku do r. 1795 / Zdzisław Kaczmarczyk, Bogusław Leśnodorski ; [współudz. Zbigniew Zdrójkowski et al.].   książka w oprawie twardej z obwolutą   Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, dr. 1968, Wyd. 3, stan dobry Opis fizyczny   673, [2] s. : err. ; 23 cm. Streszczenie Bibliogr. Uwagi Red. całości: Juliusz Bardach.   T. 1 poz. 3970/66. Temat Prawo -- historia -- Polska -- 15-18 w.   Polska -- ustrój -- 15-18 w. Forma i typ Książki Hasło dodatkowe Bardach, Juliusz (1914-2010). Red.   Leśnodorski, Bogusław (1914-1985).   Zdrójkowski, Zbigniew (1915-1995). Nr bibliografii narodowej PB 1968/7168

Sklep: Allcollect

Kuchar Technik żywienia i usług gastronomicznych. Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację T.6. cz.2 - Kowalska Joanna Ewa - 2836969170

22,38 zł

Kuchar Technik żywienia i usług gastronomicznych. Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację T.6. cz.2 - Kowalska Joanna...

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Część 2. zbioru przeznaczonego dla zawodów: kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Zawiera 5 zestawów pytań (część pisemna) oraz 5 zadań (część praktyczna), które mają pomóc uczniom przygotować się do egzaminu zawodowego. Każdy zestaw to przykładowy egzamin zawodowy (część pisemna i część praktyczna). W książce zamieszczone są odpowiedzi do wszystkich zadań. Rok wydania: 2014. Nazwa - Kuchar Technik żywienia i usług gastronomicznych. Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację T.6. cz.2 Autor - Kowalska Joanna Ewa Oprawa - Miękka Wydawca - FORMAT AB Kod ISBN - 9788389184573 Kod EAN - 9788389184573 Rok wydania - 2014 Format - 17,6x25,0 Ilość stron - 100 Szkoła - Zasadnicza szkoła zawodowa Typ podręcznika - Podręcznik Przedmiot - Przedmioty zawodowe Podatek VAT - 5% Premiera - 2014-10-17

Sklep: InBook.pl

Eugeniusz Samsel 20 ROCZNICA LUDOWEGO LOTNICTWA POLSKIEGO [antykwariat] - 2834459530

35,00 zł

Eugeniusz Samsel 20 ROCZNICA LUDOWEGO LOTNICTWA POLSKIEGO [antykwariat] Pozostałe

Antykwariat literacki / Historia i archeologia

SPIS TREŚCI: Tak się ono rodziło Polskie skrzydła nad umęczoną ojczyzną Na pomoc Warszawie i dalej - na zachód W walce o prastare ziemie polskie na Zachodzie Dobić wroga! Na Berlin! Ludowe lotnictwo polskie w II Wojnie Światowej Zaraz po wojnie Rozwój i unowocześnienie ludowego lotnictwa polskiego w latach pięćdziesiątych Mamy doskonałe, nowoczesne samoloty Stoimy czujnie na straży polskich przestworzy SPIS ILUSTRACJI: Grigoriewskoje 1943 r. na lotnisku Wanda Wasilewska przemawia do żołnierzy 1 pułku lotniczego "Warszawa" (obok stoi gen. K. Świerczewski) Lotnicy polscy z 1 pułku myśliwskiego "Warszawa" przy samolocie ofiarowanym pułkowi przez polskiego patriotę z Leningradu 1 pułk myśliwski "Warszawa" Uroczysta zbiórka pułków 1 dywizji lotniczej na lotnisku Zadybie Stare W walkach o Warszawę odznaczyło się męstwem wielu młodych lotników polskich m.in. por. Jakubik (obecnie gen. bryg.) Przygotowanie do lotu bojowego w 2 pułku lotniczym "Kraków" Piloci 3 pułku szturmowego w drodze na start w lutym 1945 r. 1 Pułk myśliwski "Warszawa" na defiladzie na lotnisku po wyzwoleniu w Kołobrzegu Jeden z pierwszych radzieckich instruktorów i wychowawców młodych polskich pilotów myśliwskich - kpt. Matwiejew Dowódca klucza ppor. Gościumiński - zginął na Wale Pomorskim Ppłk Tałdykin (drugi od prawej) omawia z pilotami zadanie bojowe Przygotowanie samolotów do lotu bojowego W ciężkich walkach wyróżnił się męstwem strzelec pokładowy sierżant Szuberski, który wyszedł zwycięsko z nierównego pojedynku z przeważającymi siłami klucza samolotów faszystowskich Piloci 1 pułku myśliwskiego "Warszawa" w czasie informacji politycznej Gen. Korczyc dekoruje Krzyżem Virtuti Militari por. Kalinowskiego Chor. Roman Wierzchnicki - zginął w 1945 roku Moment zaopatrywania śmigłowca w ładunki trotylu do kruszenia kry na rzece Nocny lot Tankowanie paliwa Przy silniku Mjr pilot Eugeniusz Kołodziej, por. pil. Edward Komis i por. pil. Zygmunt Ogórek przed zadaniem omawiają kolejne fazy lotu W Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej - pilot w wysokościowym kombinezonie kompensacyjnym Na lotnisku Śmigłowce w locie grupowym Odrzutowy samolot szkolno-treningowy polskiej produkcji T-S - Iskra Na płycie startowej Główny Inspektor Lotnictwa gen. dyw. pil. Jan Raczkowski i jego z-ca d.s. politycznych płk Mieczysław Puteczny w trakcie oglądania eksponatu silnika lotniczego Groźna i niezawodna broń Na drugiej i czwartej stronie okładki oraz na stronie tytułowej i jej odwrocie dopiski wykonane długopisem. W bloku książki otwory wykonane dziurkaczem. Stan książki dostateczny.

Sklep: Hatteria.pl

Historia cz. 6 - Rzeczpospolita obojga narodów w XVII wieku (CD audio) - 1059547239

19,99 zł

Historia cz. 6 - Rzeczpospolita obojga narodów w XVII wieku (CD audio) Marekas Management

Audiobooki -> Historia

Słuchając tej płyty dowiesz się m.in. o panowaniu w Rzeczpospolitej dynastii Wazów oraz Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego. Poznasz przyczyny i przebieg wojen ze Szwecją a wśród nich "Potop" szwedzki (1655 - 1660). Usłyszysz także o konflikcie polsko-rosyjskim, stosunkach polsko-kozackich i powstaniu Chmielnickiego (1648) oraz wojnach z Turcją. Scharakteryzujemy również gospodarkę folwarczno-pańszczyźnianą w Polsce i przejawy kryzysu Rzeczpospolitej pod koniec XVII wieku, na zakończenie zaś rozwój Baroku w Polsce. Spis treści: 1. Rzeczpospolita w okresie panowania dynastii Wazów - problemy wewnętrzne. 2. Rządy Zygmunta III Wazy w latach 1587 - 1632. 3. Polska za panowania Władysława IV Wazy w latach 1632 - 1648. 4. Polityka wewnętrzna Jana Kazimierza w latach 1648 - 1668. 5. Polska za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego. 6. Wojny ze Szwecją w pierwszej połowie XVII wieku. 7. "Potop" szwedzki w latach 1655 - 1660. 8. Konflikt polsko - rosyjski w pierwszej połowie XVII wieku. 9. Stosunki polsko - kozackie do 1648 roku. 10. Powstanie Chmielnickiego w 1648 roku. 11. Wojny polsko - rosyjskie w drugiej połowie XVII wieku. 12. Wojny Rzeczpospolitej z Turcją w XVII wieku. 13. Gospodarka folwarczno - pańszczyźniana w Polsce. 14. Kryzys Rzeczpospolitej pod koniec XVII wieku. 15. Barok w Polsce. Sarmatyzm. 16. Bibliografia. Opracowanie: Krzysztof Pogorzelski Recenzja: dr Andrzej Tłomacki Lektor: Janusz German BIBLIOGRAFIA - RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW W XVII WIEKU: 1. Encyklopedia Historii Gospodarczej Polski do 1945 roku, Warszawa 1981. 2. Encyklopedia PWN. Seria multimedialna. Cywilizacje Europejczyków. 3. Gierowski Józef Andrzej, Historia Polski 1505 - 1764, Warszawa 1984. 4. Leśniak Franciszek, Wielka Historia Polski 1586 - 1696, Kraków 1998. 5. Nowak Tadeusz M., Wimmer Jan, Historia oręża polskiego 963 - 1795, Warszawa 1981. 6. Samsonowicz Henryk, Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1985. 7. Słownik historii Polski, Warszawa 1973. 8. Wielka historia Świata, Świat w XVII wieku, tom 7 pod redakcją naukową Antoniego Podrazy, Kraków 2005. Lektorzy: JANUSZ GERMAN

Sklep: DHAA.pl

Fizyka Świat fizyki z bliska GIMN kl.1-3 podręcznik cz.1 / ZAMKOR - Gawlik-Szot Danuta, Sagnowska Barbara - 2837033270

35,00 zł

Fizyka Świat fizyki z bliska GIMN kl.1-3 podręcznik cz.1 / ZAMKOR - Gawlik-Szot Danuta, Sagnowska Barbara

Książki & Multimedia > Książki

Opis - To pierwsza z pięciu części serii Świat fizyki z bliska. Podręcznik jest przeznaczony głównie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tj. uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz o obniżonych uzdolnieniach. Umożliwia realizację wszystkich wymagań nowej podstawy programowej, dlatego może być także używany przez uczniów bez orzeczeń, którzy jeszcze w gimnazjum są na poziomie myślenia konkretnego i potrzebują przeprowadzenia na poziom myślenia abstrakcyjnego. Mając na uwadze specyfikę adresatów podręcznika, autorzy przedzielili małe dawki wiedzy, oparte głównie na prostych doświadczeniach możliwych do przeprowadzenia w każdych warunkach, przykładami i ćwiczeniami do samodzielnego wykonania. Książka jest napisana w sposób bardzo przystępny (do koniecznego minimum ograniczono używanie pojęć abstrakcyjnych), a liczne ilustracje i przejrzysta grafika ułatwiają rozumienie przekazywanych treści. W podręczniku zadbano o możliwie powolny wzrost stopnia trudności. Część 1 podręcznika Świat fizyki z bliska obejmuje trzy rozdziały, które dotyczą: wykonywania pomiarów, niektórych właściwości fizycznych ciał oraz cząsteczkowej budowy ciał. Każdy rozdział kończy się podsumowaniem i testem sprawdzającym wiedzę. W ramach uzupełnienia i urozmaicenia zamieszczono również krzyżówki i rozsypanki. Na samym końcu książki znajdują się odpowiedzi do testów i zadań. Podręcznik ma taki sam układ jak dopuszczony do użytku szkolnego Świat fizyki. Podręcznik dla gimnazjum. Oba podręczniki mogą więc funkcjonować równolegle w klasach integracyjnych. Nazwa - Fizyka Świat fizyki z bliska GIMN kl.1-3 podręcznik cz.1 / ZAMKOR Autor - Gawlik-Szot Danuta, Sagnowska Barbara Oprawa - Miękka Wydawca - Zamkor Numer dopuszczenia - S-I-9/2011 Kod ISBN - 9788360793947 Kod EAN - 9788360793947 Wydanie - 1 Rok wydania - 2011 Język - polski Seria wydawnicza - Świat fizyki z bliska Format - 21.0x30.0cm Ilość stron - 144 Szkoła - Gimnazjum Typ podręcznika - Podręcznik Przedmiot - Fizyka Podatek VAT - 5% Premiera - 2014-07-11

Sklep: InBook.pl

2 zł, Historia Jazdy Polskiej - Husarz XVII wiek, 2009 - 1373091212

3,50 zł

2 zł, Historia Jazdy Polskiej - Husarz XVII wiek, 2009 NBP - monety Nordic Gold

Kategorie > Monety Nordic Gold - 2 zł

Moneta obiegowa 2 zł - Historia Jazdy Polskiej - Husarz XVII wiek, 2009 Nominał: 2 zł Metal: stop CuAl5Zn5Sn1 Stempel: zwykły Średnica: 27,00 mm Waga: 8,15 g Wielkość emisji: 1.400.000 szt. Data emisji monet w NBP: 21.01.2009 r. Szlachetni rycerze na monetach - uwiecznienie historii polskiej wojskowości i oddanie hołdu kawalerii polskiej od zarania państwa polskiego aż po desperackie dni w 1939 roku. Kolejną monetą wyemitowaną w ramach tej ciekawej serii będzie Szwoleżer gwardii cesarza Napoleona I, zaś ostatnią - Ułan II Rzeczypospolitej. Rewers monety projektu Andrzeja Nowakowskiego przedstawia stylizowany wizerunek husarza z XVII wieku. Standardowy awers projektu Ewy Tyc-Karpińskiej to wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. "Usarze to najpiękniejsza jazda w Europie przez wybór ludzi, piękne konie, wspaniałość stroju i dzielność koni (...)" - Francois Paul d

Sklep: Numizmatyczny.pl

Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 4. 1, Miasto Kraków. Cz. 4 [vol. 1-3], Kazimierz i Stradom - kościoły i klasztory- Izabella Rejduch-Samkowa i Jan Samek - 2847042927

30,00 zł

Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 4. 1, Miasto Kraków. Cz. 4 [vol. 1-3], Kazimierz i Stradom - kościoły i klasztory- Izabella Rejduch-Samkowa i... nn

Antykwariat > Książki i Komiksy > Książki naukowe i popularnonaukowe > Architektura i budownictwo > Architektura zabytkowa

Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 4. 1, Miasto Kraków. Cz. 4 [vol. 1-3], Kazimierz i Stradom - kościoły i klasztory / [red. nacz. Jerzy Zygmunt Łoziński, Barbara Wolff-Łozińska] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki ; [cz. 4] pod red. Izabelli Rejduch-Samkowej i Jana Samka ; [vol. 1 oprac. Ewa Chojecka et al. ; vol. 2-3 oprac. J. Samek] ;   książka w oprawie twardej z obwolutą Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1987, stan b.dobry,       Opis fizyczny   3 vol. (XXVIII, [2], 177, [1] ; 339, [2] ; 376 s.) : rys., 1 pl. ; 17 cm. Tytuł z dod. s. tytułowej Kazimierz et Stradom - églisese et monast

Sklep: Allcollect

Aplikacje internetowe z Django. Najlepsze receptury - Aidas Bendoraitis - 2836949199

35,90 zł

Aplikacje internetowe z Django. Najlepsze receptury - Aidas Bendoraitis

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Ponad 70 praktycznych gotowych rozwiązań do tworzenia wielojęzykowych, responsywnych i skalowalnych witryn internetowych przy użyciu systemu Django Django to szkielet napisany w języku Python , pozwalający na błyskawiczne tworzenie zaawansowanych aplikacji internetowych. Dostarcza on wielu narzędzi, które przyśpieszają i znacząco ułatwiają pracę programisty. Wśród nich znajdziesz system szablonów , system mapowania obiektowo-relacyjnego oraz automatyczny interfejs do zarządzania treścią . Ale to nie wszystko! Przekonaj się, co jeszcze potrafi Django. Ta książka jest doskonałym źródłem informacji na temat tego systemu. Wiedza, którą za chwilę zdobędziesz, przedstawiona jest w formie receptur . Kolejne rozdziały to świetne przepisy na: zarządzanie zależnościami, tworzenie struktury bazy danych, projektowanie formularzy i przetwarzanie pozyskanych z nich danych oraz korzystanie z systemów szablonów. Dowiesz się stąd, jak tworzyć własne filtry i znaczniki w szablonach, modelować panel administracyjny oraz korzystać z Django CMS . Poznasz także system mapowania obiektowo-relacyjnego oraz wdrożysz aplikację na serwerze. Dzięki tym znakomitym przepisom możesz błyskawicznie nauczyć się pracować z Django oraz uruchomić swoją pierwszą aplikację napisaną z jego wykorzystaniem! Z książki tej nauczysz się: Prawidłowo konfigurować projekty Django Budować strukturę bazy danych z domieszek modelowych wielokrotnego użytku Zarządzać strukturami hierarchicznymi przy użyciu algorytmu MPTT Wykorzystywać skrypty JavaScript w responsywnych szablonach Tworzyć filtry i znaczniki szablonowe nadające się do wykorzystania w każdym projekcie Konfigurować panel administracyjny Rozszerzać system Django CMS o własne składniki Poznaj moc języka Python w tworzeniu aplikacji internetowych! Nazwa - Aplikacje internetowe z Django. Najlepsze receptury Oryginalny tytuł - Web Development with Django Cookbook Autor - Aidas Bendoraitis Oprawa - Miękka Wydawca - Helion Kod ISBN - 9788328311077 Kod EAN - 9788328311077 Wydanie - 1 Rok wydania - 2015 Język - PL Tłumacz - Łukasz Piwko Format - 170x230 Ilość stron - 256 Podatek VAT - 5% Premiera - 2015-09-11

Sklep: InBook.pl

szukaj w Kangoo antykwariat internetowy historia polski t 1 cz 1 2 do 1764 r 2948

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z antykwariat internetowy pl historia polski t 1 cz 1 2 do 1764 r 2948

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.114, t2=0, t3=0, t4=0.02, t=0.114

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2017 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER