antykwariat internetowy o literaturze polskiej 12090

- znaleziono 3896 produktów w 49 sklepach

PROBLEMY LITERATURY POLSKIEJ OKRESU POZYTYWIZMU. SERIA 1 [antykwariat] - 2834462655

7,00 zł

PROBLEMY LITERATURY POLSKIEJ OKRESU POZYTYWIZMU. SERIA 1 [antykwariat] Ossolineum

Antykwariat literacki / Literaturoznawstwo

Podniszczona okładka. Wnętrze książki - stan bardzo dobry minus.

Sklep: Hatteria.pl

LITERATURA POLSKA OKRESU ROMANTYZMU [antykwariat] - 2834461068

2,00 zł

LITERATURA POLSKA OKRESU ROMANTYZMU [antykwariat] Pozostałe

Antykwariat literacki / Podręczniki i pomoce szkolne

Zniszczona okładka. Zniszczone strony 17-46 . Poza tym stan książki wewnątrz dobry.

Sklep: Hatteria.pl

POGRANICZA I KONTEKSTY LITERATURY POLSKIEGO ŚREDNIOWIECZA [antykwariat] - 2834460408

39,00 zł

POGRANICZA I KONTEKSTY LITERATURY POLSKIEGO ŚREDNIOWIECZA [antykwariat] Pozostałe

Antykwariat literacki / Literaturoznawstwo

SPIS TREŚCI: Słowo wstępne O życiu religijnym w Polsce X-XII wieku Związki literatury polskiej z literaturą francuską w XII wieku Ideał władcy w "Kronice" Mistrza Wincentego (Rola cnót moralnych w legitymizacji władzy) Tekst liturgiczny a melodia w koncepcji kompozytora średniowiecznego Środowiska społeczne piszące w Polsce u schyłku średniowiecza Typy przekazu tekstów średniowiecznych Koncepcja człowieka w filozofii średniowiecznej w Polsce Świat poetycki: granice wyobraźni (O poezji polskiej XV wieku) Słowo i melodia w polskiej poezji średniowiecznej Z pogranicza poezji, historii i mnemotechniki (Wierszowane katalogi papieży, cesarzy i królów polskich w "Kodeksie Kuropatnickiego") Znaczenie "Rozmyślań dominikańskich" dla kultury polskiej przełomu XV i XVI wieku O niektórych formach literatury myślicielskiej polskiego średniowiecza Obraz świata w exemplach średniowiecznych Dwie glosy do dziejów inkunabulistyki polskiej "Stań w bramie świątyni..." (Jer. 7,2) (Pewien układ architektoniczny, jego źródła i literacka legenda) Zdobnicze i ideowe funkcje gotyckich kodeksów iluminowanych (Na przykładzie wybranych obiektów z Wielkopolski, Pomorza Wschodniego i Śląska) Alegoria chwały Marii (Związki malarstwa i modlitwy w obrazie z kościoła Bernardynów we Wrocławiu) Miejsce retoryki w średniowiecznym systemie wiedzy Wykład o teatrze w krakowskiej akademii w 1451 roku Podniszczona okładka. Wnętrze książki - stan dobry.

Sklep: Hatteria.pl

LITERATURA POLSKA. PRZEWODNIK ENCYKLOPEDYCZNY. TOM 1-2 [antykwariat] - 2834461382

29,00 zł

LITERATURA POLSKA. PRZEWODNIK ENCYKLOPEDYCZNY. TOM 1-2 [antykwariat] Pozostałe

Antykwariat literacki / Literaturoznawstwo

Książka zawiera ok. 5000 haseł biograficznych i rzeczowych. ISBN tom 1: 83-01-05368-2 tom 2: 83-01-05369-0 Podniszczone okładki. Wnętrze książek - stan bardzo dobry minus.

Sklep: Hatteria.pl

Stefan Papee (opr.) WYBÓR LEKTUR Z LITERATURY POLSKIEJ NA KLASĘ VII: KRASICKI, NARUSZEWICZ, WYBICKI, MICKIEWICZ [antykwariat] - 2840793964

9,00 zł

Stefan Papee (opr.) WYBÓR LEKTUR Z LITERATURY POLSKIEJ NA KLASĘ VII: KRASICKI, NARUSZEWICZ, WYBICKI, MICKIEWICZ [antykwariat] Pozostałe

Antykwariat literacki / Książki do 1945 roku

Okładka zniszczona, zabrudzona, porysowana. Wnętrze książki - stan dostateczny minus. Brak jednej kartki. Podkreślenia i notatki w tekście. Pieczątki.

Sklep: Hatteria.pl

Ryszard Matuszewski LITERATURA POLSKA 1918-1956 [antykwariat] - 2832180408

3,00 zł

Ryszard Matuszewski LITERATURA POLSKA 1918-1956 [antykwariat] Pozostałe

Antykwariat literacki / Literaturoznawstwo

Spis treści: (z pominięciem śródtytułów): Literatura polska w latach 1918-1939 - Charakterystyka ogólna - Rzut oka na literaturę innych krajów - Stefan Żeromski - Leopold Staff - Julian Tuwim - Antoni Słonimski - Jarosław Iwaszkiewicz - Władysław Broniewski - Ogólne wiadomości o poetach dwudziestolecia - Zofia Nałkowska - Maria Dąbrowska - Tadeusz Boy Żeleński - Leon Kruczkowski - Ogólne wiadomości o prozaikach dwudziestolecia, dramacie i krytyce - Literatura okresu wojny i okupacji Literatura Polski Ludowej - Charakterystyka ogólna - Wśród poetów współczesnych - Informacje o prozie i dramaturgii - Lucjan Rudnicki: "Stare i nowe" - Igor Newerly: "Pamiątka z celulozy" Zakończenie Chronologiczne zestawienie ważniejszych wydarzeń w literaturze polskiej w latach 1916-1956 Stan książki mierny. Książka mocno zniszczona i zabrudzona, ok. 20 ostatnich kartek "nadgryzionych" w prawym dolnym rogu, niezbyt liczne podkreślenia i zaznaczenia w tekście; brak luźnych kartek.

Sklep: Hatteria.pl

LITERATURA WOBEC NIEPODLEGŁOŚCI. Z PROBLEMÓW KULTURY POLSKIEJ POCZĄTKÓW II RZECZYPOSPOLITEJ [antykwariat] - 2834462121

3,00 zł

LITERATURA WOBEC NIEPODLEGŁOŚCI. Z PROBLEMÓW KULTURY POLSKIEJ POCZĄTKÓW II RZECZYPOSPOLITEJ [antykwariat] Pozostałe

Antykwariat literacki / Literaturoznawstwo

Podniszczona okładka. Wnętrze książki - stan dobry.

Sklep: Hatteria.pl

O LITERATURZE POLSKIEJ. MATERIAŁY [antykwariat] - 2834462670

3,00 zł

O LITERATURZE POLSKIEJ. MATERIAŁY [antykwariat] Państwowe Zakłady Wydawnictw Szk

Antykwariat literacki / Literaturoznawstwo

Zniszczona okładka. Wnętrze książki - stan dobry.

Sklep: Hatteria.pl

Julian Krzyżanowski DZIEJE LITERATURY POLSKIEJ [antykwariat] - 2834459631

17,00 zł

Julian Krzyżanowski DZIEJE LITERATURY POLSKIEJ [antykwariat] Pozostałe

Antykwariat literacki / Literaturoznawstwo

Okładka twarda, w płóciennej oprawie. Przybrudzone boki bloku książki. Stan książki wewnątrz bardzo dobry minus.

Sklep: Hatteria.pl

Mieczysław Łojek BIOGRAFIE PISARZY W NAUCZANIU LITERATURY [antykwariat] - 2834461919

2,00 zł

Mieczysław Łojek BIOGRAFIE PISARZY W NAUCZANIU LITERATURY [antykwariat] WSiP

Antykwariat literacki / Literaturoznawstwo

Podniszczona okładka. Wnętrze książki - stan bardzo dobry minus. Słaba jakość papieru i druku.

Sklep: Hatteria.pl

Stanisław Makowski ROMANTYZM. PODRĘCZNIK LITERATURY DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY ŚREDNIEJ [antykwariat] - 2834460432

4,00 zł

Stanisław Makowski ROMANTYZM. PODRĘCZNIK LITERATURY DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY ŚREDNIEJ [antykwariat] WSiP

Antykwariat literacki / Podręczniki i pomoce szkolne

Okładka zniszczona. Wnętrze książki - stan dostateczny. Rozerwany blok. Nieliczne podkreślenia i notatki w tekście.

Sklep: Hatteria.pl

Władysław Floryan (red.) DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH. TOM 2. CZ. 1-2 [antykwariat] - 2834461124

36,00 zł

Władysław Floryan (red.) DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH. TOM 2. CZ. 1-2 [antykwariat] Pozostałe

Antykwariat literacki / Literaturoznawstwo

Podniszczone okładki. Wnętrze książek - stan bardzo dobry minus.

Sklep: Hatteria.pl

SPOTKANIA Z DAWNĄ LITERATURĄ FRANCUSKĄ [antykwariat] - 2834459963

24,00 zł

SPOTKANIA Z DAWNĄ LITERATURĄ FRANCUSKĄ [antykwariat] Pozostałe

Antykwariat literacki / Literaturoznawstwo

"Prawda i tragizm, komizm i szczęście w dawnej literaturze francuskiej - to tematy, wokół których skoncentrowały się wystąpienia i dyskusje romanistów zgromadzonych w 1998 roku w Warszawie i w 1999 roku w Krakowie. Oddawany w ręce czytelników tom zawiera referaty wygłoszone w czasie obydwu spotkań, których główną intencją było zainteresowanie studentów, doktorantów i filologów literaturą francuską od jej korzeni po rok 1800. Niektóre teksty mają charakter popularyzatorski; inne skupiają się na zagadnieniach szczegółowych, wymagając od czytelnika pewnej erudycji w zakresie literatury dawnej. Niezależnie od stopnia specjalizacji, wykazują one atrakcyjność omawianych utworów, które z jednej strony stanowią zapis minionej mentalności i fascynują urokiem staroświeckiej nieco patyny, z drugiej jednak potrafią zaskoczyć czytelnika aktualnością poruszanych problemów lub współczesnością ich literackiego ujęcia. Przedstawione studia stanowią również interesujący przegląd metod badawczych i wielorakich możliwości, jakie otwiera przed interpretatorem egzotyczny nieco obszar francuskiej literatury "przedromantycznej". Podniszczona, zarysowana okładka. Stan książki wewnątrz bardzo dobry.

Sklep: Hatteria.pl

Maria Adamczyk i in. STAROŻYTNOŚĆ I OŚWIECENIE. PODRĘCZNIK LITERATURY DLA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY ŚREDNIEJ [antykwariat] - 2834461174

8,00 zł

Maria Adamczyk i in. STAROŻYTNOŚĆ I OŚWIECENIE. PODRĘCZNIK LITERATURY DLA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY ŚREDNIEJ [antykwariat] Pozostałe

Antykwariat literacki / Podręczniki i pomoce szkolne

Zniszczona okładka. Wnętrze książki - stan dobry. Niezbyt liczne podkreślenia i notatki w tekście.

Sklep: Hatteria.pl

DIALOG W LITERATURZE [antykwariat] - 2834462688

7,00 zł

DIALOG W LITERATURZE [antykwariat] PWN

Antykwariat literacki / Literaturoznawstwo

SPIS TREŚCI: Problemy teorii dialogu Wprowadzenie do pragmatycznej teorii dialogu / Eugeniusz Czaplejewicz Dialogowość utworu poetyckiego (na przykładzie poezji Zbigniewa Herberta) / Andrzej Lam Implikacje literackie we współczesnych utworach narracyjnych / Teresa Cieślikowska Aspekty dialogu Dialog tekstów i tekst trzeci / Bożena Marczewska Sytuacja międzyosobowa w powieści - struktura, funkcje, znaczenie / Antoni Chojnacki Problem pytań w twórczości Norwida / Edward Kasperski Stanisława Lema dialog z czytelnikiem / Andrzej Stoff Granice dialogu Literaturoznawstwo. Dialog. Ideologia / Bogdan Owczarek Maszyny dialogowe / Wincenty Grajewski Zamknięcie Dialog a nauka o literaturze / Edward Kasperski Dzieje dialogu w literaturze (próba postawienia problemu) / Eugeniusz Czaplejewicz Podniszczona okładka. Wnętrze książki - stan bardzo dobry minus.

Sklep: Hatteria.pl

szukaj w Kangoo antykwariat internetowy o literaturze polskiej 12090

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z antykwariat internetowy pl o literaturze polskiej 12090

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.111, t2=0, t3=0, t4=0.01, t=0.111

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2017 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER