antykwariat internetowy taternik nr 1 1988 18510

- znaleziono 80 produkty w 3 sklepach

Przegląd psychologiczny 1988 tom XXXI nr 1 - 2825275757

7,00 zł

Przegląd psychologiczny 1988 tom XXXI nr 1 Ossolineum

Antykwariat > Czasopisma > Psychologia, Socjologia

Przegląd psychologiczny 1988 tom XXXI nr 1     Wydawnictwo: Zakład Narodowy im. Ossolińskich rok wydania:1987   stron: 322 Wydanie - Nakład: 3000 okładka miękka Stan: dobry drobne przetarcia na grzbiecie i okładce,  stan okładki na skanie       Uwaga! Przy wysyłce za granicę cennik dostawy nie obowiązuje. Koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju i formy dostawy.    

Sklep: Allcollect

REGIONALNA GEOGRAFIA TURYSTYCZNA ŚWIATA. CZĘŚĆ 2: KRAJE POZAEUROPEJSKIE [antykwariat] - 2834459548

19,00 zł

REGIONALNA GEOGRAFIA TURYSTYCZNA ŚWIATA. CZĘŚĆ 2: KRAJE POZAEUROPEJSKIE [antykwariat] Pozostałe

Antykwariat literacki / Geografia i turystyka

Skrypt dla studentów III i IV roku geografii. Okładka podniszczona i przybrudzona. Zabrudzone boki bloku książki. Stan książki wewnątrz dobry.

Sklep: Hatteria.pl

WYBÓR ŹRÓDEŁ DO DZIEJÓW ZHP. TOM II: WALKA, SOWIETYZACJA, ODWILŻ, KRYZYS I UPADEK (1944-1988) - 2834462442

36,00 zł

WYBÓR ŹRÓDEŁ DO DZIEJÓW ZHP. TOM II: WALKA, SOWIETYZACJA, ODWILŻ, KRYZYS I UPADEK (1944-1988) Impuls

Książki / Pedagogika i dydaktyka

Działalność i historia Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) są tematem licznych opracowań, są to zazwyczaj:

Sklep: Hatteria.pl

Przewodnik po metafizyce - Sebastian Tomasz Kołodziejczyk (red.) - 2837041498

57,85 zł

Przewodnik po metafizyce - Sebastian Tomasz Kołodziejczyk (red.)

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Przewodniki po filozofii to pierwsza w Polsce seria książkowa, której celem jest zdanie sprawy z aktualnego stanu badań naukowych w zakresie wszystkich dyscyplin filozoficznych. Każda pozycja w serii jest zbiorem esejów autorstwa czołowych polskich znawców przedmiotu reprezentujących różne ośrodki akademickie. Adresatami serii są zarówno wykładowcy i studenci filozofii, jak i szersze grono miłośników filozofii, stąd obok dbałości o merytoryczną jakość tekstów, redaktorom serii przyświeca troska o ich jasność i przystępność. Oprócz uporządkowanej prezentacji najważniejszych wątków toczonych dziś filozoficznych debat Czytelnik otrzymuje obszerne wskazówki bibliograficzne, z uwzględnieniem najnowszych publikacji na dany temat.Redaktorzy serii: Sebastian Tomasz Kołodziejczyk & Janusz SalamonPrzewodnik po metafizyce to zbiór artykułów prezentujących najnowsze stany badań nad bogatą problematyką metafizyczną we współczesnej filozofii. Niewątpliwą zaletą Przewodnika jest to, że jego Autorzy przekonująco pokazują, iż wiele problemów tradycyjnej filozofii zostało w wieku XX i XXI podjętych i opracowanych na nowo, głównie dzięki temu, że filozofia analityczna potrafiła przezwyciężyć swoje antymetafizyczne nastawienie. Dodatkowo Autorzy umiejętnie łączą tradycję kontynentalną z analityczną, by w ten sposób zaznaczyć unikalną wartość metafizyki jako dyscypliny uniwersalnej.Redaktor tomu: Sebastian Tomasz KołodziejczykKsiążka, którą łaskawy Czytelnik obecnie otrzymuje, jest świadectwem zainteresowań metafizycznych młodszego pokolenia filozofów polskich. Ich inspiracje są różne, łączy ich jednak fascynacja problematyką metafizyczną i rzetelność w jej podejmowaniu. Dzięki różnorodności propozycji książka stanowi dobry przegląd tego, co dziś w filozofii, także polskiej, się dzieje. Przewodniczący Rady Naukowej Serii: Władysław Stróżewski Nazwa - Przewodnik po metafizyce Autor - Sebastian Tomasz Kołodziejczyk (red.) Oprawa - Miękka Wydawca - WAM Kod ISBN - 9788375057485 Kod EAN - 9788375057485 Rok wydania - 2011 Język - polski Seria wydawnicza - Przewodniki po filozofii Format - 15.5x23.0cm Ilość stron - 636 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Wybór źródeł do dziejów ZHP Tom 1 - Katarzyna Marszałek - 2836964441

28,53 zł

Wybór źródeł do dziejów ZHP Tom 1 - Katarzyna Marszałek

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Z recenzji prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego: 'Ten wybór jest znakomity. Przede wszystkim dlatego, że ma rzetelną strukturę, zgodną z me- todologią badań historycznych oraz po znakomitej kwerendzie. Dla badaczy, autorów prac dyplomowych - licencjackich, magisterskich, czy naukowych - doktorskich, habilitacyjnych stanowi ułatwienie w posługiwaniu się tekstami, do źródeł ich ulokowania już nie trzeba jeździć. To bardzo ułatwi i przyspieszy prace interpretacyjne.  Redaktorka wyboru poprawnie, bo zgodnie z metodologią nauk pomocniczych historii  uzasadnia swój wybór oraz wspomagające identyfikację źródeł oznakowanie tekstów. Po serii 'Przywrócić pamięć' będzie to kolejne, bogate źródło wiedzy, które odsłania wyjątkowy charakter pedagogiczny harcerskiego ruchu we wszystkich jego dziedzinach i sferach oddziaływania na jego członków i kadry.  To także jest wyśmienita pomoc dydaktyczna. gdyż w ramach zajęć z 'historii wychowania i myśli pedagogicznej' można pracować analitycznie z konkretnymi tekstami. Nie wspominam już o za- letach tego wydania dla współczesnego harcerstwa, które  w swoich debatach powinno brać pod uwagę roztropność minionych pokoleń, twórców oraz transformatywnych kontynuatorów metody harcerskiej, ale i znakomitą integralność odzwierciedlonych w dokumentach wpływów wychowawczych.' Działalność i historia Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) są tematem licznych opracowań, są to zazwyczaj: - wspomnienia harcerek i harcerzy, drużyn, kręgów; - syntetyczne opracowania poszczególnych okresów dziejów organizacji; - wybory źródeł dziejów ZHP obejmujące fragment jego działalności. Na rynku księgarskim dostępne są także wznowienia książek harcerskich z dawnych lat, wśród których wyróżnia się seria opracowana przez Oficynę Wydawniczą 'Impuls' pod hasłem 'Przywrócić Pamięć'. Brak jest - w moim odczuciu - opracowania, które zawierałoby zbiór oryginalnych źródeł dotyczących dziejów ZHP, od chwili powstania stowarzyszenia do czasów współczesnych. Dlatego podjęłam próbę opracowania Wyboru źródeł do dziejów ZHP, ujętego w trzech tomach. Opublikowanie niniejszych źródeł ma na celu udostępnienie szerszemu gronu czytelników materiałów dostępnych jak dotąd nielicznym. Chciałabym w ten sposób ułatwić zainteresowanym osobom studia nad dziejami ZHP, poprzez samodzielną lekturę i własną interpretację zgromadzonych dokumentów. W niniejszym opracowaniu umieściłam źródła odnalezione podczas kwerend przeprowadzonych w latach 2005-2014 w zasobach Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN); Biblioteki i Archiwum Muzeum Harcerstwa w Warszawie (MH); w Bazie Internetowych Systemów Aktów Prawnych- ISAP; stronach internatowych ZHP, oraz we wcześniejszych publikacjach zwartych zawierających źródła. Na niniejszy Wybór źródeł do dziejów ZHP składają się następujące tomy: - pierwszy Narodziny i czas próby ruchu harcerskiego (1918-1944), składający się z dwóch części Narodziny ruchu harcerskiego (1918-1939) oraz Czas próby (1939-1944); - drugi Walka, sowietyzacja, odwilż, kryzys i upadek (1944-1988) składający się z trzech części Walka o kształt harcerstwa (1944-1947); Sowietyzacja harcerstwa (1948-1955); Odwilż, harcerstwo w socjalizmie, kryzys i upadek (1956-1988); - trzeci Odrodzenie, lata demokracji (1989-2014), stanowiący część szóstą. Okresy omówione w poszczególnych częściach zostały wyodrębnione w oparciu o periodyzacje historii harcerstwa Olgierda Fietkiewicza, Mariana Miszczuka i Bogusława Śliwerskiego. Ze względu na obszerność i dużą liczbę materiałów dotyczących dziejów ZHP, zrezygnowałam z zamieszczenia ich wszystkich i skoncentrowałam się tylko na wybranych, dlatego każda część niniejszego zbioru źródeł zawiera dokumenty sklasyfikowane według następujących kategorii: - Dokumentacja Zjazdów ZHP oraz pozjazdowe decyzje władz ZHP (ze względu na obszerność materiałów źródłowych zamieściłam tu tylko źródła odnoszące się do ideologii ZHP, pomijając np. sprawy dotyczące finansów stowarzyszenia, odznak, wydawnictw. Uchwały, wnioski i stanowiska dotyczące Statutów i Harcerskich Kodeksów umieściłam w rozdziałach ich dotyczących.); - Statuty ZHP; - Harcerskie Kodeksy. W części drugiej, trzeciej i czwartej ze względu na uwarunkowania historyczne nie można było zastosować tego klucza. Zamieszczone źródła cechuje różnorodność nazw. Celem ich ujednolicenia w spisie treści nie podaję oryginalnych tytułów dokumentów tylko uogólnione nazwy według następującego klucza: - rodzaj dokumentu (informacja, wnioski, zaproszenie, uchwały, ustalenie, list, artykuł, komentarz, rozkaz, rota i inne); - twórca (imię i nazwisko lub nazwa np. Zjazd Walny ZHP, Rada Naczelna); pomijam tytuły i stopnie naukowe oraz stopnie instruktorskie; - informacja na temat treści danego dokumentu. Oryginalne nazwy źródeł zostały umieszczone na początku każdego prezentowanego dokumentu oraz w Spisie Źródeł (Załącznik nr 1). Podaję również miejsce dostępu do źródła, używając dookreśleń: dostęp AAN w Warszawie, MH w Warszawie, zasoby własne i inne. Ze względu na zły stan fizyczny niektórych źródeł, np. blaknięcie tekstu umieszczonego na bibułce, kalce, kruszenie się papieru, czy też niska jakość druku, większość dokumentów została przeze mnie przepisana z zachowaniem oryginalnej pisowni, stylistyki źródła. W sytuacji ubytków w dokumencie lub niemożliwości odczytania go w przepisanym tekście wstawiałam wielokropek a w przypisie starałam się określić orientacyjną liczbę brakujących/nieczytelnych wyrazów. Tam gdzie stan dokumentu na to pozwolił zamieściłam skany dokumentów. Dla ułatwienia lektury i ewentualnych dalszych poszukiwań na końcu niniejszego opracowania umieszczono Chronologiczny wykaz Zjazdów ZHP (Załącznik 2) oraz Wykaz Statutów ZHP (Załącznik nr 3).  Oficyna Wydawnicza "Impuls" poleca: Tom I Tom II Tom III                               Nazwa - Wybór źródeł do dziejów ZHP Tom 1 Autor - Katarzyna Marszałek Oprawa - Miękka Wydawca - Impuls Kod ISBN - 9788378507741 Kod EAN - 9788378507741 Rok wydania - 2014 Język - polski Format - 16.0x23.5cm Ilość stron - 528 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Arytmetyczne zadania tekstowe dla nauczycieli klas 1-4 - Bolesław Gleichgewicht - 2840748626

2,00 zł

Arytmetyczne zadania tekstowe dla nauczycieli klas 1-4 - Bolesław Gleichgewicht WSiP

Antykwariat > Książki i Komiksy > Książki naukowe i popularnonaukowe > Pedagogika, resocjalizacja > Pedagogika wczesnoszkolna

Arytmetyczne zadania tekstowe dla nauczycieli klas 1-4 / Bolesław Gleichgewicht. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988, stan dobry     Opis fizyczny   46, [2] s. ; 21 cm. Uwagi Bibliogr. s. 48. Hasło przedmiotowe Matematyka -- nauczanie początkowe -- metody   Matematyka -- nauczanie -- szkoły podstawowe Hasło dodatkowe Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISBN 8302034835 Nr bibliografii narodowej PB 1988/7118

Sklep: Allcollect

Jeżdżę motocyklem MZ : TS 125/150, TS 250/1, ETS 250 Technika jazdy, obsługa i usprawnienia - Wolfram Riedel, Christian Steiner - 2847791587

15,00 zł

Jeżdżę motocyklem MZ : TS 125/150, TS 250/1, ETS 250 Technika jazdy, obsługa i usprawnienia - Wolfram Riedel, Christian Steiner nn

Antykwariat > Książki i Komiksy > Poradniki i albumy > Motoryzacja, transport > Motocykle

Jeżdżę motocyklem MZ : TS 125/150, TS 250/1, ETS 250 : technika jazdy, obsługa i usprawnienia / Wolfram Riedel, Christian Steiner ; tł. z niem. Mirosław Biruk.     książka w oprawie miękkiej   Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1988, stan dobry , na obrzeżach obu okładek ślad po taśmie klejącej     Opis fizyczny   164, [4] s., [1] k. tabl. : fot., rys., wykr. ; 21 cm. Wariant tytułu Tyt. oryg.: Ich fahre eine MZ, 1984 Streszczenie Indeks. Temat MZ (motocykle) Forma i typ Książki Hasło dodatkowe Steiner, Christian.   Biruk, Mirosław. Tł.   Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. ISBN 8320607485 Nr bibliografii narodowej PB 1988/6372

Sklep: Allcollect

MAPA Białystok 1:17 000 - 2845215707

3,00 zł

MAPA Białystok 1:17 000 nn

Antykwariat > Książki i Komiksy > Mapy, przewodniki, książki podróżnicze > Mapy, atlasy, plany miast > Polska

Białystok : plan miasta / oprac. PPWK. ; oprac. red. Jadwiga Wasilewska ; oprac. tech. Hanna Woźniak.   mapa w oprawie miękkiej     Warszawa ; Wrocław : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, cop. 1988, stan dobry   Opis fizyczny   1 mapa : kolor. ; 66x70 cm, złoż. 22x12 cm. Uwagi Tyt. panelowy.   Oprac. na podstawie materiałów Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Białymstoku.   Mapy poboczne: Centrum [Białegostoku], ok. 1:12 000, 16x23 cm ; [Białystok i okolice], 1:500 000, 13x13 cm.   Verso: tekst inform.   Spis ulic.   Tekst i treść mapy pol., legenda także ang., niem., ros. Temat Białystok (woj. podlaskie) -- 1980-1989 r. Gatunek Plany miast Forma i typ Mapy Dziedzina i ujęcie Geografia i nauki o Ziemi Hasło dodatkowe Wasilewska, Jadwiga. Oprac.   Woźniak, Hanna. Red.   Nerlo, Wojciech. Red.   Kobiałka, Jadwiga. Red.   Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. Nr bibliografii narodowej PB 1988/3935          

Sklep: Allcollect

Współczesne samoloty myśliwskie - Jerzy Grzegorzewski (1) - 2852712191

10,00 zł

Współczesne samoloty myśliwskie - Jerzy Grzegorzewski (1) nn

Antykwariat > Książki i Komiksy > Książki naukowe i popularnonaukowe > Militaria, broń, wojskowość > Lotnictwo

Samoloty, na których walczyli Polacy / Witold Szewczyk.   książka w oprawie miękkiej   Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1988, stan b.dobry Opis fizyczny 251, [1] s. : fot., rys. ; 21 cm. Seria Biblioteczka Skrzydlatej Polski, 0239-5983 Uwagi Bibliogr. s. 242-245. Temat Lotnictwo wojskowe -- 1939-1945 r.   Samoloty wojskowe Gatunek Wydawnictwa popularne Forma i typ Książki Hasło dodatkowe Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. ISBN 8320607388 Nr bibliografii narodowej PB 1988/8936

Sklep: Allcollect

Klinika chorób wewnętrznych tom 1 - red. Edward Szczeklik - 2837845600

10,00 zł

Klinika chorób wewnętrznych tom 1 - red. Edward Szczeklik PZWL

Antykwariat > Książki i Komiksy > Książki naukowe i popularnonaukowe > Medycyna, nauki medyczne > Interna, choroby wewnętrzne

Klinika chorób wewnętrznych. T. 1 / [współaut. Julian Aleksandrowicz et al.] ; red. Edward Szczeklik.   Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1973, stan dobry     Opis fizyczny   XV, [1], 1106, [1] s. : il. ; 23 cm. Uwagi Bibliogr. Hasło przedmiotowe Choroby wewnętrzne Hasło dodatkowe Aleksandrowicz, Julian (1908-1988).   Szczeklik, Edward (1898-1985). Red.   Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich. Nr bibliografii narodowej PB 1973/11495

Sklep: Allcollect

Propozycje wielostronnego nauczania początkowego. Cz. 3 z. 1-2 - red. nauk. Marian Gancarczyk - 2841357503

3,00 zł

Propozycje wielostronnego nauczania początkowego. Cz. 3 z. 1-2 - red. nauk. Marian Gancarczyk nn

Antykwariat > Książki i Komiksy > Książki naukowe i popularnonaukowe > Pedagogika, resocjalizacja > Pedagogika wczesnoszkolna

Propozycje wielostronnego nauczania początkowego. Cz. 3 z. 1-2, Wybrane zagadnienia z różnych przedmiotów / [red. nauk. Marian Gancarczyk] ; Wojewódzka Rada Postępu Pedagogicznego w Bielsku-Białej. Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego ; Bielsko-Biała : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1986, stan dobry      Opis fizyczny   2 z. (65, [3] s. ; s. 66-134) : rys. ; 21 cm. Seria Poradnik Dydaktyczno-Wychowawczy Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego w Bielsku-Białej Streszczenie Bibliogr. przy rozdz. Uwagi Do użytku wew. Hasło przedmiotowe Nauczanie początkowe -- metody Hasło dodatkowe Gancarczyk, Marian. Red. Nr bibliografii narodowej PB 1988/B 112

Sklep: Allcollect

Objawienie św Jana. T. 1 - Fritz Grunzweig - 2846495004

15,00 zł

Objawienie św Jana. T. 1 - Fritz Grunzweig nn

Antykwariat > Książki i Komiksy > Książki naukowe i popularnonaukowe > Religioznawstwo, nauki teologiczne > Protestantyzm

Objawienie św[iętego] Jana. T. 1 / Fritz Grünzweig ; [tł. z niem. Wanda Mlicka].     książka w oprawie miękkiej   Warszawa : Zjednoczony Kościół Ewangeliczny w Polsce, 1987, stan dobry , plamki na okladce       Opis fizyczny   303, [1] s. ; 21 cm. Wariant tytułu Tyt. oryg.: Johannes-Offenbarung Temat Biblia. NT. Apokalipsa św. Jana -- analiza i interpretacja   Teologia protestancka Hasło dodatkowe Mlicka, Wanda. Tł. Nr bibliografii narodowej PB 1988/1773

Sklep: Allcollect

Zwierciadło piekieł. T. 1-2 - Graham Masterton - 2846495033

10,00 zł

Zwierciadło piekieł. T. 1-2 - Graham Masterton Amber

Antykwariat > Książki i Komiksy > Literatura piękna, popularna i faktu > Horrory > Masterton Graham

Zwierciadło piekieł. T. 1-2 / Graham Masterton ; przeł. [z ang.] Paulina Braiter.     książka w oprawie miękkiej   Warszawa : "Amber", 1991 , stan dobry        Opis fizyczny   2 t. (191 ; 207, [1] s.) ; 17 cm. Wariant tytułu Tyt. oryg.: Mirror, 1988 Seria Horror - Amber Gatunek Powieść angielska -- 20 w. Czas powstania 1901-2000 Hasło dodatkowe Braiter, Paulina (1968- ). Tł.   Wydawnictwo Amber. ISBN 8385423249 Nr bibliografii narodowej PB 1992/4831

Sklep: Allcollect

Piętnastoletni kapitan - Juliusz Verne il. M. Majewski 1 WYDANIE - 2850935702

5,00 zł

Piętnastoletni kapitan - Juliusz Verne il. M. Majewski 1 WYDANIE Nasza Księgarnia

Antykwariat > Książki i Komiksy > Literatura piękna, popularna i faktu > Przygodowe

Piętnastoletni kapitan : powieść / Juliusz Verne ; [przeł. z jęz. fr. Maria Zajączkowska ; il. Mieczysław Majewski ; mapkę oprac. Juliusz Makowski].   książka w oprawię twardej   Warszawa : Nasza Księgarnia, 1956 , stan dobry, przybrudzenia wewnątrz okładek i na grzbiecie kartek, podpis b.własc. Opis fizyczny   366, [1] s. : il. ; 21 cm. Wariant tytułu Tyt. oryg.: Capitaine de quinze ans Uwagi Tyt. oryg.: Un capitaine de quinze ans. Gatunek Powieść młodzieżowa francuska -- 19 w. Forma i typ Książki Hasło dodatkowe Zajączkowska, Maria (tłumacz). Tł.   Majewski, Mieczysław (1915-1988). Il.   Makowski, Julian (1875-1959). Il.   Państwowe Wydawnictwo Literatury Dziecięcej "Nasza Księgarnia". Nr bibliografii narodowej PB 1956/6517

Sklep: Allcollect

Żywność, która leczy. Terapia żywieniowa św. Hildegardy z Bingen - Wighard Strehlow - 2844112936

27,52 zł

Żywność, która leczy. Terapia żywieniowa św. Hildegardy z Bingen - Wighard Strehlow

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Terapia żywieniowa św. Hildegardy to całościowy program, kierowany do pacjentów cierpiących na najbardziej zróżnicowane dolegliwości i choroby. Rady świętej uzdrowicielki z Bingen, opracowane współcześnie przez lekarzy różnych specjalności, to alternatywa dla wszystkich tych, którzy chcieliby żyć zdrowo, rezygnując z tabletek przeciwbólowych, antybiotyków i innych środków, które obok działania leczniczego wywierają niszczący wpływ na naturalną równowagę organizmu. Terapia przez odżywianie pozwala zachować dobre zdrowie, wykorzystując substancje lecznicze zawarte w dostępnych na co dzień produktach spożywczych. To łatwa w zastosowaniu, przyjemna, a przede wszystkim skuteczna recepta na zdrowe życie! W książce znajdziecie: opis działania środków leczniczych stosowanych w medycynie Hildegardy wskazówki dietetyczne przepisy na domowe środki lecznicze podstawowe zasady zdrowego życia, które w połączeniu z dietą składają się na program zdrowego życia ze św. Hildegardą Książki niemieckiego specjalisty od medycyny św. Hildegardy, dra Wigharda Strehlowa, to wyjątkowe poradniki wśród wielu publikacji poświęconych medycynie świętej uzdrowicielki. Prace oparte na wieloletnich badaniach i praktyce autora. Tradycyjna medycyna poparta nowoczesnymi studiami. Nazwa - Żywność, która leczy. Terapia żywieniowa św. Hildegardy z Bingen Oryginalny tytuł - Die Ernahrungs-therapie der Hildegard von Bingen Autor - Wighard Strehlow Oprawa - Miękka Wydawca - Esprit Kod ISBN - 9788361989608 Kod EAN - 9788361989608 Wydanie - 1 Rok wydania - 2011 Język - polski Tłumacz - Panek Edyta Format - 14.5x20.5cm Ilość stron - 624 Podatek VAT - 5% Premiera - 2013-10-23

Sklep: InBook.pl

szukaj w Kangoo antykwariat internetowy taternik nr 1 1988 18510

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z antykwariat internetowy pl taternik nr 1 1988 18510

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.069, t2=0, t3=0, t4=0.02, t=0.069

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2017 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER