elektroenergetyczna automatyka zabezp.

- znaleziono 113 produkty w 29 sklepach

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa - 2619309587

63,00 zł

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa Politechnika Białostocka

ELEKTRO

W podręczniku omówiono rolę i zadania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w systemie elektroenergetycznym. Przedstawiono ogólną charakterystykę zakłóceń w układach elektroenergetycznych oraz stosowane w automatyce zabezpieczeniowej kryteria ich identyfikacji. Podano podstawowe informacje o przetwornikach wielkości pomiarowych. Zaprezentowano zasady działania przekaźników elektrycznych oraz omówiono budowę elektronicznych urządzeń zabezpieczeniowych, analogowych i mikroprocesorowych. Scharakteryzowano współpracę mikroprocesorowych urządzeń zabezpieczających z innymi nowoczesnymi układami funkcjonującymi w stacjach elektroenergetycznych. W sposób bardziej szczegółowy przedstawiono automatykę zabezpieczeniową linii i transformatorów elektroenergetycznych, szyn zbiorczych, generatorów synchronicznych, silników elektrycznych i kondensatorów stacyjnych. Przedstawiono podstawowe aspekty dotyczące wymagań i zasad realizacjo automatyk: samoczynnego załączania rezerwy, samoczynnego ponownego załączania i samoczynnego częstotliwościowego odciążania. Omówiono sposoby realizacji automatyki zabezpieczeniowej w sieciach z rozproszonymi źródłami energii. W ostatnim rozdziale scharakteryzowano rodzaje badań mikroprocesorowych urządzeń zabezpieczeniowych. Zestawienie literatury sporządzono oddzielnie dla każdego rozdziału podręcznika. Zamieszczone pozycje dotyczą dwóch kategorii: podstawowej oraz ostatnich publikacji w czasopismach i na konferencjach. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wydziałów elektrycznych politechnik, studiujących na kierunku elektrotechnika

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Cyfrowa elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa. Laboratorium - 2619310677

41,00 zł

Cyfrowa elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa. Laboratorium Politechnika Świętokrzyska

ELEKTRO

Zabezpieczenia elektroenergetyczne są stałym elementem sieci elektroenergetycznych. Zabezpieczają one układ przemysłowo - rozdzielczy i odbiorniki przed skutkami występujących zakłóceń. Rosnące wymagania odnośnie niezawodności zasilania odbiorców w energię elektryczną, przy zachowaniu dobrej jakości jej parametrów, wymuszają stały rozwój elektroenergetycznej automatyki zabezpieczenioewej zarówno w zakresie stosowania kryterów wykrywania zakłóceń, jak i rozwiązań konstrukcyjnych zabezpieczeń. Spis treści: Wstęp Ćwiczenie 1. Badanie cyfrowego zespołu zabezpieczeń linii średniego napięcia ZLC - 11 Ćwiczenie 2. Badanie cyfrowego zespołu zabezpieczeń pola średniego napięcia MUPASZ 7.UI Ćwiczenie 3. Badanie cyfrowego zespołu zabezpieczeńi automatyk cyfrowego zespołu MiCOM P111 Enh Ćwiczenie 4. Badanie cyfrowego zespołu zabezpieczeń, automatyki i sterowania MiCOM P139 Ćwiczenie 5. Badanie cyfrowego zespołu zabezpieczeń linii średniego napięcia CZIP - PRO (1L) Ćwiczenie 6. Badanie cyfrowego zespołu automatyki zabezpieczeniowej MiCOM P123 Ćwiczenie 7. Badanie zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego kireunkowego Ćwiczenie 8. Badanie cyfrowego zabezpieczenia odległościowego EPAC 3000 Ćwiczenie 9. Badanie cyfrowego zespołu zabezpieczeń transfomatorów mocy MUPASZ 7.R1 Ćzwiczenie 10. Badanie zespołu zbezpieczeń strony dolnego napięcia transformatora mocy Ćwiczenie 11. Badanie cyfrowego zespołu zabezpieczeń silników wysokiego napięcia ZS - M1 Ćwiczenie 12. Badanie cyfrowego zespołu zabezpieczeń i automatyki elektroenergetycznej MiCOM P116 Ćwiczenie 13. Badanie automatyki samoczynnego ponownego załączania Ćwiczenie 14. Badanie układów samoczynnego załączenia rezerwy Ćwiczenie 15 . Badanie automatyki samoczynnego częstotliowściowego obciążenia Literatura

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Algorytmy pomiarowe i decyzyjne cyfrowej automatyki elektroenergetycznej - 2825665939

32,80 zł

Algorytmy pomiarowe i decyzyjne cyfrowej automatyki elektroenergetycznej WNT

Maszyny. Narzędzia. Urządzenia. AutomatykaEnergetyka. ElektrykaSzkoły policealne. Szkoły wyższe

W książce autorzy omawiają cyfrowe przetwarzanie sygnałów w układach automatyki elektroenergetycznej, filtrację cyfrową, terorię pomiarów cyfrowych, oraz podstawy podejmowania decyzji.

Sklep: Booknet.net.pl

Algorytmy pomiarowe i decyzyjne cyfrowej automatyki elektroenergetycznej - 2212821067

31,90 zł

Algorytmy pomiarowe i decyzyjne cyfrowej automatyki elektroenergetycznej WNT

Inne 306

W książce autorzy omawiają cyfrowe przetwarzanie sygnałów w układach automatyki elektroenergetycznej, filtrację cyfrową, terorię pomiarów cyfrowych, oraz podstawy podejmowania decyzji.

Sklep: Albertus.pl

Algorytmy pomiarowe i decyzyjne cyfrowej automatyki elektroenergetycznej - 2825114739

36,75 zł

Algorytmy pomiarowe i decyzyjne cyfrowej automatyki elektroenergetycznej wnt

Nauki ścisłe >Informatyka

W książce autorzy omawiają cyfrowe przetwarzanie sygnałów w układach automatyki elektroenergetycznej, filtrację cyfrową, teorię pomiarów cyfrowych, oraz podstawy podejmowania decyzji....

Sklep: Prolibri.pl

Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych - 2825689025

58,90 zł

Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych WNT

Maszyny. Narzędzia. Urządzenia. AutomatykaEnergetyka. ElektrykaSzkoły policealne. Szkoły wyższe

Prezentowany w książce materiał zawiera całokształt wiedzy o automatyce zabezpieczeniowej stosowanej zarówno w przypadku poszczególnych elementów, jak i złożonych układów systemu elektroenergetycznego. Oprócz wiadomości podstawowych dotyczących zjawisk zakłóceniowych oraz głównych kryteriów ich wykrywania przedstawiono klasyczną technikę analogową, a co ważniejsze ? nowoczesną technikę cyfrową coraz powszechniej realizowaną w praktyce. Nie pominięto także tematyki związanej z rejestracją zakłóceń oraz automatyczną lokalizacją miejsca zwarcia w liniach elektroenergetycznych. Książka jest przeznaczona zarówno dla inżynierów elektryków zajmujących się projektowaniem oraz eksploatacją elektroenergetycznych układów automatyki zabezpieczeniowej, jak i dla studentów wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych.

Sklep: Booknet.net.pl

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa farm wiatrowych - 2844821146

39,00 zł

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa farm wiatrowych wnt

Nauki techniczne, rolnicze, leśne >Technika

W gospodarkach rozwiniętych wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną jest zbliżony do 1 % rocznie. W Polsce w ostatnich latach wyniósł 2 %. Zwiększenie mocy systemu elektroenergetycznego uzyskuje sie m.in. przez wprowadzenie do pracy odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych, które w najbliżyszym czasie mogą przynieść największy przyrost mocy zainstalowanej w systemie elektroenergetycznym.W książce przedstawiona jest problematyka związana z pracą elektrowni i farm w systemie elektroenergetycznym. Opisane jest oddziaływanie elektrowni i farm wiatrowych na system elektroenergetyczny, wskazane są możliwości sterowania elektrowniami i farmami wiatrowymi w podstawowych procesach regulacyjnych realizowanych w tych systemach, zagadnienia związane z udziałem elektrowni i farm wiatrowych w ochronie oraz odbudowie systemu po black out`cie.Przedstawiona jest także analiza ekonomiczna opłacalności inwestycji w farmę wiatrową.Wydawnictwo WNT poleca tę unikalną na rynku polskim książkę studentom wydziałów elektrycznych i energetycznych wyższych uczelni technicznych, inżynierom w zakładach energetycznych i firmach konsultingowych opracowujących analizy wpływu elektrowni wiatrowych na system elektroenergetyczny, wymagane w procesie uzyskiwania zgody na przyłaczenie elektrowni do systemu elektroenergetycznego. Ponadto książka bedzie cennym źródłem wiedzy dla operatorów różnych systemów wykorzystywanych w elektrowniach i farmach wiatrowych oraz inwestorów zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii....

Sklep: Prolibri.pl

Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych - 2845481925

59,00 zł

Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych wydawnictwo naukowe pwn

Nauki techniczne, rolnicze, leśne >Technika

Automatyka zabezpieczeniowa od stulecia jest związana z urządzeniami elektroenergetycznymi.Podstawowym bowiem warunkiem zapewnienia ich właściwej pracy jest ochrona przed skutkami awarii.Oto drugie wydanie książki zawierającej całokształt wiedzy o automatyce zabezpieczeniowej stosowanej zarówno w wypadku poszczególnych elementów, jak i złożonych układów systemu elektroenergetycznego. Oprócz wiadomości podstawowych dotyczących zjawisk zakłóceniowych oraz głównych kryteriów ich wykrywania przedstawiono w niej klasyczną technikę analogową, a co ważniejsze - nowoczesną technikę cyfrową. Nie pominięto także tematyki związanej z rejestracją zakłóceń oraz automatyczną lokalizacją miejsca zwarcia w liniach elektroenergetycznych.Książka polecana zarówno studentom wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych, jak i inżynierom zajmującym się projektowaniem oraz eksploatacją elektroenergetycznych układów automatyki zabezpieczeniowej....

Sklep: Prolibri.pl

Algorytmy pomiarowe i decyzyjne cyfrowej automatyki elektroenergetycznej - 2848587318

29,90 zł

Algorytmy pomiarowe i decyzyjne cyfrowej automatyki elektroenergetycznej WNT

Książki > Podręczniki. Ćwiczenia i zadania > Podręczniki akademickie. Skrypty

"W książce autorzy omawiają cyfrowe przetwarzanie sygnałów w układach automatyki elektroenergetycznej, filtrację cyfrową, teorię pomiarów cyfrowych, oraz podstawy podejmowania decyzji."

Sklep: ksiazki-naukowe.pl

Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych - 2848938632

42,21 zł

Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura > Lit. fachowa

Automatyka zabezpieczeniowa od stulecia jest związana z urządzeniami elektroenergetycznymi. Podstawowym bowiem warunkiem zapewnienia ich właściwej pracy jest ochrona przed skutkami awarii. Oto drugie wydanie książki zawierającej całokształt wiedzy o automatyce zabezpieczeniowej stosowanej zarówno w wypadku poszczególnych elementów, jak i złożonych układów systemu elektroenergetycznego. Oprócz wiadomości podstawowych dotyczących zjawisk zakłóceniowych oraz głównych kryteriów ich wykrywania przedstawiono w niej klasyczną technikę analogową, a co ważniejsze - nowoczesną technikę cyfrową. Nie pominięto także tematyki związanej z rejestracją zakłóceń oraz automatyczną lokalizacją miejsca zwarcia w liniach elektroenergetycznych. Książka polecana zarówno studentom wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych, jak i inżynierom zajmującym się projektowaniem oraz eksploatacją elektroenergetycznych układów automatyki zabezpieczeniowej.

Sklep: Ksiazki-medyczne.eu

Algorytmy pomiarowe i decyzyjne cyfrowej automatyki elektroenergetycznej. - 2844721930

33,22 zł

Algorytmy pomiarowe i decyzyjne cyfrowej automatyki elektroenergetycznej. WNT

Książki / Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo / Technika. Mechanika techniczna

.

Sklep: Kumiko.pl

Algorytmy pomiarowe i decyzyjne cyfrowej automatyki elektroenergetycznej - 2836065103

33,20 zł

Algorytmy pomiarowe i decyzyjne cyfrowej automatyki elektroenergetycznej WNT

Podręcznik i książki edukacyjneTechnika

W książce autorzy omawiają cyfrowe przetwarzanie sygnałów w układach automatyki elektroenergetycznej, filtrację cyfrową, terorię pomiarów cyfrowych, oraz podstawy podejmowania decyzji.

Sklep: NaszaSzkolna.pl

Algorytmy pomiarowe i decyzyjne cyfrowej automatyki elektroenergetycznej - Szafran Janusz, Wiszniewski Andrzej - 2848494934

34,59 zł

Algorytmy pomiarowe i decyzyjne cyfrowej automatyki elektroenergetycznej - Szafran Janusz, Wiszniewski Andrzej

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Współczesna automatyka elektroenergetyczna została zdominowana przez generację układów scalonych. Pełnią one funkcje pomiarowe, kontrolne, sterujące i decyzyjne, przy czym zapewniają skuteczne komunikowanie się między sobą oraz samotestowanie. Realizując te zadania, nie odwzorowują znanych z przeszłości układów analogowych, lecz wykorzystują możliwości metrologiczne i logiczne, jakie stwarza cyfrowe przetwarzanie danych. Oto książka poświęcona tej dziedzinie. Autorzy omawiają w niej cyfrowe przetwarzanie sygnałów w układach automatyki elektroenergetycznej, filtrację cyfrową, teorię pomiarów cyfrowych (ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów dokonywanych za pomocą układów zabezpieczeń) oraz podstawy podejmowania decyzji. Książka jest przeznaczona dla studentów wyższych szkół technicznych, kształcących w dziedzinie metrologii i automatyki procesów elektroenergetycznych, a także dla inżynierów projektujących i użytkujących cyfrowe układy sterowania. Nazwa - Algorytmy pomiarowe i decyzyjne cyfrowej automatyki elektroenergetycznej Autor - Szafran Janusz, Wiszniewski Andrzej Oprawa - Miękka Wydawca - WNT Kod ISBN - 8320425247 Kod EAN - 9788320425246 Wydanie - 1 Rok wydania - 2001 Język - polski Format - 16.0x24.0cm Ilość stron - 322 Typ podręcznika - Podręcznik Przedmiot - Elektronika Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa farm wiatrowych - Zbigniew Lubośny - 2852683604

34,59 zł

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa farm wiatrowych - Zbigniew Lubośny

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Kierunki i tempo rozwoju elektroenergetyki zależą niewątpliwie od możliwości technicznych, ale również od przyjętej przez państwo polityki energetycznej. W Polsce już kilkanaście lat temu opracowano systemy wsparcia dla odnawialnych źródeł energii (OZE), które zaowocowały spektakularnym rozwojem elektrowni i farm wiatrowych. Jeżeli potwierdzą się przewidywania Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, to w ciągu najbliższej dekady sumaryczna moc elektrowni wiatrowych przekroczy prognozowaną zdolność przyłączeniową systemu. Oznacza to, że problematyka współpracy farm i elektrowni wiatrowych z systemem elektroenergetycznym będzie nabierała coraz większego znaczenia. W książce kompleksowo zostały omówione zagadnienia związane z automatyką zabezpieczeniową, która odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu ciągłości oraz odpowiedniej jakości pracy farm i elektrowni wiatrowych, co w kontekście planowanego rozwoju OZE będzie się przekładało na niezawodność funkcjonowania całego systemu elektroenergetycznego. Informacje dotyczące właściwego doboru automatyki zabezpieczeniowej farm i elektrowni wiatrowych, jej prawidłowego działania oraz współpracy z innymi elementami systemu elektroenergetycznego uzupełniono przykładem wzorcowego doboru nastaw zabezpieczeń farmy wiatrowej. Ponadto przedstawiono problematykę przekładników prądowych i napięciowych. Publikacja jest przeznaczona dla studentów wydziałów elektrycznych i energetycznych uczelni technicznych, inżynierów pracujących w spółkach dystrybuujących energię, inwestorów farm wiatrowych, firm analizujących wpływ elektrowni wiatrowych na system elektroenergetyczny oraz operatorów systemów dystrybucyjnych i przesyłowych opracowujących wymagania dotyczące przyłączenia elektrowni i farm wiatrowych do systemu elektroenergetycznego. Nazwa - Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa farm wiatrowych Autor - Zbigniew Lubośny Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Kod ISBN - 9788301193539 Kod EAN - 9788301193539 Rok wydania - 2017 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 167 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych - 2857662923

53,40 zł

Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych WNT

Maszyny. Narzędzia. Urządzenia. AutomatykaEnergetyka. ElektrykaSzkoły policealne. Szkoły wyższe

Automatyka zabezpieczeniowa od stulecia jest związana z urządzeniami elektroenergetycznymi.Podstawowym bowiem warunkiem zapewnienia ich właściwej pracy jest ochrona przed skutkami awarii.Oto drugie wydanie książki zawierającej całokształt wiedzy o automatyce zabezpieczeniowej stosowanej zarówno w wypadku poszczególnych elementów, jak i złożonych układów systemu elektroenergetycznego.Książka polecana zarówno studentom wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych, jak i inżynierom zajmującym się projektowaniem oraz eksploatacją elektroenergetycznych układów automatyki zabezpieczeniowej.

Sklep: Booknet.net.pl

szukaj w Kangoo elektroenergetyczna automatyka zabezp.

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z elektroenergetyczna automatyka zabezp.

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.623, t2=0, t3=0, t4=0.042, t=0.623

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2019 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER