gigant ksiazki prawo i administracja prawo dzialy prawa prawo gospodarcze i handlowe

- znaleziono 3235 produktów w 41 sklepach

Pochodne instrumenty kredytowe - Izabela Pruchnicka-Grabias - 2854109292

51,27 zł

Pochodne instrumenty kredytowe - Izabela Pruchnicka-Grabias

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Książka, posiadająca istotne walory praktyczne, jest pierwszą pozycją polskiej autorki w tak kompleksowy sposób analizującą nie tylko istotę funkcjonowania kredytowych instrumentów pochodnych, ale również modele ich wyceny, doskonalenie których autorka słusznie uznaje za kluczowe dla rozwoju tego rynku. Niewątpliwą zaletą opracowania jest mnogość przykładów, przeprowadzających Czytelnika przez kolejne etapy szacowania wartości omawianych struktur i tworzących idealną bazę dla zrozumienia konstrukcji tych złożonych produktów. Prof. zw. dr hab. Janusz Soboń Publikacja stanowi cenne kompendium wiedzy zarówno dla praktyków rynku finansowego, jak i studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich, jak również dla pracowników nauki zainteresowanych wdrażaniem metod kwantyfikacji ryzyka kredytowego w praktykę. Prof. nadzw. SGH dr hab. Paweł Niedziółka Nazwa - Pochodne instrumenty kredytowe Autor - Izabela Pruchnicka-Grabias Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375563733 Kod EAN - 9788375563733 Wydanie - 1 Rok wydania - 2011 Język - polski Format - 16.5x23.0cm Ilość stron - 280 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Prawo Handlowe I Gospodarcze W Pytaniach I Odpowiedziach - 2846058315

119,99 zł

Prawo Handlowe I Gospodarcze W Pytaniach I Odpowiedziach C.H. Beck

Książki>Prawo i administracja>Prawo>Działy prawa>Prawo gospodarcze i handlowe

0x00b8694200000000

Sklep: Gigant.pl

Prawo handlowe i gospodarcze w pytaniach i odpowiedziach - 2839113034

129,00 zł

Prawo handlowe i gospodarcze w pytaniach i odpowiedziach c.h. beck

Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracja

Ponad 330 najczęstszych pytań i precyzyjnych odpowiedziz zakresu prawa spółek handlowych oraz wybranych zagadnień prawa gospodarczego!Opracowanie przedstawia zagadnienia prawa handlowego i prawa gospodarczego, które najczęściej pojawiają się na egzaminach oraz kolokwiach w trakcie studiów i na aplikacjach prawniczych. Książka może okazać się przydatna również dla profesjonalnych pełnomocników procesowych, tj. adwokatów i radców prawnych, którzy potrzebują uzyskać szybką i precyzyjną odpowiedź w sprawach dotyczących bieżącej obsługi prawnej.Publikacja nie jest bowiem wyłącznie dopasowaniem fragmentów ustaw do postawionych pytań, ale została wzbogacona o istotne uwagi doktryny, a co najważniejsze, aktualne orzeczenia sądów. Cytowanie licznych sentencji Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, czy Krajowej Izby Odwoławczej, pochodzących dominująco z roku poprzedzającego wydanie publikacji, ma na celu uczynienie jej zawartości przydatną nie tylko na egzaminie, ale także w codziennej pracy prawnika-praktyka.Zgromadzony materiał zawiera kluczowe zagadnienia dotyczące między innymi prawa autorskiego, zamówień publicznych, spółek handlowych, czy prawa gospodarczego publicznego....

Sklep: Prolibri.pl

Prawo handlowe i gospodarcze w pytaniach i odpowiedziach - 2838100469

123,91 zł

Prawo handlowe i gospodarcze w pytaniach i odpowiedziach C.H. Beck

/ Książki naukowe i popularnonaukowe / Prawo, administracja

Ponad 330 najczęstszych pytań i precyzyjnych odpowiedzi z zakresu prawa spółek handlowych oraz wybranych zagadnień prawa gospodarczego! Opracowanie przedstawia zagadnienia prawa handlowego i prawa gospodarczego, które najczęściej pojawiają się na egzaminach oraz kolokwiach

Sklep: Wieszcz.pl

Prawo spółek handlowych i prawo gospodarcze publiczne Testy aplikacyjne 5 - 2825698034

34,70 zł

Prawo spółek handlowych i prawo gospodarcze publiczne Testy aplikacyjne 5 C.H. BECK

Szkoły policealne. Szkoły wyższePrawo gospodarcze i handlowe

TESTY APLIKACYJNE to:* NOWA JAKOŚĆ na rynku wydawnictw dla kandydatów na aplikacje ? wyjątkowa seria, zawierająca testy ze znajomości WSZYSTKICH 42 ustaw, które stanowią podstawę pytań testowych na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką i radcowską. Prawo spółek handlowych oraz Prawo gospodarcze publiczne to: * zbiór szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami, zawierającymi również wskazanie podstawy prawnej, tak aby pomóc Ci w przygotowaniach do egzaminu, * pytania testowe dotyczące kolejnych artykułów (a nawet ustępów) ustaw, ułożone w kolejności chronologicznej, co maksymalnie skraca czas dotarcia do informacji, * testy przeznaczone do nauki ? wygodna forma tabeli daje możliwość natychmiastowego sprawdzenia, czy udzielona odpowiedź jest prawidłowa, co pozwala na obiektywne śledzenie postępów wprzyswajaniu wiedzy, * opracowanie, które zawiera również testy z ustaw pokrewnych, nie objętych wykazem aktów prawnych, których znajomość jest niezbędna na egzaminie wstępnym na aplikacje prawnicze ? poszerzony zakres książki sprawia, że pomoże ona w nauce każdemu, kto przygotowuje się do egzaminu z Prawa spółek handlowych oraz Prawa gospodarczego publicznego.

Sklep: Booknet.net.pl

Prawo handlowe i gospodarcze w pytaniach i odpowiedziach - 2859895956

123,91 zł

Prawo handlowe i gospodarcze w pytaniach i odpowiedziach C.H. Beck

/ Książki naukowe i popularnonaukowe / Prawo, administracja

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie zagadnień prawa handlowego i prawa gospodarczego, które najczęściej pojawiają się na egzaminach oraz kolokwiach w trakcie studiów, czy odbywania aplikacji prawniczych. Zgromadzony materiał zawiera kluczowe zagadnienia dotyczące

Sklep: Wieszcz.pl

Prawo spółek handlowych i prawo gospodarcze publiczne Testy aplikacyjne 5 - 912673502

33,33 zł

Prawo spółek handlowych i prawo gospodarcze publiczne Testy aplikacyjne 5 C.H. Beck

Książki/Podręczniki i lektury/Prawo - książki dla praktyków

Sklep: Selkar.pl

Publiczne prawo gospodarcze Tom 8A Publiczne prawo gospodarcze - 2857663255

266,10 zł

Publiczne prawo gospodarcze Tom 8A Publiczne prawo gospodarcze C.H. BECK

Komentarze i opracowania prawnePrawo gospodarcze i handlowe

Tom 8A Systemu Prawa Administracyjnego porządkuje wiedzę na temat publicznego prawa gospodarczego. Problematyka ta została ujęta w pięciu powiązanych ze sobą rozdziałach. W książce dokładnie omówione zostały:funkcje i zadania państwa w gospodarce, kompetencje poszczególnych organów administracji w kwestiach gospodarczych, mechanizmy podejmowania decyzji przez poszczególne organy, prawa i obowiązki podmiotów gospodarczych. W Rozdziale I zostały przedstawione rola i funkcje prawa w kształtowaniu stosunków gospodarczych, kryteria wyodrębnienia oraz przedmiot i zakres publicznego prawa gospodarczego, a także źródła tego prawa.W kolejnej części tomu zostały szczegółowo omówione podstawowe wolności gospodarcze. Autorzy omawiają także funkcje administracji publicznej wobec gospodarki. Rozdział ten zawiera również charakterystykę pojęć kluczowych dla tematyki tomu, takich jak: działalność gospodarcza, działalność zawodowa, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, nadzór i kontrola, konkurencja i konkurenci, konsument, rynek, interes publiczny.Rozdział III poświęcony został zasadom ogólnym publicznego prawa prywatnego. Szczegółowo zostały omówione takie zasady jak: zasada społecznej gospodarki rynkowej, zasada wolności działalności gospodarczej, zasada równego traktowania przedsiębiorców, zasada ochrony własności, zasada rejestracji przedsiębiorców, zasada przestrzegania reguł uczciwej konkurencji i dobrych obyczajów w działalności gospodarczej.Kolejny rozdział dotyczy ustroju i zadań administracji gospodarczej. W rozdziale uwzględniono podmioty pełniące funkcję administracji gospodarczej zarówno w UE, jak i w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na organy administracji państwowej, organy i podmioty rządowej administracji gospodarczej. Zostały również zawarte informacje na temat samorządu zawodowego i gospodarczego. W tej części tomu poruszono kwestię swoistej organizacji administracji gospodarczej. Poruszone zostało także zagadnienie partnerów społecznych administracji gospodarczej.W Rozdziale V omówiono funkcje administracji gospodarczej. W tej części Systemu autorzy szczegółowo charakteryzują policję gospodarczą oraz reglamentację gospodarczą. Zostały w nim zawarte rozważania na temat funkcji regulacyjnej, zarządu mieniem publicznym, planowania gospodarczego oraz wspierania gospodarki. Znakomite grono Autorów ? z udziałem zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyki ? zapewnia wysoki poziom merytoryczny publikacji. Autorzy prezentują swoje poglądy, uwzględniając liczne publikacje i orzecznictwo właściwe dla omawianego tematu. Pozycja ta będzie przydatna w codziennej praktyce dla sędziów sądów administracyjnych, radców prawnych, aplikantów, pracowników administracji oraz pracowników biur prawnych przedsiębiorców.

Sklep: Booknet.net.pl

Publiczne prawo gospodarcze Tom 8B Prawo Publiczne Gospodarcze - 2857663253

266,10 zł

Publiczne prawo gospodarcze Tom 8B Prawo Publiczne Gospodarcze C.H. BECK

Komentarze i opracowania prawnePrawo gospodarcze i handlowe

Tom 8B stanowi drugą część opracowania poświęconego publicznemu prawu gospodarczemu. Rozdział VI poświęcono strukturze podmiotowej państwowego sektora gospodarczego, omawiając kryteria wyodrębnienia publicznego sektora gospodarczego. W tym rozdziale scharakteryzowano jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych. Szczególną uwagę zwrócono na przedsiębiorstwa państwowe, ale swoje miejsce znalazły tu również inne państwowe osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą. W Rozdziale VII poruszono problematykę komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. W tej części pracy jest mowa o koncepcji tzw. powszechnej prywatyzacji. Zwrócono uwagę na komercjalizację i prywatyzację pośrednią, prywatyzację bezpośrednią oraz reprywatyzację.Kolejny fragment książki dotyczy samorządowego sektora gospodarczego. Autorzy szczegółowo omówili zadania o charakterze użyteczności publicznej oraz działalność poza sferą użyteczności publicznej, uwzględniając formy organizacyjno-prawne ich realizacji. Rozdział IX został poświęcony szczególnej regulacji działalności przedsiębiorstw w sektorach sieciowych. Publikacja zawiera szczegółową charakterystykę takich sektorów jak: energetyka, telekomunikacja, transport kolejowy, poczta, gospodarka wodna. Rozdział X skupia się na formach prawnych działania administracji gospodarczej, ich specyfice, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych form działania administracji w działalności gospodarczej regulowanej. Autorzy omawiają akty normatywne administracji gospodarczej oraz akty administracyjne. W rozdziale poruszono także zagadnienie konsensualnych form działania administracji gospodarczej. W tej części pracy jest mowa także o czynnościach materialno-technicznych w administracji gospodarczej oraz aktach wewnętrznych administracji gospodarczej. Rozdział XI zawiera problematykę związaną z prawem konkurencji. Autorzy omawiają takie kwestie jak: porozumienia ograniczające konkurencji, nadużywanie pozycji dominującej, kontrola koncentracji przedsiębiorców. Scharakteryzowano praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji, przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Omówiono również klauzule o zakazie konkurencji zarówno normatywne, jak i umowne. W tej części pracy jest mowa o pomocy publicznej.Ostatni rozdział dotyczy instrumentów ochrony interesu przedsiębiorcy w publicznym prawie gospodarczym. Szczegółowo została omówiona skarga konstytucyjna jako instrument ochrony interesu przedsiębiorcy. Autorzy omawiają odpowiedzialność odszkodowawczą administracji gospodarczej. Znakomite grono Autorów ? z udziałem zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyki ? zapewnia wysoki poziom merytoryczny publikacji. Autorzy prezentują swoje poglądy, uwzględniając liczne publikacje i orzecznictwo właściwe dla omawianego tematu. Pozycja ta będzie przydatna w codziennej praktyce dla sędziów sądów administracyjnych, radców prawnych, aplikantów, pracowników administracji oraz pracowników biur prawnych przedsiębiorców.

Sklep: Booknet.net.pl

Przegląd Prawa i Administracji Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego - 2857598163

21,50 zł

Przegląd Prawa i Administracji Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

PrawoAdministracja. Samorząd terytorialnyCzasopisma

Notariusz jako przedsiębiorca szczególnego rodzajuStatus publicznego i niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej jako przedsiębiorcy na gruncie projektu kodeksu cywilnego ("specjalnej osoby prawnej")Pełnomocnictwo handlowe - uwagi na tle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnegoPojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i francuskim na tle pojęcia przedsiębiorcy w projekcie kodeksu cywilnegoPrzedawnienie w projekcie kodeksu cywilnegoStatus kościelnych osób prawnych jako przedsiębiorców

Sklep: Booknet.net.pl

Przegląd Prawa i Administracji LXXXIV. Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego - 912648339

20,95 zł

Przegląd Prawa i Administracji LXXXIV. Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Książki/Podręczniki i lektury/Prawo - książki dla praktyków

Sklep: Selkar.pl

Prawo Handlowe I Gospodarcze - 2863277670

47,99 zł

Prawo Handlowe I Gospodarcze C.H. Beck

Książki>Prawo i administracja>Prawo>Działy prawa>Prawo gospodarcze i handlowe

0x00bcb87600000000

Sklep: Gigant.pl

Prawo Gospodarcze I Handlowe - 2846058931

63,99 zł

Prawo Gospodarcze I Handlowe Wolters Kluwer

Książki>Prawo i administracja>Prawo>Działy prawa>Prawo gospodarcze i handlowe

0x00b9641200000000

Sklep: Gigant.pl

Prawo handlowe i gospodarcze - 2842318737

59,00 zł

Prawo handlowe i gospodarcze c.h. beck

Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracja

Stan prawny: wrzesień 2016 r.

Sklep: Prolibri.pl

Prawo gospodarcze i handlowe - 2840756886

79,00 zł

Prawo gospodarcze i handlowe wolters kluwer

Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracja

Jest to pierwszy podręcznik akademicki obejmujący całość prawa prywatnego gospodarczego (handlowego), bazujący na wiedzy uzyskanej przez studentów w ramach części ogólnej prawa cywilnego, rzeczowego, zobowiązań i majątkowego prawa rodzinnego. W sposób przystępny i ciekawy prezentuje nawet najtrudniejsze problemy, jednocześnie przybliżając potrzebną wiedzę, nie omijając dyskusji naukowej oraz podając źródła w piśmiennictwie i orzecznictwie. Uzupełnieniu wiadomości służy wskazanie przed każdym rozdziałem podstawowej literatury. Na wykład kursowy składają się cztery części, w których zaprezentowano:- prawo przedsiębiorców, zwłaszcza spółek handlowych (cześć A),- prawo umów handlowych nazwanych i nienazwanych (część B),- instrumenty finansowe, papiery wartościowe i umowy z bankiem, w tym skomplikowane konstrukcje prawne weksli, obligacji, opcji i sekurytyzacji (część C),- prawo własności przemysłowej: znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, wzory przemysłowe i patenty, oraz ochronę przed nieuczciwą konkurencją (część D)....

Sklep: Prolibri.pl

szukaj w Kangoo gigant ksiazki prawo i administracja prawo dzialy prawa prawo gospodarcze i handlowe

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z gigant pl ksiazki prawo i administracja prawo dzialy prawa prawo gospodarcze i handlowe

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.136, t2=0, t3=0, t4=0.024, t=0.137

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2018 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER