gigant psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie cybflxebixdvbishsleb

- znaleziono 32 produkty w 11 sklepach

Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie - 2825688981

35,50 zł

Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Historia medycyny. LekarzePsychologia. PsychoterapiaSzkoły policealne. Szkoły wyższe

Podręcznik stanowi bardzo potrzebne i długo oczekiwane opracowanie, które w sposób rzetelny i wyczerpujący omawia najważniejsze problemy psychologiczne, z jakimi spotykają się lekarze różnych specjalności. Jest adresowane przede wszystkim do studentów wydziałów lekarskich. Jednak zainteresowani nim mogą być również studenci kierunku pielęgniarstwa, fizjoterapii, a częściowo także ratownictwa medycznego, nie wspominając o praktykujących lekarzach różnych specjalności.

Sklep: Booknet.net.pl

Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie - 2822234488

36,86 zł

Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Medycyna > Humanistyczne nauki lekarskie

Podręcznik stanowi bardzo potrzebne i długo oczekiwane opracowanie, które w sposób rzetelny i wyczerpujący omawia najważniejsze problemy psychologiczne, z jakimi spotykają się lekarze różnych specjalności. Jest adresowane przede wszystkim do studentów wydziałów lekarskich. Jednak zainteresowani nim mogą być również studenci kierunku pielęgniarstwa, fizjoterapii, a częściowo także ratownictwa medycznego, nie wspominając o praktykujących lekarzach różnych specjalności.

Sklep: Ksiazki-medyczne.eu

Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie - 1911520742

36,75 zł

Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie Uniwersytet Jagielloński

medyczne / Psychologia

Podręcznik stanowi bardzo potrzebne i długo oczekiwane opracowanie, które w sposób rzetelny i wyczerpujący omawia najważniejsze problemy psychologiczne, z jakimi spotykają się lekarze różnych specjalności. Jest adresowane przede wszystkim do studentów wydziałów lekarskich. Jednak zainteresowani nim mogą być również studenci kierunku pielęgniarstwa, fizjoterapii, a częściowo także ratownictwa medycznego, nie wspominając o praktykujących lekarzach różnych specjalności. Ważną cechą książki jest to, że wychodzi poza typowe dla klasycznych podręczników psychologii medycznej rozważania teoretyczne, koncentrując się na problemach praktycznych, najistotniejszych z punktu widzenia lekarza i studenta medycyny. Problemy te związane są z psychologicznym aspektami sytuacji choroby i leczenia w różnych działach medycyny. W sposób naturalny towarzyszą one sytuacji choroby i leczenia i niewątpliwie powinny być brane pod uwagę przez lekarzy i inne osoby sprawujące opiekę nad chorym. Całość opracowania prezentuje biopsychospołeczne podejście do choroby i jej leczenia, co podkreślają w obszernym wstępnie redaktorzy tomu, uzupełniając dominujący wciąż w nauczaniu medycyny biomedyczny model o elementy psychologiczne.

Sklep: Ambulans.com.pl

Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatyczni - 2858726668

31,28 zł

Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatyczni Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Podręczniki akademickie / Psychologia

Podręcznik stanowi bardzo potrzebne i długo oczekiwane opracowanie, które w sposób rzetelny i wyczerpujący omawia najważniejsze problemy psychologiczne, z jakimi spotykają się lekarze różnych specjalności. Jest adresowane przede wszystkim do studentów wydziałów lekarskich. Jednak zainteresowani nim mogą być również studenci kierunku pielęgniarstwa, fizjoterapii, a częściowo także ratownictwa medycznego, nie wspominając o praktykujących lekarzach różnych specjalności.

Sklep: Booksnet.pl

Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie - 2858857822

31,56 zł

Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Nauka / Psychologia

Podręcznik stanowi bardzo potrzebne i długo oczekiwane opracowanie, które w sposób rzetelny i wyczerpujący omawia najważniejsze problemy psychologiczne, z jakimi spotykają się lekarze różnych specjalności. Jest adresowane przede wszystkim do studentów wydziałów lekarskich. Jednak zainteresowani nim mogą być również studenci kierunku pielęgniarstwa, fizjoterapii, a częściowo także ratownictwa medycznego, nie wspominając o praktykujących lekarzach różnych specjalności.

Sklep: Literacka.pl

Zaburzenia funkcji poznawczych w wybranych chorobach somatycznych - 2822224133

37,99 zł

Zaburzenia funkcji poznawczych w wybranych chorobach somatycznych Continuo

Medycyna > Psychiatria i neurologia

Celem Redaktorów publikacji pt.

Sklep: Ksiazki-medyczne.eu

Zaburzenia funkcji poznawczych w wybranych chorobach somatycznych - 2848583395

38,75 zł

Zaburzenia funkcji poznawczych w wybranych chorobach somatycznych Continuo

Książki > Zdrowie. Medycyna. Uroda > Medycyna > Specjalizacje medyczne > Psychiatria

Celem Redaktorów publikacji pt.

Sklep: ksiazki-naukowe.pl

Zaburzenia funkcji poznawczych w wybranych chorobach somatycznych - 2857715112

37,40 zł

Zaburzenia funkcji poznawczych w wybranych chorobach somatycznych Continuo

Medycyna

Celem Redaktorów publikacji pt.

Sklep: Booknet.net.pl

Zaburzenia funkcji poznawczych w wybranych chorobach somatycznych - 1911530544

42,00 zł

Zaburzenia funkcji poznawczych w wybranych chorobach somatycznych Continuo

medyczne / Psychiatria

Celem Redaktorów publikacji było stworzenie książki, dzięki której możliwe będzie bardzo szybkie odnalezienie informacji dotyczących tych – tak ważnych – zagadnień. I tak kolejne rozdziały publikacji prowadzą Czytelnika od charakterystyki wybranych procesów poznawczych, przesiewowych narzędzi oceny funkcji poznawczych, przez tematykę zaburzeń funkcji poznawczych w różnorodnych jednostkach chorobowych, m.in.: cukrzycy, chorobach nerek, układu krążenia, układu oddechowego, stwardnieniu rozsianym, reumatoidalnym zapaleniu stawów, toczniu rumieniowatym, chorobach zakaźnych, endokrynologicznych, padaczce i zespołach otępiennych. Ciekawym zagadnieniem jest również rozdział poświęcony zaburzeniom funkcji poznawczych indukowanych systemową terapią przeciwnowotworową.Książka jest przeznaczona dla specjalistów z zakresu psychologii, psychiatrii czy innych specjalności lekarskich, z pewnością okaże się również przydatna lekarzom praktykom, którzy najczęściej pracują z osobami przewlekle chorymi somatycznie. Zawartość merytoryczna publikacji i jej praktyczny charakter sprawi, że będzie dla tych grup zawodowych niezwykle wartościowa, niemalże nieodzowna w codziennej praktyce. Język oraz wewnętrzny układ sprawią, że będzie przystępna i zrozumiała również dla Pacjentów, osób nie związanych z medycyną.

Sklep: Ambulans.com.pl

Podstawy Psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych - 2848583402

57,11 zł

Podstawy Psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych Continuo

Książki > Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne > Psychologia. Psychoterapia

W ostatnich latach Podstawy Psychologii znalazły się w programach nauczania prawie wszystkich kierunków medycznych, oferowanych przez wyższe uczelnie w naszym kraju. Niestety nadal brakuje materiałów dydaktycznych, które pozwoliły by wykładowcom przedstawić studentom w szczegółowy, a zarazem przystępny i ciekawy sposób informacje z tej dyscypliny, a samych studentów zachęcić do dodatkowego zgłębiania tajemnic mechanizmów rządzących psychiką człowieka. Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych to aktualne i nowoczesne źródło wiedzy, napisane przez osoby z wieloletnim doświadczeniem w różnych specjalnościach psychologii i psychiatrii (dydaktyków, pracowników naukowych i klinicystów), które starały się zapewnić mu jak najwyższy poziom merytoryczny. Autorzy odpowiedzieli zarówno na rosnące zainteresowanie problematyką psychologiczną nauczycieli akademickich i studentów kierunków medycznych, jak i na zapotrzebowanie praktykujących już przedstawicieli różnych specjalności medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem: lekarzy, stomatologów, fizjoterapeutów, ratowników medycznych oraz innych pracowników służby zdrowia. Podręcznik jest zatem przeznaczony dla tych wszystkich, którzy w codziennej praktyce z pacjentem wykorzystują wiedzę z zakresu psychologii klinicznej i stosowanej. Publikacja prezentuje najistotniejsze współcześnie zagadnienia z zakresu psychologii klinicznej i stosowanej. Składa się z trzech części. Pierwsza stanowi wprowadzenie do problematyki psychologii. Omówiono w niej przedmiot psychologii jako nauki, jej kierunki, biologiczne podłoże funkcjonowania psychiki oraz poszczególne procesy psychiczne (emocje, motywacje, procesy poznawcze) i różnice indywidualne (osobowość, temperament, inteligencja). Część druga poświęcona została wybranym tematom z zakresu psychologii klinicznej. Zawarto w niej podstawowe informacje dotyczące diagnozy psychologicznej, zjawiska stresu, psychopatologii społecznej oraz opisano zasady udzielania pomocy psychologicznej. Zamieszczono tam również krótki przegląd wybranych zaburzeń psychicznych. W części trzeciej, poza analizą pojęcia psychologii zdrowia i psychosomatyki, skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z sytuacją pacjenta chorego somatycznie oraz na zasadach współpracy przedstawicieli kierunków medycznych z pacjentem i jego rodziną. Streszczenia rozdziałów: Rozdział 1. Przedmiot psychologii i podstawowe pojęcia Historia psychologii jako odrębnej dyscypliny naukowej jest krótka, ma niewiele ponad sto lat. Historia psychologii uprawianej w ramach filozofii ma swój początek w czasach Platona i Arystotelesa. Pierwsze laboratorium psychologiczne utworzył Wilhelm Wundt w 1879 roku, na Uniwersytecie w Lipsku.W pierwszej części rozdziału przedstawiono źródła psychologii naukowej: filozofię starożytną, filozofię nowożytną, nauki przyrodnicze, a także główne szkoły psychologii przełomu XIX i XX wieku. W drugiej części opisano zadania współczesnej psychologii oraz jej podstawowe działy. Rozdział 2. Podejścia teoretyczne w psychologii Współcześnie istnieje wiele sposobów badania zjawisk psychicznych opisywanych w różnych podejściach teoretycznych. Każde z podejść charakteryzuje się odmiennymi założeniami na temat natury człowieka, odmiennymi sposobami wyjaśniania jego zachowań oraz odmiennymi metodami badawczymi. W rozdziale przedstawiono wybrane koncepcje teoretyczne: model biomedyczny, psychoanalizę, behawioryzm, podejście poznawcze, psychologię humanistyczno-egzystencjalną oraz podejście systemowe. Rozdział 3. Biologiczne podłoże chorób psychicznych Wiadomo obecnie, że w chorobach psychicznych, uważnych wcześniej za endogenne, występują strukturalne i funkcjonalne zmiany w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Dzięki temu mamy możliwość lepszego zrozumienia kształtowania się psychopatologii i skuteczniejszego leczenia wielu psychiatrycznych jednostek chorobowych. Rozdział zawiera krótkie powtórzenie informacji z zakresu anatomii układu nerwowego oraz opisuje jego strukturalne i funkcjonalne zmiany w chorobach psychicznych. Rozdział 4. Procesy poznawcze Pojęciem funkcje (procesy) poznawcze określamy te spośród czynności psychicznych, które służą człowiekowi do uzyskania orientacji w otoczeniu, do zdobycia informacji o sobie samym, o swoim organizmie, pozwalają na analizowanie sytuacji, formułowanie wniosków, podejmowanie właściwych decyzji oraz skuteczne działanie. Obejmują one procesy percepcyjne (wrażanie, spostrzeżenia, wyobrażenia

Sklep: ksiazki-naukowe.pl

Podstawy Psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych - 2848935896

55,99 zł

Podstawy Psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych Continuo

Medycyna > Psychologia

W ostatnich latach Podstawy Psychologii znalazły się w programach nauczania prawie wszystkich kierunków medycznych, oferowanych przez wyższe uczelnie w naszym kraju. Niestety nadal brakuje materiałów dydaktycznych, które pozwoliły by wykładowcom przedstawić studentom w szczegółowy, a zarazem przystępny i ciekawy sposób informacje z tej dyscypliny, a samych studentów zachęcić do dodatkowego zgłębiania tajemnic mechanizmów rządzących psychiką człowieka. Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych to aktualne i nowoczesne źródło wiedzy, napisane przez osoby z wieloletnim doświadczeniem w różnych specjalnościach psychologii i psychiatrii (dydaktyków, pracowników naukowych i klinicystów), które starały się zapewnić mu jak najwyższy poziom merytoryczny. Autorzy odpowiedzieli zarówno na rosnące zainteresowanie problematyką psychologiczną nauczycieli akademickich i studentów kierunków medycznych, jak i na zapotrzebowanie praktykujących już przedstawicieli różnych specjalności medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem: lekarzy, stomatologów, fizjoterapeutów, ratowników medycznych oraz innych pracowników służby zdrowia. Podręcznik jest zatem przeznaczony dla tych wszystkich, którzy w codziennej praktyce z pacjentem wykorzystują wiedzę z zakresu psychologii klinicznej i stosowanej. Publikacja prezentuje najistotniejsze współcześnie zagadnienia z zakresu psychologii klinicznej i stosowanej. Składa się z trzech części. Pierwsza stanowi wprowadzenie do problematyki psychologii. Omówiono w niej przedmiot psychologii jako nauki, jej kierunki, biologiczne podłoże funkcjonowania psychiki oraz poszczególne procesy psychiczne (emocje, motywacje, procesy poznawcze) i różnice indywidualne (osobowość, temperament, inteligencja). Część druga poświęcona została wybranym tematom z zakresu psychologii klinicznej. Zawarto w niej podstawowe informacje dotyczące diagnozy psychologicznej, zjawiska stresu, psychopatologii społecznej oraz opisano zasady udzielania pomocy psychologicznej. Zamieszczono tam również krótki przegląd wybranych zaburzeń psychicznych. W części trzeciej, poza analizą pojęcia psychologii zdrowia i psychosomatyki, skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z sytuacją pacjenta chorego somatycznie oraz na zasadach współpracy przedstawicieli kierunków medycznych z pacjentem i jego rodziną. Streszczenia rozdziałów: Rozdział 1. Przedmiot psychologii i podstawowe pojęcia Historia psychologii jako odrębnej dyscypliny naukowej jest krótka, ma niewiele ponad sto lat. Historia psychologii uprawianej w ramach filozofii ma swój początek w czasach Platona i Arystotelesa. Pierwsze laboratorium psychologiczne utworzył Wilhelm Wundt w 1879 roku, na Uniwersytecie w Lipsku.W pierwszej części rozdziału przedstawiono źródła psychologii naukowej: filozofię starożytną, filozofię nowożytną, nauki przyrodnicze, a także główne szkoły psychologii przełomu XIX i XX wieku. W drugiej części opisano zadania współczesnej psychologii oraz jej podstawowe działy. Rozdział 2. Podejścia teoretyczne w psychologii Współcześnie istnieje wiele sposobów badania zjawisk psychicznych opisywanych w różnych podejściach teoretycznych. Każde z podejść charakteryzuje się odmiennymi założeniami na temat natury człowieka, odmiennymi sposobami wyjaśniania jego zachowań oraz odmiennymi metodami badawczymi. W rozdziale przedstawiono wybrane koncepcje teoretyczne: model biomedyczny, psychoanalizę, behawioryzm, podejście poznawcze, psychologię humanistyczno-egzystencjalną oraz podejście systemowe. Rozdział 3. Biologiczne podłoże chorób psychicznych Wiadomo obecnie, że w chorobach psychicznych, uważnych wcześniej za endogenne, występują strukturalne i funkcjonalne zmiany w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Dzięki temu mamy możliwość lepszego zrozumienia kształtowania się psychopatologii i skuteczniejszego leczenia wielu psychiatrycznych jednostek chorobowych. Rozdział zawiera krótkie powtórzenie informacji z zakresu anatomii układu nerwowego oraz opisuje jego strukturalne i funkcjonalne zmiany w chorobach psychicznych. Rozdział 4. Procesy poznawcze Pojęciem funkcje (procesy) poznawcze określamy te spośród czynności psychicznych, które służą człowiekowi do uzyskania orientacji w otoczeniu, do zdobycia informacji o sobie samym, o swoim organizmie, pozwalają na analizowanie sytuacji, formułowanie wniosków, podejmowanie właściwych decyzji oraz skuteczne działanie. Obejmują one procesy percepcyjne (wrażanie, spostrzeżenia, wyobrażenia

Sklep: Ksiazki-medyczne.eu

OPOWIEŚCI WIGILIJNE - Andrzej Trio JagodziŃski (Płyta CD) - 2842022630

45,26 zł

OPOWIEŚCI WIGILIJNE - Andrzej Trio JagodziŃski (Płyta CD)

Książki & Multimedia > Muzyka

Nazwa - OPOWIEŚCI WIGILIJNE Autor - Andrzej Trio JagodziŃski Wydawca - Universal Music Kod EAN - 9788365344038 Rok wydania - 2016 Nośnik - Płyta CD Ilość elementów - 1 Podatek VAT - 23% Premiera - 2016-12-02

Sklep: InBook.pl

Psychologia w położnictwie i ginekologii - 2822220164

71,19 zł

Psychologia w położnictwie i ginekologii Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Medycyna > Ginekologia i położnictwo

Kolejny tom z serii "Biblioteka Położnej". W tym znajdziemy omówienie umiejętności psychologicznych niezbędnych w pracy położnej, m.in. funkcję komunikacji interpersonalnej, wymagane umiejętności asertywne i negocjacyjne, problematykę stresu w jej pracy. Przedstawiono również problemy, z którymi spotka się w kontakcie z pacjentkami: emocje towarzyszące niepłodności i ciąży, zaburzenia okresu okołoporodowego, psychologiczne problemy macierzyństwa oraz stany emocjonalne w okresie okołomenopauzalnym. Spis treści : Rozdział 1 Komunikacja interpersonalna   Definicja, cechy i funkcje komunikowania   Kompetencje komunikacyjne   Stadia komunikacji   Poziomy komunikacji interpersonalnej   Komunikacja jednokierunkowa i dwukierunkowa   Istota konstruktywnej komunikacji   Komunikacja werbalna   Komunikacja niewerbalna   Przeszkody w skutecznym komunikowaniu się i ich przezwyciężanie   Aktywne słuchanie   Rozdział 2 Asertywność i umiejętności negocjacyjne Asertywność jako metoda budowania satysfakcjonujących kontaktów zawodowych Komunikacja a konflikt   Style reakcji na konflikt   Komunikacja a negocjacje   Cechy skutecznego negocjatora   Rozdział 3 Stres w pracy położnej   Rodzaje stylów radzenia sobie ze stresem Zjawisko wypalenia zawodowego ? charakterystyka pojęcia Przyczyny i objawy zespołu wypalenia zawodowego Sygnały ostrzegawcze i przejawy wypalenia się Uwarunkowania zespołu wypalenia zawodowego w pracy położnej Profilaktyka i zasady przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego   Rozdział 4 Zadania położnej w opiece nad kobietą i jej rodziną w różnych okresach życia   Fazy życia kobiety ? charakterystyka, uwarunkowania, problemy psychosomatyczne Rozwój psychoseksualny dziecka Psychologiczne aspekty rozpoczęcia współżycia płciowego przez młodzież Problem badania ginekologicznego dziewczynek Zachowania ryzykowne dla zdrowia w okresie dojrzewania Zaburzenia odżywiania u młodzieży Psychoseksualne aspekty życia dojrzałej kobiety Rozwój psychoseksualny kobiet ? cykl reakcji seksualnej   Zachowania seksualne w ciąży, okresie klimakterium i po operacjach ginekologicznych   Zdrowie a zaburzenia seksualne   Rozdział 5 Problemy psychologiczne w niepłodności   Przygotowanie do badań diagnostycznych oraz zabiegów stosowanych w leczeniu niepłodności kobiecej i męskiej Zapłodnienie pozaustrojowe ( in vitro ) Psychologiczna sytuacja kobiety niepłodnej Diada małżeńska a niepłodność Rozdział 6 Problemy psychologiczne okresu ciąży   Psychologiczne aspekty ciąży Emocjonalne aspekty ciąży Ciąża ? okres kryzysu psychicznego Psychologiczny aspekt poronień Poronienie samoistne   Wpływ aborcji na zdrowie psychiczne i fizyczne kobiety Poród przedwczesny Wcześniactwo ? trauma dla rodziców   Poród przedwczesny a zaburzenia psychiczne   Diagnostyka prenatalna   Ciąża u dziewcząt Alkohol a ciąża   Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu   Przemoc wobec ciężarnych Rozdział 7 Rozpoznawanie i profilaktyka zaburzeń emocjonalnych okresu okołoporodowego   Przygotowanie psychiczne kobiety i jej partnera do porodu   Przeżycia rodziców związane z porodem rodzinnym   Psychologiczne aspekty karmienia piersią   Przyczyny problemów emocjonalnych kobiet w okresie okołoporodowym Zaburzenia psychiczne u kobiet w okresie okołoporodowym   Przygnębienie poporodowe (postpartum blues, baby blues)   Depresja poporodowa (postpartum depression)   Psychozy poporodowe   Depresja w czasie ciąży   Profilaktyka zaburzeń emocjonalnych okresu okołoporodowego   Edynburska Skala Depresji Poporodowej   Rozdział 8 Psychologiczne problemy okresu macierzyństwa   Późne macierzyństwo ? nowa norma w położnictwie   Specyfika opieki nad dzieckiem specjalnej troski   Rodzina niepełna   Przemoc domowa i jej konsekwencje   Rozdział 9 0 Relacje położnej z matką i jej rodziną w sytuacji choroby przewlekłej, niepełnosprawności, choroby o złym rokowaniu lub śmierci dziecka   Reakcje matki i rodziny na chorobę przewlekłą lub niepełnosprawność u dziecka   Psychologiczne problemy ciąży obumarłej i porodu martwego płodu   Reakcje matki i rodziny na wiadomość o śmierci dziecka   Rozdział 10 Implikacje zdrowotne i emocjonalne okresu menopauzalnego u kobiet   Problemy psychologiczne i emocjonalne kobiety w okresie okołomenopauzalnym i jej rodziny   Skale stosowane w psychologii w diagnostyce depresji   Skala Objawów Depresyjnych Becka   Skala Lęku i Depresji   Rozdział 11 Relacje położnej z pacjentką i jej rodziną w sytuacji choroby nagłej, choroby przewlekłej i choroby o złym rokowaniu Psychologiczne przygotowanie do badań i zabiegów diagnostycznych w ginekologii oraz opieka po ich wykonaniu     Problemy psychologiczne kobiet po radykalnych operacjach ginekologicznych   Problemy psychologiczne w opiece paliatywnej   Problemy somatyczne jako źródło problemów psychologicznych w opiece paliatywnej   Problemy psychologiczne w relacjach położnej z nieuleczalnie chorymi i ich rodzinami   Skorowidz

Sklep: Ksiazki-medyczne.eu

Niezrównana elegancja - Maria Maccari - 2836937697

53,74 zł

Niezrównana elegancja - Maria Maccari

Książki & Multimedia > Książki

Opis - "Suknia balowa musi przypominać marzenie senne i przeobrażać kobietę w istotę z tego wymiaru" stwierdził kiedyś Christian Dior, dodając iż każda kobieta powinna mieć w szafie przynajmniej jedną suknię balową, gdyż to "znakomicie wpływa na jej morale". Nie ulega wątpliwości, iż posiadanie takiej kreacji potrafi zdziałać cuda dla zdrowia psychicznego również współczesnych kobiet, kilkadziesiąt lat po tym, jak francuski krawiec haute couture przelał te słowa na papier. Kiedy to pisał, suknie wieczorowe wciąż były dla kobiet z towarzystwa symbolem statusu, a przebranie się do kolacji normą de rigueur. Od tego czasu wiele się zmieniło. Jednak ten element garderoby zachował pewien stopień ekskluzywności - gdyż nadal ma w sobie coś z marzenia sennego - a jednocześnie przeszedł swoisty proces "demokratyzacji". "Niezrównana elegancja" to książka o wiecznym pragnieniu piękna i ekskluzywności. Nazwa - Niezrównana elegancja Autor - Maria Maccari Oprawa - Twarda Wydawca - Olesiejuk Kod ISBN - 9788327433954 Kod EAN - 9788327433954 Rok wydania - 2015 Język - polski Format - 25.5x30.0cm Ilość stron - 240 Podatek VAT - 5% Premiera - 2015-11-21

Sklep: InBook.pl

Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym - 2822224499

39,99 zł

Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym Continuo

Medycyna > Psychiatria i neurologia

Monografia

Sklep: Ksiazki-medyczne.eu

szukaj w Kangoo gigant psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie cybflxebixdvbishsleb

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z gigant pl psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie cybflxebixdvbishsleb

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.064, t2=0, t3=0, t4=0.023, t=0.064

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2018 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER