jezykowa ksiegarniaht pl

- znaleziono 197 produktów w 2 sklepach

Let's Start - prenumerata roczna + audio mp3 - 2827703404

89,90 zł

Let's Start - prenumerata roczna + audio mp3 ELI PUBLISHING (ELI Magazines)

Język angielski>Czasopisma językowe>Let's Start A1 - A2

Czasopismo językowe Let's Start - prenumerata roczna (6 numerów + nagrania audio do wszystkich numerów w formacie mp3 i materiały dla nauczyciela do ściągnięcia online). Poziom A1-A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework). OPIS W JĘZYKU ANGIELSKIM: Elementary (A1-A2) An illustrated dictionary presents nouns, verbs and adjectives and forms the basis for learning vocabulary from the themes covered in the short articles, games and comic strips. Lots of articles about Anglophone culture, a photo poster, art and craft activities and stickers are also included. Topics 2014-2015

Sklep: Ettoi.pl

A Tot of English - prenumerata roczna +... - 2827703405

89,90 zł

A Tot of English - prenumerata roczna +... ELI PUBLISHING (ELI Magazines)

Język angielski>Czasopisma językowe>A Tot of English A2 - B1

Czasopismo językowe A Tot of English - prenumerata roczna (6 numerów + nagrania audio do wszystkich numerów w formacie mp3 i materiały dla nauczyciela do ściągnięcia online). Poziom A2-B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework). OPIS W JĘZYKU ANGIELSKIM : Lower intermediate (A2-B1) The magazine presents an article for discussion and an illustrated comic strip dictionary which together introduce the theme and the grammar contained in each issue. Large photo posters and extensive articles give an insight into the most interesting elements of Anglophone culture. Topics 2014-2015

Sklep: Ettoi.pl

Kid - prenumerata roczna + audio mp3 - 2827703406

89,90 zł

Kid - prenumerata roczna + audio mp3 ELI PUBLISHING (ELI Magazines)

Język angielski>Czasopisma językowe>Kid B1 - B2

Czasopismo językowe Kid - prenumerata roczna (6 numerów + nagrania audio do wszystkich numerów w formacie mp3 i materiały dla nauczyciela do ściągnięcia online). Poziom B1-B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework). -OPIS W JĘZYKU ANGIELSKIM : Intermediate (B1-B2) Created to bring students closer to contemporary English, Kid presents a wide range of current event articles and items on Anglophone culture which are ideal for class discussion. Every month Kid presents up-to-date articles while the revision games and comic strips focus on comprehension and vocabulary recall. Topics 2014-2015

Sklep: Ettoi.pl

C'est facile! - prenumerata roczna + audio... - 2827703416

89,90 zł

C'est facile! - prenumerata roczna + audio... ELI PUBLISHING (ELI Magazines)

Język francuski>Czasopisma językowe>C'est facile! A1 - A2

Czasopismo językowe C'est facile! - prenumerata roczna (6 numerów + nagrania audio do wszystkich numerów w formacie mp3 i materiały dla nauczyciela do ściągnięcia online). Poziom A1-A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Cadre Européen Commun de Référence). OPIS W JĘZYKU FRANCUSKIM : Niveau élémentaire (A1-A2) Au centre de la revue un dictionnaire illustré actif qui présente les substantifs, verbes et adjectifs et incarne la base d

Sklep: Ettoi.pl

Môme - prenumerata roczna + audio mp3 - 2827703417

89,90 zł

Môme - prenumerata roczna + audio mp3 ELI PUBLISHING (ELI Magazines)

Język francuski>Czasopisma językowe>Môme A2 - B1

Czasopismo językowe Môme - prenumerata roczna (6 numerów + nagrania audio do wszystkich numerów w formacie mp3 i materiały dla nauczyciela do ściągnięcia online). Poziom A2-B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Cadre Européen Commun de Référence). -OPIS W JĘZYKU FRANCUSKIM: Niveau pré intermédiaire (A2-B1) Un article-discussion présente le th

Sklep: Ettoi.pl

Chicos - prenumerata roczna + audio mp3 - 2827703454

89,90 zł

Chicos - prenumerata roczna + audio mp3 ELI PUBLISHING (ELI Magazines)

Język hiszpański>Czasopisma językowe>Chicos A2 - B1

Czasopismo językowe Chicos - prenumerata roczna (6 numerów + nagrania audio do wszystkich numerów w formacie mp3 i materiały dla nauczyciela do ściągnięcia online). Poziom A2-B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Marco Común Europeo De Referencia). OPIS W JĘZYKU HISZPAŃSKIM: Intermedio-bajo (A2-B1) En cada número un tema basado en actualidad permite practicar la lectura, comparar ideas en clase y aprender vocabulario, así como estructuras gramaticales. Un diccionario en formato cómic y cantidad de juegos de repaso completan los artículos ofrecidos cada mes. La revista también incluye páginas culturales sobre los países de habla espa

Sklep: Ettoi.pl

Fertig...los! - prenumerata roczna + audio... - 2827703456

89,90 zł

Fertig...los! - prenumerata roczna + audio... ELI PUBLISHING (ELI Magazines)

Język niemiecki>Czasopisma językowe>Fertig...los! A1 - A2

Czasopismo językowe Fertig...los! - prenumerata roczna (6 numerów + + nagrania audio do wszystkich numerów w formacie mp3 i materiały dla nauczyciela do ściągnięcia online). Poziom A1-A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen). OPIS W JĘZYKU NIEMIECKIM: Grundstufe (A1

Sklep: Ettoi.pl

Freunde - prenumerata roczna + audio mp3 - 2827703458

89,90 zł

Freunde - prenumerata roczna + audio mp3 ELI PUBLISHING (ELI Magazines)

Język niemiecki>Czasopisma językowe>Freunde B1 - B2

Czasopismo językowe Freunde - prenumerata roczna (6 numerów + nagrania audio do wszystkich numerów w formacie mp3 i materiały dla nauczyciela do ściągnięcia online). Poziom B1 - B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen). OPIS W JĘZYKU NIEMIECKIM: Mittelstufe (B1-B2) Die Zeitschrift enthält Artikel zum Diskutieren und viele Nachrichten über Aktuelles und Kultur der deutschsprachigen Länder. Spiele und Übungen zum Festigen, Comics und Vermischtes runden das Ganze ab und ermöglichen einen originellen und vergnüglichen Zugang zur Fremdsprache. Themen 2014-2015

Sklep: Ettoi.pl

A Tot of English - numer 4 - 2013/2014 + mp3 - 2827703477

14,90 zł

A Tot of English - numer 4 - 2013/2014 + mp3 ELI PUBLISHING (ELI Magazines)

Język angielski>Czasopisma językowe>A Tot of English A2 - B1

Czasopismo językowe A Tot of English - numer 4 - 2013/2014 (nagrania audio w formacie mp3 i materiały dla nauczyciela do ściągnięcia online). Poziom A2-B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework). OPIS W JĘZYKU ANGIELSKIM : Lower intermediate (A2-B1) The magazine presents an article for discussion and an illustrated comic strip dictionary which together introduce the theme and the grammar contained in each issue. Large photo posters and extensive articles give an insight into the most interesting elements of Anglophone culture. PRZEWODNIE TEMATY NUMERU I Love

Sklep: Ettoi.pl

Kid - numer 4 - 2013/2014 + mp3 - 2827703479

14,90 zł

Kid - numer 4 - 2013/2014 + mp3 ELI PUBLISHING (ELI Magazines)

Język angielski>Czasopisma językowe>Kid B1 - B2

Czasopismo językowe Kid - numer 4 - 2013/2014 (nagrania audio w formacie mp3 i materiały dla nauczyciela do ściągnięcia online). Poziom B1-B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework). -OPIS W JĘZYKU ANGIELSKIM : Intermediate (B1-B2) Created to bring students closer to contemporary English, Kid presents a wide range of current event articles and items on Anglophone culture which are ideal for class discussion. Every month Kid presents up-to-date articles while the revision games and comic strips focus on comprehension and vocabulary recall. PRZEWODNIE TEMATY NUMERU Tredsetters; The British icon - Aston Martin CZYM SĄ CZASOPISMA JĘZYKOWE ELI? Czasopisma językowe to ilustrowane periodyki edukacyjne o charakterze językowo-kulturowym stworzone z myślą o osobach uczących się języków obcych. Oferują bogaty wybór treści odpowiednio dobranych pod kątem odbiorców z różnych grup wiekowych oraz z uwzględnieniem wielu poziomów zaawansowania, wspierając tym samym skuteczną edukację językową na wszystkich jej etapach w zakresie poziomów od A0/A1 do C1/C2. Czasopisma językowe ELI wydawane są w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim i łacińskim . DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ CZASOPISMA JĘZYKOWE ELI? W skład bogatej kolekcji blisko trzydziestu czasopism językowych ELI wchodzą tytuły dedykowane dzieciom, nastolatkom oraz osobom dorosłym. SPECYFIKA I STRUKTURA CZASOPISM Na każde czasopismo językowe składa się artykuł przewodni poświęcony różnym wydarzeniom bieżącym ze współczesnego świata. Zbudowany jest on w oparciu o konkretne struktury i funkcje językowe oraz ukierunkowany na prezentację ciekawego słownictwa. Artykułowi głównemu towarzyszą inne artykuły prezentujące kulturę, tradycje i specyfikę krajów związanych z danym językiem obcym, a ponadto seria ćwiczeń rozwijających różne umiejętności językowe. Poszczególne czasopisma, w zależności od przedziału wiekowego, do którego są adresowane, zawierają również rekomendacje ciekawych stron internetowych, historyjki obrazkowe, gry oraz glosariusze prezentujące ciekawe słówka. ROZWÓJ KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Celem edukacyjnym czasopism, poza funkcją związaną z typowym poznawaniem słownictwa i struktur gramatycznych, jest rozwijanie i łączenie różnych kompetencji językowych czytelnika, w szczególności słuchania, czytania, pisania, mówienia oraz skutecznej komunikacji z otoczeniem. UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE Czasopisma językowe ELI znajdują zastosowanie zarówno jako atrakcyjne uzupełnienie typowych zajęć szkolnych, jak i mogą stanowić doskonałą pomoc w nauce języka w warunkach domowych. NAGRANIA AUDIO ORAZ MATERIAŁY DODATKOWE DO POBRANIA Niemal wszystkim czasopismom językowym towarzyszą materiały do odsłuchu dostarczane w formacie mp3 oraz dodatkowe materiały dla nauczyciela , które subskrybenci mogą pobrać nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.czasopisma-jezykowe.pl posługując się kodem dołączonym do każdego numeru czasopisma. PRZYGOTOWANE W OPARCIU O ESOKJ Czasopisma językowe ELI przygotowane są w oparciu o kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego .

Sklep: Ettoi.pl

Kinder - nr 1 - 2013/2014 + mp3 - 2827703518

14,90 zł

Kinder - nr 1 - 2013/2014 + mp3 ELI PUBLISHING (ELI Magazines)

Język niemiecki>Czasopisma językowe>Kinder A2 - B1

Czasopismo językowe Kinder - nr 1 - 2013/2014 (nagrania audio w formacie mp3 i materiały dla nauczyciela do ściągnięcia online). Poziom A2 - B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen). OPIS W JĘZYKU NIEMIECKIM: Untere Mittelstufe (A2-B1) Das behandelte Thema wird in jeder Nummer mithilfe eines originellen Wortschatzcomics mit Wörtern und Strukturen eingeführt. Dazu Spiele zur Vertiefung, aktuelle Nachrichten und Texte zur deutschen Tradition und Comics. PRZEWODNIE TEMATY NUMERU Alles Wissen in einem Klick CZYM SĄ CZASOPISMA JĘZYKOWE ELI? Czasopisma językowe to ilustrowane periodyki edukacyjne o charakterze językowo-kulturowym stworzone z myślą o osobach uczących się języków obcych. Oferują bogaty wybór treści odpowiednio dobranych pod kątem odbiorców z różnych grup wiekowych oraz z uwzględnieniem wielu poziomów zaawansowania, wspierając tym samym skuteczną edukację językową na wszystkich jej etapach w zakresie poziomów od A0/A1 do C1/C2. Czasopisma językowe ELI wydawane są w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim i łacińskim . DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ CZASOPISMA JĘZYKOWE ELI? W skład bogatej kolekcji blisko trzydziestu czasopism językowych ELI wchodzą tytuły dedykowane dzieciom, nastolatkom oraz osobom dorosłym. SPECYFIKA I STRUKTURA CZASOPISM Na każde czasopismo językowe składa się artykuł przewodni poświęcony różnym wydarzeniom bieżącym ze współczesnego świata. Zbudowany jest on w oparciu o konkretne struktury i funkcje językowe oraz ukierunkowany na prezentację ciekawego słownictwa. Artykułowi głównemu towarzyszą inne artykuły prezentujące kulturę, tradycje i specyfikę krajów związanych z danym językiem obcym, a ponadto seria ćwiczeń rozwijających różne umiejętności językowe. Poszczególne czasopisma, w zależności od przedziału wiekowego, do którego są adresowane, zawierają również rekomendacje ciekawych stron internetowych, historyjki obrazkowe, gry oraz glosariusze prezentujące ciekawe słówka. ROZWÓJ KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Celem edukacyjnym czasopism, poza funkcją związaną z typowym poznawaniem słownictwa i struktur gramatycznych, jest rozwijanie i łączenie różnych kompetencji językowych czytelnika, w szczególności słuchania, czytania, pisania, mówienia oraz skutecznej komunikacji z otoczeniem. UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE Czasopisma językowe ELI znajdują zastosowanie zarówno jako atrakcyjne uzupełnienie typowych zajęć szkolnych, jak i mogą stanowić doskonałą pomoc w nauce języka w warunkach domowych. NAGRANIA AUDIO ORAZ MATERIAŁY DODATKOWE DO POBRANIA Niemal wszystkim czasopismom językowym towarzyszą materiały do odsłuchu dostarczane w formacie mp3 oraz dodatkowe materiały dla nauczyciela , które subskrybenci mogą pobrać nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.czasopisma-jezykowe.pl posługując się kodem dołączonym do każdego numeru czasopisma. PRZYGOTOWANE W OPARCIU O ESOKJ Czasopisma językowe ELI przygotowane są w oparciu o kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego .

Sklep: Ettoi.pl

Môme - nr 1 - 2013/2014 + audio mp3 - 2827703651

14,90 zł

Môme - nr 1 - 2013/2014 + audio mp3 ELI PUBLISHING (ELI Magazines)

Język francuski>Czasopisma językowe>Môme A2 - B1

Czasopismo językowe Môme - nr 1 - 2013/2014 (nagrania audio w formacie mp3 i materiały dla nauczyciela do ściągnięcia online). Poziom A2-B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Cadre Européen Commun de Référence). -OPIS W JĘZYKU FRANCUSKIM: Niveau pré intermédiaire (A2-B1) Un article-discussion présente le th

Sklep: Ettoi.pl

A Tot of English - numer 3 - 2013/2014 + mp3 - 2827703652

14,90 zł

A Tot of English - numer 3 - 2013/2014 + mp3 ELI PUBLISHING (ELI Magazines)

Język angielski>Czasopisma językowe>A Tot of English A2 - B1

Czasopismo językowe A Tot of English - numer 3 - 2013/2014 (nagrania audio w formacie mp3 i materiały dla nauczyciela do ściągnięcia online). Poziom A2-B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework). OPIS W JĘZYKU ANGIELSKIM : Lower intermediate (A2-B1) The magazine presents an article for discussion and an illustrated comic strip dictionary which together introduce the theme and the grammar contained in each issue. Large photo posters and extensive articles give an insight into the most interesting elements of Anglophone culture. PRZEWODNIE TEMATY NUMERU Let

Sklep: Ettoi.pl

Ragazzi - nr 1 - 2013/2014 + audio mp3 - 2827703654

14,90 zł

Ragazzi - nr 1 - 2013/2014 + audio mp3 ELI PUBLISHING (ELI Magazines)

Język włoski>Czasopisma językowe>Ragazzi B1 - B2

Czasopismo językowe Ragazzi - nr 1 - 2013/2014 (nagrania audio w formacie mp3 i materiały dla nauczyciela do ściągnięcia online). Poziom B1-B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Quadro Comune Europeo di Riferimento). OPIS W JĘZYKU WŁOSKIM: Livello Intermedio (B1-B2) In ogni numero l

Sklep: Ettoi.pl

Todos Amigos - nr 1 - 2013/2014 + mp3 - 2827703656

14,90 zł

Todos Amigos - nr 1 - 2013/2014 + mp3 ELI PUBLISHING (ELI Magazines)

Język hiszpański>Czasopisma językowe>Todos Amigos B2 - C1

Czasopismo językowe Todos Amigos - nr 1 - 2013/2014 + mp3 (nagrania audio w formacie mp3 i materiały dla nauczyciela do ściągnięcia online). Poziom B2-C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Marco Común Europeo De Referencia). OPIS W JĘZYKU HISZPAŃSKIM: Intermedio-alto (B2-C1) Creada para potenciar el interés del alumnado en el idioma a través de temas de actualidad para ofrecer comparaciones con otros temas internacionales, así como entre las diferentes culturas de los países de habla espa

Sklep: Ettoi.pl

szukaj w Kangoo jezykowa ksiegarniaht pl

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z jezykowa ksiegarniaht pl

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.065, t2=0, t3=0, t4=0.023, t=0.065

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2017 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER