kompozyty boczkowska

- znaleziono 2 produkty w 2 sklepach

Kompozyty - 2619308620

21,00 zł

Kompozyty Politechnika Warszawska

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Podręcznik przedstawia problemy związane z projektowaniem i wytwarzaniem różnego rodzaju kompozytów, sposób ich definiowania oraz klasyfikację. Scharakteryzowano najważniejsze włókna stosowane do zbrojenia kompozytów. Omówiono problemy związane z wytwarzaniem kompozytów o osnowie polimerowej, metalicznej i ceramicznej. Spis treści: PRZEDMOWA Część I. OGÓLNE PROBLEMY PROJEKTOWANIA I WYTWARZANIA KOMPOZYTÓW (opracował S. Wojciechowski) 1. Definicja kompozytów i ich klasyfikacja 1.1. Definicja kompozytów 1.2. Klasyfikacja kompozytów 2. Ogólne wytyczne projektowania struktury kompozytów 2.1. Wstęp 2.2. Właściwości sumaryczne i wynikowe 3. Ogólne informacje o kompozytach konstrukcyjnych 4. Włókna stosowane do zbrojenia kompozytów 4.1. Wstęp 4.2. Włókna szklane 4.3. Włókna boru 4.4. Włókna węglowe 4.5. Włókna organiczne 4.6. Wyroby z włókna szklanego, węglowego i organicznego, służące do zbrojenia kompozytów 4.7. Inne włókna 4.8. Dopuszczalny promień zginania włókna 4.9. Problemy rozwoju produkcji włókien do zbrojenia kompozytów 5. Problemy wytwarzania kompozytów o osnowie metalicznej 5.1. Wstęp 5.2. Główne problemy związane ze zbrojeniem włóknami 5.3. Powierzchnia rozdziału włókno-osnowa i procesy degradacji włókna w osnowach metalicznych 5.4. Wybrane przykłady metod łączenia włókna z ciekłą osnową 5.5. Wybrane przykłady metod łączenia włókna z osnową przez przeróbkę plastyczną lub zgrzewanie 5.6. Podstawowe metody wykorzystujące metalurgię proszków 5.7. Kompozyty metaliczne zbrojone cząstkami 5.8. Kompozyty in situ - metody otrzymywania i właściwości 6. Problemy wytwarzania kompozytów o osnowie ceramicznej 6.1. Wstęp 6.2. Rodzaje osnowy ceramicznej 6.3. Wybrane metody wytwarzania 6.4. Przykłady kompozytów z osnową ceramiczną 7. Problemy związane z upowszechnieniem stosowania kompozytów 8. Osiągnięcia w zakresie stosowania kompozytów 8.1. Kompozyty o osnowie polimerowej 8.2. Kompozyty o osnowie metalicznej 8.3. Kompozyty o osnowie ceramicznej Literatura do Cz. I Część II. KOMPOZYTY POLIMEROWE (rozdziały: 9, 12.1, 12.2 i 13 opracował J. Kapuściński, pozostałe rozdziały - A. Boczkowska) 9. Wprowadzenie 10. Materiały stosowane do wytwarzania kompozytów polimerowych 11. Polimery stosowane jako osnowa w kompozytach 11.1. Duroplasty 11.2. Termoplasty 12. Kompozyty włókniste - wybrane zagadnienia 12.1. Właściwości kompozytów włóknistych 12.2. Technika sycenia a właściwości kompozytów 13. Kompozyty proszkowe 13.1. Napełniacze proszkowe 13.2. Właściwości kompozytów proszkowych 13.3. Warstwy licowe 14. Kompozyty warstwowe i hybrydowe 14.1. Kompozyty warstwowe 14.2. Kompozyty hybrydowe 15. Wybrane metody jednostkowej produkcji kompozytów polimerowych 15.1. Formowanie ręczne 15.2. Formowanie natryskowe 15.3. Formowanie próżniowe 15.4. Formowanie ciśnieniowo-próżniowe 15.5. Formowanie w autoklawie 15.6. Formowanie między dwiema formami sztywnymi 15.7. Formowanie za pomocą gumowego stempla 15.8. Formowanie w zamykanych formach dwudzielnych 16. Nowoczesne wielkoseryjne metody wytwarzania kompozytów polimerowych i ich zastosowania 16.1. Pultruzja 16.2. Metoda SMC 16.3. Metoda BMC 16.4. Metoda ciągłego nawijania 17. Problemy techniczne i ekonomiczne recyklingu kompozytów polimerowych Literatura do Cz. II Część III. PODSTAWY MECHANIKI TECHNICZNEJ KOMPOZYTÓW (opracował K. Puciłowski) 18. Modelowanie ośrodków niejednorodnych anizotropowych 19. Opis właściwości fizycznych 20. Wpływ symetrii struktury na opis właściwości kompozytów 21. Kompozyty z włóknem ciągłym 22. Kompozyty z włóknem krótkim 23. Oznaczanie stałych technicznych kompozytów. Badania doświadczalne 24. Kryterium zniszczenia kompozytów 25. Hipotezy wytężeniowe 26. Prognozowanie właściwości kompozytów warstwowych 27. Podstawowe zasady projektowania z zastosowaniem kompozytów Literatura do Cz. III

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Kompozyty - 2857651710

19,60 zł

Kompozyty Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Książki

W skrypcie przedstawiono problemy związane z projektowaniem i wytwarzaniem różnego rodzaju kompozytów, sposób ich definiowania oraz klasyfikację. Scharakteryzowano najważniejsze włókna stosowane do zbrojenia kompozytów. Omówiono problemy związane z wytwarzaniem kompozytów o osnowie polimerowej, metalicznej i ceramicznej.

Sklep: Booknet.net.pl

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z kompozyty - boczkowska

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.085, t2=0, t3=0, t4=0.044, t=0.085

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2019 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER