krainaksiazek european banking union 20123949

- znaleziono 57 produktów w 12 sklepach

Lure of Technocracy - 2854218647

267,49 zł

Lure of Technocracy Polity Press

Książki / Literatura obcojęzyczna

Over the past 25 years, Jurgen Habermas has presented whatis arguably the most coherent and wide-ranging defence of theproject of European unification and of parallel developmentstowards a politically integrated world society. In developing hiskey concepts of the transnationalisation of democracy and theconstitutionalisation of international law, Habermas offers themain players in the struggles over the fate of the European Union(the politicians, the political parties and the publics of themember states) a way out of the current economic and politicalcrisis, should they choose to follow it. In the title essay Habermas addresses the challenges and threatsposed by the current banking and public debt crisis in the Eurozonefor European unification. He is harshly critical of theincrementalist, technocratic policies advocated by the Germangovernment in particular, which are being imposed at the expense ofthe populations of the economically weaker, crisis-strickencountries and are undermining solidarity between the member states.He argues that only if the technocratic approach is replaced by adeeper democratization of the European institutions can theEuropean Union fulfil its promise as a model for how rampant marketcapitalism can once again be brought under political control at thesupranational level. This volume reflects the impressive scope of Habermas?s recentwritings on European themes, including theoretical treatments ofthe complex legal and political issues at stake, interventions oncurrent affairs, and reflections on the lives and works of majorEuropean philosophers and intellectuals. Together the essaysprovide eloquent testimony to the enduring relevance of the work ofone of the most influential and far-sighted public intellectuals inthe world today, and are essential reading for all philosophers,legal scholars and social scientists interested in European andglobal issues.

Sklep: Libristo.pl

Financial Markets and Institutions - 2869753088

250,21 zł

Financial Markets and Institutions Cambridge University Press

Książki / Literatura obcojęzyczna

Written for undergraduate and graduate students of finance, economics and business, the third edition of Financial Markets and Institutions provides a fresh analysis of the European financial system. Combining theory, empirical data and policy, this successful textbook examines and explains financial markets, financial infrastructures, financial institutions and the challenges of financial supervision and competition policy. The third edition features greater discussion of the financial and euro crises, including extensive analysis of their causes and impact, as well as their remedies. New material covers unconventional monetary policies, the Banking Union, the Basel 3 capital adequacy framework for banking supervision, macroprudential policies and state aid control applied to banks. The new edition also features wider international coverage, with greater emphasis on comparisons with countries outside the European Union.

Sklep: Libristo.pl

Bibliografia edycjii i studiów o literaturze polskiego Renesansu i Baroku 1995-2009 - Tomasz Lawenda (oprac.) - 2848491001

22,12 zł

Bibliografia edycjii i studiów o literaturze polskiego Renesansu i Baroku 1995-2009 - Tomasz Lawenda (oprac.)

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Książka odzwierciedla dynamiczny rozwój prac historyczno-literackich w ostatnich piętnastu latach i ma ambicje przedstawienia aktualnego stanu badań wszystkich ośrodków naukowych w kraju. Prezentowana bibliografia rejestruje studia i rozprawy naukowe dotyczące renesansu w literaturze polskiej oraz osobny dział edycji, obejmujący łącznie autorów XVI wieku i barokowych: za umowną datę końcową uznano rok 1750, choć nie pominięto twórczości Józefa Baki. Nazwa - Bibliografia edycjii i studiów o literaturze polskiego Renesansu i Baroku 1995-2009 Autor - Tomasz Lawenda (oprac.) Oprawa - Miękka Wydawca - Neriton Kod ISBN - 9788375431841 Kod EAN - 9788375431841 Wydanie - 1 Rok wydania - 2010 Język - polski Format - 14.5x20.5cm Ilość stron - 233 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Zwierściadłko panienek chrystyjańskich - Marcin Czechowic - 2858092430

27,64 zł

Zwierściadłko panienek chrystyjańskich - Marcin Czechowic

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Traktat religijny koryfeusza polskich unitarian, humanisty i biblisty zawiera wykładnię doktryny arianizmu we wczesnym stadium jej rozwoju. Dzieło z 1582 r., napisane piękną, jędrną polszczyzną jest znakomitym przykładem aplikacji metod filologicznych do celów polemiki wyznaniowej (wobec Kościoła katolickiego) i konstytuowania doktryny braci polskich. Edycja Zwierściadłka (z unikatu zachowanego w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk) przyczyni się do lepszego rozpoznania protestanckiego profilu piśmiennictwa polskiego renesansu. Nazwa - Zwierściadłko panienek chrystyjańskich Autor - Marcin Czechowic Oprawa - Twarda Wydawca - Neriton Kod ISBN - 9788375431995 Kod EAN - 9788375431995 Wydanie - 1 Rok wydania - 2011 Język - polski Seria wydawnicza - Humanizm Polski Format - 15.0x21.0cm Ilość stron - 353 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Stosunki Międzynarodowe 52 2/2016 - 2844126828

21,00 zł

Stosunki Międzynarodowe 52 2/2016 scholar

Czasopisma

W numerze [Contents]STUDIA [STUDIES]Irena Popiuk-Rysińska: Od orędzia Roosevelta do Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030. Kwestia rozwoju na forum Narodów Zjednoczonych [From Roosevelt

Sklep: Prolibri.pl

Stosunki Międzynarodowe 52 2/2016 - 2855349047

17,48 zł

Stosunki Międzynarodowe 52 2/2016 SCHOLAR

Czasopisma i periodyki / Czasopisma

W numerze [Contents] STUDIA [STUDIES] Irena Popiuk-Rysińska: Od orędzia Roosevelta do Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030. Kwestia rozwoju na forum Narodów Zjednoczonych [From Roosevelt’s Address to the 2030 Sustainable Development Goals. The Issue of Development in the United Nations], doi 10.7366/020909611201601, s. 9–36; Stanisław Bieleń: NATO – czas przewartościowań [NATO – A Time of Redefinitions], doi 10.7366/020909611201602, s. 37–50; Stanisław Parzymies: Francja w stosunkach międzynarodowych. Mocarstwo europejskie czy globalne? [France in International Relations. A European or Global Power?], doi 10.7366/020909611201603, s. 51–74; Grażyna Michałowska: Sytuacja dzieci w Chinach w świetle standardów międzynarodowych [The Situation of Children in China in Light of International Standards], doi 10.7366/020909611201604, s. 75–92; Natalia Kohtamäki: Europejska agencja nadzoru bankowego w systemie bezpieczeństwa finansowego Unii Europejskiej [The European Banking Authority in the EU Financial Security System], doi 10.7366/020909611201605, s. 93–108; Tomasz Grzegorz Grosse: Geopolityczne strategie państw mniejszych i peryferyjnych – przykład Polski w Unii Europejskiej [Geopolitical Strategies of Minor and Peripheral States: The Example of Poland in the European Union], doi 10.7366/020909611201606, s. 109–132; Agnieszka Szpak: Status „małych zielonych ludzików” w konflikcie zbrojnym na Ukrainie [The Status of ‘Little Green Men’ in the Armed Conflict in Ukraine], doi 10.7366/020909611201607, s. 133–152; Agata Kleczkowska: Palestyna – państwo nieuznawane [Palestine – An Unrecognised State], doi 10.7366/020909611201608, s. 153–176; Serge Sur: La Charte des Nations Unies interdit-elle le recours à la force armée? [Does the Charter of the United Nations Prohibit the Use of Armed Force?], doi 10.7366/020909611201609, s. 177–188; Katarzyna Czornik: Hard power a soft power w polityce zagranicznej Arabii Saudyjskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Casus Bahrajnu i Jemenu [Hard and Soft Power in Saudi Arabia’s Foreign Policy in the Second Half of the 21st Century. The Case of Bahrain and Yemen], doi 10.7366/020909611201610, s. 189–210; Marek Rewizorski: BRICS in the G20? The Involvement of Rising Powers in the Premier Forum of Global Governance, doi 10.7366/020909611201611, s. 211–222; Bartosz Konrad Jankowski: Chińska Republika Ludowa jako wschodzący donator pomocy rozwojowej [The People’s Republic of China as an Emerging Donor of Development Assistance], doi 10.7366/020909611201612, s. 223–246; Karolina Zielińska: Relacje z krajami Afryki Subsaharyjskiej a sytuacja międzynarodowa Izraela w latach 1956–1973 [Sub-Saharan Africa in Israel’s Foreign Policy 1956–1973], doi 10.7366/020909611201613, s. 247–270; İpek Aynuksa: Ali Ufkî Bey (Wojciech Bobowski) – Well-Known Musician, Forgotten Political Figure. A Luminary in the 600 Years of Turkish–Polish Diplomatic Relations, doi 10.7366/020909611201614, s. 271–284; Hanna Schreiber: Metoda etnograficzna w badaniu stosunków międzynarodowych – uwagi wstępne [The Ethnographic Method as a Research Method in International Relations – Preliminary Remarks], doi 10.7366/020909611201615, s. 285–302; Oskar Pietrewicz: Korea Północna w dyskursie akademicko-eksperckim w Chinach [North Korea in the Academic and Expert Discourse in China], doi 10.7366/020909611201616, s. 303–321. SPRAWOZDANIA [REPORTS] Weronika Garbacz, Anna Pochylska, Anna Walkowiak: Sprawozdanie z Konferencji „70 lat Organizacji Narodów Zjednoczonych: Silna ONZ. Lepszy świat” – 3 listopada 2015 roku [Report on the Conference on 70 years of the United Nations „A Stronger UN. A Better World” – 3 November 2015], s. 323–348. RECENZJE [REVIEWS] Roman Kuźniar: Irena Popiuk-Rysińska, Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie [The Evolution of the UN’s Collective Security System after the Cold War], s. 349–354; Diana Stelowska-Morgulec: Grażyna Michałowska, Hanna Schreiber (red.), Kultura w stosunkach międzynarodowych. Tom 1: Zwrot kulturowy [[Culture in International Relations. Volume I: Cultural Turn], s. 355–358; Iwona Wyciechowska: Anna Potyrała, Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec problemu uchodźstwa. Geneza, istota i praktyka aktywności [The United Nations and the Refugee Problem. Genesis, Essence and Practice], s. 359–364; Hanna Schreiber: Jacek Czaputowicz (red.), Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności [European Studies. The Challenges of Interdisciplinarity], s. 365–372; Jan Rowiński, Rafał Tuszyński: Ewa Trojnar (red.), The Taiwan Issues, s. 373–376; Karina Jędrzejowska: Bartosz Jankowski, Udział Polski w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju [Poland’s Involvement in International Development Cooperation], s. 377–381; Wojciech Kostecki: Anna Wojciuk, Imperia wiedzy: edukacja i nauka jako czynniki siły państw na arenie międzynarodowej [Empires of Knowledge: Education and Science as Factors of State Power in the International Arena], s. 381–385.

Sklep: Literacka.pl

Stosunki Międzynarodowe 52 2/2016 - 2854167579

17,90 zł

Stosunki Międzynarodowe 52 2/2016 SCHOLAR

Polityka i politologiaKsiążki

W numerze [Contents]STUDIA [STUDIES]Irena Popiuk-Rysińska: Od orędzia Roosevelta do Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030. Kwestia rozwoju na forum Narodów Zjednoczonych [From Roosevelt

Sklep: NaszaSzkolna.pl

Stosunki Międzynarodowe 52 2/2016 - 2857807464

18,70 zł

Stosunki Międzynarodowe 52 2/2016 Scholar

CzasopismaPolityka międzynarodowa. Dyplomatyka

W numerze [Contents]STUDIA [STUDIES]Irena Popiuk-Rysińska: Od orędzia Roosevelta do Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030. Kwestia rozwoju na forum Narodów Zjednoczonych [From Roosevelt?s Address to the 2030 Sustainable Development Goals. The Issue of Development in the United Nations], doi 10.7366/020909611201601, s. 9?36;Stanisław Bieleń: NATO ? czas przewartościowań [NATO ? A Time of Redefinitions], doi 10.7366/020909611201602, s. 37?50;Stanisław Parzymies: Francja w stosunkach międzynarodowych. Mocarstwo europejskie czy globalne? [France in International Relations. A European or Global Power?], doi 10.7366/020909611201603, s. 51?74;Grażyna Michałowska: Sytuacja dzieci w Chinach w świetle standardów międzynarodowych [The Situation of Children in China in Light of International Standards], doi 10.7366/020909611201604, s. 75?92;Natalia Kohtamäki: Europejska agencja nadzoru bankowego w systemie bezpieczeństwa finansowego Unii Europejskiej [The European Banking Authority in the EU Financial Security System], doi 10.7366/020909611201605, s. 93?108;Tomasz Grzegorz Grosse: Geopolityczne strategie państw mniejszych i peryferyjnych ? przykład Polski w Unii Europejskiej [Geopolitical Strategies of Minor and Peripheral States: The Example of Poland in the European Union], doi 10.7366/020909611201606, s. 109?132;Agnieszka Szpak: Status ?małych zielonych ludzików? w konflikcie zbrojnym na Ukrainie [The Status of ?Little Green Men? in the Armed Conflict in Ukraine], doi 10.7366/020909611201607, s. 133?152;Agata Kleczkowska: Palestyna ? państwo nieuznawane [Palestine ? An Unrecognised State], doi 10.7366/020909611201608, s. 153?176;Serge Sur: La Charte des Nations Unies interdit-elle le recours ? la force armée? [Does the Charter of the United Nations Prohibit the Use of Armed Force?], doi 10.7366/020909611201609, s. 177?188;Katarzyna Czornik: Hard power a soft power w polityce zagranicznej Arabii Saudyjskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Casus Bahrajnu i Jemenu [Hard and Soft Power in Saudi Arabia?s Foreign Policy in the Second Half of the 21st Century. The Case of Bahrain and Yemen], doi 10.7366/020909611201610, s. 189?210;Marek Rewizorski: BRICS in the G20? The Involvement of Rising Powers in the Premier Forumof Global Governance, doi 10.7366/020909611201611, s. 211?222;Bartosz Konrad Jankowski: Chińska Republika Ludowa jako wschodzący donator pomocy rozwojowej [The People?s Republic of China as an Emerging Donor of Development Assistance], doi 10.7366/020909611201612, s. 223?246;Karolina Zielińska: Relacje z krajami Afryki Subsaharyjskiej a sytuacja międzynarodowa Izraela w latach 1956?1973 [Sub-Saharan Africa in Israel?s Foreign Policy 1956?1973], doi 10.7366/020909611201613, s. 247?270;?pek Aynuksa: Ali Ufkî Bey (Wojciech Bobowski) ? Well-Known Musician, Forgotten PoliticalFigure. A Luminary in the 600 Years of Turkish?Polish Diplomatic Relations, doi 10.7366/020909611201614, s. 271?284;Hanna Schreiber: Metoda etnograficzna w badaniu stosunków międzynarodowych ? uwagi wstępne [The Ethnographic Method as a Research Method in International Relations ? Preliminary Remarks], doi 10.7366/020909611201615, s. 285?302;Oskar Pietrewicz: Korea Północna w dyskursie akademicko-eksperckim w Chinach [North Korea in the Academic and Expert Discourse in China], doi 10.7366/020909611201616, s. 303?321.SPRAWOZDANIA [REPORTS]Weronika Garbacz, Anna Pochylska, Anna Walkowiak: Sprawozdanie z Konferencji ?70 lat Organizacji Narodów Zjednoczonych: Silna ONZ. Lepszy świat? ? 3 listopada 2015 roku [Report on the Conference on 70 years of the United Nations ?A Stronger UN. A Better World? ? 3 November 2015], s. 323?348.RECENZJE [REVIEWS]Roman Kuźniar: Irena Popiuk-Rysińska, Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie [The Evolution of the UN?s Collective Security System after the Cold War], s. 349?354;Diana Stelowska-Morgulec: Grażyna Michałowska, Hanna Schreiber (red.), Kultura w stosunkachmiędzynarodowych. Tom 1: Zwrot kulturowy [[Culture in International Relations. Volume I: Cultural Turn], s. 355?358;Iwona Wyciechowska: Anna Potyrała, Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec problemu uchodźstwa. Geneza, istota i praktyka aktywności [The United Nations and the Refugee Problem. Genesis, Essence and Practice], s. 359?364;Hanna Schreiber: Jacek Czaputowicz (red.), Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności [European Studies. The Challenges of Interdisciplinarity], s. 365?372;Jan Rowiński, Rafał Tuszyński: Ewa Trojnar (red.), The Taiwan Issues, s. 373?376;Karina Jędrzejowska: Bartosz Jankowski, Udział Polski w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju [Poland?s Involvement in International Development Cooperation], s. 377?381;Wojciech Kostecki: Anna Wojciuk, Imperia wiedzy: edukacja i nauka jako czynniki siły państw na arenie międzynarodowej [Empires of Knowledge: Education and Science as Factors of State Power in the International Arena], s. 381?385.

Sklep: Booknet.net.pl

Finding Legal Information a Guide to Print & Electronic Sour - 2212828465

193,20 zł

Finding Legal Information a Guide to Print & Electronic Sour Chandos Publishing Ltd

Nauki humanistyczne

This book is an accessible and easy-to-use directory of legal information sources for librarians, lawyers, students and anyone needing legal information. The book covers mainly British and European Union law and includes general material and the main subject areas, including online and Internet sources. It also lists reference material, such as legal dictionaries and directories. The book is essentially a directory of information sources, with publishing details (including ISBN), and short comments where useful. Electronic sources are mentioned where relevant, with details of scope and any limitations of coverage. Its key features include: it is comprehensive and up-to-date (covering electronic sources and important legal developments, including civil procedure and human rights), and covers the massive expansion of information on the web and online services. It is based on the author's considerable experience - thus, he has gained a detailed and wide ranging understanding and appreciation of users' needs and areas of interest. He works at the London Metropolitan University library. Practical and easy-to-use, the book is aimed at academic and law librarians. Lawyers and students will also find the book invaluable. Its contents include: Introduction, General and primary material, Main subject areas (includes established texts and substantial works only; reference to the most important and electronic legal sources) - banking/financial services; civil procedure/courts/legal system; constitutional/administrative/public law/human rights; criminal law; employment law; environmental law; equity and trusts; European Union law; family law; land law/property law; torts. Its reference material includes: dictionaries, directories, research guides, Main legal publishers Indexes - legal and author indexes.

Sklep: Albertus.pl

The Euro Experiment - 2869640984

134,28 zł

The Euro Experiment Cambridge University Press

Książki / Literatura obcojęzyczna

How and why did the euro crisis happen? What are the implications for the economic and political future of Europe? The euro is an extraordinary political and economic experiment, the results of which are still highly uncertain. This book, written by a leading commentator on the economics of the European Union, provides a clear and analytical guide to the euro experiment and the subsequent crisis. Written in a balanced way that is neither pro-euro nor euro-sceptic, it explains the political forces that helped to create and maintain the single currency. Further, it argues that the recent crisis can be best understood in terms of six fundamental issues: sovereign debt, banking, private debt, macroeconomic imbalances, defective economic governance, and the interplay of national and European politics. This accessible account will appeal to a wide readership, including general readers and students as well academics and policymakers working in banking and public policy.

Sklep: Libristo.pl

Global Economics Past, Present & Future - 2857670640

66,80 zł

Global Economics Past, Present & Future DIFIN

Biznes, EkonomiaEkonomiaWydawnictwa naukowe i popularno-naukowe

The book provides an overview of the different concepts and scenarios of events resulting from the globalized world, technological revolutions, changes in management paradigms and ways of managing companies and organizations.Chapters of current book are connected with mentioned problems from the theoretical and practical point of view, and especially describe the following areas: Globalization and Challenges Civilizations Face in the Post-Global Approach; Global Powers: Theory, History and Prospects; the Relationship Between Financial Participation and Economic Results . the Mechanism; Integrated Model of Sustainable Enterprise . the Role of Organizational Trust; Sustainable Business Models in Contemporary Organization; Technological Banking Innovation; Institutional Analysis of Corporate Governance; European Integration in the Field of Industrial Relation. Discrepancy or Convergence; State Aid as an Instrument of Supporting Enterprises in the European Union; Role of the European Parliament in the EU Budget; the Dissimilarity of Fiscal Policy in the EU and Poland; the Importance of Employment Structure for the Competitiveness of the Polish Economy; Local Public Services´ Demand Side Factors´ Structure in Estonian Municipalities; the Economic Crisis in Estonia: Labour Costs and Productivity Aspect; Competencies of Innovative Polish Enterprises; Waste Management System - Lublin Case Study of Innovative Company; Waste Management as a Sustainable Business; and Learning Styles of Polish Managers in Multidimensional Context.You are invited to read all these articles witch are included in present publication. Authors, from many countries with different academic background, hope that it could be interesting for future research and discussion.

Sklep: Booknet.net.pl

Rapture - 2869676393

43,87 zł

Rapture New Generation Publishing

Książki / Literatura obcojęzyczna

Countries are busy merging into one: European Union, African Union, United Arab Emirates and now the North America Union (Canada, USA and Mexico. Currency is being replaced by plastic cards: Solo, Credit card, Master card, Debit Card etc and Bit Coin Virtual Digital Currency. The World is being plagued by Mass Media Entertainment, Poverty, Economy meltdown, Terrorism, Fraud, Debts, Rising cost of living, Family break ups, civil unrest among other earthly woes which are seriously distracting and disturbing the general public and Christians alike. The reality of the mark of the beast and rapture is now just a matter of time. Picture an 'alien race attack on various countries', American Dollar hyperinflation, a major world disaster or unity of EU and NAU forcing mankind to unite as one to establish a world government and economy system then the Anti-Christ comes to take over. Then picture: Bit Coin or another Crypto-currency and Veri-chip or electronic tattoos merging together as the new banking/identity system requiring the chip or tattoo to be implanted or tattooed upon the hand or fore head as the 666, with this there will be no need for a physical currency note and Bank plastic cards. Then the government of that day forces the general population to accept this new 'currency in Veri-Chip or electronic tattoo' system or be labelled as terrorism financier, tax evader. fraudster/identity theft and other nasty names and then you are sentenced to death after being 'tortured for information' for failing to comply. Its high time Religious leaders wake up and influence Politicians/Government Officials and the general public rather than continue preaching about riches on earth among others. Rapture will take place..(Matthew 24:29-31) Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken: And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. HAVE YOU GIVEN YOUR LIFE TO CHRIST....DO YOU KNOW THAT WE WILL ONE DAY FACE DEATH OR BE RAPTURED OR IGNORED DUE TO YOUR SIN. THEN ARE YOU READY TO SPEND ENTERNITY IN HEAVEN OR HELL

Sklep: Libristo.pl

SŁOWNIK TERMINOLOGII GOSPODARCZEJ angielsko-polski 1 BANKOWOŚĆ-FINANSE-PRAWO wyd.2 - 2825666364

49,00 zł

SŁOWNIK TERMINOLOGII GOSPODARCZEJ angielsko-polski 1 BANKOWOŚĆ-FINANSE-PRAWO wyd.2 C.H. BECK

Gospodarkaangielsko-polski, polsko-angielskiSłowniki językowe

DICTIONARY OF ECONOMIC TERMS BANKING. FINANCE. LAW covers approx. 20000 terms from: ? penal, adrninistrative and International law, ? economics, ? finance, ? banking and stock exchange, ? Insurance, ? seaborne and airborne transport. It also includes Iexical items and expressions strictly related to the European Union, names and abbreviations of its institutions, aid and structural programmes, word arrangements and phrases typical for the wordings used in EU acts and documents. Iwona Kienzler - translator, author of numerous books regarding business correspondence in foreign languages, dictionaries and lexicons. She is also engaged in education, translation and writing auxiliary books for learning foreign languages.

Sklep: Booknet.net.pl

Dictionary of Economic Terms Polish-English. Polsko-angielski słownik terminologii gospodarczej. Tom II - 2829795786

67,62 zł

Dictionary of Economic Terms Polish-English. Polsko-angielski słownik terminologii gospodarczej. Tom II C.H. Beck

Książki ogólne / biznes i ekonomia

SŁOWNIK TERMINOLOGII GOSPODARCZEJ. BANKOWOŚĆ. FINANSE. PRAWO zawiera ok. 20 000 haseł z dziedziny: - prawa karnego, administracyjnego i międzynarodowego, - ekonomii, - finansów, - bankowości i obrotu giełdowego, - ubezpieczeń, - transportu morskiego i lotniczego. Znajdują się w nim także hasła i słownictwo ściśle związane z Unią Europejską, nazwy oraz skróty instytucji Wspólnoty, programów pomocowych i strukturalnych, zestawienia wyrazów i zwrotów frazeologicznych w brzmieniu występującym w ustawach lub innych dokumentach unijnych. DICTIONARY OF ECONOMIC TERMS BANKING. FINANCES. LAW covers approx. 20 000 terms from: penal, administrative and international law, economics, finances, banking and stock exchange, insurance, seaborne and airborne transport. It also includes lexical items and expressions strictly related to the European Union, names and abbreviations of its institutions, aid and structural programmes, word arrangements and phrases typical for the wordings used in EU acts and documents.

Sklep: Księgarnia.Poltax.waw.pl

Introduction to Global Fianancial Markets - 2212824962

157,50 zł

Introduction to Global Fianancial Markets Palgrave Macmillan

Inne 1

An Introduction to Global Financial Markets provides an accessible introduction to the world's principal financial markets and institutions. This new edition has been extensively updated to include the latest developments in the field:* Latest European Union developments* Deregulation, and its affects, on the banking systems in USA, Japan etc.* Changes in Europe's Futures and Options exchanges* The aftermath of the collapse of the 'tiger economies'Providing comprehensive coverage of commercial and investment banking, foreign exchange, money and bond markets, trade finance, stock markets, and options, futures and other derivatives, this book is the ideal primer for those who require a basic understanding or are new to the world of finance. This book does not aim to provide coverage of the theory of the subject, but rather draws on the author's teaching and training experience in explaining these topics to those new to the field.

Sklep: Albertus.pl

szukaj w Kangoo krainaksiazek european banking union 20123949

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z krainaksiazek european banking union 20123949

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.62, t2=0, t3=0, t4=0.045, t=0.62

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2018 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER