krainaksiazek 1 jornadas de estudiantes de h y f de la c la t y la m mexicanas 20045485

- znaleziono 121 produktów w 12 sklepach

1a Jornadas De Estudiantes De Ha Y Fa De La Ca, La Ta Y La Ma Mexicanas - 2853022597

479,99 zł

1a Jornadas De Estudiantes De Ha Y Fa De La Ca, La Ta Y La Ma Mexicanas

Książki Obcojęzyczne>Nieprzypisane

Las Primeras Jornadas De Estudiantes De Historia Y FilosofĂ­a De La Ciencia, La TecnologĂ­a Y La Medicina Mexicanas Tuvieron Lugar Entre Los DĂ­as 12 Y 13 De Agosto De 2009 En El Centro De DifusiĂłn De Ciencia Y TecnologĂ­a Del Instituto PolitĂ

Sklep: Gigant.pl

Spalona Żywcem Wyd. Kieszonkowe - Souad - 2846246553

11,15 zł

Spalona Żywcem Wyd. Kieszonkowe - Souad

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Pierwsze na świecie świadectwo ofiary zbrodni honorowej. Miała siedemnaście lat i zakochała się: zhańbiła rodzinę. Więc rodzina wydała na nią wyrok śmierci... Pokochała go pierwszą miłością. Myślała, że się z nią ożeni. Ale ukochany zniknął, a ona odkryła, że jest w ciąży. A w jej świecie to najcięższa zbrodnia... W zapomnianej przez Boga wiosce w Cisjordanii kobiety są warte mniej niż zwierzęta domowe. Tu mężczyzna jest panem życia i śmierci żony, córki, siostry. Brat może bezkarnie zabić siostrę, matka - córkę, kolejną bezużyteczną dziewczynkę, jaka się urodzi. Tu kobiecie odbiera się godność, a nawet życie zgodnie z odwiecznym obyczajem i uświęconą tradycją. A śmierć jest karą dla dziewczyny, która zhańbi rodzinę. Tak jak Souad. Wyrok wydaje jej ojciec. Szwagier dokonuje egzekucji. Oblewa Souad benzyną i podpala... SOUAD przeżyła - cudem, ale rodzina usiłowała zabić ją nawet w szpitalu. Na zawsze jednak pozostanie straszliwie okaleczona - na ciele i duszy. I wciąż musi się ukrywać; dopóki żyje, jej rodzinę okrywa hańba. Spalona żywcem, opublikowana pod pseudonimem szokująca opowieść o piekle, jakim było jej dzieciństwo i młodość, stała się międzynarodowym bestsellerem. Wydana w 37 w krajach książka przerywa tabu milczenia wobec istniejącej nadal w krajach muzułmańskich barbarzyńskiej tradycji. Nieludzkiego obyczaju, prawa mężczyzn, na mocy którego co najmniej pięć tysięcy kobiet pada co roku ofiarą zbrodni honorowej. Nazwa - Spalona Żywcem Wyd. Kieszonkowe Autor - Souad Oprawa - Miękka Wydawca - Amber Kod ISBN - 9788324159406 Kod EAN - 9788324159406 Wydanie - 1 Rok wydania - 2016 Tłumacz - 31182,maria rostworowska; Format - 110 x 175 x 14 Ilość stron - 224 Podatek VAT - 5% Premiera - 2016-06-23

Sklep: InBook.pl

Polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe francuskich przyimków temporalnych rzeczownikowym wykładnikiem aspektu - 2619308793

36,00 zł

Polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe francuskich przyimków temporalnych rzeczownikowym wykładnikiem aspektu Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne

HUMANISTYKA

Przedmiotem niniejszej pracy są francuskie przyimki temporalne z wbudowanymi rzeczownikami aspektowymi oraz ich polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe. Określenie rzeczownik aspektowy jest tłumaczeniem francuskiego nom aspectuel, który to termin stosuje A.-M. Berthonneau (1989:521-525) na oznaczenie m. in. takich rzeczowników jak commencement, debut, milieu, fin, cours, courant, fil, np. w wyrażeniach au debut de, au milieu de, ą la fin de, au cours de, au fil del. Nie wszystkie jednak rzeczowniki aspektowe będą w pracy uwzględnione, a jedynie te, które zawierają w swoim znaczeniu sem ?początek", ?środek" i ?koniec". Interesujące nas rzeczowniki aspektowe wchodzą w skład wielu konstrukcji o funkcji przyimkowej zarówno w języku francuskim (np. au debut de, au commencement de, au milieu de, a la fin de, au bout de itd.), jak i polskim (np. na początku, w początkach, w środku, w połowie, pod koniec, z końcem itd.). Wszystkie te konstrukcje traktować będziemy jako przyimki, klasę przyimków bowiem rozumiemy ekstensywnie, jako klasę otwartą, obejmującą zarówno elementy proste, jak i złożone, pełniące funkcje przyimków. Spis treści: WSTĘP 1. PRZEDMIOT i CEL PRACY 2. KORPUS 3. PODZIAŁ PRACY WYKAZ SKRÓTÓW ROZDZIAŁ I. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE PRACY 1. RZECZOWNIKI ASPEKTOWE  2. DEFINICJA PRZYIMKA  3. SYNTAGMA PRZYIMKOWA  4. SEMANTYKA PRZYIMKA  5. PODZIAŁ MORFOLOGICZNY PRZYIMKÓW  6. PRZYIMKI ZŁOŻONE A SYNTAGMA PRZYIMKOWA  6.1. Kryteria wydzielania przyimków złożonych w języku francuskim  6.2. Kryteria wydzielania przyimków złożonych w języku polskim  7. CHARAKTER OTWARTY KLASY PRZYIMKÓW  8. ASPEKT PRAGMATYCZNY W OPISIE PRZYIMKÓW  9. KATEGORIE SEMANTYCZNE RZECZOWNIKÓW POPRZYIMKOWYCH  10. TYPY LOKALIZACYJNE OKOLICZNIKÓW CZASU  11. ZASADY OPISU KONTRASTYWNEGO PRZYIMKÓW ROZDZIAŁ II. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKICH PRZYIMKÓW TEMPORALNYCH Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM ZAWIERAJĄCYM SEM ?POCZĄTEK" 1. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKICH PRZYIMKÓW TEMPORALNYCH Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM DEBUT  1.1. Polskie ekwiwalenty au debut de  1.1.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów au debut de  1.1.1.1. au debut de + N ?> na początku + NQ  1.1.1.2. au debut de + N ?Y z początkiem + ND  1.1.1.3. au debut de + N ?> w początkach + NQ  1.1.1.4. au debut de + N ?> z początku + N^  1.1.1.5. au debut de + N ?> z początków + ND  1.1.1.6. au debut de + N ?> w początku + ND  1.1.1.7. au debut de + N ?> u progu + ND  1.1.1.8. au debut de + N ?? w zaraniu + NQ  1.1.1.9. au debut de + N ?Y z nastaniem + ND  1.1.1.10. au debut de + N?> w początkowym okresie + ND  1.1.1.11. au debut de + N?> w pierwszych dniach + ND  1.1.1.12. Polskie przekłady konstrukcji au debut de + nazwa pory dnia  1.1.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa au debut de  1.1.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.2. Polskie ekwiwalenty depuis le debut de  1.2.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów depuis le debut de  1.2.1.1. depuis le debut de + N ?> od początku + ND  1.2.1.2. depuis le debut de + N ?> od początków + ND  1.2.1.3. depuis le debut de + N ?> od samego początku + NQ  1.2.1.4. depuis le debut de + N ?>_/uż od początku + ND  1.2.1.5. depuis le debut de + N ?> na początku + ND  1.2.1.6. depuis le debut de + N ?? orf + ND  1.2.1.7. depuis le debut de + N ?? z początkiem + ND  1.2.1.8. depuis le debut de + N ?> od chwili + ND (eksplicytacja) + ND  1.2.1.9. depuis le debut de + N ?> od zarania + ND  1.2.1.10. depuis le debut de + N ?> zdanie podrzędne czasowe wprowadzone przez odkąd, od kiedy, od chwili kiedy  1.2.1.11. Polskie przekłady konstrukcji depuis le debut de + nazwa pory dnia / części doby  1.2.1.12. Inny sposób przekładu  1.2.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa depuis le debut de  1.2.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.3. Polskie ekwiwalenty des le debut de  1.3.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów des le debut de  1.3.1.1. Odpowiedniki lokatywne des le debut de  1.3.1.1.1. des le debut de + N ?> w początkach + ND  1.3.1.1.2. des le debut de + N -> z początkiem + ND  1.3.1.1.3. des le debut de + N ?> już z początkiem + ND  1.3.1.1.4. des le debut de + N -*już na początku + ND  1.3.1.1.5. des le debut de + N ?> na początku + ND  1.3.1.1.6. des le debut de + N -? w początku + ND  1.3.1.2. Odpowiedniki ablatywne des le debut de  1.3.1.2.1. des le debut de + N ?? od początku + ND  1.3.1.2.2. des le debut de + N ?? odpoczątków + ND  1.3.1.2.3. des le debut de + N -^już od pierwszej chwili + NQ  1.3.1.2.4. Polski przekład konstrukcji des le debut de + nazwa pory dnia  1.3.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa des le debut de  1.3.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.3.3.1. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników lokatywnych  1.3.3.2. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników ablatywnych  1.4. Polskie ekwiwalenty debut  1.4.1. debut + N -? na początku + ND  1.4.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa debut  1.4.3. Charakterystyka polskiego odpowiednika na początku  1.5. Polskie ekwiwalenty en ce debut de  1.5.1. Inwentarz i egzemplifikacj a polskich ekwiwalentów en ce debut de  1.5.1.1. en ce debut de + N ?> w początkach + ND  1.5.1.2. en ce debut de + N ?> na początku + ND  1.5.1.3. en ce debut de + N?> w tym zaraniu + ND  1.5.1.4. en ce debut d'annee ?> z okazji Nowego Roku  1.5.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa en ce debut de  1.5.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.6. Polskie ekwiwalenty a partir du debut de  1.6.1. Inwentarz i egzemplifikacj a polskich ekwiwalentów a partir du debut de  1.6.1.1. a partir du debut de + N ?> od początku + ND  1.6.1.2. a partir du debut de + N ?> poczynając od początku + ND  1.6.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa a partir du debut de  1.6.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.7. Polskie ekwiwalenty avant le debut de  1.7.1. Inwentarz i egzemplifikacj a polskich ekwiwalentów avant le debut de  1.7.1.1. zdanie z negacją + avant le debut de + N ?> zdanie z negacją+przed początkiem + ND  1.7.1.2. zdanie z negacją + avant le debut de + N ?> zdanie bez negacji + dopiero od początku + ND  1.7.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa mant le debut de  1.7.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.8. Polskie ekwiwalenty des les debuts de  1.8.1. des les debuts de + N ?tjuż od początków + No  1.8.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa des les debuts de  1.8.3. Charakterystyka polskiego odpowiednikayuż odpoczątkówD  1.9. Polskie ekwiwalenty jusqu'au debut de  1.9.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów jusqu'au debut de  1.9.1.1. jusqu'au debut de + N ?> aż do początków + ND  1.9.1.2. jusqu'au debut de + N ?> do początku + ND  1.9.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa jusqu 'au debut de  1.9.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.10. Polskie ekwiwalenty dans les debuts de  1.10.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów dans les debuts de  1.10.1.1. dans les debuts de + N ?> w początkach + ND  1.10.1.2. dans les debuts de + N ?> z początków + ND  1.10.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa dans les debuts de  1.10.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.11. Polskie ekwiwalenty depuis les debuts (memes) de  1.11.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów depuis les debuts (memes) de  1.11.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa depuis les debuts (memes) de  1.11.3. Charakterystyka przekładów  1.12. Polskie ekwiwalenty en debut de  1.12.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów en debut de  1.12.1.1. en debut de + N ?> na początku + ND  1.12.1.2. Polskie przekłady konstrukcji en debut de + nazwa pory dnia  1.12.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa en debut de  1.12.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.13. Polskie ekwiwalenty apres le debut de  1.13.1. (x +) apres les debuts de + N ?> (x +)po rozpoczęciu + ND  1.13.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa apres le debut de  1.13.3. Charakterystyka polskiego odpowiednika po rozpoczęciu^  1.14. Polskie ekwiwalenty au tout debut de  1.14.1. au tout debut de + N ?> w początkach + ND  1.14.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa au tout debut de  1.14.3. Charakterystyka przekładu  1.15. Polskie ekwiwalenty aux debuts de  1.15.1. aux debuts de + N ?> w początkach + ND  1.15.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa aux debuts de  1.15.3. Charakterystyka polskiego odpowiednika wpoczątkachD  1.16. Polskie ekwi walenty jusqu'apres le debut de  1.16.1. jusqu'apres le debut de + N -? zdanie czasowe  1.16.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa jusqu 'apres le debut de  1.16.3. Charakterystyka przekładu  1.17. Polskie ekwiwalenty vers le debut de  1.17.1. vers le debut de + ti ?> na początku + ND  1.17.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa vers le debut de  1.17.3. Charakterystyka przekładu 2. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKICH PRZYIMKÓW TEMPORALNYCH Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM COMMENCEMENT  2.1. Polskie ekwiwalenty au commencement de  2.1.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów au commencement de  2.1.1.1. au commencement de + N?? na początku + ND  2.1.1.2. au commencement de + N ?> z początkiem + ND  2.1.1.3. au commencement de + N?> w początkach + ND  2.1.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa au commencement de  2.1.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  2.2. Polskie ekwiwalenty avant le commencement de  2.2.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów avant le commencement de  2.2.1.1. avant le commencement de + N ?> przed początkiem + ND  2.2.1.2. avantle commencement de + N ?> przed rozpoczęciem + ND  2.2.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa avant le commencement de  2.2.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  2.3. Polskie ekwiwalenty depuis le commencement de  2.3.1. depuis le commencement de + N ?? od początku + ND  2.3.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa depuis le commencement de  2.3.3. Charakterystyka przekładu 3. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKICH PRZYIMKÓW TEMPORALNYCH Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM AUBE  3.1. Polskie ekwiwalenty a Uaube de  3.1.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów a Uaube de  3.1.1.1. a Uaube de + N ?> w zaraniu + Np  3.1.1.2. a Uaube de + N ?> na progu + ND  3.1.1.3. a Uaube de + N ?> w początkach + ND  3.1.1.4. a Uaube de + N ?> z początkiem + ND  3.1.1.5. a Uaube de + N ?> na początku + ND  3.1.1.6. a Uaube de + N ?> na samym początku + ND  3.1.1.7. a Uaube de + N ?> u zarania + ND  3.1.1.8. a Uaube de + N ?> ND + o świcie + ND (nazwa dnia)  3.1.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa a Uaube de  3.1.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  3.2. Polskie ekwiwalenty jusqu'a Uaube de  3.2.1. jusqu'a Uaube de + N ?> aż do początków + ND  3.2.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa jusqu'a Uaube de  3.2.3. Charakterystyka polskiego odpowiednika aż do początków & 4. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKICH PRZYIMKÓW TEMPORALNYCH Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM SEUIL  4.1. Polskie ekwiwalenty au seuil de  4.1.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów au seuil de  4.1.1.1. au seuil de + N ?? na progu + ND  4.1.1.2. au seuil de + N ?> u progu + ND  4.1.1.3. au seuil de + N ?> na początku + ND  4.1.1.4. au seuil de + N ?> tuż przed + NN  4.1.1.5. au seuil de + N ?> przed+ NN  4.1.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa au seuil de  4.1.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  4.2. Polskie ekwiwalenty sur le seuil de  4.2.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów sur le seuil de  4.2.1.1. sur le seuil de + N ?> u progu + ND  4.2.1.2. sur le seuil de + N ?Y z początkiem + ND  4.2.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa sur le seuil de  4.2.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 5. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKICH PRZYIMKÓW TEMPORALNYCH Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM ORIGINE  5.1. Polskie ekwiwalenty a l'origine de  5.1.1. a l'origine de + N ?> w zaraniu + ND  5.1.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa d l'origine de  5.1.3. Charakterystyka przekładu  5.2. Polskie ekwiwalenty depuis l'origine de  5.2.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów depuis l'origine de  5.2.1.1. depuis Uorigine de + N ?> od początku + ND (eksplicytacja) + ND  5.2.1.2. depuis 1'origine des temps ?> od początków dziejów  5.2.1.3. depuis 1'origine des siecles ?> od niezliczonych stuleci  5.2.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa depuis 1'origine de  5.2.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 6. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKIEGO PRZYIMKA TEMPORALNEGO Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM AURORE (A L'AUROREDE)  6.1. a 1'auwre de + N -=? o świcie + ND  6.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa a l'aurore de  6.3. Charakterystyka polskiego odpowiednika o świcieD 7. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKIEGO PRZYIMKA TEMPORALNEGO Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM ENTREE (A L 'ENTREE DE)  7.1. a 1'entree de + N ?> na początku + Np  7.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa a 1'entree de  7.3. Charakterystyka polskiego odpowiednika napoczątkuD 8. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKIEGO PRZYIMKA TEMPORALNEGO Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM OREE (A L 'OREE DE)  8.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów d l'oree de  8.1.1. a 1'oree de + N ?? w zaraniu + ND  8.1.2. a 1'oree de + N?? na samym początku + ND  8.1.3. Inny sposób przekładu  8.1.4. Przykład błędnego tłumaczenia  8.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa a 1'oree de  8.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 9. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKIEGO PRZYIMKA TEMPORALNEGO Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM BORD (AU BORD DE)  9.1. au bordde + N ?> u progu + NQ  9.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa au bord de  9.3. Charakterystyka przekładu  10. UWAGI KOŃCOWE ROZDZIAŁ III POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKICH PRZYIMKÓW TEMPORALNYCH Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM ZAWIERAJĄCYM SEM ?ŚRODEK"     1. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKICH PRZYIMKÓW TEMPORALNYCH Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM MILIEU  1.1. Polskie ekwiwalenty au milieu de  1.1.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów au milieu de  1.1.1.1. au milieu de + N ?> w połowie + ND  1.1.1.2. au milieu de + N -> w środku + ND  1.1.1.3. au milieu de + N -> wśród + ND  1.1.1.4. au milieu de + N ?? ve samym środku + ND  1.1.1.5. au milieu de + N ?> w czasie + ND  1.1.1.6. a? milieu de + N -> w + NM  1.1.1.7. au milieu de + N ?$ z połowy + ND  1.1.1.8. au milieu de + ~H^w chwili + ND  1.1.1.9. au milieu de + N ?> w szczytowym okresie + ND  1.1.1.10. au milieu de + N -> podczas + ND  1.1.1.11. au milieu de + N -> w trakcie + ND  1.1.1.12. Polski przekład konstrukcji au milieu de + nazwa pory dnia  1.1.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa au milieu de  1.1.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.2. Polskie ekwiwalenty vers le milieu de  1.2.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów vers le milieu de  1.2.1.1. vers le milieu de + N ?> w połowie + ND  1.2.1.2. vers le milieu de + N ?> około połowy + ND  1.2.1.3. vers le milieu de + N ?> mniej więcej w połowie + ND  1.2.1.4. vers le milieu de + N ?> w pełni + ND  1.2.1.5. Polskie przekłady konstrukcji vers le milieu de + nazwa pory dnia / części  1.2.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa vers le milieu de  1.2.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.3. Polskie ekwiwalenty des le milieu de  1.3.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów des le milieu de  1.3.1.1. des le milieu de + N ?? od połowy + NQ  1.3.1.2. des le milieu de + N?Y w połowie + NQ  1.3.1.3. des le milieu de + N ?>już odpołowy + ND  1.3.1.4. Polski przekład konstrukcji des le milieu de + nazwa pory dnia  1.3.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa des le milieu de  1.3.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.4. Polskie ekwiwalenty jusąu 'au milieu de  1.4.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentówj'w.y 1.4.1.1. jusąu 'au milieu de + N ?> aż do połowy + NQ  1.4.1.2. jusąu 'au milieu de + N ?> do połowy + ND  1.4.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa jusąu 'au milieu de  1.4.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.5. Polskie ekwiwalenty a partir du milieu de  1.5.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów a partir du milieu de  1.5.1.1. a partir du milieu de + N?> odpołowy + NQ  1.5.1.2. a partir du milieu de + N ?> poczynając odpołowy + NQ  1.5.1.3. a partir du milieu de + N -^począwszy odpołowy + ND  1.5.1.4. a partir du milieu de + N -> w połowie + ND  1.5.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa a partir du milieu de  1.5.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.6. Polskie ekwiwalenty depuis le milieu de  1.6.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów depuis le milieu de  1.6.1.1. depuis le milieu de + N?? od połowy + NQ  1.6.1.2. depuis le milieu de + N -$ w połowie + ND  1.6.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa depuis le milieu de  1.6.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.7. Polskie ekwiwalenty avant le milieu de  1.7.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów avant le milieu de  1.7.1.1. avant le milieu de + N ?? przed połową + ND  1.7.1.2. avant le milieu de + N ?> aż do połowy + ND  1.7.1.3. avant le milieu de + N ?> nim minie NMn  1.7.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa avant le milieu de  1.7.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.8. Polskie ekwiwalenty en milieu de  1.8.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów en milieu de  1.8.1.1. en milieu de + N ?> w połowie + Np  1.8.1.2. Polskie przekłady konstrukcji en milieu de + nazwa pory dnia  1.8.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa en milieu de  1.8.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.9. Polskie ekwiwalenty au beau milieu de  1.9.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów au beau milieu de  1.9.1.1. au beau milieu de + N ?> wpół + ND  1.9.1.2. au beau milieu de + N ?> w samym środku + Np  1.9.1.3. Polski przekład konstrukcji au beau milieu de + nazwa pory dnia  1.9.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa au beau milieu de  1.9.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.10. Polskie ekwiwalenty enplein milieu de  1.10.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów enplein milieu de  1.10.1.1. enplein milieu de + N ?> w samym środku + ND  1.10.1.2. Polski przekład konstrukcji enplein milieu de + nazwa pory dnia  1.10.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa enplein milieu de  1.10.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.11. Polskie ekwiwalenty apres le milieu de  1.11.1. apres le milieu de + N?> w drugiej połowie + ND  1.11.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa apres le milieu de  1.11.3. Charakterystyka przekładu  1.12. Polskie ekwiwalenty jusąue vers le milieu de  1.12.1. jusąue vers le milieu de + N ?> do połowy + Np  1.12.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa jusąue vers le milieu de  1.12.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 2. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKIEGO PRZYIMKA TEMPORALNEGO Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM COEUR (AU COEUR (MEME) DE)  2.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów au coeur (meme) de  2.1.1. au coeur de + N ?> w samym sercu + ND  2.1.2. au coeur de + N ?> w środku + ND  2.1.3. au coeur de + N?> w pełni + ND  2.1.4. au coeur de + N ?> w + NM  2.1.5. au coeur meme de + N ?> w + NM  2.1.6. au coeur de + N ?? w połowie + ND  2.1.7. au coeur de + N ?> podczas + ND  2.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa au coeur (meme) de  2.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  3. UWAGI KOŃCOWE ROZDZIAŁ IV. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKICH PRZYIMKÓW TEMPORALNYCH Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM ZAWIERAJĄCYM SEM ?KONIEC" 1. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKICH PRZYIMKÓW TEMPORALNYCH Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM FIN  1.1. Polskie ekwiwalenty a lafin de  1.1.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów a lafin de  1.1.1.1. a lafin de + N ->pod koniec + ND  1.1.1.2. a lafin de + N -> w końcu + ND  1.1.1.3. a lafin de + N ?>przy końcu + ND  1.1.1.4. a lafin de + N ??z końca + ND  1.1.1.5. a lafin de + N ?> z końcem + ND  1.1.1.6. a lafin de + N ?? u schyłku + ND  1.1.1.7. a lafin de + N^>po + NM  1.1.1.8. a lafin rfe + N ?? u końca + ND  1.1.1.9. a lafin de + N ?>po zakończeniu + ND  1.1.1.10. a lafin de + N ?> na zakończenie + ND  1.1.1.11. a lafin de + N ?> na końcu + ND  1.1.1.12. a lafin de + N -> w ostatnich latach + ND  1.1.1.13. a lafin de + N ?> w późnym + NM  1.1.1.14. a lafin de + N ?> zdanie podrzędne czasowe  1.1.1.15. a lafin de + N ?> zdanie współrzędne  1.1.1.16. a lafin de + N ?> imiesłów czasownikowy uprzedni + N  1.1.1.17. Inny sposób przekładu  1.1.1.18. Polskie przekłady konstrukcji a lafin de + nazwa pory dnia ?> późny + NU/NN  1.1.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa a lafin de  1.1.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.2. Polskie ekwiwalentyjusqu'a lafin de  1.2.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów jusqu'a lafin de  1.2.1.1. jusqu'a lafin de + N ?? aż do końca + ND  1.2.1.2. jusqu'a lafin de + N ?> do końca + ND  1.2.1.3. jusqu'a lafin de + N ?> aż do ukończenia + ND  1.2.1.4. jusqu'h lafin de + N ?> do zakończenia + ND  1.2.2. Charakterystyka semantyczna i składniowajusqu'a lafin de  1.2.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.3. Polskie ekwiwalenty vers lafin de  1.3.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów vers lafin de  1.3.1.1. vers lafin de + N ?> pod koniec + ND  1.3.1.2. vers lafin de + N ?> w końcu + ND  1.3.1.3. vers lafin de + N ?> z końcem + ND  1.3.1.4. vers lafin de + N ?> przy końcu + Np  1.3.1.5. Polskie przekłady konstrukcji vers lafin de + nazwa pory dnia  1.3.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa vers lafin de  1.3.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.4. Polskie ekwiwalenty des lafin de  1.4.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów des lafin de  1.4.1.1. Odpowiedniki lokatywne des lafin de  1.4.1.1.1. des lafin de + N ?> w końcu + ND  1.4.1.1.2. des lafin de + N -> pod koniec + ND  1.4.1.1.3. des lafin de + N ?>już w końcu + NQ  1.4.1.1.4. des lafin de + N ?> z końcem + ND  1.4.1.1.5. des lafin de + N ?>_/?żz końcem + NQ  1.4.1.1.6. des lafin de + N ?> u schyłku + ND  1.4.1.1.7. des lafin de + N ?> od razu po + NM  1.4.1.2. Odpowiedniki ablatywne des lafin de  1.4.1.2.1. des lafin de + N ->już od końca + ND  1.4.1.2.2. des lafin de + N-> od końca + ND  1.4.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa des lafin de  1.4.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.5. Polskie ekwiwalenty enfin de  1.5.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów enfin de  1.5.1.1. enfin de + N ?> pod koniec + ND  1.5.1.2. enfin de + N ?> u kresu + ND  1.5.1.3. enfin de + N ?> w końcu + ND  1.5.1.4. enfin de + N -^przy końcu + ND  1.5.1.5. enfin de + N ?? u końca + ND  1.5.1.6. enfin de + N ?>z końcem + ND  1.5.1.7. enfin de + N ?>po ukończeniu + ND  1.5.1.8. enfin de + N ?> na zakończenie + ND  1.5.1.9. Polskie przekłady konstrukcji enfin de + nazwa pory dnia  1.5.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa enfin de  1.5.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.6. Polskie ekwiwalenty fin  1.6.1. Inwentarz i egzemplifikacj a polskich ekwiwalentów fin  1.6.1.1. fin + N ?> pod koniec + ND  1.6.1.2. fin + N -> w końcu + ND  1.6.1.3. fin + N -> z końcem + ND  1.6.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa fin  1.6.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.7. Polskie ekwiwalenty mant {nieme) la fin de  1.7.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów avant (nieme) la fin de  1.7.1.1. avant lafin de + N ?> przed końcem + ND  1.7.1.2. avant lafin de + N ?> jeszcze przed końcem + ND  1.7.1.3. zdanie z negacją+ avant lafin de + N ?-> zdanie bez negacji + dopiero pod koniec + ND  1.7.1.4. avant lafin de + N ?> zdanie podrzędne czasowe  1.7.1.5. Inny sposób przekładu  1.7.1.6. Polskie przekłady konstrukcji avant lafin de + nazwa pory dnia ?> przed + NN  1.7.1.7. avant meme lafin de + N ?> jeszcze przed końcem + NQ  1.7.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa avant (meme) lafin de  1.7.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.8. Polskie ekwiwalenty a partir de lafin de  1.8.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów a partir de lafin de  1.8.1.1. a partir de lafin de + N ?> od końca + ND  1.8.1.2. a partir de lafin de + N ?> poczynając od końca + ND  1.8.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa a partir de lafin de  1.8.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.9. Polskie ekwiwalenty depuis lafin de  1.9.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów depuis lafin de  1.9.1.1. depuis lafin de + N ?> od końca + ND  1.9.1.2. depuis lafin de + N ?> z końcem + ND  1.9.1.3. depuis lafin de + N ?>pod koniec + ND  1.9.1.4. depuis lafin de + N ?> od zakończenia + ND  1.9.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa depuis lafin de  1.9.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.10. Polskie ekwiwalenty a l'extremefin de  1.10.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów a l'extremefin de  1.10.1.1. a l'extremefin de + N ?> pod sam koniec + ND  1.10.1.2. a l'extremefin de + N ?> w samym końcu + ND  1.10.1.3. al'extremefin de + N ?> w ostatnich latach + ND  1.10.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa   1.10.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.11. Polskie ekwiwalenty en cettefin de  1.11.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów en cettefin de  1.11.1.1. en cettefin de + N ?> w końcu + ND  1.11.1.2. Inny sposób przekładu  1.11.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa en cettefin de  1.11.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.12. Polskie ekwiwalenty tout a lafin de  1.12.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów tout a lafin de  1.12.1.1. tout a lafin de + N ?? pod sam koniec + ND  1.12.1.2. tout a la fin de + N ?> pod koniec + ND  1.12.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa tout a lafin de  1.12.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.13. Polskie ekwiwalenty a lafin  1.13.1. a la fin + N ?> pod koniec + ND  1.13.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa a la fin  1.13.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.14. Polskie ekwiwalenty apres la fin de  1.14.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów apres la fin de  1.14.1.1. apres la fin de + N -? po zakończeniu + ND  1.14.1.2. apres la fin de + N -^ po + NM  1.14.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa apres la fin de  1.14.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.15. Polskie ekwiwalenty sur la fin de  1.15.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów sur la fin de  1.15.1.1. sur la fin de + N ?? pod koniec + ND  1.15.1.2. sur la fin de + N ?> u schyłku + ND  1.15.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa sur la fin de  1.15.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.16. Polskie ekwiwalenty avec la fin de  1.16.1. avec la fin de + N ?> pod koniec + N  1.16.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa avec la fin de  1.16.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.17. Polskie ekwiwalenty dans cettefin de  1.17.1. dans cettefin de + nazwa pory dnia ?> w + NM  1.17.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa dans cettefin de  1.17.3. Charakterystyka przekładu  1.18. Polskie ekwiwalenty dans la fin de  1.18.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów dans la fin de  1.18.1.1. dans la fin de + N ?> pod koniec + ND  1.18.1.2. Polskie przekłady konstrukcji dans la fin de + nazwa pory dnia ?> w + NM  1.18.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa dans lafin de  1.18.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.19. Polskie ekwiwalenty des avant la fin de  1.19.1. des avant lafin de + N ?> jeszcze przed końcem + ND  1.19.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa des avant lafin de  1.19.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.20. Polskie ekwiwalenty des cettefin de  1.20.1. des cettefin de + N ?>już w końcu + ND  1.20.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa des cettefin de  1.20.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.21. Polskie ekwiwalenty des lafin  1.21.1. des lafin + N -> od końca + ND  1.21.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa des lafin  1.21.3. Charakterystyka przekładu  1.22. Polskie ekwiwalenty en cette extremefin de  1.22.1. en cette extremefin de + N ?> w samym końcu + ND  1.22.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa en cette extremefin de  1.22.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  1.23. Polskie ekwiwalenty vers lafin  1.23.1. vers lafin + N -> pod koniec + ND  1.23.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa vers lafin  1.23.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 2. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKICH PRZYIMKÓW TEMPORALNYCH Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM TERMĘ  2.1. Polskie ekwiwalenty au termę de  2.1.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów au termę de  2.1.1.1. CM termę de + N ?> pod koniec + ND  2.1.1.2. au termę de + N ?> u kresu + NQ  2.1.1.3. au termę de + N ->po + NM  2.1.1.4. OM termę de + N ?> po zakończeniu + ND  2.1.1.5. au termę de + N ?? po upływie + ND  2.1.1.6. au termę de + N ?> w wyniku + ND  2.1.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa au termę de  2.1.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  2.2. Polskie ekwiwalentyJ?^M'aM termę de  2.2.1. jusqu'au termę de + N ?? aż do końca + ND  2.2.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa_/M^M'aM termę de  2.2.3. Charakterystyka polskiego odpowiednika aż do końcaD  2.3. Polskie ekwiwalenty vers le termę de  2.3.1. vers le termę de + N ?? pod koniec + ND  2.3.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa vers le termę de  2.3.3. Charakterystyka polskiego odpowiednika pod koniec^ 3. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKIEGO PRZYIMKA TEMPORALNEGO Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM BOUT (AU BOUT DE)  3.1. Charakterystyka semantyczna i składniowa au bout de  3.2. Polskie ekwiwalenty au bout de  3.2.1. Au bout de + N (nazwa jednostki miary czasu)  3.2.1.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów au bout de  3.2.1.1.1. au bout de + N ?> po + NM  3.2.1.1.2. au bout de + N?? po upływie + No  3.2.1.1.3. au bout de + N -> za + NB  3.2.1.1.4. au bout de + N ?> zdanie współrzędne  3.2.1.2. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  3.2.2. Au bout de + ~N (nazwa jednostki miary nie będącej miarą czasu)  3.2.2.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów au bout de  3.2.2.1.1. au bout de + N -^ po + NM  3.2.2.1.2. au bout de + N ?> po przejechaniu + ND  3.2.2.1.3. au bout de + N ?> po przejściu + ND  3.2.2.1.4. au bout de + N ?> zdanie podrzędne czasowe  3.2.2.2. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  3.2.3. Au bout de + N (nazwa jednostki miary czasu) + de + N  3.2.3.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów au bout de  3.2.3.1.1. au bout de + ~N-)po + NM  3.2.3.1.2. au bout de + N ?^ po upływie + ND  3.2.3.1.3. au bout de + N ?> odpowiednik zdaniowy  3.2.3.2. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  3.2.4. Au bout de + N (nazwa jednostki miary czasu tworząca deskrypcję określoną)  3.2.4.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów au bout de  3.2.4.1.1. au bout de + N ?> pod koniec + ND  3.2.4.1.2. au bout de + N ?> z końcem + ND  3.2.4.1.3. au bout de + N ?> przy końcu + ND  3.2.4.1.4. au bout de + N ?> u końca + NQ  3.2.4.1.5. Polski przekład konstrukcji au bout de + nazwa części doby  3.2.4.2. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników  3.2.5. Au bout de + Nnt  3.2.5.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów au bout de  3.2.5.1.1. au bout de + N ?> u kresu + ND  3.2.5.1.2. au bout de + N -4 po + NM  3.2.5.1.3. au bout de + N ?> imiesłów przysłówkowy uprzedni  3.2.5.2. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 4. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKIEGO PRZYIMKA TEMPORALNEGO Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM ISSUE (A L'LSSUEDE)  4.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów a l'issue de  4.1.1. a l'issue de + N ?> na zakończenie + ND  4.1.2. a l'issue de + N ?> na + NM  4.1.3. a l'issue de + N ?> po + NM  4.1.4. a l'issue de + N ?f po ukończeniu + ND  4.1.5. a l'issue de + N ?> forma imiesłowu przymiotnikowego czynnego czasownika kończyć + NB  4.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa a l'issue de  4.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 5. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKIEGO PRZYIMKA TEMPORALNEGO Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM DECLIN (A U DECL1N DE)  5.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów au declin de  5.1.1. OM declin de + N ?> u schyłku + ND  5.1.2. a? declin de + N ?? pod koniec + ND  5.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa au declin de  5.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 6. UWAGI KOŃCOWE ZAKOŃCZENIE  WYKAZ ŹRÓDEŁ PRZYKŁADÓW  BIBLIOGRAFIA

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

French Music (Ita) - 2852817976

419,99 zł

French Music (Ita) IMPORTS

Muzyka>Rock

1. Printemps 2. Debussy, Claude - 1. Tres Modere (Orchestrated By 3. Debussy, Claude - 2. Modere (Orchestrated By Henri 4. Prelude A L'apres-midi D'un Faune, L. 86 5. Debussy, Claude - Original Version 6. Nocturnes 7. Debussy, Claude - 1. Nuages (Orchestral Version) 8. Debussy, Claude - 2. Fetes (Orchestral Version) 9. Debussy, Claude - 3. Sirenes (Orchestral Version) 10. La Mer 11. L'orchestre De La Suisse Romande - 1. From Dawn Ti 12. L'orchestre De La Suisse Romande - 2. Play Of The 13. L'orchestre De La Suisse Romande - 3. Dialogue Of 14. Debussy, Claude - Rhapsody For Clarinet & Orchestr 101. Images For Orchestra 102. Debussy, Claude - 1. Gigues (Original Version) 103. Images For Orchestra (Original Version) 104. Debussy, Claude - 1. Par Les Rues Et Par Les Chemi 105. Debussy, Claude - 2. Les Parfums De La Nuit (2. Ib 106. Debussy, Claude - 3. Le Matin D'un Jour De Fete (2 107. Images For Orchestra 108. Debussy, Claude - 3. Rondes De Printemps (Original 109. Jeux Poeme Danse 110. Debussy, Claude - Original Version 111. Khamma 112. Debussy, Claude - Prelude (Orch. Charles Koechlin) 113. Debussy, Claude - Tableau 1 (Orch. Charles Koechli 114. Debussy, Claude - Tableau 2 (Orch. Charles Koechli 115. Debussy, Claude - Tableau 3 (Orch. Charles Koechli 116. Danse Tarantelle Styrienne L. 69 117. Debussy, Claude - Orchestrated Ravel 201. Le Martyre De Saint Sebastien - Mystere 202. Debussy, Claude - 1. La Cour Des Lys (Original Ver 203. Debussy, Claude - 2. La Chambre Magique (Original 204. Debussy, Claude - 3. Le Concile Des Faux Dieux (Or 205. Debussy, Claude - 4. Le Laurier Blesse (Original V 206. Debussy, Claude - 5. Le Paradis (Original Version) 207. 6 Epigraphes Antiques 208. Debussy, Claude - Pour Invoquer Pan, Dieu Du Vent 209. Debussy, Claude - Pour Un Tombeau Sans Nom (Arr. A 210. Debussy, Claude - Pour Que La Nuit Soit Propice (A 211. Debussy, Claude - Pour La Danseuse Aux Crotales (A 212. Debussy, Claude - Pour L'egyptienne (Arr. Ansermet 213. Debussy, Claude - Pour Remercier La Pluie Au Matin 214. Marche Ecossaise 215. Debussy, Claude - Original Version 301. La Boite A Joujoux, L. 128 302. Debussy, Claude - Prelude (Orchestrated Andre Capl 303. Debussy, Claude - Premier Tableau (Orchestrated An 304. Debussy, Claude - Deuxieme Tableau (Orchestrated A 305. Debussy, Claude - Troisieme Tableau (Orchestrated 306. Debussy, Claude - Quatrieme Tableau (Orchestrated 307. Debussy, Claude - Epilogue (Orchestrated Andre Cap 308. Petite Suite 309. Debussy, Claude - 1. En Bateau (Orchestrated By He 310. Debussy, Claude - 2. Cortege (Orchestrated By Henr 311. Debussy, Claude - 3. Menuet (Orchestrated By Henri 312. Debussy, Claude - 4. Ballet (Orchestrated By Henri 313. Pavane Pour Une Infante Defunte 314. L'orchestre De La Suisse Romande - Orchestral Vers 315. Valses Nobles Et Sentimentales 316. Ravel, Maurice - For Orchestra 317. Alborada Del Gracioso 318. L'orchestre De La Suisse Romande - Original Versio 401. Pelleas Et Melisande (Original Version) 402. Rehfuss, Heinz - Je Ne Pourrai Plus Sortir (Act 403. Rehfuss, Heinz - Pourquoi Pleures-tu? (Act 1) 404. L'orchestre De La Suisse Romande - Je Suis Perdu A 405. L'orchestre De La Suisse Romande - Voici Ce Qu'il 406. Bouvier, Helene - Qu'en Dites-vous? (Act 1) 407. Bouvier, Helene - Interlude...il Fait Sombre...hoe 408. Mollet, Pierre - Vous Ne Savez Pas...c'est Au Bord 409. L'orchestre De La Suisse Romande - Interlude (Act 410. Rehfuss, Heinz - Ah, Ah, Tout Va Bien (Act 2) 411. Rehfuss, Heinz - Voyons, Donne-moi Ta Main (Act 412. L'orchestre De La Suisse Romande - Interlude (Act 413. Mollet, Pierre - Oui, C'est Ici, Nous Y Sommes ( 414. Danco, Suzanne - Mes Longs Cheveux Descendent (A 415. Mollet, Pierre - Je Les Tiens Dans Les Mains (Ac 416. Rehfuss, Heinz - Que Faites-vous Ici? (Act 3) 417. Rehfuss, Heinz - Prenez Garde! Par Ici (Act 3) 501. Pelleas Et Melisande (Original Version) 502. Mollet, Pierre - Ah, Je Respire Enfin (Act 3) 503. L'orchestre De La Suisse Romande - Interlude (Act 504. Rehfuss, Heinz - Viens, Nous Allons Nous Asseoir 505. Wend, Flore - S'ils S'embrassent, Petit Pere? (A 506. Mollet, Pierre - Ou Vas-tu? (Act 4) 507. Vessieres, Andre - Maintenant Que Le Pere De Pell 508. Rehfuss, Heinz - Pelleas Part Ce Soir (Act 4) 509. Rehfuss, Heinz - Ne Mettez Pas Ainsi Votre Main A 510. L'orchestre De La Suisse Romande - Interlude (Act 511. Danco, Suzanne - Oh! Cette Pierre Est Lourde (Ac 512. Mollet, Pierre - C'est Le Dernier Soir (Act 4) 513. Danco, Suzanne - Nous Sommes Venus Ici Il Y A Bien 514. Mollet, Pierre - On Dirait Que Ta Voix (Act 4) 515. Mollet, Pierre - Quel Est Ce Bruit? (Act 4) 516. Olsen, Derrir - Ce N'est Pas De Cette Petite Bles 517. Olsen, Derrir - Attention, Je Crois Qu'elle S'eve 518. Rehfuss, Heinz - Melisande, As-tu Pitie De Moi? 519. Danco, Suzanne - Non, Non, Nous N'avons Pas Ete Co 520. Vessieres, Andre - Qu'avez-vous Fait? (Act 5) 521. Rehfuss, Heinz - Qu'y A-t-il? (Act 5) 522. Vessieres, Andre - Attention... Attention! (Act 601. Pelleas Et Melisande (Original Version) 602. London, George - Je Ne Pourrai Plus Sortir (Act 603. London, George - Pourquoi Pleures-tu? (Act 1) 604. London, George - Je Suis Perdu Aussi (Act 1) 605. Veasey, Josephine - Voici Ce Qu'il Ecrit A Son Fr 606. Veasey, Josephine - Qu'en Dites-vous? (Act 1) 607. Spoorenberg, Erna - Interlude...il Fait Sombre...h 608. Spoorenberg, Erna - Vous Ne Savez Pas...c'est Au B 609. L'orchestre De La Suisse Romande - Interlude (Act 610. London, George - Ah, Ah, Tout Va Bien (Act 2) 611. London, George - Voyons, Donne-moi Ta Main (Act 612. L'orchestre De La Suisse Romande - Interlude (Act 613. Maurane, Camille - Oui, C'est Ici, Nous Y Sommes 614. Maurane, Camille - Mes Longs Cheveux Descendent 615. Maurane, Camille - Je Les Tiens Dans Les Mains ( 616. Maurane, Camille - Que Faites-vous Ici? (Act 3) 617. London, George - Prenez Garde! Par Ici (Act 3) 701. Pelleas Et Melisande (Original Version) 702. Maurane, Camille - Ah, Je Respire Enfin (Act 3) 703. L'orchestre De La Suisse Romande - Interlude (Act 704. London, George - Viens, Nous Allons Nous Asseoir 705. London, George - S'ils S'embrassent, Petit Pere? 706. Maurane, Camille - Ou Vas-tu? (Act 4) 707. Hoekman, Guus - Maintenant Que Le Pere De Pelleas 708. London, George - Pelleas Part Ce Soir (Act 4) 709. Maurane, Camille - Ne Mettez Pas Ainsi Votre Main 710. L'orchestre De La Suisse Romande - Interlude (Act 711. Kubrack, Gregore - Oh! Cette Pierre Est Lourde ( 712. Maurane, Camille - C'est Le Dernier Soir (Act 4) 713. Spoorenberg, Erna - Nous Sommes Venus Ici Il Y A B 714. Maurane, Camille - On Dirait Que Ta Voix (Act 4) 715. Maurane, Camille - Quel Est Ce Bruit? (Act 4) 716. Shirley-quirk, John - Ce N'est Pas De Cette Petit 717. Shirley-quirk, John - Attention, Je Crois Qu'elle 718. London, George - Melisande, As-tu Pitie De Moi? 719. London, George - Non, Non, Nous N'avons Pas Ete Co 720. Hoekman, Guus - Qu'avez-vous Fait? (Act 5) 721. London, George - Qu'y A-t-il? (Act 5) 722. Hoekman, Guus - Attention... Attention! (Act 5) 801. Rapsodie Espagnole 802. L'orchestre De La Suisse Romande - 1. Prelude A La 803. L'orchestre De La Suisse Romande - 2. Malaguena (O 804. L'orchestre De La Suisse Romande - 3. Habanera (Or 805. L'orchestre De La Suisse Romande - 4. Feria (Origi 806. La Valse 807. L'orchestre De La Suisse Romande - Original Versio 808. Le Tombeau De Couperin 809. Ravel, Maurice - 1. Prelude (Orchestral Version) 810. Ravel, Maurice - 2. Forlane (Orchestral Version) 811. Ravel, Maurice - 3. Menuet (Orchestral Version) 812. Ravel, Maurice - 4. Rigaudon (Orchestral Version) 813. Tzigane 814. Ravel, Maurice - Concert Rhapsody For Violin & Orc 815. Ravel, Maurice - Bolero, M.81 816. Suite Bergamasque, L. 75 817. L'orchestre De La Suisse Romande - 3. Clair De Lun 901. Daphnis Et Chloe, M. 57 (Ballet En 3 Parties Compl 902. Ravel, Maurice - Introduction Et Danse Religieuse 903. Ravel, Maurice - Scene - Danse Generale (Premiere 904. Ravel, Maurice - Danse Grotesque De Dorcon - Scene 905. Ravel, Maurice - Danse Legere Et Gracieuse De Daph 906. Ravel, Maurice - Scene - Danse De Lyceion - Scene 907. Ravel, Maurice - Scene - Danse Lente Et Mysterieus 908. Ravel, Maurice - Introduction (Deuxieme Partie) 909. Ravel, Maurice - Danse Guerriere (Deuxieme Partie) 910. Ravel, Maurice - Scene - Danse Suppliante De Chloe 911. Ravel, Maurice - Lever Du Jour - Scene (Troisieme 912. Ravel, Maurice - Daphnis Et Chloe Miment L'aventur 913. Ravel, Maurice - Danse Generale (Troisieme Partie) 914. Ma Mere L'oye 915. Ravel, Maurice - Prelude Et Danse Du Rouet (Suite) 916. Ravel, Maurice - Pavane De La Belle Au Bois Dorman 917. Ravel, Maurice - Petit Poucet (Suite) 918. Ravel, Maurice - Laideronnette, Imperatrice Des Pa 919. Ravel, Maurice - Les Entretiens De La Belle Et De 920. Ravel, Maurice - Le Jardin Feerique (Suite) 1001. Piano Concerto For The Left Hand In D 1002. Ravel, Maurice - 1. Lento (Original Version) 1003. Ravel, Maurice - 2. Allegro (Original Version) 1004. Ravel, Maurice - 3. Tempo I (Original Version) 1005. Piano Concerto In G 1006. Blancard, Jacqueline - 1. Allegramente (Original V 1007. Blancard, Jacqueline - 2. Adagio Assai (Original V 1008. Blancard, Jacqueline - 3. Presto (Original Version 1009. Daphnis Et Chloe, Suite No.2 1010. L'orchestre De La Suisse Romande - 1. Lever Du Jou 1011. L'orchestre De La Suisse Romande - 2. Pantomime (O 1012. L'orchestre De La Suisse Romande - 3. Danse Genera 1013. Danse Macabre, Op.40 1014. Saint-saens, Camille - Original Version 1101. L'enfant Et Les Sortileges - Fantaisie Lyrique En 1102. Ravel, Maurice - Introduction. J'ai Pas Envie De 1103. Ravel, Maurice - Votre Serviteur Humble, Bergere 1104. Ravel, Maurice - Oh! Ma Belle Tasse Chinoise! (P 1105. Ravel, Maurice - Ah! C'est Elle! C'est Elle! (Pr 1106. Ravel, Maurice - Deux Robinets Coulent Dans Un Re 1107. Ravel, Maurice - Ah! Quelle Joie De Te Retrouver, 1108. Ravel, Maurice - Danse Des Rainettes (Deuxieme Par 1109. Ravel, Maurice - Ah! C'est L'enfant Au Couteau ( 1110. Sheherazade 1111. Ravel, Maurice - 1. Asie (Original Version) 1112. Ravel, Maurice - 2. La Flute Enchantee (Original V 1113. Ravel, Maurice - 3. L'indifferent (Original Versio 1114. 2 Melodies Hebraiques 1115. Ravel, Maurice - 1. Kaddisch (Original Version) 1116. Ravel, Maurice - 2. L'enigme Eternelle (Original V 1117. Trois Poemes De Stephane Mallarme 1118. Ravel, Maurice - 1. Soupir (Original Version) 1119. Ravel, Maurice - 2. Placet Futile (Original Versio 1120. Ravel, Maurice - 3. Surgi De La Croupe Et Du Bond 1201. L'heure Espagnole, Comedie En Un Acte 1202. Ravel, Maurice - Senor Torquemada, Horloger De Tol 1203. Ravel, Maurice - Il Reste, Voila Bien Ma Chance! S 1204. Ravel, Maurice - Salut A La Belle Horlogere! Scene 1205. Ravel, Maurice - Monsieur! Ah! Monsieur! Scenes XI 1206. Ravel, Maurice - Oh! La Pitoyable Aventure! Scenes 1207. Ravel, Maurice - Il N'est Pour L'horloger Scenes X 1208. Bolero, M. 81 1209. Ravel, Maurice - Original Version, M. 81 1210. La Valse 1211. Paris Conservatoire Orchestra - Original Version 1301. Symphonie Fantastique, Op.14 1302. Berlioz, Hector - 1. Reveries. Passions Largo - Al 1303. Berlioz, Hector - 2. Un Bal Valse: Allegro Non Tro 1304. Berlioz, Hector - 3. Scene Aux Champs Adagio (Orig 1305. Berlioz, Hector - 4. Marche Au Supplice Allegretto 1306. Berlioz, Hector - 5. Songe D'une Nuit Du Sabbat La 1307. Overture Le Corsaire, Op.21 1308. Berlioz, Hector - Original Version 1309. Overture Le Carnaval Romain, Op.9 1310. L'orchestre De La Suisse Romande - Original Versio 1311. Berlioz, Hector - Overture Beatrice Et Benedict 1401. Symphony No.3 In C Minor, Op.78 Organ Symphony 1402. Saint-saens, Camille - 1a. Adagio - Allegro Modera 1403. Saint-saens, Camille - 1b. Poco Adagio (Original V 1404. Saint-saens, Camille - 2a. Allegro Moderato - Pres 1405. Saint-saens, Camille - 2b. Maestoso - Piu Allegro 1406. La Damnation De Faust, Op.24 (Original Version) 1407. L'orchestre De La Suisse Romande - Ballet Des Sylp 1408. L'orchestre De La Suisse Romande - Menuet Des Foll 1409. L'orchestre De La Suisse Romande - Marche Hongrois 1410. Berlioz, Hector - Overture Benvenuto Cellini, Op 1411. Saint-saens, Camille - Le Rouet D'omphale, Op.31 1501. Les Nuits D'ete, Op.7 1502. Crespin, Regine - 1. Villanelle (Original Version) 1503. Crespin, Regine - 2. Le Spectre De La Rose (Origin 1504. Crespin, Regine - 3. Sur Les Lagunes (Original Ver 1505. Crespin, Regine - 4. Absence (Original Version) 1506. Crespin, Regine - 5. Au Cimetiere Claire De Lune ( 1507. Crespin, Regine - 6. L'ile Inconnue (Original Vers 1508. Symphonie Fantastique, Op.14 1509. Berlioz, Hector - 1. 1st Movement Excerpt - Rehear 1510. Berlioz, Hector - 2. 2nd Movement Excerpt - Rehear 1511. Berlioz, Hector - 3. 3rd Movement Excerpt - Rehear 1512. Berlioz, Hector - 4. 4th Movement Excerpt - Rehear 1513. Berlioz, Hector - 5. 5th Movement Excerpt - Rehear 1601. Symphony In D Minor 1602. Franck, Cesar - 1. Lento - Allegro Ma Non Troppo - 1603. Franck, Cesar - 2. Allegretto (Original Version) 1604. Franck, Cesar - 3. Allegro Non Troppo (Original Ve 1605. Le Chasseur Maudit 1606. Franck, Cesar - Original Version 1607. Franck, Cesar - Les Eolides 1701. Carmen Suite No.1 1702. L'orchestre De La Suisse Romande - Prelude (Origin 1703. L'orchestre De La Suisse Romande - Aragonaise (Ori 1704. L'orchestre De La Suisse Romande - Intermezzo (Ori 1705. L'orchestre De La Suisse Romande - Les Dragons D'a 1706. Carmen Suite No.2 1707. Bizet, Georges - Marche Des Contrebandiers (Origin 1708. Bizet, Georges - Habanera (Original Version) 1709. Bizet, Georges - Nocturne (Original Version) 1710. Bizet, Georges - La Garde Montante (Original Versi 1711. Bizet, Georges - Danse Boheme (Original Version) 1712. L'arlesienne Suite No.1 1713. L'orchestre De La Suisse Romande - Prelude (Origin 1714. L'orchestre De La Suisse Romande - Minuetto (Origi 1715. L'orchestre De La Suisse Romande - Adagietto (Orig 1716. L'orchestre De La Suisse Romande - Carillon (Origi 1717. L'arlesienne Suite No.2 1718. L'orchestre De La Suisse Romande - Pastorale (Orig 1719. L'orchestre De La Suisse Romande - Intermezzo (Ori 1720. L'orchestre De La Suisse Romande - Menuet (Origina 1721. L'orchestre De La Suisse Romande - Farandole (Orig 1722. Bizet, Georges - Patrie! (Ouverture Dramatique, Op 1801. Symphony In C 1802. L'orchestre De La Suisse Romande - 1. Allegro Alle 1803. L'orchestre De La Suisse Romande - 2. Andante Adag 1804. L'orchestre De La Suisse Romande - 3. Scherzo Alle 1805. L'orchestre De La Suisse Romande - 4. Finale Alleg 1806. Jeux D'enfants, Op.22 1807. Bizet, Georges - 1. Marche: Trompette Et Tambour ( 1808. Bizet, Georges - 2. Berceuse: La Poupee (Petite Su 1809. Bizet, Georges - 3. Impromptu: La Toupie (Petite S 1810. Bizet, Georges - 4. Duo: Petit Mari, Petite Femme 1811. Bizet, Georges - 5. Galop: Le Bal (Petite Suite Fo 1812. La Jolie Fille De Perth, Suite 1813. Bizet, Georges - 1. Prelude (Original Version) 1814. Bizet, Georges - 2. Serenade (Original Version) 1815. Bizet, Georges - 3. Marche (Original Version) 1816. Bizet, Georges - 4. Danse Bohemienne (Original Ver 1817. Orpheus In The Underworld Orphee Aux Enfers 1818. L'orchestre De La Suisse Romande - Overture (Origi 1819. La Belle Helene 1820. Offenbach, Jacques - Overture (Arr. Haensch) 1821. Zampa 1822. Herold, Ferdinand - Overture (Original Version) 1901. Coppelia (Original Version) 1902. Delibes, Leo - Prelude - Mazurka (Tableau 1) 1903. Delibes, Leo - No. 1 Valse (Tableau 1) 1904. Delibes, Leo - No. 2 Scene Swanilda Et Frantz (Tab 1905. Delibes, Leo - No. 3 Mazurka (Tableau 1) 1906. Delibes, Leo - No. 4 Scene Preparatifs De Fete (Ta 1907. Delibes, Leo - No. 5 Ballade De L'epi (Tableau 1) 1908. Delibes, Leo - No. 6 Theme Slave Varie (Tableau 1) 1909. Delibes, Leo - No. 7a Czardas Danse Hongroise (Tab 1910. Delibes, Leo - No. 7b Sortie (Tableau 1) 1911. Delibes, Leo - Entr'acte - Valse (Tableau 2) 1912. Delibes, Leo - No. 9 Scene L'atelier De Coppelius 1913. Delibes, Leo - No. 10 Scene (Tableau 2) 1914. Delibes, Leo - No. 11a Musique Des Automates (Tabl 1915. Delibes, Leo - No. 11b Scene (Tableau 2) 1916. Delibes, Leo - No. 12 Scene (Tableau 2) 1917. Delibes, Leo - No. 13 Chanson A Boire - Scene (Tab 1918. Delibes, Leo - No.14 Scene Et Valse De La Poupee ( 1919. Delibes, Leo - No. 15 Scene (Tableau 2) 1920. Delibes, Leo - No. 16 Bolero (Tableau 2) 1921. Delibes, Leo - No. 17 Gigue (Tableau 2) 1922. Delibes, Leo - No. 18 Scene Final (Tableau 2) 2001. Coppelia (Original Version) 2002. Delibes, Leo - No. 19 Marche De La Cloche (Tableau 2003. Delibes, Leo - No. 20 Fete De La Cloche: 1 Valse D 2004. Delibes, Leo - No. 20 Fete De La Cloche: 2 L'auror 2005. Delibes, Leo - No. 20 Fete De La Cloche: 3 La Prie 2006. Delibes, Leo - No. 20 Fete De La Cloche: 4 Le Trav 2007. Delibes, Leo - No. 20 Fete De La Cloche: 5 L'hymen 2008. Delibes, Leo - No. 20 Fete De La Cloche: 6 La Disc 2009. Delibes, Leo - No. 20 Fete De La Cloche: 7a La Pai 2010. Delibes, Leo - No. 20 Fete De La Cloche: 8 Galop F 2011. Sylvia, Suite 2012. L'orchestre De La Suisse Romande - 1. Prelude - L 2013. L'orchestre De La Suisse Romande - 2. Intermezzo & 2014. L'orchestre De La Suisse Romande - 3. Pizzicati (O 2015. L'orchestre De La Suisse Romande - 4. March - Cort 2101. Namouna, Suite No.1 2102. Lalo, Edouard - 1. Prelude (Original Version) 2103. Lalo, Edouard - 2. Serenade (Original Version) 2104. Lalo, Edouard - 5. Fete Foraine (Original Version) 2105. Namouna - Ballet In 2 Acts 2106. Lalo, Edouard - 5. Valse De La Cigarette (Original 2107. Namouna, Suite No.1 2108. Lalo, Edouard - 4. Parade De Foire (Original Versi 2109. Namouna, Suite No.2 2110. Lalo, Edouard - 3. La Siesta (Original Version) 2111. Namouna, Suite No.1 2112. Lalo, Edouard - 3. Theme Varie (Original Version) 2113. Divertissement 2114. Lalo, Edouard - Andantino (Original Version) 2115. Rapsodie 2116. Lalo, Edouard - Original Version 2117. Lalo, Edouard - Scherzo For Orchestra 2118. Le Roi D'ys 2119. Lalo, Edouard - Overture (Original Version) 2201. Symphonie Espagnole In D Minor, Op.21 2202. Lalo, Edouard - 1. Allegro Non Troppo (Original Ve 2203. Lalo, Edouard - 2. Scherzando Allegro Molto (Origi 2204. Lalo, Edouard - 3. Intermezzo Allegretto Non Tropp 2205. Lalo, Edouard - 4. Andante (Original Version) 2206. Lalo, Edouard - 5. Rondo Allegro (Original Version 2207. Chabrier, Alexis Emmanuel - Habanera 2208. Requiem, Op.48 2209. L'union Chorale De La Tour De Peilz - 1. Introitus 2210. L'union Chorale De La Tour De Peilz - 2. Offertori 2211. L'union Chorale De La Tour De Peilz - 3. Sanctus ( 2212. Danco, Suzanne - 4. Pie Jesu (Original Version) 2213. L'union Chorale De La Tour De Peilz - 5. Agnus Dei 2214. L'union Chorale De La Tour De Peilz - 6. Libera Me 2215. L'union Chorale De La Tour De Peilz - 7. In Paradi 2301. Espana - Rhapsody For Orchestra 2302. L'orchestre De La Suisse Romande - Original Versio 2303. Suite Pastorale 2304. L'orchestre De La Suisse Romande - 1. Idylle (Orig 2305. L'orchestre De La Suisse Romande - 2. Danse Villag 2306. L'orchestre De La Suisse Romande - 3. Sous-bois (O 2307. L'orchestre De La Suisse Romande - 4. Scherzo-vals 2308. Chabrier, Alexis Emmanuel - Joyeuse Marche 2309. Le Roi Malgre Lui 2310. Chabrier, Alexis Emmanuel - Danse Slave (Original 2311. Chabrier, Alexis Emmanuel - Fete Polonaise (Origin 2312. Mignon 2313. Thomas, Ambroise Charles Louis - Overture (Origina 2314. Raymond 2315. Thomas, Ambroise Charles Louis - Overture (Origina 2316. Le Domino Noir (Original Version) 2317. Auber, Daniel Francois Esprit - Overture (Act 1) 2318. Fra Diavolo 2319. Auber, Daniel Francois Esprit - Overture (Original 2401. Symphony In B Flat, Op.20 2402. Chausson, Ernest - 1. Lent - Allegro Vivo (Origina 2403. Chausson, Ernest - 2. Tres Lent (Original Version) 2404. Chausson, Ernest - 3. Anime - Tres Anime (Original 2405. Pelleas Et Melisande, Op.80 2406. Faure, Gabriel - Prelude (Orchestral Suite, 1898. 2407. Faure, Gabriel - Andantino Quasi Allegretto La Fil 2408. Faure, Gabriel - Molto Adagio (Orchestral Suite, 1 2409. Faure, Gabriel - Sicilienne (Orchestral Suite, 189 2410. Penelope 2411. Faure, Gabriel - Prelude (Original Version) 2412. Masques Et Bergamasques. Stage Work, 1919. 2413. Faure, Gabriel - Ouverture (Arranged As An Orchest 2414. Faure, Gabriel - Menuet (Arranged As An Orchestral 2415. Faure, Gabriel - Gavotte (Arranged As An Orchestra 2416. Faure, Gabriel - Pastorale (Arranged As An Orchest 2501. Symphony No.3 In G Minor, Op.42 2502. Roussel, Albert - 1. Allegro Vivo (Original Versio 2503. Roussel, Albert - 2. Adagio (Original Version) 2504. Roussel, Albert - 3. Vivace (Original Version) 2505. Roussel, Albert - 4. Allegro Con Spirito (Original 2506. Symphony No.4 In A, Op.53 2507. Roussel, Albert - 1. Lento - Allegro Con Brio (Ori 2508. Roussel, Albert - 2. Lento Molto (Original Version 2509. Roussel, Albert - 3. Allegro Scherzando (Original 2510. Roussel, Albert - 4. Allegro Molto (Original Versi 2511. Le Festin De L'araignee, Op.17 2512. Roussel, Albert - Lent..... (Original Version) 2513. Roussel, Albert - Lent..... (Original Version) 2514. Roussel, Albert - Tres Modere..... (Original Versi 2515. Roussel, Albert - Tres Lent..... (Original Version 2601. Une Cantate De Noel 2602. Honegger, Arthur - Ah...de Profundis Clamavi (Orig 2603. Honegger, Arthur - Ne Craignez Point (Original Ver 2604. Honegger, Arthur - Gloria In Excelsis Deo (Origina 2605. Symphony No.2 For Trumpet & Strings 2606. Honegger, Arthur - 1. Molto Moderato - Allegro (Or 2607. Honegger, Arthur - 2. Adagio Mesto (Original Versi 2608. Honegger, Arthur - 3. Vivace, Non Troppo (Original 2609. Petite Suite Pour Orchestre, Op.39 2610. Roussel, Albert - 1. Aubade (Original Version) 2611. Roussel, Albert - 2. Pastorale (Original Version) 2612. Roussel, Albert - 3. Masquerade (Original Version) 2701. Symphony No.3 - Liturgique 2702. Honegger, Arthur - 1. Dies Irae - Allegro Marcat 2703. Honegger, Arthur - 2. De Profundis Clamavi - Ada 2704. Honegger, Arthur - 3. Dona Nobis Pacem - Andante 2705. Symphony No.4 - Deliciae Basilienses 2706. Honegger, Arthur - 1. Lento E Misterioso - Allegro 2707. Honegger, Arthur - 2. Larghetto (Original Version) 2708. Honegger, Arthur - 3. Allegro (Original Version) 2801. Pacific 231 2802. Honegger, Arthur - Original Version 2803. Dukas, Paul - L'apprenti Sorcier 2804. La Peri 2805. Dukas, Paul - 1. Fanfare (Original Version) 2806. Dukas, Paul - 2. Poeme Danse En Un Tableau (Origin 2807. Symphony No.3, Op.11 2808. Magnard, Alberic - 1. Introduction & Overture - Mo 2809. Magnard, Alberic - 2. Danses - Tres Vif (Original 2810. Magnard, Alberic - 3. Pastorale - Modere (Original 2811. Magnard, Alberic - 4. Finale - Vif (Original Versi 2901. Le Roi David (Original Version) 2902. Honegger, Arthur - Prelude (Part 1) 2903. Honegger, Arthur - L'eternel Est Mon Berger (Part 2904. Honegger, Arthur - Loue Soit Le Seigneur Plein De 2905. Honegger, Arthur - Vive David (Part 1) 2906. Honegger, Arthur - Ne Crains Riens Et Mets Ta Foi 2907. Honegger, Arthur - Ah, Si J'avais Des Ailes De Col 2908. Honegger, Arthur - L'homme Ne De La Femme (Part 1) 2909. Honegger, Arthur - Pitie De Moi, Mon Dieu, Pitie ( 2910. Honegger, Arthur - Interlude Saul's Camp....l'eter 2911. Honegger, Arthur - En Vain Saul Desepere....incant 2912. Honegger, Arthur - Lament Of Gilboa (Part 1) 2913. Honegger, Arthur - Jerusalem, Jerusalem...chantez, 2914. Honegger, Arthur - Et Voici Les Bergers Amenant Le 2915. Honegger, Arthur - De Mon Coeur Jaillit Un Cantiqu 2916. Honegger, Arthur - Bien-aime, Prends Ma Main (Part 2917. Honegger, Arthur - Misericorde, O Dieu, Pitie (Par 2918. Honegger, Arthur - Je Fus Concu Dans Le Peche (Par 2919. Honegger, Arthur - Je Leve Mes Regards Vers La Mon 2920. Honegger, Arthur - O Foret D'ephraim (Part 3) 2921. Honegger, Arthur - March Of The Hebrews (Part 3) 2922. Honegger, Arthur - Je T'aimerai, Seigneur (Part 3) 2923. Honegger, Arthur - Dans Cet Effroi, Le Grand Dieu 2924. Honegger, Arthur - Ayant Promis A Dieu (Part 3) 3001. Concerto For 7 Wind Instruments, Percussion & Stri 3002. Martin, Frank - 1. Allegro (Original Version) 3003. Martin, Frank - 2. Adagietto (Original Version) 3004. Martin, Frank - 3. Allegro Vivace (Original Versio 3005. Etudes 3006. Martin, Frank - Ouverture (Original Version) 3007. Martin, Frank - 1. Pour L'enchainement Des Traits 3008. Martin, Frank - 2. Pour Le Pizzicato (Original Ver 3009. Martin, Frank - 3. Pour L'expression Et Le Sosten 3010. Martin, Frank - 4. Pour Le Style Fugue (Original V 3011. Petite Symphonie Concertante 3012. Martin, Frank - 1. Adagio - Allegro Con Moto (Orig 3013. Martin, Frank - 2. Adagio (Original Version) 3014. Martin, Frank - 3. Allegretto Alla Marcia (Origina 3101. Violin Concerto 3102. Martin, Frank - 1. Allegro Tranquilo (Original Ver 3103. Martin, Frank - 2. Andante Molto Moderato (Origina 3104. Martin, Frank - 3. Presto (Original Version) 3105. In Terra Pax - Oratorio For 5 Soloists & Double Ch 3106. Martin, Frank - 1. Lorsque L'agneau Rompit Le Prem 3107. Martin, Frank - 2. Mon Dieu, Mon Dieu (Part 1) 3108. Martin, Frank - 3. Malheur Au Peuple Charge De Pec 3109. Martin, Frank - 4. Eternel, Dieu De Mon Salut (Par 3110. Martin, Frank - 5. Sentinelle, Que Dis-tu De La Nu 3111. Martin, Frank - 6. Mais Les Tenebres Ne Regneront 3112. Martin, Frank - 7. Consolez, Consolez Mon Peuple ( 3113. Martin, Frank - 8. Voice Mon Serviteur, Mon Elu (P 3114. Martin, Frank - 9. Heureux Les Affliges (Part 3) 3115. Martin, Frank - 10. Notre Pere Qui Est Aux Cieux ( 3116. Martin, Frank - 11. Puis Je Vis Un Nouveau Ciel (P

Sklep: Gigant.pl

Sąd ostateczny - Anna Klejzerowicz - 2836982440

24,15 zł

Sąd ostateczny - Anna Klejzerowicz

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Charyzmatyczny, obdarzony nieprzeciętną intuicją dziennikarz w pojedynku z naśladowcą Hansa Memlinga. Emil Żądło, który zrezygnował z pracy w policji na rzecz dziennikarstwa, przeżywa kryzys. Kryzys wieloraki: związany z pracą, z brakiem natchnienia na nowy artykuł, z finansami, z uczuciami, z życiem w ogóle... Za ostatnie pieniądze kupuje alkohol i papierosy, nie ma siły wstać z łóżka i wziąć się w garść, a na dodatek jego była żona utrudnia mu kontakty z synem i męczy o zaległe alimenty. Wszystko się zmienia, gdy któregoś razu w nocnym pubie spotyka córkę swojej starej sąsiadki, Dorotę. Młoda kobieta i jej narzeczony tej samej nocy zostają brutalnie zamordowani w niejasnych okolicznościach. Zaintrygowany Emil postanawia pomóc policji w śledztwie. "Emil Żądło to świetnie skonstruowana postać, która od pierwszej chwili wzbudziła moją sympatię." Agnieszka Lingas-Łoniewska, autorka m. in. trylogii Zakręty losu, Szóstego, Łatwopalnych i Brudnego świata Nazwa - Sąd ostateczny Autor - Anna Klejzerowicz Oprawa - Miękka Wydawca - Replika Kod ISBN - 9788376742878 Kod EAN - 9788376742878 Wydanie - 1 Rok wydania - 2014 Język - polski Format - 13.0x20.0cm Ilość stron - 316 Podatek VAT - 5% Premiera - 2014-05-06

Sklep: InBook.pl

Poulenc : Integrale - Edition Du 50e Anniversaire 1963 - 2013 ( Limited) - 2839294636

209,99 zł

Poulenc : Integrale - Edition Du 50e Anniversaire 1963 - 2013 ( Limited) Warner Music

Muzyka>Klasyczna

1. Tacchino, Gabriel - Mouvements Perpetuels Fp 14 2. Nr. 1: Assez Modere 3. Nr. 2: Tres Modere 4. Nr. 3: Alerte 5. Tacchino, Gabriel - Nocturnes Fp 56 (8 Stuecke Fue 6. Nr. 1 C-dur: Suzette Chanlaire 7. Nr. 2 A-dur: Bal De Jeunes Filles 8. Nr. 3: F-dur: Les Cloches De Malines 9. Nr. 4: C-moll 10. Nr. 5 D-moll: Phalenes 11. Nr. 6: G-dur 12. Nr. 7: Es-dur 13. Nr. 8 G-dur: Pour Servir De Coda Au Cycle 14. Tacchino, Gabriel - Suite Francaise (Nach Claude G 15. 1. Bransle De Bourgogne 16. 2. Pavane 17. 3. Petite Marche Militaire 18. 4. Complainte 19. 5. Bransle De Champagne 20. 6. Sicilienne 21. 7. Carillon 22. Tacchino, Gabriel - Noveletten Nr.1-2 Fp 47 23. Nr. 1 C-dur: Pour Ma Tante Virginie Lienard 24. Nr. 2: B-moll 25. Tacchino, Gabriel - Novelette Nr. 3 Fp 173 26. Tacchino, Gabriel - Improvisationen Fp 63 27. Nr. 1: H-moll 28. Nr. 2: As-dur 29. Nr. 3: H-moll 30. Nr. 4: As-dur 31. Nr. 5: A-moll 32. Nr. 6: B-dur 33. Nr. 7: C-dur 34. Nr. 8: A-moll 35. Nr. 9: D-dur 36. Nr. 10: F-dur 37. Tacchino, Gabriel - Improvisationen Fp 113 38. Nr. 11: G-moll 39. Nr. 12: Es-dur 40. Tacchino, Gabriel - Improvisationen Fp 170 41. Nr. 13: A-moll 42. Nr. 14: Des-dur 43. Tacchino, Gabriel - Improvisation Fp 176 44. Tacchino, Gabriel - Promenades Fp 24 45. Nr. 1: A Pied 46. Nr. 2: En Auto 47. Nr. 3: A Cheval 48. Nr. 4: En Bateau 49. Nr. 5: En Avion 50. Nr. 6: En Autobus 51. Nr. 7: En Voiture 52. Nr. 8: En Chemin De Fer 53. Nr. 9: A Bicyclette 54. Nr. 10: En Diligence 101. Tacchino, Gabriel - Trois Pieces Fp 48 102. Nr. 1: Pastorale 103. Nr. 2: Hymne 104. Nr. 3: Toccata 105. Tacchino, Gabriel - Suite C-dur Fp 19 (Fuer Klavie 106. 1. Presto 107. 2. Andante 108. 3. Vif 109. Tacchino, Gabriel - Melancolie Fp 105 110. Tacchino, Gabriel - Humoresque Fp 72 111. Tacchino, Gabriel - Intermezzi Fp 71 112. Nr. 1: C-dur 113. Nr. 2: Des-dur 114. Tacchino, Gabriel - Intermezzo Fp 118 115. Tacchino, Gabriel - Impromptus Fp 21 (5 Stuecke Fu 116. Nr. 1: Tres Agite 117. Nr. 2: Allegro Vivace 118. Nr. 3: Tres Violent 119. Nr. 4: Violent 120. Nr. 5: Andante 121. Tacchino, Gabriel - Feuillets D'album Fp 68 122. Nr. 1: Ariette 123. Nr. 2: Reve 124. Nr. 3: Gigue 125. Tacchino, Gabriel - Badinage Fp 73 126. Tacchino, Gabriel - Villageoises (6 Petites Pieces 127. Nr. 1: Valse Tyrolienne 128. Nr. 2: Staccato 129. Nr. 3: Rustique 130. Nr. 4: Polka 131. Nr. 5: Petite Ronde 132. Nr. 6: Coda 133. Tacchino, Gabriel - Francaise Fp 103 (Nach Claude 134. Tacchino, Gabriel - Bourree Au Pavillon D'auvergne 135. Tacchino, Gabriel - Presto B-dur Fp 70 136. Tacchino, Gabriel - Piece Breve Sur Le Nom D'alber 137. Tacchino, Gabriel - Valse-improvisation Sur Le Nom 138. Tacchino, Gabriel - Valse C-dur Fp 17 (Nr. 5 Aus L 139. Tacchino, Gabriel - Pastourelle (Zum Ballett L'eve 140. Fevrier, Jacques - Sonate Fuer Klavier Zu 4 Haende 141. 1. Prelude 142. 2. Rustique 143. 3. Final 144. Fevrier, Jacques - L'embarquement Pour Cythere Fp 145. Fevrier, Jacques - Elegie Fp 175 146. Fevrier, Jacques - Capriccio Fp 155 (Nach Le Bal M 201. Fevrier, Jacques - Les Soirees De Nacelles Fp 84 ( 202. Nr. 1: Preambule 203. Nr. 2: Le Comble De La Distinction 204. Nr. 3: Le Coeur Sur La Main 205. Nr. 4: La Desinvolture Et La Discretion 206. Nr. 5: Le Gout Du Malheur 207. Nr. 6: L'alerte Vieillesse 208. Nr. 7: Cadence 209. Nr. 8: Finale 210. Fevrier, Jacques - Theme Varie Fp 151 211. Theme 212. Variation 1: Joyeuse 213. Variation 2: Noble 214. Variation 3: Pastorale 215. Variation 4: Sarcastique 216. Variation 5: Melancolique 217. Variation 6: Ironique 218. Variation 7: Elegiaque 219. Variation 8: Volubile 220. Variation 9: Fantasque 221. Variation 10: Sibylline 222. Variation 11: Finale 223. Fevrier, Jacques - Napoli Fp 40 224. Nr. 1: Barcarolle 225. Nr. 2: Nocturne 226. Nr. 3: Caprice Italien 227. Fevrier, Jacques - Sonate Fuer 2 Klaviere Fp 156 228. 1. Prologue 229. 2. Allegro Molto 230. 3. Andante Lyrico 231. 4. Epilogue 232. Phillips, Xavier - Suite Francaise (Nach Claude Ge 233. 1. Bransle De Bourgogne 234. 2. Pavane 235. 3. Petite Marche Militaire 236. 4. Complainte 237. 5. Bransle De Champagne 238. 6. Sicilienne 239. 7. Carillon 240. Pottier, Laurence - Villanelle Fp 74 (Fuer Pikkolo 301. Lonquich, Alexander - Sonate Fuer Violine Und Klav 302. 1. Allegro Con Fuoco 303. 2. Intermezzo: Tres Lent Et Calme 304. 3. Presto Tragico 305. Fournier, Pierre - Sonate Fuer Violoncello Und Kla 306. 1. Allegro 307. 2. Cavatine 308. 3. Ballabile 309. 4. Finale 310. Casier, Robert - Trio Fuer Klavier, Oboe Und Fagot 311. 1. Presto 312. 2. Andante 313. 3. Rondo 314. Berges, Michel - Sextett Fuer Klavier Und Blaeserq 315. 1. Allegro Vivace 316. 2. Divertissement 317. 3. Prestissimo 318. Ghiglia, Oscar - Sarabande Fp 179 (Fuer Gitarre) 319. Grimal, David - Le Bal Masque Fp 60 (Kantate) (Aus 320. Bagatelle D-moll 401. Pahud, Emmanuel - Un Joueur De Flute Berce Les Rui 402. Debost, Michel - Sonate Fuer Flote Und Klavier Fp 403. 1. Allegro Malincolico 404. 2. Catilena 405. 3. Presto Giocoso 406. Bourgue, Maurice - Sonate Fuer Oboe Und Klavier Fp 407. 1. Elegie 408. 2. Scherzo 409. 3. Deploration 410. Fevrier, Jacques - Sonate Fuer Klarinette Und Klav 411. 1. Allegro Tristamente 412. 2. Romanze 413. 3. Allegro Con Fuoco 414. Civil, Alan - Elegie In Memoriam Dennis Brain (Fue 415. Fevrier, Jacques - Sonate Fuer 2 Klarinetten Fp 7 416. 1. Presto 417. 2. Andante 418. 3. Vif 419. Portal, Michel - Sonate Fuer Klarinette Und Fagott 420. 1. Allegro 421. 2. Romance 422. 3. Finale 423. Civil, Alan - Sonate Fuer Horn, Trompete Und Posau 424. 1. Allegro Moderato 425. 2. Andante 426. 3. Rondeau 427. Boulanger, Francois - Mouvements Perpetuels Fp 14 428. 1. Assez Modere 429. 2. Tres Modere 430. 3. Alerte 501. Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conserv - 502. 1. Allegretto 503. 2. Andante Con Moto 504. 3. Rondeau A La Francaise 505. Dervaux, Pierre - Konzert Fuer 2 Klaviere Und Orch 506. 1. Allegro Ma Non Troppo 507. 2. Larghetto 508. 3. Finale: Allegro Molto 509. Dervaux, Pierre - Concert Champetre (Fuer Klavier 510. 1. Allegro Molto 511. 2. Andante 512. 3. Finale 513. Orchestre De Paris - Suite Francaise (Nach Claude 514. 1. Bransle De Bourgogne 515. 2. Pavane 516. 3. Petite Marche Militaire 517. 4. Complainte 518. 5. Bransle De Champagne 519. 6. Sicilienne 520. 7. Carillon 521. Philharmonia Orchestra - Pastourelle (Zum Ballett 601. Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conserv - 602. 1. Toccata 603. 2. Recitatif: Les Compagnes De Diane 604. 3. Rondeau: Diane Et Ses Compagnes 605. 4. Presto: Toilette De Diane 606. 5. Recitatif: Introduction A La Variation De Diane 607. 6. Andante: Variation De Diane 608. 7. Allegro Feroce: Desepoir De Diane 609. 8. Conclusion: Adieux Et Depart De Diane 610. Philharmonia Orchestra - Les Biches (Ballett) Fp 3 611. Ouvertuere 612. Rondeau 613. Chanson Dansee 614. Adagietto 615. Jeu 616. Rag-mazurka 617. Andantino 618. Petite Chanson Dansee 619. Finale 620. Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conserv - 621. 1. Le Petit Jour 622. 2. Le Lion Amoureux 623. 3. L'homme Entre Deux Ages Et Ses Deux Maitresses 624. 4. La Mort Et Le Bucheron 625. 5. Les Deux Coqs 626. 6. Le Repas De Midi 627. Philharmonia Orchestra - Bucolique (Hommage A Marg 701. Orchestre De Paris - Sinfonietta Fp 141 702. 1. Allegro Con Fuoco 703. 2. Molto Vivace 704. 3. Andante Cantabile 705. 4. Finale 706. Orchestre De Paris - Deux Marches Et Un Intermede 707. 1. Marche 708. 2. Intermede Champetre 709. 3. Marche 710. Orchestre De Paris - La Baigneuse De Trouville (Ca 711. Orchestre De Paris - Discous Du General (Carte Pos 712. Philharmonia Orchestra - Matelote Provencale (La G 713. Orchestre Du Capitole De Toulouse - Gnossienne Nr. 714. Durufle, Maurice - Konzert Fuer Orgel, Streicher U 715. 1. Andante - Allegro Giocoso 716. 2. Andante Moderato 717. 3. Tempo Allegro - Molto Agitato 718. 4. Tres Calme, Lent 719. 5. Tempo De L'allegro Initial 720. 6. Tempo De L'introduction: Largo 721. Roget, Henriette - Litanies A La Vierge Noire (Not 801. Winchester Cathedral Choir - Messe G-dur Fp 89 802. 1. Kyrie 803. 2. Gloria 804. 3. Sanctus 805. 4. Benedictus 806. 5. Agnus Dei 807. Winchester Cathedral Choir - Quatre Motets Pour Le 808. Nr. 1: O Magnum Mysterium 809. Nr. 2: Quem Vidistis Pastores Dicite 810. Nr. 3: Videntes Stellam 811. Nr. 4: Hodie Christus Natus Est 812. Resnel, Catherine - Quatre Motets Pour Un Temps De 813. Nr. 1: Timor Et Tremor 814. Nr. 2: Vinea Mea Electa 815. Nr. 3: Tenebrae Factae Sunt 816. Nr. 4: Tristis Est Anima Mea 817. Carpentier, Alexandre - Sept Repons Des Tenebres F 818. Una Hora Non Potuistis Vigilare Mecum (Jeudi Saint 819. Judas, Mercator Pessimus (Jeudi Saint) 820. Jesum Tradidit (Vendredi Saint) 821. Caligaverunt Oculi Mei (Vendredi Saint) 822. Tenebrae Factae Sunt (Vendredi Saint) 823. Sepulto Domino (Samedi Saint) 824. Ecce Quomodo Moritur Justus (Samedi Saint) 825. The Sixteen - Laudes Des Heiligen Antonius Von Pad 826. Nr. 1: O Jesu Perpetua Lux 827. Nr. 2: O Proles Hispaniae 828. Nr. 3: Laus Regi Plena Gaudio 829. Nr. 4: Si Quaeris 901. Carteri, Rosanna - Gloria G-dur Fp 177 902. Gloriain Excelsis Deo 903. Laudamus Te 904. Domine Deus 905. Domine Fili Unigente 906. Domine Deus, Agnus Dei 907. Qui Sedes Ad Dexteram Patris 908. Crespin, Regine - Stabat Mater Fp 148 909. Stabat Mater Dolorsa 910. Cujus Animam 911. O Quam Tristis 912. Quae Morebat 913. Qui Est Homo 914. Vidit Suum 915. Eja Mater 916. Fac Ut Ardeat 917. Sancta Mater 918. Fac Ut Portem 919. Inflammatus Et Accensus 920. Quando Corpus 921. King Singers - Quatre Petites Prieres De Saint Fra 922. Nr. 1: Salut, Dame Sainte 923. Nr. 2: Tout Puissant, Tres Saint 924. Nr. 3: Seigneur, Je Vous En Prie 925. Nr. 4: O Mes Tres Chers Freres 926. Groupe Vocal De France - Exultate Deo Fp 109 927. Groupe Vocal De France - Salve Regina Fp 110 928. Groupe Vocal De France - Ave Verum Corpus Fp 154 ( 1001. Berton, Liliane - Les Dialogues Des Carmelites Fp 1002. Ou Est Blanche? (1. Akt) 1003. Les Soldats Surviennent A Temps 1004. Blanche, Votre Frere Avait Grand'hate De Vous Revo 1005. Son Imagination Va Toujours D'un Extreme A L'autre 1006. Je Vois Qu'il N'y A Heureusement Rien De Grave 1007. Mon Enfant Cherie 1008. Interlude 1009. N'allez Pas Croire Que Ce Fauteuil 1010. Je Vois Que Les Severites De Notre Regle 1011. Ma Fille, Les Bonnes Gens Se Demandent 1012. Vous Pleurez? 1013. Interlude 1014. Endore Ces Maudites Feves! 1015. Vous N'avez Pas Honte De Parler Ainsi 1016. Oh! Soeur Blanche 1017. Interlude 1018. Ayez A Bonte De Relever Ce Coussin 1019. C'est Moi Qui Ai Introduit Dans Cette Maison 1020. Relevez-vous, Ma Fille 1021. Dieu Se Glorifie Dans Ses Saints 1022. Monsieur Javelinot, Je Vous Prie 1023. Mere Marie De L'incarnation! 1024. La Reverende Mere Veut Que Vous Approchiez 1025. Qui Lazarum Resuscitasi A Monumento Foetidum (2. A 1026. Que Faites-vous? 1027. Soeur Blanche, Je Trouve Notre Croix 1028. Pensez A La Mort De Notre Chere Mere 1029. Mes Cheres Filles 1030. Mes Soeurs, Sa Reverence Vient De Nous Dire 1101. Que Se Passe-t-il? 1102. Prelude 1103. Pourquoi Vous Tenez-vous Ainsi? 1104. Dans Des Temps Comme Ceux-ci 1105. Oh! Ne Me Quittez Pas Sur Un Adieu De Facherie! 1106. Remettez-vous, Soeur Blanche 1107. Mes Cheres Filles 1108. Qu'allez -vous Devenir? 1109. On A Tire La Clochette! 1110. Ou Sont Les Religieuses? 1111. Mes Soeurs, Notre Reverende Mere Viendra Bientot 1112. Parlez-leur, Mon Pere (3. Akt) 1113. Il Y A Une Seule Opposition 1114. Citoyennes, Nous Vous Felicitons 1115. Soeur Gerald, Il Faut Absolument Prevenir Ce Pretr 1116. Prelude 1117. C'est Vous 1118. Soeur Blanche De L'agonie Du Christ 1119. Interlude 1120. Mes Filles, Voila Que S'acheve 1121. Le Tribunal Revolutionnaire 1122. Mes Filles, J'ai Desire De Tout Mon Coeur 1123. Elles Sont Condamnees A Mort 1124. Prelude 1125. Salve Regina 1201. Benoit, Jean-christophe - Le Gendarme Incompris Fp 1202. Ouvertuere 1203. Je Suis Seul 1204. Dans Quel Piege 1205. Cette Fete Est Charmante 1206. Voyez, Il En A Convenu 1207. Nous Ne Sommes Plus Sous Les Croisades 1208. J'ai Longtemps Reve 1209. C'est Charmant 1210. Ce Madrigal 1211. Danse 1212. Cluytens, Andre - Les Mamelles De Tiresias Fp 125 1213. Prologue 1214. Non, Monsieur Mon Mari (1. Akt) 1215. Donne-moi Du Lard, Je Te Dis 1216. Je Demenage 1217. Avec Vous, Vieux Lacouf 1218. Ah! Chere Liberte 1219. Ah! Puisqu'enfin Voici Un Agent De L'autorite 1220. Fameux Representant 1221. Elle Sort Un Bobard 1222. Vous Qui Pleurez 1223. Ah ! C'est Fou (2. Akt) 1224. Entrez 1225. Eh Oui! 1226. Mon Cher Papa 1227. Celui-ci N'est Pas Reussi 1228. Il Paraitque Vous En Faites De Belles 1229. Chastes Citoyens 1230. Il Faut S'aimer Ou Je Succombe 1231. (Keine Angaben) - Les Chemins De L'amour Fp 106 (V 1301. Cardon, Stephane - Esquisse D'un Fanfare Fp 25 (Ou 1302. Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conserv - 1303. Mesple, Mady - La Dame De Monte-carlo Fp 180 1304. Duval, Denise - La Voix Humaine Fp 171 (Oper In 1 1305. Allo, Allo, Mais Non, Madame 1306. Allo, C'est Toi? Oui, Tres Bien 1307. Souviens-toi Du Dimanche De Versailles 1308. Allo! Et Comme Ca? 1309. Allo, C'est Toi? Mais Non, Mademoiselle 1310. Allo! Ah! Cheri, C'est Toi? 1311. C'est Inutile. Du Reste Le Docteur De Marthe Revie 1312. Voila Deux Jours Qu'il Ne Quitte Pas L'antichambre 1313. Rien. Je Crois Que Nous Parlons Comme D'habitude 1314. On Avait Coupe 1315. Alors, Voila. J'allais Dire Machinalement 1401. Benoit, Jean-christophe - Le Bal Masque Fp 60 (Kan 1402. Preambule Et Air De Bravoure 1403. Intermede 1404. Malvina 1405. Bagatelle 1406. La Dame Aveugle 1407. Finale 1408. Grimal, David - L'invitation Au Chateau Fp 138 1409. Tres Anime (1. Akt) 1410. Valse Brillante (2. Akt) 1411. Tres Calme 1412. Mouvement De Valse Hesitation 1413. Tempo Di Marcia 1414. Valse Des Petites Taupes 1415. Valse Brillante (3. Akt) 1416. Tempo Di Boston 1417. Moderato 1418. Appassionato 1419. Tango 1420. Tres Vite Et Tres Canaille 1421. Tempo Di Tarentella 1422. Polka Finale 1423. Presto 1424. Follement Vite Et Gai 1425. Gavotte 1426. Conclusion 1427. Nouvel Orchestre Philharmonique De Radio France - 1428. Les Sauterelles 1429. Le Village Abandonnee 1430. Le Faux Avenir 1431. Le Squelette De La Mer 1432. The Sixteen - Figure Humaine Fp 120 (Kantate Nach 1433. De Tous Printemps Du Monde 1434. En Chantant Les Servantes S'elancent 1435. Aussi Bas Que Le Silence 1436. Toi Ma Patiente 1437. Riant Du Ciel Et Des Planetes 1438. Le Jour M'etonne Et La Nuit Me Fait Peur 1439. La Menace Sous Le Ciel Rouge 1440. Liberte 1441. The Sixteen - Un Soir De Neige Fp 126 (Kantate) 1442. De Grandes Cuillers De Neige 1443. La Bonne Neige 1444. Bois Meurtri, Bois Perdu 1445. La Nuit, Le Froid, La Solitude 1501. Pretre, Georges - Rapsodie Negre Fp 3 1502. Prelude 1503. Ronde 1504. Honoloulou 1505. Pastorale 1506. Final 1507. Benoit, Jean-christophe - Le Bestiaire Ou Cortege 1508. Nr. 1: Le Dromadaire 1509. Nr. 2: La Chevre Du Tibet 1510. Nr. 3: La Sauterelle 1511. Nr. 4: Le Dauphin 1512. Nr. 5: L'ecrevisse 1513. Nr. 6: La Carpe 1514. Rivenq, Nicholas - Le Bestiaire Ou Cortege D'orphe 1515. Nr. 1: La Colombe 1516. Nr. 2: Le Serpent 1517. Nr. 3: La Puce 1518. Boulanger, Francois - Cocardes Fp 16 1519. Nr. 1: Miel De Narbonne 1520. Nr. 2: Bonne D'enfant 1521. Nr. 3: Enfant De Troupe 1522. Boulanger, Francois - Poemes De Max Jacob Fp 22 Nr 1523. Nr. 1: Est-il Un Coin Plus Solitaire 1524. Nr. 2: C'est Pour Aller Au Bal 1525. Nr. 3: Poete Et Tenor 1526. Nr. 4: Dans Le Buisson De Mimosas 1527. Le Roux, Francois - Poemes De Pierre De Ronsard Fp 1528. Nr. 1: Attributs 1529. Nr. 2: Le Tombeau 1530. Nr. 3: Ballet 1531. Nr. 4: Je N'ai Plus Que Les Os 1532. Nr. 5: A Son Page 1533. Collard, Jean-philippe - Chansons Gaillardes Fp 42 1534. Nr. 1: La Maitresse Volage 1535. Nr. 2: Chanson A Boire 1536. Nr. 3: Madrigal 1537. Nr. 4: Invocation Aux Parques 1538. Nr. 5: Couplets Bachiques 1539. Nr. 6: L'offrande 1540. Nr. 7: La Belle Jeunesse 1541. Nr. 8: Serenade 1542. Parsons, Geoffrey - Airs Chantes Nr. 1-4 Fp 46 1543. Nr. 1: Air Romantique 1544. Nr. 2: Air Champetre 1545. Nr. 3: Air Grave 1546. Nr. 4: Air Vif 1547. Baldwin, Dalton - Epitaphe Fp 55 1548. Ameling, Elly - Poemes De Louis Lalanne Fp 57 Nr. 1549. Nr. 1: Le Present 1550. Nr. 2: Chanson 1551. Nr. 3: Hier 1552. Baldwin, Dalton - Poemes De Guillaume Apollinaire 1553. Nr. 1: L'anguille 1554. Nr. 2: Carte Postale 1555. Nr. 3: Avant Le Cinema 1556. Nr. 4: 1904 1557. Ameling, Elly - Poemes De Max Jacob Fp 59 Nr. 1-5 1558. Nr. 1: Chanson Bretonne 1559. Nr. 2: Cimetiere 1560. Nr. 3: La Petite Servante 1561. Nr. 4: Berceuse 1562. Nr. 5: Souric Et Mouric 1601. Baldwin, Dalton - Chansons Polonaises Fp 69 Nr. 1- 1602. Nr. 1: La Couronne 1603. Nr. 2: Le Depart 1604. Nr. 3:les Gars Polonais 1605. Nr. 4: Le Dernier Mazour 1606. Nr. 5: L'adieu 1607. Nr. 6: Le Drapeau Blanc 1608. Nr. 7: La Vistule 1609. Nr. 8: Le Lac 1610. Baldwin, Dalton - Poemes De Paul Eluard Fp 77 Nr. 1611. Nr. 1: Peut-il Se Reposer? 1612. Nr. 2: Il La Prend Dans Ses Bras 1613. Nr. 3: Plume D'eau Claire 1614. Nr. 4: Rodeuse Au Font De Verre 1615. Nr. 5: Amoureuses 1616. Mesple, Mady - A Sa Guitare Fp 79 1617. Bernac, Pierre - Tel Jour Telle Nuit Nr. 1-9 Fp 86 1618. Nr. 1: Bonne Journee 1619. Nr. 2: Une Ruine Coquille Vide 1620. Nr. 3: Le Front Comme Un Drapeau Perdu 1621. Nr. 4: Une Roulette Couverte En Tuiles 1622. Nr. 5: A Toutes Brides 1623. Nr. 6: Une Herbe Pauvre 1624. Nr. 7: Je N'ai Envie Que De T'aimer 1625. Nr. 8: Figure De Force Brulante Et Farouche 1626. Nr. 9: Nous Avons Fait La Nuit 1627. Berton, Liliane - Poemes De Louis De Vilmorin Fp 9 1628. Nr. 1: Le Garcon De Liege 1629. Nr. 2: Au-dela 1630. Nr. 3: Aux Officiers De La Garde Blanche 1631. Baldwin, Dalton - Poemes De Guillaume Apollinaire 1632. Nr. 1: Dans Le Jardin D'anna 1633. Nr. 2: Allons Plus Vite 1634. Baldwin, Dalton - Miroirs Brulantes Nr. 1-2 Fp 98 1635. Nr. 1: Tu Vois Le Feu Du Soir 1636. Nr. 2: Je Nommerai Ton Front 1637. Fevrier, Jacques - Le Portrait Fp 92 1638. Baldwin, Dalton - La Grenouillere (Au Bord De L'il 1639. Baldwin, Dalton - Priez Pour La Paix Fp 95 1640. Mesple, Mady - Ce Doux Petit Visage (Rien Que Ce D 1641. Baldwin, Dalton - Bleuet (Jeune Homme De Vingt Ans 1642. Mesple, Mady - Fiancailles Pour Rire Nr. 1-6 Fp 10 1643. Nr. 1: La Dame D'andre 1644. Nr. 2: Dans L'herbe 1645. Nr. 3: Il Vole 1646. Nr. 4: Mon Cadavre Est Doux Comme Un Gant 1647. Nr. 5: Violon 1648. Nr. 6: Fleurs 1701. Baldwin, Dalton - Banalites Nr. 1-5 Fp 107 1702. Nr. 1: Chansons D'orkenise 1703. Nr. 2: Hotel 1704. Nr. 3: Fagnes De Wallonie 1705. Nr. 4: Voyage A Paris 1706. Nr. 5: Sanglots 1707. Bernac, Pierre - Metamorphoses Nr. 1-3 Fp 121 1708. Nr. 1: Reine Des Mouettes 1709. Nr. 2: C'est Ainsi Que Tu Es 1710. Nr. 3: Paganini 1711. Benoit, Jean-christophe - Poemes De Louis Aragon F 1712. Nr. 1: C 1713. Nr. 2: Fetes Galantes 1714. Baldwin, Dalton - Poemes De Guillaume Apollinaire 1715. Nr. 1: Montparnasse 1716. Nr. 2: Hyde Park 1717. Baldwin, Dalton - Poemes De Guillaume Apollinaire 1718. Nr. 1: Le Pont 1719. Nr. 2: Un Poeme 1720. Baldwin, Dalton - Paul Et Virginie Fp 132 1721. Baldwin, Dalton - Mais Mourir Fp 137 1722. Baldwin, Dalton - Hymne Fp 144 1723. Baldwin, Dalton - Chansons De Frederico Garcia Lor 1724. Nr. 1: L'enfant Muet 1725. Nr. 2: Adelina A La Promenade 1726. Nr. 3: Chanson De L'oranger Sec 1727. Baquier, Gerard - Le Disparu Fp 134 1728. Benoit, Jean-christophe - Main Dominee Par Le Coeu 1729. Baldwin, Dalton - Calligrammes Nr. 1-7 Fp 140 1730. Nr. 1: L'espionne 1731. Nr. 2: Mutation 1732. Nr. 3: Vers Le Sud 1733. Nr. 4: Il Pleut 1734. Nr. 5: La Grace Exilee 1735. Nr. 6: Aussi Bien Que Les Cigales 1736. Nr. 7: Voyage 1801. Baldwin, Dalton - Mazurka Fp 145 1802. Gage, Irwin - La Fraicheur Et Le Feu Nr. 1-7 Fp 14 1803. Nr. 1: Rayon Des Yeux 1804. Nr. 2: Le Matin Les Branches Attisent 1805. Nr. 3: Tout Disparut 1806. Nr. 4: Dans Les Tenebres Du Jardin 1807. Nr. 5: Unis La Fraicheur Et Le Feu 1808. Nr. 6: Homme Au Sourire Tendre 1809. Nr. 7: La Grande Riviere Qui Va 1810. Fevrier, Jacques - Parisiana Fp 157 1811. Nr. 1: Jouer Du Bugle 1812. Nr. 2: Vous N'ecrivez Plus? 1813. Baldwin, Dalton - Rosemonde (Longtemps Au Piet Du 1814. Baldwin, Dalton - Le Travail Du Peintre Nr. 1-7 Fp 1815. Nr. 1: Pablo Picasso 1816. Nr. 2: Marc Chagall 1817. Nr. 3: Georges Braque 1818. Nr. 4: Juan Gris 1819. Nr. 5: Paul Klee 1820. Nr. 6: Joan Miro 1821. Nr. 7: Jacques Villon 1822. Baldwin, Dalton - Deux Melodies Fp 162 1823. Nr. 1: La Souris 1824. Nr. 2: Nuage 1825. Baquier, Gerard - Dernier Poeme Fp 163 1826. Baldwin, Dalton - Une Chanson De Porcelaine Fp 169 1827. Mesple, Mady - La Courte Paille Nr. 1-7 Fp 178 1828. Nr. 1: Le Sommeil 1829. Nr. 2: Quelle Aventure! 1830. Nr. 3: La Reine De Coeur 1831. Nr. 4: Ba, Be, Bi, Bo, Bu 1832. Nr. 5: Les Anges Musiciens 1833. Nr. 6: Le Carafon 1834. Nr. 7: Lune D'avril 1835. Ameling, Elly - Toreador Fp 11 (Chanson Hispano-it 1836. Ameling, Elly - Fancy (Tell Me Where Fancie Bred) 1837. Ameling, Elly - Colloque Fp 108 1838. Mesple, Mady - Les Chemins De L'amour Fp 106 (Vals 1839. Devellereau, Marie - Vocalise Fp 44 1840. Rivenq, Nicholas - Pierrot Fp 66 1841. Rivenq, Nicholas - Nos Souvenirs Qui Chantent Fp 1 1842. Devellereau, Marie - Vive Nadia Fp 167 (Hymne Fuer 1901. Benoit, Jean-christophe - Chansons Villageoises Fp 1902. Nr. 1: Chansons Du Clair Tamis 1903. Nr. 2: Les Gars Qui Vont A La Fete 1904. Nr. 3: C'est Le Joli Printemps 1905. Nr. 4: Le Mendiant 1906. Nr. 5: Chanson De La Fille Frivole 1907. Nr. 6: Le Retour Du Sergent 1908. Baldwin, Dalton - Chansons Pour Enfants Fp 75 Nr. 1909. Nr. 1: La Tragique Histoire Du Petit Rene 1910. Nr. 2: Nous Voulons Une Petite Soeur 1911. Nr. 3: Le Petit Garcon Trop Bien Portant 1912. Nr. 4: Monsieur Sans-souci 1913. Maitrise De La Radiodiffusion Francaise - Petites 1914. Nr. 1: La Petite Fille Sage 1915. Nr. 2: Le Chien Perdu 1916. Nr. 3: En Entrant De L'ecole 1917. Nr. 4: Le Petit Garcon Malade 1918. Nr. 5: Le Herisson 1919. Ericson, Eric - Chansons Fp 81 Nr. 1-7 (Fuer Chor) 1920. Nr. 1: La Blanche Neige 1921. Nr. 2: A Peine Defiguree 1922. Nr. 3: Par Une Nuit Nouvelle 1923. Nr. 4: Tous Les Droits 1924. Nr. 5: Belle Et Ressemblante 1925. Nr. 6: Marie 1926. Nr. 7: Luire 1927. The Sixteen - Chanson A Boiree Fp 31 1928. The Sixteen - Chansons Francaises Fp 130 Nr. 1-8 1929. Nr. 1: Margoton Va T'a-l'iau 1930. Nr. 2: La Belle Se Sied Au Pied De La Tour 1931. Nr. 3: Pilons Rouge 1932. Nr. 4: Clic, Clac, Dansez Sabots 1933. Nr. 5: C'est La Petit' Fill' Du Prince 1934. Nr. 6: La Belle Si Nous Etions 1935. Nr. 7: Ah! Mon Beau Laboureur 1936. Nr. 8: Les Tisserands

Sklep: Gigant.pl

Complete Recordings. . - 2839351486

339,99 zł

Complete Recordings. . EMI Classics

Muzyka>Klasyczna

1. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Klavier Nr. 2 F-dur 2. 1. Allegro Assai 3. 2. Adagio 4. 3. Presto 5. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Klavier Nr. 9 D-dur 6. 1. Allegro Con Spirito 7. 2. Andante Con Espresione 8. 3. Rondo 9. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Klavier Nr. 11 A-dur 10. 1. Thema Und Variationen: Andante Grazioso 11. 2. Minuetto - Trio 12. 3. Rondo: Alla Turca 13. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Klavier Nr. 12 F-dur 14. 1. Allegro 15. 2. Adagio 16. 3. Allegro Assai 17. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Cembalo G-dur K 259 18. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Cembalo D-moll K 64 19. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Cembalo D-moll K 1 ( 20. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Cembalo D-dur K 492 21. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Cembalo A-dur K 268 101. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Klavier Nr. 4 Es-dur 102. 1. Adagio 103. 2. Minuetto 104. 3. Allegro 105. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Klavier Nr. 7 C-dur 106. 1. Allegro Con Spirito 107. 2. Andante Un Poco Adagio 108. 3. Rondo: Allegro Gracioso 109. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Klavier Nr. 13 B-dur 110. 1. Allegro 111. 2. Andante Cantabile 112. 3. Allegretto Grazioso 113. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Klavier Nr. 15 F-dur 114. 1. Allegro 115. 2. Andante 116. 3. Rondo: Allegretto 117. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Cembalo G-dur K 259 118. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Cembalo D-moll K 64 119. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Cembalo A-dur K 268 120. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Cembalo D-dur K 492 201. Ciccolini, Aldo - Konzert Fuer Klavier Und Orchest 202. 1. Allegro Non Troppo E Molto Espressione - Allegr 203. 2. Andante Simplice - Prestissimo - Tempo 1 204. 3. Allegro Con Fuoco 205. Ciccolini, Aldo - Sinfonische Variationen Fuer Kla 206. Ciccolini, Aldo - Sinfonie Nr. 1 Op. 25 (Sur Un Ch 207. 1. Assez Lent 208. 2. Assez Modere 209. 3. Anime 210. Ciccolini, Aldo - Stuecke Fuer Klavier Op. 12 Nr. 211. Nr. 1: Marsch 212. Ciccolini, Aldo - Erzaehlungen Einer Alten Grossmu 213. Nr. 1: (Keine Angaben) 301. Ciccolini, Aldo - Konzert Fuer Klavier Und Orchest 302. 1. Allegro Non Troppo E Molto Espressione - Allegr 303. 2. Andante Simplice - Prestissimo - Tempo 1 304. 3. Allegro Con Fuoco 305. Ciccolini, Aldo - Konzert Fuer Klavier Und Orchest 306. 1. Allegro Moderato 307. 2. Adagio Sostenuto 308. 3. Allegro Scherzando 309. Ciccolini, Aldo - Dumka E-moll Op. 59 (Scene Rusti 310. Ciccolini, Aldo - Tango 401. Ciccolini, Aldo - Kleine Suite (Fuer Klavier) 402. 1. Au Couvent 403. 2. Intermezzo 404. 3. Mazurka C-dur 405. 4. Mazurka Des-dur 406. 7. Reverie Des-dur: Andante 407. 5. Serenade Des-dur: Allegretto 408. 6. Nocturne Ges-dur: Andantino 409. Ciccolini, Aldo - Scherzo A-dur Op. 8 410. Ciccolini, Aldo - Sonatine C-dur Op. 13 Nr. 1 411. 1. Allegro 412. 2. Andantino 413. 3. Presto 414. Ciccolini, Aldo - Morceaux De Fantaisie Op. 3 Nr. 415. Nr. 2: Prelude Cis-moll 416. Ciccolini, Aldo - Preludes Op. 32 Nr. 1-13 (Auszug 417. Nr. 5: Prelude G-dur 418. Ciccolini, Aldo - Morceaux En Forme De Poire (Troi 419. Maniere De Commencement 420. Prolongation Du Meme 421. 1. Lentement 422. 2. Enleve 423. 3. Brutal 424. En Plus 425. Redite 426. Ciccolini, Aldo - Heures Seculaires Et Instantanee 427. Nr. 1: Obstacles Venimeux 428. Nr. 2: Crepuscule Matinal (De Midi) 429. Nr. 3: Affolements Granitiques 430. Ciccolini, Aldo - Nocturnes Nr. 1-5 (Fuer Klavier) 431. 1. Doux Et Calme 432. 2. Simplement 433. 3. Un Peu Mouvemente 434. Ciccolini, Aldo - Gymnopedies Nr. 1-3 435. 1. Lent Et Douloureux 436. 2. Lent Et Triste 437. 3. Lent Et Grave 438. Ciccolini, Aldo - Les Trois Valses Distinguees Du 439. Nr. 1: Sa Taille 440. Nr. 2: Son Binocle 441. Nr. 3: Ses Jambes 442. Ciccolini, Aldo - Avant-dernieres Pensees (3 Stuec 443. Nr. 1: Idylle (A Claude Debussy) 444. Nr. 2: Aubade (A Paul Dukas) 445. Nr. 3: Meditation (A Albert Roussel) 446. Ciccolini, Aldo - Gnossiennes Nr. 1-6 (Auszug) 447. Nr. 1: Lent 448. Nr. 2: Avec Etonnement 449. Nr. 3: Lent 501. Ciccolini, Aldo - Walzer Nr. 2 As-dur Op. 34 Nr. 1 502. Ciccolini, Aldo - Walzer Nr. 3 A-moll Op. 34 Nr. 2 503. Ciccolini, Aldo - Walzer Nr. 4 F-dur Op. 34 Nr. 3 504. Ciccolini, Aldo - Nocturne Nr. 2 Es-dur Op. 9 Nr. 505. Ciccolini, Aldo - Etueden Op. 10 Nr. 1-12 (Auszug) 506. Etuede Nr. 3 507. Ciccolini, Aldo - Polonaise 508. Ciccolini, Aldo - Berceuse Des-dur Op. 57 509. Ciccolini, Aldo - Nocturne Nr. 7 Cis-moll Op. 27 N 510. Ciccolini, Aldo - Harmonies Poetiques Et Religieus 511. Ciccolini, Aldo - Ballade Nr. 2 F-dur Op. 38 512. Ciccolini, Aldo - Mephisto-walzer Nr. 1 (Der Tanz 513. Ciccolini, Aldo - Liebestraeume Op. 62 S 541 (Fuer 514. Liebestraum Nr. 3 As-dur 601. Ciccolini, Aldo - Annees De Pelerinage, 1e Annee: 602. La Chapelle De Guillaume Tell 603. Au Lac Wallenstadt 604. Pastorale 605. Au Bord D'une Source 606. Orage 607. Vallee D'obermann 608. Eglogue 609. Le Mal Du Pays 610. Les Cloches De Geneve 611. Ciccolini, Aldo - Annees De Pelerinage, 2e Annee: 612. Sposalizio 613. Il Penseroso 614. Canzonetta Del Salvator Rosa 615. Sonetto 47 Del Petrarca 616. Sonetto 104 Del Petrarca 617. Sonetto 123 Del Petrarca 701. Apres Une Lecture U Dante (Fantasia Quasi Sonata) 702. Angelus 703. Aux Cypres De La Villa D'este 1 704. Aux Cypres De La Villa D'este 2 705. Les Jeux D'eau A La Villa D'este 706. Sunt Lacrymae Rerum 707. Marche Funebre 708. Sursum Corda 709. Ciccolini, Aldo - Consolations S 172 Nr. 1-6 (6 Ku 710. Nr. 1: Andante Con Moto 711. Nr. 2: Un Poco Piu Mosso 712. Nr. 3: Lento, Placido 713. Nr. 4: Quasi Adagio 714. Nr. 5: Andantino 715. Nr. 6: Allegretto, Sempre Cantabile 801. Ciccolini, Aldo - Espana Op. 165 802. Prelude 803. Tango 804. Malaguena 805. Serenata 806. Capricho Catalan 807. Zortzico 808. Ciccolini, Aldo - Allegro De Concierto 809. Ciccolini, Aldo - Cancion Y Danza Nr. 1 810. Ciccolini, Aldo - Cancion Y Danza Nr. 2 811. Ciccolini, Aldo - Cancion Y Danza Nr. 3 812. Ciccolini, Aldo - Cancion Y Danza Nr. 4 813. Ciccolini, Aldo - Cancion Y Danza Nr. 5 814. Ciccolini, Aldo - Cancion Y Danza Nr. 6 815. Ciccolini, Aldo - Cancion Y Danza Nr. 7 816. Ciccolini, Aldo - Cancion Y Danza Nr. 8 817. Ciccolini, Aldo - Noches En Los Jardines De Espana 818. En El Generalife 819. Danza Lejana 820. En Los Jardines De La Sierra De Cordoba 901. Ciccolini, Aldo - Inventionen (2-stimmig) Und Sinf 902. Invention Zu 2 Stimmen Nr. 1 C-dur Bwv 772 903. Invention Zu 2 Stimmen Nr. 2 C-moll Bwv 773 904. Invention Zu 2 Stimmen Nr. 3 D-dur Bwv 774 905. Invention Zu 2 Stimmen Nr. 4 D-moll Bwv 775 906. Invention Zu 2 Stimmen Nr. 5 Es-dur Bwv 776 907. Invention Zu 2 Stimmen Nr. 6 E-dur Bwv 777 908. Invention Zu 2 Stimmen Nr. 7 E-moll Bwv 778 909. Invention Zu 2 Stimmen Nr. 8 F-dur Bwv 779 910. Invention Zu 2 Stimmen Nr. 9 F-moll Bwv 780 911. Invention Zu 2 Stimmen Nr. 10 G-dur Bwv 781 912. Invention Zu 2 Stimmen Nr. 11 G-moll Bwv 782 913. Invention Zu 2 Stimmen Nr. 12 A-dur Bwv 783 914. Invention Zu 2 Stimmen Nr. 13 A-moll Bwv 784 915. Invention Zu 2 Stimmen Nr. 14 B-dur Bwv 785 916. Invention Zu 2 Stimmen Nr. 15 H-moll Bwv 786 917. Invention Zu 3 Stimmen (Sinfonie) Nr. 1 C-dur Bwv 918. Invention Zu 3 Stimmen (Sinfonie) Nr. 2 C-moll Bwv 919. Invention Zu 3 Stimmen (Sinfonie) Nr. 3 D-dur Bwv 920. Invention Zu 3 Stimmen (Sinfonie) Nr. 4 D-moll Bwv 921. Invention Zu 3 Stimmen (Sinfonie) Nr. 5 Es-dur Bwv 922. Invention Zu 3 Stimmen (Sinfonie) Nr. 6 E-dur Bwv 923. Invention Zu 3 Stimmen (Sinfonie) Nr. 7 E-moll Bwv 924. Invention Zu 3 Stimmen (Sinfonie) Nr. 8 F-dur Bwv 925. Invention Zu 3 Stimmen (Sinfonie) Nr. 9 F-moll Bwv 926. Invention Zu 3 Stimmen (Sinfonie) Nr. 10 G-dur Bwv 927. Invention Zu 3 Stimmen (Sinfonie) Nr. 11 G-moll Bw 928. Invention Zu 3 Stimmen (Sinfonie) Nr. 12 A-dur Bwv 929. Invention Zu 3 Stimmen (Sinfonie) Nr. 13 A-moll Bw 930. Invention Zu 3 Stimmen (Sinfonie) Nr. 14 B-dur Bwv 931. Invention Zu 3 Stimmen (Sinfonie) Nr. 15 H-moll Bw 932. Ciccolini, Aldo - Pieces De Clavecin (Stuecke Fuer 933. Soeur Monique 934. Ciccolini, Aldo - Pieces De Clavecin III (Nouvelle 935. La Poule 936. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Cembalo C-dur K 406 937. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Cembalo D-moll K 9 ( 938. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Cembalo E-dur K 380 939. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Cembalo H-moll K 87 1001. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Cembalo D-dur K 492 1002. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Cembalo A-dur K 268 1003. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Cembalo D-moll K 64 1004. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Cembalo G-dur K 259 1005. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Cembalo C-dur K 159 1006. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Cembalo H-moll K 377 1007. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Cembalo F-moll K 239 1008. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Cembalo G-dur K 432 1009. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Cembalo D-moll K 1 ( 1010. Ciccolini, Aldo - Peches De Vieillesse (Alterssuen 1011. Petit Caprice (Im Stile Offenbachs) 1012. Prelude Inoffensif 1013. L'innocence Italienne. La Candeur Francaise 1014. Ouf! Les Petits Pois 1015. Une Caresse A Ma Femme 1016. Un Petit Train De Plaisir (Comique Imitatif) 1017. Specimen De L'ancien Regime 1101. Ciccolini, Aldo - Walzer Nr. 1 Es-dur Op. 18 Gran 1102. Ciccolini, Aldo - Walzer Nr. 2 As-dur Op. 34 Nr. 1 1103. Ciccolini, Aldo - Walzer Nr. 3 A-moll Op. 34 Nr. 2 1104. Ciccolini, Aldo - Walzer Nr. 4 F-dur Op. 34 Nr. 3 1105. Ciccolini, Aldo - Walzer Nr. 5 As-dur Op. 42 Gran 1106. Ciccolini, Aldo - Walzer Nr. 6 Des-dur Op. 64 Nr. 1107. Ciccolini, Aldo - Walzer Nr. 7 Cis-moll Op. 64 Nr. 1108. Ciccolini, Aldo - Walzer Nr. 8 As-dur Op. 64 Nr. 3 1109. Ciccolini, Aldo - Walzer Nr. 9 As-dur Op. Posth. 6 1110. Ciccolini, Aldo - Walzer Nr. 10 H-moll Op. Posth. 1111. Ciccolini, Aldo - Walzer Nr. 11 Ges-dur Op. Posth. 1112. Ciccolini, Aldo - Walzer Nr. 12 F-moll Op. Posth. 1113. Ciccolini, Aldo - Walzer Nr. 13 Des-dur Op. Posth. 1114. Ciccolini, Aldo - Walzer Nr. 14 E-moll Op. Posth. 1115. Ciccolini, Aldo - Walzer Nr. 15 E-dur Op. Posth. 1116. Ciccolini, Aldo - Walzer Nr. 16 As-dur Op. Posth. 1117. Ciccolini, Aldo - Walzer Nr. 17 Es-dur Op. Posth. 1118. Ciccolini, Aldo - Walzer Nr. 18 Es-dur Op. Posth. 1119. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Klavier E-moll Op. 7 1120. 1. Allegro Moderato 1121. 2. Andante Molto 1122. 3. Menuetto Ma Poco Piu Lento 1123. 4. Molto Allegro 1124. Ciccolini, Aldo - Lyrische Stuecke Op. 43 Nr. 1-6 1125. Nr. 6: Au Printemps 1126. Ciccolini, Aldo - Lyrische Stuecke Op. 54 Nr. 1-6 1127. Nr. 4: Notturno 1201. Ciccolini, Aldo - Ballade G-moll Op. 24 1202. Ciccolini, Aldo - Lyrische Stuecke Op. 12 Nr. 1-8 1203. Nr. 2: Walzer 1204. Nr. 4: Danse Des Sylphes 1205. Ciccolini, Aldo - Lyrische Stuecke Op. 43 Nr. 1-6 1206. Nr. 1: Papillon 1207. Nr. 6: Au Printemps 1208. Nr. 4: Oisillon 1209. Ciccolini, Aldo - Lyrische Stuecke Op. 47 Nr. 1-7 1210. Nr. 2: Feuillet D'album 1211. Ciccolini, Aldo - Lyrische Stuecke Op. 62 Nr. 1-6 1212. Nr. 4: Ruisseau 1213. Ciccolini, Aldo - Szenen Aus Dem Volksleben Op. 19 1214. Nr. 2: Marche Nuptiale Norvegienne 1215. Ciccolini, Aldo - Bilder Einer Ausstellung (Fuer K 1216. Promenade: Allegro Giusto, Nel Modo Russico - Senz 1217. 1. Gnomus: Sempre Vivo 1218. Promenade: Moderato Comodo Assai E Con Dilicatezza 1219. 2. Il Vecchio Castello: Andante Molto Cantabile E 1220. Promenade: Moderato Non Tanto, Pesamente 1221. 3. Tuileries: Allegretto Non Troppo, Cappriccioso 1222. 4. Bydlo: Sempre Moderato, Pesante 1223. Promenade: Tranquillo 1224. 5. Ballet Des Poussins Dans Leur Coque: Scherzino 1225. 6 Samuel Goldenberg Und Schmuyle: Andante 1226. Promenade: Allegro Giusto, Nel Modo Russico, Poco 1227. 7. Le Marche De Limoges. Allegretto Vivo, Sempre S 1228. 8. Catacombe: Largo 1229. Cum Mortuis In Lingua Mortua: Andante Non Troppo 1230. 9. Baba Yaga. La Cabane Sur Des Pattes De Poule: A 1231. 10. La Grande Porte De Kiev: Allegro Alla Breve - 1301. Ciccolini, Aldo - Annees De Pelerinage, 1e Annee: 1302. La Chapelle De Guillaume Tell 1303. Au Lac Wallenstadt 1304. Pastorale 1305. Au Bord D'une Source 1306. Orage 1307. Vallee D'obermann 1308. Eglogue 1309. Le Mal Du Pays 1310. Les Cloches De Geneve 1311. Ciccolini, Aldo - Annees De Pelerinage, 2e Annee: 1312. Sposalizio 1313. Il Penseroso 1314. Canzonetta Del Salvator Rosa 1315. Sonetto 47 Del Petrarca 1316. Sonetto 104 Del Petrarca 1317. Sonetto 123 Del Petrarca 1401. Ciccolini, Aldo - Annees De Pelerinage, 2e Annee: 1402. Apres Une Lecture Du Dante: Fantasia Quasi Sonata 1403. Ciccolini, Aldo - Annees De Pelerinage: Venezia E 1404. Gondoliera 1405. Canzone 1406. Tarantella 1407. Ciccolini, Aldo - Annees De Pelerinage, 3e Annee: 1408. Angelus! (Priere Aux Anges Gardiens) 1409. Aux Cypres De La Villa D'este 1 1410. Aux Cypres De La Villa D'este 2 1411. Les Jeux D'eau A La Villa D'este 1412. Sunt Lacrymae Rerum (En Mode Hongrois) 1413. Marche Funebre 1414. Sursum Corda 1501. Ciccolini, Aldo - Harmonies Poetiques Et Religieus 1502. Nr. 1: Invocation 1503. Nr. 2: Ave Maria 1504. Nr. 3: Benediction De Dieu Dans La Solitude 1505. Nr. 4: Pensee Des Morts 1506. Nr. 5: Pater Noster 1507. Nr. 6: Hymne De L'enfant A Son Reveil 1508. Nr. 7: Funerailles 1509. Nr. 8: Miserere D'apres Palestrina 1510. Nr. 9: Andante Lagrimoso 1511. Nr. 10: Cantique D'amour 1601. Ciccolini, Aldo - Consolations S 172 Nr. 1-6 (6 Ku 1602. Nr. 1: Andante Con Moto 1603. Nr. 2: Un Poco Piu Mosso 1604. Nr. 3: Lento, Placido 1605. Nr. 4: Quasi Adagio 1606. Nr. 5: Andantino 1607. Nr. 6: Allegretto, Sempre Cantabile 1608. Ciccolini, Aldo - Franziskus-legenden S 175 Nr. 1- 1609. Nr. 1: Saint Francois D'assise (La Predication Aux 1610. Nr. 2: Saint Francois De Paule Marchant Sur Les Fl 1611. Ciccolini, Aldo - Liebestraeume Op. 62 S 541 (Fuer 1612. Nr. 1: As-dur 1613. Nr. 2: E-dur 1614. Nr. 3: As-dur 1615. Ciccolini, Aldo - Ballade Fuer Klavier Nr. 1 Des-d 1616. Ciccolini, Aldo - Ballade Fuer Klavier Nr. 2 H-mol 1617. Ciccolini, Aldo - Kinderszenen Op. 15 (13 Stuecke 1618. Nr. 7: Reverie 1619. Ciccolini, Aldo - Lieder Ohne Worte Op. 62 Nr. 1-6 1620. Nr. 6: Chant Du Printemps 1701. Ciccolini, Aldo - Goyescas (Los Majos Enamorados) 1702. Los Requiebros (Compliments Galants) 1703. Coloquio En La Reja (Duo D'amour) 1704. El Fandango De Candil (Le Fandango) 1705. Quejas O La Maja Y El Ruisenor (Plaintes, Ou La Je 1706. El Amor Y La Muerte (Balada) 1707. Epilogo (Serenata Del Espectro) 1708. Ciccolini, Aldo - Iberia Nr. 1-12 1709. Nr. 1: Evocacion 1710. Nr. 2: El Puerto 1711. Nr. 3: Corpus Christi En Sevilla 1801. Nr. 4: Rondena 1802. Nr. 5: Almeria 1803. Nr. 6: Triana 1804. Nr. 7: El Albaicin 1805. Nr. 8: El Polo 1806. Nr. 9: Lavapies 1807. Nr. 10: Malaga 1808. N. 11: Jerez 1809. Nr. 12: Ertana 1810. Ciccolini, Aldo - Queas O La Maja Y El Ruisenor (P 1811. Ciccolini, Aldo - El Amor Brujo (Der Liebeszauber, 1812. Danse Rituelle Du Feu 1813. Ciccolini, Aldo - El Sombrero De Tres Picos (Der D 1814. Danse De La Meuniere 1901. Ciccolini, Aldo - Pieces Pittoresques Nr. 1-10 1902. Nr. 1: Paysage 1903. Nr. 2: Melancolie 1904. Nr. 3: Tourbillon 1905. Nr. 4: Sous-bois 1906. Nr. 5: Mauresque 1907. Nr. 6: Idylle 1908. Nr. 7: Danse Villageoise 1909. Nr. 8: Improvisation 1910. Nr. 9: Menuet Pompeux 1911. Nr. 10: Scherzo-valse 1912. Ciccolini, Aldo - Feuillet D'album 1913. Ciccolini, Aldo - Espana (Rapsodie Fuer Orchester) 1914. Ciccolini, Aldo - Bourree Fantasque 1915. Ciccolini, Aldo - Suite Bergamasque (Auszug) 1916. Claire De Lune 1917. Ciccolini, Aldo - La Plus Que Lente (Valse Ges-dur 1918. Ciccolini, Aldo - Children's Corner (Auszug) 1919. Serenade For The Doll 1920. Ciccolini, Aldo - Pieces Pittoresques Nr. 1-10 (Au 1921. Idylle 1922. Ciccolini, Aldo - Les Djinns Fis-moll (Sinfonische 2001. Ciccolini, Aldo - Suite Bergamasque 2002. 1. Prelude 2003. 2. Menuet 2004. 3. Clair De Lune 2005. 4. Passepied 2006. Ciccolini, Aldo - Tarantelle Styrienne (Danse) (Fu 2007. Ciccolini, Aldo - Reverie (Fuer Klavier) 2008. Ciccolini, Aldo - Pour Le Piano Nr. 1-3 2009. Nr. 1: Prelude 2010. Nr. 2: Sarabande 2011. Nr. 3: Toccata 2012. Ciccolini, Aldo - Deux Arabesques (Fuer Klavier) 2013. Arabesque Nr. 1 2014. Arabesque Nr. 2 2015. Ciccolini, Aldo - Ballade (Fuer Klavier) 2016. Ciccolini, Aldo - Etueden Op. 52 Nr. 1-6 (Fuer Kla 2017. Nr. 6: Etude En Forme De Valse En Re Bemol Majeur 2018. Ciccolini, Aldo - Etueden Op. 135 Nr. 1-6 (Pour La 2019. Nr. 1: Prelude 2020. Nr. 2: Alla Fuga 2021. Nr. 3: Moto Perpetuo 2022. Nr. 4: Bourree 2023. Nr. 5: Elegie 2024. Nr. 6: Gigue 2101. Ciccolini, Aldo - Gymnopedies Nr. 1-3 (Fuer Klavie 2102. Nr. 1: Lent Et Douloureux 2103. Nr. 2: Lent Et Triste 2104. Nr. 3: Lent Et Grave 2105. Ciccolini, Aldo - Heures Seculaires Et Instantanee 2106. Nr. 1: Obstacles Venimeux 2107. Nr. 2: Crepuscule Matinal (Du Midi) 2108. Nr. 3: Affolements Granitiques 2109. Ciccolini, Aldo - Les Trois Valses Distinguees Du 2110. Sa Taille 2111. Son Binocle 2112. Ses Jambes 2113. Ciccolini, Aldo - Avant-dernieres Pensees (3 Stuec 2114. Idylle (A Claude Debussy) 2115. Aubade (A Paul Dukas) 2116. Meditation (A Albert Roussel) 2117. Ciccolini, Aldo - Gnossiennes Nr. 1-6 (Auszug) (Fu 2118. Nr. 1: Lent 2119. Nr. 2: Avec Etonnement 2120. Nr. 3: Lent 2121. (Keine Angaben) - Morceaux En Forme De Poire (Troi 2122. Maniere De Commencement 2123. Prolongation Du Meme 2124. 1. Lentement 2125. 2. Enleve 2126. 3. Brutal 2127. En Plus 2128. Redite 2129. Ciccolini, Aldo - Croquis Et Agaceries D'un Gros B 2130. Nr. 1: Tyrolienne Turque 2131. Nr. 2: Danse Maigre (No. La Maniere De Ces Messieu 2132. Nr. 3: Espanana (Sorte De Valse) 2133. Ciccolini, Aldo - Nocturnes Nr. 1-5 (Fuer Klavier) 2134. Nr. 1: Doux Et Calme 2135. Nr. 2: Simplement 2136. Nr. 3: Un Peu Mouvemente 2137. (Keine Angaben) - La Belle Excentrique (Fantaisie 2138. 1. Grande Ritournelle 2139. 2. Marche Franco-lunaire - 2140. Valse Du Mysterieux Baiser Dans L'oeil - 2141. Cancan Granmondain 2142. Ciccolini, Aldo - Descriptions Automatiques (3 Stu 2143. Nr. 1: Sur Un Vaisseau 2144. Nr. 2: Sur Une Laterne 2145. Nr. 3: Sur Un Casue 2146. Ciccolini, Aldo - Preludes Veritables Flasques (Po 2147. Severe Reprimande 2148. Seul A La Maison 2149. On Joue 2150. Ciccolini, Aldo - Vieux Sequins Et Vieilles Cuiras 2151. Nr. 1: Chez Le Marchand D'or (Venise Xiiie Siecle) 2152. Nr. 2: Danse Cuirassee (Periode Grecque) 2153. Nr. 3: La Defaite Des Cimbres (Cauchemar) 2154. Ciccolini, Aldo - En Habit De Cheval (Fuer Klavier 2155. Nr. 1: Choral 2156. Nr. 2: Fugue Litanique 2157. Nr. 3: Autre Choral 2158. Nr. 4: Fugue De Papier 2159. Ciccolini, Aldo - Chapitres Tournes En Tous Sens ( 2160. Nr. 1: Celle Qui Parle Trop 2161. Nr. 2: Le Porteur De Grosses Pierres 2162. Nr. 3: Regrets Des Enfermes (Jonas Et Latude) 2163. (Keine Angaben) - Apercus Desagreables (Fuer Klavi 2164. Pastorale 2165. Choral 2166. Fugue 2201. Ciccolini, Aldo - Sports Et Divertissements (21 St 2202. Nr. 1: Choral Inappetissant 2203. Nr. 2: La Balancoire 2204. Nr. 3: La Chasse 2205. Nr. 4: La Comedie Italienne (A La Napolitaine) 2206. Nr. 5: Le Reveil De La Mariee 2207. Nr. 6: Colin-maillard 2208. Nr. 7: La Peche 2209. Nr. 8: Le Yachting 2210. Nr. 9: Le Bain De Mer 2211. Nr. 10: Le Carnaval 2212. Nr. 11: Le Golf 2213. Nr. 12: La Pieuvre 2214. Nr. 13: Les Courses 2215. Nr. 14: Les Quatre Coins 2216. Nr. 15: Le Pique-nique 2217. Nr. 16: Le Water-chute 2218. Nr. 17: Le Tango 2219. Nr. 18: Le Traineau 2220. Nr. 19: Le Flirt 2221. Nr. 20: Le Feu D'artifice 2222. Nr. 21: Le Tennis 2223. Ciccolini, Aldo - Embryons Desseches (Fuer Klavier 2224. 1. D'holothurie 2225. 2. D'edriophtalma 2226. 3. De Podophtalma 2227. Ciccolini, Aldo - Sarabandes Nr. 1-3 (Fuer Klavier 2228. Nr. 1: (Ohne Satzbezeichnung) 2229. Nr. 2: (Ohne Satzbezeichnung) 2230. Nr. 4: (Ohne Satzbezeichnung) 2231. Ciccolini, Aldo - Preludes Veritables Flasques (Po 2232. Nr. 1: Voix D'interieur 2233. Nr. 2: Idylle Cynique 2234. Nr. 3: Chanson Canine 2235. Nr. 4: Avec Camaraderie 2236. Ciccolini, Aldo - Reverie De L'enfance De Pantagru 2237. Ciccolini, Aldo - Les Pantins Dansent (Fuer Klavie 2238. Ciccolini, Aldo - Passacaille (Fuer Klavier) 2239. Ciccolini, Aldo - Le Piege De Meduse (7 Kleine Stu 2240. Quadrille - Valse - Pas Vite - Mazurka - Un Peu VI 2241. Ciccolini, Aldo - Menus Propos Enfantins (Fuer Kla 2242. Nr. 1: Le Chant Guerrier Du Roi Des Haricots 2243. Nr. 2: Ce Que Dit La Petite Princesse Des Tulipes 2244. Nr. 3: Valse Du Chocolat Aux Amandes 2245. Ciccolini, Aldo - Enfantillages Pittoresques (Fuer 2246. Nr. 1: Petit Prelude A La Journee 2247. Nr. 2: Berceuse 2248. Nr. 3: Marche Du Grand Escalier 2249. Ciccolini, Aldo - Peccadilles Importunes (Fuer Kla 2250. Nr. 1: Etre Jaloux De Son Camarade Qui A Une Gross 2251. Nr. 2: Lui Manger Sa Tartine 2252. Nr. 3: Profiter De Ce Qu'il A Des Cors Aux Pieds P 2253. Ciccolini, Aldo - Pieces Froides Nr. 1: Airs A Fai 2254. Nr. 1: D'une Maniere Particuliere 2255. Nr. 2: Modestement 2256. Nr. 3: S'inviter 2257. Ciccolini, Aldo - Pieces Froides Nr. 2: Danses De 2258. Nr. 1: En Y Regardant A Deux Fois 2259. Nr. 2: Passer 2260. Nr. 3: Encore 2261. Ciccolini, Aldo - Prelude En Tapisserie (Fuer Klav 2262. Ciccolini, Aldo - Gnossienne Nr. 3 (Fuer Klavier) 2263. Nr. 4: Lent 2264. Nr. 5: Modere 2265. Nr. 6: Avec Conviction Et Avec Une Tristesse Rigou 2266. Ciccolini, Aldo - Nouvelles Pieces Froides (3 Stue 2267. Nr. 1: Sur Un Mur 2268. Nr. 2: Sur Un Arbre 2269. Nr. 3: Sur Un Pont 2270. Ciccolini, Aldo - Reveries Nocturnes Nr. 1-2 (Fuer 2271. Nr. 1: Pas Vite (Revez Doucement) 2272. Nr. 2: Tres Moderement 2273. Ciccolini, Aldo - Musiques Intimes Et Secretes (Fu 2274. 1. Nostalgie 2275. 2. Froide Songerie 2276. 3. Facheux Exemple 2301. Ciccolini, Aldo - Premiere Pensee Rose Et Croix (F 2302. Ciccolini, Aldo - Sonneries De La Rose Et Croix (F 2303. Nr. 1: Air De L'ordre 2304. Nr. 2: Air Du Grand Maitre 2305. Nr. 3: Air Du Grand Prieur 2306. Ciccolini, Aldo - Petite Ouverture A Danser (Fuer 2307. Ciccolini, Aldo - Quatre Preludes (Fuer Klavier) 2308. Nr. 1: Fete Donnee Par Des Chevaliers Normands En 2309. Nr. 2: Prelude D'eginhard 2310. Nr. 3: Premiere Prelude Du Nazareen 2311. Nr. 4: Seconde Prelude Du Nazareen 2312. Ciccolini, Aldo - Le Fils Des Etoiles (3 Preludes) 2313. Nr. 1 Prelude Du 1er Acte: La Vocation 2314. Nr. 2 Prelude Du 2er Acte: L'initiation 2315. Nr. 3 Prelude Du 3er Acte: L'incantation 2316. Ciccolini, Aldo - Jack In The Box (Ballett) (Bearb 2317. Prelude 2318. Ciccolini, Aldo - Entracte 2319. Ciccolini, Aldo - Final 2320. Ciccolini, Aldo - Pieces De La Periode (6 Stuecke 2321. Nr. 1: Desespoir Agreable 2322. Nr. 2: Effronterie 2323. Nr. 3: Poesie 2324. Nr. 4: Prelude Canin 2325. Nr. 5: Profondeur 2326. Nr. 6: Songe Creux 2327. Ciccolini, Aldo - Prelude De La Porte Heroique Du 2328. Ciccolini, Aldo - Carnet D'esquisses Et De Croquis 2329. Ciccolini, Aldo - Menuett (Premier Menuet) (Fuer K 2330. Ciccolini, Aldo - Nocturnes Nr. 1-5 (Fuer Klavier) 2331. Nr. 4: (Ohne Satzbezeichnung) 2332. Nr. 5: (Ohne Satzbezeichnung) 2333. Ciccolini, Aldo - Petites Pieces Montees (Trois Pe 2334. Nr. 1: De L'enfance De Pantagruel (Reverie) 2335. Nr. 2: Marche De Cocagne (Demarche) 2336. Nr. 3: Jeux De Gargantua (Colin De Polka) 2401. Ciccolini, Aldo - Ogives Nr. 1-4 (Fuer Klavier) 2402. Ogive Nr. 1 2403. Ogive Nr. 2 2404. Ogive Nr. 3 2405. Ogive Nr. 4 2406. Ciccolini, Aldo - Danses Gothiques Nr. 1-9 (Fuer K 2407. Nr. 1: A L'occasion D'une Grande Peine 2408. Nr. 2: Dans Laquelle Les Peres De La Tres Veritabl 2409. Nr. 3: En Faveur D'un Malheureux 2410. Nr. 4: A Propos De Saint-bernard Et Sainte-lucie 2411. Nr. 5: Pour Les Pauvres Trepasses 2412. Nr. 6: Ou Il Est Question Du Pardon Des Injures Re 2413. Nr. 7: Par Pitie Pour Les Ivrognes, Honteux Debauc 2414. Nr. 8: En Le Haut Honneur Du Venere Saint-michel 2415. Nr. 9: Apres Avoir Obtenu La Remise De Ses Fautes 2416. Ciccolini, Aldo - Sonatine Bureaucratique (Fuer Kl 2417. Ciccolini, Aldo - Poudre D'or (Fuer Klavier) 2418. Ciccolini, Aldo - Pages Mystiques (Fuer Klavier) 2419. 1. Priere 2420. 2. Vexations 2421. 3. Harmonies 2422. Ciccolini, Aldo - Petits Chorals Nr. 1-12 (Douze P 2423. Ciccolini, Aldo - Les Pantins Dansent 2424. Bertin, Pierre - Le Piege De Meduse (7 Kleine Stue 2425. Ciccolini, Aldo - Choses Vues A Droite Et A Gauche 2426. Ciccolini, Aldo - Stances A Madame De Pompadour (F 2501. Ciccolini, Aldo - En Languedoc (Suite Fuer Klavier 2502. 1. Vers Le Mas En Fete 2503. 2. Sur L'etang, Le Soir 2504. 3. A Cheval Dans La Prairie 2505. 4. Coin De Cimetiere, Au Printemps 2506. 5. Le Jour De La Foire Au Mas 2507. Ciccolini, Aldo - En Vacances (Petites Pieces Roma 2508. Invocation A Schumann 2509. Nr. 1: Les Caresses De Grand'maman 2510. Nr. 2: Les Petites Voisines En Visite 2511. Nr. 3: Toto Deguise En Suisse D'eglise 2512. Nr. 4: Mimi Se Deguise En Marquise 2513. Nr. 5: Ronde Dans Le Parc 2514. Nr. 6: Ou L'on Entend Une Vieille Boite A Musique 2515. Nr. 7: Valse Romantique 2516. Ciccolini, Aldo - Deuxieme Recueil (Inacheve) (Fue 2517. Nr. 1: La Fontaine De Chopin 2518. Nr. 2: La Casque Aux Colombes 2519. Nr. 3: Les Deux Mousquetaires 2520. Ciccolini, Aldo - Le Soldat De Plomb (Fuer Klavier 2521. 1. Serenade Interrompue 2522. 2. Quat'jours De Boite (Melodrame - L'appel Des Pu 2523. 3. Defile Nuptial (Pas Redouble) 2524. Ciccolini, Aldo - Baigneuses Au Soleil (Souvenir D 2601. Ciccolini, Aldo - Cerdana (5 Etudes Pittoresques) 2602. Nr. 1: En Tartane (L'arrivee En Cerdagne) 2603. Nr. 2: Les Fetes (Souvenir De Puigcerda) 2604. Nr. 3: Menetriers Et Glaneuses (Souvenir D'un Pele 2605. Nr. 4: Les Muletiers Devant Le Christ De Llivia (C 2606. Nr. 5: Le Retour Des Muletiers 2607. Ciccolini, Aldo - Le Chant De La Terre (Poeme Geor 2608. Nr. 1: Prologue - Le Labour 2609. Nr. 2: Les Semailles 2610. Nr. 3: Intermezzo (Conte A La Veillee) 2611. Nr. 4: La Grele (Les Rogations - Le Glas - L'orage 2612. Nr. 5: Les Moissons 2613. Nr. 6: Epilogue (Le Jour Des Noces - Le Chant De L 2614. Ciccolini, Aldo - Les Naiades Et Le Faune Indiscre 2615. Ciccolini, Aldo - Pipperment-get (Valse Brillante 2616. Ciccolini, Aldo - Soir De Carnaval Sur La Cote Cat 2617. Sous Les Lauriers Roses 2701. Ciccolini, Aldo - Kinderszenen Op. 15 (13 Stuecke 2702. Nr. 1: Von Fremden Laendern Und Menschen 2703. Nr. 2: Kuriose Geschichte 2704. Nr. 3: Hasche-mann 2705. Nr. 4: Bittendes Kind 2706. Nr. 5: Glueckes Genug 2707. Nr. 6: Wichtige Begebenheit 2708. Nr. 7: Traeumerei 2709. Nr. 8: Am Kamin 2710. Nr. 9: Ritter Vom Steckenpferd 2711. Nr. 10: Fast Zu Ernst 2712. Nr. 11: Fuerchtenmachen 2713. Nr. 12: Kind Im Einschlummern 2714. Nr. 13: Der Dichter Spricht 2715. Ciccolini, Aldo - Waldszenen Op. 82 (9 Stuecke Fue 2716. Nr. 1: Eintritt 2717. Nr. 2: Jaeger Auf Der Lauer 2718. Nr. 3: Einsame Blumen 2719. Nr. 4: Verrufene Stelle 2720. Nr. 5: Freundliche Landschaft 2721. Nr. 6: Herberge 2722. Nr. 7: Vogel Als Prophet 2723. Nr. 8: Jagdlied 2724. Nr. 9: Abschied 2725. Ciccolini, Aldo - Intermezzi Op. 4 Nr. 1-6 2726. Nr. 1: A-dur 2727. Nr. 2: E-moll 2728. Nr. 3: A-moll 2729. Nr. 4: C-dur 2730. Nr. 5: D-moll 2731. Nr. 6: H-moll 2732. Ciccolini, Aldo - Stuecke Fuer Klavier Op. 76 Nr. 2733. Nr. 1: Capriccio Fis-dur 2734. Nr. 2: Capriccio H-moll 2735. Nr. 3: Intermezzo As-dur 2736. Nr. 4: Intermezzo B-dur 2737. Nr. 5: Capriccio Cis-dur 2738. Nr. 6: Intermezzo A-dur 2739. Nr. 7: Intermezzo A-moll 2740. Nr. 8: Capriccio C-dur 2801. Ciccolini, Aldo - Fantasien Op. 116 Nr. 1-7 2802. Nr. 1 Cappriccio D-moll: Presto Energico 2803. Nr. 2 Intermezzo A-moll: Andante 2804. Nr. 3 Capriccio G-moll: Allegro Passionato 2805. Nr. 4 Intermezzo E-dur: Adagio 2806. Nr. 5 Intermezzo E-moll: Andante Con Grazia 2807. Nr. 6 Intermezzo E-dur: Andantino Teneramente 2808. Nr. 7 Capriccio D-moll: Allegro Agitato 2809. Ciccolini, Aldo - Intermezzi Op. 117 Nr. 1-3 2810. Nr. 1 Es-dur: Andante Moderato 2811. Nr. 2 Des-moll: Andante Non Troppo 2812. Nr. 3 Cis-moll: Andante Con Moto 2813. Ciccolini, Aldo - Stuecke Fuer Klavier Op. 118 Nr. 2814. Nr. 1 Intermezzo A-moll: Allegro Non Assai 2815. Nr. 2 Intermezzo A-dur: Andante Teneramente 2816. Nr. 3 Ballade G-moll: Allegro Energico 2817. Nr. 4 Intermezzo F-moll: Allegretto Un Poco Agitat 2818. Nr. 5 Romanze F-moll: Andante 2819. Nr. 6 Intermezzo Es-moll: Andante, Largo E Mesto 2820. Ciccolini, Aldo - Stuecke Fuer Klavier Op. 119 Nr. 2821. Nr. 1 Intermezzo H-moll: Adagio 2822. Nr. 2 Intermezzo E-moll: Andantino Un Poco Agitato 2823. Nr. 3 Intermezzo C-dur: Grazioso E Giocoso 2824. Nr. 4 Rhapsodie Es-dur: Allegro Risoluto 2901. Ciccolini, Aldo - Rhapsodie H-moll Op. 79 2902. Agitato 2903. Molto Passionato, Ma Non Troppo Allegro 2904. Ciccolini, Aldo - Sonate Fuer Klavier B-dur Op. Po 2905. 1. Molto Moderato 2906. 2. Andante Sostenuto 2907. 3. Scherzo: Allegro Vivace Con Delicatezza 2908. 4. Allegro Ma Non Troppo 2909. Ciccolini, Aldo - Moments Musicaux Op. 94 D 780 Nr 2910. Nr. 3: (Ohne Satzbezeichnung) 2911. Ciccolini, Aldo - Preludes Op. 28 Nr. 1-24 (Auszug 2912. Nr. 17: As-dur 2913. Ciccolini, Aldo - Fantasie F-moll Op. 49

Sklep: Gigant.pl

Wpraw to w ruch. Proste mechanizmy dla wynalazców, majsterkowiczów i artystów - Dustyn Roberts - 2836965360

43,12 zł

Wpraw to w ruch. Proste mechanizmy dla wynalazców, majsterkowiczów i artystów - Dustyn Roberts

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Podręcznik majsterkowicza! Każdy majsterkowicz marzy o zbudowaniu maszyny, która może być wprawiana w ruch. Koła zębate, przekładnie, napędy to kluczowe elementy, obok których żaden pasjonat majsterkowania nie przejdzie obojętnie! Jeżeli chcesz poznać skuteczne techniki ruchomego łączenia części, jeżeli chcesz zbudować maszynę wprawianą w ruch, to trafiłeś na rewelacyjną książkę, która wprowadzi Cię w świat mechanizmów. Sięgnij po nią i poznaj najczęściej stosowane materiały oraz dowiedz się, jak je łączyć i gdzie ich szukać. Na kolejnych stronach znajdziesz cenne informacje na temat mocowania różnych elementów oraz poznasz kluczowe pojęcia: siły, tarcia i momentu obrotowego. Uzbrojony w tę wiedzę, przystąpisz do poznawania źródeł mocy mechanicznej i elektrycznej oraz zbudujesz pojazd zasilany pułapką na myszy! Na sam koniec zobaczysz, jak korzystać z łożysk i sprzęgieł oraz nauczysz się łączyć proste maszyny w złożone układy. W tej unikalnej publikacji pokazano liczne projekty, których realizacja sprawi Ci mnóstwo frajdy. Książka ta musi znaleźć się na półce każdego szanującego się majsterkowicza! Sięgnij po tę książkę i: wybierz właściwe materiały do Twojego projektu poznaj połączenia rozłączne oraz nierozłączne opanuj techniki obliczania siły i momentu obrotowego wykorzystaj łożyska, sprzęgła, sprężyny i śruby zbuduj zaawansowaną maszynę Zbuduj wymarzoną maszynę! Zerknij na przykłady: - kliknij, by powiększyć: Dustyn Roberts - inżynier mechanik, nauczycielka. Założycielka firmy doradczej Dustyn Robots. Posiada szeroką wiedzę, zdobytą w trakcie studiów na uniwersytecie Carnegie Mellon, uniwersytecie Delaware oraz Politechnice Nowojorskiej. Nazwa - Wpraw to w ruch. Proste mechanizmy dla wynalazców, majsterkowiczów i artystów Oryginalny tytuł - Making Things Move DIY Mechanisms for Inventors, Hobbyists, and Artists Autor - Dustyn Roberts Oprawa - Miękka Wydawca - Helion Kod ISBN - 9788324698578 Kod EAN - 9788324698578 Rok wydania - 2015 Język - PL Tłumacz - Krzysztof Sawka Format - 170x230 Ilość stron - 344 Podatek VAT - 5% Premiera - 2015-03-12

Sklep: InBook.pl

Ciencia y religión - 2835644137

120,50 zł

Ciencia y religión Books LLC, Reference Series

Książki / Literatura obcojęzyczna

Fuente: Wikipedia. Páginas: 106. Capítulos: Gregor Mendel, Stephen Jay Gould, Ciencia medieval, Georges Lemaître, Hildegarda de Bingen, Ciencias de la religión, Joseph Priestley, Silvestre II, Antony Flew, George Gabriel Stokes, Escuela de Chartres, Realidad en el budismo, Fe y racionalidad, Werner Heisenberg, Sociología de la religión, Arthur Stanley Eddington, Francisco José Ayala, James Clerk Maxwell, Atanasio Kircher, Academia Pontificia de las Ciencias, Ruder BoSkovic, Mariano Artigas, Owen Gingerich, Stanley L. Jaki, Francis Collins, Pedro Laín Entralgo, William George Ward, Donald Knuth, Harlow Shapley, Henri Breuil, Matteo Ricci, Michal Heller, John William Draper, Paul Davies, George Ellis, Freeman Dyson, Chogyal Namkhai Norbu, Carl Friedrich von Weizsäcker, Frank J. Tipler, Premio Templeton, Asa Gray, Michael Ruse, Simon Conway Morris, José Zaragoza, John David Barrow, Antonino Zichichi, Thomas F. Glick, Alberto Magno, William René Shea, Budismo y ciencia, Teodoro Metoquites, John Carew Eccles, Russell Stannard, Charles Taylor, Keith Ward, Jocelyn Bell Burnell, Theodosius Dobzhansky, Michael Pupin, Ian Barbour, Herrada de Landsberg, Nicolás Oresme, Charles Birch, Juan XXI, Petrus Hispanus, Charles Hard Townes, Arthur Leonard Schawlow, Francesco Maria Grimaldi, Leopoldo de Médici, Brian David Josephson, Stuart Alan Kauffman, Stephen Snobelen, Religión comparada, Kenneth Miller, John Lightfoot, Bernard d'Espagnat, Andrei Linde, David J. Bartholomew, William Whewell, Martin Rees, Samuel Alexander, Fides et Ratio, Herbert Butterfield, John C. Polkinghorne, Holmes Rolston III, Robert Ranulph Marett, Centro de Estudios en Ciencia y Religión, Alister McGrath, Arthur Peacocke, Mehdi Golshani, Melchor Sánchez de Toca Alameda, Dios y la nueva física, Geoffrey Cantor, H. Allen Orr, Bosque de clima Vaticano, Bruno Guiderdoni, Raymond Chiao, Lewis Wolpert, Beyond Belief, Conferencias Gifford. Extracto: Stephen Jay Gould (10 de septiembre de 1941 - 20 de mayo de 2002) fue un paleontólogo estadounidense, biólogo evolutivo, historiador de la ciencia y uno de los más influyentes y leídos divulgadores científicos de su generación. Gould pasó la mayor parte de su carrera docente en la Universidad de Harvard y trabajando en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. En los últimos ańos de su vida, impartió clases de biología y evolución en la Universidad de Nueva York, cercana a su residencia en el SoHo. La mayor contribución de Gould a la ciencia fue la teoría del equilibrio puntuado que desarrolló con Niles Eldredge en 1972. La teoría propone que la mayoría de los procesos evolutivos están compuestos por largos períodos de estabilidad, interrumpidos por episodios cortos y poco frecuentes de bifurcación evolutiva. La teoría contrasta con el gradualismo filogenético, la idea generalizada de que el cambio evolutivo se caracteriza por un patrón homogéneo y continuo. La mayor parte de la investigación empírica de Gould se basó en los géneros de caracoles terrestres Poecilozonites y Cerion y además contribuyó a la biología evolutiva del desarrollo. En su teoría evolutiva se opuso al seleccionismo estricto, la sociobiología aplicada a seres humanos y la psicología evolucionista. Hizo campańa contra el creacionismo y propuso que la ciencia y la religión sean considerados dos ámbitos distintos, o

Sklep: Libristo.pl

Human Rights and Ethics / Derechos humanos y Ética - 2844386677

258,92 zł

Human Rights and Ethics / Derechos humanos y Ética Steiner Franz Verlag

Książki / Literatura obcojęzyczna

This volume reflects on questions of human rights in the context of globalization. The essays responding to this subject are rich and varied: they focus on legal acceptance as well as consequences of human rights with regard to social rights and the necessary protection of the environment connected or close to those rights. Another approach to the subject featured in the volume is the legal recognition and the consideration of human rights as moral rights. With concepts on universality, a new cosmopolitism, cultural pluralism and perspectives on religious variants and technological advances the debate on human rights is concluded. Index / Indice I. The Foundation of Rights / El fundamento de los derechos: J. Rubio Carracedo: El legalismo occidental: un problema para la universalización de los derechos humanos J. A. Seoane: El carácter jurídico de las leyes injustas M. Borowski: Classifying and qualifying properties of fundamental rights J. von Platz: Faith in reason: questioning practical reason as fact, norm, end, and function of human rights R. Cruft: Policy implications of the philosophical foundations of human rights María Gabriela Scataglini: Derechos humanos: otra mirada sobre la cuestión de su universalidad II. A New Cosmopolitism / Un nuevo cosmopolitismo: V. de P. Barreto: Derecho cosmopolita y derechos humanos Luis Fernando Barzotto: Reconocimiento y fraternidad A. R. Bernstein: Justifying universal human rights via Rawlsian public reason H. Khatchadourian: Democracy and the globalization of human rights Milagros Otero Parga: Derechos humanos y globalización Halim Bepari: Human rights and the United Nations Miracy B. S. Gustin: Rescate de los derechos humanos en situaciones adversas de países periféricos III. Multiculturism and Pluralism of Values /Multiculturalidad y pluralismo de valores: M. Herrero / M. Saralegui: Dogmatismo político y pluralismo religioso Berry Tholen: Migration, justice, and Europe's identity. The relevance of special ties for EU's migration policy C. M. Álvarez Chicano: Implicaciones de la inconmensurabilidad de los valores en la aplicación de principios de orden ético y jurídico L. Perez Conejo: Axiología jurídica y pluralismo de valores: algunas consideraciones sobre la noción de 'inconmensurabilidad' S-I. Liu: Fundamental legal values and globalization with regard to historical experience in freedom of speech L. C. Amezua: Libertad natural y esclavitud voluntaria: reflexiones de F. Suárez sobre la esclavitud IV. Rights and Gender / Derechos y género: J.M. Gil Ruiz: La violencia de género en el contexto familiar y la agresión de la ciencia jurídica A. Goiriena Lekue: El interés superior del/la nińo/a, coparentalidad y neutralidad de género en la atribución de la guarda y custodia de los hijos e hijas P. García Guevara: Las políticas de género en los países globalizados del 'Tercer Mundo' V. Technological Impact and New Generation Rights / Impacto tecnológico y nuevas generaciones de derechos: M. Ahteensuu: Understanding the precautionary principle in the light of the traditional weak-strong distinction: a critical comment Cristina Monero Atienza: Bases para una teoría de los derechos en el siglo XXI M. Kitahara: Personal data processing and business ethics: personal data processing and personal data protection in business A. D. Oliver Lalana: El lado empírico de la legitimidad comunicativa: sobre la publicidad organizativa del derecho de protección de datos en internet J. Ebbesson / M. Zamboni: Transbordering democracy? The case of environment protection Sagrario Moles Nieto: El impacto medioambiental de los cultivos transgénicos VI. Bioethics and Law / Bioética y derecho: M. Cruz Diáz de Terán: Principios para una biojurídica global C. Faralli / S. Tugnoli: Bioethics between law and science: the Italian law on medically assisted procreation (Law No. 40, February 19, 2004) N. Zeegers: The working of power in communicative regulation: the case of research with human embryos J. A. Fernandez Suarez: La bioética en la era de la globalización F. J. Blazqez Ruiz: Privacidad y discriminación genética: propuestas bioéticas y jurídicas ante los desafíos de un mundo globalizado

Sklep: Libristo.pl

Universidades de México - 2843495253

67,25 zł

Universidades de México Books LLC, Reference Series

Książki / Literatura obcojęzyczna

Fuente: Wikipedia. Páginas: 26. Capítulos: Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Universidad Popular Mexicana, Universidad de las Américas, A.C., Universidad del Valle de Atemajac, Asociación Mexicana para la Educación Internacional, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, Universidad de la Sierra Juárez, Consorcio de Universidades Mexicanas, Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Centro de Enseńanza Técnica y Superior, Estudio comparativo de las universidades mexicanas, Instituto Tecnológico de la Zona Maya, Instituto Tecnológico de Chetumal, Educación Superior Abierta y a Distancia, Universidad de Londres, Universidad Mexicana de Educación a Distancia. Extracto: La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una universidad pública mexicana, fundada el 22 de septiembre de 1910 con el nombre de Universidad Nacional de México, aunque heredó el carácter de universidad de la Real y Pontificia Universidad de México, la que a su vez se estableció el 21 de septiembre de 1551 por cédula firmada por Carlos V y se clausuró en el siglo XIX. La UNAM es la universidad más grande e importante de México; tiene como propósito primordial estar al servicio del país y de la humanidad, así como formar profesionistas útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender, con la mayor amplitud posible, los beneficios de la cultura. Como universidad autónoma es un organismo público, descentralizado del Estado (artículo 1 de la Ley Orgánica de la UNAM), basada en los principios de libertad de cátedra y de investigación, e inspirada en todas las corrientes del pensamiento, sin tomar parte en actividades militantes y derrotando cualquier interés individual. Es la universidad con mayor reconocimiento académico tanto en Iberoamérica, como en América Latina , solo detrás de la Universidad de Săo Paulo en volumen de publicaciones en web , es también una de las más grandes y bellas por la dedicación artística que se ha realizado al considerarla parte indisoluble del proyecto de nación. La construcción de su campus principal al sur de la Ciudad de México, conocido como Ciudad Universitaria (CU), fue llevada a cabo por varios de los mejores arquitectos de México del siglo XX y por grandes artistas como Siqueiros, Francisco Eppens y Diego Rivera. En 2007, su campus central fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En 2009 fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Además, genera numerosas publicaciones de interés general para todas las áreas del conocimiento, las cuales promueven el interés por la cultura y las ci

Sklep: Libristo.pl

1000 Classical Masterpieces (Limited) - 2839295562

339,99 zł

1000 Classical Masterpieces (Limited) Warner Music

Muzyka>Klasyczna

1. Ouverture 2. Air 3. Gavotte I - Gavotte II 4. Vivace 5. Largo Ma Non Tanto 6. Allegro 7. Rondeau 8. Polonaise 9. Allegro 10. Andante 11. Presto 12. (Allegro) 13. Largo 14. Presto 15. Ricercar A 6 101. (Allegro) 102. Andante 103. Allegro Assai 104. Allegro 105. Adagio 106. Allegro 107. Allegro 108. Largo 109. Allegro 110. (Allegro) 111. Adagio - Allegro 112. (Allegro) 113. Andante 114. Allegro Assai 115. Allegro 116. Affettuoso 117. Allegro 201. Gloria In Excelsis Deo 202. Laudamus Te 203. Et Incarnatus Est 204. Osanna In Excelsis 205. Agnus Dei 206. Jesu Bleibet Meine Freude 207. Jauchzet Gott In Allen Landen! 208. Ich Habe Genug 209. Magnificat Anima Mea 210. Deposuit Potentes 211. Wie Soll Ich Dich Empfangen 212. Erleucht' Auch Meine Finstre Sinnen 213. Ach, Grosser Konig 214. Es Ist Vollbracht 215. Rhut Wohl, Ihr Heiligen Gebeine 216. Wir Eilen Mit Schwachen, Doch Emsiger Schritten 217. Sonatina 218. Gottes Zeit Ist Die Allerbeste Zeit 301. Molto Allegro 302. Adagio 303. Allegro Con Brio 304. Andante 305. Presto 306. Adagio 307. Menuetto I 308. Molto Allegro 309. Adagio 310. Rondo (Allegro Vivace) 311. Andantino 312. Presto 401. Overture 402. Non Piu Andrai 403. Porgi, Amor 404. Voi Che Sapete 405. Hai Gia Vinta La Causa...vedro Mentr'io Sospiro 406. Dove Sono 407. Sull'aria 408. Deh Vieni, Non Tardar 409. Bella Vita Militar! 410. Soave Sia Il Vento 411. Smanie Implacabili Che M'agitate 412. L'intatta Fede Che...come Scoglio Immoto Resta 413. Un'aura Amorosa Del Nostro Tesoro 414. Madamina, Il Catalogo E Questo 415. La Ci Darem La Mano 416. Or Sai Chi L'onore 417. Dalla Sua Pace 418. Finch'han Dal Vino 419. Deh, Vieni Alla Finestra 420. Vedrai Carino 421. In Quali Eccessi, O Numi...mi Tradi, Quell'alma Ingrata 422. Questo E Il Fin 501. Rondo Alla Turca (Allegretto) 502. Adagio 503. Das Butterbrot 504. Allegro 505. 12 Variations In C Major On 'Ah, Vous Dirai- Je, Maman', K265/k300e 506. Allegro 507. Romanze (Andante) 508. Menuetto (Allegretto) 509. Rondo (Allegro) 510. Die Schlittenfahrt 511. Fantasia In D Minor, K397/k385g 512. Allegro 513. Maurerische Trauermusik In C Minor, 'Masonic Funeral Music', K477/k479a 514. Allegro 515. Andante 516. Rondo (Allegretto) 601. Adagio 602. Scherzo (Allegro) 603. Allegro Con Brio 604. Scherzo (Allegro Vivace) 605. Menuetto (Allegro Vivace) - Trio (Un Poco Meno Allegro) 606. Allegro Con Brio 607. Allegretto 608. Overture 609. Poco Sostenuto - Vivace 610. Allegretto 611. Allegro Con Brio 612. Allegretto Scherzando 613. Allegro Vivace 614. Turkish March 615. Ode To Joy 701. Allegro Ma Non Troppo 702. Allegro Con Brio 703. Allegro 704. Grave 705. Adagio Cantabile 706. Rondo (Allegro) 707. Adagio Sostenuto 708. No. 25 In A Minor, Woo59 709. Allegro 710. Adagio Molto Espressivo 711. Scherzo (Allegro Molto) 712. Rondo (Allegro Ma Non Troppo) 713. Adagio Sostenuto Ed Esspresivo 714. Polonaise 715. Finale (Presto) 716. Allegro - Allegro Fugato 801. Rondo (Allegro Non Troppo) 802. Adagio Affettuoso Ed Appassionato 803. Menuetto (Allegretto) & Trio 804. Adagio 805. Allegro 806. Tempo Di Menuetto & Trio 807. Entrata (Allegro) 808. Allegro Molto 809. March For Sextet In B Flat Major, Woo29 810. Largo Assai Ed Espressivo 811. Poco Adagio - Allegro 812. Rondo (Allegro) 813. Finale (Presto) 814. Zartliche Liebe, Woo123, 'Ich Liebe Dich' 815. Wonne Der Wehmut, Op. 83, No. 2 816. He Promised Me At Parting 817. Kyrie 818. Gloria In Excelsis Deo - Gratias Agimus Tibi 819. Et Resurrexit Tertia Die - Credo In Spiritum Sanctum 901. Zadok The Priest 902. The Prince Of Denmark's March 903. Lachrimae Antiquae 904. Rondeau 905. Spem In Alium 906. With Lilies White 907. Overture 908. Scene 2 909. Come Ye Sons Of Art, 1694, Ode For Queen Mary 910. O Solitude! Z406 911. The Arrival Of The Queen Of Sheba 912. Hallelujah 913. He Was Despised 914. Water Music Suite No. 2 In D Major 1001. Larghetto: Ombra Mai Fu 1002. Dixit Dominus Domino Meo 1003. Dall' Ondoso Periglio...aure, Deh Per Pieta 1004. Verdi Prati, Selve Amene 1005. Toccata 1006. Altri Canti D'amor 1007. Psalmus 111: Beatus Vir, A 6 1008. Pur Ti Miro 1009. Adagio In G Minor 1010. Miserere A 9 1011. Sonata [6] A 8 'Pian E Forte' 1012. Concerto No. 2 In G Minor, Op. 8, Rv315, 'L'estate' 1101. Gloria In Excelsis Deo 1102. Adagio 1103. Minuetto In A Major 1104. Sonata In D Minor, Kk9 1105. Stabat Mater Dolorosa 1106. Allegro 1107. Crucifixus A 8 1108. Devil's Trill: Allegro 1109. Concerto No. 1 In E Major, Op. 8, Rv269, 'La Primavera' 1110. Allegro 1111. Fandango 1112. O Vos Omnes - Si Est Dolor - Attendite 1113. Diferencias Sobre Las Folias 1114. Ay Luna Que Reluzes 1115. Pavan & Galliard D'alexandra - Circa 1500 1116. Sanctus 1201. Marche De Triomphe 1202. La Marche Des Mousquetaires 1203. Contredanse 1204. Marche De Triomphe 1205. 1er Caprice Ou Caprice De Villers-cotterets 1206. Chaconne 1207. Prelude 1208. Offertoire Sur Les Grands Jeux 1209. Regina Coeli, H32 1210. Panis Angelicus, Motet Du Saint Sacrement, C131 1211. Introit 1212. Tunc Repletum Est Gaudio Nostrum 1213. La Plainte, Ou Tombeau De Mesdemoiselles De Visee, Filles De L'auteur 1214. Plainte Sur La Mort De Monsieur Lambert 1215. Tambourins I Et II 1216. Plainte 1217. Ouverture 1218. Air Des Trembleurs: L'hiver Qui Nous Tourmente S'obstine A Nous Geler 1219. Chaconne 1220. Regnez, Plaisirs Et Jeux 1301. Canon 1302. Canzonetta In A Minor, Buxwv225 1303. Allegro Non Tanto 1304. Les Plaisirs 1305. Largo 1306. Sinfonia 1307. Siciliano 1308. Rejouissance 1309. Preludio 1310. No. 1 In C Major, Bwv846 1311. Bourree 1312. Gigue 1313. Praeludium 1314. Gigue 1315. Largo - Presto 1316. Allegro Assai 1317. Triumph! Der Furst Des Lebens Sieget! 1318. Sarabande 1319. La Rejouissance 1401. Adagietto 1402. Allegro Non Troppo E Molto Maestoso 1403. Fantasy Overture 1404. Allegro Molto Moderato 1405. Introduction: Andantino 1406. Adagio 1407. Dance Of The Blessed Spirits 1408. Adagio 1409. Romanza (Andante Cantabile) 1410. Nocturne 1411. 1812 Overture, Op. 49 1412. Wedding March 1413. Pavane, Op. 50 1414. Rondo 1415. Romance In D Flat Major, Op. 37 1416. Berceuse 1417. Wenn Mein Schatz Hochzeit Macht 1501. Liebeslied 1502. Alla Marcia 1503. Finlandia 1504. Radetzky March, Op. 228 1505. Pomp And Circumstance March No. 1 In D Major 1506. Maestoso - Allegro 1507. The Firebird 1508. Nimrod 1509. The Story Of The Kalender Prince 1510. Clair De Lune 1511. Intermezzo 1512. The Hut On Fowls' Legs 1513. The Great Gate At Kiev 1514. Marche Au Supplice 1515. Valse 1516. Prelude In C Sharp Minor, Op. 3, No. 2 1517. Treulich Gefuhrt Ziehet Dahin 1601. Entr'acte 1602. Chanson D'amour, Op. 27, No. 1 1603. Prelude 1604. Ma Vlast 1605. Adagio 1606. Largo 1607. Wedding Day At Troldhaugen 1608. Song To The Moon 1609. Romance: Larghetto 1610. Quasi Adagio 1611. At The Castle Gate 1612. Tango - Jealousy 1613. Nocturne No. 2 In E Flat Major, Op. 9, No. 2 1614. Liebestraum No. 3 In A Flat Major, S541 1615. Fantasia On Greensleeves 1616. Michelle 1617. Syrinx 1701. Sentimental Melody 1702. Mi Aldea 1703. Cavatina 1704. Time To Say Goodbye 1705. Danse Sacrale 1706. Venus, The Bringer Of Peace 1707. Summertime 1708. Plaisir D'amour 1709. Traumerei 1710. Solveig's Song 1711. Aquarium 1712. Standchen, D954, No. 4 1713. Waltz In A Flat Major, Op. 39, No. 15 1714. Heidenroslein, D257 1715. Somewhere 1716. Chi Il Bel Sogno Di Doretta 1717. O Amore, O Bella Luce Del Core 1718. Recuerdos De La Alhambra 1719. Ai Giochi Addio 1801. Moderato 1802. Langsam - Etwas Lebhafter - Schneller 1803. Troika 1804. Allegro Ma Non Tanto 1805. Adagio - Opening 1806. Adagio - Moderato 1807. Variation XVIII 1808. Le Matin D'un Jour De Fete 1809. Valse Triste 1810. The Lark Ascending 1811. En La Generalife 1812. Harnasie, Op. 46 1813. Andante 1814. Jupiter, The Bringer Of Jollity 1815. Etude No. 12 In D Sharp Minor 1816. Allegretto 1901. Allegretto 1902. Langsam 1903. Peripetie 1904. Variationen (Moderato) 1905. Le Tour De Passe-passe - Danse Russe 1906. Sunday Morning 1907. Allegro 1908. Rondeau 1909. Intermezzo Interotto: Allegretto 1910. Presto Capriccioso Alla Napolitana - Trio - Tempo I 1911. The Pines Of The Villa Borghese 1912. Rondo. Sehr Lebhaft 1913. Introduction - Les Augures Printaniers - Danse Des Adolescentes - Jeu De Rapt 1914. Moderato Assai 1915. Fantasia On A Theme By Thomas Tallis 1916. Pacific 231 1917. Finale: 1921 1918. Bolero 2001. Cantus In Memoriam Benjamin Britten For String Orchestra And Bell 2002. Yugen, Dance Of Men 2003. Scene 2004. Magische Tone, Berauschender Duft 2005. Anaklasis For Strings & Percussion 2006. Movement 2 2007. Des Profondeurs De L'abime, Je Crie Vers Toi, Seigneur 2008. Drowned Out 2009. Allegro Giusto 2010. Allegro Con Spirito 2011. The Heart Asks Pleasure First/the Promise 2012. Rain Coming 2013. The Protecting Veil 2014. The Canticle Of The Sun 2015. Iv. 2101. Overture 2102. In The Night 2103. Facades 2104. Theme 2105. Fanfare For The Common Man 2106. Adagio For Strings, Op. 11 2107. My Heart Will Go On 2108. Nagoya Marimbas 2109. A Celebration Of 100 X 150 Notes 2110. Andante Sostenuto 2111. A Final Shaking 2112. Hoe-down 2113. Opening 2114. Dance No. 1 2115. Any Other Name 2116. Short Ride In A Fast Machine 2201. Ritual Fire Dance 2202. Etrangete 2203. Pagodes 2204. Romance 2205. Liebesfreud 2206. Synchronized (Craig Bratley Remix) 2207. Spiegel Im Spiegel 2208. Choro Nr. 1 E-moll 2209. Dotted Quaver = 80 2210. Zapateado 2211. Allegro Grazioso 2212. Allegro Misterioso 2213. Verklarte Nacht, Op. 4 2214. Liturgie De Cristal 2215. Minuet 2216. Assez Vif: Tres Rythme 2301. O Fortuna 2302. Beatus Petronius 2303. Nunc Dimittis 2304. La Tabernera Del Puerto 2305. Pie Jesu 2306. Vocalise, Op. 43, No. 4 2307. Wie Ist Ihr Schlaf, Madame? 2308. Ballo 2309. Bailero 2310. Beim Schlafengehen 2311. Adagio 2312. La Sorgue 2313. Mariettas Lied: Gluck, Das Mir Verblieb 2314. Main Theme 2315. Main Theme 2316. Gabriel's Oboe 2317. Burlesque: Allegro Con Brio 2318. Tarantella 2319. Serenade 2320. Eryximachus (Presto) 2401. Lascia Ch'io Pianga 2402. Un Pensiero Nemico Di Pace 2403. Batti, Batti, O Bel Masetto 2404. Der Holle Rache Kocht In Meinem Herzen 2405. O Isis Und Osiris 2406. Temerari....come Scoglio 2407. La Calunnia E Un Venticello 2408. Nei Giardin Del Bello 2409. Casta Diva 2410. Se Quel Guerrier Io Fossi!...celeste Aida 2411. Teneste La Promessa...addio Del Passato 2412. Niun Mi Tema 2413. Un Bel Di Vedremo 2414. E Lucevan La Stelle 2415. Si. Mi Chiamano Mimi 2416. In Quelle Trine Morbide 2417. Signore, Ascolta 2418. Recitar!...vesti La Giubba 2419. Come Per Me Sereno 2501. Le Veau D'or Est Toujours Debout! 2502. Ou Va La Jeune Indoue 2503. L'amour! L'amour!...ah! Leve-toi, Soleil! 2504. Allons, Il Le Faut...adieu, Notre Petite Table 2505. Toute Mon Ame Est La!...pourquoi Me Reveiller 2506. Quand La Flamme De L'amour 2507. Quand Je Vous Aimerai?...l'amour Est Un Oiseau Rebelle 2508. A Cette Voix...je Crois Entendre Encore 2509. Une Puce Gentille 2510. Je Vais Mourir...adieu, Fiere Cite 2511. Mon Coeur S'ouvre A Ta Voix 2512. Wie Todesahnung - Oh Du Mein Holder Abendstern 2513. Johohoe!...traft Ihr Das Schiff Im Meere An 2514. In Fernem Land 2515. Heil Dir, Sonne! 2516. Mild Und Leise Wie Er Lachelt 2601. Che Faro Senza Euridice? 2602. Der Vogelfanger Bin Ich Ja 2603. Dies Bildnis Ist Bezaubernd Schon 2604. Ah, Se Fosse Intorno Al Trono 2605. Abscheulicher! Wo Eilst Du Hin? 2606. Ne M'abandonne Pas, Espoir De La Vengeance...asile Hereditaire 2607. La Ran La Le Ra, La Ran La La. Largo Al Factotum 2608. Ella Giammai M'amo 2609. La Donna E Mobile 2610. Di Quella Pira, L'orrendo Foco 2611. Esultate! 2612. Dio! Mi Potevi Scagliar 2613. Vissi D'arte 2614. In Questa Reggia 2615. L'amore? Tanto Amore 2616. O Mio Babbino Caro 2617. Ed Anche Beppe Amo 2618. Poveri Fiori 2619. Ach, Ich Fuhl's, Es Ist Entschwunden 2701. Les Grand Seigneurs...ah! Je Ris 2702. Legende De La Sauge: Marie Avec L'enfant Jesus 2703. Heureux Petit Berger 2704. Connais-tu Le Pays? 2705. Elle Ne Croyait Pas Dans Sa Candeur Naive 2706. Votre Toast, Je Peux Vous Le Rendre...toreador 2707. Les Oiseaux Dans La Charmille 2708. Maintenant, Chantons...devant La Maison De Celui Qui T'adore 2709. Depuis Le Jour Ou Je Me Suis Donnee 2710. Da Geht Er Hin, Der Aufgeblasene Schlechte Kerl 2711. Einsam In Truben Tagen 2712. Dich Teure Halle 2713. Leb Wohl, Du Kuhnes, Herrliches Kind! 2714. Heiaha! Heiaha! Hojotoho! 2801. Pa-pa-pa... 2802. Ach, Ich Liebte 2803. Tristes Apprets 2804. Mira, O Norma 2805. Il Dolce Suono 2806. Com' E Gentil La Notte A Mezzo April! 2807. Una Voce Poco Fa 2808. Brindisi: Libiamo Ne' Lieti Calici 2809. Gualtier Malde...caro Nome 2810. Ritorna Vincitor! 2811. Ave Maria, Piena Di Grazia 2812. Nessun Dorma 2813. Che Gelida Manina 2814. Ebben?...ne Andro Lontana 2901. Mes Amis, Ecoutez L'histoire 2902. Mieux Vaut Mourir...amour Sacre De La Patrie 2903. Ah! Je Veux Vivre Dans Le Reve 2904. Puisqu'on Ne Peut Flechir...vainement Ma Bien Aimee 2905. Suis-je Gentille Ainsi?...je Marche Sur Tous Les Chemins 2906. Belle Nuit, O Nuit D'amour 2907. La Fleur Que Tu M'avais Jetee 2908. C'est Toi....au Fond Du Temple Saint 2909. Ces Lettres! Ces Lettres! 2910. Viens, Mallika 2911. Ah! Je Suis Seule.....dis Moi Que Je Suis Belle 2912. Alerte, Alerte, Ou Vous Etes Perdus...anges Purs! 2913. Proshchay, Moy Syn, Umirayu! 2914. Schreckensschwur! Auch Nicht Der Schlummer... 2915. Die Selige Morgentraum-deutweise....selig, Wie Die Sonne 2916. Was Am Besten Er Kann...nothung! Nothung! 3001. Vin Ou Biere 3002. Ainsi Que La Brise Legere 3003. Gloire Immortelle De Nos Aieux 3004. Sauvee! Christ Est Ressucite! 3005. L'heure S'envole 3006. Farandole: La Farandole Joyeuse Et Folle 3007. Vous Qui Du Haut Des Cieux 3008. Drig, Drig, Drig, Maitre Luther 3009. Avec La Garde Montante, Nous Arrivons, Nous Voila! 3010. La Cloche A Sonne...dans L'air 3011. Les Voici! Voici Le Quadrille! 3012. Sur La Greve En Feu 3013. Sois La Bienvenue 3014. Une Plage De L'ile De Ceylan 3015. Des Que Le Soleil 3016. Romains! Romains! Nous Sommes Romains! 3017. Dans La Nuit Flamboyante, La Nuit Conduite Par La Mort 3101. Vedi! Le Fosche Notturne Spoglie 3102. Or Co' Dadi, Ma Fra Poco 3103. Gli Arredi Festivi 3104. Va Pensiero, Sull'ali Dorata 3105. Evviva! Beviam! Beviam! 3106. Un Patto! Un Giuramento!...si Ridesti Il Leon Di Castiglia 3107. Zitti, Zitti 3108. Noi Siamo Zingarelle 3109. Di Madride Noi Siam Mattadori 3110. Urli, Rapine 3111. Viva Il Re Dalla Mille Foreste 3112. Gerusalem! 3113. O Signore, Del Tetto Natio 3114. Patria Oppressa! 3115. Si Celebri Alfine Tra Canti, Tra Fior 3116. Nella Guerra, E La Follia 3117. Fuoco Di Gioia! 3118. Spuntato Ecco Il Di D'esultanza 3119. Gloria All' Egitto 3201. Gli Aranci Olezzano 3202. Regina Coeli...inneggiamo, Il Signor Non E Morto 3203. L'aurora: Son Io! Son Lo La Vita! 3204. Don, Din, Don, Din.... 3205. O Pastorelle, Addio! 3206. Ave, Signor Degli Angeli E Dei Santi 3207. Salve, Regina! 3208. Perche Di La? 3209. Juhe! Juhe! Juheisa! Juhe! 3210. Feste! Pane! 3211. Humming Chorus 3212. Gira La Cote! Gira! 3213. Perche Tarda La Luna?...la, Sui Monti Dell'est 3214. Ai Tuoi Piedi Ci Prostriam 3301. Overture 3302. Overture 3303. Overture 3304. Overture 3305. Overture 3306. Ouverture 3307. Overture 3308. Overture 3309. Overture 3310. Prelude 3311. Sinfonia 3312. Overture 3313. Prelude 3314. Overture 3315. Ouverture 3316. Overture 3401. Overture 3402. Overture 3403. Sinfonia 3404. Preludio 3405. Preludio 3406. Preludio 3407. Prelude 3408. Prelude 3409. Prelude 3410. Overture 3411. Ouverture 3412. Ouverture 3413. Introduction 3414. Overture 3415. Overture 3416. Overture 3417. Ouverture/vorspiel/prelude 3501. O Vaterland...da Geh' Ich Zu Maxim 3502. Meine Lippen, Sie Kussen So Heiss 3503. Gern Hab' Ich Die Frau'n Gekusst 3504. Sei Nicht Bos' 3505. Dein Ist Mein Ganzes Herz! 3506. Ich Schenk' Mein Herz 3507. Ach, Meine Herr'n Und Damen...mein Herr Marquis 3508. Frau Grafin, Sie Erlauben Wohl - Sie Geht Links, Er Geht Rechts - Bist Du's Lachendes Gluck 3509. Es Lebt Eine Vilja, Ein Waldmagdelein 3510. Als Flotter Geist...ja, Das Alles Auf Ehr' 3511. Oh Madonna Auf Uns Sieh!...o Marie, Wie Entflieh 3512. Ein Marchengluck, Ein Sommertraum 3513. Florenz Hat Schone Frauen 3514. Treu Sein, Das Liegt Mir Nicht 3515. Klange Der Heimat 3516. Auch Ich War Einst Ein Feiner Csardaskavalier - Komm', Zigan 3601. De Ci, De La 3602. La Rose Rouge 3603. Digue, Digue Digue, Digue, Digue Don 3604. Poussez, Poussez L'escarpolette 3605. Jadis, Les Rois 3606. Je Suis L'abbe Bridaine 3607. Nous Avons Fait Un Beau Voyage 3608. Pour Seduire Alcmene La Fiere 3609. Je Suis Veuve D'un Colonel 3610. C'est Ici L'endroit Redoute Des Meres 3611. Va Donc, Va Donc Chercher Le Gril 3612. Ah! Que J'aime Les Militaires 3613. Au Mont Ida 3614. On Me Nomme Helene La Blonde 3615. Le Conquerant Dit A La Jeune Indienne 3616. Mon Dieu! Mon Dieu! Que Les Hommes Sont Betes 3617. On Me Proposait D'etre Infame 3618. C'est L'amour 3701. Sub Tuum Praesidium 3702. Veni Sancte Spiritus Et Emitte/veni Sancte Spiritus Et Infunde/veni Creator Spiritus Mentes Tu 3703. O Nata Lux 3704. Verbum Caro Factum Est 3705. Buccinate In Neomenia Tuba A 19 3706. O Magnum Mysterium 3707. Ave Verum Corpus 3708. Tu Es Petrus 3709. Kyrie 3710. Gloria 3711. Credo 3712. Sanctus 3713. Agnus Dei 3714. Absalon, Fili Mi 3715. Hosanna To The Son Of David 3716. Was Mir Behagt, Ist Nur Die Muntre Jagd, Bwv208, 'Jagdkantate' 3717. Rejoice Greatly, O Daughter Of Zion 3718. O Had I Jubal's Lyre 3801. Laudamus Te Sf, Dn 3802. For Unto Us A Child Is Born 3803. Bereite Dich, Zion 3804. Cum Sancto Spiritu 3805. O Mensch, Bewein' Dein' Sunde Gross, Bwv622 3806. Zion Hort Die Wachter Singen 3807. Erbarme Dich, Mein Gott 3808. Thou Knowest, Lord 3809. Hear My Prayer, O Lord, Z15 3810. O Sacred Head, Sore Wounded 3811. I Know That My Redeemer Liveth 3812. Comfort Ye My People 3813. O Lord, Whose Mercies Numberless 3814. Veni Creator Spiritus 3815. Salve Regina 3816. The Lament Of The Mother Of God 3817. Lord, I Can't Turn Back 3901. Introitus: Requiem Aeternam 3902. Kyrie 3903. Lacrimosa 3904. Laudate Dominum 3905. Allegro Maestoso 3906. Laudamus Te 3907. Benedictus 3908. Alleluia 3909. Ave Verum Corpus, K618 3910. With Verdure Clad 3911. The Heavens Are Telling 3912. Kyrie 3913. Gloria In Excelsis Deo 3914. Die Ehre Gottes Aus Der Natur, Op. 48, No. 4 3915. Kyrie 4001. Ave Maria 4002. Credo 4003. Sanctus 4004. L'adieu Des Bergers A La Sainte Famille 4005. Christe, Rex Gloriae - Hymne 4006. Pie Jesu 4007. Ubi Caritas 4008. Cantique De Jean Racine, Op. 11 4009. Panis Angelicus 4010. Laudamus Te 4011. Vinea Mea Electa 4012. Priere A Notre-dame 4013. O Sacrum Convivium 4014. Sanctus 4015. Libera Me 4016. In Paradisum 4101. Sanctus 4102. O Rest In The Lord 4103. And Then Shall Your Light Break Forth 4104. Cujus Animam Gementem 4105. Gott Ist Mein Hirt, D706 4106. Sanctus 4107. Ave Maria, D839 4108. Ave Verum Corpus, Op. 2, No. 1 4109. Nun Danket Alle Gott 4110. Ave Maria 4111. Evening Hymn 4112. Recordare 4113. Ingemisco 4114. Lux Aeterna 4115. Wie Lieblich Sind Deine Wohnungen 4116. Gloria In Excelsis Deo - In Terra Pax - Laudamus Te 4117. I Was Glad 4201. Agnus Dei 4202. Ave Maria 4203. Maestoso Ma Energico - Allegro Molto 4204. Pie Jesu 4205. Voca Me 4206. Ave Maria 4207. Kyrie 4208. Totus Tuus, Op. 60 4209. Magnificat 4210. Bogoroditse Devo 4211. Song For Athene 4212. Nunc Dimittis 4213. Requiem Aeternam 4214. Agnus Dei 4215. Benedictus 4301. Nocturne In C Sharp Minor, Op. Posth. 4302. La Campanella 4303. Etude In E Major, Op. 10, No. 3 4304. La Fille Aux Cheveux De Lin 4305. No. 3 In F Minor 4306. No. 6 In D Flat Major, Op. 64, No. 1 4307. Polonaise No. 6 In A Flat Major, Op. 53, 'Heroic' 4308. Fruhlingslied, Op. 62, No. 6 4309. Fantaisie-impromptu In C Sharp Minor, Op. 66 4310. Rondo In D Major, K485 4311. Arabesque I 4312. Pavane Pour Une Infante Defunte 4313. Grande Valse Brillante In E Flat Major, Op. 18 4314. Grande Ritournelle 4315. Etude No. 5 In G Flat Major 4316. Fantasiestucke, Op. 12 4317. Berceuse In D Flat Major, Op. 57 4401. Rondo Capriccioso In E Major, Op. 14 4402. Allegro Con Brio 4403. Les Jeux D'eau A La Villa D'este 4404. Ondine (Lent) 4405. No. 2 In F Minor, Op. 31 4406. Le Piccadilly 4407. Invitation To The Dance 4408. I Got Rhythm 4409. Lent Et Douloureux 4410. Lent 4411. Reverie 4412. Un Sospiro 4413. Tango 4414. No. 3 In D Flat Major 4415. Andante Con Moto In E Major, Op. 19, No. 1 4501. Preludio A Capriccio 4502. Corrente (Allegro) 4503. Adagio 4504. Giga (Allegro) 4505. La Follia, Op. 5, No. 12 4506. Chaconne 4507. Chaconne In G Minor 4508. Rondo - Amabile 4509. No. 1 In G Major, Op. 40 4510. Adagio Con Molt'espressione 4511. Introduction And Rondo Capriccioso, Op. 28 4512. Meditation 4513. Berceuse, Op. 16 4601. La Ronde Des Lutins, Op. 25 4602. Humoreske 4603. No. 24 In A Minor 4604. Andante And Variations 4605. La Gitana 4606. The Flight Of The Bumble-bee 4607. Polonaise Brillante In D Major, Op. 4 4608. No. 5 In G Minor 4609. Valse-scherzo, Op. 34 4610. Zapateado 4611. Schon Rosmarin 4612. Burleska 4613. Danse Espagnole No. 1 4614. Balalaika 4615. Introduction And Tarantella, Op. 43 4616. Praeludium And Allegro 'In The Style Of Pugnani' 4617. Czardas 4618. Moto Perpetuo, Op. 11 4619. Hora Staccato 4701. Prelude 4702. Allemande 4703. Courante 4704. Sarabande 4705. Menuet I - Menuet II 4706. Gigue 4707. Prelude 4708. Allemande 4709. Courante 4710. Sarabande 4711. Bourree I - Bourree II 4712. Gigue 4713. Prelude 4714. Allemande 4715. Courante 4716. Sarabande 4717. Gavotte I 4718. Gavotte II 4719. Gigue 4720. Allegro 4721. Allegro Non Molto 4722. Largo 4723. Allegro 4801. Allegro Appassionato, Op. 43 4802. The Swan 4803. Allegro Non Troppo 4804. Elegie For Cello And Orchestra In C Minor, Op. 24 4805. Allegretto Poco Mosso 4806. Andante Molto Tranquillo 4807. Introduction - Theme - Variations I, II & VII 4808. Kol Nidrei, Op. 47 4809. Salut D'amour, Op. 12 4810. Chanson De Matin, Op. 15, No. 2 4811. Don Quixote, Op. 35 4812. Vocalise, Op. 34, No. 14 4813. Molto Vivace 4901. Romance - Jeux Interdits 4902. Die Nacht 4903. Tanz Des Corregidors - Tanz Der Mullerin 4904. Allegro Assai - Adagio - Allegro Moderato 4905. La Maja De Goya 4906. Andaluza 4907. Garrotin - Soleares 4908. Introduction - Valse I - Valse VI - Coda 4909. Omaggio Per Chitarra Scritto Per Le Tombeau De Debussy 4910. Invocation Et Danse Hommage A Manuel De Falla 4911. Fandango: Allegretto 4912. Passacaglia: Andante 4913. Zapateado: Allegro 5001. Allegro 5002. Allegro Ma Non Tanto 5003. Vivace 5004. Larghetto 5005. Totentanz 5006. Allegro Maestoso 5007. Allegro Affettuoso 5008. Allegro Appassionato 5009. Adagio 5010. Allegretto 5011. Andantino 5012. Allegro - Cadenza - Tempo I 5013. Andante 5014. Allegretto 5101. Allegro Moderato 5102. Largo 5103. Rondo (Allegro) 5104. Largo 5105. Rondo (Molto Allegro) 5106. Adagio 5107. Rondo: Vivace 5108. Allegro Animato 5109. Rondo (Allegro Non Troppo) 5110. Ballade In F Sharp Major, Op. 19 5111. Larghetto 5112. Toccato (Allegro Moderato) 5113. Finale: Allegro Agitato 5201. Allegro Molto Appassionato 5202. Canzonetta (Andante) 5203. Vivace Non Troppo 5204. Andante Tranquillo 5205. In The Summer: Vivace 5206. Largo - Presto - Adagio 5207. Rondo: Andantino Allegretto Moderato, 'La Campanella' 5208. Maestoso 5209. Scherzando (Allegro Molto) 5210. Le Boeuf Sur Le Toit, Op. 58 5211. Scherzo (Vivacissimo) 5212. Andante Assai 5213. Capriccio 5301. Allegro 5302. Largo (Il Sonno) 5303. (Allegro) 5304. (Tempo D'allabreve) 5305. Andante 5306. Allegro 5307. (Tempo D'allabreve) 5308. (Without Tempo Indication) 5309. Allegro 5310. Adagio E Piano Sempre 5311. (Allegro) 5312. Allegro Ma Non Tanto 5313. Andante 5314. Danse Sacree 5315. Danse Profane 5316. Marche De Pelerins - Chantant La Priere Du Soir. Allegretto 5317. Rondo (Allegretto) 5318. Allegro 5319. Allegro 5401. An Der Schonen Blauen Donau, Op. 314 5402. Kunstlerleben, Walzer, Op. 316 5403. G'schichten Aus Dem Wienerwald, Op. 325 5404. Wein, Weib Und Gesang, Op. 333 5405. Wiener Blut, Op. 354 5406. Rosen Aus Dem Suden, Op. 388 5407. Fruhlingstimmen, Op. 410 5408. Kaiserwalzer, Op. 437 5409. Valse (La Vie Parisienne) 5410. Valse (La Perichole) 5501. Valse 5502. Waltz 5503. Waltz 2 5504. Over The Waves Waltz 5505. Gold Und Silber, Op. 79 5506. Giuditta 5507. Waltz 5508. Waltz 5509. Waltz 5510. Valse In C Sharp Minor, Op. 64, No. 2 5511. Perlen Der Liebe - Walzer, Op. 39 5512. Donau Wellen 5601. Kreuzfidel, Polka Francaise, Op. 301 5602. Express - Polka Schnell, Op. 311 5603. Leichtes Blut - Polka, Op. 319 5604. Unter Donner Und Blitz - Polka 5605. Eljen A Magyar! - Polka, Op. 332 5606. Im Krapfenwald'l - Polka Francaise, Op. 336 5607. Im Sturmschritt - Polka Schnell, Op. 348 5608. Vom Donaustrande, Polka Schnell, Op. 356 5609. Gruss Aus Osterreich - Polka-mazurka, Op. 359 5610. Buchstaben - Polka, Op. 3 5611. Feuerfest!, Op. 269 5612. Ohne Sorgen, Op. 271 5613. Kunstlergruss - Polka Mazur, Op. 274 5614. Jokey, Polka Schnell, Op. 278 5615. Bahn Frei, Op. 45 5616. Wo Man Lacht Und Lebt - Polka Schnell, Op. 108 5617. Ohne Aufenthalt, Polka Schnell, Op. 112 5618. Unter Der Enns - Polka Schnell, Op. 121 5619. Alpenrose - Polka Mazurka, Op. 127 5620. Reiselust - Walzer, Op. 166 5621. Ausser Rand Und Band - Polka Schnell, Op. 168 5622. Faschingsbrief - Polka, Op. 203 5623. Mit Vergnugen!, Op. 228 5624. Ohne Bremse - Polka Schnell, Op. 238 5701. Scene (Moderato) 5702. Waltz 5703. Dance Of The Cygnets 5704. Andante - Andante Non Troppo - Allegro 5705. Hungarian Dance: Csardas 5706. Spanish Dance 5707. Neapolitan Dance 5708. Mazurka 5709. Introduction 5710. Rose Adagio 5711. Panorama 5712. Waltz 5713. Ouverture 5714. March 5715. Variation 2: Dance Of The Sugar Plum Fairy 5716. Trepak 5717. Chocolate 5718. Coffee 5719. Tea 5720. Dance Of The Reed Flutes 5721. Waltz Of The Flowers 5801. Polonaise 5802. Pas De Deux 5803. The Kingdom Of The Shades: Conclusion 5804. Dance Of The Knights 5805. Balcony Scene 5806. Pas De Chale 5807. Fairies: Spring-summer-autumn-winter 5808. Pas De Deux: The Prince And Cinderella 5809. Adagio Of Spartacus And Phrygia 5810. Polka 5811. Sabre Dance 5812. Lezghinka 5901. Introduction - Dance Of The Cock And Hens 5902. Pas De Deux 5903. Finale 5904. Valse 5905. Pas De Deux 5906. Pas De Deux Et Variations 5907. Les Nubiennes - Variation Du Miroir - Danse De Phryne 5908. Prelude & Mazurka 5909. Waltz 5910. Czardas 5911. Overture 5912. Les Chasseresses 5913. Intermezzo & Valse Lente 5914. Pizzicati 5915. Dance Of The Two Pigeons 5916. Dance Of The Gypsies 5917. Hungarian Dance 6001. Lo Que Vendra 6002. Adios Nonino 6003. Villeguita 6004. Decarisimo 6005. Para Lucirse 6006. Marrón Y Azul 6007. Invierno Porteno 6008. Verano Porteno 6009. El Desbande 6010. Triunfal 6011. Nonino 6012. Preparense 6013. Zum 6014. Otono Porteno 6015. Se Armo 6016. Libertango 6017. Adios Nonino

Sklep: Gigant.pl

Cultura de Asturias - 2848539640

84,84 zł

Cultura de Asturias Books on Demand

Książki / Literatura obcojęzyczna

Fuente: Wikipedia. Páginas: 45. Capítulos: Cultura celta en Asturias, Universidad de Oviedo, Festival de Cine de Gijón, Literatura en asturiano, Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, Festival Intercéltico de Avilés, Teito, Liber Testamentorum, Flavio Rodríguez Benito, Campanu, Academia de la Lengua Asturiana, Semana Negra de Gijón, Canción Asturiana, Conjunto etnográfico de Teixois, Premios Príncipe de Asturias, Concurso Literario de La Felguera, Virgen de Covadonga, Toponimia asturiana, Surdimientu, Ateneo Obrero de Gijón, En el pozo María Luisa, Rexonalismu, Jornadas Internacionales del Cómic Villa de Avilés, Semana de las Letras Asturianas, Amigos del Bable, Biblioteca Pública del Estado, Real Academia Asturiana de las Artes y las Letras, Vaqueiro de alzada, Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, Banda de Gaitas "Villaviciosa-El Gaitero", Pinín, Man Arenas, Crónica de Leodegundo, Fundación Archivo de Indianos, Parque Histórico del Navia, Banda de Gaitas Mieres del Camín, Tixileiro, Fundación Príncipe de Asturias, Nuevu Canciu Astur, Auditorio Príncipe Felipe, Salón Internacional del Cómic del Principado de Asturias, Xixón Sound, Santuario de Nuestra Seńora del Acebo, Incuna, Testamento de Alfonso II, Real Instituto de Estudios Asturianos, Asturias Semanal, La Noche Celta, La Sidra, Comarca de los Cunqueiros, Sestaferia, Libro Becerro de la Catedral de Oviedo, Príncipe Aliatar. Extracto: Con el nombre de cultura celta asturiana se hace referencia al conjunto de rasgos culturales que Asturias comparte con otros países del Arco Atlántico como Galicia, Bretańa, Irlanda y Cornualles, y en los que predomina el componente céltico. Cabe plantearse en primer lugar la cuestión acerca de cuál sería la denominación más acertada para designar a la cultura común de las regiones que conforman el Arco Atlántico, pues la cultura tradicionalmente denominada celta viene conformada por una serie de estratos que se extienden en el tiempo desde la época megalítica hasta la Edad Media. De este modo, los enterramientos rituales en los grandes túmulos funerarios (como Newgrange), las deliciosas historias sobre islas afortunadas situadas más allá de la mar, e incluso gran parte de la tradición druídica parecen estar fuertemente influenciadas por la antigua cultura megalítica. Monumentos como Stonehenge y Avebury alcanzaron su apogeo en torno al 3200 a. C., mucho antes de que llegasen los invasores célticos del continente, lo que hace suponer que los habitantes preindoeuropeos de Britania tenían unos conocimientos astronómicos muy superiores a los existentes en las culturas de La Tčne y Hallstatt, y sin los que hubiera sido imposible elaborar calendarios tan complejos como el de Coligny. Ciertamente, festividades como Beltaine y Samhain (en galo, Samanos) parecen ser de origen indoeuropeo, ya que tienen sus equivalentes en los calendarios de otros pueblos de esta misma rama lingüística como los germanos (que dedicaban el 1 de mayo a la diosa de la fertilidad Walburga) y los iranios (para quienes era sagrado tanto el 1 de noviembre como el 1 de mayo). Además, los mitos relativos a los calderos mágicos de Bran y de Dagda (que son precursores del Grial cristiano) tienen sus contrapartidas en el continente, e incluso se ha encontrado un testimonio arqueológico del arquetipo: el caldero de Gundestrup. Sin embargo, la mayor parte de los relatos que nos describen navegaciones sagra

Sklep: Libristo.pl

Przewodnik po metafizyce - Sebastian Tomasz Kołodziejczyk (red.) - 2837041498

57,85 zł

Przewodnik po metafizyce - Sebastian Tomasz Kołodziejczyk (red.)

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Przewodniki po filozofii to pierwsza w Polsce seria książkowa, której celem jest zdanie sprawy z aktualnego stanu badań naukowych w zakresie wszystkich dyscyplin filozoficznych. Każda pozycja w serii jest zbiorem esejów autorstwa czołowych polskich znawców przedmiotu reprezentujących różne ośrodki akademickie. Adresatami serii są zarówno wykładowcy i studenci filozofii, jak i szersze grono miłośników filozofii, stąd obok dbałości o merytoryczną jakość tekstów, redaktorom serii przyświeca troska o ich jasność i przystępność. Oprócz uporządkowanej prezentacji najważniejszych wątków toczonych dziś filozoficznych debat Czytelnik otrzymuje obszerne wskazówki bibliograficzne, z uwzględnieniem najnowszych publikacji na dany temat.Redaktorzy serii: Sebastian Tomasz Kołodziejczyk & Janusz SalamonPrzewodnik po metafizyce to zbiór artykułów prezentujących najnowsze stany badań nad bogatą problematyką metafizyczną we współczesnej filozofii. Niewątpliwą zaletą Przewodnika jest to, że jego Autorzy przekonująco pokazują, iż wiele problemów tradycyjnej filozofii zostało w wieku XX i XXI podjętych i opracowanych na nowo, głównie dzięki temu, że filozofia analityczna potrafiła przezwyciężyć swoje antymetafizyczne nastawienie. Dodatkowo Autorzy umiejętnie łączą tradycję kontynentalną z analityczną, by w ten sposób zaznaczyć unikalną wartość metafizyki jako dyscypliny uniwersalnej.Redaktor tomu: Sebastian Tomasz KołodziejczykKsiążka, którą łaskawy Czytelnik obecnie otrzymuje, jest świadectwem zainteresowań metafizycznych młodszego pokolenia filozofów polskich. Ich inspiracje są różne, łączy ich jednak fascynacja problematyką metafizyczną i rzetelność w jej podejmowaniu. Dzięki różnorodności propozycji książka stanowi dobry przegląd tego, co dziś w filozofii, także polskiej, się dzieje. Przewodniczący Rady Naukowej Serii: Władysław Stróżewski Nazwa - Przewodnik po metafizyce Autor - Sebastian Tomasz Kołodziejczyk (red.) Oprawa - Miękka Wydawca - WAM Kod ISBN - 9788375057485 Kod EAN - 9788375057485 Rok wydania - 2011 Język - polski Seria wydawnicza - Przewodniki po filozofii Format - 15.5x23.0cm Ilość stron - 636 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Icon: Alicia De Larrocha - 2839300950

92,49 zł

Icon: Alicia De Larrocha EMI

Muzyka>Klasyczna

1. Nin, I- No. 1: Sonata En Re Menor 2. Nin, I No. 5: Sonata En Re Mayor 3. Nin, I No. 6: Sonata En Fa Sostenido Menor 4. Nin, I-no.10: Sonata En Fa Mayor 5. Nin, I-no. 12: Sonata En Fa Sostenido Mayor 6. Nin, I-no. 2: Sonata En Do Sostenido Menor 7. Nin, I-no. 8: Sonata En Sol Menor 8. Nin, I-no. 9: Sonata En Re Bemol Mayor 9. Seis Piezas Sobre Cantos Populares Espanoles / Pr 10. Seis Piezas Sobre Cantos Populares Espanoles / I ' 11. Seis Piezas Sobre Cantos Populares Espanoles / II 12. Seis Piezas Sobre Cantos Populares Espanoles / III 13. Seis Piezas Sobre Cantos Populares Espanoles / IV 14. Seis Piezas Sobre Cantos Populares Espanoles / V 15. Seis Piezas Sobre Cantos Populares Espanoles / VI 101. Los Requiebros: Goyescas (1900 Digital Remaster) 102. Coloquio En La Reja: Goyescas (1900 Digital Remas 103. El Fandango De Candil: Goyescas (1900 Digital Rem 104. Quejas O La Maja Y El Ruisenor: Goyescas (1900 Di 105. El Amor Y La Muerte (Balada): Goyescas (1900 Digi 106. Epilogo: La Serenada Del Espectro: Goyescas (1900 107. El Pelele: Goyescas (1900 Digital Remaster), Book 108. Evocacion (2006 Digital Remaster): Iberia (2006 D 109. El Puerto (2006 Digital Remaster): Iberia (2006 D 110. El Corpus En Sevilla (2006 Digital Remaster): Ibe 201. Rondena (2006 Digital Remaster): Iberia (2006 Dig 202. Almeria (2006 Digital Remaster): Iberia (2006 Dig 203. Triana (2006 Digital Remaster): Iberia (2006 Digi 204. El Albaicin (2006 Digital Remaster): Iberia (2006 205. El Polo (2006 Digital Remaster): Iberia (2006 Dig 206. Lavapies (2006 Digital Remaster): Iberia (2006 Di 207. Malaga (2006 Digital Remaster): Iberia (2006 Digi 208. Jerez (2006 Digital Remaster): Iberia (2006 Digit 209. Eritana (2006 Digital Remaster): Iberia (2006 Dig 210. Navarra 211. Azulejos 301. I Granada: Suite Espanola 302. II Cataluna : Suite Espanola 303. III Sevilla : Suite Espanola 304. IV Cadiz : Suite Espanola 305. V Aragon : Suite Espanola 306. Capricho: Pavana 307. Tango 308. Rumores De La Caleta 309. Puerta De Tierra 310. Cantos De Espana- Preludio (Asturias) 311. Cantos De Espana- Oriental 312. Cantos De Espana- Bajo La Palmera (Cuba) 313. Cantos De Espana- Cordoba 314. Cantos De Espana- Seguidillas (Castilla) 315. Zaragoza 316. Malaguena 317. Mallorca (Barcarola) 318. Zambra Granadina 401. N 1 En Sol Mayor: Doce Danzas Espanolas Para Pia 402. N 2 En Do Menor (Oriental): Doce Danzas Espanola 403. N 3 En Re Mayor: Doce Danzas Espanolas Para Pian 404. N 4 En Sol Mayor (Villanesca): Doce Danzas Espan 405. N 5 En Mi Menor (Andaluza): Doce Danzas Espanola 406. N 6 En Re Mayor (Aragonesa): Doce Danzas Espanol 407. N 7 En Sol Mayor (Valenciana): Doce Danzas Espan 408. N 8 En Do Mayor: Doce Danzas Espanolas Para Pian 409. N 9 En Si Bemol Mayor: Doce Danzas Espanolas Par 410. N 10 En Sol Mayor: Doce Danzas Espanolas Para Pi 411. N 11 En Sol Menor: Doce Danzas Espanolas Para Pi 412. N 12 En La Menor: Doce Danzas Espanolas Para Pia 413. Danza Lenta 414. Allegro De Concierto 415. Valses Poeticos / Introduccion Y N 1 'Melodico' 416. Valses Poeticos / N 2 'Tempo De Vals Noble' 417. Valses Poeticos / N 3 'Tempo De Vals Lento' 418. Valses Poeticos / N 4 'Allegro Humoristico'/ N 419. Valses Poeticos / N 6 'Quasi Ad Libitum (Sentimen 420. Valses Poeticos / N 7 'Vivo' 421. Valses Poeticos / Coda (Presto Y Tempo Del Primer 501. Escenas Romanticas/ I 'Mazurca' 502. Escenas Romanticas/ II 'Recitativo Y Berceuse' 503. Escenas Romanticas/ III (El Poeta Y El Ruiseno 504. Escenas Romanticas/iv'allegretto (Pequena Danza) 505. Escenas Romanticas/ V 'Epilogo (Allegro Appassiona 506. Piezas Espanola/ 'Aragonesa' 507. Piezas Espanola/ 'Cubana' 508. Piezas Espanola/ 'Montanesa' 509. Piezas Espanola/ 'Andaluza' 510. La Vida Breve / Danza N 2 511. El Sombrero De Tres Pico/ Danza De Los Vecinos (Se 512. El Sombrero De Tres Pico/ Danza De La Molinera (F 513. El Amor Brujo/ Danza Del Terror 514. Fantasia Betica 515. La Vega 601. Sanlucar De Barrameda/i 'En La Torre Del Castillo' 602. Sanlucar De Barrameda/ii 'Siluetas De La Calzada' 603. Sanlucar De Barrameda/iii ' La Playa/ IV 'Los Pesc 604. Danzas Fantasticas/ I 'Exaltacion' 605. Danzas Fantasticas/ Ii'ensueno' 606. Danzas Fantasticas/ III 'Orgia' 607. Danzas Andaluzas/ 'Zapateado' 608. Danzas Gitanas/ 'Sacromonte' 609. Concierto Breve Para Piano Y Orquesta/ I 'Allegro( 610. Concierto Breve Para Piano Y Orquesta/ II 'Andante 701. Confiado Jilguerillo (Arr. Tarrago): 'Acis Y Gala 702. El Tripili (Anon.) (2010 Digital Remaster) 703. La Maja De Goya: Nueve Tonadillas (2010 Digital R 704. Amor Y Odio: Nueve Tonadillas (2010 Digital Remas 705. El Majo Tno.mido: Nueve Tonadillas (2010 Digital R 706. El Mirar De La Maja: Nueve Tonadillas (2010 Digit 707. Callajeo: Nueve Tonadillas (2010 Digital Remaster 708. El Tra-la-la Y El Punteado: Nueve Tonadillas (201 709. Las Currutacas Modestas: Nueve Tonadillas (2010 D 710. El Majo Olvidado: Nueve Tonadillas (2010 Digital 711. El Majo Discreto: Nueve Tonadillas (2010 Digital 712. Llorad, Corazon: Canciones Amatorias (Traditional 713. Iban Al Pinar: Canciones Amatorias (Traditional) 714. No Lloreis, Ojuelos: Canciones Amatorias (Traditi 715. Mananica Era: Canciones Amatorias (Traditional) ( 716. Mira Que Soy Nina: Canciones Amatorias (Tradition 717. Gracia Mia: Canciones Amatorias (Traditional) (20 718. El Pano Moruno: Siete Canciones Populares Espanol 719. Seguidilla Murciana: Siete Canciones Populares Es 720. Asturiana: Siete Canciones Populares Espanolas (7 721. Jota: Siete Canciones Populares Espanolas (7 Span 722. Nana: Siete Canciones Populares Espanolas (7 Span 723. Cancion: Siete Canciones Populares Espanolas (7 S 724. Polo: Siete Canciones Populares Espanolas (7 Span 725. La Tarantula E Un Bicho Mu Malo (Zapeteado): La T

Sklep: Gigant.pl

szukaj w Kangoo krainaksiazek 1 jornadas de estudiantes de h y f de la c la t y la m mexicanas 20045485

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z krainaksiazek pl 1 jornadas de estudiantes de h y f de la c la t y la m mexicanas 20045485

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.287, t2=0, t3=0, t4=0.019, t=0.287

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2017 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER