krainaksiazek algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach 20106546

- znaleziono 46 produktów w 13 sklepach

Algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach - 2825694633

16,80 zł

Algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach WNT

Szkoły policealne. Szkoły wyższeMatematyka

Książka zawiera zadania wraz z odpowiedziami oraz podstawowe informacje teoretyczne z zakresu: struktur algebraicznych, algebry macierzy, przestrzeni liniowych unitarnych i euklidesowych, przestrzeni afinicznych.

Sklep: Booknet.net.pl

Algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach - 2825695420

23,40 zł

Algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach WNT

Szkoły policealne. Szkoły wyższeMatematyka

Książka zawiera krótkie informacje teoretyczne, zadania i odpowiedzi do zadań z algebry wykładanej w wyższych szkołach technicznych. Zamieszczono zadania dotyczące: - struktur algebraicznych, - algebry macierzy, - przestrzeni linowych unitarnych i euklidesowych, - przestrzeni afinicznych.Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni technicznych oraz dla studentów niektórych wydziałów uniwersytetów i uczelni pedagogicznych.

Sklep: Booknet.net.pl

Algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach - 2844358673

28,00 zł

Algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach wnt

Nauki ścisłe >Matematyka

Książka zawiera podstawowe informacje teoretyczne oraz zbiór zadań wraz z odpowiedziami z zakresu:- struktur algebraicznych- przestrzeni wektorowych- algebry macierzy- przestrzeni liniowych, unitarnych i euklidesowych- przestrzeni afinicznych...

Sklep: Prolibri.pl

Algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach - 2857748974

24,90 zł

Algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach WNT

Szkoły policealne. Szkoły wyższe

Książka zawiera podstawowe informacje teoretyczne oraz zbiór zadań wraz z odpowiedziami z zakresu:- struktur algebraicznych- przestrzeni wektorowych- algebry macierzy- przestrzeni liniowych, unitarnych i euklidesowych- przestrzeni afinicznych

Sklep: Booknet.net.pl

Algebra i geometria analityczna. Przykłady i zadania - 2823033012

26,00 zł

Algebra i geometria analityczna. Przykłady i zadania GiS

Nauka > Matematyka

Niniejszy zbiór zadań jest drugą częścią zestawu podręczników do przedmiotu Algebra z geometrią analityczną. Pierwszą częścią tego zestawu jest książka pt. "Algebra i geometria analityczna. Definicje, twierdzenia, wzory", a trzecią opracowanie pt. "Algebra i geometria analityczna. Kolokwia i egzaminy". Podręczniki te są przeznaczone głównie dla studentów politechnik. Mogą z nich korzystać także studenci akademii ekonomicznych, pedagogicznych i rolniczych oraz niektórych wydziałów uniwersytetów. Opracowanie obejmuje liczby zespolone, wielomiany, macierze i wyznaczniki, układy równań liniowych, geometrię analityczną na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz krzywe stożkowe. Zbiór zawiera przykłady z pełnymi rozwiązaniami oraz podobne zadania przeznaczone do samodzielnej pracy. Podpunkty zadań oznaczone początkowymi literami alfabetu są z reguły najprostsze. Nierozwiązane w podręczniku zadania tworzą listę zadań do przedmiotu Algebra z geometrią analityczną. Lista ta powinna być przerabiana przez studentów samodzielnie lub na ćwiczeniach. Odpowiedzi i wskazówki do wszystkich zadań z listy podane są na końcu zbioru. Materiał teoretyczny niezbędny do rozwiązywania zadań można znaleźć w książce pt. "Algebra i geometria analityczna. Definicje, twierdzenia, wzory". Do obecnego wydania książki dołączono materiał dotyczący geometrii analitycznej na płaszczyźnie. Ponadto poprawiono zauważone błędy i usterki.

Sklep: Księgarnia-Techniczna.com

Algebra i geometria analityczna w zadaniach - 2825687224

43,80 zł

Algebra i geometria analityczna w zadaniach ZNAK

Szkoły policealne. Szkoły wyższeMatematyka

Zbiór zadań przeznaczony dla studentów wszystkich kierunków, na których matematyka jest przedmiotem wykładowym. Zestawy zadań z poszczególnych rozdziałów zawierają zadania o bardzo zróżnicowanym stopniu trudności - od elementarnych po szczególn ie trudne. Każdy rozdział rozpoczyna się od zwięzłego wprowadzenia teoretycznego i zawiera rozwiązane przykłady. Na końcu tomu zamieszczono skrócone rozwiązania zadań.

Sklep: Booknet.net.pl

ALGEBRA I GEOMETRIA ANALITYCZNA KOLOKWIA I EGZAMINY - M. GEWERT Z. SKOCZYLAS - 2823033014

20,00 zł

ALGEBRA I GEOMETRIA ANALITYCZNA KOLOKWIA I EGZAMINY - M. GEWERT Z. SKOCZYLAS GiS

Nauka > Matematyka

Niniejsze opracowanie jest trzecią częścią zestawu podręczników do przedmiotu Algebra z geometrią analityczną, przeznaczonego głównie dla studentów politechnik. Pozostałymi częściami tego zestawu są "Algebra i geometria analityczna. Definicje, twierdzenia, wzory" oraz "Algebra i geometria analityczna. Przykłady i zadania". Opracowanie zawiera zestawy zadań, które w ubiegłych latach studenci Politechniki Wrocławskiej rozwiązywali na kolokwiach i egzaminach. Zadania obejmują liczby zespolone, wielomiany, macierze i wyznaczniki, układy równań liniowych oraz geometrię analityczną w przestrzeni. Do wszystkich zestawów z kolokwiów oraz do zestawów egzaminacyjnych o numerach nieparzystych podane są odpowiedzi. Niniejszy zbiór zawiera także komplet zestawów zadań z egzaminów na ocenę celującą. Opracowanie pozwala studentom zapoznać się z rodzajami oraz stopniem trudności zadań kolokwialnych i egzaminacyjnych. Jest to jednocześnie dodatkowy materiał do samodzielnej nauki. Zestawy zadań z tego zbioru mogą być wykorzystywane przez wykładowców oraz prowadzących ćwiczenia na sprawdzianach. Do obecnego wydania zbioru dołączono nowy zestaw zadań z egzaminu na ocenę celującą wraz z odpowiedziami. Ponadto poprawiono zauważone błędy i usterki.  

Sklep: Księgarnia-Techniczna.com

ALGEBRA I GEOMETRIA ANALITYCZNA DEFINICJE TWIERDZENIA WZORY - 2823033013

24,00 zł

ALGEBRA I GEOMETRIA ANALITYCZNA DEFINICJE TWIERDZENIA WZORY GiS

Nauka > Matematyka

Niniejsza książka jest pierwszą częścią zestawu podręczników do przedmiotu Algebra z geometrią analityczną. Pozostałymi częściami zestawu są zbiór zadań pt. "Algebra i geometria analityczna. Przykłady i zadania" oraz opracowanie pt. "Algebra i geometria analityczna. Kolokwia i egzaminy". Podręczniki te przeznaczone są głównie dla studentów politechnik. Mogą z nich korzystać także studenci akademii ekonomicznych, pedagogicznych i rolniczych oraz niektórych wydziałów uniwersytetów. Opracowanie obejmuje liczby zespolone, wielomiany, macierze i wyznaczniki, układy równań liniowych, geometrię analityczną w przestrzeni oraz krzywe stożkowe. Wszystkie przedstawione w podręczniku zagadnienia teoretyczne zakończone są ćwiczeniami. Przy czym początkowe z nich są z reguły najprostsze. Do twierdzeń oznaczonych symbolem ţ podane są dowody. Fragmenty materiału oznaczone gwiazdką nieznacznie wykraczają poza aktualnie obowiązujący program przedmiotu. W ten sam sposób oznaczono trudniejsze ćwiczenia. Dodatkowy materiał oraz trudniejsze ćwiczenia dołączono z myślą o studentach, którzy chcą pogłębić swoje wiadomości. Równolegle do materiału teoretycznego omawianego na wykładzie studenci powinni rozwiązywać odpowiednio dobrane zadania. Zbiór takich zadań wraz z metodami ich rozwiązywania można znaleźć w drugiej części zestawu pt. "Algebra i geometria analityczna. Przykłady i zadania". Ćwiczenia z tej książki oraz zadania z drugiej części podręcznika są podobnych typów i mają ten sam stopień trudności jak zadania, które zwykle pojawiają na kolokwiach i egzaminach. Zestawy zadań, które w poprzednich latach studenci Politechniki Wrocławskiej rozwiązywali na sprawdzianach, umieszczone są w trzeciej części zestawu pt. "Algebra i geometria analityczna. Kolokwia i egzaminy". Do obecnego wydania książki dołączono materiał dotyczący geometrii analitycznej na płaszczyźnie. Ponadto poprawiono zauważone błędy i usterki.

Sklep: Księgarnia-Techniczna.com

Algebra i geometria analityczna - 2857762233

18,00 zł

Algebra i geometria analityczna Oficyna Wydawnicza GiS

Książki

est to trzecia część podręcznika do ''Algebry z geometrią analityczną''. Zawiera zadania, które obowiązywały w Politechnice Wrocławskiej na kolokwiach i egzaminach. W pierwszym rozdziale umieszczono zestawy zadań z kolokwiów. W następnym zawarto zestawy zadań z egzaminu podstawowego i poprawkowego oraz z egzaminu na ocenę celującą. Zadania z tych zestawów swoim zakresm obejmują materiał teoretyczny i praktyczny zawarty w dwóch pierwszych częściach podręcznika. W ostatnim rozdziale podano odpowiedzi i wskazówki do wybranych zestawów egzaminacyjnych.

Sklep: Booknet.net.pl

Matematyka dla zerowego roku studiów wyższych - Elementy geometrii analitycznej i algebry liniowej - 2858268968

32,99 zł

Matematyka dla zerowego roku studiów wyższych - Elementy geometrii analitycznej i algebry liniowej WNT

Książki > Nauka > Nauki ścisłe > Matematyka

Drugi tom książki Matematyka dla zerowego roku studiów wyższych podobnie jak poprzedni, jest przeznaczony dla studentów rozpoczynających studia, na których wykłady z matematyki są obowiązkowe. Mogą z niej korzystać także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zamierzający podjąć takie studia. W podręczniku omówiono: metodę analityczną geometrii płaskiej i przestrzennej, przestrzenie liniowe, macierze i układy równań liniowych, wyznaczniki. Zaletą publikacji jest sposób ujęcia każdego tematu: najpierw zostały omówione zagadnienia teoretyczne, a następnnie zilustrowano je odpowiednio dobranymi i rozwiązanymi przykładami. Zadania zamieszczone na końcu podrozdziałów umożliwiają sprawdzenie opanowanej wiedzy. Ostatni rozdział zawiera odpowiedzi, wskazówki oraz rozwiązania trudniejszych zadań. Mamy nadzieję, że książka ułatwi Czytelnikom dobre przygotowanie się do studiów oraz pomyślne zdanie pierwszych egzaminów z matematyki.

Sklep: sklep-naukowy.pl

Algebra i geometria analityczna - 2857767341

25,90 zł

Algebra i geometria analityczna Oficyna Wydawnicza GiS

Szkoły policealne. Szkoły wyższe

Jest to druga część podręcznika do ,,Algebry z geometrią analityczną''. Zawiera przykłady z pełnymi rozwiązaniami oraz podobne zadania przeznaczone do samodzielnej pracy. Przykłady i zadania są ilustracją materiału teoretycznego zawartego w pierwszej części podręcznika. Do wszystkich zadań podane są odpowiedzi lub wskazówki. Dodatkową zaletą publikacji jest duża liczba ilustracji.

Sklep: Booknet.net.pl

Algebra liniowa z geometrią analityczną - 2619310415

37,00 zł

Algebra liniowa z geometrią analityczną Politechnika Warszawska

MATEMATYKA

Skrypt przeznaczony jest dla studentów politechnik oraz studentów kierunków matematyczno-fizycznych i technicznych innych uczelni wyższych. Zakłada się, że czytelnicy znają matematykę w zakresie szkoły średniej. W skrypcie duży nacisk został położony na stronę rachunkową. Znaczna liczba szczegółowo przeanalizowanych przykładów powinna ułatwić czytelnikowi zrozumienie omawianego materiału. Skrypt zawiera także zadania do samodzielnego rozwiązania. Spis treści: Przedmowa 1. Wiadomości wstępne 1.1. Odwzorowania. Działania dwuargumentowe 1.2. Grupy. Grupy permutacji 1.3. Pierścienie i ciała 1.4. Wielomiany 1.5. Liczby zespolone 1.6. Moduły, algebry, funkcje wielomianowe 1.7. Przestrzenie metryczne 1.8. Zadania 2. Macierze i układy równań liniowych 2.1. Operacje na macierzach 2.2. Operacje wierszowe i kolumnowe 2.3. Macierze równoważne i podobne 2.4. Układy równań liniowych 2.5. Wyznaczniki 2.6. Rząd macierzy 2.7. Macierze wielomianowe 2.8. Zadania 3. Przestrzenie wektorowe 3.1. Definicja i przykłady. Podprzestrzenie 3.2. Układy wektorów 3.3. Baza i wymiar przestrzeni wektorowej 3.4. Suma i suma prosta podprzestrzeni 3.5. Odwzorowania liniowe 3.6. Macierz odwzorowania liniowego 3.7. Przestrzeń dualna 3.8. Zadania 4. Operatory liniowe 4.1. Rzuty 4.2. Pod przestrzenie niezmennicze 4.3. Wielomian charakterystyczny operatora liniowego 4.4. Wartości własne i wektory własne 4.5. Postać kanoniczna Jordana macierzy operatora liniowego 4.6. Zadania 5. Formy dwuliniowe hermitowskie 5.1. Definicja formy dwuliniowej hermitowskiej 5.2. Rzut ortogonalny 5.3. Układy ortogonalne. Postać kanoniczna form dwuliniowych hermi-towskich 5.4. Formy dodatnio określone 5.5. Zadania 6. Przestrzenie unitarne i operatory normalne 6.1. Przestrzenie unitarne 6.2. Iloczyn wektorowy 6.3. Operatory normalne 6.4. Operatory normalne na przestrzeniach unitarnych nad R 6.5. Operatory unitarne 6.6. Operatory hermitowskie 6.7. Zadania 7. Przestrzenie afiniczne i euklidesowe 7.1. Przestrzenie afiniczne 7.2. Układy punktów. Współrzędne barycentryczne 7.3. Podprzestrzenie przestrzeni afinicznej 7.4. Parametryczne i krawędziowe przedstawienie podprzestrzeni 7.5. Wielościany 7.6. Odwzorowania afiniczne 7.7. Przestrzenie euklidesowe 7.8. Miary wielościanów 7.9. Izometrie 7.10. Zadania 8. Hiperpowierzchnie algebraiczne 8.1. Definicja hiperpowierzchni algebraicznych 8.2. Postacie kanoniczne funkcji wielomianowych stopnia drugiego 8.3. Hiperpowierzchnie algebraiczne stopnia drugiego 8.4. Zadania Indeks symboli

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Elementy algebry liniowej z geometrią analityczną - Lucjan Kowalski - 2854927290

21,99 zł

Elementy algebry liniowej z geometrią analityczną - Lucjan Kowalski

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Książka przeznaczona jest dla studentów kierunku informatyka (semestralny wykład "Algebra liniowa z geometrią analityczną"). Podręcznik zawiera określenia, własności, przykłady i zadania dotyczące: - podstawowych struktur algebraicznych, - liczb zespolonych, - macierzy, - układów równań liniowych, - przestrzeni liniowych, - przekształceń liniowych, - form dwuliniowych i kwadratowych, - przestrzeni euklidesowych, - geometrii analitycznej. Nazwa - Elementy algebry liniowej z geometrią analityczną Autor - Lucjan Kowalski Oprawa - Miękka Wydawca - BEL Studio Kod ISBN - 838996841X Kod EAN - 9788389968418 Rok wydania - 2015 Język - polski Format - 14.0x20.0cm Ilość stron - 202 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Elementy algebry liniowej z geometrią analityczną - 2825034149

31,50 zł

Elementy algebry liniowej z geometrią analityczną

Nauki ścisłe >Matematyka

Książka przeznaczona jest dla studentów kierunku informatyka (semestralny wykład "Algebra liniowa z geometrią analityczną"). Podręcznik zawiera określenia, własności, przykłady i zadania dotyczące:- podstawowych struktur algebraicznych, - liczb zespolonych, - macierzy, - układów równań liniowych, - przestrzeni liniowych, - przekształceń liniowych, - form dwuliniowych i kwadratowych, - przestrzeni euklidesowych, - geometrii analitycznej....

Sklep: Prolibri.pl

Elementy algebry liniowej z geometrią analityczną - 2822224677

25,99 zł

Elementy algebry liniowej z geometrią analityczną BEL Studio

Literatura > Matematyka

Książka przeznaczona jest dla studentów kierunku informatyka (semestralny wykład ",Algebra liniowa z geometrią analityczną",). Podręcznik zawiera określenia, własności, przykłady i zadania dotyczące: - podstawowych struktur algebraicznych, - liczb zespolonych, - macierzy, - układów równań liniowych, - przestrzeni liniowych, - przekształceń liniowych, - form dwuliniowych i kwadratowych, - przestrzeni euklidesowych, - geometrii analitycznej.

Sklep: Ksiazki-medyczne.eu

szukaj w Kangoo krainaksiazek algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach 20106546

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z krainaksiazek pl algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach 20106546

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.071, t2=0, t3=0, t4=0.024, t=0.071

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2017 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER