krainaksiazek allgemeiner teil des bgb 20100103

- znaleziono 9 produktów w 4 sklepach

Allgemeiner Teil Des Bgb - 2861812330

259,99 zł

Allgemeiner Teil Des Bgb

Książki Obcojęzyczne>Niemieckie>Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft>Recht>Öffentliches Recht, Verwaltungsrecht

0x00784bfb00000000

Sklep: Gigant.pl

Allgemeiner Teil Des Bgb - Leicht Gemacht - 2863389263

58,99 zł

Allgemeiner Teil Des Bgb - Leicht Gemacht

Książki Obcojęzyczne>Nieprzypisane

0x00867ced00000000

Sklep: Gigant.pl

Allgemeiner Teil Des Bgb - 2863639545

82,49 zł

Allgemeiner Teil Des Bgb

Książki Obcojęzyczne>Nieprzypisane

0x0000973c00000000

Sklep: Gigant.pl

Allgemeiner Teil Des Bgb - 2861619382

104,99 zł

Allgemeiner Teil Des Bgb

Książki Obcojęzyczne>Niemieckie>Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft>Recht>Öffentliches Recht, Verwaltungsrecht

0x005bf4ae00000000

Sklep: Gigant.pl

Allgemeiner Teil des BGB - 2859868144

94,04 zł

Allgemeiner Teil des BGB

Książki

Sklep: KrainaKsiazek.pl

BGB-Allgemeiner Teil - 2862149228

103,14 zł

BGB-Allgemeiner Teil Müller (C.F.Jur.), Heidelberg

Książki / Literatura obcojęzyczna

Für ein solides Fundament im Zivilrecht!§§Inhalt und Konzeption:§Dieser Band behandelt den gesamten Allgemeinen Teil des BGB und enthält daneben ein ausführliches Kapitel zur Methode der Fallbearbeitung. Ein besonderes Augenmerk gilt den Bezügen des AT zu den anderen Teilen des BGB und zum Wirtschaftsrecht. Alle Kapitel gehen jeweils von einem klausurähnlichen Fall aus, erläutern die dogmatischen Zusammenhänge und kehren schließlich zur Falllösung zurück. Zusammenfassende Kapitel zu den Kernbereichen des Personenrechts und zur Rechtsgeschäftslehre dienen der Wiederholung und Selbstkontrolle. Durch die Verknüpfung des Allgemeinen Teils mit den anderen Teilen des Zivilrechts besteht auch die Möglichkeit einer raschen, auf das Wesentliche beschränkten Prüfungsvorbereitung für Fortgeschrittene.

Sklep: Libristo.pl

Fälle zum BGB Allgemeiner Teil - 2862347596

117,03 zł

Fälle zum BGB Allgemeiner Teil Beck Juristischer Verlag

Książki / Literatura obcojęzyczna

Zum Werk§Der Band in der Reihe der Juristischen Fall-Lösungen behandelt ausschließlich fallbezogen den Allgemeinen Teil des Bürgerlichen Rechts.§Er wendet sich insbesondere an Studienanfänger, die auf diese Weise lernen, das theoretische Wissen in der Klausur richtig anzuwenden.§Der Schwerpunkt des Bandes liegt vor allem auf der Lehre von den Rechtsgeschäften, auf dem Vertragsschluss, der Stellvertretung und der Anfechtung.§Das Buch enthält außerdem eine Einleitung in die Technik der zivilrechtlichen Fallbearbeitung, die u.a. auf Fragen juristischer Anspruchsgutachten, Gutachten- und Urteilsstil, Juristendeutsch und die Subsumtionsmethode eingeht.§Die Einleitung gibt zudem praktische Hinweise zum Vorgehen in der Klausur, etwa zur Zeiteinteilung und zum Erstellen einer Lösungsskizze. Anhand eines Beispielfalls wird die empfohlene Vorgehensweise praktisch dargestellt.§Vor den einzelnen Falllösungen weisen kurze Vorüberlegungen auf die Probleme der behandelten Fälle und die dogmatischen Zusammenhänge hin. Ausführliche Gliederungen verdeutlichen den Prüfungsablauf.§Vorteile auf einen Blick§- über 40 Fälle mit Lösungen zu allen Fragen des BGB AT§- Einführung in die Fallbearbeitungstechnik§- günstiger Preis§Zielgruppe§Für Studierende.

Sklep: Libristo.pl

Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts - 2862097161

858,12 zł

Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts Springer, Berlin

Książki / Literatura obcojęzyczna

Das Recht der Personengesellschaft wird von der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts nach der Systematik des Grundrisses von Georg Arnold Heise (1. Aufl. 1807) nicht dem Personenrecht des Allgemeinen Teils des bürgerlichen Rechts zugeordnet, und das BGB ist dem gefolgt. Zum BGB behandelt die Literatur in Übereinstimmung mit der Legalordnung die Perso nengesellschaft im Schuldrecht. Dem folgt selbst Gierkes Deutsches Privat recht, wenn Gierke auch im Personenrecht des Allgemeinen Teils in dem Ka pitel "Personenrechtliche Gemeinschaften" allgemein von den "Gemein schaften zur gesamten Hand" und damit auch von der Gesellschaft handelt. Die Legalordnung des BGB ist in der Einordnung des Rechts der Perso nengesellschaft dadurch bestimmt, daß dem Ersten Entwurf des BGB, wie es in den Motiven heißt, die "gemeinrechtliche Auffassung vom Begriffe und Wesen der Sozietät" zugrunde lag, daß der Gesellschaftsvertrag "nur ein obli gatorisches Rechtsverhältnis unter den Kontrahenten" begründet. Die Perso nengesellschaft als Gesamthandsgesellschaft gehört jedoch ebenso wie die ju ristische Person dem Personenrecht an. Man könnte sogar der Ansicht sein, daß die Personengesellschaft als Personengruppe oder Personenverband noch eher als die juristische Person in das Personenrecht gehört.

Sklep: Libristo.pl

Niemiecki kodeks cywilny w tłumaczeniu na język polski. Przepisy § 1-432 niemieckiego kodeksu cywilnego z wyjaśnieniami - 2863681524

104,99 zł

Niemiecki kodeks cywilny w tłumaczeniu na język polski. Przepisy § 1-432 niemieckiego kodeksu cywilnego z wyjaśnieniami DEJurePL

Dla tłumaczy

Przepisy § 1-432 niemieckiego kodeksu cywilnego z wyjaśnieniami (Bürgerliches Gesetzbuch) w tłumaczeniu na język polski. Stan prawny 31 maja 2014r.Niniejsze opracowanie obejmuje tłumaczenie księgi pierwszej - części ogólnej niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) oraz tłumaczenie części księgi drugiej tej kodyfikacji - ogólnej części prawa zobowiązań. Celem tłumaczenia było opracowanie takiej polskiej wersji tłumaczenia BGB, które będzie zrozumiałe i czytelne dla polskiego odbiorcy poprzez odwołanie do polskiej terminologii prawniczej z jednoczesnym zachowaniem wszystkich odrębności i specyficznych rozwiązań dla niemieckiego kodeksu cywilnego, obcych prawu polskiemu i wykazujących zasadnicze odrębności od rozwiązań przyjętych i znanych w prawie polskim.Słowo wstępne Szanowni Państwo,oddajemy w Państwa ręce pierwszy tom tłumaczenia niemieckiego Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Ustawa niniejsza została uchwalona już w 1896 roku, a następnie była wielokrotnie zmieniana, w tym została znacząco zreformowana w 2002 roku. Niniejsze tłumaczenie odnosi się do tekstu ustawy Bürgerliches Gesetzbuch w brzmieniu na dzień 31 maja 2014r. Systematyka Bürgerliches Gesetzbuch opiera się na podziale kodeksu na pięć ksiąg: część ogólna, zobowiązania, prawo rzeczowe, prawo rodzinne, prawo spadkowe.Niniejsze opracowanie obejmuje tłumaczenie księgi pierwszej - części ogólnej BGB oraz tłumaczenie części księgi drugiej - ogólnej części prawa zobowiązań.W dobie coraz bardziej intensywnej współpracy i wymiany handlowej pomiędzy Polską i Niemcami, możliwość zapoznania się w języku polskim z regulacjami prawa cywilnego obowiązującymi u jednego z najważniejszych parterów gospodarczych Polski, jest istotna dla każdego polskiego przedsiębiorcy, prawnika, instytucji zajmującej się profesjonalnie współpracą transgraniczną pomiędzy Polską i Niemcami.Celem naszego tłumaczenia było nie tylko przełożenie tekstu z języka niemieckiego na język polski, lecz opracowanie takiej polskiej wersji tłumaczenia Bürgerliches Gesetzbuch, które będzie zrozumiałe i czytelne dla polskiego odbiorcy poprzez odwołanie do polskiej terminologii prawniczej z jednoczesnym zachowaniem wszystkich odrębności i specyficznych rozwiązań dla niemieckiego Bürgerliches Gesetzbuch, obcych prawu polskiemu i wykazujących zasadnicze odrębności od rozwiązań przyjętych i znanych w prawie polskim.Niejednokrotnie Bürgerliches Gesetzbuch odwołuje się do instytucji prawa niemieckiego uregulowanych w dalszych częściach ustawy lub w innych aktach prawnych. Z tego też względu, aby z jednej strony zapewnić rzetelność tłumaczenia, z drugiej zaś umożliwić czytelnikowi pełne zrozumienie każdej tłumaczonej instytucji prawnej, zamieściłyśmy w formie indeksu nasze wyjaśnienia i informacje o instytucjach prawnych i terminologii, do których odwołuje się ustawa.Mamy nadzieję, że takie podejście do tłumaczenia Bürgerliches Gesetzbuch sprawi Państwu satysfakcję z lektury i zachęci do analizy Bürgerliches Gesetzbuch w zaproponowanej przez nas polskiej wersji językowej.Autorki dr Katarzyna Styrna- Bartman LL.M. dr Ewa Tuora-Schwierskott LL.M. Spis treści Słowo wstępneKsięga 1 Część ogólna Rozdział 1 Osoby Tytuł 1 Osoby fizyczne, konsument, przedsiębiorca Tytuł 2 Osoby prawne Podtytuł 1 Stowarzyszenia Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Stowarzyszenia wpisane do rejestru Podtytuł 2 Fundacje Podtytuł 3 Osoby prawne prawa publicznego Rozdział 2 Rzeczy i zwierzęta Rozdział 3 Czynności prawne Tytuł 1 Zdolność do czynności prawnych Tytuł 2 Oświadczenie woli Tytuł 3 Umowa Tytuł 4 Warunek i określenie terminu Tytuł 5 Przedstawicielstwo i pełnomocnictwo Tytuł 6 Pozwolenie i potwierdzenie Rozdział 4 Terminy Rozdział 5 Przedawnienie Tytuł 1 Przedmiot i okres przedawnienia Tytuł 2 Przerwanie biegu przedawnienia, upływ okresu przedawnienia, nowy początek biegu przedawnienia Tytuł 3 Skutki prawne przedawnienia Rozdział 6 Wykonywanie praw, samoobrona, samopomoc Rozdział 7 Świadczenie zabezpieczające Księga 2 Prawo stosunków zobowiązaniowych Rozdział 1 Treść stosunków zobowiązaniowych Tytuł 1 Zobowiązanie do spełnienia świadczenia Tytuł 2 Zwłoka wierzyciela Rozdział 2 Kształtowanie zobowiązań umownych przez ogólne warunki umów Rozdział 3 Stosunki zobowiązaniowe z umów Tytuł 1 Powstanie, treść i zakończenie Podtytuł 1 Powstanie Podtytuł 2 Szczególne formy sprzedaży Podtytuł 3 Dostosowanie i zakończenie umów Podtytuł 4 Jednostronne uprawnienia do określenia świadczenia Tytuł 2 Umowa wzajemna Tytuł 3 Świadczenie na rzecz osoby trzeciej Tytuł 4 Zaliczka, kara umowna Tytuł 5 Odstąpienie; prawo odwołania w umowach konsumenckich Podtytuł 1 Odstąpienie Podtytuł 2 Prawo do odwołania i zwrotu w umowach konsumenckich Rozdział 4 Wygaśnięcie stosunku zobowiązaniowego Tytuł 1 Wykonanie Tytuł 2 Depozyt Tytuł 3 Potrącenie Tytuł 4 Zwolnienie Rozdział 5 Przeniesienie roszczenia Rozdział 6 Przejęcie długu Rozdział 7 Wielość dłużników i wierzycieliInhaltsverzeichnisBuch 1 Allgemeiner Teil Abschnitt 1 Personen Titel 1 Natürliche Personen, Verbraucher, Unternehmer Titel 2 Juristische Personen Untertitel 1 Vereine Kapitel 1 Allgemeine Vorschriften Kapitel 2 Eingetragene Vereine Untertitel 2 Stiftungen Untertitel 3 Juristische Personen des öffentlichen Rechts Abschnitt 2 Sachen und Tiere Abschnitt 3 Rechtsgeschäfte Titel 1 Geschäftsfähigkeit Titel 2 Willenserklärung Titel 3 Vertrag Titel 4 Bedingung und Zeitbestimmung Titel 5 Vertretung und Vollmacht Titel 6 Einwilligung und Genehmigung Abschnitt 4 Fristen, Termine Abschnitt 5 Verjährung Titel 1 Gegenstand und Dauer der Verjährung Titel 2 Hemmung, Ablaufhemmung und Neubeginn der Verjährung Titel 3 Rechtsfolgen der Verjährung Abschnitt 6 Ausübung der Rechte, Selbstverteidigung, Selbsthilfe Abschnitt 7 Sicherheitsleistung Huch 2 Recht der Schuldverhältnisse Abschnitt 1 Inhalt der Schuldverhältnisse Titel 1 Verpflichtung zur Leistung Titel 2 Verzug des Gläubigers Abschnitt 2 Gestaltung rechtsgeschäftlicher Schuldverhältnisse durch allgemeine Geschäftsbedingungen Abschnitt 3 Schuldverhältnisse aus Verträgen Titel 1 Begründung, Inhalt und Beendigung Untertitel 1 Begründung Untertitel 2 Besondere Vertriebsformen Untertitel 3 Anpassung und Beendigung von Verträgen Untertitel 4 Einseitige Leistungsbestimmungsrechte Titel 2 Gegenseitiger Vertrag Titel 3 Versprechen der Leistung an einen Dritten Titel 4 Draufgabe, Vertragsstrafe Titel 5 Rücktritt; Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen Untertitel 1 Rücktritt Untertitel 2 Widerrufs- und Rückgaberecht bei Verbraucherverträgen Abschnitt 4 Erlöschen der Schuldverhältnisse Titel 1 Erfüllung Titel 2 Hinterlegung Titel 3 Aufrechnung Titel 4 Erlass Abschnitt 5 Übertragung einer Forderung Abschnitt 6 Schuldübernahme Abschnitt 7 Mehrheit von Schuldnern und Gläubigern§ 1-432 des Bürgerlichen Gesetzbuchs mit Erklärungen in polnischer Übersetzung Rechtsstand 31. Mai 2014Es ist die erste polnische Übersetzung von BGB seit 1905. Die zweisprachige Ausgabe umfasst Rechtsstand vom 31. Mai 2014.Es ist die Übersetzung des ersten Buches BGB (Allgemeiner Teil) sowie des ersten Teil des Rechts der Schuldverhältnisse.Die Übersetzung hat sich zum Ziel gesetzt, die spezifische Begriffe und Rechtsinstitute aus dem BGB, die dem polnischen Leser nicht bekannt sind, verständlich zu machen.Über die AutorinnenDr. Katarzyna Styrna - Bartman, LL.M. ist eine Anwältin und Absolventin der juristischen Fakultät sowie des Studiums für Übersetzer der deutschen Sprache an der Universität Breslau. Ihr Promotionsstudium absolvierte sie an der Universität Regensburg am Lehrstuhl für Europarecht, Jean Monnet Lehrstuhl, wo sie als Wissenschaftliche Assistentin beschäftigt war. In ihrer beruflichen Laufbahn ist sie auf Zivil- und Handelsrecht sowie Betreuung deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen spezialisiert.Dr. Ewa Tuora - Schwierskott ist Absolventin der juristischen Fakultät an der Universität Breslau. Ihr Aufbau.- und Promotionsstudium absolvierte sie an der Universität Regensburg in Deutschland, wo sie als wissenschaftliche Assistentin gearbeitet hat, Sie hat zahlreiche deutsche und polnische Gesetze übersetzt. Sie ist Dozentin für Verfassungs- und Europarecht an der Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa in Wałbrzych und unterrichtet Polnisch für Juristen an der Universität Regensburg.

Sklep: Księgarnia.Poltax.waw.pl

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z krainaksiazek pl allgemeiner teil des bgb 20100103

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.034, t2=0, t3=0, t4=0.015, t=0.035

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2018 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER