krainaksiazek anatomie physiologie pathologie 20104570

- znaleziono 17 produktów w 4 sklepach

Pra(c)Cis A(c)La(c)Mentaire D'Anatomie, de Physiologie Et de Pathologie - 2848671678

255,95 zł

Pra(c)Cis A(c)La(c)Mentaire D'Anatomie, de Physiologie Et de Pathologie

Książki

Sklep: KrainaKsiazek.pl

Die Anatomie Und Physiologie Der Nutzbaren Hausthiere in Ihren Prakt. Verbindung Mit Der Pathologie - 2849657932

164,77 zł

Die Anatomie Und Physiologie Der Nutzbaren Hausthiere in Ihren Prakt. Verbindung Mit Der Pathologie

Książki

Sklep: KrainaKsiazek.pl

Rudolf Virchow und Gustav Adolph Spiess - 2826790082

96,46 zł

Rudolf Virchow und Gustav Adolph Spiess Springer, Berlin

Książki / Literatura obcojęzyczna

Wolfgang U. Eckart kommentiert aus heutiger Sicht die beiden in die Medizingeschichte eingegangenen Arbeiten "Cellular-Pathologie" (1855) im Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie von Rudolf Virchow und Die Cellular-Pathologie im Gegensatz zur Humoral- und Solidarpathologie von Gustav Adolph Spieß, erschienen im gleichen Band des Archivs für pathologische Anatomie und Physiologie.§Rudolf Virchow gilt als Gründer der modernen Pathologie. Er entwickelte die Zellularpathologie. Die bahnbrechende Erstveröffentlichung war der Aufsatz "Cellular-Pathologie". Mit dem Werk wird ein neues, mikroskopisch-lokalistisch orientiertes Paradigma in Pathologie und allgemeiner Medizin eingeleitet, das bis heute - wenngleich erweitert - die medizinische Forschung, Diagnostik und Therapie bestimmt. Virchows Gegenspieler Gustav Adolph Spieß publizierte im Anschluss die Polemik Die Cellular-Pathologie im Gegensatz zur Humoral- und Solidarpathologie .§

Sklep: Libristo.pl

Gynäkologie - 2842738985

120,58 zł

Gynäkologie Elsevier, München

Książki / Literatura obcojęzyczna

Begreifen - Vertiefen - Bestehen§Lernen Sie das gesamte Grundlagen- und Prüfungswissen zu Anatomie, Physiologie und Untersuchungsmethoden der weiblichen Geschlechtsorgane.§Abgeleitet aus der Anatomie und Physiologie werden die wichtigsten gynäkologischen Krankheitsbilder vorgestellt von Adnexitis bis Uterusmyom.§Ein eigenes Kapitel beschäftigt sich mit den Themen Schwangerschaft, Geburt und Kindesentwicklung.§Die Heilpraktiker-Akademie in 14 Bänden bietet Ihnen das komplette medizinische Basiswissen und den gesamten Prüfungsstoff für die amtsärztliche Prüfung in überschaubaren, handlichen Einheiten. §Begreifen: Aus Anatomie und der Funktionsweise des jeweiligen Organs wird die Pathologie hergeleitet ideal, um Krankheitsbilder leichter zu verstehen statt mühsam auswendig zu lernen.§Vertiefen: Zahlreiche Farbabbildungen, farbige Info-Kästen und Lernzusammenfassungen garantieren den Lernerfolg für die Heilpraktiker-Prüfung.§Bestehen: Das gesamte medizinische Wissen ist optimal auf die aktuelle Prüfungssituation für Heilpraktiker ausgerichtet.§Ihr direkter Draht zum Autor: Buchkäufern steht Rudolf Schweitzer für Fragen zur Verfügung!

Sklep: Libristo.pl

Praktyczny niemiecki dla położnych. Poradnik językowy - 2829797965

92,66 zł

Praktyczny niemiecki dla położnych. Poradnik językowy Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Języki obce w medycynie

Autorka publikacji jest położną - na stałe mieszka i pracuje w Austrii. Napisana przez nią książka przeznaczona jest dla osób znających już podstawy języka niemieckiego. Poradnik umożliwia zaznajomienie się z profesjonalnym językiem, zakłada stopniowe nabywanie słownictwa fachowego. Zamieszczone dialogi mają pomóc w budowaniu swobodnej rozmowy z kobietą w ciąży oraz w czasie porodu, z wykorzystaniem fachowych zwrotów używanych w konkretnych sytuacjach. Osobny rozdział poświęcono zagadnieniom interkulturowym, które w Unii Europejskiej nabierają dużego znaczenia i wchodzą do programów kształcenia wszystkich zawodów związanych z medycyną. Książka jest podzielona tematycznie na czas ciąży, porodu i połogu, nie zawiera jednak informacji o ginekologii - ze względów praktycznych (różnice w pracy położnej zagranicą) ograniczona jest do położnictwa. Spis treści Słowo wstępne Przedmowa Abkürzungen / Skróty Kapitel 1. Anatomie / Anatomia  1.1. Anatomie des Beckens / Anatomia miednicy kostnej 1.2. Äußere Geschlechtsorgane / Narządy płciowe zewnętrzne 1.3. Muskulatur des Beckenbodens / Mięśnie dna miednicy 1.4. Milchbildene Brust / Pierś produkująca mleko Kapitel 2. Physiologie der Schwangerschaft / Fizjologia ciąży 2.1. Hundusstand der Gebärmutter / Wysokość dna macicy 2.2. Kreislauf des Fetus / Krążenie płodowe 3.3. Bau und Funktion der Plazenta / Budowa i funkcja łożyska Kapitel 3. Seelische Entwicklungen in der Schwangerschaft / Psychologiczne fazy przebiegu ciąży Kapitel 4. Schwangerschaftsuntersuchungen / Badania w ciąży 4.1. Pränatale Untersuchungen in der Frühschwangerschaft / Badania prenatalne we wczesnej ciąży 4.2. Routineuntersuchungen in der Schwangerschaft / Badania rutynowe w ciąży Kapitel 5. Schwangerschaftsanamnese / Wywiad z ciężarną Kapitel 6. Schwangerenberatung / Poradnictwo w ciąży Kapitel 7. Pathologie der Schwangerschaft: Stationäre Behandlung und Pflege der Schwangeren / Patologia ciąży: Opieka i pielęgnacja ciężarnej na oddziale patologii ciąży 7.1. Drohende Frühgeburt / Zagrożenie porodem przedwczesnym 7.2. Vorzeitige Blasensprung / Przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego 7.3. Vorzeitige Wehen / Przedwczesna akcja skurczowa macicy 7.4. Cervixinsuffizienz / Niewydolność szyjki macicy 7.5. Hyperemesis gravidarum - übermäßiges Erbrechen in der Schwangerschaft / Niepowściągliwe wymioty ciężarnych 7.6. Hypertonie in der Schwangerschaft / Nadciśnienie w ciąży (ACOG) 7.7. HELLP-Syndrom / Zespół HELLP 7.8. Plazentainsuffizienz / Niewydolność łożyska 7.9. Harnwegs- und Niereninfektionen / Infekcje dróg moczowych i nerek Kapitel 8. CTG - kurze Zusamenfassung / KTG - Krótki opis Kapitel 9. Geburtstermin / Termin porodu Kapitel 10. Beckenendlagen - Vorgehen / Położenie miednicowe - postępowanie Kapitel 11. Gemini-Schwangerschaft / Ciąża bliźniacza Kapitel 12. Geburt / Poród 12.1. Geburtsmechanismus / Mechanizm porodu 12.2. Geburtsmechanische Begriffe zur Position des Kindes / Terminy określające mechaniczno-porodowe pozycje dziecka 12.3. Aufnahme im Kreißsaal (KRS) / Przyjęcie na salę porodową 12.4. Vaginale Untersuchung / Badanie waginalne 12.5. Schmerztherapie / Terapia przeciwbólowa 12.6. Der Kindesvater im Kreißsaal / Ojciec dziecka na sali porodowej 12.7. Betreuung und Leitung der Frau / Opieka nad kobietą i prowadzenie porodu 12.8. Episiotomie / Nacięcie krocza 12.9. Erstversorgung des Kindes / Pierwsze zaopatrzenie noworodka Kapitel 13. Pathologie der Geburt / Patologia porodu 13.1. Fetale Distress, Asphyxie / Stan zagrożenia płodu, niedotlenienie 13.2. Mikroblutgasanalyse - MBGA / Badanie krwi włośniczkowej płodu 13.3. Vakuum / Próżniociąg 13.4. Manuelle Plazentalösung / Ręczne wydobycie łożyska 13.5. Kaiserschnitt / Cięcie cesarskie 13.6. Atonische Nachblutung / Atonicze krwawienie poporodowe 13.7. Fruchtwasserembolie / Zator wodami płodowymi Kapitel 14. Wochenbett - Betreuung der Wöchnerin / Połóg - opieka nad położnicą Kapitel 15. Interkulturelle Kompetenz - Grundbegriffe / Kompetencje interkulturowe - pojęcia podstawowe Kapitel 16. Praktisches / Uwagi praktyczne 16.1. Dokumentation / Dokumentacja 16.2. Telefongespräche und Zahlwörter / Rozmowy telefoniczne i liczebniki 16.3. Dienstübergabe/Przekazanie dyżuru 16.4. Gynäkologische Diagnosen / Diagnozy ginekologiczne Lösungen / Klucz do ćwiczeń

Sklep: Księgarnia.Poltax.waw.pl

Praktyczny niemiecki dla położnych - 2848935715

79,80 zł

Praktyczny niemiecki dla położnych Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Medycyna > Ginekologia i położnictwo

Autorka publikacji jest położną - na stałe mieszka  i pracuje w Austrii. Napisana przez nią książka przeznaczona jest dla osób znających już podstawy języka niemieckiego. Poradnik umożliwia zaznajomienie się z profesjonalnym językiem, zakłada stopniowe nabywanie słownictwa fachowego. Zamieszczone dialogi mają pomóc w budowaniu swobodnej rozmowy z kobietą w ciąży oraz w czasie porodu, z wykorzystaniem fachowych zwrotów używanych w konkretnych sytuacjach. Osobny rozdział poświęcono zagadnieniom interkulturowym, które w Unii Europejskiej nabierają dużego znaczenia i wchodzą do programów kształcenia wszystkich zawodów związanych z medycyną. Książka jest podzielona tematycznie na czas ciąży, porodu i połogu, nie zawiera jednak informacji o ginekologii - ze względów praktycznych (różnice w pracy położnej zagranicą) ograniczona jest do położnictwa. Spis treści : Słowo wstępne Przedmowa Abkürzungen / Skróty Kapitel 1. Anatomie / Anatomia   1.1. Anatomie des Beckens / Anatomia miednicy kostnej 1.2. Äußere Geschlechtsorgane / Narządy płciowe zewnętrzne 1.3. Muskulatur des Beckenbodens / Mięśnie dna miednicy 1.4. Milchbildene Brust / Pierś produkująca mleko Kapitel 2. Physiologie der Schwangerschaft / Fizjologia ciąży 2.1. Hundusstand der Gebärmutter / Wysokość dna macicy 2.2. Kreislauf des Fetus / Krążenie płodowe 3.3. Bau und Funktion der Plazenta / Budowa i funkcja łożyska Kapitel 3. Seelische Entwicklungen in der Schwangerschaft / Psychologiczne fazy przebiegu ciąży Kapitel 4. Schwangerschaftsuntersuchungen / Badania w ciąży 4.1. Pränatale Untersuchungen in der Frühschwangerschaft / Badania prenatalne we wczesnej ciąży 4.2. Routineuntersuchungen in der Schwangerschaft / Badania rutynowe w ciąży Kapitel 5. Schwangerschaftsanamnese / Wywiad z ciężarną Kapitel 6. Schwangerenberatung / Poradnictwo w ciąży Kapitel 7. Pathologie der Schwangerschaft: Stationäre Behandlung und Pflege der Schwangeren / Patologia ciąży: Opieka i pielęgnacja ciężarnej na oddziale patologii ciąży 7.1. Drohende Frühgeburt / Zagrożenie porodem przedwczesnym 7.2. Vorzeitige Blasensprung / Przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego 7.3. Vorzeitige Wehen / Przedwczesna akcja skurczowa macicy 7.4. Cervixinsuffizienz / Niewydolność szyjki macicy 7.5. Hyperemesis gravidarum - übermäßiges Erbrechen in der Schwangerschaft / Niepowściągliwe wymioty ciężarnych 7.6. Hypertonie in der Schwangerschaft / Nadciśnienie w ciąży (ACOG) 7.7. HELLP-Syndrom / Zespół HELLP 7.8. Plazentainsuffizienz / Niewydolność łożyska 7.9. Harnwegs- und Niereninfektionen / Infekcje dróg moczowych i nerek Kapitel 8. CTG - kurze Zusamenfassung / KTG - Krótki opis Kapitel 9. Geburtstermin / Termin porodu Kapitel 10. Beckenendlagen - Vorgehen / Położenie miednicowe - postępowanie Kapitel 11. Gemini-Schwangerschaft / Ciąża bliźniacza Kapitel 12. Geburt / Poród 12.1. Geburtsmechanismus / Mechanizm porodu 12.2. Geburtsmechanische Begriffe zur Position des Kindes / Terminy określające mechaniczno-porodowe pozycje dziecka 12.3. Aufnahme im Kreißsaal (KRS) / Przyjęcie na salę porodową 12.4. Vaginale Untersuchung / Badanie waginalne 12.5. Schmerztherapie / Terapia przeciwbólowa 12.6. Der Kindesvater im Kreißsaal / Ojciec dziecka na sali porodowej 12.7. Betreuung und Leitung der Frau / Opieka nad kobietą i prowadzenie porodu 12.8. Episiotomie / Nacięcie krocza 12.9. Erstversorgung des Kindes / Pierwsze zaopatrzenie noworodka Kapitel 13. Pathologie der Geburt / Patologia porodu 13.1. Fetale Distress, Asphyxie / Stan zagrożenia płodu, niedotlenienie 13.2. Mikroblutgasanalyse - MBGA / Badanie krwi włośniczkowej płodu 13.3. Vakuum / Próżniociąg 13.4. Manuelle Plazentalösung / Ręczne wydobycie łożyska 13.5. Kaiserschnitt / Cięcie cesarskie 13.6. Atonische Nachblutung / Atonicze krwawienie poporodowe 13.7. Fruchtwasserembolie / Zator wodami płodowymi Kapitel 14. Wochenbett - Betreuung der Wöchnerin / Połóg - opieka nad położnicą Kapitel 15. Interkulturelle Kompetenz - Grundbegriffe / Kompetencje interkulturowe - pojęcia podstawowe Kapitel 16. Praktisches / Uwagi praktyczne 16.1. Dokumentation / Dokumentacja 16.2. Telefongespräche und Zahlwörter / Rozmowy telefoniczne i liczebniki 16.3. Dienstübergabe/ Przekazanie dyżuru 16.4. Gynäkologische Diagnosen / Diagnozy ginekologiczne Lösungen / Klucz do ćwiczeń

Sklep: Ksiazki-medyczne.eu

Probleme der Ohrphysiologie und neue Lösungsversuche - 2826811608

287,16 zł

Probleme der Ohrphysiologie und neue Lösungsversuche Springer, Wien

Książki / Literatura obcojęzyczna

VI wert sie auf den ersten Blick zu sein scheint, ist grundfalsch. Anatomie und Histologie sind bis zu einer gewissen Vollkommenheit fortge schritten, ebenso die Modellversuche mit ihrer physikalischen und mathematischen Untermauerung, wir kennen Hunderte von experimen tellen Tatsachen aus Physiologie und Pathologie - fast eigentlich schon zu viele, denn in dem chaotischen Gewirr von Tausenden von Ergebnissen sind viele wertvolle, ja sogar entscheidende experimentelle Resultate alterer Autoren verloren gegangen und in Vergessenheit geraten. Was fehlt, ist eine generelle Durchsicht, eine Analyse, die nicht nur die Bestatigung einer bestimmten Idee fUr ein kleines Teilgebiet zum Zweck hat. Es fehlt der wirklich logische Aufbau einer Theorie, die Physiologie, Physik und klinische Pathologie berlicksichtigt und auch nicht davor zurlickscheut, anerkannte Ansichten liber Bord zu werfen, wenn es sich heraussteIlt, daG diese mit den Tatsachen unver einbar sind. Der Mediziner neigt sehr dazu, unter vielen sicher falschen Losungsversuchen den "relativ besten" anzuerkennen, auch wenn er einer strengen Kritik nicht standhalten kann (wie etwa die MAcHsche SchallabfluJltheorie, die Zeittheorie des Richtungshotens usw. ). Dieses Verhalten ist leider gerade unter den Ohrphysiologen fast als Regel zu bezeichnen. Gegenargumente gegen solche sozusagen durch Gewohn heitsrecht akzeptierte Theorien werden nicht zu entkraften versucht, sondern ganz einfach totgeschwiegen, weil man sich scheut, bei den ohnehin schon gewaltigen Wissensllicken eine neue zuzugeben. So kommt man aber in der Wissenschaft nicht weiter, denn ein falscher Grundpfeiler kann das ganze Gebaude ins Wanken bringen.

Sklep: Libristo.pl

Kompendium Heilpraktikerausbildung, DVD. Tl.1 - 2826774250

1261,30 zł

Kompendium Heilpraktikerausbildung, DVD. Tl.1 Video Commerz

Książki / Literatura obcojęzyczna

Zelle/Gewebe/Allgemeine Pathologie (T. Schnura) 170 min.§§Herz, Kreislauf, Blut (T. Schnura) 211 min.,§§Endokrinsystem (T. Schnura) 130 min.§§Ein medizinischer Crash-Kurs der wichtigsten Abläufe und§Zusammenhänge von Anatomie, Physiologie und Pathologie§im menschlichen Körper.§Anhand eines Frage - Antwort - Systems erarbeiten Sie sich§auf geradezu spielerische Art und Weise diese komplexe§Materie. Thomas Schnura versteht es hierbei wie kein§anderer schwierige Zusammenhänge einleuchtend und§verständlich darzustellen.§Eine Serie zur optimalen Erarbeitung des medizinischen§Basiswissens für die Heilpraktikerausbildung.§§Akutversorgung bei Notfällen (T. Schnura) 88 min.§Diese DVD zeigt die markantesten Möglichkeiten§von Erstmaßnahmen wie z.B.: Einschränkung der Herz-Kreislauffunktion Die verschiedenen Schockarten Akute lebensbedrohende Zustände Verbrennungen Erfrierungen Verschiedene komatöse Zustände etc.§§Es handelt sich um eine Zusammenstellung bereits einzeln§erhältlicher Lehrfilme.

Sklep: Libristo.pl

Intensivvorbereitung auf die Amtsarztprüfung, 10 DVDs in 2 Pck. - 2826778199

894,18 zł

Intensivvorbereitung auf die Amtsarztprüfung, 10 DVDs in 2 Pck. Video Commerz

Książki / Literatura obcojęzyczna

In Form eines Excurses behandelt der Referent die wichtigsten Organsysteme in Anatomie, Physiologie und Pathologie. §Dabei werden wichtige Zusammenhänge aufgezeigt und hervorgehoben, um das gerade in der Medizin so wichtige Übersichtswissen zu vermitteln. §Auch für den Praktiker eine willkommene Auffrischung seines Wissens.§DVD 1: Gesetzeskunde - Mikrobiologie - Hygiene - §Allgemeine Pathologie§DVD 2: Blut§DVD 3: Herz - Kreislaufsystem §DVD 4 : Verdauungssystem§DVD 5: Respirationstrakt - Niere - Blase§DVD 6: Nervensystem§DVD 7: Endokrinologie§DVD 7a: Infektionsschutzgesetz (IfSG)§DVD 8a und 8b: Die Amtsarztprüfung

Sklep: Libristo.pl

Crash-Kurs Medizin, Endokrinsystem, DVD - 2841435834

359,19 zł

Crash-Kurs Medizin, Endokrinsystem, DVD Video Commerz

Książki / Literatura obcojęzyczna

Anatomie, Physiologie und Pathologie des Endokrinsystems. Ein medizinischer Crash-Kurs der wichtigsten Abläufe und Zusammenhänge im menschlichen Körper. Anhand eines ausgeklügelten Frage - Antwort - Systems erarbeiten Sie sich auf geradezu spielerische Art und Weise diese komplexe Materie. Thomas Schnura versteht es hierbei wie kein anderer komplexe Sachverhalte einleuchtend und verständlich darzustellen. Eine Serie zur optimalen Erarbeitung des medizinischen Basiswissens. Die Reihe wird fortgesetzt mit dem Crash-Kurs Medizin Allgemeine Pathologie.

Sklep: Libristo.pl

Dermatologie - 2826903875

144,85 zł

Dermatologie Elsevier, München

Książki / Literatura obcojęzyczna

Begreifen - Vertiefen - Bestehen§Das gesamte Prüfungswissen zu Anatomie, Physiologie und den prüfungsrelevanten Krankheitsbildern der Haut, Haare und Nägel in einem Buch.§Zahlreiche charakteristische Abbildungen zu den besprochenen Krankheiten helfen, Ihren diagnostischen Blick zu schärfen.§Die Heilpraktiker-Akademie in 14 Bänden bietet Ihnen das komplette medizinische Basiswissen und den gesamten Prüfungsstoff für die amtsärztliche Prüfung in überschaubaren, handlichen Einheiten. §Begreifen: Aus Anatomie und der Funktionsweise des jeweiligen Organs wird die Pathologie hergeleitet ideal, um Krankheitsbilder leichter zu verstehen statt mühsam auswendig zu lernen.§Vertiefen: Zahlreiche Farbabbildungen, farbige Info-Kästen und Lernzusammenfassungen garantieren den Lernerfolg für die Heilpraktiker-Prüfung.§Bestehen: Das gesamte medizinische Wissen ist optimal auf die aktuelle Prüfungssituation für Heilpraktiker ausgerichtet.§Ihr direkter Draht zum Autor: Buchkäufern steht Rudolf Schweitzer für Fragen zur Verfügung!

Sklep: Libristo.pl

Kompendium für die Heilpraktiker-Prüfung - 2844393264

289,70 zł

Kompendium für die Heilpraktiker-Prüfung Haug

Książki / Literatura obcojęzyczna

Strukturiert - komprimiert - übersichtlich - verständlich§Dieses Lehr- und Nachschlagewerk bietet Ihnen alle relevanten Fakten, die Sie für Ihre Heilpraktikerprüfung brauchen. Anatomie, Physiologie und Pathologie sind für jedes Organsystem übersichtlich dargestellt, sodass Sie die Inhalte schnell erfassen. Diese klare Struktur erleichtert Ihnen das Lernen des umfangreichen Stoffes.§- inkl. wichtiger Themen wie Gesetzeskunde, Hygiene, Psychiatrie, Infektionskrankheiten und Injektionstechniken§- tabellarische Darstellung der Leitsymptome§- alle Notfallerkrankungen mit Leitsymptomen und Therapie§- 500 Fragen aus Originalprüfungen zur Selbstkontrolle§Damit Sie gut auf Ihre amtsärztliche Prüfung vorbereitet sind!

Sklep: Libristo.pl

Prüfungsbuch für Medizinische Fachangestellte - 2826847625

127,40 zł

Prüfungsbuch für Medizinische Fachangestellte Holland & Josenhans

Książki / Literatura obcojęzyczna

Das Buch behandelt u.a. die folgenden Themen: Anatomie und Physiologie, Praxiskunde, Pathologie, Radiologie, Patientenkunde, Arzneimittelkunde, Labortechnologie, Fachmathematik, Buchführung, Datenverarbeitung, Betriebs- und Wirtschaftskunde§Ein Verzeichnis medizinischer Fachausdrücke sowie ein Sachwortverzeichnis schließen das Buch ab.

Sklep: Libristo.pl

Kompendium Heilpraktikerausbildung, DVD. Tl.4 - 2836095540

1079,64 zł

Kompendium Heilpraktikerausbildung, DVD. Tl.4 Video Commerz

Książki / Literatura obcojęzyczna

Sinnesorgane (T. Schnura) 240 min.§§Haut (T. Schnura) 132 min.§§Ein medizinischer Crash-Kurs der wichtigsten Abläufe und§Zusammenhänge von Anatomie, Physiologie und Pathologie§im menschlichen Körper.§Anhand eines Frage - Antwort - Systems erarbeiten Sie sich§auf geradezu spielerische Art und Weise diese komplexe§Materie. Thomas Schnura versteht es hierbei wie kein§anderer schwierige Zusammenhänge einleuchtend und§verständlich darzustellen.§Eine Serie zur optimalen Erarbeitung des medizinischen§Basiswissens für die Heilpraktikerausbildung.§§Anamnese und körperliche Untersuchung (T. Schnura) 200min.§In diesem Film werden folgende Untersuchungsmethoden§vorgestellt:§- Verschiedene Arten von Anamnesen zur Erhebung der§Krankengeschichte§- Körperliche Untersuchung des Patienten unter Einsatz§einfacher Hilfsmittel.§§Es handelt sich um eine Zusammenstellung bereits einzeln§erhältlicher Lehrfilme.

Sklep: Libristo.pl

Crash-Kurs Medizin, Niere - Blase, 1 DVD - 2826887502

362,84 zł

Crash-Kurs Medizin, Niere - Blase, 1 DVD Video Commerz

Książki / Literatura obcojęzyczna

Anatomie, Physiologie und Pathologie Niere - Blase.§Ein medizinischer Crash-Kurs der wichtigsten Abläufe und Zusammenhänge im menschlichen Körper. Anhand eines ausgeklügelten Frage - Antwort - Systems erarbeiten Sie sich auf geradezu spielerische Art und Weise diese komplexe Materie. Thomas Schnura versteht es hierbei wie kein anderer komplexe Sachverhalte einleuchtend und verständlich darzustellen.§Eine Serie zur optimalen Erarbeitung des medizinischen Basiswissens.

Sklep: Libristo.pl

szukaj w Kangoo krainaksiazek anatomie physiologie pathologie 20104570

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z krainaksiazek pl anatomie physiologie pathologie 20104570

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.065, t2=0, t3=0, t4=0.03, t=0.066

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2017 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER