krainaksiazek dowody i postepowanie dowodowe w procesie karnym po nowelizacji z 1 lipca 2015 r komentarz prakty 20051903

- znaleziono 38 produktów w 8 sklepach

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym - po nowelizacji z 1 lipca 2015 r. Komentarz prakty - 2825884046

159,30 zł

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym - po nowelizacji z 1 lipca 2015 r. Komentarz prakty C.H. BECK

Komentarze i opracowania prawnePrawo karneBezpieczeństwo publiczne. Przestępczość. Zbrodnie

Niniejsza publikacja dotycząca dowodów i postępowania dowodowego w procesie karnym po wielkiej nowelizacji prawa karnego z 1 lipca 2015 r. Książka napisana przez praktyków uwzględnia zmiany wynikające z obszernej nowelizacji prawa karnego wprowadzone: ustawą z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247) i ustawą z 20.2.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396), które weszły w życie 1.7.2015 r. Nowelizacja z 2015 r. w zakresie postępowania dowodowego i wniosków dowodowych dotyczy: inicjatywy dowodowej i gromadzenia dowodów, a także dowodów prywatnych; dostępu do akt sprawy w postępowaniu przygotowawczym, niestawiennictwa strony, na której wniosek dowód został dopuszczony, a także w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, dowód przeprowadza sąd w granicach tezy dowodowej; warunków przeprowadzania dowodów z urzędu przez organy procesowe prowadzące postępowanie; niedopuszczalności przeprowadzenia i wykorzystania dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego; prawa zadawania pytań w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami przez członków składu orzekającego; wprowadzenia trybu zaskarżenia decyzji w przedmiocie ujawnienia tajemnic o klauzuli tajności ?zastrzeżone? lub ?poufne? oraz tajemnic związanej z wykonywaniem określonego zawodu lub pełnieniem określonej funkcji; zakresu opinii biegłego, która powinna zawierać stwierdzenia dotyczące zarówno poczytalności oskarżonego w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu, jak i jego aktualnego stanu zdrowia psychicznego, a zwłaszcza wskazanie, czy stan ten pozwala oskarżonemu na udział w postępowaniu i na prowadzenie obrony w sposób samodzielny i rozsądny, a w razie potrzeby także stwierdzenia co do okoliczności wymienionych w art. 93b KK; uzyskania informacji dotyczącej osoby oskarżonego z systemu teleinformatycznego, na temat jego stosunków majątkowych i źródeł dochodu, w tym prowadzonych i zakończonych postępowań podatkowych. Publikacja przede wszystkim umożliwia skuteczne przygotowanie się pełnomocników i obrońców stron do przeprowadzania wniosków dowodowych tak aby skutecznie poprzeć swoje racje oraz twierdzenia i zakończyć sukcesem dla reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika strony postępowanie karne.Z jednej strony pokazuje jak w postępowaniu karnym skutecznie zgłaszać wnioski dowodowe, a z drugiej strony jak wykorzystywać przepisy procedury karnej aby skutecznie zablokować wnioski dowodowe strony przeciwnej.Prezentowana książka: radcom prawnym i adwokatom dzięki praktycznym wskazówkom ułatwi skuteczne zgłaszanie wniosków dowodowych oraz pomoże uniknąć najczęstszych błędów popełnianych w postępowaniu dowodowym, aplikantom adwokackim, radcowskim zapewni fachowe przygotowanie się do występowania przed sądem, aplikantom sądowym umożliwi przygotowanie się do właściwego wykonywania zawodu, będzie przydatna także sędziom, prokuratorom oraz referendarzom sądowym,zawiera wyselekcjonowane orzecznictwo przyporządkowane do komentowanych zagadnień.

Sklep: Booknet.net.pl

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym - po nowelizacji z 1 lipca 2015 r. Komentarz prakty - 2840874966

163,25 zł

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym - po nowelizacji z 1 lipca 2015 r. Komentarz prakty C.H. BECK

Prawo / Prawo - książki dla praktyków

Niniejsza publikacja dotycząca dowodów i postępowania dowodowego w procesie karnym po wielkiej nowelizacji prawa karnego z 1 lipca 2015 r. Książka napisana przez praktyków uwzględnia zmiany wynikające z obszernej nowelizacji prawa karnego wprowadzone: ustawą z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247) i ustawą z 20.2.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396), które weszły w życie 1.7.2015 r. Nowelizacja z 2015 r. w zakresie postępowania dowodowego i wniosków dowodowych dotyczy: inicjatywy dowodowej i gromadzenia dowodów, a także dowodów prywatnych; dostępu do akt sprawy w postępowaniu przygotowawczym, niestawiennictwa strony, na której wniosek dowód został dopuszczony, a także w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, dowód przeprowadza sąd w granicach tezy dowodowej; warunków przeprowadzania dowodów z urzędu przez organy procesowe prowadzące postępowanie; niedopuszczalności przeprowadzenia i wykorzystania dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego; prawa zadawania pytań w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami przez członków składu orzekającego; wprowadzenia trybu zaskarżenia decyzji w przedmiocie ujawnienia tajemnic o klauzuli tajności „zastrzeżone” lub „poufne” oraz tajemnic związanej z wykonywaniem określonego zawodu lub pełnieniem określonej funkcji; zakresu opinii biegłego, która powinna zawierać stwierdzenia dotyczące zarówno poczytalności oskarżonego w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu, jak i jego aktualnego stanu zdrowia psychicznego, a zwłaszcza wskazanie, czy stan ten pozwala oskarżonemu na udział w postępowaniu i na prowadzenie obrony w sposób samodzielny i rozsądny, a w razie potrzeby także stwierdzenia co do okoliczności wymienionych w art. 93b KK; uzyskania informacji dotyczącej osoby oskarżonego z systemu teleinformatycznego, na temat jego stosunków majątkowych i źródeł dochodu, w tym prowadzonych i zakończonych postępowań podatkowych. Publikacja przede wszystkim umożliwia skuteczne przygotowanie się pełnomocników i obrońców stron do przeprowadzania wniosków dowodowych tak aby skutecznie poprzeć swoje racje oraz twierdzenia i zakończyć sukcesem dla reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika strony postępowanie karne. Z jednej strony pokazuje jak w postępowaniu karnym skutecznie zgłaszać wnioski dowodowe, a z drugiej strony jak wykorzystywać przepisy procedury karnej aby skutecznie zablokować wnioski dowodowe strony przeciwnej. Prezentowana książka: radcom prawnym i adwokatom dzięki praktycznym wskazówkom ułatwi skuteczne zgłaszanie wniosków dowodowych oraz pomoże uniknąć najczęstszych błędów popełnianych w postępowaniu dowodowym, aplikantom adwokackim, radcowskim zapewni fachowe przygotowanie się do występowania przed sądem, aplikantom sądowym umożliwi przygotowanie się do właściwego wykonywania zawodu, będzie przydatna także sędziom, prokuratorom oraz referendarzom sądowym, zawiera wyselekcjonowane orzecznictwo przyporządkowane do komentowanych zagadnień.

Sklep: Literacka.pl

Dowody I Postępowanie Dowodowe W Procesie Karnym - Po Nowelizacji Z 1 Lipca 2015 R. Komentarz Prakty - 2840852610

154,99 zł

Dowody I Postępowanie Dowodowe W Procesie Karnym - Po Nowelizacji Z 1 Lipca 2015 R. Komentarz Prakty C.H. Beck

Książki>Prawo i administracja>Prawo>Działy prawa>Prawo karneKsiążki>Prawo i administracja>Prawo>Bezpieczeństwo publiczne. Przestę...

Niniejsza Publikacja Dotycząca Dowodów I Postępowania Dowodowego W Procesie Karnym Po Wielkiej Nowelizacji Prawa Karnego Z 1 Lipca 2015 R. Książka Napisana Przez Praktyków Uwzględnia Zmiany Wynikające Z Obszernej Nowelizacji Prawa Karnego Wprowadzone: Ustawą Z 27.9.2013 R. (Dz.U. Z 2013 R. Poz. 1247) I Ustawą Z 20.2.2015 R. (Dz.U. Z 2015 R. Poz. 396), Które Weszły W życie 1.7.2015 R. Nowelizacja Z 2015 R. W Zakresie Postępowania Dowodowego I Wniosków Dowodowych Dotyczy: Inicjatywy Dowodowej I Gromadzenia Dowodów, A Także Dowodów Prywatnych; Dostępu Do Akt Sprawy W Postępowaniu Przygotowawczym, Niestawiennictwa Strony, Na Której Wniosek Dowód Został Dopuszczony, A Także W Wyjątkowych Wypadkach, Uzasadnionych Szczególnymi Okolicznościami, Dowód Przeprowadza Sąd W Granicach Tezy Dowodowej; Warunków Przeprowadzania Dowodów Z Urzędu Przez Organy Procesowe Prowadzące Postępowanie; Niedopuszczalności Przeprowadzenia I Wykorzystania Dowodu Uzyskanego Do Celów Postępowania Karnego Za Pomocą Czynu Zabronionego; Prawa Zadawania Pytań W Wyjątkowych Wypadkach, Uzasadnionych Szczególnymi Okolicznościami Przez Członków Składu Orzekającego; Wprowadzenia Trybu Zaskarżenia Decyzji W Przedmiocie Ujawnienia Tajemnic O Klauzuli Tajności "zastrzeżone" Lub "poufne" Oraz Tajemnic Związanej Z Wykonywaniem Określonego Zawodu Lub Pełnieniem Określonej Funkcji; Zakresu Opinii Biegłego, Która Powinna Zawierać Stwierdzenia Dotyczące Zarówno Poczytalności Oskarżonego W Chwili Popełnienia Zarzucanego Mu Czynu, Jak I Jego Aktualnego Stanu Zdrowia Psychicznego, A Zwłaszcza Wskazanie, Czy Stan Ten Pozwala Oskarżonemu Na Udział W Postępowaniu I Na Prowadzenie Obrony W Sposób Samodzielny I Rozsądny, A W Razie Potrzeby Także Stwierdzenia Co Do Okoliczności Wymienionych W Art. 93b KK; Uzyskania Informacji Dotyczącej Osoby Oskarżonego Z Systemu Teleinformatycznego, Na Temat Jego Stosunków Majątkowych I źródeł Dochodu, W Tym Prowadzonych I Zakończonych Postępowań Podatkowych. Publikacja Przede Wszystkim Umożliwia Skuteczne Przygotowanie Się Pełnomocników I Obrońców Stron Do Przeprowadzania Wniosków Dowodowych Tak Aby Skutecznie Poprzeć Swoje Racje Oraz Twierdzenia I Zakończyć Sukcesem Dla Reprezentowanej Przez Profesjonalnego Pełnomocnika Strony Postępowanie Karne. Z Jednej Strony Pokazuje Jak W Postępowaniu Karnym Skutecznie Zgłaszać Wnioski Dowodowe, A Z Drugiej Strony Jak Wykorzystywać Przepisy Procedury Karnej Aby Skutecznie Zablokować Wnioski Dowodowe Strony Przeciwnej. Prezentowana Książka: Radcom Prawnym I Adwokatom Dzięki Praktycznym Wskazówkom Ułatwi Skuteczne Zgłaszanie Wniosków Dowodowych Oraz Pomoże Uniknąć Najczęstszych Błędów Popełnianych W Postępowaniu Dowodowym, Aplikantom Adwokackim, Radcowskim Zapewni Fachowe Przygotowanie Się Do Występowania Przed Sądem, Aplikantom Sądowym Umożliwi Przygotowanie Się Do Właściwego Wykonywania Zawodu, Będzie Przydatna Także Sędziom, Prokuratorom Oraz Referendarzom Sądowym, Zawiera Wyselekcjonowane Orzecznictwo Przyporządkowane Do Komentowanych Zagadnień.

Sklep: Gigant.pl

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym - po nowelizacji z 1 lipca 2015 r. Komentarz prakty - sędzia SO w Łodzi Michał Błoński, prof. dr hab. Piotr Kruszyński, prof. dr hab. Monika Zbrojewska - 2840745027

172,37 zł

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym - po nowelizacji z 1 lipca 2015 r. Komentarz prakty - sędzia SO w Łodzi Michał Błoński, prof. dr...

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Niniejsza publikacja dotycząca dowodów i postępowania dowodowego w procesie karnym po wielkiej nowelizacji prawa karnego z 1 lipca 2015 r. Książka napisana przez praktyków uwzględnia zmiany wynikające z obszernej nowelizacji prawa karnego wprowadzone: ustawą z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247) i ustawą z 20.2.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396), które weszły w życie 1.7.2015 r. Nowelizacja z 2015 r. w zakresie postępowania dowodowego i wniosków dowodowych dotyczy: inicjatywy dowodowej i gromadzenia dowodów, a także dowodów prywatnych; dostępu do akt sprawy w postępowaniu przygotowawczym, niestawiennictwa strony, na której wniosek dowód został dopuszczony, a także w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, dowód przeprowadza sąd w granicach tezy dowodowej; warunków przeprowadzania dowodów z urzędu przez organy procesowe prowadzące postępowanie; niedopuszczalności przeprowadzenia i wykorzystania dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego; prawa zadawania pytań w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami przez członków składu orzekającego; wprowadzenia trybu zaskarżenia decyzji w przedmiocie ujawnienia tajemnic o klauzuli tajności ?zastrzeżone? lub ?poufne? oraz tajemnic związanej z wykonywaniem określonego zawodu lub pełnieniem określonej funkcji; zakresu opinii biegłego, która powinna zawierać stwierdzenia dotyczące zarówno poczytalności oskarżonego w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu, jak i jego aktualnego stanu zdrowia psychicznego, a zwłaszcza wskazanie, czy stan ten pozwala oskarżonemu na udział w postępowaniu i na prowadzenie obrony w sposób samodzielny i rozsądny, a w razie potrzeby także stwierdzenia co do okoliczności wymienionych w art. 93b KK; uzyskania informacji dotyczącej osoby oskarżonego z systemu teleinformatycznego, na temat jego stosunków majątkowych i źródeł dochodu, w tym prowadzonych i zakończonych postępowań podatkowych. Publikacja przede wszystkim umożliwia skuteczne przygotowanie się pełnomocników i obrońców stron do przeprowadzania wniosków dowodowych tak aby skutecznie poprzeć swoje racje oraz twierdzenia i zakończyć sukcesem dla reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika strony postępowanie karne. Z jednej strony pokazuje jak w postępowaniu karnym skutecznie zgłaszać wnioski dowodowe, a z drugiej strony jak wykorzystywać przepisy procedury karnej aby skutecznie zablokować wnioski dowodowe strony przeciwnej. Prezentowana książka: radcom prawnym i adwokatom dzięki praktycznym wskazówkom ułatwi skuteczne zgłaszanie wniosków dowodowych oraz pomoże uniknąć najczęstszych błędów popełnianych w postępowaniu dowodowym, aplikantom adwokackim, radcowskim zapewni fachowe przygotowanie się do występowania przed sądem, aplikantom sądowym umożliwi przygotowanie się do właściwego wykonywania zawodu, będzie przydatna także sędziom, prokuratorom oraz referendarzom sądowym, zawiera wyselekcjonowane orzecznictwo przyporządkowane do komentowanych zagadnień. Nazwa - Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym - po nowelizacji z 1 lipca 2015 r. Komentarz prakty Oryginalny tytuł - U Autor - sędzia SO w Łodzi Michał Błoński, prof. dr hab. Piotr Kruszyński, prof. dr hab. Monika Zbrojewska Oprawa - Miękka Wydawca - C.H. Beck Kod ISBN - 9788325575335 Kod EAN - 9788325575335 Rok wydania - 2015 Język - polski Format - 14.5x20.5cm Ilość stron - 694 Podatek VAT - 5% Premiera - 2015-09-20

Sklep: InBook.pl

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym - po nowelizacji z 1 lipca 2015 r. Komentarz prakty - 2840755110

179,00 zł

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym - po nowelizacji z 1 lipca 2015 r. Komentarz prakty c.h. beck

Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracja

Niniejsza publikacja dotycząca dowodów i postępowania dowodowego w procesie karnym po wielkiej nowelizacji prawa karnego z 1 lipca 2015 r. Książka napisana przez praktyków uwzględnia zmiany wynikające z obszernej nowelizacji prawa karnego wprowadzone: ustawą z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247) i ustawą z 20.2.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396), które weszły w życie 1.7.2015 r. Nowelizacja z 2015 r. w zakresie postępowania dowodowego i wniosków dowodowych dotyczy: inicjatywy dowodowej i gromadzenia dowodów, a także dowodów prywatnych; dostępu do akt sprawy w postępowaniu przygotowawczym, niestawiennictwa strony, na której wniosek dowód został dopuszczony, a także w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, dowód przeprowadza sąd w granicach tezy dowodowej; warunków przeprowadzania dowodów z urzędu przez organy procesowe prowadzące postępowanie; niedopuszczalności przeprowadzenia i wykorzystania dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego; prawa zadawania pytań w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami przez członków składu orzekającego; wprowadzenia trybu zaskarżenia decyzji w przedmiocie ujawnienia tajemnic o klauzuli tajności

Sklep: Prolibri.pl

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym - po nowelizacji z 1 lipca 2015 r. Komentarz prakty - 2840759777

152,20 zł

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym - po nowelizacji z 1 lipca 2015 r. Komentarz prakty C.H. BECK

Prawo

Niniejsza publikacja dotycząca dowodów i postępowania dowodowego w procesie karnym po wielkiej nowelizacji prawa karnego z 1 lipca 2015 r. Książka napisana przez praktyków uwzględnia zmiany wynikające z obszernej nowelizacji prawa karnego wprowadzone: ustawą z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247) i ustawą z 20.2.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396), które weszły w życie 1.7.2015 r. Nowelizacja z 2015 r. w zakresie postępowania dowodowego i wniosków dowodowych dotyczy: inicjatywy dowodowej i gromadzenia dowodów, a także dowodów prywatnych; dostępu do akt sprawy w postępowaniu przygotowawczym, niestawiennictwa strony, na której wniosek dowód został dopuszczony, a także w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, dowód przeprowadza sąd w granicach tezy dowodowej; warunków przeprowadzania dowodów z urzędu przez organy procesowe prowadzące postępowanie; niedopuszczalności przeprowadzenia i wykorzystania dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego; prawa zadawania pytań w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami przez członków składu orzekającego; wprowadzenia trybu zaskarżenia decyzji w przedmiocie ujawnienia tajemnic o klauzuli tajności

Sklep: NaszaSzkolna.pl

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym - po nowelizacji z 1 lipca 2015 r. Komentarz prakty - 2840720725

161,81 zł

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym - po nowelizacji z 1 lipca 2015 r. Komentarz prakty C.H. Beck

/ Książki naukowe i popularnonaukowe / Prawo, administracja

Niniejsza publikacja dotycząca dowodów i postępowania dowodowego w procesie karnym po wielkiej nowelizacji prawa karnego z 1 lipca 2015 r. Książka napisana przez praktyków uwzględnia zmiany wynikające z obszernej nowelizacji prawa karnego wprowadzone: ustawą z 27.9.2013 r.

Sklep: Wieszcz.pl

Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami i płytą CD - po nowelizacji z 1 lipca 2015 r. - Stefański Ryszard A. - 2839084399

179,62 zł

Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami i płytą CD - po nowelizacji z 1 lipca 2015 r. - Stefański Ryszard A.

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Niniejsze opracowanie zawiera zbiór prawie 500 wzorów pism procesowych, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepisów Kodeksu postępowania karnego. Nie ograniczono się do podania konkretnego pisma modelowego co do formy i treści, ale także zamieszczono uwagi i objaśnienia, w których wskazano problemy wynikające na tle danego pisma, a ich wyjaśnienia dokonano przede wszystkich w oparciu o judykaturę. By ułatwić właściwe określenie adresata pisma zachowano nazewnictwo i strukturę sądów oraz innych organów co sprawia, że opracowanie pełni jednocześnie rolę krótkiego komentarza praktycznego. Opracowanie zawiera dodatkowo płytę CD zawierającą wszystkie wzory w wersji elektronicznej. W niniejszym 4. wydaniu, oprócz omówienia zmian w sporządzaniu pism wynikających z rozwoju praktyki stosowania przepisów prawa karnego procesowego i materialnego oraz bogatego dorobku orzecznictwa sądowego, uwzględniono wszystkie najnowsze zmiany wynikające z: ustawy z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247), która wprowadza kontradyktoryjność procesu karnego, co oznacza, że strony procesu są sobie równe i toczą spór przed sądem pełniącym rolę arbitra. Zgodnie ze zmianą istnieje możliwość wyeliminowania za zgodą stron z materiału dowodowego tych jego części, które nie mają istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Ponadto sprawcy wszystkich występków będą mogli składać wnioski o skazanie bez rozprawy. Mając na celu obniżenie kosztów postępowań i ich przyspieszenie zostały zmniejszone składy sędziowskie. Ponadto zmiana dotyczy sporządzania kopii akt sprawy oraz pouczania pokrzywdzonego o posiadaniu statusu strony procesowej w postępowaniu przygotowawczym oraz o wynikających z tego uprawnieniach, w szczególności: do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia i warunkach uczestniczenia w tych czynnościach. Zmiana ma dwa wejścia w życie: 2.6.2014 r. oraz 1.7.2015 r. ustawy z 20.2.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396), która nowelizuje nie tylko KPK, ale także częściowo powyższą nowelę do KPK z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247). Zmiany z tej noweli wprowadzają na grunt prawa procesowego stosowanie znowelizowanych instytucji prawa materialnego, a także dotyczą m.in.: inicjatywy dowodowej sądu, zakresu przeprowadzania dowodów na etapie postępowania przygotowawczego w sytuacji, gdy możliwe jest konsensualne rozstrzygnięcie sprawy, likwidacji instytucji powództwa cywilnego oraz likwidacji możliwości występowania przez pokrzywdzonego w charakterze powoda cywilnego, zakresu konsensualnego modelu postępowania karnego, zakresu uzasadniania wyroków i powodów uchylania wyroków przez sądy odwoławcze, zakresu normatywnych podstaw ustalania stosunków majątkowych i źródeł dochodu oskarżonego. Zmiana weszła w życie 1.7.2015 r. Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami i płytą CD przygotowano z myślą o osobach chcących samodzielnie sporządzić określone pismo, jednak ze względu na ich szeroki zakres i uniwersalny charakter, a także zachowanie nazewnictwa i struktury sądów oraz innych organów mogą być one bardzo pomocne osobom świadczącym profesjonalną pomoc prawną tj. dla radców prawnych i adwokatów, a także aplikantów i prawników w firmach. Opracowanie stanowi również nieocenioną pomoc dla studentów prawa. Nazwa - Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami i płytą CD - po nowelizacji z 1 lipca 2015 r. Oryginalny tytuł - U Autor - Stefański Ryszard A. Oprawa - Miękka Wydawca - C.H. Beck Kod ISBN - 9788325576332 Kod EAN - 9788325576332 Rok wydania - 2015 Język - polski Format - 14.5x20.5cm Ilość stron - 1118 Podatek VAT - 5% Premiera - 2015-10-01

Sklep: InBook.pl

Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami i płytą CD - po nowelizacji z 1 lipca 2015 r. - 2825886137

177,10 zł

Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami i płytą CD - po nowelizacji z 1 lipca 2015 r. C.H. BECK

Komentarze i opracowania prawnePrawo karneBezpieczeństwo publiczne. Przestępczość. Zbrodnie

Niniejsze opracowanie zawiera zbiór prawie 500 wzorów pism procesowych, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepisów Kodeksu postępowania karnego. Nie ograniczono się do podania konkretnego pisma modelowego co do formy i treści, ale także zamieszczono uwagi i objaśnienia, w których wskazano problemy wynikające na tle danego pisma, a ich wyjaśnienia dokonano przede wszystkich w oparciu o judykaturę. By ułatwić właściwe określenie adresata pisma zachowano nazewnictwo i strukturę sądów oraz innych organów co sprawia, że opracowanie pełni jednocześnie rolę krótkiego komentarza praktycznego. Opracowanie zawiera dodatkowo płytę CD zawierającą wszystkie wzory w wersji elektronicznej.W niniejszym 4. wydaniu, oprócz omówienia zmian w sporządzaniu pism wynikających z rozwoju praktyki stosowania przepisów prawa karnego procesowego i materialnego oraz bogatego dorobku orzecznictwa sądowego, uwzględniono wszystkie najnowsze zmiany wynikające z: ustawy z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247), która wprowadza kontradyktoryjność procesu karnego, co oznacza, że strony procesu są sobie równe i toczą spór przed sądem pełniącym rolę arbitra. Zgodnie ze zmianą istnieje możliwość wyeliminowania ? za zgodą stron ? z materiału dowodowego tych jego części, które nie mają istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Ponadto sprawcy wszystkich występków będą mogli składać wnioski o skazanie bez rozprawy. Mając na celu obniżenie kosztów postępowań i ich przyspieszenie zostały zmniejszone składy sędziowskie. Ponadto zmiana dotyczy sporządzania kopii akt sprawy oraz pouczania pokrzywdzonego o posiadaniu statusu strony procesowej w postępowaniu przygotowawczym oraz o wynikających z tego uprawnieniach, w szczególności: do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia i warunkach uczestniczenia w tych czynnościach. Zmiana ma dwa wejścia w życie: 2.6.2014 r. oraz 1.7.2015 r. ustawy z 20.2.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396), która nowelizuje nie tylko KPK, ale także częściowo powyższą nowelę do KPK z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247). Zmiany z tej noweli wprowadzają na grunt prawa procesowego stosowanie znowelizowanych instytucji prawa materialnego, a także dotyczą m.in.: inicjatywy dowodowej sądu, zakresu przeprowadzania dowodów na etapie postępowania przygotowawczego w sytuacji, gdy możliwe jest konsensualne rozstrzygnięcie sprawy, likwidacji instytucji powództwa cywilnego oraz likwidacji możliwości występowania przez pokrzywdzonego w charakterze powoda cywilnego, zakresu konsensualnego modelu postępowania karnego, zakresu uzasadniania wyroków i powodów uchylania wyroków przez sądy odwoławcze, zakresu normatywnych podstaw ustalania stosunków majątkowych i źródeł dochodu oskarżonego.Zmiana weszła w życie 1.7.2015 r.Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami i płytą CD przygotowano z myślą o osobach chcących samodzielnie sporządzić określone pismo, jednak ze względu na ich szeroki zakres i uniwersalny charakter, a także zachowanie nazewnictwa i struktury sądów oraz innych organów mogą być one bardzo pomocne osobom świadczącym profesjonalną pomoc prawną tj. dla radców prawnych i adwokatów, a także aplikantów i prawników w firmach. Opracowanie stanowi również nieocenioną pomoc dla studentów prawa.

Sklep: Booknet.net.pl

Pisma Procesowe W Sprawach Karnych Z Objaśnieniami I Płytą Cd - Po Nowelizacji Z 1 Lipca 2015 R. - 2840295305

159,99 zł

Pisma Procesowe W Sprawach Karnych Z Objaśnieniami I Płytą Cd - Po Nowelizacji Z 1 Lipca 2015 R. C.H. Beck

Książki>Prawo i administracja>Prawo>Działy prawa>Prawo karneKsiążki>Prawo i administracja>Prawo>Bezpieczeństwo publiczne. Przestę...

Niniejsze Opracowanie Zawiera Zbiór Prawie 500 Wzorów Pism Procesowych, Pogrupowanych Na Podstawie Kryterium Chronologicznego Przepisów Kodeksu Postępowania Karnego. Nie Ograniczono Się Do Podania Konkretnego Pisma Modelowego Co Do Formy I Treści, Ale Także Zamieszczono Uwagi I Objaśnienia, W Których Wskazano Problemy Wynikające Na Tle Danego Pisma, A Ich Wyjaśnienia Dokonano Przede Wszystkich W Oparciu O Judykaturę. By Ułatwić Właściwe Określenie Adresata Pisma Zachowano Nazewnictwo I Strukturę Sądów Oraz Innych Organów Co Sprawia, że Opracowanie Pełni Jednocześnie Rolę Krótkiego Komentarza Praktycznego. Opracowanie Zawiera Dodatkowo Płytę CD Zawierającą Wszystkie Wzory W Wersji Elektronicznej. W Niniejszym 4. Wydaniu, Oprócz Omówienia Zmian W Sporządzaniu Pism Wynikających Z Rozwoju Praktyki Stosowania Przepisów Prawa Karnego Procesowego I Materialnego Oraz Bogatego Dorobku Orzecznictwa Sądowego, Uwzględniono Wszystkie Najnowsze Zmiany Wynikające Z: Ustawy Z 27.9.2013 R. (Dz.U. Z 2013 R. Poz. 1247), Która Wprowadza Kontradyktoryjność Procesu Karnego, Co Oznacza, że Strony Procesu Są Sobie Równe I Toczą Spór Przed Sądem Pełniącym Rolę Arbitra. Zgodnie Ze Zmianą Istnieje Możliwość Wyeliminowania - Za Zgodą Stron - Z Materiału Dowodowego Tych Jego Części, Które Nie Mają Istotnego Znaczenia Dla Rozstrzygnięcia Sprawy. Ponadto Sprawcy Wszystkich Występków Będą Mogli Składać Wnioski O Skazanie Bez Rozprawy. Mając Na Celu Obniżenie Kosztów Postępowań I Ich Przyspieszenie Zostały Zmniejszone Składy Sędziowskie. Ponadto Zmiana Dotyczy Sporządzania Kopii Akt Sprawy Oraz Pouczania Pokrzywdzonego O Posiadaniu Statusu Strony Procesowej W Postępowaniu Przygotowawczym Oraz O Wynikających Z Tego Uprawnieniach, W Szczególności: Do Składania Wniosków O Dokonanie Czynności śledztwa Lub Dochodzenia I Warunkach Uczestniczenia W Tych Czynnościach. Zmiana Ma Dwa Wejścia W życie: 2.6.2014 R. Oraz 1.7.2015 R. Ustawy Z 20.2.2015 R. (Dz.U. Z 2015 R. Poz. 396), Która Nowelizuje Nie Tylko KPK, Ale Także Częściowo Powyższą Nowelę Do KPK Z 27.9.2013 R. (Dz.U. Z 2013 R. Poz. 1247). Zmiany Z Tej Noweli Wprowadzają Na Grunt Prawa Procesowego Stosowanie Znowelizowanych Instytucji Prawa Materialnego, A Także Dotyczą M.in.: Inicjatywy Dowodowej Sądu, Zakresu Przeprowadzania Dowodów Na Etapie Postępowania Przygotowawczego W Sytuacji, Gdy Możliwe Jest Konsensualne Rozstrzygnięcie Sprawy, Likwidacji Instytucji Powództwa Cywilnego Oraz Likwidacji Możliwości Występowania Przez Pokrzywdzonego W Charakterze Powoda Cywilnego, Zakresu Konsensualnego Modelu Postępowania Karnego, Zakresu Uzasadniania Wyroków I Powodów Uchylania Wyroków Przez Sądy Odwoławcze, Zakresu Normatywnych Podstaw Ustalania Stosunków Majątkowych I źródeł Dochodu Oskarżonego. Zmiana Weszła W życie 1.7.2015 R. Pisma Procesowe W Sprawach Karnych Z Objaśnieniami I Płytą CD Przygotowano Z Myślą O Osobach Chcących Samodzielnie Sporządzić Określone Pismo, Jednak Ze Względu Na Ich Szeroki Zakres I Uniwersalny Charakter, A Także Zachowanie Nazewnictwa I Struktury Sądów Oraz Innych Organów Mogą Być One Bardzo Pomocne Osobom świadczącym Profesjonalną Pomoc Prawną Tj. Dla Radców Prawnych I Adwokatów, A Także Aplikantów I Prawników W Firmach. Opracowanie Stanowi Również Nieocenioną Pomoc Dla Studentów Prawa.

Sklep: Gigant.pl

Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami i płytą CD - po nowelizacji z 1 lipca 2015 r. - 2839110585

199,00 zł

Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami i płytą CD - po nowelizacji z 1 lipca 2015 r. c.h. beck

Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracja

Niniejsze opracowanie zawiera zbiór prawie 500 wzorów pism procesowych, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepisów Kodeksu postępowania karnego. Nie ograniczono się do podania konkretnego pisma modelowego co do formy i treści, ale także zamieszczono uwagi i objaśnienia, w których wskazano problemy wynikające na tle danego pisma, a ich wyjaśnienia dokonano przede wszystkich w oparciu o judykaturę. By ułatwić właściwe określenie adresata pisma zachowano nazewnictwo i strukturę sądów oraz innych organów co sprawia, że opracowanie pełni jednocześnie rolę krótkiego komentarza praktycznego. Opracowanie zawiera dodatkowo płytę CD zawierającą wszystkie wzory w wersji elektronicznej.W niniejszym 4. wydaniu, oprócz omówienia zmian w sporządzaniu pism wynikających z rozwoju praktyki stosowania przepisów prawa karnego procesowego i materialnego oraz bogatego dorobku orzecznictwa sądowego, uwzględniono wszystkie najnowsze zmiany wynikające z: ustawy z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247), która wprowadza kontradyktoryjność procesu karnego, co oznacza, że strony procesu są sobie równe i toczą spór przed sądem pełniącym rolę arbitra. Zgodnie ze zmianą istnieje możliwość wyeliminowania

Sklep: Prolibri.pl

Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami i płytÄ CD - po nowelizacji z 1 lipca 2015 r. - 2838839126

170,14 zł

Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami i płytÄ CD - po nowelizacji z 1 lipca 2015 r. C.H. BECK

Prawo / Prawo - książki dla praktyków

Niniejsze opracowanie zawiera zbiór prawie 500 wzorów pism procesowych, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepisów Kodeksu postępowania karnego. Nie ograniczono się do podania konkretnego pisma modelowego co do formy i treści, ale także zamieszczono uwagi i objaśnienia, w których wskazano problemy wynikające na tle danego pisma, a ich wyjaśnienia dokonano przede wszystkich w oparciu o judykaturę. By ułatwić właściwe określenie adresata pisma zachowano nazewnictwo i strukturę sądów oraz innych organów co sprawia, że opracowanie pełni jednocześnie rolę krótkiego komentarza praktycznego. Opracowanie zawiera dodatkowo płytę CD zawierającą wszystkie wzory w wersji elektronicznej. W niniejszym 4. wydaniu, oprócz omówienia zmian w sporządzaniu pism wynikających z rozwoju praktyki stosowania przepisów prawa karnego procesowego i materialnego oraz bogatego dorobku orzecznictwa sądowego, uwzględniono wszystkie najnowsze zmiany wynikające z: ustawy z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247), która wprowadza kontradyktoryjność procesu karnego, co oznacza, że strony procesu są sobie równe i toczą spór przed sądem pełniącym rolę arbitra. Zgodnie ze zmianą istnieje możliwość wyeliminowania – za zgodą stron – z materiału dowodowego tych jego części, które nie mają istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Ponadto sprawcy wszystkich występków będą mogli składać wnioski o skazanie bez rozprawy. Mając na celu obniżenie kosztów postępowań i ich przyspieszenie zostały zmniejszone składy sędziowskie. Ponadto zmiana dotyczy sporządzania kopii akt sprawy oraz pouczania pokrzywdzonego o posiadaniu statusu strony procesowej w postępowaniu przygotowawczym oraz o wynikających z tego uprawnieniach, w szczególności: do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia i warunkach uczestniczenia w tych czynnościach. Zmiana ma dwa wejścia w życie: 2.6.2014 r. oraz 1.7.2015 r. ustawy z 20.2.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396), która nowelizuje nie tylko KPK, ale także częściowo powyższą nowelę do KPK z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247). Zmiany z tej noweli wprowadzają na grunt prawa procesowego stosowanie znowelizowanych instytucji prawa materialnego, a także dotyczą m.in.: inicjatywy dowodowej sądu, zakresu przeprowadzania dowodów na etapie postępowania przygotowawczego w sytuacji, gdy możliwe jest konsensualne rozstrzygnięcie sprawy, likwidacji instytucji powództwa cywilnego oraz likwidacji możliwości występowania przez pokrzywdzonego w charakterze powoda cywilnego, zakresu konsensualnego modelu postępowania karnego, zakresu uzasadniania wyroków i powodów uchylania wyroków przez sądy odwoławcze, zakresu normatywnych podstaw ustalania stosunków majątkowych i źródeł dochodu oskarżonego. Zmiana weszła w życie 1.7.2015 r. Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami i płytą CD przygotowano z myślą o osobach chcących samodzielnie sporządzić określone pismo, jednak ze względu na ich szeroki zakres i uniwersalny charakter, a także zachowanie nazewnictwa i struktury sądów oraz innych organów mogą być one bardzo pomocne osobom świadczącym profesjonalną pomoc prawną tj. dla radców prawnych i adwokatów, a także aplikantów i prawników w firmach. Opracowanie stanowi również nieocenioną pomoc dla studentów prawa.

Sklep: Literacka.pl

Dziękuję... - ks. Feliks Folejewski SAC - 2836914582

10,56 zł

Dziękuję... - ks. Feliks Folejewski SAC

Książki & Multimedia > Książki

Nazwa - Dziękuję... Autor - ks. Feliks Folejewski SAC Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Sióstr Loretanek Kod ISBN - 9788372573681 Kod EAN - 9788372573681 Rok wydania - 2016 Format - 120x180 Ilość stron - 136 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Pochodne instrumenty kredytowe - Izabela Pruchnicka-Grabias - 2837037748

50,03 zł

Pochodne instrumenty kredytowe - Izabela Pruchnicka-Grabias

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Książka, posiadająca istotne walory praktyczne, jest pierwszą pozycją polskiej autorki w tak kompleksowy sposób analizującą nie tylko istotę funkcjonowania kredytowych instrumentów pochodnych, ale również modele ich wyceny, doskonalenie których autorka słusznie uznaje za kluczowe dla rozwoju tego rynku. Niewątpliwą zaletą opracowania jest mnogość przykładów, przeprowadzających Czytelnika przez kolejne etapy szacowania wartości omawianych struktur i tworzących idealną bazę dla zrozumienia konstrukcji tych złożonych produktów. Prof. zw. dr hab. Janusz Soboń Publikacja stanowi cenne kompendium wiedzy zarówno dla praktyków rynku finansowego, jak i studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich, jak również dla pracowników nauki zainteresowanych wdrażaniem metod kwantyfikacji ryzyka kredytowego w praktykę. Prof. nadzw. SGH dr hab. Paweł Niedziółka Nazwa - Pochodne instrumenty kredytowe Autor - Izabela Pruchnicka-Grabias Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375563733 Kod EAN - 9788375563733 Wydanie - 1 Rok wydania - 2011 Język - polski Format - 16.5x23.0cm Ilość stron - 280 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Naczelne z Park Avenue - Martin Wednesday - 2836911944

27,49 zł

Naczelne z Park Avenue - Martin Wednesday

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Kiedy autorka tej książki wraz z mężem i synkiem przeprowadziła się z zachodniego na wschodni Manhattan, sądziła, że zmienia jedynie adres. Okazało się jednak, że trafiła do całkowicie odmiennej kultury. Nagle otoczyło ją plemię bajecznie bogatych, eleganckich kobiet, których świat opierał się na ścisłej hierarchii. Choć w pierwszej chwili instynkt podpowiadał jej ucieczkę, postanowiła walczyć. Aby zrozumieć zasady działania społeczności, w której się znalazła, i wreszcie odnaleźć w niej dla siebie miejsce, wykorzystała swoją znajomość antropologii. Z uwagą obserwowała rytuały godowe mieszkanek Upper East Side, walkę o dominację w stadzie, sezonową migrację w kierunku kurortów i rytualne dbanie o ciało. Piła eliksiry, którym jej otoczenie przypisywało niezwykłe właściwości, takie jak koktajl z jarmużu, a także uległa pragnieniu posiadania fetysza w postaci słynnej torebki. Dzięki jej spostrzeżeniom i poczuciu humoru Naczelne z Park Avenue to opowieść o świecie z pierwszych stron kolorowych magazynów, którą czyta się z równą fascynacją, co najlepsze reportaże podróżnicze z najodleglejszych krańców Afryki czy Azji. Nazwa - Naczelne z Park Avenue Autor - Martin Wednesday Oprawa - Miękka Wydawca - Znak Kod ISBN - 9788324036844 Kod EAN - 9788324036844 Wydanie - 1 Rok wydania - 2016 Język - polski Format - 144 x 205 Ilość stron - 288 Podatek VAT - 5% Premiera - 2016-09-14

Sklep: InBook.pl

szukaj w Kangoo krainaksiazek dowody i postepowanie dowodowe w procesie karnym po nowelizacji z 1 lipca 2015 r komentarz prakty 20051903

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z krainaksiazek pl dowody i postepowanie dowodowe w procesie karnym po nowelizacji z 1 lipca 2015 r komentarz prakty 20051903

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.081, t2=0, t3=0, t4=0.028, t=0.081

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2016 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER