krainaksiazek emys orbicularis ekolo ijas aspekti uz are la zieme u robe as latvij 20123886

- znaleziono 1 produkt w 1 sklepie

Emys orbicularis ekolo ijas aspekti uz are la zieme u robezas Latvij - 2834695199

263,21 zł

Emys orbicularis ekolo ijas aspekti uz are la zieme u robezas Latvij GlobeEdit

Książki / Literatura obcojęzyczna

Eiropas purva bru urupucis Emys orbicularis ir oti reta un aizsarg jama suga Latvij , kura dz vo seit uz Eiropas are la zieme u robezas. Galvenais dabiskais limit josais faktors sugai Latvij ir auksts klimats, kas trauc olu att st bu, viet jie pl s ji un paraz ti. P d jos gados pastiprin j s antropog nas izcelsmes negat vo faktoru ietekme: dabiskie bru urupucu biotopi ir melior ti, aizaug; Latvij introduc ti b stami purva bru urupuciem invaz vie pl s ji un konkurenti: ondatra Ondatra zibethicus, jenotsuns Nyctereutes procyonoides, Amerikas dele Neovison vison, sarkanausu bru urupucis Trachemys scripta, m kst dainais bru urupucis Pelodiscus sinensis un citi svesie bru urupuci, zivs rotans Perccottus glenii, kas ar izplata b stamus purva bru urupuciem paraz tus. Ar iz ersana apdraud purva bru urupucus Latvij . Lai saprast purva bru urupucu evolucion ru strat iju uz Eiropas are la zieme u robezas un saglab t tos Latvij , ir oti svar gi p t t sugas ekolo ijas aspektus. Gr mata var noder t biologiem, dabas aizsardz bas un zookult ru speci listiem, dabas draugiem, zemes pasniekiem un visiem, kas interes jas par so Latvijas ret ko r puli un grib saglab t to Latvij .

Sklep: Libristo.pl

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z krainaksiazek pl emys orbicularis ekolo ijas aspekti uz are la zieme u robe as latvij 20123886

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.012, t2=0, t3=0, t4=0, t=0.013

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2017 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER