krainaksiazek friends with benefits how i played the game 20123142

- znaleziono 3 produkty w 1 sklepie

The Number Game. Gra językowa + polska instrukcja i suplement - 2829811302

49,90 zł

The Number Game. Gra językowa + polska instrukcja i suplement ELI

Gry, multimedia, zabawki / Programy edukacyjne dla dzieci

Gra językowa The Number Game - wersja z rozbudowaną instrukcją w języku polskim oraz dodatkową kostką do gry.The Number Game  jest grą językową przeznaczoną na poziom początkujący służącą do nauki liczebników angielskich od 1 do 100. Gra polega na dopasowywaniu wylosowanych kart liczebnikami do ich odpowiedników znajdujących się na planszach.Charakter gry: BingoPoziom trudności: A1Jeden z wielu możliwych scenariuszy prowadzenia rozgrywki: Należy rozdać uczestnikom gry po jednej, lub po kilka plansz. Każdy z graczy układa swoją planszę/swoje plansze cyframi, lub wyrazami do góry. Następnie jedna z osób losuje kolejno karty z liczbami zapisanymi słownie, bądź cyfrą (w zależności od stopnia trudności gry i wariantu prowadzenia rozgrywki) i odczytuje na głos te liczby innym uczestnikom gry, których zadaniem jest odnaleźć ich odpowiedniki na posiadanej przez siebie planszy/planszach. Wygrywa ten z graczy, który jako pierwszy dopasuje wszystkie liczby ze swojej planszy/plansz do odczytywanych liczb. W zależności od stopnia znajomości liczebników i umiejętności językowych graczy możliwe są następujące warianty dopasowania kart do plansz: - zapis cyfrą -  zapis cyfrą - zapis słowny - zapis słowny - zapis cyfrą -  zapis słowny - zapis słownie -  zapis cyfrąCele językowe: nauka, lub powtórka liczebników angielskich od 1 do 100Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośliZastosowanie: Gra znajduje zastosowanie zarówno w trakcie zajęć w szkole, jak i w warunkach domowych (zabawy z przyjaciółmi i rodziną, lub prywatne lekcje języka angielskiego).Dodatkowe korzyści: Gra The Number Game doskonali sprawności umysłowe takie jak pamięć, koncentracja i spostrzegawczość, sprzyja skutecznemu zapamiętywaniu oraz uczy aktywności i zdrowej rywalizacji, a jej ludyczny charakter pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami gry oraz wpływa pozytywnie na zredukowanie dystansu pomiędzy uczniem i uczącym.Dodatkowa kostka: Gra wzbogacona została o nowe warianty rozgrywek dzięki zastosowaniu dodatkowej kostki rozszerzającej zakres edukacyjny gry.Rozszerzona instrukcja: Do gry dołączono rozbudowaną instrukcję w języku polskim zawierającą: - wprowadzenie metodyczne dla nauczycieli, rodziców oraz samych graczy, - rozbudowane scenariusze rozgrywek, - propozycje zabaw i ćwiczeń edukacyjnych, - przeznaczony do kopiowania praktyczny wykaz liczebników angielskich.Instrukcja w języku polskim to również udogodnienie dla osób nie znających języka obcego w stopniu wystarczającym do zapoznania się z oryginalną, obcojęzyczną wersją instrukcji, a także możliwość samodzielnego pokierowania zabawami językowo-edukacyjnymi z dziećmi lub rówieśnikami.Zestaw zawiera: - 100 kart (każda z kart zawiera po jednej stronie liczebnik zapisany cyfrą, a po drugiej stronie słownie), - 36 plansz (każda plansza zawiera po jednej stronie 6 pól z liczebnikami zapisanymi cyfrą, a po drugiej 6 pól z liczebnikami zapisanymi słownie) - broszurę metodyczną w języku angielskim opisującą reguły gry i różne scenariusze prowadzenia rozgrywki oraz zawierającą sugestie dotyczące możliwych sposobów wykorzystania gry w trakcie zajęć, - dodatkową kostkę do gry, - rozbudowaną instrukcję w języku polskim.The Number GameLevel A1RULES OF THE GAME The game can be played in class as a didactic tool for revision and consolidation of the language or as a game to play with friends at the table or it can be played as a memory game.The Number Game can be played in 4 different ways: 1 - number-number 2 - word-word 3 - number-word 4 - word-numberThe players are given one board each and placed so that either the words or digits are face up. Shuffle the number cards. Then one at a time, the number cards are picked up and read out aloud and then shown to the other players (if necessary). If the number spoken is on a player’s board then that number is covered. The player who manages to cover all the numbers on his/her board first, wins. The teacher’s booklet contains suggestions, tips and activities on how to play the game in different ways. MATERIALS - 100 cards, each card has the number in digits on one side and the number in words on the other - 32 boards: each board has 6 numbers in digits on one side and 6 numbers in words on the other - A teacher’s bookletLINGUISTIC OBJECTIVES - To learn the numbers from 1 to 100The kit (21,5x14,5 cm) contains: 100 cards 32 boards Teacher's Guide

Sklep: Księgarnia.Poltax.waw.pl

Verb Bingo. Gra językowa + polska instrukcja i suplement - 2829811297

49,90 zł

Verb Bingo. Gra językowa + polska instrukcja i suplement ELI

Gry, multimedia, zabawki / Programy edukacyjne dla dzieci

Gra językowa Verb bingo - wersja z rozbudowaną instrukcją w języku polskim oraz dodatkową kostką do gry.Verb bingo jest grą językową służącą do nauki podstawowych czasowników angielskich polegającą na dopasowywaniu wylosowanych kart z nazwami czynności, lub obrazkami ilustrującymi nazwy tych czynności, do ich odpowiedników na planszach.Charakter gry: BingoPoziom trudności: A1Jeden z wielu możliwych scenariuszy prowadzenia rozgrywki: Należy rozdać uczestnikom gry po jednej, lub po kilka plansz. Każdy z graczy układa swoją planszę/swoje plansze obrazkami, lub czasownikami do góry. Następnie jedna z osób losuje kolejno karty z obrazkami, bądź czasownikami i w zależności od stopnia trudności gry oraz wariantu prowadzenia rozgrywki pokazuje obrazki, lub odczytuje na głos nazwy czynności innym uczestnikom gry, których zadaniem jest odnaleźć ich odpowiedniki na posiadanej przez siebie planszy/planszach. Wygrywa ten z graczy, który jako pierwszy dopasuje wszystkie czasowniki/obrazki ze swojej planszy/plansz do pokazywanych obrazków, lub odczytywanych nazw czynności. W zależności od stopnia znajomości słownictwa i umiejętności językowych graczy możliwe są następujące warianty dopasowania kart do plansz: - czasownik -  czasownik - obrazek - obrazek - czasownik -  obrazek - obrazek - czasownikCele językowe: nauka podstawowych czasowników angielskichPrzedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośliZastosowanie: Gra znajduje zastosowanie zarówno w trakcie zajęć w szkole jak i w warunkach domowych (zabawy z przyjaciółmi i rodziną, lub prywatne lekcje języka angielskiego).Dodatkowe korzyści: Gra Verb Bingo doskonali sprawności umysłowe takie jak pamięć, koncentracja i spostrzegawczość, sprzyja skutecznemu zapamiętywaniu oraz uczy aktywności i zdrowej rywalizacji, a jej ludyczny charakter pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami gry oraz wpływa pozytywnie na zredukowanie dystansu pomiędzy uczniem i uczącym.Dodatkowa kostka: Gra wzbogacona została o nowe warianty rozgrywek dzięki zastosowaniu dodatkowej kostki rozszerzającej zakres edukacyjny gry.Rozszerzona instrukcja: Do gry dołączono rozbudowaną instrukcję w języku polskim zawierającą: - wprowadzenie metodyczne dla nauczycieli, rodziców oraz samych graczy, - rozbudowane scenariusze rozgrywek, - propozycje zabaw i ćwiczeń edukacyjnych, - przeznaczony do kopiowania praktyczny słowniczek wyrazów używanych w grze wraz z tłumaczeniem na język polski i transkrypcją fonetyczną.Instrukcja w języku polskim to również udogodnienie dla osób nie znających języka obcego w stopniu wystarczającym do zapoznania się z oryginalną, obcojęzyczną wersją instrukcji, a także możliwość samodzielnego pokierowania zabawami językowo-edukacyjnymi z dziećmi lub rówieśnikami.Zestaw zawiera: - 66 kart z umieszczonymi po jednej stronie obrazkami ilustrującymi różne czynności, a po drugiej stronie czasownikami/wyrażeniami opisującymi te czynności - 36 plansz (każda plansza zawiera po jednej stronie 6 pól z obrazkami, a po drugiej 6 pól z czasownikami/wyrażeniami) - broszurę metodyczną w języku angielskim opisującą reguły gry i różne scenariusze prowadzenia rozgrywki oraz zawierającą sugestie dotyczące możliwych sposobów wykorzystania gry w trakcie zajęć, - dodatkową kostkę do gry, - rozbudowaną instrukcję w języku polskim. Verb BingoLevel A1RULES OF THE GAME The game can be played in class as a didactic tool for revision and consolidation of the language or as a game to play with friends at the table or it can be played as a memory game.Verb Bingo can be played in 4 different ways: 1 - picture-picture 2 - verb-verb 3 - picture-verb 4 - verb-pictureThe players are given one board each and placed so that either the verbs written in words or illustrated are face up. Shuffle the verb cards. Then one at a time, the verb cards are picked up and read out aloud and then shown to the other players (if necessary). If the verb stated is on a player’s board then that verb is covered.The player who manages to cover all the verbs on his/her board first, wins.The teacher’s booklet contains suggestions on how to play the game in different ways. MATERIALS - 100 cards: each card has on one side an action illustrated and on the other the corresponding verb - 32 boards: each board has 6 illustrated verbs on one side and on the other the respective verb in words - A teacher’s bookletLINGUISTIC OBJECTIVES - To learn basic verbsThe kit (21,5x14,5 cm) contains: 66 cards 36 bingo boards Teacher's Guide

Sklep: Księgarnia.Poltax.waw.pl

Questions and Answers. Gra językowa + polska instrukcja i suplement - 2829811293

49,90 zł

Questions and Answers. Gra językowa + polska instrukcja i suplement ELI

Gry, multimedia, zabawki / Programy edukacyjne dla dzieci

Gra językowa Questions and answers - wersja z rozbudowaną instrukcją w języku polskim oraz dodatkową kostką do gry.Questions and answers jest planszową grą językową utrwalającą znajomość zaimków pytających oraz rozwijającą umiejętność zadawania pytań w języku angielskim. Charakter gry: Gra planszowaPoziom trudności: A2-B1Jeden z możliwych scenariuszy prowadzenia rozgrywki: Należy rozłożyć planszę i potasować talię kart z rysunkami przedstawiającymi różne  fragmenty panoramy z wesołym miasteczkiem, a następnie rozdać uczestnikom po jednej karcie. Jedna z osób (na przykład najmłodszy uczestnik gry) rzuca kostką z zaimkami pytającymi i przy pomocy wylosowanego słowa pytającego zadaje pytanie osobie po swojej lewej stronie dotyczące rysunku znajdującego się na karcie tej osoby. Po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie osoba pytana rzuca kostką i zadaje pytanie kolejnej osobie. Zadawanym pytaniom i udzielanym odpowiedziom przysłuchują się wszyscy gracze. Osoba, która jako pierwsza odgadnie co znajduje się na karcie innego gracza otrzymuje jego kartę. Zwycięzcą rozgrywki zostaje osoba, która zdobędzie najwięcej kart.Cele językowe: stosowanie zaimków i przysłówków w zdaniach pytających, nauka podstawowego słownictwa i struktur języka angielskiego, rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem konwersacji Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośliZastosowanie: Gra znajduje zastosowanie zarówno w trakcie zajęć w szkole jak i w warunkach domowych (zabawy z przyjaciółmi i rodziną, lub prywatne lekcje języka angielskiego).Dodatkowe korzyści: Gra Questions and Answers doskonali sprawności umysłowe takie jak pamięć, koncentracja i spostrzegawczość, sprzyja skutecznemu zapamiętywaniu oraz uczy aktywności i zdrowej rywalizacji, a jej ludyczny charakter pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami gry oraz wpływa pozytywnie na zredukowanie dystansu pomiędzy uczniem i uczącym.Dodatkowa kostka: Gra wzbogacona została o nowe warianty rozgrywek dzięki zastosowaniu dodatkowej kostki rozszerzającej zakres edukacyjny gry.Rozszerzona instrukcja: Do gry dołączono rozbudowaną instrukcję w języku polskim zawierającą: -  wprowadzenie metodyczne dla nauczycieli, rodziców oraz samych graczy, - rozbudowane scenariusze rozgrywek, - propozycje zabaw i ćwiczeń edukacyjnych, - przeznaczony do kopiowania praktyczny słowniczek wyrazów używanych w grze wraz z tłumaczeniem na język polski i transkrypcją fonetyczną.Instrukcja w języku polskim to również udogodnienie dla osób nie znających języka obcego w stopniu wystarczającym do zapoznania się z oryginalną, obcojęzyczną wersją instrukcji, a także możliwość samodzielnego pokierowania zabawami językowo-edukacyjnymi z dziećmi lub rówieśnikami.Zestaw zawiera: - 1 planszę do gry z panoramą wesołego miasteczka - 1 składaną kartonową kostkę do gry z zaimkami pytającymi - 66 kart (każda karta przedstawia jeden wybrany element rysunku z planszy) - broszurę metodyczną w języku angielskim opisującą reguły gry i różne scenariusze prowadzenia rozgrywki oraz zawierającą sugestie dotyczące możliwych sposobów wykorzystania gry w trakcie zajęć, - dodatkową kostkę do gry, - rozbudowaną instrukcję w języku polskim. Questions and AnswersLevel A2-B1RULES OF THE GAME The game can be played in class as a didactic tool for linguistic revision and consolidation and at home with friends as a board game. The cards are shuffles and dealt evenly amongst the players. The youngest player starts by rolling the die and depending on the interrogative shown, formulates a questions to the player on his/her left who must guess his card. The player to the left, after having answered, then throws the die and asks a question to the player on his/her left. When a player, helped by the board has the clues necessary, tries to guess the card. If the guess is correct, then he/she wins the card and has another turn at asking a question. The player with the most cards at the end of the game wins. The teacher’s booklet contains suggestions and tips on further ways to use the material. MATERIALS - 1 board representing a fairground - 1 die - on it the words: who, what, how, where, when, which - 66 cards, each card has an object from the board - A teacher’s bookletLINGUISTIC OBJECTIVES - To stimulate the use of pronouns and adverbs in questions - To learn basic vocabulary and linguistic structures - To stimulate conversation in EnglishThe kit (21,5x14,5 cm) contains: 1 game board 66 cards 1 die Teacher's Guide

Sklep: Księgarnia.Poltax.waw.pl

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z krainaksiazek pl friends with benefits how i played the game 20123142

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.064, t2=0, t3=0, t4=0.012, t=0.064

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2017 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER