krainaksiazek infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym 20048637

- znaleziono 1123 produkty w 38 sklepach

Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym - 2838762344

50,20 zł

Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym CeDeWu

NaukaEkonomia / Marketing

(...) Podjęcie tematu rozumianego, jako relacje między infrastrukturą a rozwojem regionalnym i lokalnym uważam za ważne, chociażby z tego punktu widzenia, iż w praktyce zarządzania rozwojem infrastruktury w Polsce na poziomie lokalnym i regionalnym napotykamy na szereg ograniczeń i barier. Wynikają one z wielu przyczyn, chociażby z: zapisów prawa, konstrukcji prawa zamówień publicznych, braku komunikacji społecznej, braku umiejętności strategicznego podejścia władz publicznych do projektowania w obszarze infrastruktury, błędów menedżerów publicznych popełnionych w poprzednich okresach. Dzielenie się doświadczeniami jest jak najbardziej uzasadnione, chociażby po to, aby władze publiczne przyszłych kadencji potrafiły podejmować racjonalne decyzje, odpowiadające potrzebom lokalnych i regionalnych społeczności.Prof. dr hab. Danuta Stawasz(...) Termin

Sklep: NaszaSzkolna.pl

Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym - 2843605672

50,00 zł

Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym CEDEWU

Nauka / Ekonomia, biznes

(...) Podjęcie tematu rozumianego, jako relacje między infrastrukturą a rozwojem regionalnym i lokalnym uważam za ważne, chociażby z tego punktu widzenia, iż w praktyce zarządzania rozwojem infrastruktury w Polsce na poziomie lokalnym i regionalnym napotykamy na szereg ograniczeń i barier. Wynikają one z wielu przyczyn, chociażby z: zapisów prawa, konstrukcji prawa zamówień publicznych, braku komunikacji społecznej, braku umiejętności strategicznego podejścia władz publicznych do projektowania w obszarze infrastruktury, błędów menedżerów publicznych popełnionych w poprzednich okresach. Dzielenie się doświadczeniami jest jak najbardziej uzasadnione, chociażby po to, aby władze publiczne przyszłych kadencji potrafiły podejmować racjonalne decyzje, odpowiadające potrzebom lokalnych i regionalnych społeczności. Prof. dr hab. Danuta Stawasz (...) Termin „infrastruktura" jest pojęciem bardzo szerokim i w zależności od interpretacji ogranicza się jedynie do materialnej (rzeczowej) strony zjawiska lub wskazuje także na pozamaterialne jej składowe. Z tych względów w recenzowanych badaniach został uwzględniony głównie materialny aspekt infrastruktury. Można uznać, że jej poziom jest jednym z ważniejszych kryteriów oceny rozwoju terytorialnego. Jest zarówno przejawem, jak i ważnym czynnikiem tego rozwoju. Zasadniczym celem badań było rozpoznanie roli infrastruktury w rozwoju lokalnym oraz regionalnym. Autorzy, nie kwestionując znaczenia tej roli, podjęli próbę identyfikacji tych jej rodzajów, które należy uznać za główne. Rozpoznanie zależności między rozwojem terytorialnym a poziomem infrastruktury jest utrudnione ze względu na rozmaitość czynników, które powinny być wzięte pod uwagę w tego typu analizie. Przygotowanie i opracowanie niniejszej publikacji należy uznać za potrzebne, uzasadnione oraz celowe, zarówno w aspekcie naukowo-poznawczym, jak i dydaktycznym (studenci kierunku gospodarka przestrzenna). Prof. dr hab. inż. Jarosław Frączek

Sklep: Literacka.pl

Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym - 2825883242

52,50 zł

Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym CeDeWu

GospodarkaBiznes, EkonomiaWydawnictwa naukowe i popularno-naukoweEkonomia

(...) Podjęcie tematu rozumianego, jako relacje między infrastrukturą a rozwojem regionalnym i lokalnym uważam za ważne, chociażby z tego punktu widzenia, iż w praktyce zarządzania rozwojem infrastruktury w Polsce na poziomie lokalnym i regionalnym napotykamy na szereg ograniczeń i barier. Wynikają one z wielu przyczyn, chociażby z: zapisów prawa, konstrukcji prawa zamówień publicznych, braku komunikacji społecznej, braku umiejętności strategicznego podejścia władz publicznych do projektowania w obszarze infrastruktury, błędów menedżerów publicznych popełnionych w poprzednich okresach. Dzielenie się doświadczeniami jest jak najbardziej uzasadnione, chociażby po to, aby władze publiczne przyszłych kadencji potrafiły podejmować racjonalne decyzje, odpowiadające potrzebom lokalnych i regionalnych społeczności.Prof. dr hab. Danuta Stawasz(...) Termin ?infrastruktura" jest pojęciem bardzo szerokim i w zależności od interpretacji ogranicza się jedynie do materialnej (rzeczowej) strony zjawiska lub wskazuje także na pozamaterialne jej składowe. Z tych względów w recenzowanych badaniach został uwzględniony głównie materialny aspekt infrastruktury. Można uznać, że jej poziom jest jednym z ważniejszych kryteriów oceny rozwoju terytorialnego. Jest zarówno przejawem, jak i ważnym czynnikiem tego rozwoju. Zasadniczym celem badań było rozpoznanie roli infrastruktury w rozwoju lokalnym oraz regionalnym. Autorzy, nie kwestionując znaczenia tej roli, podjęli próbę identyfikacji tych jej rodzajów, które należy uznać za główne. Rozpoznanie zależności między rozwojem terytorialnym a poziomem infrastruktury jest utrudnione ze względu na rozmaitość czynników, które powinny być wzięte pod uwagę w tego typu analizie.Przygotowanie i opracowanie niniejszej publikacji należy uznać za potrzebne, uzasadnione oraz celowe, zarówno w aspekcie naukowo-poznawczym, jak i dydaktycznym (studenci kierunku gospodarka przestrzenna).Prof. dr hab. inż. Jarosław Frączek

Sklep: Booknet.net.pl

Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym - 2839045289

50,00 zł

Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym CeDeWu

/ Książki naukowe i popularnonaukowe / Biznes, nauki ekonomiczne

(...) Podjęcie tematu rozumianego, jako relacje między infrastrukturą a rozwojem regionalnym i lokalnym uważam za ważne, chociażby z tego punktu widzenia, iż w praktyce zarządzania rozwojem infrastruktury w Polsce na poziomie lokalnym i regionalnym napotykamy na szereg ograniczeń

Sklep: Wieszcz.pl

Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym - 2839110490

59,00 zł

Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym cedewu

Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.

(...) Podjęcie tematu rozumianego, jako relacje między infrastrukturą a rozwojem regionalnym i lokalnym uważam za ważne, chociażby z tego punktu widzenia, iż w praktyce zarządzania rozwojem infrastruktury w Polsce na poziomie lokalnym i regionalnym napotykamy na szereg ograniczeń i barier. Wynikają one z wielu przyczyn, chociażby z: zapisów prawa, konstrukcji prawa zamówień publicznych, braku komunikacji społecznej, braku umiejętności strategicznego podejścia władz publicznych do projektowania w obszarze infrastruktury, błędów menedżerów publicznych popełnionych w poprzednich okresach. Dzielenie się doświadczeniami jest jak najbardziej uzasadnione, chociażby po to, aby władze publiczne przyszłych kadencji potrafiły podejmować racjonalne decyzje, odpowiadające potrzebom lokalnych i regionalnych społeczności.Prof. dr hab. Danuta Stawasz(...) Termin

Sklep: Prolibri.pl

Infrastruktura W Rozwoju Regionalnym I Lokalnym - 2840852451

47,99 zł

Infrastruktura W Rozwoju Regionalnym I Lokalnym CEDEWU

Książki>Wydawnictwa naukowe i popularno-naukowe

(...) Podjęcie Tematu Rozumianego, Jako Relacje Między Infrastrukturą A Rozwojem Regionalnym I Lokalnym Uważam Za Ważne, Chociażby Z Tego Punktu Widzenia, Iż W Praktyce Zarządzania Rozwojem Infrastruktury W Polsce Na Poziomie Lokalnym I Regionalnym Napotykamy Na Szereg Ograniczeń I Barier. Wynikają One Z Wielu Przyczyn, Chociażby Z: Zapisów Prawa, Konstrukcji Prawa Zamówień Publicznych, Braku Komunikacji Społecznej, Braku Umiejętności Strategicznego Podejścia Władz Publicznych Do Projektowania W Obszarze Infrastruktury, Błędów Menedżerów Publicznych Popełnionych W Poprzednich Okresach. Dzielenie Się Doświadczeniami Jest Jak Najbardziej Uzasadnione, Chociażby Po To, Aby Władze Publiczne Przyszłych Kadencji Potrafiły Podejmować Racjonalne Decyzje, Odpowiadające Potrzebom Lokalnych I Regionalnych Społeczności. Prof. Dr Hab. Danuta Stawasz. (...) Termin Infrastruktura Jest Pojęciem Bardzo Szerokim I W Zależności Od Interpretacji Ogranicza Się Jedynie Do Materialnej (rzeczowej) Strony Zjawiska Lub Wskazuje Także Na Pozamaterialne Jej Składowe. Z Tych Względów W Recenzowanych Badaniach Został Uwzględniony Głównie Materialny Aspekt Infrastruktury. Można Uznać, że Jej Poziom Jest Jednym Z Ważniejszych Kryteriów Oceny Rozwoju Terytorialnego. Jest Zarówno Przejawem, Jak I Ważnym Czynnikiem Tego Rozwoju. Zasadniczym Celem Badań Było Rozpoznanie Roli Infrastruktury W Rozwoju Lokalnym Oraz Regionalnym. Autorzy, Nie Kwestionując Znaczenia Tej Roli, Podjęli Próbę Identyfikacji Tych Jej Rodzajów, Które Należy Uznać Za Główne. Rozpoznanie Zależności Między Rozwojem Terytorialnym A Poziomem Infrastruktury Jest Utrudnione Ze Względu Na Rozmaitość Czynników, Które Powinny Być Wzięte Pod Uwagę W Tego Typu Analizie.Przygotowanie I Opracowanie Niniejszej Publikacji Należy Uznać Za Potrzebne, Uzasadnione Oraz Celowe, Zarówno W Aspekcie Naukowo-poznawczym, Jak I Dydaktycznym (studenci Kierunku Gospodarka Przestrzenna). Prof. Dr Hab. Inż. Jarosław Frączek

Sklep: Gigant.pl

Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym - Tadeusz Kudłacz, Artur Hołuj (red.) - 2848481299

54,95 zł

Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym - Tadeusz Kudłacz, Artur Hołuj (red.)

Książki & Multimedia > Książki

Opis - "(...) Podjęcie tematu rozumianego, jako relacje między infrastrukturą a rozwojem regionalnym i lokalnym uważam za ważne, chociażby z tego punktu widzenia, iż w praktyce zarządzania rozwojem infrastruktury w Polsce na poziomie lokalnym i regionalnym napotykamy na szereg ograniczeń i barier. Wynikają one z wielu przyczyn, chociażby z: zapisów prawa, konstrukcji prawa zamówień publicznych, braku komunikacji społecznej, braku umiejętności strategicznego podejścia władz publicznych do projektowania w obszarze infrastruktury, błędów menedżerów publicznych popełnionych w poprzednich okresach. Dzielenie się doświadczeniami jest jak najbardziej uzasadnione, chociażby po to, aby władze publiczne przyszłych kadencji potrafiły podejmować racjonalne decyzje, odpowiadające potrzebom lokalnych i regionalnych społeczności." Prof. dr hab. Danuta Stawasz. "(...) Termin infrastruktura" jest pojęciem bardzo szerokim i w zależności od interpretacji ogranicza się jedynie do materialnej (rzeczowej) strony zjawiska lub wskazuje także na pozamaterialne jej składowe. Z tych względów w recenzowanych badaniach został uwzględniony głównie materialny aspekt infrastruktury. Można uznać, że jej poziom jest jednym z ważniejszych kryteriów oceny rozwoju terytorialnego. Jest zarówno przejawem, jak i ważnym czynnikiem tego rozwoju. Zasadniczym celem badań było rozpoznanie roli infrastruktury w rozwoju lokalnym oraz regionalnym. Autorzy, nie kwestionując znaczenia tej roli, podjęli próbę identyfikacji tych jej rodzajów, które należy uznać za główne. Rozpoznanie zależności między rozwojem terytorialnym a poziomem infrastruktury jest utrudnione ze względu na rozmaitość czynników, które powinny być wzięte pod uwagę w tego typu analizie.Przygotowanie i opracowanie niniejszej publikacji należy uznać za potrzebne, uzasadnione oraz celowe, zarówno w aspekcie naukowo-poznawczym, jak i dydaktycznym (studenci kierunku gospodarka przestrzenna)." Prof. dr hab. inż. Jarosław Frączek Nazwa - Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym Autor - Tadeusz Kudłacz, Artur Hołuj (red.) Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375567632 Kod EAN - 9788375567632 Rok wydania - 2015 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 244 Typ podręcznika - Podręcznik Przedmiot - Przedsiębiorczość, Ekonomia Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Problemy rozwoju polityki regionalnej i lokalnej  Zadania, uwarunkowania, dylematy rozwoju regionów - 1217788659

40,27 zł

Problemy rozwoju polityki regionalnej i lokalnej Zadania, uwarunkowania, dylematy rozwoju regionów Economicus Ludwik Danicki

/Książki/Różne/

Sklep: Godi.pl

Problemy rozwoju polityki regionalnej i lokalnej  Zadania, uwarunkowania, dylematy rozwoju regionów - 2212840503

42,90 zł

Problemy rozwoju polityki regionalnej i lokalnej Zadania, uwarunkowania, dylematy rozwoju regionów Economicus

Nauki humanistyczne

Sklep: Albertus.pl

Modele rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej - 2825752131

28,00 zł

Modele rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej UMCS

GospodarkaWydawnictwa naukowe i popularno-naukoweInternetTechnika

Na podkreślenie zasługuje podjęcie w pracy takich nowych zagadnień związanych z infrastrukturą techniczną, jak wpływ Internetu na rozwój i lokalizację działalności gospodarczej, wzrost konkurencyjności jednostek osadniczych czy znaczenie infrastruktury w rozwoju zrównoważonym, i przedstawienie ich w bardzo interesującym świetle.

Sklep: Booknet.net.pl

Modele rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej - 2825117839

31,50 zł

Modele rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej umcs

Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.

Na podkreślenie zasługuje podjęcie w pracy takich nowych zagadnień związanych z infrastrukturą techniczną, jak wpływ Internetu na rozwój i lokalizację działalności gospodarczej, wzrost konkurencyjności jednostek osadniczych czy znaczenie infrastruktury w rozwoju zrównoważonym, i przedstawienie ich w bardzo interesującym świetle....

Sklep: Prolibri.pl

Modele rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej - Artur Myna - 2848049795

29,59 zł

Modele rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej - Artur Myna

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Na podkreślenie zasługuje podjęcie w pracy takich nowych zagadnień związanych z infrastrukturą techniczną, jak wpływ Internetu na rozwój i lokalizację działalności gospodarczej, wzrost konkurencyjności jednostek osadniczych czy znaczenie infrastruktury w rozwoju zrównoważonym, i przedstawienie ich w bardzo interesującym świetle. Nazwa - Modele rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej Autor - Artur Myna Oprawa - Miękka Wydawca - UMCS Kod ISBN - 9788377841341 Kod EAN - 9788377841341 Rok wydania - 2012 Język - polski Format - 17.0x24.1 Ilość stron - 184 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Modele rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej - 1897879014

20,43 zł

Modele rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej umcs

Książki naukowe>Technika i inżynieria

Na podkreślenie zasługuje podjęcie w pracy takich nowych zagadnień związanych z infrastrukturą techniczną, jak wpływ Internetu na rozwój i lokalizację działalności gospodarczej, wzrost konkurencyjności jednostek osadniczych czy znaczenie infrastruktury w rozwoju zrównoważonym, i przedstawienie ich w bardzo interesującym świetle....

Sklep: Madbooks.pl

Modele rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej - 2848040351

26,70 zł

Modele rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej UMCS

/ Książki naukowe i popularnonaukowe / Biznes, nauki ekonomiczne

Na podkreślenie zasługuje podjęcie w pracy takich nowych zagadnień związanych z infrastrukturą techniczną, jak wpływ Internetu na rozwój i lokalizację działalności gospodarczej, wzrost konkurencyjności jednostek osadniczych czy znaczenie infrastruktury w rozwoju zrównoważonym,

Sklep: Wieszcz.pl

Modele rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej - 2848134443

26,70 zł

Modele rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

Nauka / Ekonomia, biznes

Na podkreślenie zasługuje podjęcie w pracy takich nowych zagadnień związanych z infrastrukturą techniczną, jak wpływ Internetu na rozwój i lokalizację działalności gospodarczej, wzrost konkurencyjności jednostek osadniczych czy znaczenie infrastruktury w rozwoju zrównoważonym, i przedstawienie ich w bardzo interesującym świetle.

Sklep: Literacka.pl

szukaj w Kangoo krainaksiazek infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym 20048637

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z krainaksiazek pl infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym 20048637

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.061, t2=0, t3=0, t4=0.023, t=0.061

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2017 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER