krainaksiazek instytucje i prawo unii europejskiej 20110268

- znaleziono 8218 produktów w 100 sklepach

Pochodne instrumenty kredytowe - Izabela Pruchnicka-Grabias - 2854109292

51,27 zł

Pochodne instrumenty kredytowe - Izabela Pruchnicka-Grabias

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Książka, posiadająca istotne walory praktyczne, jest pierwszą pozycją polskiej autorki w tak kompleksowy sposób analizującą nie tylko istotę funkcjonowania kredytowych instrumentów pochodnych, ale również modele ich wyceny, doskonalenie których autorka słusznie uznaje za kluczowe dla rozwoju tego rynku. Niewątpliwą zaletą opracowania jest mnogość przykładów, przeprowadzających Czytelnika przez kolejne etapy szacowania wartości omawianych struktur i tworzących idealną bazę dla zrozumienia konstrukcji tych złożonych produktów. Prof. zw. dr hab. Janusz Soboń Publikacja stanowi cenne kompendium wiedzy zarówno dla praktyków rynku finansowego, jak i studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich, jak również dla pracowników nauki zainteresowanych wdrażaniem metod kwantyfikacji ryzyka kredytowego w praktykę. Prof. nadzw. SGH dr hab. Paweł Niedziółka Nazwa - Pochodne instrumenty kredytowe Autor - Izabela Pruchnicka-Grabias Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375563733 Kod EAN - 9788375563733 Wydanie - 1 Rok wydania - 2011 Język - polski Format - 16.5x23.0cm Ilość stron - 280 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Prawo Unii Europejskiej. Prawo Unii Europejskiej. Prawo Unii Europejskiej. - 2841657208

89,00 zł

Prawo Unii Europejskiej. Prawo Unii Europejskiej. Prawo Unii Europejskiej. C.H.Beck

Prawo

0.5000Książka ,,Prawo Unii Europejskiej" omawia kompleksowe funkcjonowanie Unii Europejskiej, koncentrując się na aspektach prawnych i zmianach wprowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony.Zakresem publikacji objęto m.in. zagadnienia: zarys historii i koncepcje integracji europejskiej, aksjologię UE, mechanizmy funkcjonowania instytucji europejskich, źródła finansowania UE oraz systemu prawa unijnego, stosowanie prawa unijnego przez sądy w państwach członkowskich UE, sądowy i pozasądowy system ochrony prawnej w UE, zarys polityk unijnych i prawa materialnego UE.

Sklep: Ikep.pl

Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji - 2857839706

62,10 zł

Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji Wolters Kluwer

Prawo Unii EuropejskiejSzkoły policealne. Szkoły wyższeHistoria Unii Europejskiej

W obecnym, piątym wydaniu podręcznika przedstawiono najnowsze wyzwania ustrojowe, z jakimi konfrontowana jest Unia Europejska. Zwrócono uwagę na narastający problem różnicowania się wewnętrznego Unii oraz fakt, że elastyczność jej ustroju zaczyna odgrywać zasadniczą rolę w umocnieniu dynamiki i efektywności procesu integracji.Zaprezentowano również tak istotne zagadnienia, jak rozpoczynający się proces występowania Zjednoczonego Królestwa z UE (brexit) czy coraz częściej pojawiające się rozbieżności dotyczące samych fundamentów procesu integracji europejskiej ? katalogu wspólnej aksjologii, w tym przestrzegania zasady praworządności. Ponadto autorzy wprowadzili w podręczniku istotne zmiany strukturalne, które wynikają z ich doświadczeń dydaktycznych, m.in. zrezygnowali z podziału podręcznika na części, ograniczając zarazem liczbę rozdziałów. Tym samym uzyskano większą przejrzystość i przystępność opracowania oraz spójność z dominującym na większości kierunków studiów cyklem wykładów na temat zagadnień instytucjonalnych Unii.Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji, a także ekonomii, politologii, europeistyki i stosunków międzynarodowych. Zainteresuje również polityków i urzędników zajmujących się problematyką funkcjonowania UE.

Sklep: Booknet.net.pl

Instytucje i prawo Unii Europejskiej. wyd.4. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji. Wydanie 4 - 2829419808

59,00 zł

Instytucje i prawo Unii Europejskiej. wyd.4. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji. Wydanie 4 Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska

Ró?ne

Obecne, czwarte wydanie podręcznika ukazuje prawo i instytucje Unii Europejskiej w świetle pięcioletniej już praktyki stosowania Traktatu z Lizbony oraz nowych wyzwań, zwłaszcza gospodarczo-finansowych, które pojawiły się w ostatnich latach. Uwzględnia ono zmiany instytucjonalne wynikające m.in. z przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej, a także z wyborów do Parlamentu Europejskiego i powołania nowej Komisji w 2014 r. Autorzy ze szczególną uwagą traktują problemy związane ze stosowaniem Karty praw podstawowych, jak również z przystąpieniem Unii do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Adresaci: Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa, jak również innych kierunków, w tym: ekonomicznych, politologicznych, europeistyki, stosunków międzynarodowych. Powinien też zainteresować praktyków zajmujących się tematyką funkcjonowania Unii Europejskiej.

Sklep: Ikep.pl

Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji - 2846449604

56,01 zł

Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji Wolters Kluwer

Książki / Podręczniki. Ćwiczenia i zadania / Podręczniki akademickie. Skrypty

.

Sklep: Kumiko.pl

Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunkĂłw prawa, zarzÄ dzania i administracji - 2858207638

57,27 zł

Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunkĂłw prawa, zarzÄ dzania i administracji WOLTERS KLUWER POLSKA

Prawo / Prawo - Podr. akademickie

W obecnym, piątym wydaniu podręcznika przedstawiono najnowsze wyzwania ustrojowe, z jakimi konfrontowana jest Unia Europejska. Zwrócono uwagę na narastający problem różnicowania się wewnętrznego Unii oraz fakt, że elastyczność jej ustroju zaczyna odgrywać zasadniczą rolę w umocnieniu dynamiki i efektywności procesu integracji. Zaprezentowano również tak istotne zagadnienia, jak rozpoczynający się proces występowania Zjednoczonego Królestwa z UE (brexit) czy coraz częściej pojawiające się rozbieżności dotyczące samych fundamentów procesu integracji europejskiej – katalogu wspólnej aksjologii, w tym przestrzegania zasady praworządności. Ponadto autorzy wprowadzili w podręczniku istotne zmiany strukturalne, które wynikają z ich doświadczeń dydaktycznych, m.in. zrezygnowali z podziału podręcznika na części, ograniczając zarazem liczbę rozdziałów. Tym samym uzyskano większą przejrzystość i przystępność opracowania oraz spójność z dominującym na większości kierunków studiów cyklem wykładów na temat zagadnień instytucjonalnych Unii. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji, a także ekonomii, politologii, europeistyki i stosunków międzynarodowych. Zainteresuje również polityków i urzędników zajmujących się problematyką funkcjonowania UE.

Sklep: Literacka.pl

Instytucje i prawo Unii Europejskiej - 2825709338

56,10 zł

Instytucje i prawo Unii Europejskiej LexisNexis

Prawo Unii EuropejskiejSzkoły policealne. Szkoły wyższeHistoria Unii Europejskiej

Drugie wydanie podręcznika uwzględnia w pełni reformy ustrojowe Unii Europejskiej wprowadzone na mocy Traktatu z Lizbony, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku, oraz najnowsze orzecznictwo sądów unijnych.Książka powstała z myślą o specjalnych potrzebach programowych nauczania prawa Unii Europejskiej na kierunkach administracji oraz zarządzania.

Sklep: Booknet.net.pl

Instytucje i prawo Unii Europejskiej - 2841365267

65,00 zł

Instytucje i prawo Unii Europejskiej wolters kluwer

Historia. Archeologia >Historia krajów, narodów i miejsc

Obecne, czwarte wydanie podręcznika ukazuje prawo i instytucje Unii Europejskiej w świetle pięcioletniej już praktyki stosowania Traktatu z Lizbony oraz nowych wyzwań, zwłaszcza gospodarczo-finansowych, które pojawiły się w ostatnich latach. Uwzględnia ono zmiany instytucjonalne wynikające m.in. z przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej, a także z wyborów do Parlamentu Europejskiego i powołania nowej Komisji w 2014 r. Autorzy ze szczególną uwagą traktują problemy związane ze stosowaniem Karty praw podstawowych, jak również z przystąpieniem Unii do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności....

Sklep: Prolibri.pl

Instytucje i prawo Unii Europejskiej - 1217806302

56,13 zł

Instytucje i prawo Unii Europejskiej LexisNexis

/Książki/Nauka/Prawo/

Sklep: Godi.pl

Instytucje I Prawo Unii Europejskiej - 2840295248

53,99 zł

Instytucje I Prawo Unii Europejskiej Wolters Kluwer

Książki>Prawo i administracja>Prawo>Działy prawa>Prawo Unii EuropejskiejKsiążki>Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne>Historia...

0x0057bb8b00000000

Sklep: Gigant.pl

Instytucje i prawo Unii Europejskiej - 1897865412

60,78 zł

Instytucje i prawo Unii Europejskiej lexisnexis

Podręczniki szkolne

Drugie wydanie podręcznika uwzględnia w pełni reformy ustrojowe Unii Europejskiej wprowadzone na mocy Traktatu z Lizbony, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku, oraz najnowsze orzecznictwo sądów unijnych.Książka powstała z myślą o specjalnych potrzebach programowych nauczania prawa Unii Europejskiej na kierunkach administracji oraz zarządzania....

Sklep: Madbooks.pl

Instytucje i prawo Unii Europejskiej - 1897888027

62,71 zł

Instytucje i prawo Unii Europejskiej lexisnexis

Podręczniki szkolne

Obecne, trzecie wydanie podręcznika Instytucje i prawo Unii Europejskiej zostało gruntownie zmienione i zaktualizowane. Wynika to przede wszystkim z rozszerzenia kręgu jego odbiorców. Poprzednie edycje były adresowane głównie do studentów kierunków administracji i zarządzania. Autorzy zauważyli jednak, że do tego opracowania sięgają również studenci wydziałów prawa. Postanowili więc dostosować podręcznik do wymogów nauczania przedmiotu instytucje i prawo Unii Europejskiej na tych wydziałach, nie tracąc z pola widzenia potrzeb kierunków administracji i zarządzania.W tym wydaniu książki zostały zatem rozszerzone części dotyczące prawa Unii Europejskiej, przy czym wyodrębniono części dotyczące systemu ochrony prawnej oraz konstytucyjnych podstaw członkostwa Polski w Unii Europejskiej i stosowania prawa Unii w Polsce. Zmodyfikowano również pozostałe części, m.in. dodano rozdział omawiający ogólnie prawo materialne Unii Europejskiej (tak, aby studenci, poznając ustrój Unii, mieli wyraźny punkt odniesienia: w jakich dziedzinach zasady ustrojowe, procedury i źródła prawa mają zastosowanie i jakie jest ich praktyczne znaczenie). Większą uwagę zwrócono także na ochronę praw podstawowych w Unii.Podręcznik może też stanowić pomoc na innych kierunkach studiów (w tym podyplomowych): ekonomicznych, politologicznych, europeistyki, stosunków międzynarodowych, oraz służyć praktykom zainteresowanym tematyką funkcjonowania Unii Europejskiej....

Sklep: Madbooks.pl

Instytucje i prawo Unii Europejskiej - 912664149

57,14 zł

Instytucje i prawo Unii Europejskiej LexisNexis

Książki/Podręczniki i lektury/Prawo - książki dla praktyków

Sklep: Selkar.pl

Instytucje i prawo Unii Europejskiej - 1635759676

60,00 zł

Instytucje i prawo Unii Europejskiej lexisnexis

Historia. Archeologia>Historia poszczególnych krajów i krain>Historia Europy

Obecne, trzecie wydanie podręcznika Instytucje i prawo Unii Europejskiej zostało gruntownie zmienione i zaktualizowane. Wynika to przede wszystkim z rozszerzenia kręgu jego odbiorców. Poprzednie edycje były adresowane głównie do studentów kierunków administracji i zarządzania. Autorzy zauważyli jednak, że do tego opracowania sięgają również studenci wydziałów prawa. Postanowili więc dostosować podręcznik do wymogów nauczania przedmiotu instytucje i prawo Unii Europejskiej na tych wydziałach, nie tracąc z pola widzenia potrzeb kierunków administracji i zarządzania.W tym wydaniu książki zostały zatem rozszerzone części dotyczące prawa Unii Europejskiej, przy czym wyodrębniono części dotyczące systemu ochrony prawnej oraz konstytucyjnych podstaw członkostwa Polski w Unii Europejskiej i stosowania prawa Unii w Polsce. Zmodyfikowano również pozostałe części, m.in. dodano rozdział omawiający ogólnie prawo materialne Unii Europejskiej (tak, aby studenci, poznając ustrój Unii, mieli wyraźny punkt odniesienia: w jakich dziedzinach zasady ustrojowe, procedury i źródła prawa mają zastosowanie i jakie jest ich praktyczne znaczenie). Większą uwagę zwrócono także na ochronę praw podstawowych w Unii.Podręcznik może też stanowić pomoc na innych kierunkach studiów (w tym podyplomowych): ekonomicznych, politologicznych, europeistyki, stosunków międzynarodowych, oraz służyć praktykom zainteresowanym tematyką funkcjonowania Unii Europejskiej....

Sklep: Bonusmedia

Instytucje i prawo Unii Europejskiej - 2846189674

52,00 zł

Instytucje i prawo Unii Europejskiej

Podręczniki. Ćwiczenia i zadania > Podręczniki akademickie. Skrypty

Obecne, trzecie wydanie podręcznika Instytucje i prawo Unii Europejskiej zostało gruntownie zmienione i zaktualizowane. Wynika to przede wszystkim z rozszerzenia kręgu jego odbiorców. Poprzednie edycje były adresowane głównie do studentów kierunków administracji i zarządzania. Autorzy zauważyli jednak, że do tego opracowania sięgają również studenci wydziałów prawa. Postanowili więc dostosować podręcznik do wymogów nauczania przedmiotu instytucje i prawo Unii Europejskiej na tych wydziałach, nie tracąc z pola widzenia potrzeb kierunków administracji i zarządzania. W tym wydaniu książki zostały zatem rozszerzone części dotyczące prawa Unii Europejskiej, przy czym wyodrębniono części dotyczące systemu ochrony prawnej oraz konstytucyjnych podstaw członkostwa Polski w Unii Europejskiej i stosowania prawa Unii w Polsce. Zmodyfikowano również pozostałe części, m.in. dodano rozdział omawiający ogólnie prawo materialne Unii Europejskiej (tak, aby studenci, poznając ustrój Unii, mieli wyraźny punkt odniesienia: w jakich dziedzinach zasady ustrojowe, procedury i źródła prawa mają zastosowanie i jakie jest ich praktyczne znaczenie). Większą uwagę zwrócono także na ochronę praw podstawowych w Unii. Podręcznik może też stanowić pomoc na innych kierunkach studiów (w tym podyplomowych): ekonomicznych, politologicznych, europeistyki, stosunków międzynarodowych, oraz służyć praktykom zainteresowanym tematyką funkcjonowania Unii Europejskiej.

Sklep: iBook.net.pl

szukaj w Kangoo krainaksiazek instytucje i prawo unii europejskiej 20110268

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

krainaksiazek instytucje i prawo unii europejskiej 20110268

- znaleziono 1 polecany sklep

 

sklep grene.pl

w rejestrze od 2009r.

tel. 801 000 174, Stare Miasto

Sieć sklepów rolniczo-technicznych z częściami do maszyn i ciągników rolniczych, artykułam...

kramp - unbranded - gopart - non original - donaldson - arag - optibel...

opinie:10

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z krainaksiazek pl instytucje i prawo unii europejskiej 20110268

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=-0.863, t2=0, t3=0, t4=1.024, t=-0.863

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2017 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER