krainaksiazek international political environmental folly issue 3 20123093

- znaleziono 1 produkt w 1 sklepie

A Short Introduction to Micro-and Macroeconomics - 2619308261

22,00 zł

A Short Introduction to Micro-and Macroeconomics Uniwersytet Opolski

EKONOMIA

The part about microeconomics focuses on the problem of choice, the working of the market, the theory of the firm, the role of the government in case the market does not a proper job and the problem of reduced competition e.g. in case of monopoly. Much space is devoted to institutions and transaction costs. This topic is relevant for analysing the the working of markets, organisations and other types of systems used for production and trade or for analysing the influence of e.g. laws and regulations on economic activity. This part integrates economics with sociology, political and legal sciences. The part about macroeconomics focuses on issues related to national income and the banking system. What is national income? What causes national income to increase? What is the function of the central bank and the government in the development of the economy? What is the effect of ?printing money?? Does economic growth mean that everyone has a ?better life?? The book may be of interest for students of economics, history, political science, sociology, law, geography, etc. in order to obtain a quick introduction to micro- and macroeconomics in English. Na podręcznik pt. Krótki wstęp do mikro i makroekonomii składają się dwie części. Część dotycząca mikroekonomii koncentruje się na problemie wyboru, mechanizmie działania rynku, teorii przedsiębiorstwa, roli rządu w przypadku, gdy rynek nie funkcjonuje w sposób właściwy, oraz na kwestii ograniczonej konkurencyjności, np. w przypadku monopolu. Sporo miejsca poświęcone zostało instytucjom i kosztom dokonywania transakcji. Temat ten jest istotny dla dokonania analiz sposobu działania rynku, organizacji oraz innych typów systemów wykorzystywanych w produkcji i handlu, lub do analizy wpływu, np. prawa i regulacji prawnych na działalność gospodarczą. Część ta łączy ekonomię z socjologią, naukami politycznymi i prawniczymi. Część odnosząca się do makroekonomii skupia się na sprawach związanych z dochodem i systemem bankowości. Co to jest dochód narodowy? Co wpływa na jego wzrost? Jaką funkcję pełni bank centralny oraz rząd w rozwoju gospodarki? Jaki jest efekt ?drukowania pieniędzy?? Czy wzrost gospodarczy oznacza, że wszystkim ?żyje się lepiej?? Książka jest adresowana do studentów ekonomii, historii, nauk politycznych, socjologii, prawa, geografii, itp. (i nauk pokrewnych?), którzy otrzymują krótkie wprowadzenie do tematyki mikro- i makroekonomii w języku angielskim. Spis treści: Introduction MICROECONOMICS Chapter 1 - What is economics about? 1.1. Introduction 1.2. Economic methodology and tools of economic analysis 1.3. The production possibility curve 1.3.1. Opportunity Costs 1.3.2. How to increase the production possibilities? 1.4. Economic systems 1.5. A deeper analysis of governance structures and decision making 1.5.1. The collapse of real existing socialism 1.5.2. Main elements of the transition 1.6. The inefficiencies of a soft-budget constraint 1.6.1. What is efficiency? 1.6.2. Institutions and efficiency 1.6.3. The economics of shortage 1.6.4. Sowiet-Type Economies 1.6.5. Western economies Chapter 2 - The market mechanism 2.1. The market - supply and demand 2.2. The demand curve and the supply curve 2.3. Maximum prices and shortages 2.4. Shifts of and movements along the demand curve 2.5. Shifts of and movements along the supply curve 2.6. Case study - the effect of a disease on the price of meat 2.7. Price elasticity of demand 2.8. Income elasticity of demand and cross-price elasticity of demand Chapter 3 - The theory of the firm 3.1. Introduction 3.2. Profit maximisation 3.2.1. Profit maximisation by comparing total revenue and total costs 3.2.2. The production decision in the short run 3.2.3. Profit maximisation by comparing marginal revenue and marginal costs 3.3. Economies of stale . 3.4 Economic and accounting profits Chapter 4 - Institutions, transaction costs and economic activity 4.1. Introduction 4.2. What are institutions? 4.3. Incentives 4.4. The institution of property rights 4.5. The notion of transaction costs 4.5.1. Search costs 4.5.2. Negotiation costs 4.5.3. Control costs 4.6. Valuable attributes in the public domain 4.6.1. Maximum prices and the public domain 4.7. An example of changing property rights 4.8. Some examples of changing property rights in Poland and Russia 4.9. Factors that may lower transaction costs 4.9.1. Market competition and law of contract 4.9.2. Social capital Chapter 5 - Market failure and the role of the government 5.1. Introduction 5.2. The role of the government in the mixed economy 5.3. Reasons for market failure 5.4. External effects 5.4.1. What are external effects? 5.4.2. The importance of property rights 5.4.3. Poland's environmental problems 5.4.4. Case study - economic growth, car use and environmental problems Chapter 6 - Imperfect competition 6.1. Introduction 6.2. Perfect competition 6.3. Monopoly 6.3.1. Profit maximisation under monopoly 6.3.2. Is a monopoly good or bad for society? 6.4. Monopolistic competition and oligopoly 6.4.1. Monopolistic competition 6.4.2. Oligopoly 6.4.3. Price discrimination MACROECONOMICS Chapter 7 - National income accounting 7.1. Introduction 7.2. Factors of economic growth 7.3. Gross domestic product 7.3.1 National income 7.3.2 Government expenditure 7.3.3 International trade 7.4. Problems with national income accounting Chapter 8 - Determinants of national income in the short run 8.1. Introduction 8.2. Determinants of national income 8.2.1. Consumption 8.2.2. Determinants of consumption 8.2.3. Investment 8.2.4. Government expenditure and net export 8.2.5. The macroeconomic equilibrium 8.3. The multiplier 8.3.1. How to calculate the multiplier 8.4. Aggregate demand and fiscal policy 8.4.1. Tax and national income 8.4.2. Automatic stabilisers and active fiscal policy 8.4.3. The multiplier and international trade Chapter 9 - Money and banking 9.1. Introduction 9.2. Functions of money 9.3. Banking and the creation of money 9.4. The central bank and the money supply 9.5. Money Demand 9.6. Equilibrium on the money market Chapter 10 - Aggregate demand, aggregate supply and the price level 10.1. Introduction 10.2. Keynesian versus neo-classical economics 10.3. Aggregate demand and aggregate supply 10.4. Supply-side policies Chapter 11 - Economic growth and economic development 11.1. Introduction 11.2. Some figures on economic growth 11.3. Potential and real output 11.4. Factors of economic growth 11.5. Economic development Bibliography List of figures List of tables

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z krainaksiazek pl international political environmental folly issue 3 20123093

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.016, t2=0, t3=0, t4=0.009, t=0.016

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2017 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER