krainaksiazek prawo ustrojowe niemiec 20106462

- znaleziono 101 produktów w 23 sklepach

Prawo ustrojowe Niemiec - 2825884660

41,10 zł

Prawo ustrojowe Niemiec Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ksi±żki

Niniejsze opracowanie jest pierwszym w języku polskim cało¶ciowym i systematycznym wykładem na temat prawa ustrojowego Niemiec. Wyłożeniem tezy, że prawo konstytucyjne jest skodyfikowan± polityk±. Analiza niemieckich do¶wiadczeń ustrojowych jest tutaj zasadna z trzech powodów. Po pierwsze, przyjęło się mówić o Niemczech, że s± ?lokomotyw±? zjednoczenia Europy. Konieczno¶ci± staje się zatem prze¶ledzenie przyjętych w niemieckim konstytucjonalizmie rozwi±zań ustrojowych, które udowodniły w codziennej praktyce politycznej swoj± przydatno¶ć, i słusznie dlatego uchodz± w literaturze przedmiotu za godne na¶ladowania. Po drugie, żaden inny kraj europejski nie wytworzył w stosunkowo krótkim odcinku czasu tak bogatej politycznie kultury federalnej jak wła¶nie Niemcy po 1949. I po trzecie wreszcie, proces wykształcania tego modelu, który nie był i nadal nie jest łatwy, u¶wiadamia, jak ważn± rolę ma w nim do odegrania orzecznictwo konstytucyjne. Rola strażnika ustrojowych reguł gry, jak± spełnia w Niemczech Trybunał Konstytucyjny, uzmysławia bowiem, że funkcjonowanie demokratycznego państwa prawa jest co prawda wypadkow± działania różnych sił politycznych, ale i następstwem ustanowionych w konstytucji wzorców ustrojowego postępowania.

Sklep: Booknet.net.pl

Prawo ustrojowe Niemiec - 2825103096

46,20 zł

Prawo ustrojowe Niemiec wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego

Historia. Archeologia >Historia krajów, narodów i miejsc

Niniejsze opracowanie jest pierwszym w języku polskim cało¶ciowym i systematycznym wykładem na temat prawa ustrojowego Niemiec. Wyłożeniem tezy, że prawo konstytucyjne jest skodyfikowan± polityk±. Analiza niemieckich do¶wiadczeń ustrojowych jest tutaj zasadna z trzech powodów. Po pierwsze, przyjęło się mówić o Niemczech, że s±

Sklep: Prolibri.pl

Prawo ustrojowe Niemiec - 2824178276

39,30 zł

Prawo ustrojowe Niemiec Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Polityka i politologiaNaukaPrawoHistoria ¶wiata

Niniejsze opracowanie jest pierwszym w języku polskim cało¶ciowym i systematycznym wykładem na temat prawa ustrojowego Niemiec. Wyłożeniem tezy, że prawo konstytucyjne jest skodyfikowan± polityk±. Analiza niemieckich do¶wiadczeń ustrojowych jest tutaj zasadna z trzech powodów. Po pierwsze, przyjęło się mówić o Niemczech, że s±

Sklep: NaszaSzkolna.pl

Prawo ustrojowe Niemiec - 2822680470

39,15 zł

Prawo ustrojowe Niemiec Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

/ Ksi±żki naukowe i popularnonaukowe / Politologia, stos. międzynarodowe

Niniejsze opracowanie jest pierwszym w języku polskim cało¶ciowym i systematycznym wykładem na temat prawa ustrojowego Niemiec. Wyłożeniem tezy, że prawo konstytucyjne jest skodyfikowan± polityk±. Analiza niemieckich do¶wiadczeń ustrojowych jest tutaj zasadna z trzech powodów.

Sklep: Wieszcz.pl

Prawo ustrojowe Niemiec - Jan Wiktor Tkaczyński - 2836944512

41,01 zł

Prawo ustrojowe Niemiec - Jan Wiktor Tkaczyński

Ksi±żki & Multimedia > Ksi±żki

Opis - Niniejsze opracowanie jest pierwszym w języku polskim cało¶ciowym i systematycznym wykładem na temat prawa ustrojowego Niemiec. Wyłożeniem tezy, że prawo konstytucyjne jest skodyfikowan± polityk±. Analiza niemieckich do¶wiadczeń ustrojowych jest tutaj zasadna z trzech powodów. Po pierwsze, przyjęło się mówić o Niemczech, że s± 'lokomotyw±' zjednoczenia Europy. Konieczno¶ci± staje się zatem prze¶ledzenie przyjętych w niemieckim konstytucjonalizmie rozwi±zań ustrojowych, które udowodniły w codziennej praktyce politycznej swoj± przydatno¶ć, i słusznie dlatego uchodz± w literaturze przedmiotu za godne na¶ladowania. Po drugie, żaden inny kraj europejski nie wytworzył w stosunkowo krótkim odcinku czasu tak bogatej politycznie kultury federalnej jak wła¶nie Niemcy po 1949. I po trzecie wreszcie, proces wykształcania tego modelu, który nie był i nadal nie jest łatwy, u¶wiadamia, jak ważn± rolę ma w nim do odegrania orzecznictwo konstytucyjne. Rola strażnika ustrojowych reguł gry, jak± spełnia w Niemczech Trybunał Konstytucyjny, uzmysławia bowiem, że funkcjonowanie demokratycznego państwa prawa jest co prawda wypadkow± działania różnych sił politycznych, ale i następstwem ustanowionych w konstytucji wzorców ustrojowego postępowania. Jan Wiktor Tkaczyńskii (1960) absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. W latach 1989-1992 stypendysta bawarskiego Ministerstwa Kultury i Nauki. Doktoryzował się w 1992 roku rozpraw± o geopolityce na przykładzie Niemiec i Polski u profesora Heinza Laufera w Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. Tamże w latach 1993-1994 ukończył studia podyplomowe w zakresie ekonomiki i zarz±dzania przedsiębiorstwem. Od 1994 do 2001 roku pracownik naukowy Instytutu Ekonomii i Administracji Publicznej w Universität der Bundeswehr w Monachium. W roku 2000 habilitował się przed Rad± Wydziału Prawa i Administracji UJ na podstawie rozprawy: Między unitaryzmem a federalizmem. Unia Europejska w ¶wietle do¶wiadczeń ustrojowych Republiki Federalnej Niemiec. W latach 2001-2004 profesor nadzwyczajny w Instytucie Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a od roku 2004 w Instytucie Europeistyki UJ. Tamże od 2012 profesor zwyczajny. Profesor nauk humanistycznych (2008). Autor b±dĽ współautor 22 monografii i opracowań zbiorowych. Jest inicjatorem powołania i przewodnicz±cym pierwszego w Polsce uniwersyteckiego Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ, a także prezesem (trzeci± kadencję) krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (od 2008). Laureat indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za monografię Prawo i polityka ochrony ¶rodowiska naturalnego Unii Europejskiej. Analiza porównawcza Polski i Niemiec (2009). W roku 2012 zaj±ł pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie na stanowisko profesora w Europa-Universität-Viadrina we Frankfurcie. Senator Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 2014). Nazwa - Prawo ustrojowe Niemiec Autor - Jan Wiktor Tkaczyński Oprawa - Twarda Wydawca - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kod ISBN - 9788323339366 Kod EAN - 9788323339366 Rok wydania - 2015 Język - polski Format - 16.0x24.0cm Ilo¶ć stron - 564 Typ podręcznika - Podręcznik Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Prawo ustrojowe Niemiec - 2844690072

36,21 zł

Prawo ustrojowe Niemiec Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Podręczniki akademickie / Prawo

Niniejsze opracowanie jest pierwszym w języku polskim cało¶ciowym i systematycznym wykładem na temat prawa ustrojowego Niemiec. Wyłożeniem tezy, że prawo konstytucyjne jest skodyfikowan± polityk±. Analiza niemieckich do¶wiadczeń ustrojowych jest tutaj zasadna z trzech powodów. Po pierwsze, przyjęło się mówić o Niemczech, że s± lokomotyw± zjednoczenia Europy. Konieczno¶ci± staje się zatem prze¶ledzenie przyjętych w niemieckim konstytucjonalizmie rozwi±zań ustrojowych, które udowodniły w codziennej praktyce politycznej swoj± przydatno¶ć, i słusznie dlatego uchodz± w literaturze przedmiotu za godne na¶ladowania. Po drugie, żaden inny kraj europejski nie wytworzył w stosunkowo krótkim odcinku czasu tak bogatej politycznie kultury federalnej jak wła¶nie Niemcy po 1949. I po trzecie wreszcie, proces wykształcania tego modelu, który nie był i nadal nie jest łatwy, u¶wiadamia, jak ważn± rolę ma w nim do odegrania orzecznictwo konstytucyjne. Rola strażnika ustrojowych reguł gry, jak± spełnia w Niemczech Trybunał Konstytucyjny, uzmysławia bowiem, że funkcjonowanie demokratycznego państwa prawa jest co prawda wypadkow± działania różnych sił politycznych, ale i następstwem ustanowionych w konstytucji wzorców ustrojowego postępowania.

Sklep: Booksnet.pl

Prawo ustrojowe Niemiec - 2843605733

36,87 zł

Prawo ustrojowe Niemiec UNIWERSYTET JAGIELLONSKI

Poradniki, albumy, atlasy, leksykony / Militaria

Niniejsze opracowanie jest pierwszym w języku polskim całościowym i systematycznym wykładem na temat prawa ustrojowego Niemiec. Wyłożeniem tezy, że prawo konstytucyjne jest skodyfikowaną polityką. Analiza niemieckich doświadczeń ustrojowych jest tutaj zasadna z trzech powodów. Po pierwsze, przyjęło się mówić o Niemczech, że są 'lokomotywą' zjednoczenia Europy. Koniecznością staje się zatem prześledzenie przyjętych w niemieckim konstytucjonalizmie rozwiązań ustrojowych, które udowodniły w codziennej praktyce politycznej swoją przydatność, i słusznie dlatego uchodzą w literaturze przedmiotu za godne naśladowania. Po drugie, żaden inny kraj europejski nie wytworzył w stosunkowo krótkim odcinku czasu tak bogatej politycznie kultury federalnej jak właśnie Niemcy po 1949. I po trzecie wreszcie, proces wykształcania tego modelu, który nie był i nadal nie jest łatwy, uświadamia, jak ważną rolę ma w nim do odegrania orzecznictwo konstytucyjne. Rola strażnika ustrojowych reguł gry, jaką spełnia w Niemczech Trybunał Konstytucyjny, uzmysławia bowiem, że funkcjonowanie demokratycznego państwa prawa jest co prawda wypadkową działania różnych sił politycznych, ale i następstwem ustanowionych w konstytucji wzorców ustrojowego postępowania. Jan Wiktor Tkaczyńskii (1960) absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. W latach 1989-1992 stypendysta bawarskiego Ministerstwa Kultury i Nauki. Doktoryzował się w 1992 roku rozprawą o geopolityce na przykładzie Niemiec i Polski u profesora Heinza Laufera w Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. Tamże w latach 1993-1994 ukończył studia podyplomowe w zakresie ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem. Od 1994 do 2001 roku pracownik naukowy Instytutu Ekonomii i Administracji Publicznej w Universität der Bundeswehr w Monachium. W roku 2000 habilitował się przed Radą Wydziału Prawa i Administracji UJ na podstawie rozprawy: Między unitaryzmem a federalizmem. Unia Europejska w świetle doświadczeń ustrojowych Republiki Federalnej Niemiec. W latach 2001-2004 profesor nadzwyczajny w Instytucie Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a od roku 2004 w Instytucie Europeistyki UJ. Tamże od 2012 profesor zwyczajny. Profesor nauk humanistycznych (2008). Autor bądź współautor 22 monografii i opracowań zbiorowych. Jest inicjatorem powołania i przewodniczącym pierwszego w Polsce uniwersyteckiego Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ, a także prezesem (trzecią kadencję) krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (od 2008). Laureat indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za monografię Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej. Analiza porównawcza Polski i Niemiec (2009). W roku 2012 zajął pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie na stanowisko profesora w Europa-Universität-Viadrina we Frankfurcie. Senator Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 2014).

Sklep: Literacka.pl

Kerygmat Miłosiernego czyli daj się pokochać CD Michał Niemiec - Michał Niemiec - 2836912548

27,10 zł

Kerygmat Miłosiernego czyli daj się pokochać CD Michał Niemiec - Michał Niemiec

Ksi±żki & Multimedia > Muzyka

Opis - Kerygmat Miłosiernego, czyli... daj się pokochać! Kerygmat Miłosiernego, czyli daj się pokochać" - to tytuł albumu z muzyk± ewangelizacyjn±, któr± wydał Michał Niemiec, krakowski katecheta i organista zwi±zany z Katolick± Szkoł± Nowej Ewangelizacji ¶w. Filipa. "Cało¶ć albumu przedstawia prawdy kerygmatyczne, zwłaszcza o Bogu, który kocha za darmo, bez żadnych warunków, niezależnie od naszej obecnej kondycji moralnej; o Bogu, który dał swojego Syna, aby¶my my mieli życie, życie prawdziwe" - mówi Michał Niemiec Na album składa się jedena¶cie utworów. Większo¶ć z nich bazuje na tekstach z Pisma ¦więtego, ale jest w¶ród nich także np. modlitwa Małej Arabki do Ducha ¦więtego. Na kr±żku znajduje się również Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana - nowa melodia Michała Niemca otrzymała imprimatur krakowskiej kurii. 1. Nie bój się! (O Bożej Miło¶ci) [4:30] 2. Psalm 51 (Miserere mei Deus) [4:36] 3. Psalm 23 (Jezu, ufam Ci) [2:42] 4. Prolog (J 1) [3:43] 5. Kolęda inaczej [3:39] 6. Psalm 22 (Boże mój...) [8:53] 7. O Kenozie (Iz 53 i Flp 2) [9:14] 8. Adonai [3:38] 9. Modlitwa Małej Arabki [2:50] 10. Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana [8:50] 11. Miłosierna Miło¶ć - Hymn grupy Redemptor na ¦DM Kraków 2016 [5:58] Na płycie znalazł się także utwór "Miłosierna Miło¶ć", który powstał chronologicznie jako pierwszy. Kompozycja brała udział w konkursie na oficjalny hymn ¦wiatowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Finalnie stała się hymnem młodzieży redemptorystowskiej na ¦DM. Nazwa - Kerygmat Miłosiernego czyli daj się pokochać CD Michał Niemiec Autor - Michał Niemiec Wydawca - . Kod ISBN - 2455242000000 Kod EAN - 2455242000000 Podatek VAT - 23%

Sklep: InBook.pl

Model społecznej gospodarki rynkowej a transformacja ustrojowa polskiej gospodarki - 2846132203

29,40 zł

Model społecznej gospodarki rynkowej a transformacja ustrojowa polskiej gospodarki Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiell

Wydawnictwa naukowe i popularno-naukowe

Ksi±żka w założeniu ma być prób± oceny podstaw legislacyjnych społecznej gospodarki rynkowej, budowanej w Polsce od 1990 roku (szczególnie w zwi±zku z zapisem art. 20 i 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku), a zwłaszcza ich skuteczno¶ci, co jest przedmiotem zainteresowania także ekonomicznej analizy prawa, oraz uwzględniaj±c wszelkie proporcje powinna być skromnym nawi±zaniem do międzywojennej tradycji. Warto wobec powyższego rozważyć, przynajmniej w sensie założeń teoretycznych, problematykę ekonomicznej analizy prawa (rozdział I) oraz wpływu, jaki na proces legislacyjny oraz rzeczywisto¶ć prawnogospodarcz± ma odwieczny problem relacji jednostka - państwo zarówno jako regulacje prawne, jak i ich skutki gospodarczo-społeczne, co znajduje swój wyraz w tre¶ci rozdziałów II i III. Rozdział IV, czyli analizę prawnogospodarcz± społecznej gospodarki rynkowej w Republice Federalnej Niemiec przeprowadzono na podstawie kwerendy dokonanej przez Autora w czasie pobytów w Niemczech, a szczególnie dzięki uzyskanemu w latach 1990-1991 stypendium u prof. Ludwiga Bressa, który w latach sze¶ćdziesi±tych był asystentem prof. Paula Hansela na uniwersytecie w Marburgu, jednego z uczniów twórcy ordoliberalizmu niemieckiego prof. Paula Euckena z Fryburga Bryzgowijskiego. (Ze Wstępu)

Sklep: iBook.net.pl

Droga Niemiec do zjednoczenia wewnętrznego - 2843600277

18,64 zł

Droga Niemiec do zjednoczenia wewnętrznego Instytut Zachodni

Prawo / Nauki polityczne

Zbigniew Mazur, Droga Niemiec do zjednoczenia wewnętrznego, Studium Niemcoznawcze nr 94, ISBN 978-83-61736-50-9, streszczenie w j. angielskim, Poznań 2015, 240 ss. Rozpad systemu politycznego NRD połączony z katastrofalną sytuacją gospodarczą otworzył jesienią 1989 r. perspektywę niemieckiej jedności państwowej. Jednak kwestia podziału czy jedności Niemiec, ze względu na duże znaczenie dla układu sił między Wschodem a Zachodem, nie mogła być pozostawiona jedynie obu państwom niemieckim. Autor z wielkim znawstwem przedmiotu ukazuje bankructwo koncepcji enerdowskiego socjalizmu, realizowanego pod kierunkiem partii komunistycznej SED, w obliczu rewolucyjnych zmian systemowych w ZSRR (pierestrojka) i pojawiającej się w ich następstwie presji zmian ustrojowych w państwach socjalistycznych, w szczególności w Polsce. Nie zapobiegły temu wysiłki partyjnych reformatorów, dążących do ocalenia socjalistycznej NRD i sanacji gospodarki. Także społeczeństwo enerdowskie, mimo powszechnej kontroli i inwigilacji, podejmuje próbę wyzwolenia się z rzeczywistości państwa policyjnego. Niepokojom społecznym, które miały doprowadzić do zmian systemowych, towarzyszy wzmożona migracja do RFN. Symboliczne „obalenie muru” stworzyło realną i niepowtarzalną możliwość zjednoczenia obydwu państw niemieckich na drodze ich połączenia za zgodą mocarstw odpowiedzialnych za Niemcy jako całość. O sposobie i tempie połączenia Republiki Federalnej Niemiec i Niemieckiej Republiki Demokratycznej, a więc o zjednoczeniu wewnętrznym, decydowali wyłącznie Niemcy. Jednakże od momentu, gdy stało się jasne, że powstały ku temu warunki, wewnętrzny proces zjednoczeniowy wyznacza RFN. Niniejsza publikacja dopełnia wiedzę o wątpliwościach, sporach i trudnościach decyzyjnych towarzyszących temu procesowi, wynikających z konfrontacji odmiennych koncepcji niemieckiej jedności w obydwu państwach niemieckich

Sklep: Literacka.pl

Pochodne instrumenty kredytowe - Izabela Pruchnicka-Grabias - 2837037748

51,27 zł

Pochodne instrumenty kredytowe - Izabela Pruchnicka-Grabias

Ksi±żki & Multimedia > Ksi±żki

Opis - Ksi±żka, posiadaj±ca istotne walory praktyczne, jest pierwsz± pozycj± polskiej autorki w tak kompleksowy sposób analizuj±c± nie tylko istotę funkcjonowania kredytowych instrumentów pochodnych, ale również modele ich wyceny, doskonalenie których autorka słusznie uznaje za kluczowe dla rozwoju tego rynku. Niew±tpliw± zalet± opracowania jest mnogo¶ć przykładów, przeprowadzaj±cych Czytelnika przez kolejne etapy szacowania warto¶ci omawianych struktur i tworz±cych idealn± bazę dla zrozumienia konstrukcji tych złożonych produktów. Prof. zw. dr hab. Janusz Soboń Publikacja stanowi cenne kompendium wiedzy zarówno dla praktyków rynku finansowego, jak i studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich, jak również dla pracowników nauki zainteresowanych wdrażaniem metod kwantyfikacji ryzyka kredytowego w praktykę. Prof. nadzw. SGH dr hab. Paweł Niedziółka Nazwa - Pochodne instrumenty kredytowe Autor - Izabela Pruchnicka-Grabias Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375563733 Kod EAN - 9788375563733 Wydanie - 1 Rok wydania - 2011 Język - polski Format - 16.5x23.0cm Ilo¶ć stron - 280 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Dziękuję... - ks. Feliks Folejewski SAC - 2836914582

10,65 zł

Dziękuję... - ks. Feliks Folejewski SAC

Ksi±żki & Multimedia > Ksi±żki

Nazwa - Dziękuję... Autor - ks. Feliks Folejewski SAC Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Sióstr Loretanek Kod ISBN - 9788372573681 Kod EAN - 9788372573681 Rok wydania - 2016 Format - 120x180 Ilo¶ć stron - 136 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Najlepsze lata naszego życia - Marek Hłasko - 2838747945

36,06 zł

Najlepsze lata naszego życia - Marek Hłasko

Ksi±żki & Multimedia > Ksi±żki

Opis - Opowiadania zgromadzone w niniejszym tomie powstały w latach 19511956. Należ± więc do juweniliów Marka Hłaski. Na ich podstawie wytyczyć można drogę, jak± przebył pocz±tkuj±cy pisarz: od zafascynowanego socrealizmem szofera po prowokuj±cego władzę autora Pierwszego kroku w chmurach. Utwory stanowi± podróż sentymentaln± do czasów Polski stalinowskiej i jej często zniekształcanego przez literaturę obrazu. Nazwa - Najlepsze lata naszego życia Autor - Marek Hłasko Oprawa - Twarda Wydawca - Iskry Kod ISBN - 9788324404544 Kod EAN - 9788324404544 Rok wydania - 2016 Język - polski Format - 13.0x20.5cm Ilo¶ć stron - 350 Podatek VAT - 5% Premiera - 2016-09-27

Sklep: InBook.pl

Obrus Barbie 180x120cm - 2846485393

9,48 zł

Obrus Barbie 180x120cm

Ksi±żki & Multimedia > Ksi±żki

Nazwa - Obrus Barbie 180x120cm Wydawca - ARPEX Kod ISBN - 5907667245209 Kod EAN - 5907667245209 Podatek VAT - 23%

Sklep: InBook.pl

Rozwój prawa w stosunkach polsko-niemieckich. Rechtsentwicklung im Rahmen der deutsch-polnischen Beziehungen - 2829811164

50,00 zł

Rozwój prawa w stosunkach polsko-niemieckich. Rechtsentwicklung im Rahmen der deutsch-polnischen Beziehungen DEJurePL

Dla tłumaczy

Rechtsentwicklung im Rahmen der deutsch-polnischen Beziehungen. 25 Jahre Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V. Festschrift zum Jubilaum. Rozwój prawa w stosunkach polsko-niemieckich. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników. Księga pami±tkowa z okazji jubileuszu 25-leciaSpis tresci/Inhaltsverzeichnis Helga Oberloskamp, Bonn Vorwort 25 Jahre Werben um Polen Czesc I. Prawo europejskie Teil I. Europarecht  Andrzej Bisztyga, Katowice Hope for Coexistence. European jurisprudence towards Islam Emilia Kuczma, Bialystok Perspektywy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej Czesc II. Prawo administracyjne Teil II. Verwaltungsrecht Andrzej Szmyt, Gdansk W sprawie zmian w ustawie o komornikach sadowych i egzekucji Boguslaw Banaszak, Zielona Góra Zasada dwuinstancyjnosci postepowania administracyjnego w Polsce w swietle uregulowan konstytucyjnych Gerrit Mannssen, Regensburg Das Streikverbot in deutschen Beamtenrecht Lukasz Mikowski, Walbrzych Spezifische Umweltschutzorgane Czesc III Prawo konstytucyjne i zasady ustrojowe Teil III. Verfassungsrecht und Systemregelungen Pasquale Policastro, Szczecin Die Menschenwürde vor dem Hintergrund von Verfassungswerten Rainer Arnold, Regensburg Beweisverbote und Verfassungsrecht Pawel Kuczma, Polkowice Zrzeczenie sie obywatelstwa polskiego Ewa Tuora-Schwierskott, Berlin Korzystanie ze srodków odurzajacych w ramach ochrony praktyk religijnych w swietle ochrony konstytucyjnej wolnosci sumienia i religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej i Republiki Federalnej Niemiec Agnieszka Malicka, Wroclaw Eksperytent medyczny w konstytucyjnym prawie Polski i Niemiec Czesc IV Prawo cywilne Teil IV Zivilrecht Fryderyk Zoll, Osnabrueck Die Abdingbarkeit der Verjährung im polnischen Gewährleistungsrecht Stanislav Pribyl, Praga Die kirchliche Eheschließung mit zivilen Folgen in der Tschechischen Republik RA Dr. Dietmar Buchholz, Hamburg Die Verfahren der Insolvenzordnung als Chance zur Unternehmenssanierung Izabela Wróbel, Zielona Góra Die Unvereinbarkeit des polnischen Arbeitsrechts mit dem EU-Schutz von Arbeitnehmern in befristeten Arbeitsverhältnissen Czesc V Filozoficzne podstawy prawa Teil III  Philosophische Grudlagen des Rechts Piotr Szymaniec, Walbrzych Jan Wincenty Bandtkie a Friedrich Karl von Savigny. Dwa manifesty badan historycznych nad prawem z roku 1814

Sklep: Księgarnia.Poltax.waw.pl

szukaj w Kangoo krainaksiazek prawo ustrojowe niemiec 20106462

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, ŁódĽ, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z krainaksiazek pl prawo ustrojowe niemiec 20106462

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.072, t2=0, t3=0, t4=0.029, t=0.072

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2017 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER