krainaksiazek public speaking public speaking 101 public speaking for beginners public speaking introduction public speaking tips public spe 20092277

- znaleziono 46 produktów w 5 sklepach

Speaking Out: An Introduction to Public Speaking - 2841672120

105,84 zł

Speaking Out: An Introduction to Public Speaking Pioneer Drama Service, Inc

Książki / Literatura obcojęzyczna

A student-friendly guide to public speaking with many games and activities.

Sklep: Libristo.pl

Tips For Public Speaking - 2840151002

82,49 zł

Tips For Public Speaking

Książki Obcojęzyczne>Angielskie>Children

Whether You Are Giving A Speech At An Event, Or Playing A Part In A Play, Tips For Better Public Speaking Will Help You Prepare What You Are Going To Say And Deliver It With The Maximum Impact. Teaching Practical Study Skills And Life Skills, The Student's Toolbox Is A Fantastic Resource For Young People.

Sklep: Gigant.pl

Tips for Public Speaking - 2827016384

81,29 zł

Tips for Public Speaking E & E Publishing

Książki / Literatura obcojęzyczna

Dale Carnegie's TIPS FOR PUBLIC SPEAKING is an updated edition of Carnegie's seminal work, PUBLIC SPEAKING, the four course books in public speaking published by the YMCA in 1920. These course books are unduplicated by later works. Here is the authentic Dale Carnegie, both folksy and erudite, teaching us not only Courage and Self-Confidence, but the secrets of Preparing the Speech; Opening and Closing an Address; giving the Convincing Speech, the Popular Speech, the Humorous Speech, the Decisive Speech, and much more. Carnegie shows that public speaking is the ideal vehicle for people in all walks of life to gain the self-confidence that brings success in all their endeavors. While Carnegie cites public figures well-known in the 1920s, the principles are equally vital and valid today.

Sklep: Libristo.pl

First Steps in Public Speaking: For Beginners, in School or Out - 2841084597

155,22 zł

First Steps in Public Speaking: For Beginners, in School or Out

Książki

Sklep: KrainaKsiazek.pl

First Steps in Public Speaking: For Beginners, in School or Out - 2841148111

155,22 zł

First Steps in Public Speaking: For Beginners, in School or Out

Książki

Sklep: KrainaKsiazek.pl

Public Speaking For Dummies - 2826756482

82,95 zł

Public Speaking For Dummies Hungry Minds Inc,U.S.

Książki / Literatura obcojęzyczna

Tried-and-true tips for dazzling your audience conquer your public speaking jitters and deliver a dynamite speech Anxious about public speaking? Have no fear! Use this friendly guide as your personal arsenal of tools to overcome stage fright and build a rapport with your audience. From researching your topic and preparing the room to crafting a riveting address, these savvy tips will help you deliver a masterful presentation. The dummies way: explanations in plain English; 'get in, get out' information; icons and other navigational aids; tear-out cheat sheet; top ten lists; and, a dash of humor and fun. Discover how to: speak with confidenc; create spectacular visual aids; add power with body language; address international and virtual audiences; and, answer questions the right way.

Sklep: Libristo.pl

The Authority Guide To Presenting And Public Speaking - 2842404626

52,99 zł

The Authority Guide To Presenting And Public Speaking

Książki Obcojęzyczne>Angielskie>Economics, finance, business & management>Business & management>Business communication & presentationKsiąż...

Do You Have To Present, Pitch Or Speak To An Audience As Part Of Your Job? Whether It's Your First Presentation Or You're An Experienced Speaker, This Book Will Give You The Tools, Tips And Confidence To Deliver Engaging, Creative And Effective Presentati

Sklep: Gigant.pl

Public Speaking Basics - 2826886461

152,62 zł

Public Speaking Basics University Press of America

Książki / Literatura obcojęzyczna

This textbook provides concise information, classroom exercises, homework assignments, and speeches to enable college students to master public speaking. There is an emphasis on creating effective thesis sentences, motivational appeals, introductions and conclusions, outlines, and supporting information. The text includes sample speeches for each speaking assignment along with pertinent speech evaluation forms. Chapter topics include speech anxiety, delivery, subject selection and audience analysis, thesis sentences, motivational appeals, organizing and outlining, introduction and conclusion methods, supporting information, presentational aids, effective listening, Standard American English sounds, and creating various informative, persuasive, and special occasion speeches. A sample course syllabus is provided, as well as a test study guide. In this revised edition, some of the chapter exercises have been revamped, some sample speech outlines updated, some of the explanations clarified, and a new special occasion speech has been included.

Sklep: Libristo.pl

Speaker, Leader, Champion: Succeed at Work Through the Power - 2826765104

107,50 zł

Speaker, Leader, Champion: Succeed at Work Through the Power MCGRAW-HILL Professional

Książki / Literatura obcojęzyczna

Public speaking skills guaranteed to wow any audience based on the best of the best of Toastmasters§ Distinguished Toastmaster Jeremey Donovan and World Champion of Public Speaking Ryan Avery reveal the secrets behind the organization s World Champions winning speeches to help anyone become an exceptional public speaker §From the author of the No. 1 Amazon bestseller in public speaking How to Deliver a TED Talk and the youngest World Champion in Public Speaking comes Speaker, Leader, Champion . Donovan and Avery dissect winning speeches to provide tips and techniques that will help business professionals improve their speaking, presentation, and communication skills. Readers learn the same skills used by Toastmasters champions, including David Brooks, Darren LaCroix, and Craig Valentine. The book also includes a section of highly specialized tips and advice for those who aspire to become serious public speaking competitors.§

Sklep: Libristo.pl

10,000 Tips - 2826661166

83,61 zł

10,000 Tips Quercus Publishing

Książki / Literatura obcojęzyczna

What should you do if a bird flies into your house? How do you write the perfect CV? How could you get a flight upgrade? How can you revamp a tired room? From pastry making to public speaking, decluttering to DIY, first aid to picture framing, this is your one-stop guide to finding out everything you'll need to know to improve your house, health, work and free time. Covering both everyday and exotic tasks, including how to spot a genuine antique, choosing a dream vacation destination and negotiating a payrise, 10,000 Tips is the go-to reference book that no one should be without.

Sklep: Libristo.pl

Kodeks karny. Criminal code. Przepisy dwujęzyczne - 2829808267

135,99 zł

Kodeks karny. Criminal code. Przepisy dwujęzyczne Wolters Kluwer Polska

Prawo / prawo karne

Publikacja stanowi pierwsze dogmatyczne tłumaczenie tekstu polskiego Kodeksu karnego z 1997 r. na język angielski. Przygotowując opracowanie, autorzy analizowali ustawodawstwo karne, orzecznictwo i doktrynę prawa karnego systemu common law, systemu amerykańskiego oraz systemu kontynentalnego, aby uwzględnić fundamentalne różnice w rozumieniu pojęć prawa karnego w tych porządkach prawnych. Książka ma niezwykle wygodny układ treści, pozwalający na bezpośrednie porównanie polskiej i angielskiej wersji tekstu ustawy. Dodatkową zaletę opracowania stanowią krótkie definicje wybranych pojęć znajdujących się w Kodeksie. Słowo wstępne dla Czytelników polskojęzycznych Przedstawiamy Czytelnikowi pierwsze na rynku "dogmatyczne" tłumaczenie polskiego Kodeksu karnego z 1997 roku, które jest wynikiem naszych kilkuletnich prac związanych z przygotowywaniem materiałów dydaktycznych dla obcokrajowców odbywających studia w języku angielskim na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzeniem rozbudowanej współpracy międzynarodowej z anglojęzycznymi ośrodkami naukowymi, realizacją szeregu międzynarodowych grantów badawczych oraz udziałem w międzynarodowych zespołach eksperckich zajmujących się przygotowywaniem zmian legislacyjnych w ustawodawstwie karnym takich państw jak np . Chorwacja czy Gruzja. Dlaczego tłumaczenie ma charakter „dogmatyczny"? Aktywność naukowa Katedry Prawa Karnego UJ bardzo szybko uzmysłowiła nam potrzebę dysponowania kompleksowym tłumaczeniem obowiązującego Kodeksu karnego. Było to konieczne zarówno dla ujednolicenia terminologii, którą posługujemy się w codziennych kontaktach i publikacjach anglojęzycznych, jak i dla umożliwienia zapoznania się naszym partnerom z zagranicznych uniwersytetów z aktualnym stanem legislacji w zakresie prawa karnego materialnego w Polsce. Praktyka pokazuje jednak, że przekład polskich konstrukcji normatywnych zawartych w Kodeksie na język angielski może być bardzo nieprecyzyjny i mylący. Nie chodzi tu nawet o szczegóły i subtelności czysto leksykalne, ale o fundamentalne rozbieżności w rozumieniu ogólnych pojęć prawnych. Problematyka czynu, strony podmiotowej, winy, społecznej szkodliwości, kontratypów, czy też form przestępczego współdziałania była rozwijana w oparciu o różne wartości aksjologiczne oraz przy użyciu różnej metodologii w systemie common law, systemie amerykańskim (głównie Stanów Zjednoczonych - na poziomie stanowym i federalnym) oraz systemie kontynentalnym. Tak więc, mimo iż pojęcia znajdujące się w polskim Kodeksie karnym mogą prima facie mieć swoje odpowiedniki w języku angielskim, to jednak nie oznacza to, że dla prawnika na co dzień funkcjonującego w obszarze prawa angielskiego, czy amerykańskiego będą niosły ten sam normatywny sens. Stąd też konieczność sięgnięcia do ustawodawstwa, orzecznictwa i doktryny tych systemów prawnych - bez takiej analizy nie jest możliwe dokładne oddanie istoty danego pojęcia, czy też instytucji. Dlatego też proces tłumaczenia był niezwykle żmudny - odnalezienie leksykalnych odpowiedników polskich pojęć stanowiło jedynie jego wstępną fazę, jako że następnie sprawdzaliśmy, czy takie odpowiedniki faktycznie funkcjonują w ustawodawstwach anglojęzycznych i jakie dogmatyczne znaczenie jest im przydawane . Nierzadko okazywało się jednak, że odnajdywaliśmy pojęcie, które czysto leksykalnie nie odpowiadało terminologii zawartej w polskim Kodeksie, lecz dogmatycznie niosło ze sobą niemalże taką samą treść . Zdarzały się także sytuacje odwrotne - leksykalne odpowiedniki polskich pojęć okazywały się mieć w rzeczywistości zupełnie inną treść merytoryczną . W takiej sytuacji musieliśmy z nich zrezygnować, aby nie wprowadzać anglojęzycznych czytelników w błąd, tzn. aby nie odczytywali oni pojęć znajdujących się w polskim Kodeksie karnym w perspektywie ich znaczenia w rodzimym ustawodawstwie (stąd dla pewnej grupy pojęć zmuszeni byliśmy sztucznie stworzyć odpowiedniki). W czasie prac nad tłumaczeniem okazało się także, że pewne wątpliwości są w perspektywie przekładu wątpliwościami jedynie czysto językowymi - tj . określony zwrot przełożony na język angielski był o wiele bardziej precyzyjny niż jego polski odpowiednik. Tytułem przykładu, w art. 267 § 1 k.k. dla polskich karnistów nie budzi wątpliwości stwierdzenie, że „podłączenie się do sieci telekomunikacyjnej" obejmuje tylko fizyczne podłączenie się do sieci (w taki sposób, w jaki podłącza się wtyczkę). W tej perspektywie posłużenie się angielskim „connect" powodowałoby takie same problemy jak„podłączenie" w języku polskim . Ale użycie słowa „plug" eliminuje wszelkie niejasności i nie wymaga komentarza - słowo to oznacza fizyczne podłączenie się. W taki sposób przełożyliśmy cały Kodeks. Bardzo zależy nam, żeby był on odbierany ze świadomością, że nie jest to czysto leksykalny przekład Kodeksu karnego na język angielski. Został on wykonany w taki sposób, aby był nie tylko jak najbardziej komunikatywny na podstawowej płaszczyźnie językowej, ale by miał też wartość merytoryczną w języku angielskim. Dlatego też z pełną świadomością staraliśmy się dokonać możliwe najwierniejszego i najbardziej precyzyjnego przekładu przepisów, nawet jeśli oznaczało to pewną sztuczność językową czy też niezgrabność przekładu (dlatego, podobnie jak polska ustawa, w tłumaczeniu użyliśmy np rodzaju męskiego dla określenia sprawcy) Z tego powodu musieliśmy także odejść od pewnych utartych już konwencji związanych z przekładem niektórych pojęć (np. błędnego utożsamiania przestępstwa „burglary" z przestępstwem kradzieży z włamaniem). Jeśli chodzi o podstawowe konstrukcje części ogólnej Kodeksu oraz znamiona czynów zabronionych zawartych w części szczególnej Kodeksu, którym w prawie karnym nadaje się swoiste znaczenie, odmienne od rozumienia potocznego lub przyjętego tradycyjnie w innych gałęziach prawa, prezentujemy Czytelnikowi krótki komentarz merytoryczny oparty o orzecznictwo i doktrynę. W warstwie merytoryczno-strukturalnej tłumaczenie poszczególnych przepisów bliższe jest amerykańskiej odmianie języka angielskiego, jako że punktem odniesienia dla naszego tłumaczenia było w głównej mierze bogate ustawodawstwo penalne Stanów Zjednoczonych. Natomiast warstwa czysto leksykalna odpowiada brytyjskiej odmianie języka angielskiego - w ten sposób przekład jest bardziej komunikatywny dla większej liczby osób, jako że zarówno pisownia, jak i słownictwo brytyjskie są o wiele powszechniej znane, niż ich amerykańskie odpowiedniki (czasem w ogóle nieprzypominające słów w ich tradycyjnym brytyjskim wydaniu). Pragniemy podziękować dr. Jakubowi Czernikowi z Katedry Kompara- tystyki Literackiej Wydziału Polonistyki UJ, którego wskazówki oraz wielogodzinne konsultacje językowe były bezcenne. Adam Wojtaszczyk Włodzimierz Wróbel Witold Zontek This publication is a first-ever-released translation of the Polish Criminal Code of 1997 that preserves the Code's actual normative contents. While preparing the publication, the authors have analysed criminal legislation, judicial opinions and academic studies of criminal law in common law, United States' and European legal systems, in order to take into account the fundamental differences in approaching criminal law concepts in these legal systems. The book has an exceptionally convenient structure, allowing parallel comparison of both Polish and English versions of the statute. Additional merit to this publication is provided by the short annotations to the selected concepts that appear in the Code. Preface for English-speaking Readers We present the Reader with a first-ever-released translation of the Polish Criminal Code of 1997, the translation not only lexically transposes the Code in to English but also preserves the Code's actual normative contents, thereby making them communicable to english-speaking lawyers without a risk of being misleading due to linguistic reasons. It is a result of the several years we have spent on preparing teaching materials for the foreign english-speaking students at the Jagiellonian University, international cooperation with the english-speaking academic facilities, completion of several research grants and participation in the international expert think-tanks that have been involved in preparing the amendments to the criminal legislation of such countries as Croatia and Georgia. How does the translation preserve the actual normative contents of the Code? Scientific endeavours of the jU Chair of Criminal Law have very soon brought to our attention the need of having a comprehensive translation of the currently binding Criminal Code. It was necessary both because we needed to adapt a uniform terminology to everyday contacts and our english publications, and because it was the only manner in which our foreign academic associates could get to know the current Polish substantive criminal legislation. In practice, however, translation of the normative contents of the Polish Criminal Code in to english may very often prove very imprecise and misleading . It is not a question of mere lexical details and subtleties, but of fundamental differences in approaching general concepts of criminal law in common law, the United States' and european legal systems . Thus, even though some of the concepts included in the Polish Criminal Code may have their english counterparts, they do not necessarily bear the same normative meaning for english or American lawyers . That is why, we were compelled to refer to english and American criminal legislation, judicial opinions and academic studies; precise translation of Polish normative contents in to english would be impossible without such analysis. The process of translation was exceptionally arduous: finding English lexical counterparts of Polish concepts was only its first stage, and it was followed by our efforts to determine whether such lexical counterparts can actually be found in english-based legislations and what their normative meaning would be. Quite frequently however, we found english concepts which in lexical terms were not the equivalents of their Polish counterparts, but in fact bore the same normative meaning . Sometimes, the opposite was true, i.e . english lexical counterparts of Polish concepts proved to have completely different meaning . In such situations, we chose not to use the english lexical counterparts in translation in order not to mislead english-speaking Readers, as they could be inclined to understand such concepts as substantive equivalents of the concepts found in their own domestic legislation (that is why, we were compelled to create artificial equivalents for some of the discussed concepts) The whole Criminal Code was translated in the above manner. It is very important to understand that this is not a purely lexical translation of the Criminal Code in to english. The translation was designed to be as lexically communicable as possible and to retain its normative meaning in english. That is why, the provisions of the Code were deliberately translated in such a manner that would guarantee the highest precision and accuracy, even if it meant that the translation would seem rather peculiar and clumsy (due to such reasons we chose to, for example, refer to the perpetrator as he as the Polish Code employs the masculine gender in this case). General concepts included in the general part of the Code and the elements of prohibited acts included in the special part of the Code which bear a special meaning in the criminal law, different from their everyday meaning or the meaning they are attributed to in other branches of law, are explained briefly in Annotations. We would like to express our gratitude to Doctor Jakub Czernik from the jU Department of Comparative Literature, Faculty of Polish Studies, who provided us with invaluable suggestions and spent many hours replying to our questions Adam Wojtaszczyk Włodzimierz Wróbel Witold Zontek "This translation of the Polish Criminal Code into English, together with its accompanying encyclopedia, will be an extremely valuable resource for both scholars and practitioners of criminal law worldwide. Much more than a mere translation, the authors have provided a thoughtful, comprehensive, and precise description of Polish criminal law that reveals the theoretical and analytical foundations of that law, and thereby facilitates the best kind of comparative legal study. As the world becomes an ever smaller and more interconnected place, learning from each other becomes increasingly important - even necessary. This project makes a major contribution to that worthy goal." Joseph Hoffmann, Harry Pratter Professor of Law Indiana University Maurer School of Law "Every modern state has its own criminal code and Poland is not an exception. For a non-Polish speaker, though, in order to understand the Polish criminal law, an English translation is essential and necessary. A good translation of the Polish Criminal Code is also an important tool for scholars who are interested in a comparative study. Moreover, it is critical for those practicing law in Poland. Therefore, I am pleased that the English translation of the Polish Criminal Code has been published. I am convinced that readers, either with the common law or civil law background, will find it extremely helpful. The translators proficiently dealt with the differences in concepts and vocabulary between the European and U.S. criminal law. Without doubt, the interested readers will benefi t from the excellent job done by the authors." Rong-geng Li, Associate Professor National Taipei University Department of Law SPIS TREŚCI: Słowo wstępne dla Czytelników polskojęzycznych | str. 9 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny | str. 14 CZĘŚĆ OGÓLNA | str. 16 Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej | str. 16 Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa | str. 22 Rozdział III. Wyłączenie odpowiedzialności karnej | str. 28 Rozdział IV. Kary | str. 32 Rozdział V. Środki karne | str. 36 Rozdział VI. Zasady wymiaru kary i środków karnych | str. 54 Rozdział VII. Powrót do przestępstwa | str. 64 Rozdział VIII. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie | str. 66 Rozdział IX. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych | str. 84 Rozdział X. Środki zabezpieczające | str. 90 Rozdział XI. Przedawnienie | str. 98 Rozdział XII. Zatarcie skazania | str. 100 Rozdział XIII. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą | str. 104 Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych | str. 110 Rozdział XV. Stosunek do ustaw szczególnych | str. 118 CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA | str. 120 Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne | str. 120 Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej | str. 130 Rozdział XVIII. Przestępstwa przeciwko obronności | str. 138 Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu | str. 144 Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu | str. 154 Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji | str. 160 Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku | str. 166 Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności | str. 172 Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania | str. 176 Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności | str. 178 Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece | str. 184 Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej | str. 188 Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową | str. 192 Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego | str. 196 Rozdział XXX. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości | str. 206 Rozdział XXXI. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum | str. 216 Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu | str. 220 Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji | str. 230 Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów | str. 236 Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu | str. 238 Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu | str. 248 Rozdział XXXVII. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi | str. 262 CZĘŚĆ WOJSKOWA | str. 268 Rozdział XXXVIII. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy | str. 268 Rozdział XXXIX. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej | str. 278 Rozdział XL. Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej | str. 282 Rozdział XLI. Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi | str. 286 Rozdział XLII. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym | str. 288 Rozdział XLIII. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby | str. 288 Rozdział XLIV. Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu | str. 290 Omówienie pojęć | str. 295 Bibliografia | str. 313 Skorowidz rzeczowy | str. 316 TABLE OF CONTENST Preface for English-speaking Readers | str. 12 Statute of 6 June 1997 - Criminal Code | str. 15 GENERAL PART | str. 17 Chapter I. Principles of criminal liability | str. 17 Chapter II. Forms of commission of a crime | str. 23 Chapter III. Exclusion of criminal liability | str. 29 Chapter IV. Penalties | str. 33 Chapter V. Penal measures | str. 37 Chapter VI. Principles of imposition of penalties and penal measures | str. 55 Chapter VII. Relapse into crime | str. 65 Chapter VIII. Probative measures | str. 67 Chapter IX. Concurrence of crimes and aggregation of penalties and penal measures | str. 85 Chapter X. Protective measures | str. 91 Chapter XI. Prescription | str. 99 Chapter XII. Expungement of sentence | str. 101 Chapter XIII. Liability for crimes committed abroad | str. 105 Chapter XIV. Explanation of statutory terms | str. 111 Chapter XV. Relation to special statutes | str. 119 SPECIAL PART | str. 121 Chapter XVI. Crimes against peace, humanity and war crimes | str. 121 Chapter XVII. Crimes against the Republic of Poland | str. 131 Chapter XVIII. Crimes against defence capability | str. 139 Chapter XIX. Crimes against life and health | str. 145 Chapter XX. Crimes against public safety | str. 155 Chapter XXI. Crimes against the safety of traffic | str. 161 Chapter XXII. Crimes against the environment | str. 167 Chapter XXIII. Crimes against liberty | str. 173 Chapter XXIV. Crimes against the freedom of conscience and the freedom of religion | str. 177 Chapter XXV. Crimes against sexual freedom and decency | str. 179 Chapter XXVI. Crimes against family and guardianship | str. 185 Chapter XXVII. Crimes against honour and personal inviolability | str. 189 Chapter XXVIII. Crimes against the rights of employees | str. 193 Chapter XXIX. Crimes against the functioning of the state and local government institutions | str. 197 Chapter XXX. Crimes against the administration of justice | str. 207 Chapter XXXI. Crimes against elections and referenda | str. 217 Chapter XXXII. Crimes against public order | str. 221 Chapter XXXIII. Crimes against the protection of information | str. 231 Chapter XXXIV. Crimes against the credibility of documents | str. 237 Chapter XXXV. Crimes against property | str. 239 Chapter XXXVI. Crimes against business transactions | str. 249 Chapter XXXVII. Crimes against money and securities transactions | str. 263 MILITARY PART | str. 269 Chapter XXXVIII. General provisions applying to soldiers | str. 269 Chapter XXXIX. Crimes against the duty to perform military service | str. 279 Chapter XL. Crimes against the rules of military discipline | str. 283 Chapter XLI. Crimes against the rules of treating subordinates | str. 287 Chapter XLII. Crimes against the rules of handling weaponry and armed military equipment | str. 289 Chapter XLIII. Crimes against the rules of performing military service | str. 289 Chapter XLIV. Crimes against military property | str. 291 Annotations | str. 295 Bibliography | str. 313 Index | str. 317

Sklep: Księgarnia.Poltax.waw.pl

101 Secrets Of Highly Effective Speakers - 2839907644

72,49 zł

101 Secrets Of Highly Effective Speakers

Książki Obcojęzyczne>Angielskie>Language>Reference & general>Public speaking guides

Sklep: Gigant.pl

Introduction To English Text-linguistics - 2840399463

99,99 zł

Introduction To English Text-linguistics

Książki Obcojęzyczne>Angielskie>Language>Reference & general>Public speaking guidesKsiążki Obcojęzyczne>Angielskie>Language>lingu...

Sklep: Gigant.pl

Master Presenter - 2842362680

251,49 zł

Master Presenter Wiley

Książki / Literatura obcojęzyczna

For anyone who wants to become a more persuasive and tech-savvy presenter, Master Presenter offers an accessible collection of the best tips, tactics, and hard-won lessons from top presentation skill coaches who write for PresentationXpert newsletter. Designed to be a hands-on resource, the book includes advice drawn from real-world, time-starved businesspeople who create compelling presentations that get results. Now, you too can tap into the power of the little-used, but valuable features of PowerPoint[registered] that can save time or enhance slide design and make your presentation stand out in a crowd. This groundbreaking book also includes practical advice on getting the most from mobile devices to enhance presentations and shows how to apply social media tools like Twitter to aid in delivering compelling messages. You can learn how web conferencing can be used not only to reduce travel costs, but to deliver more effective informational, training or motivational presentations across time zones. In addition to putting the spotlight on the high-tech, Master Presenter contains valuable information on the critical low-tech presentation skills. Contributors show how to best use your voice, hands, and body and what it takes to move your listeners to take action when making a well-prepared pitch. And even if you are inexperienced, you can use the book's techniques to become a great storyteller that will win over audiences and help earn you a reputation as a master presenter. Praise for Master Presenter " Master Presenter arms you with the method and magic to present with poise and power. David Zielinski has assembled the best and brightest mentors to teach greatness in business presenting." (Chip R. Bell, author of Managers as Mentors). " Master Presenter is the most comprehensive collection of useful articles I've ever seen in one place. After reading more than 200 books on public speaking in my lifetime and teaching the subject in eight countries, I can easily recommend this book for beginners and seasoned speakers. Great tips on PowerPoint[registered], for example, with dozens of articles and illustrations on all aspects of speaking by leaders in the field." (Michael Buschmohle, president, Applause Associates). "As a 30-year veteran of presenting and a certified professional facilitator, I found myself reading through this book's articles and still gaining new insights into things I can do to improve my presentations. I was impressed by the perspectives shared by this top-notch team of experts. This is one of the few books I would strongly recommend to my network of customers, who are purchasers of facilitation and engagement tools." (Dr. Scott Simmerman, managing partner, Performance Management Company). "I make presentations for a living and I've been doing it for a long time, but I'm keeping a copy of this book within reach on my desk at all times. I could have used it when I was starting out, but I also have learned enough over the years to recognize how valuable this book will be as an ongoing and wide-ranging resource for telling compelling stories." (Brian McDermott, co-author of Leading Innovation and Time Out for Leaders).

Sklep: Libristo.pl

Presentation Skills - 2826812545

61,38 zł

Presentation Skills CENGAGE Learning Custom Publishing

Książki / Literatura obcojęzyczna

Today's employees are often called upon to make presentations, whether to colleagues in the office or to customers and clients. The ability to speak confidently and persuasively is a valuable, career-enhancing skill for any employee and an asset to any employer. Difficulty with public speaking, whether from fear or insufficient training, can hinder career advancement. But with preparation and practice, you can master the art of making presentations and stand out among your colleagues. In PRESENTATION SKILLS: ONE HOUR WORKSHOPS, you will find tips and techniques for delivering effective, compelling presentations, including how-to guidance on planning and organization. Included exercises will help you practice and perfect your skills. Learn how to excel at public speaking and enhance your career with PRESENTATION SKILLS: ONE HOUR WORKSHOP.

Sklep: Libristo.pl

szukaj w Kangoo krainaksiazek public speaking public speaking 101 public speaking for beginners public speaking introduction public speaking tips public spe 20092277

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z krainaksiazek pl public speaking public speaking 101 public speaking for beginners public speaking introduction public speaking tips public spe 20092277

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.098, t2=0, t3=0, t4=0.03, t=0.098

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2016 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER