krainaksiazek sosyal medya ve reklam facebook ornek ncelemesi 20045320

- znaleziono 1 produkt w 1 sklepie

Sosyal Medya ve Reklam: Facebook Örnek ncelemesi - 2844159918

330,92 z³

Sosyal Medya ve Reklam: Facebook Örnek ncelemesi Türkiye Alim Kitaplar

Ksi±¿ki / Literatura obcojêzyczna

Bu çal smada sosyal medyada yay mlanan reklamlar n üniversite ögrencilerinin sat n alma davran slar ndaki rolünün Facebook Örnegi üzerinden incelenmesi amac ile 498 stanbul Ayd n Üniversitesi ögrencisi ve 282 Kontrol Grubunda yer alan ögrenci ile internet üzerinden yürütülen arast rma çal smas nda haz uyaran n n tüketimde belirleyen oldugu varsay m degerlendirilmistir. Çal sma sonucunda Facebook profillerinin davran slar etkilemekte oldugu ancak detay na bak ld g nda Facebook'ta ne yap ld g n n belirleyen oldugu görülmüstür. Facebook'ta ne kadar zamand r bulunuldugu ya da ne kadar süre harcand g degil; bireyin nas l vakit geçirdiginin önemli oldugunu Facebook'ta sosyal faaliyet gösterenler için görme-olumlu bulma-aksiyona geçme zincirinde yüksek anlaml l k skorlar na sahip olmalar ndan anlas lm st r. Sonuç olarak haz duygusu tek bas na degil daha sosyal ve karmas k iliskiler içinde Facebook'ta reklam görme, reklam olumlu bulma ve aksiyona geçme hareketine yol açmakta oldugu bulgusuna ulas lm st r.

Sklep: Libristo.pl

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, £ód¼, Wroc³aw, Poznañ, Gdañsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub ca³ym serwisie

1. Sklepy z krainaksiazek pl sosyal medya ve reklam facebook ornek ncelemesi 20045320

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.016, t2=0, t3=0, t4=0, t=0.016

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2017 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER