krainaksiazek zamkniecie roku 2015 20051535

- znaleziono 425 produktów w 25 sklepach

Zamknięcie roku oraz instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2015 - 2825117017

119,00 zł

Zamknięcie roku oraz instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2015 infor

Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracja

Opis publikacjiOd właściwego zamknięcia ksiąg zależy prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego. W publikacji wskazano m.in.:jakich rozliczeń należy dokonać na koniec roku (rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji, korekta odpisu na ZFŚS, rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom, rozliczenie jednostki organizacyjnej z właściwym budżetem),jak prawidłowo ewidencjonować koszty i zobowiązania na przełomie roku,jak prawidłowo ewidencjonować rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów,jak prawidłowo ewidencjonować odsetki za zwłokę,jak prawidłowo ewidencjonować odpisy aktualizujące wartość należności, odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,jak ująć zdarzenia po dniu bilansowym i jak skorygować popełnione błędy.W 2015 r. wprowadzono zmiany we wzorze

Sklep: Prolibri.pl

Zamknięcie roku oraz instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2015. - 2838112030

107,10 zł

Zamknięcie roku oraz instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2015. INFOR

Książki / Prawo i administracja

.

Sklep: Kumiko.pl

Zamknięcie roku 2015, otwarcie roku 2016. - 2836106710

105,00 zł

Zamknięcie roku 2015, otwarcie roku 2016. Presscom

Ró?ne

Praktyczny przewodnik dla pracowników działów księgowości jsfp w kompleksowy sposób opisuje proces zamknięcia roku 2015 oraz otwarcia roku 2016 - w oparciu o obowiązujące przepisy. Autorka krok po kroku przeprowadza czytelnika przez proces inwentaryzacji oraz szczegółowo przedstawia sposób ustalenia wyniku finansowego. Zostają omówione również zagadnienia dotyczące rozliczeń na przełomie roku, głównie z tytułu otrzymanych i udzielonych dotacji, zrealizowanych dochodów i niezrealizowanych wydatków. W książce zostały opisane zasady sporządzania jednostkowego i łącznego bilansu jednostek oraz zakładów budżetowych, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz bilansu z wykonania budżetu i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego. Omówiono także zakres odpowiedzialności pracowników jednostek sektora finansów publicznych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podczas czynności związanych z zamknięciem roku. Przewodnik został wzbogacony o przykłady i schematy ewidencji oraz wzory sprawozdań finansowych - ze szczegółową instrukcją ich wypełnienia. Do opracowania dołączone zostały również pisma Ministerstwa Finansów, GKO i RIO, których znajomość przyda się podczas zamykania i otwierania roku.

Sklep: Ikep.pl

Zamknięcie roku oraz instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2015 - 2857762970

105,90 zł

Zamknięcie roku oraz instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2015 INFOR

Komentarze i opracowania prawneAdministracja. Samorząd terytorialnyRachunkowość. KsięgowośćFinanse publiczne

Opis publikacjiOd właściwego zamknięcia ksiąg zależy prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego. W publikacji wskazano m.in.:jakich rozliczeń należy dokonać na koniec roku (rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji, korekta odpisu na ZFŚS, rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom, rozliczenie jednostki organizacyjnej z właściwym budżetem),jak prawidłowo ewidencjonować koszty i zobowiązania na przełomie roku,jak prawidłowo ewidencjonować rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów,jak prawidłowo ewidencjonować odsetki za zwłokę,jak prawidłowo ewidencjonować odpisy aktualizujące wartość należności, odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,jak ująć zdarzenia po dniu bilansowym i jak skorygować popełnione błędy.W 2015 r. wprowadzono zmiany we wzorze ?Rachunku zysków i strat? i czy zmiany te obowiązują już przy sprawozdaniu za 2015 r.? W publikacji znajduje się szczegółowy instruktaż wypełniania wszystkich części sprawozdania finansowego:bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (dołączono specyfikację do sald kont bilansowych),rachunku zysków i strat,zestawienia zmian w funduszu oraz bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.Po kolei opisano każdą pozycję całego sprawozdania finansowego ? wskazano powiązanie poszczególnych pozycji z kontami księgowymi i paragrafami klasyfikacji budżetowej, podano wskazówki sporządzania informacji uzupełniających. Zaprezentowano przykłady wykazów wzajemnych rozliczeń, podlegających wyłączeniu w poszczególnych częściach (elementach) łącznego sprawozdania finansowego. Ponadto wskazano, w jaki sposób należy sprawdzić spójność sprawozdania finansowego z poszczególnymi jego elementami, ze sprawozdaniami budżetowymi oraz ze sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych.

Sklep: Booknet.net.pl

Zamknięcie roku 2015 w księgach instytucji kultury. Praktyczna instrukcja. - 2841657285

61,00 zł

Zamknięcie roku 2015 w księgach instytucji kultury. Praktyczna instrukcja. Oficyna Prawa Polskiego Wydawnictwo wiedza i...

Ró?ne

Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu wykonanie wszystkich prac związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych w celu sporządzenia sprawozdania finansowego - począwszy od prawidłowego sporządzenia inwentaryzacji na koniec roku, a skończywszy na zmianach w VAT, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Instrukcja wskaże także, na które pozycje należy zwrócić uwagę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz ustalenia prawidłowego wyniku finansowego instytucji kultury. Podpowiemy także, jak długo należy przetrzymywać sprawozdania finansowe, co zrobić z błędami z lat ubiegłych oraz jak kształtuje się odpowiedzialność kierownika instytucji kultury dotycząca nieprawidłowości związanych ze złożeniem sprawozdania. W książce znajdą Państwo wzory kilkudziesięciu formularzy związanych z rozliczeniami księgowymi.

Sklep: Ikep.pl

Zamknięcie roku 2015 - 2846319489

41,70 zł

Zamknięcie roku 2015 Infor Biznes

PrawoEkonomia / Marketing

Praktyczny poradnik dla każdej księgowej. Opracowanie oparte na przykładach i wyjaśnieniach eksperta, m.in. jak stosować zmienione przepisy ustawy o rachunkowości

Sklep: NaszaSzkolna.pl

Zamknięcie roku 2015 - 2825130206

49,00 zł

Zamknięcie roku 2015 infor biznes

Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracja

Praktyczny poradnik dla każdej księgowej. Opracowanie oparte na przykładach i wyjaśnieniach eksperta, m.in. jak stosować zmienione przepisy ustawy o rachunkowości

Sklep: Prolibri.pl

Zamknięcie roku 2015 w księgach instytucji kultury - 2850395390

58,10 zł

Zamknięcie roku 2015 w księgach instytucji kultury Oficyna Prawa Polskiego

PrawoEkonomia / Marketing

Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu wykonanie wszystkich prac związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych w celu sporządzenia sprawozdania finansowego - począwszy od prawidłowego sporządzenia inwentaryzacji na koniec roku, a skończywszy na zmianach w VAT, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Instrukcja wskaże także, na które pozycje należy zwrócić uwagę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz ustalenia prawidłowego wyniku finansowego instytucji kultury. Podpowiemy także, jak długo należy przetrzymywać sprawozdania finansowe, co zrobić z błędami z lat ubiegłych oraz jak kształtuje się odpowiedzialność kierownika instytucji kultury dotycząca nieprawidłowości związanych ze złożeniem sprawozdania. W książce znajdą Państwo wzory kilkudziesięciu formularzy związanych z rozliczeniami księgowymi.

Sklep: NaszaSzkolna.pl

Sprawozdania i podatki w samorządowych zakładach budżetowych. Zamknięcie roku 2015 - 2857761424

132,60 zł

Sprawozdania i podatki w samorządowych zakładach budżetowych. Zamknięcie roku 2015 C.H. BECK

Administracja. Samorząd terytorialnyFinanse publicznePrawo podatkoweKomentarze i opracowania prawneRachunkowość. Księgowość

Samorządowe zakłady budżetowe sporządzają sprawozdania finansowe, sprawozdania budżetowe, sprawozdania z zakresu operacji finansowych, sprawozdania z wydatków strukturalnych. Poniżej podajemy terminy sporządzania tych sprawozdań: 15 stycznia 2016 r. ? zakończenie inwentaryzacji drogą z spisu natury, i potwierdzenia sald 1 lutego 2016 r. upływa termin przekazania przez samorządowe zakłady budżetowe do zarządu JST kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z oraz Rb-N za IV kwartał oraz rocznego Rb-UZ, 25 marca 2016 sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej, co wynika z art. 25 ust. 5 pkt 2) ustawy o rachunkowościDo 31 marca 2016 r. należy sporządzić: sprawozdania finansowe za 2015 r. W tym celu z końcem roku należy zamknąć księgi rachunkowe, a ta czynność powinna być poprzedzona inwentaryzacją (w tym w przypadku ujawnienia różnic inwentaryzacyjnych - wyjaśnienie i rozliczeniem różnic inwentaryzacyjnych w księgach 2015 r.) roczne sprawozdania z wydatków strukturalnych Rb-WSaW dniu 23 września 2015 r. weszła w życie ustawa z 23.7.2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333). Do zmian, które dotyczą samorządowych zakładów budżetowych należy zaliczyć: transakcje zysków i strat nadzwyczajnych zostały usunięte dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (przepis obowiązuje do sprawozdań składanych za okres 1.1.2016?31.12.2016 r.), do art. 4 dodano ust. 1a i 1b, przez co uściślono stosowanie zasady rzetelnego obrazu oraz zasadę istotności.Ponadto w dniu 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1954).

Sklep: Booknet.net.pl

Zamknięcie Roku 2015 - 2840854614

42,99 zł

Zamknięcie Roku 2015 INFOR

Książki>Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne>Ekonomia i Biznes>Finanse>Rachunkowość. KsięgowośćKsiążki>Nauki społeczne, humanist...

0x006497d800000000

Sklep: Gigant.pl

Zamknięcie Roku 2015 - 2840383327

38,99 zł

Zamknięcie Roku 2015 Infor Biznes

Książki>Poradniki>Wydawnictwa prawnicze>Komentarze i opracowania prawneKsiążki>Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne>Ekonomia i B...

0x00783d5700000000

Sklep: Gigant.pl

Zamknięcie roku 2015 - 2840755470

53,00 zł

Zamknięcie roku 2015 infor

Czasopisma

ZAMKNIĘCIE ROKU 2015 Zamknięcie ksiąg rachunkowych

Sklep: Prolibri.pl

Zamknięcie roku 2015 - 2840759532

45,10 zł

Zamknięcie roku 2015 INFOR

KsiążkiPrawoEkonomia / Marketing

ZAMKNIĘCIE ROKU 2015 Zamknięcie ksiąg rachunkowych

Sklep: NaszaSzkolna.pl

Zamknięcie roku 2015 - 2840721169

44,92 zł

Zamknięcie roku 2015 Infor

/ Książki naukowe i popularnonaukowe / Prawo, administracja

ZAMKNIĘCIE ROKU 2015 Zamknięcie ksiąg rachunkowych

Sklep: Wieszcz.pl

Zamknięcie roku 2015 - 2822584278

41,53 zł

Zamknięcie roku 2015 Infor Biznes

/ Książki naukowe i popularnonaukowe / Prawo, administracja

Praktyczny poradnik dla każdej księgowej. Opracowanie oparte na przykładach i wyjaśnieniach eksperta, m.in. jak stosować zmienione przepisy ustawy o rachunkowości

Sklep: Wieszcz.pl

szukaj w Kangoo krainaksiazek zamkniecie roku 2015 20051535

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z krainaksiazek pl zamkniecie roku 2015 20051535

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.086, t2=0, t3=0, t4=0.026, t=0.087

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2017 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER