ksiegarnia elpat com ania na uniwersytecie 35054

- znaleziono 15 produktˇw w 4 sklepach

Pochodne instrumenty kredytowe - Izabela Pruchnicka-Grabias - 2848491204

51,27 z│

Pochodne instrumenty kredytowe - Izabela Pruchnicka-Grabias

Ksi▒┐ki & Multimedia > Ksi▒┐ki

Opis - Ksi▒┐ka, posiadaj▒ca istotne walory praktyczne, jest pierwsz▒ pozycj▒ polskiej autorki w tak kompleksowy sposˇb analizuj▒c▒ nie tylko istotŕ funkcjonowania kredytowych instrumentˇw pochodnych, ale rˇwnie┐ modele ich wyceny, doskonalenie ktˇrych autorka s│usznie uznaje za kluczowe dla rozwoju tego rynku. Niew▒tpliw▒ zalet▒ opracowania jest mnogoŠ przyk│adˇw, przeprowadzaj▒cych Czytelnika przez kolejne etapy szacowania wartoÂci omawianych struktur i tworz▒cych idealn▒ bazŕ dla zrozumienia konstrukcji tych z│o┐onych produktˇw. Prof. zw. dr hab. Janusz Sobo˝ Publikacja stanowi cenne kompendium wiedzy zarˇwno dla praktykˇw rynku finansowego, jak i studentˇw oraz s│uchaczy studiˇw podyplomowych i doktoranckich, jak rˇwnie┐ dla pracownikˇw nauki zainteresowanych wdra┐aniem metod kwantyfikacji ryzyka kredytowego w praktykŕ. Prof. nadzw. SGH dr hab. Pawe│ Niedziˇ│ka Nazwa - Pochodne instrumenty kredytowe Autor - Izabela Pruchnicka-Grabias Oprawa - Miŕkka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375563733 Kod EAN - 9788375563733 Wydanie - 1 Rok wydania - 2011 Jŕzyk - polski Format - 16.5x23.0cm IloŠ stron - 280 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Mˇdl siŕ i zwyciŕ┐aj - Ks. Krystian Wilczy˝ski - 2847771163

3,63 z│

Mˇdl siŕ i zwyciŕ┐aj - Ks. Krystian Wilczy˝ski

Ksi▒┐ki & Multimedia > Ksi▒┐ki

Nazwa - Mˇdl siŕ i zwyciŕ┐aj Autor - Ks. Krystian Wilczy˝ski Oprawa - Miŕkka Wydawca - Emmanuel Kod ISBN - 9788363757625 Kod EAN - 9788363757625 Rok wydania - 2014 Format - 105x145 IloŠ stron - 31 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Ruby on Rails. Tworzenie aplikacji WWW - John Elder - 2836937696

24,28 z│

Ruby on Rails. Tworzenie aplikacji WWW - John Elder

Ksi▒┐ki & Multimedia > Ksi▒┐ki

Opis - Ruby on Rails jest otwart▒ platform▒ programistyczn▒ umo┐liwiaj▒c▒ pisanie stron WWW prosto, wydajnie i... bardzo przyjemnie. Ruby on Rails wykorzystuje architekturŕ MVC (model - widok - kontroler), co skraca okres ┐mudnego kodowania. Dziŕki temu programista mo┐e skupiŠ siŕ na pracy twˇrczej. Narzŕdzie to wykorzystuje siŕ na potrzeby takich serwisˇw jak Groupon , Indiegogo , Airbnb , Yammer , SoundCloud , Scribd , Shopify , Hulu i wielu innych. Kr▒┐▒ opinie, ┐e praca z Ruby on Rails jest pasmem frustracji - nic bardziej mylnego! Z t▒ ksi▒┐k▒ sprawnie przygotujesz sobie wygodne Ârodowisko do pracy, niezale┐nie od tego, z jakiego systemu operacyjnego korzystasz na co dzie˝. Dowiesz siŕ, jak projektowaŠ i tworzyŠ rozbudowane serwisy internetowe, a Twoja nauka polegaŠ bŕdzie na tworzeniu rzeczywistej, dzia│aj▒cej aplikacji! Nawet jeÂli dopiero piszesz pierwsze linie kodu, wkrˇtce zaczniesz tworzyŠ rozbudowane projekty. Autor przystŕpnie i interesuj▒co wyjaÂnia wszystkie kwestie, ktˇre trzeba znaŠ, aby tworzyŠ nowoczesne aplikacje - od tych najbardziej podstawowych a┐ po oparte na zaawansowanych ideach, takich jak korzystanie z gemˇw czy modelu MVC . W ksi▒┐ce tej autor przedstawi│ miŕdzy innymi nastŕpuj▒ce zagadnienia: przygotowanie i uruchomienie Ârodowiska pracy oraz kontrola wersji aplikacji (systemy GitHub i Bitbucket) korzystanie z komponentˇw Bootstrap obs│uga baz danych za pomoc▒ platformy Rails uwierzytelnianie u┐ytkownikˇw i ich obs│uga wykorzystanie gemu paperclip do │adowania obrazˇw stylizacja i upiŕkszanie witryny za pomoc▒ jQuery i pinˇw Ruby on Rails - prosty, wydajny, ciekawy! John Elder mieszka w Chicago. Ten programista weteran ze znanego serwisu Codemy.com zajmuje siŕ programowaniem od siˇdmego roku ┐ycia. Zbudowa│ jedn▒ z pierwszych internetowych sieci reklamowych. Rozwija│ program Submission-Spider - jedno z pierwszych narzŕdzi do optymalizacji wyszukiwarek internetowych, znane milionom u┐ytkownikˇw w dwudziestu kilku krajach. Dzisiaj Elder jest uznanym autorytetem w dziedzinie aplikacji internetowych i programowania, jest te┐ znawc▒ tematyki atakˇw sieciowych i reklam w internecie. Ma przy tym cenn▒ umiejŕtnoŠ przekazywania wiedzy w sposˇb przystŕpny, interesuj▒cy i zrozumia│y. Nazwa - Ruby on Rails. Tworzenie aplikacji WWW Oryginalny tytu│ - Learn Ruby On Rails For Web Development: Learn Rails The Fast And Easy Way! Autor - John Elder Oprawa - Miŕkka Wydawca - Helion Kod ISBN - 9788328318434 Kod EAN - 9788328318434 Wydanie - 1 Rok wydania - 2016 Jŕzyk - PL T│umacz - Andrzej Watrak Format - 168x237 IloŠ stron - 160 Podatek VAT - 5% Premiera - 2016-02-12

Sklep: InBook.pl

Jŕzyk angielski zawodowy w bran┐y fryzjersko-kosmetycznej Šwiczenia - Samulczyk-Wolska Magdalena, Dul Anna, Rochowski Piotr - 2836996376

35,02 z│

Jŕzyk angielski zawodowy w bran┐y fryzjersko-kosmetycznej Šwiczenia - Samulczyk-Wolska Magdalena, Dul Anna, Rochowski Piotr

Ksi▒┐ki & Multimedia > Ksi▒┐ki

Opis - Zeszyt Šwicze˝ do nauki jŕzyka angielskiego zawodowego w bran┐y fryzjersko-kosmetycznej obejmuje nastŕpuj▒ce treÂci: klasyfikacja zawodˇw, gabinet fryzjersko-kosmetyczny i jego wyposa┐enie, czynnoÂci i zabiegi fryzjerskie, czynnoÂci i zabiegi kosmetyczne, rodzaje w│osˇw, rodzaje skˇry, sprzŕt i urz▒dzenia, preparaty fryzjersko-kosmetyczne, marketing i reklama zak│adu, cennik, przepisy BHP oraz zatrudnienie (umowa o pracŕ, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy). Nazwa - Jŕzyk angielski zawodowy w bran┐y fryzjersko-kosmetycznej Šwiczenia Autor - Samulczyk-Wolska Magdalena, Dul Anna, Rochowski Piotr Oprawa - Miŕkka Wydawca - WSiP Kod ISBN - 9788302133466 Kod EAN - 9788302133466 Wydanie - 1 Rok wydania - 2013 Jŕzyk - polski, angielski Format - 17.0x24.5cm IloŠ stron - 168 Szko│a - Zasadnicza szko│a zawodowa Typ podrŕcznika - Podrŕcznik Przedmiot - Przedmioty zawodowe Podatek VAT - 5% Premiera - 2013-09-19

Sklep: InBook.pl

Milutkie krˇliczki - 2847773620

7,28 z│

Milutkie krˇliczki

Ksi▒┐ki & Multimedia > Ksi▒┐ki

Opis - Ksi▒┐eczki z tej serii pe│ne s▒ kolorowych i radosnych fotografii, a nazwy na zdjŕciach s▒ │atwe do odczytania - dzieci bardzo szybko naucz▒ siŕ z nich nazw zwierz▒t. Ponad 100 │atwych do odklejania i ponownego przyklejania naklejek sprawi dzieciom wiele radoÂci. Ksi▒┐ki zawieraj▒ wielk▒ kartŕ s│u┐▒c▒ jako galeria naklejek z fotografiami zwierz▒t. Dodatkowo plakat +2 strony naklejek ze zdjŕciami zwierz▒t + galeria fotografii Nazwa - Milutkie krˇliczki Oprawa - Miŕkka Wydawca - Welpol Adventure Kod ISBN - 9788378701194 Kod EAN - 9788378701194 Rok wydania - 2015 Jŕzyk - polski Format - 21.6x28.0cm IloŠ stron - 12 Podatek VAT - 5% Premiera - 2014-03-31

Sklep: InBook.pl

Ceha Joint - START - 2836982101

11,61 z│

Ceha Joint - START

Ksi▒┐ki & Multimedia > Muzyka

Opis - Ceha Joint to raper z Warszawy, ktˇry przygodŕ z mikrofonem rozpocz▒│ w 1999 roku. Wspˇ│twˇrca undergroundowych sk│adˇw: CHZT, Nowy Styl Podziemia, TCHNS oraz funkowej grupy Brand New Bang. Reprezentant ulicznego nurtu, ktˇry nie boi siŕ eksperymentˇw z reggae czy drum 'n' bassem. Na legalnym debiucie rapera us│yszymy znakomitych goÂci. Swoje zwrotki po│o┐yli m.in. Lilu, Sidney Polak, Gigante (Savage Rehab UK), Wo│ominiacy, Bosski Roman, Rap Talizman, Suja THS, Razet, Tyson Knight, Junior WSM oraz BRZ. Na albumie nie zabraknie tak┐e wokalistˇw - Ania Iwanek z Rubber dots, Janek "Jahlove" Pŕczak z T.Love oraz Ida Cupas zadbali o Âpiewane refreny. Muzykŕ wyprodukowali pierwszoligowi producenci, m.in.: Piero, Ollo Mothaship, Donde, úukasz Borowiecki, Feru i australijski duet PCD. Nie zabraknie tak┐e bitˇw od m│odych undergroundowych graczy - swoje trzy grosze do│o┐yli Islim oraz KofsonZSMU. Za skrecze i cuty odpowiadaj▒ DJ Danek oraz DJ Gruzin. Miks wykona│ úukasz Borowiecki, a mastering to dzie│o Leszka Kami˝skiego. Sidney Polak z Ch│opcy w brzmieniu odpowiada za nagranie oraz produkcjŕ ca│oÂci materia│u. Nazwa - START Autor - Ceha Joint Wydawca - Universal Music Kod EAN - 0602537863594 Rok wydania - 2015 NoÂnik - P│yta CD IloŠ elementˇw - 1 Podatek VAT - 23% Premiera - 2015-02-06

Sklep: InBook.pl

English Repetytorium tematyczno-leksykalne cz.2 + MP3 - Ma│gorzata CieÂlak - 2836991094

21,03 z│

English Repetytorium tematyczno-leksykalne cz.2 + MP3 - Ma│gorzata CieÂlak

Ksi▒┐ki & Multimedia > Ksi▒┐ki

Opis - Bloki tematyczne: About school,Young people today, Human nature,Facts and opinions about Britain,America and its people, Famous British and American cities, Literature,The world of music,Science, Travel, Social problems, Politics, Additional topics, Ăwiczenia na rozumienie tekstu s│uchanego Nazwa - English Repetytorium tematyczno-leksykalne cz.2 + MP3 Autor - Ma│gorzata CieÂlak Oprawa - Miŕkka Wydawca - Wagros Kod ISBN - 9788363685430 Kod EAN - 9788363685430 Rok wydania - 2013 Jŕzyk - angielski, polski Format - 16.5x23.5cm IloŠ stron - 128 Podatek VAT - 5% Premiera - 2013-12-06

Sklep: InBook.pl

Podstawy hotelarstwa i us│ugi dodatkowe Podrŕcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa - Drogo˝ Witold, Granecka-Wrzosek Bo┐ena - 2836998228

52,36 z│

Podstawy hotelarstwa i us│ugi dodatkowe Podrŕcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa - Drogo˝ Witold, Granecka-Wrzosek Bo┐ena

Ksi▒┐ki & Multimedia > Ksi▒┐ki

Opis - Podrŕcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa realizuj▒cy treÂci z zakresu czŕÂci 3 kwalifikacji T.12 (Organizacja us│ug dodatkowych w obiekcie Âwiadcz▒cym us│ugi hotelarskie). Prezentuje wiedzŕ i uczy umiejŕtnoÂci przyjmowania i realizacji zamˇwie˝ us│ug dodatkowych, ich organizowania, sporz▒dzania odpowiedniej dokumentacji, rozrˇ┐niania kategorii i form turystyki oraz klasyfikowania obiektˇw hotelarskich. Wiedza teoretyczna jest wsparta licznymi przyk│adami, dokumentami, Šwiczeniami i ilustracjami wskazuj▒cymi sposoby praktycznego jej zastosowania. Nazwa - Podstawy hotelarstwa i us│ugi dodatkowe Podrŕcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa Autor - Drogo˝ Witold, Granecka-Wrzosek Bo┐ena Oprawa - Miŕkka Wydawca - WSiP Numer dopuszczenia - 29/2013 Kod ISBN - 9788302136320 Kod EAN - 9788302136320 Wydanie - 1 Rok wydania - 2013 Jŕzyk - polski Format - 17.0x24.0cm IloŠ stron - 304 Szko│a - Zasadnicza szko│a zawodowa Typ podrŕcznika - Podrŕcznik Przedmiot - Przedmioty zawodowe Podatek VAT - 5% Premiera - 2013-08-19

Sklep: InBook.pl

10 zł, Bronisław Piłsudski (1866-1918) - 2848444454

49,00 z│

10 zł, Bronisław Piłsudski (1866-1918)

Monety / Monety srebrne 1995-2017 / 2008

Kategoria: numizmatyka / monety srebrneá Rewers monety: Stylizowany wizerunek popiersia Bronis┼éawa Pi┼ésudskiego. Z lewej strony stylizowany fragment ornamentu z ubioru ajnoskiego. Z prawej strony pionowo napis: BRONIS┼üAW/PI┼üSUDSKI oraz poziomo napis: 1866-/-1918. Pod nim stylizowany wizerunek sosny.á Awers monety: Z lewej strony wizerunek or┼éa ustalony dla god┼éa Rzeczypospolitej Polskiej. W ┼Ťrodku, na tle stylizowanych wizerunkˇw gˇr, wizerunki: m─Ö┼╝czyzny i kobiety trzymaj─ůcej na r─Ökach dziecko, w ubiorach ajnoskich. Z prawej strony pionowo stylizowany fragment ornamentu z ubioru ajnoskiego. Poni┼╝ej postaci, na ┼Ťrodku napis: 10 Z┼ü, z prawej strony oznaczenie roku emisji: 2008, z lewej strony stylizowany fragment ornamentu z ubioru ajnoskiego. U gˇry i z prawej strony pˇ┼ékolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lew─ů ┼éap─ů or┼éa znak mennicy: M/W.á Projektant monety: Roussanka Nowakowskaá Urodzony w 1866 roku Bronis┼éaw Pi┼ésudski by┼é, a w┼éa┼Ťciwie nadal jest w polskiej nauce postaci─ů zapomnian─ů. Fakt ten dziwi tym bardziej, ┼╝e Bronis┼éaw Pi┼ésudski zajmuje szczegˇlne miejsce w historii polskich bada┼ä etnograficznych nad tubylczymi ludami Sachalinu, Pomorza Amurskiego i wyspy Hokkaido. Ponadto niezwyk┼ée by┼éy tak┼╝e koleje losu, ktˇre zawiod┼éy badacza na tereny Syberii, gdzie dokonywa┼é swoich obserwacji. Wszystko, mo┼╝na tak powiedzie─ç, zacz─Ö┼éo si─Ö od zes┼éania.á W 1881 roku Bronis┼éaw Pi┼ésudski, b─Öd─ůc w tym czasie studentem uniwersytetu w Sankt Petersburgu, zosta┼é jednocze┼Ťnie zamieszany w przygotowania do zamachu na ┼╝ycie cara Aleksandra III. S┼éu┼╝by rosyjskie udaremni┼éy wykry┼éy spisek i w por─Ö powstrzyma┼éy niedosz┼éych zamachowcˇw. Pi─Öciu z nich zosta┼éo straconych. Mimo stara┼ä ze strony jego ojca, Bronis┼éawa Pi┼ésudskiego rˇwnie┼╝ os─ůdzono i skazano. Mia┼é spotka─ç los innych zamachowcˇw, ale ostatecznie zmieniono mu kar─Ö ┼Ťmierci na 15 lat zes┼éania na wyspie Sachalin, dok─ůd Pi┼ésudski dotar┼é w sierpniu 1887 roku. Czeka┼éa go tam kator┼╝nicza praca przy wyr─Öbie drzew. Na szcz─Ö┼Ťcie z czasem rygory zes┼éania uleg┼éy z┼éagodzeniu. Po tym, gdy to nast─ůpi┼éo Pi┼ésudski pracowa┼é w wi─Öziennej kancelarii, zosta┼é tak┼╝e nauczycielem dzieci pracownikˇw wi─Özienia. Ponadto prowadzi┼é obserwacje, budowa┼é stacje meteorologiczne, zak┼éada┼é szko┼éy i zajmowa┼é si─Ö sytuacj─ů prawn─ů tubylcˇw.á Mimo tego ┼╝e, ciesz─ůcy si─Ö z┼é─ů s┼éaw─ů Sachalin i trudy zes┼éa┼äczego ┼╝ycia dawa┼éy si─Ö Pi┼ésudskiemu we znaki, to polski badacz si─Ö nie za┼éama┼é. Wr─Öcz przeciwnie, stara┼é si─Ö on pomaga─ç innym skaza┼äcom, ktˇrzy powierzali mu swoje sprawy wnoszone do w┼éadz administracyjnych. Z czasem Pi┼ésudski zainteresowa┼é si─Ö kultur─ů zamieszkuj─ůcych Sachalin tubylcˇw. Gromadzi┼é wi─Öc informacje o ich obyczajach, zbiera┼é okazy etnograficzne, dokumentowa┼é ich tubylcze ┼╝ycie, wykonuj─ůc zdj─Öcia oraz nagrywaj─ůc na fonogramie ich tradycyjne pie┼Ťni i modlitwy. Etnograficzne zainteresowania Pi┼ésudskiego zapocz─ůtkowa┼éy jego kontakty z o┼Ťrodkami naukowymi w Sankt Petersburgu i we W┼éadywostoku, co wp┼éyn─Ö┼éo na jego decyzj─Ö o kontynuowaniu bada┼ä.á Bronis┼éaw Pi┼ésudski przebywa┼é na Sachalinie przez osiemna┼Ťcie lat. Wyjecha┼é w 1905 roku, kiedy przez Japoni─Ö i Stany Zjednoczone dotar┼é do Krakowa. Nast─Öpnie uda┼é si─Ö w Tatry, do Zakopanego, gdzie przez pewien czas mieszka┼é, badaj─ůc zarazem kultur─Ö miejscowych gˇrali. Po wybuchu I wojny ┼Ťwiatowej ponownie wyjecha┼é, tym razem do Szwajcarii, gdzie podj─ů┼é aktywne dzia┼éania niepodleg┼éo┼Ťciowe na ┼éonie zebranej tam polskiej emigracji. Pod koniec 1917 roku Bronis┼éaw Pi┼ésudski uda┼é si─Ö do Pary┼╝a. We Francji kontynuowa┼é swoje dzia┼éania na rzecz odzyskania przez Polsk─Ö niepodleg┼éo┼Ťci, krzewi─ůc przy tym ide─Ö odrodzonej Rzeczypospolitej Obojga Narodˇw. W tym celu, jeszcze w Szwajcarii, stworzy┼é Komitet Polsko-Litewski.á W 1918 roku Bronis┼éaw Pi┼ésudski straci┼é ┼╝ycie utopiwszy si─Ö w nurtach Sekwany.á Materia┼éy naukowe Bronis┼éawa Pi┼ésudskiego nie zosta┼éy przez niego ostatecznie dopracowane. Ponadto s─ů one rozsiane po ca┼éym ┼Ťwiecie od Austrii przez Francj─Ö, Japoni─Ö, Rosj─Ö a┼╝ po Stany Zjednoczone. To za┼Ť sprawia, ┼╝e trudno opracowa─ç nie tylko monografi─Ö, ale tak┼╝e biografi─Ö tego badacza, a tym samym przybli┼╝y─ç go polskim czytelnikom. Niemniej jego posta─ç oraz jego dokonania s─ů stopniowo odkrywane i publikowane.á Nie jest te┼╝ tak, ┼╝e o Pi┼ésudskim kompletnie zapomniano. W 2000 roku na Cmentarzu Zas┼éu┼╝onych w Zakopanem ods┼éoni─Öt─ů symboliczn─ů mogi┼é─Ö tego badacza. Pami─Ötaj─ů o nim tak┼╝e za granic─ů. W 1991 roku na Sachalinie wzniesiono pomnik, b─Öd─ůcy wyrazem wdzi─Öczno┼Ťci ze strony rosyjskiego ┼Ťrodowiska naukowego dla osi─ůgni─Ö─ç Pi┼ésudskiego i jego zas┼éug dla rosyjskiej nauki.á Na podstawie tekstu Antoniego Kuczy┼äskiego.

Sklep: enumizmatyczny.pl

Co za szycie! - Anna Maksymiuk-Szyma˝ska - 2836941867

35,90 z│

Co za szycie! - Anna Maksymiuk-Szyma˝ska

Ksi▒┐ki & Multimedia > Ksi▒┐ki

Opis - Szycie jest proste jak... Âcieg! Chocia┐ na ulicach wci▒┐ jeszcze krˇluj▒ identyczne stylizacje ze sklepˇw sieciowych, powoli wraca moda na oryginalnoŠ. JeÂli masz ju┐ doŠ mundurkˇw z sieciˇwek i szukasz swojego stylu, ta ksi▒┐ka stanie siŕ Twoim pierwszym krokiem do zmian. Sk▒d wzi▒Š niepowtarzalne stroje? Mo┐esz kupiŠ je od m│odych projektantˇw, znale╝Š w male˝kich stylowych butikach, wyrastaj▒cych jak grzyby po deszczu na ulicach polskich miast, ale mo┐esz te┐... po prostu je sobie uszyŠ! Zw│aszcza ┐e oferta materia│ˇw, nici, dodatkˇw krawieckich i maszyn do szycia tak┐e jest ogromna. Swoj▒ przygodŕ z now▒ garderob▒ rozpocznij z dobrym przewodnikiem - przygotowa│a go dla Ciebie Ruda, autorka popularnego vloga Cozaszycie.pl . Moja ksi▒┐ka to skrˇcone i uproszczone porady dotycz▒ce szycia, ktˇre pozwol▒ Ci bez znajomoÂci zaawansowanych technik zasi▒Š do maszyny i samodzielnie wykreowaŠ piŕkn▒ bluzŕ, sukienkŕ, torbŕ czy spˇdniczkŕ. Mam nadziejŕ, ┐e pomo┐e Ci ona nauczyŠ siŕ podstaw szycia, poka┐e, jak stworzyŠ w│asne projekty, a przede wszystkim sprawi, ┐e zakochasz siŕ w szyciu tak jak ja i bŕdziesz chcia│ dalej zg│ŕbiaŠ ten temat. Mi│ego szycia! Ruda Do ksi▒┐ki zosta│a do│▒czona p│yta DVD z tutorialami video. Z tym przewodnikiem: nauczysz siŕ podstaw szycia, wybierzesz odpowiedni▒ maszynŕ, dowiesz siŕ, jak przygotowaŠ wykrˇj, samodzielnie uszyjesz wymarzon▒ cz੠garderoby. Siadaj do maszyny! Podobno lepiej lub gorzej, ale ÂpiewaŠ ka┐dy mo┐e. Dziŕki tej ksi▒┐ce Âmia│o mo┐na powiedzieŠ, ┐e rˇwnie┐ szyŠ mo┐e ka┐dy. To jasny i czytelny, piŕknie wydany przewodnik dla wszystkich, ktˇrzy chc▒ siŕ nauczyŠ szycia od podstaw. Z t▒ ksi▒┐k▒ nie ma siŕ czego baŠ! Gor▒co polecam. Alicja Janosz W dobie, w ktˇrej indywidualizm liczy siŕ bardzo, tak samo wa┐ne jest rŕkodzie│o, zatem ta ksi▒┐ka bŕdzie pozycj▒ wzbogacaj▒c▒ rynek i pomo┐e Wam w samodoskonaleniu krawieckim, a co za tym idzie, w rozwoju wyobra╝ni. Polecam! Tomasz Jacykˇw Anna Maksymiuk-Szyma˝ska - absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiello˝skim i Wroc│awskim, z wykszta│cenia dziennikarka, projektantka, specjalistka ds. PR. Swoj▒ przygodŕ z mod▒ rozpoczŕ│a ponad 10 lat temu. W tym czasie stworzy│a pierwsz▒ modow▒ telewizjŕ internetow▒ Babskie TV, agencjŕ marketingowo-PR ow▒ Babski PR oraz pierwszy w Polsce vlog o szyciu, Cozaszycie. Obecnie rozwija swoj▒ markŕ odzie┐ow▒ em em szop, szyje, nagrywa i realizuje swoje pasje. Jest mam▒ dwuletniego Tymka. YT https://www.youtube.com/user/cozaszycie FB https://www.facebook.com/cozaszycie.vlog Patronat medialny: Partnerzy wydania: Relacja ze spotkania z Autork▒ w Poznaniu 21.11.: Ania Maksymiuk-Szyma˝ska w "Pytaniu na Âniadanie" w TVP 2 - 3.12.2015 Autorka w "Dzie˝ dobry TVN" - 1.12.2015 Nazwa - Co za szycie! Oryginalny tytu│ - CorelDRAW 5 Q&E Autor - Anna Maksymiuk-Szyma˝ska Oprawa - Miŕkka Wydawca - Helion Kod ISBN - 9788328310209 Kod EAN - 9788328310209 Wydanie - 1 Rok wydania - 2015 Jŕzyk - PL T│umacz - Joanna Pasek, Maciej Pasek Format - 200x230 IloŠ stron - 240 Podatek VAT - 5% Premiera - 2015-11-06

Sklep: InBook.pl

Opcja niemiecka - 2843576980

28,36 z│

Opcja niemiecka REBIS

Nauka / Historia

Podczas II wojny ┼Ťwiatowej nie wszyscy Polacy byli nastawieni antyniemiecko. Wielu polskich polityk├│w i szereg organizacji stara┼éo si─Ö podj─ů─ç kolaboracj─Ö z Trzeci─ů Rzesz─ů i u jej boku stworzy─ç okrojone pa┼ästwo Polskie. Zwolennikami "Opcji niemieckiej" nie kierowa┼éa sympatia do Adolfa Hitlera i jego chorej ideologii, ale zdrowy rozs─ůdek. Uwa┼╝ali, ┼╝e kompromis z okupantem pozwoli ograniczy─ç cierpienia ludno┼Ťci cywilnej i skupi─ç wysi┼éki na walce z najwi─Ökszym wrogiem Rzeczypospolitej, jakim by┼é Zwi─ůzek Sowiecki. Mimo patriotycznej motywacji tych ludzi, ich dzia┼éania stanowi─ů w Polsce temat tabu. Historycy uwa┼╝aj─ů go za niebezpieczny i niewygodny. "Opcja niemiecka" to pierwsza ksi─ů┼╝ka, kt├│ra ujawnia sensacyjne kulisy wsp├│┼épracy Polak├│w z Trzeci─ů Rzesz─ů. Piotr Zychowicz jest publicyst─ů historycznym. Pisze o drugiej wojnie ┼Ťwiatowej, zbrodniach bolszewizmu i geopolityce europejskiej XX wieku. W swoich koncepcjach nawi─ůzuje do idei J├│zefa Mackiewicza, W┼éadys┼éawa Studnickiego, Stanis┼éawa Cata-Mackiewicza oraz Adolfa Boche┼äskiego. By┼é dziennikarzem ÔÇ×RzeczpospolitejÔÇŁ i tygodnika ÔÇ×Uwa┼╝am RzeÔÇŁ oraz zast─Öpc─ů redaktora naczelnego miesi─Öcznika ÔÇ×Uwa┼╝am Rze HistoriaÔÇŁ. Obecnie redaktor naczelny miesi─Öcznika ÔÇ×Historia Do RzeczyÔÇŁ. Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszamy na profila Piotra Zychowicza facebook.com/ZychowiczPiotr?ref=stream REBIS wyda┼é jego bestseller ÔÇ×Pakt RibbentropÔÇôBeckÔÇŁ, kt├│ry wywo┼éa┼é nie s┼éabn─ůc─ů dyskusj─Ö, czy we wrze┼Ťniu 1939 r. Polska nie powinna by┼éa zawi─ůza─ç tymczasowego sojuszu z III Rzesz─ů. Tytu┼é ten ÔÇ×Magazyn Literacki KSI─ä┼╗KIÔÇŁ uzna┼é za historyczn─ů Ksi─ů┼╝k─Ö Roku 2012. W 2013 roku nak┼éadem Domu Wydawniczego REBIS ukaza┼éa si─Ö ksi─ů┼╝ka Piotra Zychowicza "Ob┼é─Öd'44", ukazuj─ůca krytyczne spojrzenie na decyzj─Ö o rozpocz─Öciu Powstania Warszawskiego. Tytu┼é zosta┼é ksi─ů┼╝k─ů roku 2013 ÔÇ×Magazynu Literackiego KSI─ä┼╗KIÔÇŁ w kategorii ÔÇ×historiaÔÇŁ. Ze wst─Öpu do "Opcji niemieckiej": "Opcja niemiecka nie dotyczy takich zjawisk jak donosicielstwo i szmalcownictwo. Nie mia┼éy one bowiem nic wsp├│lnego z polityk─ů. Mieszcz─ů si─Ö w zupe┼énie innej kategorii ÔÇô kategorii indywidualnych pod┼éo┼Ťci. Ich pod┼éo┼╝em by┼éa na og├│┼é ch─Ö─ç wzbogacenia si─Ö lub za┼éatwienia osobistych porachunk├│w. Nie interesowa┼éa mnie r├│wnie┼╝ instytucja granatowej policji. Jej wsp├│┼édzia┼éanie z Niemcami mia┼éo charakter czysto zawodowy, nie r├│┼╝ni─ůcy si─Ö wiele od wsp├│┼édzia┼éania stra┼╝y po┼╝arnej czy poczty. Indywidualne przypadki kolaboracji podejmowanej przez ludzi w granatowych mundurach mia┼éy za┼Ť na og├│┼é posmak kryminalno-alkoholowo-sadystyczny. Jedynie marginalnie w ksi─ů┼╝ce tej poruszona zostanie sprawa wsp├│┼épracy agenturalnej Polak├│w z niemieckimi tajnymi s┼éu┼╝bami. Jest to temat, kt├│ry zas┼éuguje na odr─Öbn─ů ksi─ů┼╝k─Ö, kto wie, czy nie bardziej kontrowersyjn─ů od tej. Skala infiltracji Polskiego Pa┼ästwa Podziemnego przez niemieckie s┼éu┼╝by bezpiecze┼ästwa by┼éa bowiem ÔÇô w por├│wnaniu z naszymi wyobra┼╝eniami ÔÇô bardzo du┼╝a. W "Opcji niemieckiej" nie poruszam wreszcie problemu wsp├│┼édzia┼éania z III Rzesz─ů obywateli II Rzeczypospolitej pochodzenia niemieckiego ÔÇô jak cho─çby s┼éu┼╝ba kilkuset tysi─Öcy z nich w Wehrmachcie ÔÇô ani przedstawicieli innych mniejszo┼Ťci:. ┼╗yd├│w, Ukrai┼äc├│w czy Litwin├│w. Nie pisz─Ö r├│wnie┼╝ o, sk─ůdin─ůd bardzo ciekawym, przypadku Goralenvolk. Skoro ludzie, kt├│rzy podj─Öli t─Ö akcj─Ö, uznali si─Ö za odr─Öbny nar├│d, sami wypisali si─Ö z polskiej wsp├│lnoty. Bohaterami "Opcji niemieckiej" s─ů za┼Ť tylko Polacy. Ludzie, kt├│rzy prowadzili swoj─ů gr─Ö z Niemcami pod bia┼éo-czerwonym sztandarem i w imi─Ö Or┼éa Bia┼éego."

Sklep: Literacka.pl

Małe wielkie rzeczy - 2848982370

24,77 z│

Małe wielkie rzeczy PRÓSZYŃSKI MEDIA

Beletrystyka / Proza

Jodi Picoult raz jeszcze zachwyca czytelnik├│w wci─ůgaj─ůc─ů powie┼Ťci─ů na temat jednego z najwa┼╝niejszych problem├│w etycznych naszych czas├│w. Uprzedzenia rasowe, przywileje, w┼éadza ÔÇô to jedynie cz─Ö┼Ť─ç kwestii, kt├│re porusza i przedstawia w wymiarze dot─ůd niespotykanym. Kiedy po rutynowym zabiegu umiera noworodek, ojciec dziecka oskar┼╝a o morderstwo afroameryka┼äsk─ů piel─Ögniark─Ö. Ani ona, ani jej prawniczka, ani ojciec zmar┼éego ch┼éopczyka nie maj─ů poj─Öcia, ┼╝e ta ┼Ťmier─ç odmieni ich ┼╝ycie w spos├│b, kt├│rego ┼╝adne z nich nie by┼éo w stanie przewidzie─ç. W ÔÇ×Ma┼éych wielkich rzeczachÔÇŁ Picoult opowiada o w┼éadzy i uprzedzeniach, o tym, co nas dzieli i ┼é─ůczy. To powie┼Ť─ç o objawieniach, kt├│re przychodz─ů z niespodziewanej strony. Jodi Picoult bierze na warsztat uprzedzenia rasowe, przywileje, sprawiedliwo┼Ť─ç oraz wsp├│┼éczucie ÔÇô i swoim zwyczajem nie podsuwa ┼éatwych odpowiedzi. Z wnikliwo┼Ťci─ů, szczero┼Ťci─ů i empati─ů maluje obraz rzeczywisto┼Ťci, z kt├│r─ů mamy do czynienia na co dzie┼ä i kt├│rej cz─Östo nie przyjmujemy do wiadomo┼Ťci. ÔÇ×Ma┼ée wielkie rzeczyÔÇŁ to kawa┼é dobrej literatury spod pi├│ra autorki, kt├│ra zna si─Ö na swoim fachu. ÔÇ×Ma┼ée wielkie rzeczyÔÇŁ to najwa┼╝niejsza powie┼Ť─ç Jodi PicoultÔÇŽ prowokuje czytelnikaÔÇŽ i sk┼éania do weryfikacji ┼Ťwiatopogl─ůdu. ÔÇ×The Washington PostÔÇŁ Porywaj─ůcy dramat s─ůdowy, przejmuj─ůco aktualny, zw┼éaszcza w ┼Ťwietle obecnej sytuacji politycznej. I autorka, kt├│ra swoim zwyczajem zagl─ůda w najg┼é─Öbsze zakamarki duszy zar├│wno bohater├│w, jak i czytelnika. ÔÇ×The New York Times Book ReviewÔÇŁ Nie mog┼éam si─Ö oderwa─ç. To najlepsza powie┼Ť─ç Picoult! Alice Hoffman, autorka bestseller├│w ÔÇ×New York TimesaÔÇŁ Porywaj─ůcy dramat z zaskakuj─ůcym zako┼äczeniem, b─Öd─ůcym znakiem jako┼Ťci Picoult. ÔÇ×Good HousekeepingÔÇŁ Jodi Picoult raz jeszcze zbija z tropu i zabija ─çwieka wci─ůgaj─ůc─ů opowie┼Ťci─ů o niebezpiecze┼ästwach, jakie nios─ů ze sob─ů uprzedzenia. ÔÇ×RedbookÔÇŁ Jodi Picoult nie boi si─Ö bra─ç na warsztat dra┼╝liwych temat├│w: ÔÇ×Ma┼ée wielkie rzeczyÔÇŁ to opowie┼Ť─ç o dyskryminacji i uprzedzeniach, kt├│ra trzyma w napi─Öciu do ostatniej stronyÔÇŽ Wymarzony materia┼é dla klub├│w ksi─ů┼╝kowych. ÔÇ×PopsugarÔÇŁ Jest mistrzyni─ů w swoim fachuÔÇŽ Niekwestionowana znawczyni natury cz┼éowieka. ÔÇ×Sunday TelegraphÔÇŁ W ┼╝adnych pochwa┼éach pod adresem kunsztu Picoult nie ma ani troch─Ö przesady. ÔÇ×Financial TimesÔÇŁ ÔÇ×Ma┼ée wielkie rzeczyÔÇŁ Jodi Picoult to powie┼Ť─ç o rasizmie, wyborach, l─Öku i nadziei, inspirowana prawdziw─ů histori─ů po┼éo┼╝nej odsuni─Ötej od opieki nad noworodkiem na pro┼Ťb─Ö ojca, kt├│ry nie ┼╝yczy┼é sobie kontakt├│w z afro-ameryka┼äskim personelem. W powie┼Ťci bia┼éy supremacjonista oskar┼╝a Ruth, czarnosk├│r─ů po┼éo┼╝n─ů o spowodowanie ┼Ťmierci jego syna. Picoult przedstawia r├│┼╝ne oblicza rasizmu, udziela g┼éosu Ruth, jej prawniczce oraz ojcu dziecka. Uprzedzenia rasowe to w Ameryce trudna kwestia, jednak┼╝e szczero┼Ť─ç, z jak─ů Picoult bierze j─ů na warsztat, umo┼╝liwia czytelnikom wyci─ůganie w┼éasnych wniosk├│w na temat tego, jak postrzegamy siebie oraz bli┼║niego. ÔÇ×Ma┼ée wielkie rzeczyÔÇŁ to wa┼╝na powie┼Ť─ç, kt├│r─ů warto przemy┼Ťle─ç samemu i podzieli─ç si─Ö z innymi. Seira Wilson, recenzja na Amazon.com [Picoult] sk┼éania do my┼Ťlenia swoj─ů wizj─ů rasizmu, jawnego i ukrytego, w dzisiejszej Ameryce. Liczne grono jej wielbicieli znajdzie tu niejeden temat do gor─ůcej dyskusji. ÔÇ×BooklistÔÇŁ ÔÇ×Zabi─ç drozdaÔÇŁ XXI wieku. ÔÇ×Real Reader ReviewÔÇŁ Jodi Picoult (ur. 1966) ÔÇô studiowa┼éa nauki humanistyczne na Uniwersytecie Princeton i pedagogik─Ö na Uniwersytecie Harvarda. W 2003 roku otrzyma┼éa nagrod─Ö New England Book za ca┼éokszta┼ét tw├│rczo┼Ťci. Jest autork─ů osiemnastu powie┼Ťci, m.in.: ÔÇ×Bez mojej zgodyÔÇŁ, ÔÇ×Zagubiona przesz┼éo┼Ť─çÔÇŁ, ÔÇ×┼Üwiadectwo prawdyÔÇŁ , ÔÇ×Jesie┼ä cud├│wÔÇŁ i ÔÇ×Krucha jak l├│dÔÇŁ. ┼ü─ůczny nak┼éad jej ksi─ů┼╝ek na ┼Ťwiecie (w ponad 40 krajach) to 7 milion├│w egzemplarzy. Powie┼Ťci Jodi Picoult przet┼éumaczono dotychczas na 30 j─Özyk├│w.

Sklep: Literacka.pl

Szczera prawda o nieuczciwo┼Ťci - 2847401409

30,47 z│

Szczera prawda o nieuczciwo┼Ťci SZEHEREZADA

Poradniki, albumy, atlasy, leksykony / Poradniki inne

ÔÇ×WybitnaÔÇŁ ÔÇô ÔÇ×New York TimesÔÇŁ Autor bestsellera ÔÇ×New York TimesÔÇŁ, Pot─Öga irracjonalno┼Ťci powraca ze sk┼éaniaj─ůc─ů do refleksji ksi─ů┼╝k─ů, kt├│ra podwa┼╝a nasze przekonania na temat uczciwo┼Ťci i zmusza nas, by┼Ťmy byli ze sob─ů szczerzy. Czy ryzyko wpadki wp┼éywa na nasz─ů sk┼éonno┼Ť─ç do oszustwa? W jaki spos├│b firmy toruj─ů drog─Ö oszustwu? Czy wsp├│┼épraca czyni nas bardziej czy mniej uczciwymi? Czy religia sprawia, ┼╝e stajemy si─Ö bardziej uczciwi? Wi─Ökszo┼Ť─ç ludzi uwa┼╝a si─Ö za uczciwych, tak naprawd─Ö jednak wszyscy oszukujemy. Od Waszyngtonu po Wall Street, od klasy szkolnej po miejsce pracy ÔÇô nieetyczne zachowania s─ů wszechobecne. Nikt nie jest na nie odporny ÔÇô niezale┼╝nie od tego, czy chodzi o bia┼ée k┼éamstwo maj─ůce uchroni─ç nas przed k┼éopotami, czy te┼╝ o zawy┼╝enie poniesionych koszt├│w w sprawozdaniu. W Szczerej prawdzie o nieuczciwo┼Ťci Dan Ariely, nagradzany autor bestseller├│w, pokazuje, dlaczego w jednych sprawach jest ┼éatwiej k┼éama─ç ni┼╝ w innych; ┼╝e ryzyko przy┼éapania ma mniejsze znaczenie dla tego, czy oszukujemy, ni┼╝ nam si─Ö wydaje; oraz w jaki spos├│b praktyki biznesowe toruj─ů drog─Ö nieetycznym zachowaniom ÔÇô umy┼Ťlnie lub mimo woli. Ariely analizuje mechanizmy nieetycznego zachowania w ┼╝yciu osobistym i zawodowym oraz w ┼Ťwiecie polityki i pokazuje, w jaki spos├│b wp┼éywaj─ů one na nas wszystkich, nawet je┼Ťli uwa┼╝amy si─Ö za ludzi o wysokich standardach moralnych. Nie wszystko jednak stracone. Ariely pokazuje r├│wnie┼╝, co sprzyja naszej uczciwo┼Ťci, wskazuj─ůc nam drog─Ö do osi─ůgniecia wy┼╝szego poziomu etycznego w ┼╝yciu codziennym. Szczera prawda o nieuczciwo┼Ťci, pe┼éna osobistych spostrze┼╝e┼ä i fascynuj─ůcych odkry─ç naukowych, zmieni spos├│b, w jaki spostrzegamy samych siebie, swoje dzia┼éania oraz innych ludzi. Ariely podnosi poprzeczk─Ö dla wszystkich. (ÔÇŽ) Jego pisarstwo odznacza si─Ö nadzwyczajnym po┼é─ůczeniem werwy i roztropno┼Ťci. ÔÇô ÔÇ×Washington PostÔÇŁ DAN ARIELY jest profesorem psychologii i ekonomii behawioralnej na Uniwersytecie Duke. Jest za┼éo┼╝ycielem i dyrektorem Center for Advanced Hindsight (Centrum Zaawansowanego Spogl─ůdania Wstecz). Jego prace prezentowano w wielu uznanych tytu┼éach prasowych, takich jak ÔÇ×New York TimesÔÇŁ, ÔÇ×Wall Street JournalÔÇŁ, ÔÇ×Washington PostÔÇŁ, ÔÇ×Boston GlobeÔÇŁ i innych. Dan Ariely mieszka w Durham w Po┼éudniowej Karolinie ze swoj─ů ┼╝on─ů Sumi i dwojgiem ich tw├│rczych dzieci, Amitem i Net─ů. RECENZJE: Przysz┼éo mi do g┼éowy, ┼╝e ta ksi─ů┼╝ka jest znakomitym podsumowaniem ┼╝yczliwego, wyrozumia┼éego klimatu moralnego naszych czas├│w. ÔÇô David Brooks, ÔÇ×The New York TimesÔÇŁ Zdumia┼éa mnie wszechobecno┼Ť─ç drobnych kr─Ötactw i nieuczciwo┼Ťci oraz to, ┼╝e ┼é─ůcznie mog─ů by─ç one du┼╝o bardziej szkodliwe ni┼╝ spektakularne oszustwa. To najbardziej interesuj─ůca i po┼╝yteczna spo┼Ťr├│d ksi─ů┼╝ek Dana ArielyÔÇÖego. ÔÇô Nassim Nicholas Taleb, autor Czarnego ┼éab─Ödzia Ka┼╝dy, kto k┼éamie, powinien przeczyta─ç t─Ö ksi─ů┼╝k─Ö, a ci, kt├│rzy twierdz─ů, ┼╝e nie k┼éami─ů, s─ů k┼éamcami. Dlatego oni r├│wnie┼╝ powinni j─ů przeczyta─ç. To fascynuj─ůca, m─ůdra i zabawna ksi─ů┼╝ka, dzi─Öki kt├│rej staniesz si─Ö lepszym cz┼éowiekiem. ÔÇô A. J. Jacobs, autor ksi─ů┼╝ek The Year of Living Biblically i Drop Dead Healthy Ariely pisze z wielk─ů wnikliwo┼Ťci─ů, a jego poczucie humoru uwidacznia si─Ö na ka┼╝dej stronie tej ksi─ů┼╝ki. To przyst─Öpna lektura dla ka┼╝dego, kto chce pozna─ç psychologiczne i ekonomiczne przyczyny nieuczciwo┼Ťci. ÔÇô ÔÇ×Library JournalÔÇŁ Ariely wype┼éni┼é swoj─ů ksi─ů┼╝k─Ö zabawnymi przyk┼éadami tego, jak psychologia oszustwa wp┼éywa na nasze ┼╝ycie codzienne. ÔÇô Bloomberg.com Odwo┼éuj─ůc si─Ö do serii znakomitych eksperyment├│w, Ariely udowadnia, ┼╝e chocia┼╝ wszyscy pragniemy uwa┼╝a─ç si─Ö za uczciwych, ulegamy nieodpartej ch─Öci czerpania korzy┼Ťci z oszustwa, co nie przeszkadza nam spostrzega─ç siebie jako ÔÇ×uczciwych, wspania┼éych ludziÔÇŁ. (ÔÇŽ) Klarowna i zwi─Öz┼éa jak zawsze. (ÔÇŽ) Lektura obowi─ůzkowa dla polityk├│w i finansist├│w z Wall Street. ÔÇô Booklist

Sklep: Literacka.pl

Co za szycie! - 2851068808

44,10 z│

Co za szycie! ebookpoint

HTML i XHTML

Szycie jest proste jak... Âcieg! Chocia┐ na ulicach wci▒┐ jeszcze krˇluj▒ identyczne stylizacje ze sklepˇw sieciowych, powoli wraca moda na oryginalnoŠ. JeÂli masz ju┐ doŠ mundurkˇw z sieciˇwek i szukasz swojego stylu, ta ksi▒┐ka stanie siŕ Twoim pierwszym krokiem do zmian. Sk▒d wzi▒Š niepowtarzalne stroje? Mo┐esz kupiŠ je od m│odych projektantˇw, znale╝Š w male˝kich stylowych butikach, wyrastaj▒cych jak grzyby po deszczu na ulicach polskich miast, ale mo┐esz te┐... po prostu je sobie uszyŠ! Zw│aszcza ┐e oferta materia│ˇw, nici, dodatkˇw krawieckich i maszyn do szycia tak┐e jest ogromna. Swoj▒ przygodŕ z now▒ garderob▒ rozpocznij z dobrym przewodnikiem

Sklep: Booknet.net.pl

Podst─Öp - 2843571677

32,47 z│

Podst─Öp Kurhaus Publishing

Prawo / Nauki polityczne

O ksi─ů┼╝ce: Wladcy szpieg├│w z Kremla i ze stolic Zachodu rywalizuj─ů o dominacj─Ö od niemal stulecia ÔÇô od czasu schwytania przez bolszewik├│w pracuj─ůcego na dla brytyjskiego wywiadu SidneyÔÇÖa ReillyÔÇÖego, nazywanego Asem szpieg├│w (1925 rok) po deportowanie ze Stan├│w Zjednoczonych za szpiegosto na rzecz Rosji Anny Chapman - Rudej spod ┼é├│┼╝ka (2010 rok). W ÔÇ×Wielkim k┼éamstwieÔÇŁ (oryg. Deception) Edward Lucas ujawnia prawdziwe dzieje Chapman i jej koleg├│w. Opisuje on ich tajne misje w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, ale te┼╝ ods┼éania kulisy polowania na szpieg├│w, kt├│re doprowadzi┼éo do ich upadku. Rzuca ┼Ťwiat┼éo na nieznane triumfy i kl─Öski zachodnich wywiad├│w w latach Zimnej Wojny, kt├│re da┼éy fundament szpiegostwu przemys┼éowemu i politycznemu w dzisiejszych czasach. O dziejach szpiegowskich wojen po rozpadzie ZSRR opowiada na podstawie rozm├│w, kt├│re jako jedyny autor przeprowadzi┼é z najwa┼╝niejsz─ů ÔÇ×wtyczk─ůÔÇŁ Rosji w NATO, Hermanem Simmem. Ujawnia te┼╝ straszliwe losy moskiewskiego prawnika, Siergieja Magnickiego, kt├│ry odwa┼╝y┼é si─Ö rzuci─ç wyzwanie rz─ůdz─ůcej w stolicy Rosji mafii. Niegdy┼Ť p┼éyn─ůcym z Moskwy zagro┼╝eniem by┼é komunizm. Dzi┼Ť, zdaniem autora, s─ů nim si┼éowiki ÔÇô byli pracownicy radzieckiej bezpieki i bezlito┼Ťni ludzie si┼éy. ÔÇ×Wielkie k┼éamstwoÔÇŁ to lektura dla ka┼╝dego, kto jest got├│w odkry─ç, jakie wyzwanie stanowi─ů oni dla ┼Ťwiata. I dla w┼éasnego narodu. O autorze: Edward Lucas jest starszym redaktorem w The Economist. Jako korespondent zagraniczny tygodnika przez 30 lat zajmowa┼é si─Ö sprawami Rosji i Europy Wschodniej. Jest cz┼éonkiem Centrum ds. Analizy Polityki Europejskiej ÔÇô Center for European Policy Analysis z siedzib─ů w Waszyngtonie. Opr├│cz ÔÇ×Wielkiego k┼éamstwaÔÇŁ (2012), napisa┼é ÔÇ×The New Cold WarÔÇŁ (ÔÇ×Nowa Zimna WojnaÔÇŁ, wyd. brytyjskie 2009 wyd. polskie ), w kt├│rej ostrzeg┼é przed zagro┼╝eniem, jakie stanowi Rosja pod rz─ůdami W┼éadimira Putina, oraz ÔÇ×The Snowden OperationÔÇŁ (2014). Studiowa┼é w London School of Economics i na Uniwersytecie Jagiello┼äskim. W latach 2008-2010 pisa┼é felietony do tygodnika ÔÇ×WprostÔÇŁ. Mieszka w Londynie i jest ┼╝onaty z pisark─ů, Cristine Odone. ─ćwierka na Twitterze jako @edwardlucas. Wi─Öcej informacji o autorze pod adresem edwardlucas.com/about Recenzje: Edward Lucas zmusza nas do my┼Ťlenia o ┼éa┼äcuchach wydarze┼ä, kt├│re dla przyzwyczajonego do poszanowania praw i swob├│d obywatelskich cz┼éowieka z Zachodu, nie s─ů przyjemne. Wolno┼Ť─ç nie jest spraw─ů oczywist─ů, nie jest gwarantowana na zawsze a zagro┼╝enie dla jej istnienia jest obecne stale. Dlatego w┼éa┼Ťnie, jego ostrze┼╝enia musz─ů by─ç potraktowane na serio. - V├íclav Havel

Sklep: Literacka.pl

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Krakˇw, úˇd╝, Wroc│aw, Pozna˝, Gda˝sk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub ca│ym serwisie

1. Sklepy z ksiegarnia elpat com pl ania na uniwersytecie 35054

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.105, t2=0, t3=0, t4=0.026, t=0.106

Dla sprzedawcˇw

copyright © 2005-2017 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER