materia造 eksploatacyjne

- znaleziono 52358 produkt闚 w 100 sklepach

Materia造 eksploatacyjne do odkurzaczy KARCHER 6.904-315.0 - 2857891862

129,54 z

Materia造 eksploatacyjne do odkurzaczy KARCHER 6.904-315.0 KARCHER

Sprz皻 AGD/Ma貫 AGD do domu/Odkurzacze i akcesoria/Worki do odkurzaczy

Materia造 eksploatacyjne do odkurzaczy KARCHER 6.904-315.0

Sklep: rtvpixelagd.pl

Tworzywa sztuczne i materia造 kompozytowe - 2619308718

20,00 z

Tworzywa sztuczne i materia造 kompozytowe Politechnika 安i皻okrzyska

IN玆NIERIA MATERIAΜWA

Materia造 polimerowe to podstawowa grupa materia堯w in篡nierskich o zr騜nicowanych w豉軼iwo軼iach, kt鏎a znajduje coraz szersze zastosowanie w r騜nych dziedzinach wsp馧czesnej techniki. Istotn ich cech jest komplementarno嗆 w stosunku do pozosta造ch grup materia堯w. Pocz患szy od wynalezienia gumy i celuloidu w pierwszej po這wie XIX wieku, wyst瘼uje sta造 dynamiczny rozw鎩 tego dzia逝 techniki - aktualnie zwi您any z rozwojem technologii polimer闚 elektroprzewodz帷ych, termoodpornych, topologicznych oraz biomolekularnych. Podstawowymi zaletami materia堯w polimerowych s: ma豉 g瘰to嗆, du瘸 wytrzyma這嗆 mechaniczn w stosunku do masy, trwa這嗆, odporno嗆 na czynniki atmosferyczne i 鈔odowiska aktywne, termostabilno嗆, w豉軼iwo軼i elektryczne, cieplne oraz du瘸 zdolno嗆 kszta速owania gotowych wyrob闚 w wyniku prowadzenia stosunkowo prostych proces闚 technologicznych. Natomiast do wad tej grupy materia堯w zalicza si nisk odporno嗆 na pe透anie oraz ograniczony zakres temperatur d逝gotrwa貫go eksploatowania. Ta grupa materia這wa rozwija si poprzez wprowadzanie dodatk闚, modyfikacj proces闚 wytwarzania oraz tworzenie nowych lub udoskonalanie stosowanych technologii przetw鏎stwa i wytwarzania gotowych wyrob闚. Pomi璠zy budow polimer闚 oraz ich w豉軼iwo軼iami istnieje zale積o嗆 przek豉daj帷a si na mo磧iwo嗆 selekcjonowania i doboru materia堯w polimer闚 oraz kompozytowych. Wiedza w tym zakresie jest niezb璠na w procesie tworzenia i rozwoju wsp馧czesnej techniki oraz poszukiwania nowych materia堯w o okre郵onych w豉軼iwo軼iach. Podstawowe informacje dotycz帷e znajomo軼i budowy a w豉sno軼i chemicznych i fizycznych polimer闚 oraz wynikaj帷ych z nich w豉軼iwo軼i termicznych, mechanicznych, elektrycznych i innych, decyduj o praktycznej przydatno軼i polimer闚 oraz ich postaci zmodyfikowanej, materia堯w kompozytowych. praktyce materia造 polimerowe, stanowi produkty o r騜nym stopniu modyfikacji, kt鏎y jest realizowany zar闚no na etapie jego wytwarzania, jak i podczas przetwarzania w procesie formowania wyrob闚 finalnych. Nale篡 r闚nie podkre郵i, 瞠 w dalszym ci庵u wykorzystywane s polimery pochodzenia naturalnego, jak: kauczuki, celuloza, proteiny itp., a ich stosowanie wynika ze specyficznych w豉sno軼i, np. dobrych w豉軼iwo軼i eksploatacyjnych oraz 豉twej biodegradowalno軼i. Zastosowanie materia堯w polimerowych w praktyce in篡nierskiej wynika z ich atrakcyjno軼i zwi您anej z kombinacj r騜nych w豉軼iwo軼i, takich jak: du瘸 wytrzyma這嗆 mechaniczna, przezroczysto嗆, elastyczno嗆 oraz ma豉 g瘰to嗆. Wdra瘸nie nowoczesnych technologii w zakresie syntezy, przetwarzania materia堯w, modyfikacji warstwy wierzchniej, umo磧iwia formowanie tworzyw o 膨danej strukturze w makro- ,mikro- i nanoskali w celu uzyskania coraz lepszych w豉軼iwo軼i funkcjonalnych. Spis tre軼i: 1. WPROWADZENIE 2. Wx列IWO列I TWORZYW SZTUCZNYCH 3. KLASYFIKACJA TWORZYW SZTUCZNYCH 4. Wx列IWO列I NAJCZ呇CIEJ STOSOWANYCH TWORZYW SZTUCZNYCH 5. POLIMERY POCHODZENIA NATURALNEGO 6. INSTRUKCJE DO 灣ICZE: 6.1. 鑿iczenie 1: Identyfikacja zwi您k闚 wielocz御teczkowych 6.2. 鑿iczenie 2: Badanie w豉軼iwo軼i mechanicznych tworzyw sztucznych 6.3. 鑿iczenie 3: Badanie w豉軼iwo軼i cieplnych tworzyw sztucznych 6.4. 鑿iczenie 4: Wytwarzanie tworzyw sztucznych 6.5. 鑿iczenie 5: Ocena w豉軼iwo軼i tribologicznych tworzyw sztucznych 7. MATERIAΧ KOMPOZYTOWE 8. BIOMATERIAΧ POLIMEROWE 9. RECYKLING TWORZYW SZTUCZNYCH 10. PRZEPISY PRZECIWPO涉ROWE I BHP

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Podstawy optyki. Materia造 pomocnicze do 獞icze projektowych i laboratoryjnych - 2619308791

27,00 z

Podstawy optyki. Materia造 pomocnicze do 獞icze projektowych i laboratoryjnych Politechnika Bia這stocka

FIZYKA

Celem tego skryptu jest zapoznanie s逝chaczy studi闚 in篡nierskich i magisterskich Wydzia逝 Elektrycznego Politechniki Bia這stockiej, kierunk闚 elektronika i telekomunikacja - optoelektronika oraz elektrotechnika - technika 鈍ietlna z zagadnieniami dotycz帷ymi poj耩 podstawowych, metod badawczych i technik pomiarowych z zakresu podstaw optyki technicznej, w tym pomiaru charakterystyk wybranych typ闚 uk豉d闚 optycznych. Zar闚no cz窷 pierwsza - przeznaczona do uzupe軟ienia wyk豉du z podstaw optyki oraz uk豉d闚 鈍ietlnooptycznych w zakresie 獞icze rachunkowych, jak i cz窷 druga, zawieraj帷a materia do przeprowadzenia 15 獞icze laboratoryjnych, w zamy郵e autor闚 maj by pomocne w samodzielnym opanowaniu materia逝 i przygotowaniu do zaj耩 programowych. Program 獞icze laboratoryjnych obejmuje eksperymenty z zestawianiem podstawowych typ闚 uk豉d闚 optycznych w zakresie optyki geometrycznej oraz falowej (interferometrii, dyfrakcji oraz przenoszenia informacji optycznej), pomiary wybranych parametr闚 materia堯w, uk豉d闚 i element闚 optycznych oraz podstawy eksploatacji wybranych przyrz康闚. W skrypcie staramy si zwr鏂i uwag na problemy przydatno軼i opisywanych zjawisk w praktyce in篡nierskiej. Skrypt mo瞠 by przydatny r闚nie dla os鏏 pragn帷ych zapozna si z mo磧iwo軼iami wykorzystania metod optycznych w praktyce badawczej i pomiarowej. Spis tre軼i: Przedmowa Cz窷 I. 灣ICZENIA RACHUNKOWE Z PODSTAW OPTYKI 1. GRAFICZNA KONSTRUKCJA OBRAZU W UKxDZIE OPTYCZNYM 1.1. Zadania 2. ANALITYCZNE ZNAJDOWANIE OBRAZU W UKxDZIE OPTYCZNYM 2.1. Zadania 3. OGRANICZENIA P艼紟 PROMIENI W UKxDZIE OPTYCZNYM 3.1. Zadania 4. INTERFERENCJA 名IATx 4.1. Przyk豉dy interferencji dwuwi您kowej 4.2 Zadania 5. DYFRAKCJA 名IATx 5.1. Zadania Cz窷 II. LABORATORIUM PODSTAW OPTYKI 1. PRZYRZ.Y POMOCNICZE W LABORATORIUM OPTYCZNYM 1.1. Lunetka pomocnicza i dioptryjna 1.2. Mikroskop pomocniczy 1.3. Kolimator 1.4. Lunetka autokolimacyjna 1.5. Okular mikrometryczny 1.6. Uk豉dy formowania wi您ki lasera i kontrola kszta速u wychodz帷ej fali 鈍ietlnej 2. B犵Y I RACHUNEK B犵紟 3. ZASADY BEZPIECZE垶TWA I HIGIENY PRACY ORAZ WSKAZANIA DOTYCZ。E OBSΣGI PRZYRZ.紟 OPTYCZNYCH W LABORATORIUM PODSTAW OPTYKI 4. 灣ICZENIA LABORATORYJNE Z PODSTAW OPTYKI 4.1. Pomiar ogniskowych i czo這wych soczewki (uk豉du optycznego) 4.1.1. Wprowadzenie 4.1.2. Cel 獞iczenia 4.1.3. Metoda bada 4.1.3.1. Pomiar metod pomiaru powi瘯szenia poprzecznego 4.1.3.2. Pomiar metod Hartmanna - Porro 4.1.3.3. Pomiar metod Cornu 4.1.3.4. 毒鏚豉 b喚d闚 pomiarowych 4.1.4. Sprawozdanie studenckie 4.2. Pomiar wsp馧czynnika za豉mania 4.2.1. Wprowadzenie 4.2.1.1. Definicja wsp馧czynnika za豉mania o鈔odka Dyspersja o鈔odka 4.2.1.2. Metody pomiaru wsp馧czynnika za豉mania wykorzystuj帷e istnienie zjawiska k徠a granicznego 4.2.1.3. Pomiary k徠闚 metodami optycznymi 4.2.1.4. Pomiary wsp馧czynnika za豉mania metodami spektrometrycznymi 4.2.1.5. Pomiary k徠闚 dwu軼iennych i wsp馧czynnika za豉mania pryzmat闚 metodami goniometrycznymi 4.2.2. Cel 獞iczenia 4.2.3. Metoda bada 4.2.4. Sprawozdanie studenckie 4.3. Pomiar prostoliniowo軼i 豉wy optycznej 4.3.1. Wprowadzenie 4.3.1.1. Zasada powstawania obrazu autokolimacyjnego 4.3.1.2. Dok豉dno嗆 pomiar闚. Czu這嗆 lunety autokolimacyjnej 4.3.1.3. Uk豉d o鈍ietlaj帷y 4.3.2. Cel 獞iczenia 4.3.3. Metoda bada 4.3.4. Sprawozdanie studenckie 4.4. Zestawienie uk豉du optycznego mikroskopu 4.4.1. Wprowadzenie 4.4.1.1. Przeznaczenie i cechy charakterystyczne uk豉du optycznego typu mikroskopowego 4.4.1.2. Budowa uk豉du optycznego mikroskopu z這穎nego 4.4.1.3. Telecentryczny bieg promieni g堯wnych w pomiarowych uk豉dach optycznych 4.4.1.4. Podstawowe wielko軼i charakterystyczne mikroskopu. Definicje i wzory 4.4.2. Cel 獞iczenia 4.4.3. Metoda bada 4.4.3.1. Pomiar powi瘯szenia poprzecznego obiektywu 4.4.3.2. Pomiar powi瘯szenia wizualnego 4.4.3.3. Pomiar wielko軼i i po這瞠nia 廝enicy wyj軼iowej 4.4.3.4. Pomiar przedmiotowego pola widzenia 4.4.3.5. Zestawienie uk豉du z telecentrycznym biegiem promieni w przestrzeni przedmiotowej 4.4.4. Sprawozdanie studenckie 4.5. Zestawienie uk豉du optycznego lunety 4.5.1. Wprowadzenie 4.5.1.1. Og鏊ne cechy uk豉du lunetowego 4.5.1.2. Wielko軼i charakterystyczne lunety. Definicje i wzory 4.5.1.3. Rola kolektywu w uk豉dzie lunetowym 4.5.1.4. Spos鏏 zestawienia uk豉du ijustowanie 4.5.2. Cel 獞iczenia 4.5.3. Metoda bada 4.5.3.1. Obliczenia wst瘼ne 4.5.3.2. Pomiar powi瘯szenia k徠owego lunety 4.5.3.3. Pomiar wielko軼i i po這瞠nia 廝enicy wyj軼iowej lunety 4.5.3.4. Pomiar pola widzenia lunety 4.5.4. Sprawozdanie studenckie 4.6. Zestawienie projekcyjnego uk豉du optycznego 4.6.1. Wprowadzenie 4.6.2. Cel 獞iczenia 4.6.3. Metoda bada 4.6.3.1. Obliczenia gabarytowe 4.6.3.2. Pomiary 4.6.4. Sprawozdanie studenckie 4.7. Zestawienie uk豉du optycznego przeka幡ika fotoelektrycznego 4.7.1. Wprowadzenie 4.7.1.1. Og鏊na charakterystyka przeka幡ika fotoelektrycznego 4.7.1.2. Wsp馧praca 廝鏚豉 鈍iat豉 z odbiornikiem 4.7.1.3. Uk豉d optyczny fotoprzeka幡ika 4.7.1.4. Obliczanie strumienia 鈍ietlnego przechodz帷ego przez uk豉d 4.7.2. Cel 獞iczenia 4.7.3. Metoda bada 4.7.3.1. Zestawienie uk豉du 4.7.3.2. Obliczenia i pomiary 4.7.4. Sprawozdanie studenckie 4.8. Badanie w豉sno軼i eksploatacyjnych mikroskopu biologicznego 4.8.1. Wprowadzenie 4.8.1.1. Budowa mikroskopu 4.8.1.2. Podstawowe wielko軼i charakterystyczne mikroskopu 4.8.2. Cel 獞iczenia 4.8.3. Metoda bada 4.8.3.1. Przygotowanie mikroskopu do pracy 4.8.3.2. Pomiar powi瘯szenia wizualnego mikroskopu biologicznego 4.8.3.3. Pomiar powi瘯szenia obiektywu mikroskopu 4.8.3.4. Pomiar wielko軼i liniowych 4.8.3.5. Pomiar apertury obiektywu mikroskopowego 4.8.4. Sprawozdanie studenckie 4.9. Badanie w豉sno軼i mikroskopu polaryzacyjno-interferencyjnego Biolar PI 4.9.1. Wprowadzenie 4.9.1.1. Informacje og鏊ne 4.9.1.2. Mikroskop interferencyjny 4.9.2. Cel 獞iczenia 4.9.3. Metoda bada 4.9.4. Sprawozdanie studenckie 4.10. Badanie w豉sno軼i mikroskopu z kontrastem fazowym 4.10.1. Wprowadzenie 4.10.1.1. Og鏊na zasada kontrastu fazowego 4.10.1.2. Budowa typowego mikroskopu fazowo-kontrastowego 4.10.1.3. Standardowe urz康zenie kontrastowo fazowe 4.10.1.4. W豉軼iwo軼i odwzorowania fazowo-kontrastowego 4.10.1.5. Halo i cieniowanie 4.10.1.6. Urz康zenie fazowe KFZ 4.10.1.7. Preparaty do obserwacji fazowo-kontrastowej 4.10.2. Cel 獞iczenia 4.10.3. Metoda bada 4.10.4. Sprawozdanie studenckie 4.11. Badanie funkcji przenoszenia kontrastu obiektyw闚 projekcyjnych 4.11.1. Wprowadzenie 4.11.1.1. Obraz przedmiot闚 z這穎nych w 鈍ietle niekoherentnym. Optyczna funkcja przenoszenia w 鈍ietle niekoherentnym 4.11.1.2. Przeznaczenie przyrz康u oraz opis techniczny urz康zenia 4.11.1.3. Regulacja uk豉du 4.11.2. Cel 獞iczenia 4.11.3. Metoda bada 4.11.3.1. Zasady i rodzaje pomiar闚 4.11.3.2. Przebieg 獞iczenia 4.11.3.3. Opracowanie wynik闚 4.11.4. Sprawozdanie studenckie 4.12. Badanie element闚 dw鎩這mnych 4.12.1. Wprowadzenie 4.12.1.1. Dw鎩這mne p造tki fazowe 4.12.1.2. Zale積o軼i analityczne 4.12.1.3. Spektroskop 4.12.2. Cel 獞iczenia 4.12.3. Metoda bada 4.12.4. Sprawozdanie studenckie 4.13. Zjawiska dyfrakcji i elementy dyfrakcyjne 4.13.1. Wprowadzenie 4.13.1.1. Zasada Huygensa - Fresnela 4.13.1.2. Obraz dyfrakcyjny punktu w uk豉dzie bezaberracyjnym 4.13.1.3. Siatki dyfrakcyjne 4.13.1.4. Og鏊na charakterystyka zagadnienia filtracji cz瘰to軼i przestrzennych w 鈍ietle koherentnym 4.13.2. Cel 獞iczenia 4.13.3. Metoda bada 4.13.3.1. Pomiar parametr闚 siatek dyfrakcyjnych 4.13.3.2. Filtracja cz瘰to軼i przestrzennych w 鈍ietle koherentnym 4.13.4. Sprawozdanie studenckie 4.14. Badanie zdolno軼i rozdzielczej uk豉d闚 optycznych 4.14.1. Wprowadzenie 4.14.1.1. Obraz dyfrakcyjny punktu w uk豉dzie bezaberracyjnym 4.14.1.2. Obraz dyfrakcyjny punktu w uk豉dzie ze 廝enic ko這w o ma造ch aberracjach. Przypadek przeogniskowania 4.14.1.3. Obraz dw鏂h punkt闚. Zdolno嗆 rozdzielcza dwupunktowa 4.14.1.4. Obraz przedmiot闚 z這穎nych przy o鈍ietleniu nie koherentnym 4.14.1.5. Metody badania zdolno軼i rozdzielczej przyrz康闚 optycznych 4.14.2. Cel 獞iczenia 4.14.3. Metoda bada 4.14.3.1. Pomiarprzeogniskowania granicznego 4.14.3.2. Pomiar zdolno軼i rozdzielczej dwupunktowej w uk豉dzie 4.14.3.3. Filtracja cz瘰to軼i w 鈍ietle niekoherentnym 4.3.4. Sprawozdanie studenckie 4.15. Techniki interferometryczne 4.15.1. Wprowadzenie 4.15.1.1. Wiadomo軼i og鏊ne 4.15.1.2. Kontrast (widzialno嗆) pr捫k闚 interferencyjnych 4.15.1.3. Szkolne interferometry laserowe: Twymana-Greena, Macha-Zehndera, Sagnaca 4.15.2. Cel 獞iczenia 4.15.3. Metoda bada 4.15.4. Sprawozdanie studenckie LITERATURA

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

CANON PIXMA MG6450 3 w 1 - 1950334419

461,99 z

CANON PIXMA MG6450 3 w 1 CANON

Komputery/Drukarki i skanery/Urz康zenia wielofunkcyjne/Urz康zenia wielofunkcyjne atramentowe

Automatyczny podajnik dokument闚: Nie Czytnik kart: Tak Do陰czone oprogramowanie: Sterownik dla urz康zenia wielofunkcyjnego z programem Scanning Utility Do陰czone oprogramowanie: My Image Garden Do陰czone oprogramowanie: Full HD Movie Print1 Do陰czone oprogramowanie: Quick Menu Do陰czone oprogramowanie: Easy-WebPrint EX (do pobrania) Do陰czone oprogramowanie OCR: Nie Druk bez margines闚: Nie Duplex: Nie Fax: Nie Gniazdo EIO: Nie Grupa towarowa: Drukarki, urz康zenia wielofunkcyjne, kopiarki, faxy\Urz康zenia wielofunkcyjne\atramentowe Grupa towarowa: Drukarki, urz康zenia wielofunkcyjne, kopiarki, niszczarki\Urz康zenia wielofunkcyjne\atramentowe Informacje dodatkowe: Kolorowy wy鈍ietlacz TFT o przek徠nej 6,2 cm Informacje dodatkowe: Zabezpieczenie komunikacji Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP Informacje dodatkowe: Zdj璚ia w jako軼i typowej dla laboratorium fotograficznego Interfejs do PC: USB 2.0 Interfejs do PC: WiFi 802.11b/g/n Liczba zasobnik闚 papieru: 2 szt Maksymalna gramatura papieru: 300 g/m2 Maksymalna pojemno嗆 podajnik闚: 145 arkuszy Maksymalne zu篡cie energii: 19 W Maksymalny rozmiar papieru: A4 Materia造 eksploatacyjne oryginalne: PGI-550PGBK (czarny pigmentowy) Materia造 eksploatacyjne oryginalne: CLI-551BK (czarny) Materia造 eksploatacyjne oryginalne: CLI-551C (b喚kitny) Materia造 eksploatacyjne oryginalne: CLI-551M (purpurowy) Materia造 eksploatacyjne oryginalne: CLI-551Y (鄴速y) Materia造 eksploatacyjne oryginalne: CLI-551GY (szary) Minimalna gramatura papieru: 64 g/m2 Nadruk na CD/DVD: Nie Nazwa typu: Urz康zenia wielofunkcyjne Obs逝giwane systemy operacyjne: Mac OS (niekt鏎e wersje) Obs逝giwane systemy operacyjne: Wszystkie aktualne systemy Microsoft Windows

Sklep: CutPrice.pl

HP oryginalny toner C9733A, magenta, 12000s, HP 645A, HP Color LaserJet 5500, N, DN, HDN, DTN - 2856522942

2248,99 z

HP oryginalny toner C9733A, magenta, 12000s, HP 645A, HP Color LaserJet 5500, N, DN, HDN, DTN Hewlett-Packard

Tonery > do HP

Materia造 eksploatacyjne HP Color LaserJet 5500/5550 z inteligentn technologi druku pozwalaj uzyska najlepsze rezultaty podczas korzystania z systemu druku HP

Sklep: wnetrza-24.pl

HP oryginalny toner C9731A, cyan, 12000s, HP 645A, HP Color LaserJet 5500, N, DN, HDN, DTN - 2856527217

2248,99 z

HP oryginalny toner C9731A, cyan, 12000s, HP 645A, HP Color LaserJet 5500, N, DN, HDN, DTN Hewlett-Packard

Tonery > do HP

Materia造 eksploatacyjne HP Color LaserJet 5500/5550 z inteligentn technologi druku pozwalaj uzyska najlepsze rezultaty podczas korzystania z systemu druku HP

Sklep: wnetrza-24.pl

HP oryginalny toner C9732A, yellow, 12000s, HP 645A, HP Color LaserJet 5500, N, DN, HDN, DTN - 2856523092

2248,99 z

HP oryginalny toner C9732A, yellow, 12000s, HP 645A, HP Color LaserJet 5500, N, DN, HDN, DTN Hewlett-Packard

Tonery > do HP

Materia造 eksploatacyjne HP Color LaserJet 5500/5550 z inteligentn technologi druku pozwalaj uzyska najlepsze rezultaty podczas korzystania z systemu druku HP

Sklep: wnetrza-24.pl

HP oryginalny toner C9730A, black, 13000s, HP 645A, HP Color LaserJet 5500, N, DN, HDN, DTN - 2856522891

1603,99 z

HP oryginalny toner C9730A, black, 13000s, HP 645A, HP Color LaserJet 5500, N, DN, HDN, DTN Hewlett-Packard

Tonery > do HP

Materia造 eksploatacyjne HP Color LaserJet 5500/5550 z inteligentn technologi druku pozwalaj uzyska najlepsze rezultaty podczas korzystania z systemu druku HP

Sklep: wnetrza-24.pl

HP oryginalny toner Q2682A, yellow, 6000s, HP 311A, HP Color LaserJet 3700, N, DN, DTN - 2856523679

1052,99 z

HP oryginalny toner Q2682A, yellow, 6000s, HP 311A, HP Color LaserJet 3700, N, DN, DTN Hewlett-Packard

Tonery > do HP

Materia造 eksploatacyjne HP Color LaserJet 3700 z inteligentn technologi druku zapewniaj sta陰, wysok jako嗆 druku w kolorze. Toner o zaawansowanej formule umo磧iwia wydruk szerokiej gamy wspania造ch kolor闚 oraz wyra幡ego tekstu, zapewniaj帷 profesjonalne rezultaty. Materia造 eksploatacyjne i drukarka HP Color LaserJet 3700 wykorzystuj udoskonalony proces elektrofotograficzny, zapewniaj帷 dok豉dne odwzorowanie kolor闚 nawet w ekstremalnych warunkach. Toner o zaawansowanej formule umo磧iwia wydruk gamy wspania造ch kolor闚 oraz wyra幡ego tekstu, zapewniaj帷 profesjonalne rezultaty. Materia造 eksploatacyjne HP Color LaserJet 3700 s 豉twe w instalacji i konserwacji. Inteligentna technologia druku HP zastosowana w kasetach z tonerem i drukarce informuje u篡tkownika o konieczno軼i wymiany kasety, podaj帷 r闚nie jej numer. Materia造 eksploatacyjne HP Color LaserJet 3700 z inteligentn technologi druku automatycznie dobieraj ustawienia, optymalizuj帷 jako嗆 druku i podnosz帷 niezawodno嗆. Minimum czynno軼i zwi您anych z obs逝g wp造wa na oszcz璠no嗆 czasu i zwi瘯szenie wydajno軼i. Serwis HP SureSupply u豉twia zakup przez Internet. Materia造 eksploatacyjne mo積a kupi w lokalnym punkcie lub przez Internet od HP albo wybranego dystrybutora. EAN: 808736549912 Gwarancja: 24 m G喚boko嗆: 185 mm Kod Producenta: Q2682A Szeroko嗆: 120 mm Waga: 185 kg Wysoko嗆: 410 mm

Sklep: wnetrza-24.pl

HP oryginalny toner C9732A, yellow, 12000s, HP 645A, HP Color LaserJet 5500, N, DN, HDN, DTN - 2858158475

1873,49 z

HP oryginalny toner C9732A, yellow, 12000s, HP 645A, HP Color LaserJet 5500, N, DN, HDN, DTN Hewlett-Packard

Toner do drukarki laserowej > Tonery > Toner do HP

Materia造 eksploatacyjne HP Color LaserJet 5500/5550 z inteligentn technologi druku pozwalaj uzyska najlepsze rezultaty podczas korzystania z systemu druku HP

Sklep: OHshop

HP oryginalny toner Q6473A, magenta, 4000s, HP Color LaserJet 3600, n, dn, dtn - 2856522821

867,99 z

HP oryginalny toner Q6473A, magenta, 4000s, HP Color LaserJet 3600, n, dn, dtn Hewlett-Packard

Tonery > do HP

Materia造 eksploatacyjne HP Color LaserJet 3600 pozwalaj szybko i 豉two uzyska pi瘯ne rezultaty. Nowy toner HP ColorSphere jest dostosowany do systemu druku, dzi瘯i czemu zapewnia optymaln jako嗆 i niezawodno嗆. To przek豉da si na wi瘯sz wydajno嗆 i ni窺ze koszty druku. Materia造 eksploatacyjne HP Color LaserJet 3600 z tonerem ColorSphere pozwalaj uzyska jednolicie ostry tekst i pi瘯ne kolory. Bardziej b造szcz帷e wyko鎍zenie umo磧iwia drukowanie w szerokiej gamie pi瘯nych, 篡wych kolor闚 i przygotowywanie dokument闚 biznesowych, kt鏎e sprawiaj bardzo dobre wra瞠nie. Materia造 eksploatacyjne HP Color LaserJet 3600 z tonerem ColorSphere i inteligentn technologi druku pozwalaj drukowa szybciej i 豉twiej oraz zapewniaj sprawniejsz wymian kaset. Serwis HP SureSupply znacznie u豉twia zamawianie i kupowanie materia堯w eksploatacyjnych przez Internet. Materia造 eksploatacyjne HP Color LaserJet 3600 z inteligentn technologi druku HP na bie膨co dostosowuj parametry dzia豉nia kaset z tonerem do drukarki, zapewniaj帷 optymaln jako嗆 druku i zwi瘯szaj帷 niezawodno嗆. Dzi瘯i temu ca趾owity koszt druku jest ni窺zy. EAN: 829160703077 Gwarancja: 24 m G喚boko嗆: 20 cm Kod Producenta: Q6473A Szeroko嗆: 12 cm Waga: 20.5 kg Wysoko嗆: 43 cm

Sklep: wnetrza-24.pl

HP oryginalny toner Q6470A, black, 6000s, HP Color LaserJet 3600, n, dn, dtn, 3800, n, dn, dtn - 2856522946

859,99 z

HP oryginalny toner Q6470A, black, 6000s, HP Color LaserJet 3600, n, dn, dtn, 3800, n, dn, dtn Hewlett-Packard

Tonery > do HP

Materia造 eksploatacyjne HP Color LaserJet 3600 pozwalaj szybko i 豉two uzyska pi瘯ne rezultaty. Nowy toner HP ColorSphere jest dostosowany do systemu druku, dzi瘯i czemu zapewnia optymaln jako嗆 i niezawodno嗆. To przek豉da si na wi瘯sz wydajno嗆 i ni窺ze koszty druku. Materia造 eksploatacyjne HP Color LaserJet 3600 z tonerem ColorSphere pozwalaj uzyska jednolicie ostry tekst i pi瘯ne kolory. Bardziej b造szcz帷e wyko鎍zenie umo磧iwia drukowanie w szerokiej gamie pi瘯nych, 篡wych kolor闚 i przygotowywanie dokument闚 biznesowych, kt鏎e sprawiaj bardzo dobre wra瞠nie. Materia造 eksploatacyjne HP Color LaserJet 3600 z tonerem ColorSphere i inteligentn technologi druku pozwalaj drukowa szybciej i 豉twiej oraz zapewniaj sprawniejsz wymian kaset. Serwis HP SureSupply znacznie u豉twia zamawianie i kupowanie materia堯w eksploatacyjnych przez Internet. Materia造 eksploatacyjne HP Color LaserJet 3600 z inteligentn technologi druku HP na bie膨co dostosowuj parametry dzia豉nia kaset z tonerem do drukarki, zapewniaj帷 optymaln jako嗆 druku i zwi瘯szaj帷 niezawodno嗆. Dzi瘯i temu ca趾owity koszt druku jest ni窺zy. EAN: 829160703084 Gwarancja: 24 m G喚boko嗆: 20 cm Kod Producenta: Q6470A Szeroko嗆: 12 cm Waga: 20.5 kg Wysoko嗆: 43 cm

Sklep: wnetrza-24.pl

HP oryginalny toner Q3960A, black, 5000s, HP 122A, HP Color LaserJet 2550, 2820, 2840 - 2859912132

479,49 z

HP oryginalny toner Q3960A, black, 5000s, HP 122A, HP Color LaserJet 2550, 2820, 2840 Hewlett-Packard

Toner do drukarki laserowej > Tonery > Toner do HP

Materia造 eksploatacyjne HP Color LaserJet 2550/2820/2840 z inteligentn technologi druku HP zapewniaj najwy窺z jako嗆 druku, niezawodno嗆, 豉two嗆 obs逝gi i wydajno嗆 zarz康zania w niedrogim druku kolorowym. Materia造 eksploatacyjne HP Color LaserJet 2550/2820/2840 z inteligentn technologi druku pozwalaj uzyska niedrogie, wysokiej jako軼i wydruki kolorowe za ka盥ym razem. Chemicznie

Sklep: OHshop

CANON PIXMA MG5550 3 w 1 - 1950334420

320,99 z

CANON PIXMA MG5550 3 w 1 CANON

Komputery/Drukarki i skanery/Urz康zenia wielofunkcyjne/Urz康zenia wielofunkcyjne atramentowe

Automatyczny podajnik dokument闚: Nie Czytnik kart: Tak Do陰czone oprogramowanie: Sterownik dla urz康zenia wielofunkcyjnego z programem Scanning Utility Do陰czone oprogramowanie: My Image Garden Do陰czone oprogramowanie: Full HD Movie Print1 Do陰czone oprogramowanie: Quick Menu Do陰czone oprogramowanie: Easy-WebPrint EX (do pobrania) Do陰czone oprogramowanie OCR: Nie Druk bez margines闚: Nie Duplex: Nie Fax: Nie Gniazdo EIO: Nie Grupa towarowa: Drukarki, urz康zenia wielofunkcyjne, kopiarki, faxy\Urz康zenia wielofunkcyjne\atramentowe Grupa towarowa: Drukarki, urz康zenia wielofunkcyjne, kopiarki, niszczarki\Urz康zenia wielofunkcyjne\atramentowe Informacje dodatkowe: Ekran o przek徠nej 7,5 cm z inteligentnym systemem dotykowym i szybk obs逝 Informacje dodatkowe: Zabezpieczenie komunikacji Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP Informacje dodatkowe: Zdj璚ia w jako軼i typowej dla laboratorium fotograficznego Interfejs do PC: USB 2.0 Interfejs do PC: WiFi 802.11b/g/n Liczba zasobnik闚 papieru: 2 szt Maksymalna gramatura papieru: 300 g/m2 Maksymalna pojemno嗆 podajnik闚: 145 arkuszy Maksymalne zu篡cie energii: 11 W Maksymalny rozmiar papieru: A4 Materia造 eksploatacyjne oryginalne: PGI-550PGBK (czarny pigmentowy) Materia造 eksploatacyjne oryginalne: CLI-551BK (czarny) Materia造 eksploatacyjne oryginalne: CLI-551C (b喚kitny) Materia造 eksploatacyjne oryginalne: CLI-551M (purpurowy) Materia造 eksploatacyjne oryginalne: CLI-551Y (鄴速y) Minimalna gramatura papieru: 64 g/m2 Nadruk na CD/DVD: Nie Nazwa typu: Urz康zenia wielofunkcyjne Obs逝giwane systemy operacyjne: Mac OS (niekt鏎e wersje) Obs逝giwane systemy operacyjne: Wszystkie aktualne systemy Microsoft Windows

Sklep: CutPrice.pl

CANON Drukarka Atramentowa PIXMA iP3600 - 1664376138

303,35 z

CANON Drukarka Atramentowa PIXMA iP3600 CANON

Drukarki, urz康zenia wielofunkcyjne, kopiarki, faxy > Drukarki Atramentowe

Bluetooth:Nie Czytnik kart:Nie Do陰czone oprogramowanie:Easy-PhotoPrint EX Druk bez margines闚:Tak Duplex:Nie G這郾o嗆:41 dB Grupa towarowa:Drukarki, urz康zenia wielofunkcyjne, kopiarki, faxy\Drukarki Atramentowe Ilo嗆 kolor闚:5 szt. Ilo嗆 wk豉d闚 drukuj帷ych:5 szt. IRDA:Nie Liczba zasobnik闚 papieru:2 szt Maksymalna gramatura papieru:300 g/m2 Maksymalna pojemno嗆 podajnik闚:300 arkuszy Maksymalne zu篡cie energii:16 W Maksymalny rozmiar papieru:A4 Materia造 eksploatacyjne oryginalne:CLI-521BK black - MECATKKO0500 Materia造 eksploatacyjne oryginalne:CLI-521C cyan - MECATKKO0510 Materia造 eksploatacyjne oryginalne:CLI-521M magenta - MECATKKO0520 Materia造 eksploatacyjne oryginalne:CLI-521Y yellow - MECATKKO0530 Materia造 eksploatacyjne oryginalne:PGI-520BK black - MECATKKO0570 Miejsce serwisowania:Serwis zewn皻rzny Minimalna gramatura papieru:64 g/m2 Nadruk na CD/DVD:Nie Nazwa typu:Drukarki Obs逝giwane systemy operacyjne:Mac OS X 10.3.9 Obs逝giwane systemy operacyjne:Mac OS X 10.5 Obs逝giwane systemy operacyjne:Microsoft Windows 2000 Professional SP4 Obs逝giwane systemy operacyjne:Microsoft Windows Vista Obs逝giwane systemy operacyjne:Microsoft Windows XP SP2 Okres r瘯ojmi (gwarancji) w miesi帷ach:12 Pictbridge:Tak Praca w DOS:Nie Pr璠ko嗆 drukowania kolor (max):17 stron/min Pr璠ko嗆 drukowania kolor (normal):11 stron/min Pr璠ko嗆 drukowania mono (max):26 stron/min Pr璠ko嗆 drukowania mono (normal):13 stron/min Producent:CANON Rozdzielczo嗆 druku -dodatkowa:2400 dpi Rozdzielczo嗆 druku -g堯wna:9600 dpi Strona o towarze:http://www.canon.co.uk/For_Home/Product_Finder/Printers/Inkjet/PIXMA_iP3600/index.asp?specs=1 Strona producenta:http://www.canon.pl Typ drukarki:Atramentowa Waga [kg]:5.600 kg Wymiary: G喚boko嗆:296 mm Wymiary: Szeroko嗆:431 mm Wymiary: Wysoko嗆:153 mm Wy鈍ietlacz LCD:Nie

Sklep: e-homster.eu

szukaj w Kangoo materia造 eksploatacyjne

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Krak闚, 鏚, Wroc豉w, Pozna, Gda雟k, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

materia造 eksploatacyjne

- znaleziono 1 polecany sklep

 

sklep Kegel-aj.com

w rejestrze od 2010r.

tel. 61 662 59 82, Pozna

Kegel A.J. - profesjonalne doradztwo w doborze maszyn linii produkcyjnych

Kegel

opinie:1

Szukaj w sklepach lub ca造m serwisie

1. Sklepy z materia造 eksploatacyjne

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.159, t2=0, t3=0, t4=0.025, t=0.159

Dla sprzedawc闚

copyright © 2005-2017 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER