materia

- znaleziono 13993 produkty w 100 sklepach

Organic Materia Medica - Including The Standard Remedies Of The Leading Pharmacopoeas As Well As Those Articles Of The Newer Materia Medica. - 2855746545

124,99 zł

Organic Materia Medica - Including The Standard Remedies Of The Leading Pharmacopoeas As Well As Those Articles Of The Newer Materia Medica.

Książki Obcojęzyczne>Nieprzypisane

0x0057770600000000

Sklep: Gigant.pl

Essentials Of Homoeopathic Materia Medica Being A Quiz Compend Upon The Principles Of Homoeopathy, Homoeopathic Pharmacy, And Homoeopathic Materia Med - 2855746699

99,99 zł

Essentials Of Homoeopathic Materia Medica Being A Quiz Compend Upon The Principles Of Homoeopathy, Homoeopathic Pharmacy, And Homoeopathic Materia Med

Książki Obcojęzyczne>Nieprzypisane

0x00577c7000000000

Sklep: Gigant.pl

A Therapeutical Arrangement Of The Materia Medica, Or The Materia Medica Arranged Upon Physiological Principles, And In The Order Of The General Practical Value - 2855112241

47,99 zł

A Therapeutical Arrangement Of The Materia Medica, Or The Materia Medica Arranged Upon Physiological Principles, And In The Order Of The General...

Książki Obcojęzyczne>Nieprzypisane

0x003f468d00000000

Sklep: Gigant.pl

A Text-Book of Materia Medica and Therapeutics of Rare Homoeopathic Remedies. a Supplement to Dr. A. C. Cowperthwaite's Materia Medica or Every Greate - 2856399804

54,10 zł

A Text-Book of Materia Medica and Therapeutics of Rare Homoeopathic Remedies. a Supplement to Dr. A. C. Cowperthwaite's Materia Medica or Every Greate

Książki

Sklep: KrainaKsiazek.pl

Manuale Basico Sui Materiali Compositi: Guida Pratica E Vademecum Alle Conoscenze Di Base Sul Mondo Dei Materiali Compositi Ed Alla Realizzazione Di M - 2854900956

138,74 zł

Manuale Basico Sui Materiali Compositi: Guida Pratica E Vademecum Alle Conoscenze Di Base Sul Mondo Dei Materiali Compositi Ed Alla Realizzazione Di M

Książki

Sklep: KrainaKsiazek.pl

Dek cer 60x30 Canvas Materia /4 - 2829706398

56,49 zł

Dek cer 60x30 Canvas Materia /4

PŁYTKI CERAMICZNE > CERAMSTIC > CERAMSTIC - KOLEKCJE > CANVAS

Kolekcja Canvas to niezwykle inspirująca i bogata propozycja firmy Ceramstic. Płytki bazowe występują w formacie 60x30cm i mają barwę jasnego beżu i jasnego brązu. Brąz został ozdobiony szkicem plastra miodu, co daje mu niepowtarzalności a beż rysunkem płótna malarskiego, które tylko czeka na pomysły i aranżacje. Kafle podłogowe są w kolorze jasnego beżu i mają format 60x60cm. Uzupełnieniem kolekcji Canvas są dekory i listwy z motywem roślinnym i rysunkiem ptaka kolibra. Dekor o nazwie Materia jest ozdobiony rysunkiem nieregularnych kół w pastelowych barwach. Lecz prawdziwą kropką nad i kolekcji Canvas są kamienne mozaiki, które dodadzą łazience oryginalności i surowości loftu.

Sklep: Arena Wnętrz

Związek ducha i materii. Naukowe dowody na istnienie rzeczywistości równoległych - 2847089346

35,77 zł

Związek ducha i materii. Naukowe dowody na istnienie rzeczywistości równoległych Studio Astropsychologii

Książki > Uzdrawianie Kwantowe / Fizyka Kwantowa

Dr Danuta Adamska-Rutkowska jest specjalistką w dziedzinie inżynierii chemicznej i procesowej. Posiada szeroką wiedzę w zakresie chemii, fizyki, biologii, biofizyki i cybernetyki. Wiele lat kierowała zespołem naukowo-badawczym. Jej pierwsza książka Kwantowa rzeczywistość zdobyła dużą popularność wśród czytelników.   Przez wiele lat nauka starała się deprecjonować istnienie ducha. Tymczasem współczesne podejście i nagromadzona wiedza radykalnie zmieniają ten pogląd. Ta publikacja skupia się na naukowych dowodach, które świadczą, że duch stanowi jedną z właściwości materii. Autorka odsłania zagadkę świadomości opisując zjawiska, które odmieniły rozumienie dotychczas obowiązującego światopoglądu oraz przekazuje najnowsze wyniki badań naukowców z całego świata. Stwierdza, że jesteśmy istotami wielowymiarowymi i każdy może czerpać z globalnego banku danych. Analizuje wiele wierzeń religijnych, które od wieków kształtowały świadomość duchową. Przybliża zjawiska bilokacji, telekinezy i teleportacji oraz podaje naukowe dowody na ich istnienie. Opisuje badania przypadków przeżyć z pogranicza życia i śmierci. Podaje także liczne przykłady autentycznych kontaktów ze zmarłymi oraz ich naukowe podłoże. Odkryj nową rzeczywistość. Jest całkiem prawdopodobne, że poza obszarem naszego postrzegania zmysłowego ukryte są całe światy, o których nie mamy pojęcia. - Albert Einstein

Sklep: ABRAKADABRA

Eliminacid tabletki na zakwaszony organizm - eliminacja produktów przemiany materii 30tabl CENA - 2828110552

23,21 zł

Eliminacid tabletki na zakwaszony organizm - eliminacja produktów przemiany materii 30tabl CENA Aflofarm

Zdrowie / Medycyna naturalna

Tabletki 30 szt

Sklep: AptekaSlonik.pl

Mobilność materii mineralnej na obszarach paraglacjalnych, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka Zachodnia - 2619308415

43,00 zł

Mobilność materii mineralnej na obszarach paraglacjalnych, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka Zachodnia Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Monografia prezentuje szczegółowe badania dotyczące obszaru wolnego od lodu, leżącego na Wyspie Króla Jerzego w rejonie Polskiej Stacji Antarktycznej im. Arctowskiego. Autor analizuje procesy geomorfologiczne w obszarach peryglacjalnych, nawiązując do literatury dotyczącej Szetlandów Południowych i do koncepcji zmian pod wpływem procesów globalnego ocieplenia. Podaje charakterystykę elementów środowiska geograficznego (hydrografia, klimat, rzeźba) obszarów wolnych od lodu. Wymienia się je jako oazy, czyli te tereny, które w niedawnym czasie zostały odsłonięte spod lodu i które kształtowane są przez procesy morfogenetyczne, w tym szczególnie denudacyjne (np. erozyjne czy denudacji chemicznej) oraz procesy biogeniczne. Autor gruntownie uzasadnia tezę o odrębności oaz polarnych. The mobility of mineral matter in paraglacial areas, King George Island, Western Antarctica The monograph presents the results of a research into the geoecosystems of polar oases located on King George Island in the South Shetlands in the Maritime Antarctic. The author analyses geomorphological processes in the paraglacial areas as determined by climatic and hydrological conditions. He assumes that the efficiency of the oasis system of mineral matter mobility is a function of geomorphic activity in glaciated and nonglaciated catchments. The recession of glaciers brings about an expansion of ice-free areas, landform metamorphoses, changes in land cover, redeposition of sedimentary covers, changes in the water cycle and mineral circulation, and finally a transformation of landscapes in the ice drainage basin of Admiralty Bay. These changes inspired the author to formulate and develop the conception of a geosuccession and its theoretical and applicational justification. The dissertation employs an innovative and original approach to the highly complex problems of paraglacial evolution controlled by present-day global environmental changes. The author relied on extensive polar geomorphological literature augmented with detailed four-year field investigations, including a unique set of geoecological, meteorological, hydrological and hydrochemical monitoring data from four sub-Antarctic catchments situated in the vicinity of the Polish Henryk Arctowski Antarctic Station. Spis treści: Wprowadzenie ZAKRES OPRACOWANIA Problematyka Obszar badań Metody badań PROCESY GEOSUKCESJI W GEO EKOSYSTEMACH OAZ POLARNYCH W KONCEPCJI PARAGLACJALNEJ Geomorfologia paraglacjalna Paraglacjalny charakter oaz polarnych Odmienność klimatyczna oaz polarnych Geoekosystemy oaz polarnych Zatoki Admiralicji Tempo recesji lodowców a tworzenie się oaz Typy oaz polarnych Rozmieszczenie i wielkość oaz polarnych Podstawy zdefiniowania pojęcia geosukcesji Definicja geosukcesji Zmiany domen morf o genetycznych podstawą geosukcesji Przebieg geosukcesji na obszarach paraglacjalnych Właściwości geoekosukcesji - synopsis SYSTEM KRĄŻENIA MATERII MINERALNEJ JAKO PRZEJAW GEOSUKCESJI W GEOEKO SYSTEMACH OAZ POLARNYCH Zasięg przestrzenny systemu Pozycja systemu Granice systemu Miąższość systemu Struktura systemu Stan systemu Studium przypadku - odwilż śródzimowa Kaskady systemu Kaskada wejścia Kaskada przemian inicjalnych Kaskady denudacji, transportu i redepozycji Kaskady dostawy i wyjścia Studium przypadku - system fłuwialny SEZONOWOŚĆ MOBILNOŚCI MATERII MINERALNEJ NA OBSZARACH PARAGLACJALNYCH Metoda naliza cech diagnostycznych Temperatura powietrza, Tp Prędkość wiatru, Vch Opad atmosferyczny, P Usłonecznienie, U Temperatura gruntu, Tg Grubość pokrywy śnieżnej, GPS Sezony mobilności materii - grupowanie Fluktuacje mobilności materii mineralnej jako przejaw sezonowości aktywności geomorficznej CHARAKTER MOBILNOŚCI MATERII MINERALNEJ W STREFIE SUBANTARKTYCZNEJ - SYNOPSIS Literatura The mobility of mineral matter in paraglacial areas, King George Island, Western Antarctica (Summary)

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Właściwości materii organicznej w odwodnionych glebach torfowych - 2619309097

14,00 zł

Właściwości materii organicznej w odwodnionych glebach torfowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Badano gleby torfowe, które zostały odwodnione w drugiej połowie XIX w. zabiegami hydrotechnicznymi. W rezultacie tych zabiegów torfowiska przeszły z fazy akumulacji w fazę decesji, co doprowadziło do powstania gleb torfowo-murszowych. Głębokie odwodnienie wpłynęło na zmianę masy torfowej i jej właściwości. Badania prowadzono na glebach torfowo-murszowych na obszarze Pojezierza Mazurskiego oraz Kotliny Biebrzańskiej. Wytworzyły się one ze zróżnicowanych genetycznie torfów niskich: mechowiskowych, turzycowiskowych, szuwarowych i olesowych. W badanych glebach zachodzą stale procesy mineralizacji masy organicznej. Stwierdzono wyraźny ubytek węgla organicznego w poziomach murszowych w stosunku do zalegających pod nimi warstwami torfu. Wyrazem intensywności procesu mineralizacji azotu jest wąski stosunek C : N w większości badanych gleb. Kationowa pojemność wymienna jest zróżnicowana i zależy od zawartości materii organicznej, popielności odczynu oraz przebiegu wtórnej humifikacji. Najwyższą kationową pojemnością charakteryzują się mursze wytworzone z torfów szuwarowych, a najniższą z torfów mechowiskowych. Związki humusowe wyekstrahowane z gleb torfowo-murszowych różniły się udziałem ilościowym poszczególnych frakcji w zależności od obiektów. Skład jakościowy związków humusowych w decydującym stopniu zależy od siedliska, uwilgotnienia, natlenienia, dopływu szczątków organicznych, a w mniejszym stopniu decyduje rodzaj torfu. Przy głębokim odwodnieniu (Łąki Dymerskie) stosunek CH:CF jest wysoki, powyżej 3. Wskazuje to na dużą kondensację i polimeryzację kwasów humusowych powstających w tym środowisku. Wysoki stosunek CH:CF wskazuje na degradację siedliska. W siedliskach eutroficznych charakterystycznych dla torfów szuwarowych i olesowych (Łąki Szymońskie, Biebrza) stosunek CH:CF jest zbliżony do jedności. Skład pierwiastkowy kwasów huminowych wskazuje, że ich budowa odpowiada układom aromatycznym sprzężonym z alifatycznym łańcuchem zawierającym do 10 atomów węgla. Największą alifatyczność oraz duży udział azotu w strukturach wykazują kwasy huminowe wyekstrahowane z torfów szuwarowych i olesowych z obiektu Łąki Szymońskie. Spis treści: Wykaz symboli i skrótów - List of symbols and abbreviations 1. Wstęp i cel pracy 2. Charakterystyka obiektów 3. Metody badań 4. Wyniki badań 4.1. Odczyn i właściwości sorpcyjne 4.2. Zawartość węgla i azotu 4.3. Charakterystyka materii organicznej 4.3.1. Związki próchniczne wydzielone Na4P2O7 + Na2SO4 o pH 7 - frakcja I 4.3.2. Związki próchniczne wydzielone Na4P2O7 o pH 9 - frakcja II 4.3.3. Kwasy huminowe i fulwowe oraz CH:CF 4.3.4. Zawartość kationów w ekstraktach pirofosforanowych (difosforanowych) 4.3.5. Stopień humifikacji 4.4. Właściwości kwasów huminowych 4.4.1. Skład pierwiastkowy 4.4.2. Widma w podczerwieni 4.4.3. Właściwości spektrometryczne 5. Dyskusja 6. Wnioski Piśmiennictwo Załącznik 1 Streszczenie

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Wycieraczki samochodowe Daihatsu Materia (2006-) NA TYŁ - 2829683653

29,00 zł

Wycieraczki samochodowe Daihatsu Materia (2006-) NA TYŁ BOSCH

Wycieraczki samochodowe > Daihatsu > Daihatsu Materia (2006-)

W sprzedaży wycieraczka samochodowa BOSCH Aerotwin na tylną szybę do samochodów marki:   DAIHATSU MATERIA rok produkcji: od 09.2006-   Cechy wycieraczek:                                                                                                     stan: nowe   rozmiar: 300mm      nr katalogowy: H309                   Stosowane w modelach: Daihatsu Charade (L2)  2003>> Daihatsu Cuore (VII, VIII)  2003-2007 Daihatsu Materia (M4)  2006>> Daihatsu Trevis  2006>> Daihatsu YRV (M2) 2000-2005    Wycieraczki tylnej szyby Widoczność w tylnej szybie decyduje o bezpieczeństwie - pozwala uniknąć kolizji. Dlatego tak ważne jest używanie jakościowo dobrych wycieraczek. Oferowane są następujące wycieraczki tylnej szyby Bosch: Klasyczne wycieraczki w technologii Twin, z powłoką poślizgową zmniejszającą tarcie oraz z metalowym stelażem   ZALETY WYCIERACZEK SAMOCHODOWYCH BOSCH Twin: Technologia produkcji wycieraczki Twin z dwóch rodzajów gumy gwarantuje cichą pracę i bardzo dokładne oczyszczanie powierzchni szyby. Pióro wycieraczki wykonane z dwóch rodzajów gumy: miękkiej i twardej. Guma stykająca się z szybą pokryta jest specjalną powłoką poślizgową, która niweluje siłę tarcia. Cicha praca dzięki mniejszej powierzchni tarcia. Stelaż wycieraczki jest metalowy, solidny i dwukrotnie lakierowany. Szyna stabilizująca została schowana wewnątrz gumy wycieraczki. Zabezpiecza to przed osadzaniem się lodu i śniegu na powierzchni wycieraczki, a także chroni szynę przed korozją. Na opakowaniu wycieraczki podane są modele samochodów, do których pasuje dany produkt.        Eksploatacja Wycieraczki tak jak inne części samochodu ulegają zużyciu i wymagają pewnych prostych zabiegów, których celem jest zapewnienie maksymalnej wydajności przez jak najdłuższy okres czasu. W trakcie eksploatacji pióra wycieraczek ścierają się w skutek tarcia, co powoduje powstawanie smug. Uszkodzenia pióra mogą powstawać również przez brudne szyby (np. ziarenka piachu, owady) lub przywierający do szyby lód, zniekształca pióro. Promienie słoneczne oraz warunki atmosferyczne niszczą elastyczną gumę wycieraczki, przez co staje się porowata. W takich przypadkach wycieraczki należy wymienić.

Sklep: auto-lift.pl

Serwisowe wycieraczki Daihatsu MATERIA Model 03/10 - - 2832606744

21,80 zł

Serwisowe wycieraczki Daihatsu MATERIA Model 03/10 - GERMAN

Główna/Wycieraczki komplety

Komplet 2 szt płaskich piór wycieraczek Lewa: 20 500mm Prawa: 19 475mm

Sklep: GERMAN Automotive

Dystanse EIBACH Pro-Spacer Daihatsu Materia 10.06 - poszerzenie (mm): 60 - 2823527745

737,00 zł

Dystanse EIBACH Pro-Spacer Daihatsu Materia 10.06 - poszerzenie (mm): 60 Eibach

Zawieszenia>Dystanse>Eibach Pro-Spacer>Daihatsu

Dystanse EIBACH Pro-Spacer Daihatsu Materia 10.06 -Poszerzenie (mm): 60Rozstaw śrub: 100x4Piasta: 54Gwint: M12x1,5Cena za komplet na oś!...

Sklep: AutoRacing.pl

389.280 ELR 389.280 USZCZELKA POKRYWY ZAWOROW DAIHATSU COPEN/EXTOL/MATERIA/SIRION/TERIOS 1.0 16V/1.3/1.5/1.3D SZT ELRING USZCZELKI EL [905000] - 2174963197

55,00 zł

389.280 ELR 389.280 USZCZELKA POKRYWY ZAWOROW DAIHATSU COPEN/EXTOL/MATERIA/SIRION/TERIOS 1.0 16V/1.3/1.5/1.3D SZT ELRING USZCZELKI EL [905000] ELRING

CZESCI SAMOCHODOWE / CZESCI SILNIKA / ELRING

389.280 ELR 389.280 USZCZELKA POKRYWY ZAWOROW DAIHATSU COPEN/EXTOL/MATERIA/SIRION/TERIOS 1.0 16V/1.3/1.5/1.3D SZT ELRING USZCZELKI (PG) (PK) ELRING.

Sklep: kayaba.istore.pl

Niektóre nowotwory złośliwe, choroby przemiany materii i ich leczenie oraz 100 leków z miodu na różn - 2824253632

29,80 zł

Niektóre nowotwory złośliwe, choroby przemiany materii i ich leczenie oraz 100 leków z miodu na różn Ezoteric

PoradnikiMedycyna

Autora recepty na zdrowie są skarbnicą wiedzy medycznej w zakresie lecznictwa naturalnego o niespotykanej wszechstronności. Przez całe życie zbierał materiały do swojej pracy, gromadził przekazy ludowe, porównywał i łączył teorię z praktyką medyczną różnych narodów: Chin, Indii, Tybetu, starożytnego Egiptu.

Sklep: NaszaSzkolna.pl

szukaj w Kangoo materia

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

materia

- znaleziono 1 polecany sklep

 

sklep PureGreen.pl

w rejestrze od 2011r.

tel. 44 7111510, Opoczno

Wolnoobrotowe wyciskarki do soków, produkty organiczne oraz ekologiczne.

olimp - bielenda - faith in nature - brubeck - bio planet - cookut - f...

opinie:2

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z materia

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.105, t2=0, t3=0, t4=0.015, t=0.105

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2017 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER