studia z socjologii emocji. podręcznik akademicki.

- znaleziono 772 produkty w 28 sklepach

Studia z socjologii emocji - 2619310486

29,00 zł

Studia z socjologii emocji Uniwersytet Opolski

SOCJOLOGIA

Problem emocji w życiu społecznym staje się jednym z bardziej obiecujących obszarów wiedzy, wyostrza bowiem zmysł wyobraźni socjologicznej kierując naszą uwagę w stronę aktora społecznego działającego tu i teraz w powiązaniu ze strukturą i kulturą. Proponujemy, by na socjologię emocji spojrzeć nie jak na wąską, hermetyczną subdyscyplinę, lecz raczej jak na filtr poznawczy uwrażliwiający na metaforyczne "odruchy serca" w rozmaitych kontekstach społecznych. Perspektywa ta znalazła odzwierciedlenie w kompozycji książki - prezentacji genezy socjologii emocji i jej teoretycznych ram oraz warsztatu metodologicznego towarzyszy rozbudowana analiza afektywnego wymiaru różnorodnych praktyk społecznych. Spis treści: Wprowadzenie (Anna Czerner, Elżbieta Nieroba) Część I. Teoretyczne podstawy socjologicznej analizy emocji Rozdział 1. Zainteresowanie emocjami w myśli społecznej (Marek S. Szczepański) Emocje i namiętności Emocje w myśli przedsocjologicznej - od Arystotelesa do Lovejoya Emocje - socjologiczny przełom Sfera afektywna w pracach prekursorów socjologii Emocje w nurcie pragmatyzmu i poza nim - przegląd wybranych stanowisk Emile Durkheim - ponowne odczytanie Rozdział 2. Wybrane nurty teoretyczne w socjologii emocji (Anna Czerner, Elżbieta Neroba) Kultura emocjalna Koncepcja Stevena Gordona Analiza kulturowa - Arlie Russell Hochschild Interakcjonizm symboliczny Teoria tożsamości Stevena Strykera - podejście strukturalne Teoria kontroli tożsamości - Peter J. Burge Teoria kontroli afektów - David Heise Teoria strukturalna Teoria władzy-statusu Teoria rytuału interakcyjnego - Randall Collins teoria stanów oczekiwań Afektywna teoria wymiany społecznej - Edward J. Lawler Teoria ewolucyjna Ewolucyjny egzystencjalizm - William Wentworth Ewolucyjna biologia emocji - Jonathan H. Turner Konkluzje Rozdział 3. Jakościowe podejście do badań emocji (Beata Pawłowska) Wstęp Teoretyczne ustalenia oraz przykłady empirycznego uchwycenia emocji Karol Darwin o emocjach Emocje w koncepcji Emile'a Durkheima Władza i status w teorii Theodore'a Kempera Emocje a rytuały interakcyjne Zarządzanie emocjami. Koncepcja Arlie R. Hochschild Teoria ugruntowana jako podłoże metodologiczne badania emocji Zastosowanie obserwacji do badania emocji Zastosowanie wywiadu swobodnego i/lub narracyjnego do badań emocji Problematyka case study w badaniach emocji Podsumowanie Część II. Emocje w praktyce społecznej Rozdział 4. O emocjach związanych z łamaniem norm moralnych i religijnych (Wojciech Pawlik) Wstyd i poczucie winy jako konstrukty kultury Doświadczenie dysonansów normatywnych w ujęciu socjologów emocji Wstyd i poczucie winy w kulturze ponowoczesnej Poza zasadą usprawiedliwiania - w stronę ontologii Grzech i wyrzuty sumienia w świecie codziennym w dobie ponowoczesności Rozdział 5. Pamięć biograficzna i zbiorowa a emocje (Kaja Kaźmierska) Uwagi wstępne Pamięć biograficzna Pamięć dzieciństwa Pamięć a spójność biografii Wpisywanie w biografię przeszłości kolektywnej Pamięć zbiorowa Pamięć zbiorowa a tożsamość Dynamiczny  charakter pamięci Pamięć jako działanie komunikacyjne Ahistoryczność pamięci Zakończenie Rozdział 6. Instrumentalizacja emocji w debacie publicznej poruszającej etyczne problemy związane z zyciem ludzkim (Ewelina Wejbert-Wąsiewicz) Wartości i emocje w dyskursie Walka o ochronę życia ludzkiego w dyskursie socjopatycznym. Wojna, Kara śmierci, eutanazja Życie ludzkie jako przedmiot sporu społecznego Ruchy pro-life i pro-choice Kościół walczący Obywatele walczący, czyli głośne sprawy Opinia publiczna wobec problemów ochrony życia ludzkiego Wpływy na emocje i poprzez emocje w dyskursie publicznym Metoda wpływu społecznego Techniki instrumentalizacji emocji Podsumowanie Rozdział 7. Zmysłowy cyborg - człowiek w dobie konsumpcjonizmu (Krystyna Romaniszyn) Wprowadzenie Era konsumpcjonizmu Kultura konsumpcyjna Konsumpcja jako narzędzie obróbki ludzi Zmysłowy cyborg Rozdział 8. Miłość erotyczna (Tomasz Szlendak) Miłość erotyczna jako społeczna konstrukcja "Fazowa" i "czynnikowa" natura miłości erotycznej Czy miłość erotyczna jest zjawiskiem uniwersalnym? Młość erotyczna wedle społecznego scenariusza Miłość erotyczna jako kamuflaż dla patriarchatu Miłość erotyczna jako konsumpcyjna utopia Miłość erotyczna jako medium komunikacyjna Miłość współbieżna w ramach nowego porządku sentymentalnego Rozdział 9. O emocjach w sztuce. Szkic socjologiczny (Anna Matuchniak-Krasuska) Wstęp "Udręka i ekstaza" - o emocjach artystów Dzieło sztuki jako źródło i nośnik emocji "Zachwyt i oburzenie"- o emocjach odbiorców Zakończenie Rozdział 10 Zarządzanie emocjami w muzeum (Elżbieta Nieroba) "Szaleństwo" kolekcjonowania Muzeum jako byt społeczny i kulturowy Czy muzeum musi być racjonalne? W sieci symulakrów O gustach się (nie) dyskutuje Publiczność muzealna wobec "emocjonalnego szantażu" ekspozycji Rozdział 11. E-mocje, przypadki rozszerzonej rzeczywistości afektywnej (Michał Wanke) Internet - duma i przyjemność, panika i fascynacja Interfejs Zakłopotana tożsamość Bliskość w tle Razem osobno Hiper(nie)dostępni Rozdział 12. Nie tylko krew, pot i łzy - emocjonalne oblicza sportu (Anna Czerner) Sport i emocje - to nie jest gra dla socjologów? Chleba igrzysk, ale... wszystko pod społeczną kontrolą "Panowie, dzisiaj trochę umrzemy" Zmierzając do mety... Rozdział 13. Biologiczne aspekty emocji (Dawid Larysz) Wstęp Definicja i podział emocji Modele neuropsychologiczne emocji Modele Le Doux Model Konorskiego Czy geny odpowiadają za emocje? Układ limbiczny - mózg emocjonalny? Móżdżkowy zespół emocjonalno-poznawczy Świadoma kontrola emocji Asymetria funkcjonalna - czy prawa i lewa półkula czują tak samo Zakończenie Język socjologów emocji - subiektywny przewodnik (Anna Czerner, Elżbieta Nieroba) Indeks rzeczowy Indeks osobowy

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Mirosław J. Szymański SOCJOLOGIA EDUKACJI. PODRĘCZNIK AKADEMICKI - 2834461423

33,00 zł

Mirosław J. Szymański SOCJOLOGIA EDUKACJI. PODRĘCZNIK AKADEMICKI Impuls

Książki / Pedagogika i dydaktyka

Wzrost znaczenia edukacji we współczesnym świecie powoduje coraz większe zainteresowanie socjologów tą dziedziną życia społecznego. Obecnie można już mówić o ukształtowaniu się socjologii edukacji jako ważnej subdyscypliny socjologii. Przygotowany podręcznik umożliwia zaznajomienie się z dominującą problematyką studiów i badań w zakresie socjologii edukacji. Autor charakteryzuje socjologię edukacji jako dziedzinę wiedzy. Omawia edukacyjne znaczenie takich procesów społecznych, jak: stratyfikacja społeczna, zmiana społeczna, socjalizacja, współczesne kształcenie i wychowanie. Przedstawia analizy dotyczące jednostki i społeczeństwa. Charakteryzuje funkcje edukacyjne instytucji: rodziny, szkoły, zakładu pracy, ośrodków władzy. Ukazuje tworzące się w społeczeństwie współczesnym napięcia między indywidualizmem a wspólnotowością, wartościami i antywartościami, dążeniami do równości społecznej i narastającymi nierównościami, reprodukcją społeczną a emancypacją jednostek i grup społecznych. Końcowa część pracy dotyczy kształtowania tożsamości, procesu będącego jednym z najważniejszych wyzwań socjalizacyjnych i wychowawczych naszych czasów. Podręcznik zawiera obszerną bibliografię, słownik ważniejszych terminów, problemy do przemyślenia i dyskusji. Może być wykorzystywany przez studentów, a także przez inne osoby zainteresowane socjologicznymi zagadnieniami współczesnej edukacji.

Sklep: Hatteria.pl

Socjologia emocji - Turner Jonathan H., Stets Jan E. - 2837054455

52,06 zł

Socjologia emocji - Turner Jonathan H., Stets Jan E.

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Podręcznik Socjologia emocji jest rzetelnym, całościowym przeglądem teoretycznych i empirycznych dokonań w obrębie tej nowej, budzącej coraz większe zainteresowanie subdyscypliny, ze szczególnym wskazaniem na wzajemne powiązania teorii socjologicznych i psychologicznych. Książka podzielona jest na siedem bloków odnoszących się do głównych nurtów współczesnej socjologii. Obejmuje podejście dramaturgiczne i kulturowe, spojrzenie na emocje z punktu widzenia rytuałów interakcyjnych, interakcjonizm symboliczny, podejście psychoanalityczno-interakcjonistyczne, teorię wymiany, podejście strukturalistyczne oraz podejście ewolucyjne. Całość kończy podsumowanie dotychczasowych dokonań na polu socjologii emocji oraz propozycja dalszych dróg rozwoju. Jonathan H. Turner - międzynarodowej sławy profesor socjologii związany z Uniwersytetem Kalifornijskim w Riverside, autor ponad 30 książek i 100 artykułów na temat teorii socjologicznych, w tym szczególnie dotyczących socjologii emocji, procesów społecznych, nierówności, problemów etnicznych i rasowych. W Polsce znany z bestsellerowego podręcznika Struktura teorii socjologicznej, a także prac Socjologia amerykańska w poszukiwaniu tożsamości oraz Socjologia: koncepcje i ich zastosowanie. Jan E. Stets - profesor socjologii związana z Uniwersytetem Kalifornijskim w Riverside, gdzie w kierowanym przez nią Social Psychology Research Laboratory zajmuje się badaniami nad emocjami w powiązaniu z teorią tożsamości Nazwa - Socjologia emocji Oryginalny tytuł - The Sociology of Emotions Autor - Turner Jonathan H., Stets Jan E. Oprawa - Twarda Wydawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Kod ISBN - 9788301159054 Kod EAN - 9788301159054 Wydanie - 1 Rok wydania - 2009 Język - polski Tłumacz - Bucholc Marta Format - 17.0x24.0cm Ilość stron - 368 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Socjologia, filozofia, resocjalizacja, stosowane nauki społeczne. Materiały dla kandydatów na studia z kluczem odpowiedzi. - 2825706318

9,00 zł

Socjologia, filozofia, resocjalizacja, stosowane nauki społeczne. Materiały dla kandydatów na studia z kluczem odpowiedzi. PLUS Wydawnictwo Akademickie

Socjologia. Społeczeństwo

Socjologia, filozofia, resocjalizacja, stosowane nauki społeczne materiały dla kandydatów na studia z kluczem odpowiedzi ,  2003 r. : (...)"Materiały egzaminacyjne dla kandydatów na studia na wydziały socjologii, filozofii, resocjalizacji i stosowanych nauk społecznych to pierwsza edycja książki, adresowanej do osób które rozważają lub decydują się na podjęcie dalszej nauki na tych wydziałach, w trybie studiów dziennych, na uniwersytecie. Książka ma za zadanie przybliżenie kandydatom zasad i treści egzaminacyjnych na najbliższy rok akademicki. Znajdziecie w niej Państwo szereg zestawów egzaminacyjnych, których konstrukcja i tematyka opiera się na egzaminach z lat ubiegłych na tytułowe wydziały, poszerzonych o klucz odpowiedzi (...)

Sklep: Booknet.net.pl

Socjologia emocji. - 2212843035

49,00 zł

Socjologia emocji. Wydawnictwo Naukowe PWN

Nauki humanistyczne

Podręcznik Socjologia emocji jest rzetelnym, całościowym przeglądem teoretycznych i empirycznych dokonań w obrębie tej nowej, budzącej coraz większe zainteresowanie subdyscypliny, ze szczególnym wskazaniem na wzajemne powiązania teorii socjologicznych i psychologicznych. Książka podzielona jest na siedem bloków odnoszących się do głównych nurtów współczesnej socjologii. Obejmuje podejście dramaturgiczne i kulturowe, spojrzenie na emocje z punktu widzenia rytuałów interakcyjnych, interakcjonizm symboliczny, podejście psychoanalityczno-interakcjonistyczne, teorię wymiany, podejście strukturalistyczne oraz podejście ewolucyjne. Całość kończy podsumowanie dotychczasowych dokonań na polu socjologii emocji oraz propozycja dalszych dróg rozwoju. Jonathan H. Turner ? międzynarodowej sławy profesor socjologii związany z Uniwersytetem Kalifornijskim w Riverside, autor ponad 30 książek i 100 artykułów na temat teorii socjologicznych, w tym szczególnie dotyczących socjologii emocji, procesów społecznych, nierówności, problemów etnicznych i rasowych. W Polsce znany z bestsellerowego podręcznika Struktura teorii socjologicznej, a także prac Socjologia amerykańska w poszukiwaniu tożsamości oraz Socjologia: koncepcje i ich zastosowanie. Jan E. Stets ? profesor socjologii związana z Uniwersytetem Kalifornijskim w Riverside, gdzie w kierowanym przez nią Social Psychology Research Laboratory zajmuje się badaniami nad emocjami w powiązaniu z teorią tożsamości

Sklep: Albertus.pl

Socjologia emocji - 2825037832

59,00 zł

Socjologia emocji wydawnictwo naukowe pwn

Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Psychologia

Podręcznik Socjologia emocji jest rzetelnym, całościowym przeglądem teoretycznych i empirycznych dokonań w obrębie tej nowej, budzącej coraz większe zainteresowanie subdyscypliny, ze szczególnym wskazaniem na wzajemne powiązania teorii socjologicznych i psychologicznych. Książka podzielona jest na siedem bloków odnoszących się do głównych nurtów współczesnej socjologii. Obejmuje podejście dramaturgiczne i kulturowe, spojrzenie na emocje z punktu widzenia rytuałów interakcyjnych, interakcjonizm symboliczny, podejście psychoanalityczno-interakcjonistyczne, teorię wymiany, podejście strukturalistyczne oraz podejście ewolucyjne. Całość kończy podsumowanie dotychczasowych dokonań na polu socjologii emocji oraz propozycja dalszych dróg rozwoju. Jonathan H. Turner

Sklep: Prolibri.pl

Socjologia emocji - 2822225342

42,21 zł

Socjologia emocji Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura > Socjologia

Podręcznik Socjologia emocji jest rzetelnym, całościowym przeglądem teoretycznych i empirycznych dokonań w obrębie tej nowej, budzącej coraz większe zainteresowanie subdyscypliny, ze szczególnym wskazaniem na wzajemne powiązania teorii socjologicznych i psychologicznych. Książka podzielona jest na siedem bloków odnoszących się do głównych nurtów współczesnej socjologii. Obejmuje podejście dramaturgiczne i kulturowe, spojrzenie na emocje z punktu widzenia rytuałów interakcyjnych, interakcjonizm symboliczny, podejście psychoanalityczno-interakcjonistyczne, teorię wymiany, podejście strukturalistyczne oraz podejście ewolucyjne. Całość kończy podsumowanie dotychczasowych dokonań na polu socjologii emocji oraz propozycja dalszych dróg rozwoju. Jonathan H. Turner

Sklep: Ksiazki-medyczne.eu

Socjologia emocji - 2848588692

40,88 zł

Socjologia emocji Wydawnictwo Naukowe PWN

Książki > Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne > Psychologia. Psychoterapia > Uczucia. Emocje. Zmysły

"Podręcznik Socjologia emocji jest rzetelnym, całościowym przeglądem teoretycznych i empirycznych dokonań w obrębie tej nowej, budzącej coraz większe zainteresowanie subdyscypliny, ze szczególnym wskazaniem na wzajemne powiązania teorii socjologicznych i psychologicznych. Książka podzielona jest na siedem bloków odnoszących się do głównych nurtów współczesnej socjologii. Obejmuje podejście dramaturgiczne i kulturowe, spojrzenie na emocje z punktu widzenia rytuałów interakcyjnych, interakcjonizm symboliczny, podejście psychoanalityczno-interakcjonistyczne, teorię wymiany, podejście strukturalistyczne oraz podejście ewolucyjne. Całość kończy podsumowanie dotychczasowych dokonań na polu socjologii emocji oraz propozycja dalszych dróg rozwoju. Jonathan H. Turner

Sklep: ksiazki-naukowe.pl

Socjologia emocji - 2825681743

52,50 zł

Socjologia emocji PWN Wydawnictwo Naukowe

Socjologia. SpołeczeństwoUczucia. Emocje. ZmysłyWydawnictwa naukowe i popularno-naukowe

Podręcznik Socjologia emocji jest rzetelnym, całościowym przeglądem teoretycznych i empirycznych dokonań w obrębie tej nowej, budzącej coraz większe zainteresowanie subdyscypliny, ze szczególnym wskazaniem na wzajemne powiązania teorii socjologicznych i psychologicznych. Książka podzielona jest na siedem bloków odnoszących się do głównych nurtów współczesnej socjologii. Obejmuje podejście dramaturgiczne i kulturowe, spojrzenie na emocje z punktu widzenia rytuałów interakcyjnych, interakcjonizm symboliczny, podejście psychoanalityczno-interakcjonistyczne, teorię wymiany, podejście strukturalistyczne oraz podejście ewolucyjne. Całość kończy podsumowanie dotychczasowych dokonań na polu socjologii emocji oraz propozycja dalszych dróg rozwoju. Jonathan H. Turner ? międzynarodowej sławy profesor socjologii związany z Uniwersytetem Kalifornijskim w Riverside, autor ponad 30 książek i 100 artykułów na temat teorii socjologicznych, w tym szczególnie dotyczących socjologii emocji, procesów społecznych, nierówności, problemów etnicznych i rasowych. W Polsce znany z bestsellerowego podręcznika Struktura teorii socjologicznej, a także prac Socjologia amerykańska w poszukiwaniu tożsamości oraz Socjologia: koncepcje i ich zastosowanie.Jan E. Stets ? profesor socjologii związana z Uniwersytetem Kalifornijskim w Riverside, gdzie w kierowanym przez nią Social Psychology Research Laboratory zajmuje się badaniami nad emocjami w powiązaniu z teorią tożsamości

Sklep: Booknet.net.pl

Socjologia emocji - 1897860459

42,70 zł

Socjologia emocji wydawnictwo naukowe pwn

Książki naukowe>Socjologia

Podręcznik Socjologia emocji jest rzetelnym, całościowym przeglądem teoretycznych i empirycznych dokonań w obrębie tej nowej, budzącej coraz większe zainteresowanie subdyscypliny, ze szczególnym wskazaniem na wzajemne powiązania teorii socjologicznych i psychologicznych. Książka podzielona jest na siedem bloków odnoszących się do głównych nurtów współczesnej socjologii. Obejmuje podejście dramaturgiczne i kulturowe, spojrzenie na emocje z punktu widzenia rytuałów interakcyjnych, interakcjonizm symboliczny, podejście psychoanalityczno-interakcjonistyczne, teorię wymiany, podejście strukturalistyczne oraz podejście ewolucyjne. Całość kończy podsumowanie dotychczasowych dokonań na polu socjologii emocji oraz propozycja dalszych dróg rozwoju. Jonathan H. Turner

Sklep: Madbooks.pl

Pochodne instrumenty kredytowe - Izabela Pruchnicka-Grabias - 2854109292

51,27 zł

Pochodne instrumenty kredytowe - Izabela Pruchnicka-Grabias

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Książka, posiadająca istotne walory praktyczne, jest pierwszą pozycją polskiej autorki w tak kompleksowy sposób analizującą nie tylko istotę funkcjonowania kredytowych instrumentów pochodnych, ale również modele ich wyceny, doskonalenie których autorka słusznie uznaje za kluczowe dla rozwoju tego rynku. Niewątpliwą zaletą opracowania jest mnogość przykładów, przeprowadzających Czytelnika przez kolejne etapy szacowania wartości omawianych struktur i tworzących idealną bazę dla zrozumienia konstrukcji tych złożonych produktów. Prof. zw. dr hab. Janusz Soboń Publikacja stanowi cenne kompendium wiedzy zarówno dla praktyków rynku finansowego, jak i studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich, jak również dla pracowników nauki zainteresowanych wdrażaniem metod kwantyfikacji ryzyka kredytowego w praktykę. Prof. nadzw. SGH dr hab. Paweł Niedziółka Nazwa - Pochodne instrumenty kredytowe Autor - Izabela Pruchnicka-Grabias Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375563733 Kod EAN - 9788375563733 Wydanie - 1 Rok wydania - 2011 Język - polski Format - 16.5x23.0cm Ilość stron - 280 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Europeistyka Podręcznik akademicki Tom 2 - red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski - 2854924635

56,42 zł

Europeistyka Podręcznik akademicki Tom 2 - red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Europeistyka to jedna z młodszych dyscyplin naukowych, której przedmiotem badań są dynamiczne procesy integracji europejskiej i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Autorzy podręcznika zaproponowali nowatorskie i całościowe ujęcie tej tematyki, porządkujące dotychczasowy stan wiedzy. Przedstawili Unię Europejską jako wielopłaszczyznową wspólnotę, integrującą państwa, społeczeństwa i jednostki w ramach płaszczyzn, takich jak gospodarka, prawo, polityka, sprawy społeczne i kulturalne. Redaktorzy naukowi podręcznika zebrali zespół najlepszych badaczy specjalizujących się w zagadnieniach z zakresu studiów europejskich i reprezentujących różne ośrodki akademickie w Polsce. W drugim tomie autorzy przedstawili:

Sklep: InBook.pl

Europeistyka Podręcznik akademicki Tom 1 - red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski - 2854924636

56,42 zł

Europeistyka Podręcznik akademicki Tom 1 - red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Europeistyka to jedna z młodszych dyscyplin naukowych, której przedmiotem badań są dynamiczne procesy integracji europejskiej i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Autorzy podręcznika zaproponowali nowatorskie i całościowe ujęcie tej tematyki, porządkujące dotychczasowy stan wiedzy. Przedstawili Unię Europejską jako wielopłaszczyznową wspólnotę, integrującą państwa, społeczeństwa i jednostki w ramach płaszczyzn, takich jak gospodarka, prawo, polityka, sprawy społeczne i kulturalne. Redaktorzy naukowi podręcznika zebrali zespół najlepszych badaczy specjalizujących się w zagadnieniach z zakresu studiów europejskich i reprezentujących różne ośrodki akademickie w Polsce. W pierwszym tomie autorzy przedstawili:

Sklep: InBook.pl

Marketing Podręcznik akademicki - Eugeniusz Michalski - 2858086719

69,52 zł

Marketing Podręcznik akademicki - Eugeniusz Michalski

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Nowe wydanie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem podręcznika do nauczania podstaw i specjalizacyjnych zagadnień marketingu. Publikacja ukazuje związki marketingu z zarządzaniem, mikro- i makroekonomią, psychologią, socjologią, przemysłem i handlem. Jest bogato ilustrowana rysunkami i przykładami doświadczeń polskich przedsiębiorstw. Zawiera indeks rzeczowy i bibliografię, a po każdym rozdziale pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku. Ogromną zaletą książki jest przystępny język i przejrzysta struktura wykładu. Szerzej niż w innych podręcznikach nawiązuje do podstawowych funkcji zarzadzania (planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania) omawia politykę i kalkulacje cen, rolę logistyki w dystrybucji, zarządzanie produktami przemysłowymi i usługami oraz marketing międzynarodowy. Podręcznik został napisany z myślą o studentach kierunków zarządzania i marketingu, ekonomii i studiów menedżerskich. Istotną cechą podręcznika jest połączenie elementów "klasycznego" marketingu z nowymi trendami. Treść książki obejmuje (") aspekty funkcjonalne, menedżerskie i strategiczne marketingu. W części aplikacyjnej uwzględniono główne specyficzne obszary zastosowań marketingu: sfera usług, rynki przemysłowe, organizacje non-profit oraz rynki międzynarodowe. Marketing rozpatrywany jest z jego szerokim kontekstem społecznym i środowiskowym. (") Publikacja reprezentuje ogromne walory dydaktyczne jako podręcznik. Poza przejrzystością na uwagę zasługują wprowadzone na końcu rozdziałów: pytania, case?y i zadania do wykonania przez czytelnika. prof. zw. dr hab. Marek Prymon Prof. dr hab. Eugeniusz Michalski, kierownik Katedry Zarządzania, Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych. Nazwa - Marketing Podręcznik akademicki Autor - Eugeniusz Michalski Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Kod ISBN - 9788301194338 Kod EAN - 9788301194338 Rok wydania - 2017 Język - polski Format - 16.5x23.5 Ilość stron - 726 Podatek VAT - 5% Premiera - 2017-08-01

Sklep: InBook.pl

Psychoterapia. Badania i szkolenie. Podręcznik akademicki - 2619308796

67,00 zł

Psychoterapia. Badania i szkolenie. Podręcznik akademicki Wydawnictwo Psychologii i Kultury - ENETEIA

PSYCHOLOGIA

Trzeci tom podręcznika akademickiego przedstawia informacje na temat strategii badań nad psychoterapią oraz wyniki badań nad efektywnością psychoterapii oraz szkolenia w psychoterapii realizowanego w ramach poszczególnych nurtów, szkół terapeutycznych. Zawiera ponadto część prezentującą autorskie propozycje szkolenia w psychoterapii ? program szkolenia realizowany w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Spis treści: Wstęp (Lidia Grzesiuk, Elżbieta Galińska)    Część pierwsza  BADANIA NAD PSYCHOTERAPIĄ    Rozdział 1. MODELE BADAŃ NAD PSYCHOTERAPIĄ   1.1. Założenia i cele badawcze (Urszula Jakubowska)  1.2. Strategia badań nad psychoterapią (Urszula Jakubowska)  1.2.1. Model studium przypadku  1.2.2. Model korelacyjny  1.2.3. Model eksperymentalno-naturalistyczny  1.2.4. Model eksperymentalno-laboratoryjny  1.3. Uwagi końcowe (Urszula Jakubowska)    Rozdział 2. WYNIKI BADAŃ NAD UCZESTNICTWEM W PSYCHOTERAPII I REZYGNACJĄ Z NIEJ   2.1. Motywy podejmowania psychoterapii (Jadwiga Rakowska)  2.2. Problemy związane z aktywną rekrutacją pacjentów do terapii (Jadwiga Rakowska)  2.3. Czynniki związane z przyjęciem pacjentów na psychoterapię (Jadwiga Rakowska)  2.4. Odmowa podjęcia psychoterapii (Jadwiga Rakowska)  2.5. Rezygnacja z psychoterapii (Jadwiga Rakowska)  2.5.1. Częstotliwość rezygnowania pacjentów z psychoterapii  2.5.2. Czynniki związane z rezygnacją z psychoterapii  2.6. Wnioski końcowe (Jadwiga Rakowska)    Rozdział 3. PROBLEMY METODOLOGICZNE BADAŃ NAD SKUTECZNOŚCIĄ PSYCHOTERAPII   3.1. Czynniki specyficzne i niespecyficzne (Jadwiga Rakowska)  3.2. Trudności związane z oceną rezultatów psychoterapii (Jadwiga Rakowska)  3.3. Wpływ nieformalnej pomocy psychologicznej na rezultaty psychoterapii (Jadwiga Rakowska)  3.4. Podręczniki prowadzenia psychoterapii (Jadwiga Rakowska)  3.5. Przykłady badań będących podstawą oceny skuteczności psychoterapii (Jadwiga Rakowska)  3.6. Efektywność terapii prowadzonej na użytek badań i w warunkach praktyki klinicznej (Jadwiga Rakowska)  3.7. Sumowanie wyników wielu badań - metaanaliza (Jadwiga Rakowska)    Rozdział 4. WYNIKI BADAŃ NAD SKUTECZNOŚCIĄ PSYCHOTERAPII PODSUMOWANE W METAANALIZACH   4.1. Porównanie oddziaływania psychoterapii i braku oddziaływania (Jadwiga Rakowska)  4.2. Porównanie oddziaływania psychoterapii i oddziaływania relacji terapeutycznej (Jadwiga Rakowska)  4.3. Porównanie oddziaływania różnych form psychoterapii (Jadwiga Rakowska)  4.3.1. Badania niewykazujące różnic w skuteczności metod psychoterapii  4.3.2. Badania wykazujące różnice w skuteczności metod psychoterapii - efekty interakcyjne  4.4. Porównanie skutków bezpośrednich i odroczonych (Jadwiga Rakowska)  4.5. Wnioski końcowe (Jadwiga Rakowska)    Rozdział 5. SPECYFICZNE INTERWENCJE PSYCHOLOGICZNE W TERAPII OKREŚLONYCH PROBLEMÓW KLINICZNYCH   5.1. Depresja (Jadwiga Rakowska)  5.1.1. Terapia poznawcza  5.1.2. Terapia behawioralna  5.1.3. Trening umiejętności rozwiązywania problemów  5.1.4. Terapia interpersonalna  5.1.5. Terapia małżeńska  5.2. Lęk uogólniony (Jadwiga Rakowska)  5.2.1. Terapia poznawczo-behawioralna  5.2.2. Trening relaksacji  5.3. Fobia społeczna (Jadwiga Rakowska)  5.3.1. Ekspozycja na bodźce wywołujące lęk  5.3.2. Połączenie ekspozycji na bodźce, które wywołują lęk, z rekonstrukcją przekonań  5.4. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (Jadwiga Rakowska)  5.4.1. Ekspozycja na bodźce wywołujące lęk i zapobieganie reakcji kompulsyjnej  5.4.2. Ekspozycja na bodźce wywołujące lęk i zapobieganie reakcji kompulsyjnej z udziałem członka rodziny  5.4.3. Terapia poznawcza  5.5. Agorafobia (Jadwiga Rakowska)  5.5.1. Ekspozycja na bodźce wywołujące lęk  5.5.2. Ekspozycja na bodźce wywołujące lęk wspomagana przez partnera  5.6. Panika (Jadwiga Rakowska)  5.6.1. Terapia poznawcza  5.6.2. Terapia behawioralno-poznawcza  5.6.3. Ekspozycja na bodźce wywołujące lęk  5.6.4. Trening relaksacji  5.7. Zaburzenie stresowe pourazowe (Jadwiga Rakowska)  5.7.1. Wyobrażeniowa ekspozycja na bodźce wywołujące lęk  5.7.2. Trening uodporniania się na stres / ?zaszczepiania stresu"  5.7.3. Desensytyzacja wspomagana przez ruchy gałek ocznych  5.8. Schizofrenia (Jadwiga Rakowska)  5.8.1. Trening umiejętności społecznych  5.8.2. Terapia rodzinna  5.9. Uzależnienie od alkoholu (Jadwiga Rakowska)  5.9.1. Trening umiejętności społecznych  5.9.2. Ekspozycja na bodźce wywołujące pragnienie picia  5.9.3. Ekspozycja na bodźce wywołujące pragnienie picia połączona z treningiem radzenia sobie ze stresem  5.9.4. Terapia poznawczo-behawioralna  5.9.5. Małżeńska terapia behawioralna  5.10. Uzależnienie od narkotyków (Jadwiga Rakowska)  5.10.1. Wspierająca terapia psychodynamiczna  5.10.2. Terapia behawioralno-poznawcza  5.10.3. Terapia oparta na wzmocnieniach  5.11. Uzależnienie od nikotyny (Jadwiga Rakowska)  5.11.1. Terapia behawioralna  5.11.2. Terapia behawioralno-poznawcza  5.12. Zaburzenia odżywiania (Jadwiga Rakowska)  5.12.1. Farmakoterapia  5.12.2. Terapia poznawczo-behawioralna  5.12.3. Ekspozycja na bodźce, które budzą lęk, z zapobieganiem reakcji wymiotowania  5.13. Problemy małżeńskie (Jadwiga Rakowska)  5.13.1. Behawioralna terapia małżeńska  5.13.2. Małżeńska terapia poznawcza  5.13.3. Małżeńska terapia psychodynamiczna  5.13.4. Małżeńska terapia skoncentrowana na emocjach  5.13.5. Małżeńska terapia systemowa  5.14. Zaburzenia seksualne (Jadwiga Rakowska)  5.14.1. Terapia behawioralna dysfunkcji seksualnej kobiet z udziałem partnera  5.14.2. Terapia dysfunkcji seksualnej kobiet połączona z małżeńską terapią behawioralną  5.15. Ból (Jadwiga Rakowska)  5.15.1. Terapia behawioralna  5.15.2. Terapia poznawczo-behawioralna  5.15.3. Terapia poznawcza  5.15.4. Trening relaksacji  5.15.5. Biofeedback  5.15.6. Biofeedback połączony z treningiem relaksacji  5.15.7. Terapia psychodynamiczna  5.15.8. Hipnoza  5.16. Nowotwory (Jadwiga Rakowska)  5.16.1. Terapia poznawczo-behawioralna  5.16.2. Grupowa terapia wspierająca zorientowana na wyrażanie emocji  5.16.3. Trening relaksacji  5.17. Wnioski końcowe (Jadwiga Rakowska)    Rozdział 6. SKUTECZNOŚĆ PSYCHOTERAPII A CECHY PACJENTA I TERAPEUTY   6.1. Cechy pacjenta a rezultaty terapii (Jadwiga Rakowska)  6.1.1. Cechy demograficzne -wiek, płeć, status społeczno-ekonomiczny  6.1.2. Poziom zaburzenia  6.1.3. Poziom trudności interpersonalnych  6.1.4. Siła ego  6.1.5. Inteligencja  6.1.6. Poczucie wewnętrznej lub zewnętrznej kontroli  6.1.7. Oczekiwania wobec psychoterapii  6.1.8. Zaangażowanie w proces terapii  6.1.9. Preferencje pacjenta w zakresie metody terapii  6.2. Cechy terapeuty a rezultaty psychoterapii (Jadwiga Rakowska)  6.2.1. Cechy demograficzne - wiek, płeć, pochodzenie etniczne, status  6.2.2. Kwalifikacje i doświadczenie  6.2.3. Zdrowie psychiczne  6.2.4. Cechy osobowości  6.2.5. Cechy terapeuty związane z wpływem społecznym  6.2.6. Oczekiwania co do rezultatów terapii  6.2.7. Dyrektywność jako cecha związana ze stosowanym podejściem  6.2.8. Przestrzeganie reguł modelu terapii  6.3. Cechy pomocne w relacji terapeutycznej (Jadwiga Rakowska)  6.4. Wnioski końcowe (Jadwiga Rakowska)    Rozdział 7. CZYNNIKI PROCESU PSYCHOTERAPII A JEJ REZULTATY   7.1. Czynniki procesu psychoterapii istotne dla uzyskania pożądanych rezultatów (Jadwiga Rakowska)  7.1.1. Kontrakt terapeutyczny  7.1.2. Współdziałanie pacjenta i terapeuty  7.1.3. Więź terapeutyczna  7.1.4. Stosunek do samego siebie pacjenta i terapeuty  7.1.5. Skutki sesji, efekty wczesnych faz leczenia, czas trwania terapii  7.2. Model zmiany zachowań (Jadwiga Rakowska)  7.2.1. Fazy zmiany zachowań  7.2.2. Rola oceny korzyści i kosztów związanych ze zmianą  7.2.3. Procesy prowadzące do zmiany zachowań  7.2.4. Dostosowanie interwencji terapeutycznych do fazy zmiany zachowań  7.3. Miniefekty psychoterapii w wyniku zastosowania specyficznej techniki (Jadwiga Rakowska)  7.4. Zmiana zachowań a przejmowanie przez pacjenta wartości terapeuty (Jadwiga Rakowska)  7 5. Wnioski końcowe (Jadwiga Rakowska)    Rozdział 8. NEGATYWNE SKUTKI PSYCHOTERAPII   8.1. Częstotliwość występowania zmian negatywnych u pacjentów poddanych psychoterapii (Jadwiga Rakowska)  8.2. Interakcja rodzaju zaburzeń pacjenta i techniki terapeuty (Jadwiga Rakowska)  8.3. Cechy terapeuty a negatywne skutki psychoterapii (Jadwiga Rakowska)  8.4. Wartości uznawane przez terapeutę (Jadwiga Rakowska)  8 5. Skutki nawiązywania przez terapeutę kontaktów seksualnych z pacjentem (Jadwiga Rakowska)  8.6. Sesje indywidualne lub z udziałem członków rodziny (Jadwiga Rakowska)  8.7. Wnioski końcowe (Jadwiga Rakowska)    Rozdział 9. SKUTECZNOŚĆ PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY   9.1. Specyfika psychoterapii dzieci i młodzieży (Jadwiga Rakowska)  9.1.1. Rola środowiska społecznego  9.1.2. Poziom rozwoju  9.2. Ocena skuteczności psychoterapii dzieci i młodzieży (Jadwiga Rakowska)  9.2.1. Charakterystyka badań  9.2.2. Ocena skuteczności psychoterapii na podstawie metaanaliz  9.2.3. Skuteczność interwencji psychologicznych wobec zachowań przestępczych  9.2.4. Efektywność psychoterapii przystosowanej kulturowo  9.2.5. Trwałość zmiany uzyskanej w psychoterapii  9.3. Czynniki związane ze skutecznością psychoterapii (Jadwiga Rakowska)  9.3.1. Cechy metody leczenia  9.3.2. Cechy pacjenta  9.3.3. Cechy terapeuty  9.3.4. Zmienne procesu terapeutycznego  9.4. Skuteczność specyficznych metod psychoterapii w leczeniu określonych zaburzeń klinicznych dzieci i młodzieży (Jadwiga Rakowska)  9.4.1. Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu lęku  9.4.2. Trening umiejętności radzenia sobie w leczeniu depresji  9.4.3. Trening umiejętności rozwiązywania problemów w eliminowaniu zachowań negatywistycznych i agresywnych  9.4.4. Trening umiejętności rodzicielskich w eliminowaniu zachowań negatywistycznych i agresywnych  9.4.5. Terapia wielosystemowa w korygowaniu zachowania antyspołecznego  9.4.6. Terapia behawioralna w leczeniu otyłości  9.4.7. Terapia behawioralna w leczeniu autyzmu  9.4.8. Przygotowanie do zabiegów medycznych za pomocą modelowania przy użyciu filmu  9.5. Wnioski końcowe (Jadwiga Rakowska)    Część druga  SZKOLENIE W PSYCHOTERAPII Wprowadzenie (Maria Lis-Turlejska)    Rozdział 10. ZAGADNIENIA OGÓLNE SZKOLENIA W PSYCHOTERAPII   10.1. Dobór kandydatów do szkolenia (Maria Lis-Turlejska)  10.2. Elementy szkolenia w psychoterapii (Maria Lis-Turlejska)  10.2.1. Superwizja  10.2.2. Własna terapia szkolącego się  10.2.3. Szkolenie dydaktyczne  10.3. Zmiany szkolenia w psychoterapii (Maria Lis-Turlejska)    Rozdział 11. SZKOLENIE Z PUNKTU WIDZENIA PSYCHOANALIZY I PODEJŚCIA PSYCHODYNAMICZNEGO   11.1. Szkolenie w psychoanalizie (Maria Lis-Turlejska, Katarzyna Schier)  11.2. Problemy selekcji kandydatów do szkolenia (Maria Lis-Turlejska, Katarzyna Schier)  11.3. Szkolenie w psychoanalizie a szkolenie w psychoterapii psychoanalitycznej i psychodynamicznej (Maria Lis-Turlejska, Katarzyna Schier)    Rozdział 12. SZKOLENIE W PSYCHOTERAPII Z PUNKTU WIDZENIA PODEJŚCIA BEHAWIORALNEGO   12.1. Dobór osób do szkolenia. Przykład programu treningowego w psychoterapii behawioralnej (Maria Lis-Turlejska)  12.2. Znaczenie własnej terapii w szkoleniu z perspektywy podejścia behawioralnego (Maria Lis-Turlejska)  12.3. Badania nad szkoleniem w terapii behawioralnej (Maria Lis-Turlejska)    Rozdział 13. SZKOLENIE W PSYCHOTERAPII Z PUNKTU WIDZENIA PODEJŚCIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNEGO   13.1. Podstawowe elementy programu szkoleniowego w psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Magdalena Gulcz, Małgorzata Dragan, Maria Lis-Turlejska)  13.2. Podstawowe zasady obowiązujące w psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Magdalena Gulcz, Małgorzata Dragan, Maria Lis-Turlejska)  13.2.1. Współpraca terapeutyczna  13.2.2. Ukierunkowane odkrywanie  13.2.3. Formułowanie przypadku  13.2.4. Struktura szkolenia  13.2.5. Ewaluacja poziomu nabywanych umiejętności  13.3. Superwizja w terapii poznawczo-behawioralnej (Magdalena Gulcz, Małgorzata Dragan, Maria Lis-Turlejska)    Rozdział 14. SZKOLENIE W PSYCHOTERAPII Z PUNKTU WIDZENIA MODELI OPARTYCH NA DOŚWIADCZENIU (EXPERIENTIAL)   14.1. Wprowadzenie (Maria Lis-Turlejska)  14.2. Badania dotyczące szkolenia w psychoterapii opartej na doświadczeniu (Maria Lis-Turlejska)    Rozdział 15. SZKOLENIE W PSYCHOTERAPII SYSTEMOWEJ   15.1. Zasady terapii zasadami szkolenia (Jadwiga Rakowska)  15.1.1. Przykład stosowania zasad terapii w konsultacji  15.2. Metody szkolenia i superwizji (Jadwiga Rakowska)  15.3. Charakterystyka szkolenia prowadzonego przez poszczególne szkoły psychoterapeutyczne (Jadwiga Rakowska)  15.3.1. Terapia strategiczna zespołu z Mental Research Institute  15.3.2. Terapia systemowa grupy z Mediolanu  15.3.3. Terapia strukturalno-strategiczna Haleya / Madanes  15.3.4. Terapia strukturalna Minuchina  15.3.5. Behawioralna terapia rodzinna  15.3.6. Podejście międzypokoleniowe Bowena  15.3.7. Terapia symboliczno-doświadczeniowa Whitakera  15.3.8. Terapia kontekstualna Boszormenyi-Nagy'ego  15.3.9. Psychoterapia zorientowana na rodzinę pochodzenia Framo  15.4. Badania nad szkoleniem w terapii systemowej (Jadwiga Rakowska)    Rozdział 16. KOMPETENCJE I STANDARDY SZKOLENIA PSYCHOTERAPEUTÓW GRUPOWYCH   16.1. Niezbędna wiedza (Barbara Tryjarska)  16.2. Własna psychoterapia indywidualna (Barbara Tryjarska)  16.3. Udział w psychoterapii grupowej w roli uczestnika (pacjenta) (Barbara Tryjarska)  16.4. Obserwacja sposobu prowadzenia grupy przez doświadczonego psychoterapeutę (Barbara Tryjarska)  16.5. Samodzielnie prowadzona grupa z superwizją (Barbara Tryjarska)  16.6. Uwagi końcowe (Barbara Tryjarska)    Rozdział 17. KSZTAŁCENIE PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH W USA   17.1. System kształcenia prowadzący do uzyskania licencji psychologa klinicznego (Aneta Miękisz, Maria Lis-Turlejska)  17.2. Model ?naukowiec-praktyk" (scientist-practitioner) (Aneta Miękisz, Maria Lis-Turlejska)  17.3. Warunki uzyskania licencji (Aneta Miękisz, Maria Lis-Turlejska)  17.3.1. Wykształcenie  17.3.2. Staż pod superwizją  17.3.3. Egzaminy  17.4. Zasady zachowania licencji (Aneta Miękisz, Maria Lis-Turlejska)  17.5. Program studiów doktoranckich (Ph.D.) w zakresie psychologii klinicznej  realizowany w University of Texas w Austin (Aneta Miękisz, Maria Lis-Turlejska)  17.5.1. Wykłady obowiązkowe  17.5.2. Badania naukowe  17.5.3. Praktyka kliniczna  17.6. Rys historyczny kształcenia psychologów (Aneta Miękisz, Maria Lis-Turlejska)    Część trzecia  AUTORSKIE PROPOZYCJE SZKOLENIA W PSYCHOTERAPII. Z DOŚWIADCZEŃ KATEDRY PSYCHOPATOLOGII I PSYCHOTERAPII WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UW    Wprowadzenie (Lidia Grzesiuk)    Rozdział 18. ZNACZENIE WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ W KSZTAŁCENIU PSYCHOTERAPEUTÓW (Ewa Trzebińska)    Rozdział 19. BADANIA NAD PSYCHOTERAPIĄ PROWADZONĄ W AKADEMICKIM OŚRODKU PSYCHOTERAPII   19.1. Metoda badań (Lidia Grzesiuk)  19.1.1. Osoby badane  19.1.2. Sposób pomiaru zmiennych  19.2. Wyniki badań i dyskusja (Lidia Grzesiuk)  19.2.1. Różnice między pacjentami, którzy ukończyli psychoterapię, a tymi, którzy ją przerwali  19.2.2. Związek między powodami zgłoszenia się do terapii a jej efektami  19.2.3. Związek przebiegu psychoterapii z jej efektami  19.2.4. Znaczenie psychoterapii dla pacjentów    Rozdział 20. ĆWICZENIE PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH   20.1. Forma warsztatów jako sposobność zdobycia umiejętności (Mirosława Huflejt-Łukasik)  20.2. Umiejętności związane z nawiązywaniem kontaktu i prowadzeniem rozmowy terapeutycznej (Mirosława Huflejt-Łukasik)  20.3. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach i z trudnymi pacjentami (Mirosława Huflejt-Łukasik)  20.4. Interakcja pacjent - terapeuta, zjawiska w procesie psychoterapii (Mirosława Huflejt-Łukasik)  20.5. Prowadzenie sesji terapeutycznej, odpowiedzialność za pacjenta i przebieg terapii, rola koterapeuty (Mirosława Huflejt-Łukasik)  20.6. Zawieranie kontraktu, praca nad celem w psychoterapii - ekologia zmian mających miejsce w trakcie psychoterapii (Mirosława Huflejt-Łukasik)  20.7. Wzmocnienia w terapii, budowanie na pozytywach (Mirosława Huflejt-Łukasik)    Rozdział 21. TRENING TERAPEUTYCZNY JAKO DOŚWIADCZENIE OSOBISTE I METODA ZDOBYWANIA WIEDZY   21.1. Warunki organizacyjne treningów terapeutycznych grup składających się ze studentów psychologii (Barbara Tryjarska)  21.2. Specyfika grup składających się ze studentów psychologii (Barbara Tryjarska)  21.3. Przebieg treningu psychoterapeutycznego (Barbara Tryjarska)    Rozdział 22. SZKOLENIE W PSYCHOTERAPII STRATEGICZNEJ. Autorskie doświadczenia Jadwigi Rakowskiej   22.1. Wprowadzenie do teorii i praktyki terapii strategicznej  22.2. Obserwacja przebiegu terapii  22.3. Przygotowanie do prowadzenia terapii  22.4. Prowadzenie terapii pod superwizją  22.5. Uwagi końcowe    Rozdział 23. SZKOLENIE W PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ. Autorskie doświadczenia Barbary Tryjarskiej   23.1. Stosunek do pacjentów  23.2. Założenia dotyczące psychoterapii grupowej - czego uczę w zakresie diagnozy i psychoterapii  23.3. Rozwijanie wiedzy o sobie w roli psychoterapeuty    Rozdział 24. PRAKTYCZNE UCZENIE PSYCHOTERAPII - KURS DLA POCZĄTKUJĄCYCH. Autorskie doświadczenia Ewy Trzebińskiej   24.1. Formy i organizacja szkolenia  24.1.1. Zespół terapeutyczny  24.1.2. Przygotowanie do pracy z pacjentem  24.1.3. Zapobieganie trudnościom w szkoleniu  24.2. Teoretyczne podstawy i techniki pracy z pacjentem  24.3. Relacja terapeutyczna  24.3.1. Dyrektywna opiekuńczość  24.3.2. Przymierze terapeutyczne  24.3.3. Komfort psychiczny pacjenta  24.3.4. Autoprezentacja  24.4. Przebieg pracy z pacjentem  24.4.1. Zasada "nieustającej psychoterapii"  24.4.2. Zasada "jednego małego kroku"  24.4.3. Zasada "nierówności racji"    Rozdział 25. SZKOLENIE STUDENTÓW PSYCHOLOGII W PSYCHOTERAPII. Autorskie doświadczenia Lidii Grzesiuk   25.1. Założenia wyznaczające sposób szkolenia oraz organizacja szkolenia  25.1.1. Relacje mistrz - uczeń między psychoterapeutą a koterapeutami  25.1.2. Znaczenie poznawania technik psychoterapeutycznych  25.1.3. Preferowany typ relacji pacjent-terapeuta  25.1.4. Zakres odpowiedzialności koterapeutów  25.1.5. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie  25.2. Struktura szkolenia  25.3. Przygotowanie studentów do podjęcia roli koterapeuty  25.4. Zadania i wymagania stawiane studentom  25.4.1. Zadania i wymagania dotyczące spotkań indywidualnych  25.4.2. Zadania i wymagania dotyczące sesji psychoterapii grupowej  25.4.3. Superwizja    Rozdział 26. SZKOLENIE W PSYCHOTERAPII DYNAMICZNEJ. Autorskie doświadczenia Marka Jasińskiego   26.1. Zasady pracy terapeutycznej  26.2. Cele zajęć  26.3. Zakłócenia i trudności przebiegu terapii psychodynamicznej w AOP    Rozdział 27. PROBLEMY ETYCZNE W PSYCHOTERAPII   27.1. Kulturowy relatywizm w pojmowaniu zdrowia psychicznego (Mirosława Huflejt-Łukasik)  27.2. Uwikłanie perspektywy wartościującej w koncepcjach terapeutycznych (Mirosława Huflejt-Łukasik)  27.3. Problemy zawodu psychologa klinicznego (Mirosława Huflejt-Łukasik)  27.4. Wymagania osobowościowe i kompetencje zawodowe psychoterapeuty (Mirosława Huflejt-Łukasik)  27.5. Problemy etyczne w psychoterapii (Mirosława Huflejt-Łukasik)  27.6. Problematyka niedobrowolności hospitalizacji psychiatrycznej (Mirosława Huflejt-Łukasik)  27.7. Przemoc w rodzinie - stosowanie przemocy wobec dzieci i współmałżonka (Mirosława Huflejt-Łukasik)  27.8. Nadużycia seksualne wobec dzieci i osób dorosłych (Mirosława Huflejt-Łukasik)  27.9. Pomoc psychologiczna osobom terminalnie chorym i umierającym oraz ich rodzinom (Mirosława Huflejt-Łukasik)  27.10. Uwarunkowania zaburzeń - genetyczne versus społeczne (Mirosława Huflejt-Łukasik)  27.11. Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Mirosława Huflejt-Łukasik)    Bibliografia  Indeks nazwisk  Indeks rzeczowy  Noty o Autorach

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

szukaj w Kangoo studia z socjologii emocji. podręcznik akademicki.

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z studia z socjologii emocji. podręcznik akademicki.

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.767, t2=0, t3=0, t4=0.048, t=0.767

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2018 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER