Raport eHandel Polska 2012 / Regulamin konkursu

Regulamin konkursu eHandel Polska 2012

 1. Konkurs organizowany jest przez firmę Dotcom River Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu; 53-326 Wrocław, ul. Buska 9 lok. nr 5, zarejestrowaną w Sądzie Rejestrowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu, pod numerem 0000313999 NIP: 8971746290.
 2. Konkurs trwa od 09 maja 2012 roku do odwołania.
 3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba posiadająca wiedzę o działalności reprezentowanego sklepu internetowego, która weźmie udział w badaniu e-Handel 2012 i wypełni ankietę oraz odpowie na pytanie konkursowe zawarte w ankiecie.
 4. Nagrodami w konkursie są
  • iPad2 firmy Apple o wartości około 3.000 zł brutto. W przypadku braku dostępności organizator zastrzega sobie możliwość zmiany nagrody na inną podobną.
  • Publikacja odpowiedzi finalistów konkursu w raporcie e-Handel 2012 wraz z ich imieniem i nazwiskiem.
 5. Podatek od nagrody opłaca zwycięzca.
 6. Nagrody zostaną przyznane przez redakcję raportu autorowi najwartościowszej w opinii redakcji odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 7. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie konkursowej (http://www.sklepy24.pl/raport-ehandel-polska-2012) po jego zakończeniu i wyłonieniu zwycięzców.
 8. O wynikach konkursu główny laureat zostanie powiadomiony drogą elektroniczną:
  • Laureatowi zostanie przesłany arkusz konkursowy, który należy dokładnie wypełnić i odesłać w ciągu 24 h.
  • W razie nie wypełnienia wszystkich pól nie gwarantujemy doręczenia nagród w wyznaczonym terminie.
  • Jeżeli pomimo podjęcia próby powiadomienia laureata nie uda się uzyskać odpowiedzi (odpowiedź na email w ciągu 24 godzin) - kwalifikacja uczestnika jest anulowana. Nagroda przechodzi na następnego konkursowicza.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i ciągłość usług poczty elektronicznej, w szczególności za jakiekolwiek opóźnienia lub inne utrudnienia w przesyłaniu poczty elektronicznej.
 9. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Dotcom River Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. k. we Wrocławiu przy ul. Buska 9 lok. nr 5, w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia Laureatów, w trybie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • Dotcom River Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. k. ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o uczestnikach konkursu do niezbędnego minimum, co obejmuje m.in. imię, nazwisko i adres e-mail. Dane Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i nie będą udostępniane żadnym zewnętrznym podmiotom.
  • Uczestnikowi, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych, służy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru.
 10. Wzięcie udziału w konkursie równoznaczne jest ze zgodą na opublikowanie odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz imienia i nazwiska autora.
 11. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników lub Zwycięzców.
 13. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora konkursu.
Poznaj alternatywny program certyfikacji sklepów

Szybka pomoc dla posiadaczy Wpisu Premium

W sprawach związanych z Wpisem Premium jesteśmy do Twojej dyspozycji pod nr 71 757 57 74.


Konto sklepu

Zaloguj się

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2023 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER