Chemia Przemysowa i akcesoria
Sklep chemhurt.pl

Kontakt

tel. 602395051
Warszawa

Popularne produkty

SPRZT DO UTRZYMYWANIA CZYSTOSCI, ARTYKUŁY MEDYCZNE, SKRZYNIE DO TRANSPORTU PELI, GREEN BAY, Odzież Ochronna, ARTYKUŁY MEDYCZNE-MATERIAŁY OPATRUNKOWE, TECHNORATTAN

Popularne marki

Splast, Czarmed, Peli, Plavite - pros, Green bay, Rattan art, Livechem, Rrcustoms, Normatek, Marbo, Jax, Isokor, Forlux, Klara-mk, E-cloth, , Enzim, Naren, Lion

Rekomendcja klientw

Monitorowana jako obsugi

  • opinie pozytywne: 0
  • opinie neutralne: 0
  • opinie negatywne: 0
Podsumowanie

chemhurt.pl > Oferowane produkty > ISOKOR > ISOKOR Baby Cleaner 500ml ISOKOR Baby Cleaner 500ml


ISOKOR

 

Opis

Antybakteryjnyà pÃÂyn o mycia i dezynfekcji zabawek, akcesoriów dzieciÃÂcych. Moüna nim myàteü meble dzieciÃÂce oraz inne powierzchnie, z którymi dziecko ma stycznoÃÂÃÂ. SkÃÂada siàw 100% ze skÃÂadników pochodzenia naturalnego, dlatego teü dziecko moüe bezpiecznie siàbawiàzabawkami bezpoÃÂrednio po czyszczeniu. Posiada unijny atest PZH i Certyfikat antybakteryjnoÃÂci . ISOKOR BABY Cleaner doskonale wyczyÃÂci i odÃÂwieüy wszystkie powierzchnie. Moüna nim myàporÃÂcze w ÃÂóüeczku, krzeseÃÂka do karmienia, przewijaki, nocniki, zabawki, pojemniki na zabawki, jak równieü praàmaterac, wózek., fotelik samochodowy, maty edukacyjne, czy maskotki. Bardzo dobrze radzi sobie z trudnymi do usuniÃÂcia plamami po moczu, soku, mleku, trawie, tÃÂuszczu. Jest bezpieczny dla zdrowia dzieci, dorosÃÂych i ÃÂrodowiska naturalnego. Butelka ma dozownik w sprayu,co sprawia, üe jest ÃÂatwy i szybki w uüyciu . Znajduje zastosowanie w kaüdym domu, jak równieü w Poradniach Sensorycznych, Poradniach Specjalistycznych, Przedszkolach, Klubach Malucha, Salach zabaw, Klubokawiarniach, KÃÂcikach Zabaw. Nie zawiera: Gliceroli, parabenów, silikonów, parafin, cerezyn, fosforanów, SLES, SLS, sztucznych barwników, syntetycznych substancji zapachowych(terpeny), syntetycznych substancji zagÃÂszczajÃÂcych (antycyjanidyn), substancji petrochemicznych, substancji pochodzenia zwierzÃÂcego, zwiÃÂzków metali, soli. WÃÂaÃÂciwoÃÂci: - posiada wÃÂaÃÂciwoÃÂci bakteriobójcze - stworzony ze skÃÂadników pochodzenia roÃÂlinnego - nie wywoÃÂuje reakcji alergicznych - gwarantuje bezpieczeÃÂstwo i higienà- bezpieczny - 100% naturalny - ekologiczny - nie wymaga spÃÂukiwania - odÃÂwieüajÃÂcy, pomaraÃÂczowy zapach Przeznaczenie: - maty edukacyjne, maty podÃÂogowe - stoliki do karmienia ( drewniane i plastikowe) - meble dzieciÃÂce - koÃÂyski, ÃÂóüeczko - zabawki, maskotki, pojemniki na zabawki - kosze na ÃÂmieci - nocniki i nakÃÂadki na sedes - materace, dywany, maty edukacyjne - foteliki samochodowe, podkÃÂadki - wózki dzieciÃÂce, spacerówki - stoÃÂy do przewijania - jeúdziki, chodziki, pchacze - ÃÂliniaczki plastikowe - organizer na akcesoria do przewijania - leüaczki, bujaczki, huÃÂtawki Certyfikacja Placówek Edukacyjnych â ISOKOR GREEN Wszystkie Placówki, które uüywajàekologicznych, w 100% naturalnych ÃÂrodków czystoÃÂci ISOKOR do mycia powierzchni wokóàdziecka, zostajàwyróünione przez Producenta marki ISOKOR Certyfikatem, potwierdzajÃÂc tym samym dbaÃÂoÃÂào higienài bezpieczeÃÂstwo dzieci. Placówka otrzymuje tytuàCertyfikowanego Przedszkola w zastosowaniu Ekologicznych ÃÂrodków do mycia i czyszczenia ISOKOR Baby Cleaner, bezpiecznych dla dzieci. Otrzymany Certyfikat Przedszkole moüe zamieÃÂciàu siebie na stronie www lub bezpoÃÂrednio w placówce do wglÃÂdu rodziców. Lista Certyfikowanych Placówek bÃÂdzie zamieszczona równieü na stronie firmowej Producenta ISOKOR i promowana poprzez facebooka, którego subskrybuje juü 85 000 osób. Sposób uüycia: SpryskaàbezpoÃÂrednio na zabawki, meble, itp. akcesoria dzieciÃÂce. Przetrzeàszmatkàlub gÃÂbkÃÂ. Nie ma koniecznoÃÂci zmywania preparatu. ÃÂrodek nie pozostawia osadu. Dziecko moüe bawiàsiàzabawki, dotykaàmebli bezpoÃÂrednio po uüyciu. W przypadku prania fotelika, wózka, dywanu zabrudzone czyÃÂcimy gÃÂbkÃÂ, nastÃÂpnie przecieramy gÃÂbkàz wodÃÂ. Przechowywanie: Przechowywaàw zamkniÃÂtym opakowaniu w temperaturze 5-35oC. Nie wystawiaàna bezpoÃÂrednie dziaÃÂanie promieni sÃÂonecznych. Chroniàprzed mrozem. Przechowywaàpoza zasiÃÂgiem dzieci. ÃÂrodki ostroünoÃÂci: Naleüy uwaüaàna oczy. W przypadku dostania siàÃÂrodka do oczu moüe nastÃÂpiàlekkie podraünienie jak po mydle. Naleüy otworzyàoczy i niezwÃÂocznie przepÃÂukaàczystàwodÃÂ. Chroniàprzed dzieÃÂmi. ÃÂrodek przeznaczony do bezpoÃÂredniego stosowania. Okres przydatnoÃÂci: Najlepiej zuüyàw ciÃÂgu 2 lat od daty produkcji. WydajnoÃÂÃÂ: 100ml/mò PojemnoÃÂÃÂ: 500ml à Prosimy nie ÃÂÃÂczyàw jednym zamówieniu produktów od innych producentów

Sposoby patnoci

  • Patno przy odbiorze [dla sprawdzonych klientw lub do 200 z]
  • Przelew bankowy
  • Karta kredytowa [Dotpay]

Dostawa towaru

  • Wskanik dostpnoci towaru
  • ledzenie stanu zamwienia
  • Przesyka kurierska [UPS i inni dostawcy]
  • Transport wasny sklepu [tak przy duych ilociach]
Zobacz wszystkie opinie klientw

ISOKOR Baby Cleaner 500ml ISOKOR Baby Cleaner 500ml

Powiksz zdjcie

Cena: 28,76 z

wysyka b/d

Sprzedawca

Glinka Agency, Wojciech Glinka
ul. Rosoa 13/1
02-796 Warszawa

Kontakt

Infolinia: 602395051

Adres www

data aktualizacji oferty: 05.09.2021 | zgo bd

Dla sprzedawcw

copyright © 2005-2021 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER