Dewocjonalia.
Sklep e-Dewocjonalia.eu

Kontakt

tel. +48501280288
Kdzierzyhn-Kole

Popularne produkty

Dewocjonalia, Ksiki religijne i Biblie, Książki religijne i Biblie, Pierwsza Komunia wita, Chrzest Święty, Chrzest wity, Biuteria, Obrazy sakralne, Szaty liturgiczne

Popularne marki

, Wyd. ãâwiãâty paweãâ, Orszak group, Grawer, Wãâoskie obrazki srebrne

Rekomendcja klientw

Monitorowana jako obsugi

 • opinie pozytywne: 2
 • opinie neutralne: 0
 • opinie negatywne: 0
Podsumowanie

e-Dewocjonalia.eu > Oferowane produkty > Obrazy sakralne > Obrazy w drewnianej ramie > Obraz - KardynaÃÂ Stefan WyszyÃÂski 27x23


Obrazy

 

Opis

Obrazek z motywemàKardynaÃÂa Stefana WyszyÃÂskiego à Obraz wykonany w drewnianej ramie z szybkÃÂ. Pasuje na kaüdàÃÂcianÃÂ. DoskonaÃÂy prezent lub pamiÃÂtka z okazji Chrztu ÃÂwiÃÂtego. à Syn StanisÃÂawa, organisty i Julianny Karp, urodziàsià3 wrzeÃÂnia 1901 r. w Zuzeli. PoczÃÂtkowo uczyàsiàw Zuzeli, szkoÃÂàpodstawowàukoÃÂczyàjednak w Andrzejewie. NastÃÂpnie uczÃÂszczaàdo warszawskiego gimnazjum Wojciecha Górskiego (1912âÂÂ1915) oraz gimnazjum w ÃÂomüy. Egzamin maturalny zÃÂoüyàw Liceum im. Piusa X we WÃÂocÃÂawku. Tam wstÃÂpiàdo seminarium duchownego, gdzie w 1924 r. przyjÃÂàÃÂwiÃÂcenia kapÃÂaÃÂskie. W latach 1925âÂÂ1929 studiowaàna Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, uzyskujÃÂc stopieàdoktora. NastÃÂpnie przez rok odbywaàpodróüe studyjne po WÃÂoszech, Francji, Belgii, Holandii, Niemczech. Po powrocie w 1924 r. mianowany zostaàwikariuszem w katedrze wÃÂocÃÂawskiej, a w 1931 r. wikariuszem w Przedeczu i wykÃÂadowcàw seminarium duchownym we WÃÂocÃÂawku. W latach 1932âÂÂ1939 peÃÂniàteü obowiÃÂzki redaktora czasopisma âÂÂAteneum KapÃÂaÃÂskieâ i byàczÃÂonkiem Rady SpoÃÂecznej przy Prymasie Polski. Po wybuchu II wojny ÃÂwiatowej, w czasie powstania warszawskiego, byàkapelanem OkrÃÂgu Wojskowego ûoliborz-Kampinos. Po wojnie zostaàkanonikiem gremialnym wÃÂocÃÂawskim. W latach 1946âÂÂ1948 sprawowaàgodnoÃÂàbiskupa lubelskiego. 18 listopada 1948 r. zostaàprzeniesiony przez papieüa na arcybiskupstwo gnieúnieÃÂskie i warszawskie. Ingres do katedry gnieúnieÃÂskiej odbyà2 lutego 1949 r., a do warszawskiej 6 lutego. PoczÃÂtkowy okres jego prymasostwa przypadàna czas konfrontacji paÃÂstwo â KoÃÂcióÃÂ. W latach 1953âÂÂ1956 WyszyÃÂski byàinternowany. W tym czasie (1953 r.) zostaàkreowany na kardynaÃÂa-prezbitera tytuÃÂu S. Maria in Trastevere. Ingres do koÃÂcioÃÂa tytularnego odbyàjednak dopiero w 1957 r. W czasie internowania narodziàsiàpomysàidei Wielkiej Nowenny, majÃÂcej przygotowaàwiernych do obchodów Milenium Chrztu Polski i zrealizowany w latach 1957âÂÂ1966. W tym czasie zorganizowano pielgrzymkàkopii obrazu Matki Boüej CzÃÂstochowskiej po Polsce, a kard. WyszyÃÂskiàzaangaüowaàsiàintensywnie w pracàduszpasterskàw odwiedzanych parafiach â wygÃÂosiàsetki kazaÃÂ. W 1966 r. uczestniczyàaktywnie w obchodach jubileuszu Chrztu Polski. DziÃÂki jego inicjatywie papieü PaweàVI ogÃÂosiàMaryjàMatkàKoÃÂcioÃÂa. W 1974 r. Prymas przeprowadziàIII Synod Archidiecezji Warszawskiej, a w latach 1977âÂÂ1981 II Synod Archidiecezji GnieúnieÃÂskiej. WyÃÂwiÃÂcià45 biskupów, ukoronowaà48 wizerunków maryjnych. Przez caÃÂy okres swego pontyfikatu byàprzewodniczÃÂcym Konferencji Episkopatu Polski. Byàteü uczestnikiem czterech konklawe (wybory: Jana XXIII, PawÃÂa VI, Jana PawÃÂa I i Jana PawÃÂa II). Braàudziaàw przygotowaniach do Soboru WatykaÃÂskiego II, obecny byàteü na wszystkich jego sesjach. Uczestniczyàw pracach Nadzwyczajnych Synodów Biskupów w Rzymie w 1969, 1971 i 1974 r. Byàtaküe jednym z inicjatorów âÂÂOrÃÂdzia biskupów polskich do biskupów niemieckichâ w 1965 r. TytuÃÂem doktora honoris causa obdarzyÃÂo go kilkanaÃÂcie uczelni. Byàautorem wielu publikacji, gÃÂównie z dziedziny katolickiej nauki spoÃÂecznej. Prymas TysiÃÂclecia zmarà28 maja 1981 r. w Warszawie. Jego pogrzeb odbyàsià31 maja, ciaÃÂo zÃÂoüono w warszawskiej archikatedrze ÃÂw. Jana Chrzciciela. PoÃÂmiertnie zostaàodznaczony Orderem OrÃÂa BiaÃÂego. Od 1989 r. prowadzony jest proces beatyfikacyjny WyszyÃÂskiego.àSÃÂuga Boüy kard. WyszyÃÂski zostanie beatyfikowany 7 czerwca 2020 r. w Warszawie na Pl. PiÃÂsudskiego â poinformowaàkard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, podczas briefingu 21 paúdziernika w Domu Arcybiskupów Warszawskich. à WysokoÃÂÃÂ: 27 cm SzerokoÃÂÃÂ: 23 cm

Sposoby patnoci

 • Patno przy odbiorze
 • Przelew bankowy
 • Karta kredytowa
 • Sprzeda ratalna

Dostawa towaru

 • Wskanik dostpnoci towaru
 • ledzenie stanu zamwienia
 • Poczta Polska
 • Przesyka kurierska [DPD, Paczkomaty 24/7]

Ostatnie opinie klientw sklepu

Katarzyna1954 rekomenduje e-Dewocjonalia.eu opinia nr 67822 z 21.12.2010

Szybko wysyaj towar, polecam, zgodnie z opisem

zakupy: Szatka na Chrzest; grudzie 2010

plusy: Szybka wysyka

minusy: brak wad

 
     

Aleksandra rekomenduje e-Dewocjonalia.eu opinia nr 60483 z 07.09.2010

Produkt oryginalny dobrze wykonany. Szybka realizacja.Polecam

zakupy: szatki; wrzesie 2010

plusy: wszystko wzorowo przebiego

minusy: brak

 
     
Zobacz wszystkie opinie klientw

Obraz - KardynaÃÂ Stefan WyszyÃÂski 27x23

Powiksz zdjcie

Cena: 18,00 z

wysyka 1 dzie

Sprzedawca

Orszak Group
Dzieronia 7/2
47-225 Kdzierzyhn-Kole

Kontakt

Infolinia: +48501280288

Adres www

data aktualizacji oferty: 28.09.2021 | zgo bd

Dla sprzedawcw

copyright © 2005-2021 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER