Aparaty lustrzanki i cyfrowe oraz lampy byskowe i futeray.
Sklep Foto-Szop.pl

Kontakt

tel. 12 359 7942
Krakw

Popularne produkty

Filtry fotograficzne, Sprzt studyjny, Torby, futeray, plecaki, Aparaty cyfrowe, Statywy, monopody, gowice, akcesoria, Zasilanie, Obiektywy fotograficzne-Obiektywy

Popularne marki

Manfrotto, Brak, Canon, Newell, Cokin, Hoya, Nikon, Foxfoto, Sony, Sandisk, Quadralite, Panasonic, , Tenba, Hama, Colorama, Olympus, Ggs, Saramonic, Lowepro, Ansmann

Rekomendcja klientw

Monitorowana jako obsugi

  • opinie pozytywne: 2
  • opinie neutralne: 0
  • opinie negatywne: 0
Podsumowanie

Foto-Szop.pl > Oferowane produkty > Aparaty cyfrowe > Aparaty kompaktowe > Aparat Nikon Coolpix A10 srebrny


Nikon

 

Opis

DziÃÂki ÃÂatwej i intuicyjnej obsÃÂudze aparat COOLPIX A10 daje mnóstwo frajdy podczas robienia doskonaÃÂych zdjÃÂÃÂ. Wygodny uchwyt i ergonomiczny ukÃÂad przycisków gwarantujàÃÂatwoÃÂàobsÃÂugi. Obiektyw NIKKOR z 5-krotnym zoomem optycznym doskonale nadaje siàzarówno do zbliüeàtwarzy, jak i szerokokÃÂtnych ujÃÂàgrupowych. WyÃÂwietlacz LCD o przekÃÂtnej 2,7àcala (6,7àcm) uÃÂatwia kadrowanie, a funkcja automatycznego wyboru programu dobiera program tematyczny najlepiej odpowiadajÃÂcy warunkom fotografowania. Jedno naciÃÂniÃÂcie przycisku umoüliwia rozpoczÃÂcie nagrywania filmów HD, a funkcja redukcji rozmycia zmniejsza wpÃÂyw drgaàaparatu, co pozwala uzyskaàwyraúne filmy i zdjÃÂcia. Dodatkowàzaletàjest zasilanie bateriami typuàAA â dostÃÂpnymi w kaüdym zakÃÂtku ÃÂwiata. DziÃÂki aparatowi COOLPIX A10 z matrycào rozdzielczoÃÂci 16,1àmln pikseli z ÃÂatwoÃÂciàuchwycisz waüne chwile. à ÃÂATWOÃÂàOBSÃÂUGI I ROZDZIELCZOÃÂà16,1àMLN PIKSELI DziÃÂki ÃÂatwoÃÂci obsÃÂugi i wyjÃÂtkowej matrycy o rozdzielczoÃÂci 16,1àmln pikseli uzyskiwanie doskonaÃÂych zdjÃÂào wysokiej rozdzielczoÃÂci daje mnóstwo frajdy. à WYGODNY UCHWYT I ERGONOMICZNY UKÃÂAD PRZYCISKÃÂW Wygodny uchwyt umoüliwia stabilne trzymanie aparatu, dziÃÂki czemu zdjÃÂcia sàbardziej wyraúne, a przejrzysty i funkcjonalny ukÃÂad przycisków zapewnia wyjÃÂtkowàÃÂatwoÃÂàobsÃÂugi. à OBIEKTYW NIKKOR Z 5-KROTNYM ZOOMEM OPTYCZNYM Uniwersalny obiektyw NIKKOR z 5-krotnym zoomem optycznym (odpowiednik zakresu 26âÂÂ130àmm w formacie maÃÂoobrazkowym) doskonale nadaje siàzarówno do szerokokÃÂtnych ujÃÂàgrupowych, jak i zbliüeàodlegÃÂych obiektów â bez ryzyka uzyskania rozmytych zdjÃÂÃÂ. à WYÃÂWIETLACZ LCD TFT O ROZDZIELCZOÃÂCI OKOÃÂO 230à000àPUNKTÃÂW I PRZEKÃÂTNEJ 2,7àCALA (6,7àCM) Duüy i jasny wyÃÂwietlacz LCD uÃÂatwia kadrowanie w trakcie filmowania i fotografowania oraz zapewnia wyrazisty obraz podczas przeglÃÂdania wykonanych zdjÃÂÃÂ. à AUTOMATYCZNY WYBÃÂR PROGRAMU Funkcja automatycznego wyboru programu uÃÂatwia fotografowanie dziÃÂki automatycznemu dobieraniu najbardziej odpowiedniego programu tematycznego, takiego jak Krajobraz, Portret nocny lub Makro. Aparat oferuje 15àtrybów tematycznych, które moüna dobraàdo warunków fotografowania. Kaüdy program optymalizuje ustawienia aparatu pod kÃÂtem jak najlepszej ekspozycji w danej sytuacji, co pozwala uzyskaàdoskonaÃÂe zdjÃÂcia nawet w trudnych warunkach. à NAGRYWANIE FILMÃÂW HD (720p) Uwiecznij radosne chwile spÃÂdzane z przyjacióÃÂmi i rodzinàdziÃÂki funkcji nagrywania filmów w jakoÃÂci HD, któràmoüna ÃÂatwo aktywowaàza pomocàspecjalnego przycisku. à REDUKCJA ROZMYCIA Fotografujesz poruszajÃÂce siàobiekty, takie jak dzieci lub zwierzÃÂta? DziÃÂki funkcji redukcji rozmycia, eliminujÃÂcej wpÃÂyw drgaàaparatu i ruchu fotografowanych obiektów, uzyskasz wyraúniejsze zdjÃÂcia. EFEKTY SPECJALNE WyglÃÂd wykonywanych zdjÃÂàmoüna zmieniàza pomocàróünych efektów, takich jak Odbicie lustrzane (poÃÂÃÂczenie na jednym zdjÃÂciu fotografowanego obiektu i jego lustrzanego odbicia), Kolor selektywny (wyróünienie wybranego koloru na monochromatycznym zdjÃÂciu) czy Monochromatyczny wysoki kontrast (nadanie zdjÃÂciom charakterystycznego nastroju). Wykaü siàpomysÃÂowoÃÂciàw swojej fotograficznej ekspresji. SZYBKIE EFEKTY Chcesz zmieniàwyglÃÂd wykonanego zdjÃÂcia? Aparat oferuje funkcjàSzybkie efekty, obejmujÃÂcàtakie efekty jak Rybie oko, Efekt miniatury, Efekt aparatu zabawki czy Krosowanie, które pozwalajànadaàzdjÃÂciom wyjÃÂtkowy wyglÃÂd. TRYB PORTRET INTELIGENTNY DziÃÂki automatycznym procesom trybu Portret inteligentny ÃÂatwo wykonaàdoskonaÃÂe zdjÃÂcia portretowe. Funkcja wyzwalania uÃÂmiechem wykonuje zdjÃÂcie, gdy fotografowana osoba uÃÂmiechnie siÃÂ, a funkcja wykrywania mrugniÃÂcia wyÃÂwietla komunikat ostrzegawczy, jeÃÂli fotografowana osoba mrugnÃÂÃÂa, dziÃÂki czemu moüesz natychmiast podjÃÂàkolejnàpróbàwykonania zdjÃÂcia bez koniecznoÃÂci wyÃÂwietlania podglÃÂdu. DziÃÂki efektowi miÃÂkkiego odcienia skóry, usprawnionej funkcji wykrywania twarzy i skuteczniejszemu ustalaniu ekspozycji pod kÃÂtem odcieni skóry moüliwe jest uzyskiwanie doskonaÃÂych zdjÃÂàportretowych za kaüdym razem. MaÃÂa waga, kompaktowe wymiary i zasilanie bateriami typuàAA DziÃÂki wadze wynoszÃÂcej zaledwie 160àg i niewielkim wymiarom aparat moüna nosiàw kieszeni lub torbie. Jest on zasilany bateriami typuàAA dostÃÂpnymi w kaüdym zakÃÂtku ÃÂwiata, a dziÃÂki temu zawsze gotowy do uwieczniania ulotnych chwil. PeÃÂny opis produktu dostÃÂpny jest na stronie internetowej producenta: http://www.nikon.pl/pl_PL/product/digital-cameras/coolpix/beautifully-simple/coolpix-a10

Sposoby patnoci

  • Patno przy odbiorze
  • Przelew bankowy

Dostawa towaru

  • Wskanik dostpnoci towaru
  • ledzenie stanu zamwienia
  • Poczta Polska
  • Przesyka kurierska
  • Transport wasny sklepu

Ostatnie opinie klientw sklepu

Mazin rekomenduje Foto-Szop.pl opinia nr 61106 z 17.09.2010

Szybko i sprawnie, tak jest OK

zakupy: Nikon D90 z obiektywem 18-200VR + lampa; wrzesie 2010

plusy: szybka realizacja i dobra informacja

minusy: brak

 
     

Artur rekomenduje Foto-Szop.pl opinia nr 43006 z 06.11.2009

potwierdzam, szybka dostawa, spoko cena

zakupy: lustrzanka cyfrowa Nicon; padziernik 2009

plusy: dobra cena

minusy: brak sklepu stajonarnego

 
     
Zobacz wszystkie opinie klientw

Aparat Nikon Coolpix A10 srebrny

Powiksz zdjcie

Cena: 249,00 z

wysyka b/d

Sprzedawca

Foto-Szop.pl
ul. Krlewska 3/3
30-045 Krakw

Kontakt

Infolinia: 12 359 7942

Tel.: 12 359 7942

Gadu-Gadu: 2914806

Adres www

data aktualizacji oferty: 21.09.2021 | zgo bd

Dla sprzedawcw

copyright © 2005-2021 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER