Aparaty lustrzanki i cyfrowe oraz lampy byskowe i futeray.
Sklep Foto-Szop.pl

Kontakt

tel. 12 359 7942
Krakw

Popularne produkty

Filtry fotograficzne, Sprzt studyjny, Torby, futeray, plecaki, Aparaty cyfrowe, Statywy, monopody, gowice, akcesoria, Zasilanie, Obiektywy fotograficzne-Obiektywy

Popularne marki

Manfrotto, Brak, Canon, Newell, Cokin, Hoya, Nikon, Foxfoto, Sony, Sandisk, Quadralite, Panasonic, , Tenba, Hama, Colorama, Olympus, Ggs, Saramonic, Lowepro, Ansmann

Rekomendcja klientw

Monitorowana jako obsugi

  • opinie pozytywne: 2
  • opinie neutralne: 0
  • opinie negatywne: 0
Podsumowanie

Foto-Szop.pl > Oferowane produkty > Aparaty cyfrowe > Aparaty kompaktowe > Aparat Nikon Coolpix A300 czarny


Nikon

 

Opis

DziÃÂki smukÃÂemu i eleganckiemu aparatowi COOLPIX A300 ciesz siàdoskonaÃÂàjakoÃÂciàzdjÃÂÃÂ. Jest tak maÃÂy i lekki, üe z ÃÂatwoÃÂciàzmieÃÂci siàw kieszeni lub torebce. DziÃÂki temu moüesz zawsze mieàgo przy sobie. Obiektyw NIKKOR z 8-krotnym zoomem optycznym (z moüliwoÃÂciàuzyskania 16-krotnego powiÃÂkszenia za pomocàfunkcji Dynamic Fine Zoomù) uÃÂatwia wykonywanie zdjÃÂàportretowych przyjacioÃÂom i bliskim, a technologia SnapBridge zapewnia ÃÂÃÂcznoÃÂàz urzÃÂdzeniem inteligentnym. Matryca o rozdzielczoÃÂci 20,1àmln pikseli gwarantuje wysokàrozdzielczoÃÂàzdjÃÂÃÂ, a skuteczny system redukcji drgaà(VR) kompensuje drganie aparatu, umoüliwiajÃÂc uzyskiwanie wyraúnych zdjÃÂài filmówàHD. Tryb Portret inteligentny pozwala uzyskaàdoskonaÃÂe zdjÃÂcia portretowe, a tryb Automatyczny wybór programu automatycznie dobiera optymalne ustawienia aparatu. Aparat COOLPIX A300 pozwala rejestrowaàniepowtarzalne chwile w doskonaÃÂym stylu. à STYLOWY WYGLÃÂD I NIEWIELKI ROZMIAR SmukÃÂa obudowa zapewnia elegancki wyglÃÂd, a dziÃÂki gruboÃÂci wynoszÃÂcej ok. 20,1 mm i masie ok. 119 g aparat z ÃÂatwoÃÂciàsiàzmieÃÂci w kieszeni czy torebce. Pozwala to mieàgo zawsze i wszÃÂdzie przy sobie. Aparat jest dostÃÂpny w kilku wyrazistych, stylowych wersjach kolorystycznych â moüesz wybraànajbardziej odpowiadajÃÂcàTwojemu stylowi üycia. JednoczeÃÂnie zapewnia doskonaÃÂàjakoÃÂàzdjÃÂài filmów w wysokiej rozdzielczoÃÂci. à SnapBridge Technologia SnapBridge zapewnia staÃÂàÃÂÃÂcznoÃÂà(przy niskim zuüyciu energii) miÃÂdzy aparatem a smartfonem lub tabletem, uÃÂatwiajÃÂc zarzÃÂdzanie twórczoÃÂciàfotograficznÃÂ. Moüesz teraz bÃÂyskawicznie przesyÃÂaàwykonane zdjÃÂcia do urzÃÂdzenia inteligentnego i udostÃÂpniaàje w doskonaÃÂej jakoÃÂci. Moüesz równieü sterowaàfunkcjami aparatu z poziomu telefonu, aktualizowaàjego oprogramowanie i korzystaàz wielu innych moüliwoÃÂci. Aplikacja na urzÃÂdzenia z Androidem jest juü dostÃÂpna. Aplikacja na urzÃÂdzenia z systemem iOS bÃÂdzie dostÃÂpna w sklepie App Store poczÃÂwszy od sierpnia 2016 roku. à MATRYCA CCD O ROZDZIELCZOÃÂCI 20,1àMLN PIKSELI Wielomegapikselowa matryca tego kompaktowego aparatu pozwala uzyskaàwyraúne zdjÃÂcia nawet w warunkach sÃÂabego oÃÂwietlenia, a dziÃÂki wysokiej rozdzielczoÃÂci wykonane zdjÃÂcia doskonale siànadajàdo powiÃÂkszeÃÂ. à OBIEKTYW NIKKOR Z 8-KROTNYM ZOOMEM OPTYCZNYM Wysokiej jakoÃÂci obiektyw NIKKOR z 8-krotnym zoomem optycznym i moüliwoÃÂciàuzyskania 16-krotnego powiÃÂkszenia za pomocàfunkcji Dynamic Fine Zoomù zapewnia kÃÂt widzenia odpowiadajÃÂcy zakresowi ogniskowych 25âÂÂ200àmm (odpowiednik formatu maÃÂoobrazkowego), co czyni z niego úródÃÂo ogromnych moüliwoÃÂci. Moüesz z ÃÂatwoÃÂciàuzyskaàzbliüenia zabawnych min, uchwyciàwszystkich przyjacióàna zdjÃÂciu grupowym, dokÃÂadnie udokumentowaàrodzinne uroczystoÃÂci czy sfotografowaàwyjÃÂtkowe obiekty podczas podróüy. à SKUTECZNA REDUKCJA DRGAà(VR) Zaawansowany system redukcji drgaà(VR) skutecznie kompensuje drganie aparatu, gwarantujÃÂc ostroÃÂàzdjÃÂànawet przy peÃÂnym przybliüeniu. Podczas wykonywania zdjÃÂàoptyczny system redukcji drgaàpozwala wydÃÂuüyàczas otwarcia migawki o 3àstopnie (zgodnie ze standardem stowarzyszenia CIPA przy ustawieniu najdÃÂuüszej ogniskowej). ÃÂATWA OBSÃÂUGA DziÃÂki funkcjom automatycznym, takim jak Automatyczny wybór programu, AF z wyszukiwaniem celu czy ZdjÃÂcia panoramiczne, fotografowanie staje siàduüo prostsze. Funkcja automatycznego wyboru programu samodzielnie dobiera tryb najlepiej odpowiadajÃÂcy warunkom fotografowania i optymalizuje ustawienia aparatu. AF z wyszukiwaniem celu automatycznie wykrywa fotografowany obiekt, aby szybko ustawiàna nim ostroÃÂài umoüliwiàbÃÂyskawiczne wykonanie zdjÃÂcia. Funkcja ÃÂatwa panorama pozwala z ÃÂatwoÃÂciàuwieczniaàrozlegÃÂe krajobrazy podczas podróüy. à WYÃÂWIETLACZ LCD O PRZEKÃÂTNEJ 6,7àCM (2,7àCALA) I ROZDZIELCZOÃÂCI 230à000 PUNKTÃÂW WyÃÂwietlacz LCD zapewnia wyraúny podglÃÂd uwiecznianych scen i obiektów, uÃÂatwiajÃÂc kadrowanie zarówno podczas fotografowania, jak i filmowania. DziÃÂki powÃÂoce przeciwodblaskowej i 5-stopniowej regulacji jasnoÃÂci obraz na wyÃÂwietlaczu jest doskonale widoczny nawet wàjasnym ÃÂwietle sÃÂonecznym. à DÃÂUGI CZAS DZIAÃÂANIA AKUMULATORA DÃÂugi czas dziaÃÂania akumulatora daje pewnoÃÂÃÂ, üe nie umknie nam üadna waüna chwila podczas podróüy czy uwieczniania rodzinnych uroczystoÃÂci. CaÃÂkowicie naÃÂadowany akumulator pozwala wykonaàok.à240àzdjÃÂÃÂ, zapewniajÃÂc gotowoÃÂàdo fotografowania w kluczowych momentach. à ÃÂATWE WYKONYWANIE DOSKONAÃÂYCH PORTRETÃÂW Tryb Portret inteligentny pozwala automatycznie uzyskiwaàdoskonaÃÂe zdjÃÂcia portretowe. Funkcja wykrywania mrugniÃÂcia wyÃÂwietla ostrzeüenie, jeÃÂli fotografowana osoba mrugnÃÂÃÂa. Natomiast funkcja wyzwalania uÃÂmiechem automatycznie wykonuje zdjÃÂcie, gdy fotografowana osoba siàuÃÂmiechnie. Po wykonaniu zdjÃÂcia moüna za pomocàfunkcji Retusz upiÃÂkszajÃÂcy zmiÃÂkczyàodcieàskóry i dodaàefekt makijaüu, np. Cienie do powiek, Tusz do rzÃÂs czy Szminka. DoskonaÃÂàzabawàzapewnia równieü funkcja Seria autoportretów, która wykonuje seriàod czterech do dziewiÃÂciu zdjÃÂÃÂ, a nastÃÂpnie ÃÂÃÂczy je w jeden obraz. Wszystkie zdjÃÂcia wykonane z uüyciem funkcji Seria autoportretów sàzapisywane taküe oddzielnie. à Efekty specjalne iàSzybkie efekty WyglÃÂd wykonywanych zdjÃÂàmoüna z ÃÂatwoÃÂciàzmieniàza pomocàefektów specjalnych, takich jak Odbicie lustrzane (poÃÂÃÂczenie na jednym zdjÃÂciu fotografowanego obiektu i jego lustrzanego odbicia), Kolor selektywny (wyróünienie wybranego koloru na monochromatycznym zdjÃÂciu) czy Nostalgiczna sepia (nadanie zdjÃÂciom charakterystycznego wyglÃÂdu retro). Wàtrybie odtwarzania wyglÃÂd zdjÃÂàmoüna caÃÂkowicie zmieniàza pomocàfunkcji Szybkie efekty (np.àMalowidÃÂo lub Rybie oko) lub dostosowaàodcienie za pomocàfunkcji Efekt rozbÃÂysku, która do úródeàÃÂwiatÃÂa widocznych na zdjÃÂciach dodaje efekt rozbÃÂysku. ù PowiÃÂkszenie uzyskane za pomocàfunkcji Dynamic Fine Zoom jest liczone od najszerszego poÃÂoüenia zoomu optycznego. PeÃÂny opis produktu dostÃÂpny jest na stronie internetowej producenta: http://www.nikon.pl/pl_PL/product/digital-cameras/coolpix/standout-style/coolpix-a300

Sposoby patnoci

  • Patno przy odbiorze
  • Przelew bankowy

Dostawa towaru

  • Wskanik dostpnoci towaru
  • ledzenie stanu zamwienia
  • Poczta Polska
  • Przesyka kurierska
  • Transport wasny sklepu

Ostatnie opinie klientw sklepu

Mazin rekomenduje Foto-Szop.pl opinia nr 61106 z 17.09.2010

Szybko i sprawnie, tak jest OK

zakupy: Nikon D90 z obiektywem 18-200VR + lampa; wrzesie 2010

plusy: szybka realizacja i dobra informacja

minusy: brak

 
     

Artur rekomenduje Foto-Szop.pl opinia nr 43006 z 06.11.2009

potwierdzam, szybka dostawa, spoko cena

zakupy: lustrzanka cyfrowa Nicon; padziernik 2009

plusy: dobra cena

minusy: brak sklepu stajonarnego

 
     
Zobacz wszystkie opinie klientw

Aparat Nikon Coolpix A300 czarny

Powiksz zdjcie

Cena: 425,00 z

wysyka b/d

Sprzedawca

Foto-Szop.pl
ul. Krlewska 3/3
30-045 Krakw

Kontakt

Infolinia: 12 359 7942

Tel.: 12 359 7942

Gadu-Gadu: 2914806

Adres www

data aktualizacji oferty: 21.09.2021 | zgo bd

Dla sprzedawcw

copyright © 2005-2021 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER