Aparaty lustrzanki i cyfrowe oraz lampy byskowe i futeray.
Sklep Foto-Szop.pl

Kontakt

tel. 12 359 7942
Krakw

Popularne produkty

Filtry fotograficzne, Sprzt studyjny, Torby, futeray, plecaki, Aparaty cyfrowe, Statywy, monopody, gowice, akcesoria, Zasilanie, Obiektywy fotograficzne-Obiektywy

Popularne marki

Manfrotto, Brak, Canon, Newell, Cokin, Hoya, Nikon, Foxfoto, Sony, Sandisk, Quadralite, Panasonic, , Tenba, Hama, Colorama, Olympus, Ggs, Saramonic, Lowepro, Ansmann

Rekomendcja klientw

Monitorowana jako obsugi

  • opinie pozytywne: 2
  • opinie neutralne: 0
  • opinie negatywne: 0
Podsumowanie

Foto-Szop.pl > Oferowane produkty > Aparaty cyfrowe > Aparaty kompaktowe > Aparat Nikon Coolpix A900 czarny


Nikon

 

Opis

COOLPIX A900 â doskonaÃÂe parametry w niewielkiej obudowie. Ciesz siànajwyüszej jakoÃÂci optykàNIKKOR w uniwersalnym kieszonkowym aparacie. PotÃÂüny, 35-krotny zoom optyczny (z moüliwoÃÂciàuzyskania 70-krotnego powiÃÂkszenia za pomocàfunkcji Dynamic Fine Zoomù) gwarantuje niezwykÃÂàszczegóÃÂowoÃÂàzdjÃÂàz podróüy, a funkcja nagrywania filmów w jakoÃÂci 4KàUHD zapewnia doskonaÃÂàwyrazistoÃÂàuwiecznianych chwil. Odchylany wyÃÂwietlacz i rÃÂczne tryby ekspozycji (P/S/A/M) pozwalajàuwolniàkreatywnoÃÂÃÂ, a technologia SnapBridge zapewnia ÃÂÃÂcznoÃÂàmiÃÂdzy aparatem a urzÃÂdzeniem inteligentnym. Szybki systemàAF gwarantuje niemal natychmiastowàgotowoÃÂàdo wykonania zdjÃÂcia, przycisk zoomu krokowego uÃÂatwia uchwycenie fotografowanego obiektu, a funkcja nagrywania filmów superpoklatkowych pozwala w prosty sposób uzyskaàniezwykle efektowne rezultaty. Wyposaüony w matrycào rozdzielczoÃÂci 20,3àmln pikseli model A900 pozwala uwieczniaàsceny z üycia w niezwykle kreatywny sposób. à POTÃÂûNA OPTYKA NIKKOR W NIEZWYKLE SMUKÃÂYM KORPUSIE Niewielki rozmiar aparatu moüe byàmylÃÂcy â obiektyw NIKKOR gwarantuje wyjÃÂtkowàostroÃÂàzdjÃÂài pÃÂynnoÃÂàfilmów. Ten kompaktowy aparat o klasycznej stylistyce pozwala odkryànieznane wczeÃÂniej moüliwoÃÂci. PotÃÂüny obiektyw NIKKOR z 35-krotnym zoomem optycznym (z moüliwoÃÂciàuzyskania 70-krotnego powiÃÂkszenia za pomocàfunkcji Dynamic Fine Zoomù) pozwala uchwyciànawet najbardziej odlegÃÂe obiekty podczas podróüy lub znaleúàsiàw samym centrum fotografowanych wydarzeài uroczystoÃÂci. Obiektyw oferuje zakres ogniskowych od 24àmm w ustawieniu szerokokÃÂtnym do 840àmm w ustawieniu superteleobiektywu (w przeliczeniu na format maÃÂoobrazkowy). DziÃÂki temu moüna z ÃÂatwoÃÂciàuwieczniàkaüdy element fotografowanej sceny, a minimalna odlegÃÂoÃÂàostrzenia wynoszÃÂca zaledwie ok.à1àcm doskonale sprawdzi siàw makrofotografii. à SKUTECZNA REDUKCJA DRGAà(VR) Mimo niewielkich wymiarów aparatu zdjÃÂcia wykonane nim sàostre, a filmy pÃÂynne. Jest to zasÃÂuga ÃÂwietnego systemu redukcji drgaÃÂ, który skutecznie kompensuje drganie aparatu nawet przy maksymalnej ogniskowej. PoÃÂÃÂczenie optycznej i elektronicznej redukcji drgaàgwarantuje ostroÃÂàzdjÃÂài zapewnia efekt odpowiadajÃÂcy o 4àstopnie krótszemu czasowi otwarcia migawki (zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association â wartoÃÂàzmierzona przy najdÃÂuüszej ogniskowej obiektywu). PiÃÂcioosiowa hybrydowa redukcja drgaà(VR) kompensuje drüenie aparatu podczas filmowania, zapewniajÃÂc ostroÃÂàobrazu. à MATRYCA CMOS W TECHNOLOGII BSI O ROZDZIELCZOÃÂCI 20,3àMLN PIKSELI Duüa liczba pikseli to gwarancja doskonaÃÂych, ostrych zdjÃÂào niskim poziomie szumów. Dodatkowàzaletàpodczas fotografowania w sÃÂabym oÃÂwietleniu jest zaawansowana matrycaàCMOS w technologiiàBSI. Nawet zdjÃÂcia wykonane w bardzo trudnych warunkach fotografowania charakteryzujàsiàwysokàrozdzielczoÃÂciÃÂ. à NAGRYWANIE FILMÃÂW WàJAKOÃÂCIà4KàUHD Wystarczy jedno naciÃÂniÃÂcie specjalnego przycisku, aby rozpoczÃÂànagrywanie filmu w doskonaÃÂej jakoÃÂci 4KàUHD (3840àxà2160/30p) z dúwiÃÂkiem stereo. Funkcja wstrzymania pozwala wstrzymywaài wznawiaànagrywanie filmu. Podczas odtwarzania nagrania istnieje równieü moüliwoÃÂàzapisania klatek filmu w postaci zdjÃÂÃÂ, a funkcja edycji filmów umoüliwia usuniÃÂcie niepotrzebnych scen. à SnapBridge Technologia SnapBridge zapewnia staÃÂàÃÂÃÂcznoÃÂà(przy niskim zuüyciu energii) miÃÂdzy aparatem a smartfonem lub tabletem, uÃÂatwiajÃÂc zarzÃÂdzanie twórczoÃÂciàfotograficznÃÂ. Moüesz teraz bÃÂyskawicznie przesyÃÂaàwykonane zdjÃÂcia do urzÃÂdzenia inteligentnego i udostÃÂpniaàje w doskonaÃÂej jakoÃÂci. Moüesz równieü sterowaàfunkcjami aparatu z poziomu telefonu, aktualizowaàjego oprogramowanie i korzystaàz wielu innych moüliwoÃÂci. Aplikacja na urzÃÂdzenia z Androidem jest juü dostÃÂpna. Aplikacja na urzÃÂdzenia z systemem iOS bÃÂdzie dostÃÂpna w sklepie App Store poczÃÂwszy od sierpnia 2016 roku. à KRÃÂTKI CZAS REAKCJI SzybkoÃÂàdziaÃÂania i krótki czas reakcji aparatu to cechy, które majàkluczowe znaczenie podczas uwieczniania niepowtarzalnych chwil. à FILMY POKLATKOWE I SUPERPOKLATKOWE Twórz z niezwykÃÂàÃÂatwoÃÂciàfilmy poklatkowe i superpoklatkowe. Film superpoklatkowy powstaje automatycznie z klatek nagranego filmu, które sànastÃÂpnie odtwarzane z prÃÂdkoÃÂcià30 lub 25àklatek na sekundÃÂ, co daje efekt oglÃÂdania filmu w przyspieszonym tempie. WàprzeciwieÃÂstwie do standardowych filmów poklatkowych filmy superpoklatkowe pozwalajàna zmianàperspektywy i kompozycji. Funkcja filmów poklatkowych automatycznie tworzy 10-sekundowy film ze zdjÃÂàwykonanych z interwalometrem. Wystarczy wybraàrodzaj fotografowanej sceny (np. Pejzaü miejski, Krajobraz czy Zachód sÃÂoÃÂca), a aparat automatycznie dobierze najodpowiedniejszy interwaÃÂ. à PEÃÂNA KONTROLA I POKRÃÂTÃÂO STEROWANIA Umieszczone w górnej czÃÂÃÂci aparatu pokrÃÂtÃÂo trybu pracy umoüliwia ÃÂatwy wybór trybu ekspozycji (P/S/A/M) w celu rÃÂcznego ustawienia â za pomocàpokrÃÂtÃÂa sterowania â czasu otwarcia migawki lub wartoÃÂci przysÃÂony. RÃÂczne elementy sterujÃÂce uÃÂatwiajàuchwycenie kluczowych momentów â np. wybór krótkiego czasu otwarcia migawki pozwala uniknÃÂàrozmycia obrazu podczas fotografowania szybko poruszajÃÂcych siàobiektów. PokrÃÂtÃÂo sterowania zapewnia szybki dostÃÂp do wielu funkcji â podczas wyÃÂwietlania menu lub ustawieàuüycie pokrÃÂtÃÂa sterowania lub wybieraka wielofunkcyjnego umoüliwia wybór opcji. Ponadto pokrÃÂtÃÂo pozwala sterowaàpowiÃÂkszeniem wyÃÂwietlanych zdjÃÂài przewijaàwyÃÂwietlane filmy. Korzystanie z menu nie jest juü konieczne â wystarczy obrót pokrÃÂtÃÂa. ù PowiÃÂkszenie uzyskane za pomocàfunkcji Dynamic Fine Zoom jest liczone od najszerszego poÃÂoüenia zoomu optycznego. à PeÃÂny opis produktu dostÃÂpny jest na stronie internetowej producenta: http://www.nikon.pl/pl_PL/product/digital-cameras/coolpix/super-zoom-share/coolpix-a900 Wyszukiwarka

Sposoby patnoci

  • Patno przy odbiorze
  • Przelew bankowy

Dostawa towaru

  • Wskanik dostpnoci towaru
  • ledzenie stanu zamwienia
  • Poczta Polska
  • Przesyka kurierska
  • Transport wasny sklepu

Ostatnie opinie klientw sklepu

Mazin rekomenduje Foto-Szop.pl opinia nr 61106 z 17.09.2010

Szybko i sprawnie, tak jest OK

zakupy: Nikon D90 z obiektywem 18-200VR + lampa; wrzesie 2010

plusy: szybka realizacja i dobra informacja

minusy: brak

 
     

Artur rekomenduje Foto-Szop.pl opinia nr 43006 z 06.11.2009

potwierdzam, szybka dostawa, spoko cena

zakupy: lustrzanka cyfrowa Nicon; padziernik 2009

plusy: dobra cena

minusy: brak sklepu stajonarnego

 
     
Zobacz wszystkie opinie klientw

Aparat Nikon Coolpix A900 czarny

Powiksz zdjcie

Cena: 1475,00 z

wysyka b/d

Sprzedawca

Foto-Szop.pl
ul. Krlewska 3/3
30-045 Krakw

Kontakt

Infolinia: 12 359 7942

Tel.: 12 359 7942

Gadu-Gadu: 2914806

Adres www

data aktualizacji oferty: 21.09.2021 | zgo bd

Dla sprzedawcw

copyright © 2005-2021 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER