Kosmetyki
Sklep gkcosmetics.pl

Kontakt

tel. 618154813
Pozna

Popularne produkty

Pozostae, Szampony, Odywki, Maski, Stylizacja, Modelowanie, Koloryzacja, Zestawy, Akcesoria, Kremy, Kuracje, Pielgnacja, Do brody, Gwna, Higiena, makijaż

Popularne marki

, Alfaparf, Matrix, Bielenda, Schwarzkopf, Stapiz, Kerastase, Wella, Goldwell, Matrix biolage, Olivia garden, Kallos, Farouk, Reuzel, Joanna, Revlon, Fanola, Dottore

Rekomendcja klientw

Monitorowana jako obsugi

  • opinie pozytywne: 0
  • opinie neutralne: 0
  • opinie negatywne: 0
Podsumowanie

gkcosmetics.pl > Oferowane produkty > Koloryzacja > MATRIX FARBA SOCOLOR 90 ml


Matrix

 

Opis

MATRIX FARBA SOCOLOR beauty FARBA 90 ml DostÃÂpne kolory: ULTRA ROZJAÃÂNIAJÃÂCE BLONDY: àUL-AA ; UL-A ; UL-VV ; UL-V ; UL-NV ; UL-N ; UL-N+ ; UL-M ; UL-P ; UL CLEAR ; SUPER ROZJAÃÂNIAJÃÂCE BLONDY : 11N 11A INTENSYWNIE KRYJÃÂCY ZÃÂOCISTY : 505G 507G 509G INTENSYWNIE KRYJÃÂCY NEUTRALNY : 504N 505N 506N 507N 508N 509N INTENSYWNIE KRYJÃÂCY NATURALNY POPIEL :à 505NA 506NA 508NA 509NA BRÃÂZOWA/BLOND CZERWIEÃÂ:à à5BR 6BR BRÃÂZOWA/BLOND MIEDù: à4BC 5BC 6BC 7BC NATURALNE-CIEPÃÂE: à4NW 5NW 6NW 7NW 8NW 10NW NATURALNE à: 2N 3N 4N 5N 6N 7N 8N 9N 10N POPIELATE: à1A 5A 6A 7A 9A POPIELATE - FIOLETOWE à: 5AV 7AV 8AV 9AV 10AV FIOLETOWO POPIELATE : 4VA 6VA INTENSYWNIE POPIELATE: à4AA 6AA MOKKA : à4M 5M 6M 7M 8M 9M INTENSYWNA MOKKA: à6MM 8MM 10MM MOKKA POPIELATA: à4MA 6MA 8MA MOKKA CZEROWONA : à4MR 5MR 6MR ZÃÂOCISTE : à5G 6G 7G 8G 9G 10G CIEPÃÂE : à 5W 7W 8W 9W MIEDZIANE: à5C 6C 7C 8C INTENSYWNE MIEDZIANE: à8CC CZERWONO - MIEDZIANE : à6 RC 8RC INTENSYWNIE CZERWONE HD: à5RR 7RR CZERWONO - FIOLETOWE: à4RV+à 6RV+ FIOLETOWO-CZERWONE: à 6VR PERÃÂOWE : 6P 8P 10P SREBRNA PERÃÂA : à6SP 8SP 10SP MIEDZIANO ZÃÂOCISTE: à7CG PRZED ZAKUPEM PROSIMY O UPEWNIENIE SIàûE DANY KOLOR JEST DOSTEPNY. Matrix SOCOLOR.Beauty to krem do trwaÃÂej koloryzacji stworzony w oparciu o doÃÂwiadczenie marki MATRIX â lidera na rynku kosmetyków profesjonalnych do wÃÂosów w Stanach Zjednoczonych. W Polsce SOCOLOR.Beauty jest trzeciànajchÃÂtniej wybieranàprzez fryzjerów w salonie farbàdo koloryzacji trwaÃÂej. SOCOLOR.Beauty to koloryzacja, która daje idealny efekt na kaüdym poziomie wÃÂosów, za kaüdym razem. SOCOLOR.Beauty to: ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA DÃÂugotrwaÃÂy efekt ochrony koloru i lÃÂniÃÂce wÃÂosy dziÃÂki opatentowanej technologii ColorGrip, która wnika gÃÂÃÂboko we wÃÂosy. Wzmocnione i bÃÂyszczÃÂce wÃÂosy zapewnia unikalny kompleks pielÃÂgnacyjny Cera-Oil. TrwaÃÂe dziaÃÂanie pielÃÂgnacyjne daje przedÃÂuüonàintensywnoÃÂàkoloru aü do 20 myàwÃÂosów. PRZYJEMNY OWOCOWO-KWIATOWY ZAPACH Na poczÃÂtku koloryzacji wyczuwalny jest zapach jabÃÂka i maliny, który nastÃÂpnie przechodzi w zapach piüma i drzewa cedrowego. Zapach nowego SOCOLOR.Beauty absolutnie nie przypomina silnego zapachu amoniaku tak charakterystycznego w czasie trwaÃÂych koloryzacji. FORMUÃÂA Konsystencja üelowo-kremowa uÃÂatwia mieszanie farby w miseczce czy shakerze, co pozwala na precyzyjnàaplikacjÃÂ. FormuÃÂa idealnie przylega do struktury wÃÂosa dajÃÂc pewnoÃÂàpozostania produktu w miejscu jego naÃÂoüenia. SOCOLOR Beauty zawiera lekki kompleks pielÃÂgnacyjny Cera-Oil skÃÂadajÃÂcy siàz Kompleksu Ceramidowego, Polimerów HexaForce i Naturalnego Olejku Jojoba. PielÃÂgnujÃÂce polimery kationowe odüywiajàwÃÂosy w czasie koloryzacji dziaÃÂajÃÂc od wewnÃÂtrz i na zewnÃÂtrz struktury wÃÂosów. Przeprowadzone przez GrupàLâÂÂOréal testy SOCOLOR Beauty dowiodÃÂy, üe polimery pozostajàna wÃÂosach nawet po wielokrotnym myciu wÃÂosów dziaÃÂajÃÂc na róüne warstwy struktury wÃÂosa. DziÃÂki temu SOCOLOR Beauty sprawia, üe wÃÂosy wyglÃÂdajàzdrowo, a gÃÂÃÂbokie dziaÃÂanie pielÃÂgnacyjne przedÃÂuüa intensywnoÃÂàkoloru. 1. PROSTA KOMPOZYCJA àdziÃÂki uprzednio wymieszanym bazom i samodostosowujÃÂcym siàodcieniom. 2. CZTERY PODSTAWOWE ZASADY àdziÃÂki którym w ÃÂatwy sposób osiÃÂga siàzamierzony efekt kolorystyczny. 3. SZEROKA PALETA ODCIENI. àDo wyboru jest aü 86 odcieni. Wybór z linii zimnych, poprzez ciepÃÂe do poÃÂyskliwych czerwonych daje nieograniczone moüliwoÃÂci kolorystyczne. 4. ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA DÃÂUGOTRWAÃÂY KOLOR I BLASK àwÃÂosów koloryzowanych zapewnia opatentowana technologia ColorGrip, która wnika gÃÂÃÂboko we wÃÂosy. TRWAÃÂE DZIAÃÂANIE PIELÃÂGNACYJNE àdziÃÂki zawartoÃÂci kompleksu Cera-Oil przedÃÂuüa intensywnoÃÂàkoloru aü do 20 myàwÃÂosów. 5. GWARANCJA POKRYCIA 100% SIWYCH WÃÂOSÃÂW. 6. OWOCOWO-KWIATOWY ZAPACH àmaskuje zapach amoniaku. 7. KONSYSTENCJA PRZYLEGA DO WÃÂOSÃÂW àw czasie koloryzacji. GÃÂsta, kremowo-üelowa formuÃÂa uÃÂatwia mieszanie i precyzyjnàaplikacjÃÂ. 8. UNIWERSALNA PALETA KOLORYSTYCZNA Kolekcje Gotowe posiadajàodcienie z uprzednio zmieszanymi bazami dajÃÂce najbardziej naturalny rezultat kolorystyczny. Kolekcje Refleksów zawierajàmodne odcienie, które dajàintensywnàgÃÂÃÂbiàkoloru. Kolekcje Specjalne: maksymalne rozjaÃÂnienie i jednoczesna koloryzacja dziÃÂki jednorazowej aplikacji Super- i UltrarozjaÃÂniajÃÂcych Blondów; intensywnie kryjÃÂcy rezultat na ponad 50% siwych wÃÂosów dziÃÂki Intensywnie KryjÃÂcym odcieniom ZÃÂotym i Neutralnym. Jako produkt do pasemek lub ciepÃÂych odcieni sÃÂuüy kolekcja SoRED Sposób Uüycia à: 1. SPORZÃÂDZENIE MIESZANKI: à÷ stosowaàrÃÂkawice ochronne jednorazowego uüytku ÷ stosowaàwyÃÂÃÂcznie zalecane oxydanty o stÃÂüeniu maksymalnym 12% (40 vol.). nie stosowaànadtlenku wodoru o stÃÂüeniu przekraczajÃÂcym 12%. ÷ ÃÂciÃÂle przestrzegaàzalecanych proporcji. Zmieszaàrówne czÃÂÃÂci SOCOLOR.Beauty z odpowiednim utleniaczem w kremie Matrix Cream Developer (o poziomach stÃÂüenia 3%, 6%, 9% lub 12%), czyli 60ml kremu SOCOLOR.Beauty i 60ml oxydantu. W przypadku sporzÃÂdzenia mieszanki w shakerze naleüy go otworzyànatychmiast po zakoÃÂczeniu mieszania, aby zapobiec rozerwaniu shakera i niepoüÃÂdanemu wytryÃÂniÃÂciu produktu. 2. NAKÃÂADANIE I SPÃÂUKIWANIE: à÷ stosowaàrÃÂkawice ochronne jednorazowego uüytku ÷ nie uüywaàmetalowych przedmiotów (spinek, wsuwek, klipsów, itp.) ÷ ÃÂredni czas trzymania na wÃÂosach w temperaturze pokojowej wynosi 35-45 minut ÷ po upÃÂywie czasu dziaÃÂania starannie spÃÂukaàfarbài umyàwÃÂosy. PO ZAKUPIE PROSZàO MAILA Z WYBRANYM NUMEREM FARBY

Sposoby patnoci

  • Patno przy odbiorze
  • Przelew bankowy
  • Karta kredytowa

Dostawa towaru

  • Wskanik dostpnoci towaru
  • ledzenie stanu zamwienia
  • Poczta Polska
  • Przesyka kurierska
Zobacz wszystkie opinie klientw

MATRIX FARBA SOCOLOR 90 ml

Powiksz zdjcie

Cena: 22,50 z

wysyka b/d

Sprzedawca

G & K Cosmetics Sp. z o.o.
Polna 11
60-185 Pozna

Kontakt

Infolinia: 618154813

Tel.: 618154813

Adres www

data aktualizacji oferty: 03.08.2021 | zgo bd

Dla sprzedawcw

copyright © 2005-2021 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER