Ksiki, pyty CD, pocztwki oraz koperty.
Sklep Hatteria.pl

Kontakt

tel. 664377740
Krakw

Popularne produkty

Księgarnia, Muzyka, Sklepy zagraniczne, Hobby i zwierzęta, Handmade, Dla dziecka

Popularne marki

Pozostaãâe, Polskie wydawnictwo muzyczne (pwm), , Zakãâad wydawniczy nomos, Gamma, Taiwpn universitas, Wydawnictwo literackie

Rekomendcja klientw

Monitorowana jako obsugi

  • opinie pozytywne: 0
  • opinie neutralne: 0
  • opinie negatywne: 0
Podsumowanie

Hatteria.pl > Oferowane produkty > Księgarnia > Książki > Podręczniki akademickie > Sztuka > Anna FiÃÂ, ÃÂucja Kapralska SIEÃÂ PAMIÃÂCI. CYFROWE POSTACI PAMIÃÂCI ZBIOROWEJ


ZakÃÂad Wydawniczy Nomos

 

Opis

JesteÃÂmy ÃÂwiadkami nowego zjawiska, jakim jest lokowanie pamiÃÂci spoÃÂecznej w Sieci, gdzie najnowoczeÃÂniejsza z technologii komunikacyjnych jest noÃÂnikiem tworu tak dawnego, jak dawna jest historia ludzkich spoÃÂeczeÃÂstw. Medium to wpÃÂywa na sposób dekodowania przeszÃÂoÃÂci, peÃÂniÃÂc wobec pamiÃÂci pozytywne jak i negatywne funkcje. Jako üe badania tego tematu sàstosunkowo nowym zagadnieniem, trudno na razie dokonaàoceny, w jakim kierunku bÃÂdàsiàrozwijaàrelacje pamiÃÂàâ Internet. Czy technologia poprzez swojàdostÃÂpnoÃÂài powszechnoÃÂàposzerzy pamiÃÂàzbiorowÃÂ, ÃÂÃÂczÃÂc przeszÃÂe i obecne pokolenia, czy teü dokona jej erozji, umieszczajÃÂc spoÃÂeczne traumy pomiÃÂdzy modÃÂ, reklamài gorÃÂcymi newsami z portali i plotkarskich? Studia przypadków odnoszÃÂce siàdo âÂÂsieciowychâ ram pamiÃÂci spoÃÂecznej, przedstawione w zawartych w niniejszym tomie pracach, poÃÂwiadczajàsygnalizowanàzÃÂoüonoÃÂàproblematyki dotyczÃÂcej relacji pamiÃÂàâ Internet. Ze wstÃÂpu Za podstawowy atut recenzowanej pracy uwaüam twórczÃÂ, przemyÃÂlanàkonstrukcjàoraz udanàpróbàprzeÃÂamania bezradnoÃÂci (teoretycznej i metodologicznej) w rozwaüaniach nad relacjàpamiÃÂàzbiorowa versus Internet oraz wieloaspektowàanalizàwspóÃÂczesnych przekazów kulturowych, które mogàbyàtraktowane jako przekazy budujÃÂce wspólnoty pamiÃÂci. Badacze odwaünie przekonujÃÂ, üe aby owàbezradnoÃÂàprzeÃÂamaÃÂ, naleüy zaniechaàmyÃÂlenia o kulturze wspóÃÂczesnej w kategoriach rewolucji, chaosu, nieprzewidywalnoÃÂci i niechybnie zgubnych skutków tego stanu rzeczy. Wystarczy zmiana perspektywy, tj. traktowanie tych zjawisk w âÂÂoswojonychâ kategoriach trwania i zmiany â oczywistych i na róüny sposób powtarzalnych w historii ludzkich spoÃÂeczeÃÂstw, jeÃÂli spojrzeàna nie z tzw. perspektywy âÂÂdÃÂugiego trwaniaâÂÂ. KsiÃÂüka ta to materiaàoryginalny, dajÃÂcy do myÃÂlenia, ÃÂwieüy. Z recenzji prof. Hanny Palskiej

Dane techniczne

ProducentZakład Wydawniczy Nomos
Kod producentaNOM
AutorAnna Fiń, Łucja Kapralska
WykonawcaNomos
TytułSieć pamięci
PodtytułCyfrowe postaci pamięci zbiorowej
WydawnictwoNomos
Rok wydania2015
Miejsce wydaniaKraków [KR]
Wersja językowapolska
Liczba stron291
FormatA-5
Oprawamiękka [MK]
ISBN/ISSN/ISMN978-83-7688-369-4

Sposoby patnoci

  • Patno przy odbiorze
  • Przelew bankowy
  • Karta kredytowa

Dostawa towaru

  • Poczta Polska
  • Przesyka kurierska
Zobacz wszystkie opinie klientw

Anna FiÃÂ, ÃÂucja Kapralska SIEÃÂ...

Powiksz zdjcie

Cena: 44,00 z

wysyka b/d

Sprzedawca

Hatteria.pl
ul. Kurczaba 14
30-868 Krakw

Kontakt

Tel.: 664377740

Adres www

data aktualizacji oferty: 01.08.2021 | zgo bd

Dla sprzedawcw

copyright © 2005-2021 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER