Ksiki, pyty CD, pocztwki oraz koperty.
Sklep Hatteria.pl

Kontakt

tel. 664377740
Krakw

Popularne produkty

Księgarnia, Muzyka, Sklepy zagraniczne, Hobby i zwierzęta, Handmade, Dla dziecka

Popularne marki

Pozostaãâe, Polskie wydawnictwo muzyczne (pwm), , Zakãâad wydawniczy nomos, Gamma, Taiwpn universitas, Wydawnictwo literackie

Rekomendcja klientw

Monitorowana jako obsugi

  • opinie pozytywne: 0
  • opinie neutralne: 0
  • opinie negatywne: 0
Podsumowanie

Hatteria.pl > Oferowane produkty > Księgarnia > Książki > Historia i literatura faktu > Benedykt Zientara BOLESÃÂAW WYSOKI. TUÃÂACZ, REPATRIANT, MALKONTENT


Avalon Wydawnictwo Sp. z o.o

 

Opis

Bohater opowieÃÂci Benedykta Zientary, ksiÃÂüàBolesÃÂaw Wysoki, protoplasta wrocÃÂawskiej linii Piastów ÃÂlÃÂskich, nie cieszyàsiàduüym zainteresowaniem badaczy. Tymczasem byÃÂa to postaàbarwna i ciekawa. Publikacja niniejsza przybliüa sylwetkànajstarszego syna WÃÂadysÃÂawa WygnaÃÂca. Oprócz pobudzajÃÂcych wyobraúniàfaktów biograficznych (udziaàu boku Konrada III w wyprawie krzyüowej czy walkach we WÃÂoszech toczonych przez Fryderyka BarbarossÃÂ) ksiÃÂüka zwraca uwagàczytelnika na dziaÃÂalnoÃÂàkolonizacyjnàBolesÃÂawa. KsiÃÂüÃÂ, który mógàobserwowaàprowadzonàw Saksonii akcjàkolonizacyjnàna terenach dziewiczych lub sÃÂabo zaludnionych, w celu zwiÃÂkszenia dochodów wÃÂadcy staraàsiàtàmetodàprzeszczepiàna grunt ÃÂlÃÂski. Jego dziaÃÂalnoÃÂàgospodarcza przygotowaÃÂa grunt dla realizacji przyszÃÂych planów politycznych Henryka Brodatego i przyczyniÃÂa siàdo póúniejszych sukcesów ÃÂlÃÂskiej linii piastowskiej. Benedykt Zientara (15 VI 1928âÂÂ11 V 1983) byàprofesorem Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, autorem ponad 300 ksiÃÂüek, artykuÃÂów, haseàencyklopedycznych, recenzji, polemik, którego wszechstronne zainteresowania koncentrowaÃÂy siàna badaniach historii spoÃÂecznej i gospodarczej Polski ÃÂredniowiecznej oraz historii powszechnej wieków ÃÂrednich. Wiele uwagi poÃÂwiÃÂciàgenezie miast i mieszczaÃÂstwa oraz osadnictwa na prawie niemieckim. ZdumiewajÃÂcy erudyta, wychowawca wielu pokoleàhistoryków, popularyzator historii, czÃÂowiek niezwykÃÂej inteligencji i pracowitoÃÂci, o którym Henryk Samsonowicz powiedziaÃÂ: âÂÂByàczÃÂowiekiem majÃÂcym jeden jÃÂzyk i jedno poczucie sprawiedliwoÃÂciâÂÂ. Historia powszechna ÃÂredniowiecza, ÃÂwit narodów europejskich, Henryk Brodaty i jego czasy to ksiÃÂüki prof. Zientary znane nie tylko historykom.

Dane techniczne

ProducentAvalon Wydawnictwo Sp. z o.o
Kod producentaAVA
AutorBenedykt Zientara
TytułBolesław Wysoki. Tułacz, repatriant, malkontent
WydawnictwoAvalon
Rok wydania2008
Wersja językowapolska
Liczba stron88
Format20,5 cm x 14,5 cm
Oprawatwarda [TW]
ISBN/ISSN/ISMN978-83-60448-52-6

Sposoby patnoci

  • Patno przy odbiorze
  • Przelew bankowy
  • Karta kredytowa

Dostawa towaru

  • Poczta Polska
  • Przesyka kurierska
Zobacz wszystkie opinie klientw

Benedykt Zientara BOLESÃÂAW WYSOKI. TUÃÂACZ, REPATRIANT, MALKONTENT

Powiksz zdjcie

Cena: 26,00 z

wysyka b/d

Sprzedawca

Hatteria.pl
ul. Kurczaba 14
30-868 Krakw

Kontakt

Tel.: 664377740

Adres www

data aktualizacji oferty: 27.07.2021 | zgo bd

Dla sprzedawcw

copyright © 2005-2021 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER