Ksiki, pyty CD, pocztwki oraz koperty.
Sklep Hatteria.pl

Kontakt

tel. 664377740
Krakw

Popularne produkty

Księgarnia, Muzyka, Sklepy zagraniczne, Hobby i zwierzęta, Handmade, Dla dziecka

Popularne marki

Pozostaãâe, Polskie wydawnictwo muzyczne (pwm), , Zakãâad wydawniczy nomos, Gamma, Taiwpn universitas, Wydawnictwo literackie

Rekomendcja klientw

Monitorowana jako obsugi

  • opinie pozytywne: 0
  • opinie neutralne: 0
  • opinie negatywne: 0
Podsumowanie

Hatteria.pl > Oferowane produkty > Księgarnia > Książki > Podręczniki akademickie > Ekonomia i biznes > Maciej Maciejowski ORIENTACJE POLITYCZNE BISKUPÃÂW METROPOLII GNIEùNIEÃÂSKIEJ 1283-1320


Avalon Wydawnictwo Sp. z o.o

 

Opis

KsiÃÂüka jest próbàukazania úródeàkryzysu wewnÃÂtrz episkopatu metropolii gnieúnieÃÂskiej, który na przeÃÂomie XIII i XIV w. doprowadziàdo podziaÃÂów w tej dotÃÂd skonsolidowanej grupie spoÃÂecznej. Praca koncentruje siàwokóàkilku pytaàbadawczych: Czy wÃÂród biskupów metropolii gnieúnieÃÂskiej schyÃÂku rozbicia dzielnicowego dominowaàpartykularyzm, czy teü przewaüaÃÂy postawy zaangaüowania w dziaÃÂalnoÃÂàprowadzÃÂcàku zjednoczeniu paÃÂstwa ? Jaki wpÃÂyw na powyüszy proces miaÃÂo coraz bardziej dostrzegalne na przeÃÂomie XIII i XIV w. wyobcowanie niektórych dzielnic z krÃÂgu kultury polskiej (ÃÂlÃÂsk, Ziemia Lubuska), czy teü separacja innych ziem w stosunku do gÃÂównych nurtów zjednoczeniowych (Mazowsze) ? Czy w ciÃÂgu kilkudziesieciu interesujÃÂcych nas lat doszÃÂo do widocznych zmian pomiÃÂdzy pozycjàwÃÂadcy i biskupa w paÃÂstwie ? Jaki model biskupa â polityka byànajbardziej charakterystyczny w polskich realiach przeÃÂomu XIII i XIV w.: mediator, arbiter, doradca wÃÂadcy czy jego urzÃÂdnik, a moüe konkurent w sprawowaniu rzÃÂdów (próby wykrojenia biskupich wÃÂadztw terytorialnych) ? Czy moüemy mówiào przejÃÂciowym upadku autorytetu dynastii Piastów wÃÂród czÃÂonków polskiego episkopatu, którego niektórzy przedstawiciele zwiÃÂzali siàtrwale z PrzemyÃÂlidami, inni zaàtymczasowo ?

Dane techniczne

ProducentAvalon Wydawnictwo Sp. z o.o
Kod producentaAVA
AutorMaciej Maciejowski
TytułOrientacje polityczne biskupów metropolii gnieźnieńskiej 1283-13
WydawnictwoAvalon
Rok wydania2007
Wersja językowapolska
Liczba stron415
Format20,5 cm x 14,5 cm
Oprawatwarda [TW]
ISBN/ISSN/ISMN978-83-60448-32-8

Sposoby patnoci

  • Patno przy odbiorze
  • Przelew bankowy
  • Karta kredytowa

Dostawa towaru

  • Poczta Polska
  • Przesyka kurierska
Zobacz wszystkie opinie klientw

Maciej Maciejowski ORIENTACJE POLITYCZNE BISKUPÃÂW METROPOLII...

Powiksz zdjcie

Cena: 45,00 z

wysyka b/d

Sprzedawca

Hatteria.pl
ul. Kurczaba 14
30-868 Krakw

Kontakt

Tel.: 664377740

Adres www

data aktualizacji oferty: 03.08.2021 | zgo bd

Dla sprzedawcw

copyright © 2005-2021 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER