Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklep InBook.pl

Kontakt

tel. 32 268 64 04
Dąbrowa Górnicza

Popularne produkty

Książki & Multimedia, Prezenty & Akcesoria, Komputer

Popularne marki

Rekomendcja klientów

Monitorowana jakość obsługi

 • opinie pozytywne: 9
 • opinie neutralne: 1
 • opinie negatywne: 6
Podsumowanie

InBook.pl > Oferowane produkty > Książki & Multimedia > Książki > Marker Dong-A permanentny czarny


 

Opis

Nazwa - Marker Dong-A permanentny czarny Wydawca - TADEO Kod ISBN - 8801456141581 Kod EAN - 8801456141581 Podatek VAT - 23%

Dane techniczne

Opis13 grudnia 1981 roku w Warszawie znika znana niemiecka pisarka Anna Eckart. Władze milczą o jej zaginięciu, więc synowa Anny prosi o pomoc Daniela, bezrobotnego dziennikarza. Inwigilowany przez esbeków, Daniel jedzie do miasta Stary Krzyż i tam wplątuje się w mroczną, kryminalną historię, która zaczęła się za III Rzeszy...
NazwaBiała wódka, czarny ptak
Kod ISBN9788380820401
AutorWiesław Weiss
WydawcaBiblioteka Akustyczna
Kod EAN9788380820401
Rok wydania2016
Językpolski
LektorLeszek Filipowicz
NośnikMP3
Podatek VAT23%
OpisKsiążka w przystępny sposób przedstawia złożoną rzeczywistość ochrony zdrowia. Podaje sposoby rozwiązywania problemów organizacyjnych ochrony zdrowia, opisuje istotne elementy składające się na organizację ochrony zdrowia oraz wskazuje różnorodne przykłady narzędzi zarządczych. W publikacji zaprezentowano m.in. system ochrony zdrowia oraz instytucje funkcjonujące w jego ramach
charakterystykę podmiotów leczniczych i źródła ich finansowania, a także metody zakupu usług zdrowotnych
rynkowe i nierynkowe uwarunkowania funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
przedsięwzięcia, plany i narzędzia zarządcze zastosowane w organizacjach ochrony zdrowia
zmiany w zakresie liczby zakładów i świadczeń zachodzące w ostatnich latach w polskim systemie ochrony zdrowia, a także problemy dotyczące restrukturyzacji organizacji działających w tym sektorze
wyzwania, przed którymi stoi system ochrony zdrowia w Polsce.
NazwaZarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania
AutorMarcin Kautsch
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326483448
Kod EAN9788326483448
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326434921
Podatek VAT23%
OpisMonografia stanowi kompleksową analizę problematyki nieważności umowy spółki partnerskiej. Koncentruje się wokół przyczyn wadliwości umowy spółki prowadzących do tzw. nieważności bezwzględnej i względnej. Istotna część wywodów poświęcona została określeniu skutków nieważności z uwzględnieniem etapu przedrejestracyjnego i okresu przypadającego po wpisie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedmiotem rozważań jest również problematyka wadliwych spółek na tle obcych systemów prawnych. Bliższej analizie poddano ustawodawstwa Unii Europejskiej, francuskie, niemieckie, amerykańskie i angielskie. W dalszej kolejności Autorka skupia się na polskich unormowaniach odnoszących się do wadliwej spółki kapitałowej, a następnie przedmiotem analizy czyni wadliwą spółkę partnerską (jako spółkę osobową), dla której w obecnym stanie prawnym ustawodawca nie przewidział żadnej regulacji prawne.
NazwaWadliwa spółka partnerska
AutorDominika Nowak
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326425608
Kod EAN9788326425608
Rok wydania2010
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326404740
Podatek VAT23%
OpisPiotr Sitniewski doktor nauk prawnych
wykładowca akademicki z zakresu ustroju samorządu terytorialnego, prawa administracyjnego, rozwiązań prawnych o charakterze antykorupcyjnym
prowadzi szkolenia na temat dostępu do informacji publicznej skierowane m.in. do członków korpusu Służby Cywilnej
były członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, członek Zespołu Nauk Społecznych i Prawnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2008 2012), obecnie ekspert PKA
autor wielu publikacji z dziedziny jawności życia publicznego, w tym komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Książka stanowi syntetyczne zestawienie najważniejszych zagadnień dotyczących realizacji prawa do informacji publicznej - przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. Poruszone tematy są odzwierciedleniem praktycznych problemów sygnalizowanych w trakcie licznych szkoleń prowadzonych przez autor oraz szeroko odnoszą się do orzecznictwa sądów administracyjnych. Drugie wydanie zostało uzupełnione o kilkadziesiąt nowych pytań i odpowiedzi, najnowsze orzeczenia sądowe, a także wzory dokumentów (wnioski, wezwania, powiadomienia, informacje) związane z realizacją prawa do informacji publicznej. Autor wyjaśnia, co stanowi informację publiczną, a ponadto omawia zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa do informacji publicznej, formy wniosku o udostępnienie informacji publicznej, formę i sposób udostępnienia informacji publicznej, tryby udzielenia informacji publicznej, zasady udzielania odpowiedzi na wniosek, zagadnienia opłat i kosztów. Publikacja jest przeznaczona dla osób, które są zobowiązane do stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej i - w tym zakresie - do udzielania informacji publicznych będących w ich posiadaniu. Będzie przydatna w szczególności pracownikom urzędów administracji publicznej, administracji sądów, administratorom Biuletynu Informacji Publicznej, radcom prawnym, adwokatom oraz sędziom sądów powszechnych i administracyjnych.
NazwaDostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism
AutorPiotr Sitniewski
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380923317
Kod EAN9788380923317
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326499975
Podatek VAT23%
OpisCelem pracy jest ukazanie roli wykładni operatywnej ETS, czyli tzw. case law , w procesie stosowania prawa wspólnotowego przez sądy ponadnarodowe i krajowe. Autorka opisuje odmienności i podobieństwa modelu stosowania i interpretacji prawa wspólnotowego w stosunku do prawa krajowego . Na uwagę zasługuje szerokie ujęcie wykładni (rozumianej jako interpretacja źródeł prawa, ale także etap ustaleń owych źródeł mających stanowić podstawę danej decyzji), a także odwołania do bogatej literatury europejskiej i próba "nałożenia" na wnioski stamtąd płynące niektórych polskich koncepcji teoretycznoprawnych.
NazwaWykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego
AutorAnna Kalisz
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326422072
Kod EAN9788326422072
Rok wydania2007
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisHenryk Palarz doktor nauk prawnych
arbiter przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach
przewodniczący rady nadzorczej w przedsiębiorstwie wodociągowokanalizacyjnym, pracownik Urzędu Regulacji Energetyki oraz Zakładu Energetycznego
od kilkunastu lat prowadzi działalność szkoleniowo-doradczą
autor publikacji z zakresu prawa energetycznego i wodociągowo-kanalizacyjnego. Książka szczegółowo omawia zagadnienie umowy sprzedaży ciepła w prawie energetycznym, odpowiadając na pytania dotyczące m.in. poprawnej konstrukcji umowy sprzedaży ciepła oraz postanowień, których należy unikać, trybu zmiany i rozwiązania umowy oraz zagadnień karnych z tym związanych, procedury i formy zawarcia umowy kompleksowej, obligatoryjnych i fakultatywnych elementów umowy wynikających z prawa energetycznego, zagadnień dostaw ciepła do budynku wielolokalowego. Publikacja przeznaczona jest dla prawników obsługujących przedsiębiorstwa ciepłownicze, gmin prowadzących dostawę ciepła poprzez sieć oraz odbiorców ciepła, spośród których najważniejsi to zarządcy budynków wielolokalowych, a także dla przedsiębiorstw ciepłowniczych i innych przedsiębiorców.
NazwaUmowa kompleksowa sprzedaży ciepła w prawie energetycznym
AutorHenryk Palarz
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380922570
Kod EAN9788380922570
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326498312
Podatek VAT23%
OpisW książce zamieszczono komentarz do wybranych przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, mających istotne znaczenie na etapie sporządzania skargi do WSA oraz skargi kasacyjnej do NSA. Uwzględnione zostały także te przepisy, które dotyczą wniosków dodatkowych, fakultatywnie zamieszczanych w tych pismach procesowych (np. o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności, o przywrócenie terminu, o wyłączenie sędziego). Publikacja została uzupełniona o bogaty wybór aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych związanego z poruszanymi zagadnieniami, uwzględniający nie tylko dominującą linię orzeczniczą, lecz również orzeczenia od niej odbiegające. Obecne trzecie wydanie uwzględnia zmiany ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które weszły w życie 15 sierpnia i 1 września 2015 r., dotyczące m.in. rozszerzenia uprawnień sądów administracyjnych w zakresie orzekania merytorycznego oraz możliwości orzekania reformatoryjnego przez Naczelny Sąd Administracyjny, a także zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, mające na celu usprawnienie funkcjonowania e-administracji, które wejdą w życie 11 lutego 2017 r. Dodatkowo na oddzielnej wkładce w postaci suplementu zostały zamieszczone przykłady wzorów pism procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz zadań egzaminacyjnych z propozycjami ich rozwiązań. Wskazane przykłady nawiązują do zagadnień najczęściej występujących w zadaniach na egzaminach kończących aplikacje adwokacką i radcowską. Publikacja została przygotowana z myślą o praktykach prawa, w szczególności o profesjonalnych pełnomocnikach adwokatach, radcach prawnych, doradcach podatkowych, rzecznikach patentowych. Ponadto będzie stanowiła nieocenioną pomoc dla aplikantów adwokackich i radcowskich w przygotowaniu do egzaminów końcowych.
NazwaSkarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz i orzecznictwo
AutorHanna Knysiak-Sudyka
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380921313
Kod EAN9788380921313
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326497377
Podatek VAT23%
OpisNiniejsza publikacja to kompleksowy i pogłębiony komentarz do zmian kodeksu postępowania karnego i przepisów przejściowych, obowiązujących od 15 kwietnia 2016 r. Nowelizacja kodeksu postępowania karnego modyfikuje model postępowania karnego w kierunku przywrócenia inkwizycyjności postępowania sądowego. W tym zakresie następuje fundamentalne odejście od reformy procedury karnej zwiększającej kontradyktoryjność, która obowiązywała od 1 lipca 2015 r. Wprowadzono także istotne zmiany w zakresie nadzwyczajnych środków zaskarżenia oraz odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Dodano uregulowania dotyczące wykorzystania dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa (art. 168a k.p.k.), dowodów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej (art. 168b k.p.k.) lub kontroli procesowej (237a k.p.k.) poza zakresem podmiotowym lub przedmiotowym zgody sądu oraz dotychczas nieznany procedurze karnej środek zaskarżenia w postaci skargi na wyrok sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania (rozdział 55a). Komentarz wychodzi naprzeciw trudnościom związanym z nakładaniem się na siebie różnych stanów prawnych. Oprócz przepisów procesowych dokonano także wykładni poszczególnych przepisów przejściowych ustawy nowelizacyjnej pod kątem stosowania różnych procedur w różnych układach procesowych. Prezentacji nowelizacji z 2016 r. dokonano metodą komentarzową w układzie kodeksowym na kilku poziomach. Na początku przedstawiono zakres zmian. W dalszej kolejności porównany został stan prawny przed nowelizacją i po niej. Następnie skomentowano zmienione i nowe przepisy. Zawarto także odniesienia do przepisów przejściowych w celu ustalenia zakresu wprowadzonych zmian.
NazwaKodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2016
AutorKrzysztof Eichstaedt, Barbara Augustyniak, Michał Kurowski, Dariusz Świecki
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380925557
Kod EAN9788380925557
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326489990
Podatek VAT23%
OpisKomentarz stanowi aktualną i praktyczną wykładnię przepisów ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiającą ogół norm prawnych odnoszących się do działalności samorządu terytorialnego, i dotyczących m.in. - zakresu działania i zadań gminy, - władz gminy, - akt prawa miejscowego, - gospodarki finansowej gminy, - związków i porozumień międzygminnych, - nadzoru nad działalnością gmin. Przedmiotową problematykę zilustrowano aktualnym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz rozstrzygnięciami wydanymi przez organy administracji publicznej. W pracy uwzględniono także poglądy doktryny i odniesienia do bieżącej literatury. Autorzy starali się omówić także najczęściej spotykane problemy oraz wątpliwości dotyczące stosowania i wykładni przepisów ustawy. W najnowszym wydaniu autorzy omówili m.in. zmiany wprowadzone ustawą z 25 czerwca 2015 o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1045) dotyczące - tworzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek należących do sektora finansów publicznych - tzw. centra usług wspólnych, - tworzenia związków powiatowo-gminnych, których powoływanie ma przyczynić się do lepszej współpracy między tymi jednostkami samorządu terytorialnego, Komentarz został opracowany przez zespół doświadczonych pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, będących równocześnie praktykami samorządowymi Publikacja przeznaczona jest dla pracowników samorządowych oraz prawników obsługujących te organy. Może także zainteresować teoretyków prawa i administracji oraz studentów.
NazwaUstawa o samorządzie gminnym. Komentarz
AutorBogdan Dolnicki
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380922693
Kod EAN9788380922693
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326496509
Podatek VAT23%
OpisW prezentowanej publikacji po raz pierwszy w polskiej doktrynie prawa w kompleksowy sposób przedstawiono prawa i obowiązki seksualne małżonków , zarówno w perspektywie historycznej, jak i na gruncie aktualnego ustawodawstwa. Ukazano w niej prawne aspekty normalnych i patologicznych zachowań seksualnych, rozstrzygając wiele istotnych i często niejednoznacznych kwestii, związanych z pożyciem seksualnym małżonków oraz z ich wiernością. W monografii przede wszystkim zostały poruszone zagadnienia prawnokarne, jak też omówiono problematykę prawnorodzinną. Staranność badawcza, przejrzysty układ treści, to jej dodatkowe walory.
NazwaPrawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań
AutorRadosław Krajewski
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326428579
Kod EAN9788326428579
Rok wydania2009
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788376016313
Podatek VAT23%
OpisRyszard A. Stefański profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie
specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym oraz w problematyce prawnych zagadnień ruchu drogowego
redaktor naczelny Ius Novum
autor licznych artykułów, glos i recenzji oraz wielu książek, w tym dotyczących postępowania karnego. Książka w sposób kompleksowy przedstawia nową regulację wprowadzoną tzw. dużą nowelizacją kodeksu karnego w zakresie środków karnych, którą wyodrębniono z nich przepadek oraz środki kompensacyjne. W publikacji nie ograniczono się do omówienia wyłącznie zmian, lecz przedmiotową materię zaprezentowano całościowo z wykorzystaniem dotychczasowego niezdezaktualizowanego dorobku judykatury i doktryny. Szczególną uwagę zwrócono na nowe rozwiązania w zakresie wspomnianych środków i przedstawiono wykładnię przepisów ich dotyczących. Autorzy ukazują możliwe błędy w wykładni nowych regulacji i proponują konkretne praktyczne wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiają się na tle nowych rozwiązań prawnych. Opracowanie przeznaczone jest dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i policjantów. Zainteresuje także przedstawicieli nauki.
NazwaŚrodki karne po nowelizacji w 2015 r.
AutorRyszard A. Stefański
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380920996
Kod EAN9788380920996
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326495342
Podatek VAT23%
OpisAleksander Gubrynowicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
wykłada również w Collegium Civitas
autor wielu publikacji dotyczących międzynarodowego prawa ochrony środowiska, międzynarodowego prawa ochrony inwestycji, prawa europejskiego, prawa lotniczego i prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, jak również kilkudziesięciu pozycji poświęconych Europie Środkowej i Wschodniej
komentator bieżących wydarzeń z zakresu polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych w radiu i telewizji. W zamyśle autora niniejsza monografia, koncentrując się na wczesnym etapie krystalizacji doktryny immunitetu państwa, ma stanowić łącznik między prowadzoną współcześnie dyskusją (w której argumentacja odwołująca się do aspektów historycznoprawnych odgrywa nadal znaczącą rolę) a realiami, w których powstawały najwcześniejsze dzieła nauki prawa oraz zapadały pierwsze wyroki sądowe mające znaczenie dla procesu tworzenia zrębów tej instytucji prawa międzynarodowego. Publikacja ta traktując o immunitecie państwa skierowana jest przede wszystkim do specjalistów z zakresu prawa międzynarodowego. Niezależnie od tego może ona stanowić cenny wkład do badań w obrębie innych dziedzin prawa (historii prawa, historii myśli politycznej i prawnej), a także dyscyplin nieprawniczych (historii, nauki o stosunkach międzynarodowych oraz politologii).
NazwaOd Grocjusza do Laurenta. Kształtowanie się doktryny nieograniczonego immunitetu państwa w nauce prawa i orzecznictwie sądowym
AutorAleksander Gubrynowicz
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380921962
Kod EAN9788380921962
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326499289
Podatek VAT23%
OpisDariusz E. Kotłowski - doktor nauk prawnych
adwokat
wykładowca akademicki
autor i współautor ponad stu publikacji z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego i organizacji wymiaru sprawiedliwości
członek Polskiego Towarzystwa Legislacji. Adam Ablewicz radca prawny
starszy radca i wicedyrektor Departamentu Zastępstwa Procesowego Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego oraz administracyjnego. Olga M. Piaskowska doktor nauk prawnych
adiunkt na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie
asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego
laureatka konkursu Raising Stars Prawnicy liderzy jutra 2015
autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego, karnego oraz organizacji wymiaru sprawiedliwości. Krzysztof Sadowski doktor nauk prawnych
referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach delegowany do wykonywania obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości
wykładowca akademicki
autor i współautor ponad stu publikacji z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego i organizacji wymiaru sprawiedliwości
członek Polskiego Towarzystwa Legislacji. W publikacji przedstawiono praktyczne rozwiązania dotyczące problematyki regulacji i procedur odnoszących się do skargi kasacyjnej i zażalenia na orzeczenie uchylające sprawę do ponownego rozpoznania. Wykorzystano w niej bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, jak również zaprezentowano stanowisko doktryny. Wartość merytoryczną książki wyznacza nie tylko wnikliwa analiza konkretnych przepisów, lecz także kompleksowe przedstawienie zagadnień dotyczących skargi kasacyjnej i zażalenia poprzez ich charakterystykę, dopuszczalność, wymagania konstrukcyjne i formalne, postępowanie przed sądem drugiej instancji oraz przed Sądem Najwyższym. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków, zarówno sędziów, jak i profesjonalnych pełnomocników - adwokatów, radców prawnych. Może również stanowić cenne źródło wiedzy dla aplikantów, a także asystentów sędziów.
NazwaSkarga kasacyjna. Zażalenie do Sądu Najwyższego na podstawie art. 394(1) § 1(1) k.p.c.
AutorOlga Maria Piaskowska, Krzysztof Sadowski, Dariusz Kotłowski, Adam Ablewicz
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380922884
Kod EAN9788380922884
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326498565
Podatek VAT23%
OpisMonografia stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące prawa jednostki do sądu wspólnotowego. Przyjmując za punkt wyjściowy koncepcję wspólnotowego prawa do sądu jako "uniwersalnego środka ochrony jednostek w postępowaniu sądowym", autor czyni przedmiotem swych prac badawczych nie tylko całe acquis communautaire i prawo krajowe, sięga również do praw podstawowych zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz praw wynikających z tradycji konstytucyjnej. Szeroko rozumiane prawo jednostki do sądu poddano analizie zarówno w ramach postępowań toczących się przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji, jak i przed sądami krajowymi rozpoznającymi sprawy z elementem wspólnotowym. Ujęte syntetycznie rozważania na temat sposobów, narzędzi oraz mechaniznów sądowej ochrony praw jednostek wzbogacone zostały o prezentację poglądów doktryny prawa oraz liczne przykłady orzecznictwa sądów luksemburskich i polskich organów sądowych.Książka adresowana jest do przedstawicieli zawodów prawniczych, stykających się z omawianą problematyką w codziennej praktyce sędziów, adwokatów i radców prawnych
powinna zainteresować także urzędników administracji państwowej, pracowników naukowych wydziałów prawa oraz studentów, dla których może być uzupełnieniem szeroko pojętych studiów europejskich.
NazwaOchrona praw jednostek w postępowaniach przed sądami wspólnotowymi
AutorKrzysztof Scheuring
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326419164
Kod EAN9788326419164
Rok wydania2007
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788375262155
Podatek VAT23%
OpisStan prawny na 1.04.2008 r. Oddawana w ręce czytelników książka stanowi interesujące - zarówno z punktu widzenia praw i obowiązków samych małżonków, jak i osób trzecich - opracowanie problematyki dotyczącej zajmowania lokali mieszkalnych przez osoby pozostające w związku małżeńskim, a także te, których małżeństwo ustało. Na uwagę zasługuje to, iż główne tezy przedmiotowej monografii autor oparł na socjologicznej definicji małżeństwa oraz na analizie roli, jaką odgrywa posiadanie własnego, choćby najskromniejszego, mieszkania dla budowania i wzmacniania prawidłowych więzi pomiędzy małżonkami. Ta ostatnia kwestia została przy tym opracowana na podstawie bogatej literatury socjologicznej i psychologicznej, w której przyjęło się stanowisko, że jedynie samodzielne zamieszkiwanie małżonków stwarza im najkorzystniejsze warunki do wypracowania właściwych relacji z rodzicami oraz pozwala im na uzyskanie tzw. wewnętrznej samodzielności. Adresaci Publikacja polecana jest zarówno dla praktyków, jak i teoretyków prawa w omawianym zakresie.
NazwaPrawo do lokalu mieszkalnego jako przedmiot stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami
AutorMariusz Śladkowski
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326430084
Kod EAN9788326430084
Rok wydania2008
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788375269284
Podatek VAT23%
OpisW monografii przedstawiono kluczowe problemy postępowania administracyjnego w kontekście zmian zachodzących w rodzimym systemie prawnym, uwarunkowanych przede wszystkim członkostwem Polski w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem w szerokim stopniu rozwiązań obcych. Wyeksponowano w niej zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości, takie jak ciężar dowodu, środki ochrony interesów jednostki w sytuacji zwłoki w załatwieniu sprawy, warianty konstytucyjnego prawa do odwołania, gwarancje obiektywizmu orzekania przez administrację oraz dopuszczalny poziom formalizmu procesowego podejmowanych przez nią działań. W książce podjęto też próbę ukazania współczesnych tendencji w rozwoju prawa o postępowaniu administracyjnym , przy jednoczesnym skonfrontowaniu ustaleń naszej doktryny z dorobkiem nauki w innych systemach prawnych. O unikalnym charakterze opracowania przesądza przyjęta w nim metodologia rozważań, pozwalająca na wypracowanie przez Czytelnika własnego punktu widzenia w poruszanych kwestiach i wyjście poza utrwalony w literaturze przedmiotu schemat analizy, nie zawsze przystający do realiów funkcjonowania administracji publicznej i samego prawa. Stawiając pytania o wizję postępowania administracyjnego, autor zrywa z dotychczasowym sposobem myślenia o funkcjach i instytucjach procedury, uznając za pierwszoplanowe kryteria jej oceny wartości definiowane jako elastyczność, odformalizowanie, przejrzystość i efektywność. Adresaci Publikacja przeznaczona jest dla przedstawicieli nauki, a także szeroko rozumianej praktyki - urzędników, sędziów oraz osób świadczących profesjonalną pomoc prawną.
NazwaZarys teorii postępowania administracyjnego
AutorZbigniew Kmieciak
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326474118
Kod EAN9788326474118
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326433214
Podatek VAT23%
OpisTadeusz Ereciński (redaktor naukowy) profesor prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Cywilnej
wybitny cywilista o ogromnym dorobku piśmienniczym z zakresu postępowania cywilnego, prawa o ustroju sądów powszechnych, międzynarodowego postępowania cywilnego oraz międzynarodowego arbitrażu handlowego
wieloletni członek i do grudnia 2015 r. Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Jacek Gudowski, sędzia Sądu Najwyższego, autor wielu cenionych publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych
do grudnia 2015 r. wieloletni czlonek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski publikacji. W piątym wydaniu komentarz został podzielony na sześć tomów tomy I III obejmują komentarz do części pierwszej kodeksu postępowania rozpoznawczego, w tomie IV omówiono postępowanie rozpoznawcze (nieprocesowe) części pierwszej i postępowanie zabezpieczające (część druga), w tomie V - postępowanie egzekucyjne (cześć trzecia), a w tomie VI przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (część czwarta) oraz dotyczące sądu polubownego (arbitrażowego) (część piąta). W Komentarzu uwzględniono liczne zmiany w prawie procesowym cywilnym, które zostały wprowadzone w latach 2013-2016, w tym również wchodzące w życie 8 września 2016 r. W zakresie obejmującym tom IV dotyczą one wprowadzenia instytucji spisu inwentarza i nowych zasad zabezpieczenia spadku
tzw. adopcji ze wskazaniem w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, mającej na celu ograniczenie zagrożenia przysposobienia dziecka wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
ustanowienia specjalnego kuratora zastępującego spadkobierców kredytobiorcy wyłącznie przy rozliczaniu odwróconego kredytu hipotecznego
w postępowaniu zabezpieczającym - zastąpienia rachunku depozytowego sądu rachunkiem depozytowym Ministra Finansów
dalszego poszerzenia katalogu roszczeń pieniężnych podlegających zabezpieczeniu nowacyjnemu przez przyznanie państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, w części na pokrycie niezbędnych kosztów leczenia, rehabilitacji oraz pogrzebu. Ponadto uwzględniono również zmiany wynikające z dążenia ustawodawcy do pełnej informatyzacji postępowania wieczystoksięgowego. Publikację wzbogacono nowymi pozycjami piśmiennictwa i orzecznictwa sądowego.
NazwaKodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 4. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające
AutorTadeusz Ereciński, Jacek Gudowski
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326489846
Kod EAN9788326489846
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788380921580
Podatek VAT23%
OpisJulia Stanek doktor nauk prawnych, lekarz medycyny, ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Książka przedstawia wieloaspektową analizę problemu patentów udzielanych na sekwencje nukleotydów pochodzące z genomu ludzkiego. Zagadnienia poruszane w monogra? i są obecnie przedmiotem dyskusji nie tylko w środowisku naukowym, lecz także w mediach (np. sprawa związana z testami wykrywającymi mutacje w genach BRCA1/2). Z opracowania czytelnik dowie się m.in. czym w istocie jest patent udzielany na gen, jak należy interpretować przepisy prawa patentowego w stosunku do wynalazków biotechnologicznych (w szczególności genów), w jaki sposób można zastosować model open source w dziedzinie biotechnologii, jakie są stanowiska w debacie wokół patentowania wynalazków biotechnologicznych. Publikacja przeznaczona jest dla naukowców zajmujących się prawem własności intelektualnej, ? lozo? ą i teorią prawa oraz dla studentów uczestniczących w wykładach z bioetyki, prawa patentowego, prawa medycznego, ?lozo? i i teorii prawa. Zainteresuje również rzeczników patentowych, legislatorów oraz przedsiębiorców branży biotechnologicznej.
NazwaPatentowanie genów ludzkich
AutorJulia Stanek
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380920569
Kod EAN9788380920569
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326495373
Podatek VAT23%
OpisPaweł Borszowski doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Podyplomowych Studiów Podatkowych na UWr
były pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu
autor ponad 150 publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym komentarza do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Warszawa 2011) oraz komentarza do ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym (Warszawa 2013). Klaudia Stelmaszczyk doktor nauk prawnych
członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oraz Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w Warszawie
starszy wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
autor i współautor wielu publikacji z zakresu finansów samorządowych. W komentarzu w sposób kompleksowy i przejrzysty omówiono wszystkie zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. oraz przedstawiono regulację o opłacie reklamowej, która weszła w życie w dniu 11 września 2015 r. Autorzy wyjaśniają poszczególne regulacje i ukazują kontekst stosowania prawa podatkowego w odniesieniu do analizy konkretnych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych. W opracowaniu zaprezentowano m.in. zmiany defi nicji legalnych gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i ich konsekwencji dla praktyki podatkowej, zmiany konstrukcji podatnika podatku od nieruchomości, stawek oraz zwolnień ustawowych, nowe regulacje w zakresie opłat lokalnych wprowadzenia fakultatywności tych opłat, jak również wprowadzenia opłaty reklamowej, zmiany dotyczące sformułowania zakresu oraz podstawy opodatkowania w podatku rolnym, zakresu zwolnień ustawowych i ulgi klęskowej , zmiany w zakresie stawki podatku leśnego, wprowadzone w podatku rolnym i leśnym regulacje upraszczające , będące konsekwencją odpowiednich zmian dokonanych w zakresie podatku od nieruchomości. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla pracowników samorządowych organów podatkowych, w tym osób przygotowujących projekty aktów prawa miejscowego w zakresie podatków i opłat lokalnych. Będzie pomocnym źródłem wiedzy dla pracowników Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Regionalnych Izb Obrachunkowych, doradców podatkowych, sędziów, adwokatów oraz radców prawnych zajmujących się sprawami podatkowymi z tej dziedziny. Zaintereseuje również podatników oraz przedstawicieli doktryny.
NazwaPodatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz
AutorKlaudia Stelmaszczyk, Paweł Borszowski
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380923959
Kod EAN9788380923959
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788380922815
Podatek VAT23%
OpisPrawo łaski, unormowane w Konstytucji, oddziałuje w sferze wielu gałęzi prawa, zwłaszcza prawa karnego materialnego i procesowego, konstytucyjnego, administracyjnego. Praca niniejsza prezentuje problematykę ułaskawienia w szerokim świetle normatywnym, największy nacisk położono jednak na karnoprocesowe aspekty stosowania prawa łaski. Nadto poruszone zostały również kwestie historycznoprawne z perspektywy ustrojowej oraz karnoprocesowej, problematyka praktyki ułaskawieniowej, roli tej instytucji jako elementu polityki kryminalnej państwa czy refleksji nad typowymi powodami mogącymi uzasadniać skorzystanie z tego konstytucyjnego prawa Prezydenta. Niezbędną ilustracją powyższych rozważań jest też omówienie międzynarodowych standardów praw człowieka oraz naszkicowanie unormowania ułaskawienia w niektórych obcych systemach prawnych. Największe znaczenie w sferze zagadnień ulokowanych poza problematyką dogmatyki prawa polskiego ma niewątpliwie próba zarysowania teoretycznoprawnych podstaw ułaskawienia oraz uzasadnienia tej instytucji w modelu sprawowania władzy państwowej.
NazwaInstytucja ułaskawienia w prawie polskim
AutorPiotr Rogoziński
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326418709
Kod EAN9788326418709
Rok wydania2009
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326400568
Podatek VAT23%
OpisKsiążka jest kolejnym tomem opracowywanych przez Autora od 19 lat obszernych omówień wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Przez bardzo staranny, fachowy wybór, obejmujący 78 najbardziej reprezentatywnych orzeczeń wydanych w 2009 r., Autor pokazuje dorobek orzecznictwa, odpowiedzi Trybunału na problemy z dziedziny praw człowieka stawiane przez pokrzywdzonych z rozmaitych krajów Europy. Europejska Konwencja Praw Człowieka jest częścią krajowych systemów prawnych wszystkich państw należących do Rady Europy, musi więc być skrupulatnie przestrzegana i stosowana. To z kolei oznacza obowiązek znajomości tej konwencji i orzecznictwa Trybunału w Strasburgu przez wszystkich, od których zależy przestrzeganie podstawowych praw człowieka w Polsce. Pomóc ma w tym między innymi niniejsza, kolejna tego rodzaju, publikacja.
NazwaEuropejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór Orzeczeń 2009
AutorMarek Antoni Nowicki
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326418594
Kod EAN9788326418594
Rok wydania2010
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326405051
Podatek VAT23%
OpisRoman Marchaj doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
radca prawny
autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, a w szczególności prawa samorządu terytorialnego. Konsultacje społeczne jako sposób angażowania osób trzecich w procesy decyzyjne są jedną z podstawowych form demokracji bezpośredniej wykorzystywanej na poziomie samorządowym. Stanowią one ważne narzędzie zwiększające transparentność podejmowanych decyzji, wewnętrznie organizujące działanie administracji oraz umożliwiające społeczności lokalnej wypowiedzenie swojego stanowiska. W monografi i w sposób kompleksowy zaprezentowano problematykę konsultacji społecznych przeprowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Opracowanie zawiera zarówno rozważania teoretyczne, jak i praktyczne pokazujące w jaki sposób samorządowe konsultacje społeczne powinny być przeprowadzane. W publikacji omówiono m.in. pojęcie i rodzaje konsultacji, wybrane rodzaje samorządowych konsultacji społecznych, wyniki badań ilościowych pokazujących, że częstotliwość przeprowadzania konsultacji społecznych w Polsce wzrasta, problematykę konsultacji w wybranych krajach europejskich. Książka przeznaczona jest dla pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów wojewódzkich, którzy przeprowadzają konsultacje społeczne, a także dla przedstawicieli organizacji społecznych i ruchów miejskich. Zainteresuje również naukowców specjalizujących się w prawie administracyjnym.
NazwaSamorządowe konsultacje społeczne
AutorRoman Marchaj
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326489693
Kod EAN9788326489693
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788380921368
Podatek VAT23%
OpisStan prawny na 1.05.2009 r. Niniejsza monografia jest pierwszą pracą w polskiej literaturze prawniczej podejmującą zagadnienie współuczestnictwa w postępowaniu administracyjnym. Celem pracy jest zaproponowanie definicji współuczestnictwa charakterystycznej dla postępowania administracyjnego oraz przydatnej w praktyce administracyjnej, wskazanie zasad wyznaczania współuczestników oraz przedstawienie charakterystycznej dla procedury administracyjnej typologii współuczestnictwa. Poza problemami teoretycznymi praca porusza zagadnienia w istotny sposób związane z praktyką stosowania prawa przez organy administracji publicznej.
NazwaWspółuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym
AutorAgnieszka Skóra
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326428586
Kod EAN9788326428586
Rok wydania2009
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisDylan Sanders na przyjęciu weselnym swojego brata, odbywającym się w górskim kurorcie, niespodziewanie spotyka kobietę, z którą przeżył niedawno łóżkową przygodę. Ulegając namowom, wybiera się z nią na przechadzkę... i budzi się w lesie otumaniony i zdezorientowany. Nazajutrz okazuje się, że dawna kochanka zniknęła, a on jest oskarżony o morderstwo. Pomóc mu może tylko piękna, lecz nieco dziwna Catherine, która poznał, gdy usiłował pomóc bratu odnaleźć zaginioną córkę.
NazwaBez wytchnienia
AutorBarbara Freethy
WydawcaBis
Kod ISBN9788375514940
Kod EAN9788375514896
Rok wydania2016
Językpolski
TłumaczHanna Rostkowska-Kowalczyk
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788375514896
Podatek VAT23%
OpisDylan Sanders na przyjęciu weselnym swojego brata, odbywającym się w górskim kurorcie, niespodziewanie spotyka kobietę, z którą przeżył niedawno łóżkową przygodę. Ulegając namowom, wybiera się z nią na przechadzkę... i budzi się w lesie otumaniony i zdezorientowany. Nazajutrz okazuje się, że dawna kochanka zniknęła, a on jest oskarżony o morderstwo. Pomóc mu może tylko piękna, lecz nieco dziwna Catherine, która poznał, gdy usiłował pomóc bratu odnaleźć zaginioną córkę.
NazwaBez wytchnienia
AutorBarbara Freethy
WydawcaBis
Kod ISBN9788375514940
Kod EAN9788375514896
Rok wydania2016
Językpolski
TłumaczHanna Rostkowska-Kowalczyk
Mechanizm DRMWatermark
NośnikMOBI
ISBN alternatywnego wydania9788375514896
Podatek VAT23%
OpisNiekiedy słyszymy historie o psach, które dokonały czegoś niezwykłego - uratowały człowieka, pomogły mu wyzdrowieć lub nie mogły się z nim rozstać. Takie przykłady psiej wierności, przywiązania i mądrości stały się inspiracją dla wzruszających i dających do myślenia opowiadań. Poznajcie górskiego ratownika Barry'ego i kundelka Czarusia, Reksa, który łowił ryby, terapeutę Bratka, wiernego Hachiko, przewodnika Karmela, sprytną Sabę, dzielnego Basko, Reksa i Dunaja, a także Imkę, najlepszą mamę pod słońcem. Lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy kochają psy!
NazwaNajwierniejsi przyjaciele
AutorRenata Piątkowska
WydawcaBis
Kod ISBN9788375514964
Kod EAN9788375513264
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788375513264
Podatek VAT23%
OpisNiekiedy słyszymy historie o psach, które dokonały czegoś niezwykłego - uratowały człowieka, pomogły mu wyzdrowieć lub nie mogły się z nim rozstać. Takie przykłady psiej wierności, przywiązania i mądrości stały się inspiracją dla wzruszających i dających do myślenia opowiadań. Poznajcie górskiego ratownika Barry'ego i kundelka Czarusia, Reksa, który łowił ryby, terapeutę Bratka, wiernego Hachiko, przewodnika Karmela, sprytną Sabę, dzielnego Basko, Reksa i Dunaja, a także Imkę, najlepszą mamę pod słońcem.  Lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy kochają psy!
NazwaNajwierniejsi przyjaciele
AutorRenata Piątkowska
WydawcaBis
Kod ISBN9788375514964
Kod EAN9788375513264
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikMOBI
ISBN alternatywnego wydania9788375513264
Podatek VAT23%
OpisPola właśnie rozpoczyna naukę w pierwszej klasie. A razem z nią w szkole zjawiają się przybysze z kosmosu - Titi i Toto. Tym wesołym stworkom trudniej niż innym dzieciom przyswoić sobie szkolne reguły i zwyczaje. Niekiedy wpadają w tarapaty, ale zawsze jest z nimi wesoło. Doskonała lektura dla każdego pierwszoklasisty. Opowiadania ułożone są zgodnie z cyklem pór roku i tokiem roku szkolnego - od jesieni do lata. Ich tematyka nawiązuje do zagadnień poruszanych w trakcie zajęć szkolnych. Dlatego "Pierwszaki z kosmosu" mogą być wykorzystywane na przez nauczycieli jako źródło dodatkowych tekstów pomagających pogłębić wybrane zagadnienia, a także przez rodziców szukających lektury spójnej z treściami, które pierwszaki "przerabiają" w szkole.
NazwaPierwszaki z kosmosu
AutorRafał Witek
WydawcaBis
Kod ISBN9788375513721
Kod EAN9788375513943
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788375513943
Podatek VAT23%
OpisPola właśnie rozpoczyna naukę w pierwszej klasie. A razem z nią w szkole zjawiają się przybysze z kosmosu - Titi i Toto. Tym wesołym stworkom trudniej niż innym dzieciom przyswoić sobie szkolne reguły i zwyczaje. Niekiedy wpadają w tarapaty, ale zawsze jest z nimi wesoło. Doskonała lektura dla każdego pierwszoklasisty. Opowiadania ułożone są zgodnie z cyklem pór roku i tokiem roku szkolnego - od jesieni do lata. Ich tematyka nawiązuje do zagadnień poruszanych w trakcie zajęć szkolnych. Dlatego "Pierwszaki z kosmosu" mogą być wykorzystywane na przez nauczycieli jako źródło dodatkowych tekstów pomagających pogłębić wybrane zagadnienia, a także przez rodziców szukających lektury spójnej z treściami, które pierwszaki "przerabiają" w szkole.
NazwaPierwszaki z kosmosu
AutorRafał Witek
WydawcaBis
Kod ISBN9788375513721
Kod EAN9788375513943
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikMOBI
ISBN alternatywnego wydania9788375513943
Podatek VAT23%
OpisNajbardziej epickie przygody zawsze rozpoczynają się w karczmie. Dlaczego jednak nie pozostać w niej do samego końca? Zaintrygowani?! Witajcie w Redlum, mieście potworów, gdzie rzeczywistość przeplata się z magią, a reguły wolnego rynku z brutalnymi prawami natury. Wjeżdżacie na własną odpowiedzialność! W naszym pięknym mieście możecie wiele zyskać, ale również w okamgnieniu wszystko stracić. Karczma Słodkiego jest jedynym miejscem, gdzie cichną spory i waśnie, a wszyscy &minus
zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni &minus
mogą zaznać chwili spokoju. Nie dajcie się jednak zwieść pozorom. Słodki nie jest człowiekiem, a jego klienci również nie wydają się szczególnie normalni. Szczerze mówiąc, to przeważnie potwory. Ale najgorsze bestie czają się gdzieś tam... na zewnątrz. Czy Redlum przetrwa? Wydaje się, że nawet tego nie chce! Czytałam tę książkę dwa razy i za drugim podobała mi się jeszcze bardziej niż za pierwszym. Jest w "Redlum" humor, który w idealnych proporcjach łączy się ze scenami chwytającymi za serce, jest sympatyczny główny bohater, są tajemnice oraz oryginalny pomysł na miejsce akcji. I wreszcie jest efektowne zakończenie, które zgrabnie spina w całość rozrzucone wcześniej tropy. Polecam. Anna Kańtoch, pięciokrotna zdobywczyni Nagrody im. Janusza A. Zajdla i zdobywczyni Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego Katarzyna Rupiewicz pokazuje, że nadal można znaleźć świeże ujęcie zdawałoby się znanego już toposu potworów. "Redlum" to nie tylko błyskotliwie napisana wciągająca opowieść, ale też próba zmierzenia się - w pozornie lekkiej, sardonicznej narracji - z pytaniami, jakie rodzą się przy podobnych rozważaniach. Czy jej odpowiedzi są poprawne - nie da się stwierdzić, w takich sprawach każdy ma swój pogląd. Na pewno są warte poznania. Michał Cholewa, autor cyklu "Algorytm Wojny", zdobywca Nagrody im. Janusza A. Zajdla
NazwaRedlum
Kod ISBN9788379950737
AutorKatarzyna Rupiewicz
WydawcaGenius Creations
Kod EAN9788379950546
Rok wydania2016
Językpolski
LektorWojciech Masiak
NośnikMP3
ISBN alternatywnego wydania9788379950546
Podatek VAT23%
OpisPublikacja zawiera odpowiedzi na nietypowe i trudne pytania dotyczące naliczania i wypłaty zasiłków. Można dowiedzieć się z niej, jakie zasady ustalania prawa do poszczególnych zasiłków i ich wysokości.
NazwaRozliczanie zasiłków dla ubezpieczonych - odpowiedzi na pytania z praktyki
AutorPraca zbiorowa
WydawcaInfor
Kod ISBN9788374408233
Kod EAN9788374408233
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisZapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów bhp zawierających wskazania dotyczące kierowania pracowników na badania profilaktyczne, organizowania szkoleń, zapewnienia określonych warunków pracy należy do najbardziej istotnych obowiązków pracodawcy. Przestrzeganie tego obowiązku podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Naruszenia w tym zakresie mogą skutkować grzywną w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania bezzwrotnego dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Program dofinansowania przedsiębiorstw został wdrożony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ramach tego programu przedsiębiorcy mogą uzyskać bezzwrotne wsparcie finansowe na wszelkie inwestycje poprawiające bezpieczeństwo i higienę w pracy. Z publikacji Czytelnik dowie się ˇ Jak właściwie ocenić ryzyko zawodowe ˇ Jakie profilaktyczne badania lekarskie należy przeprowadzić ˇ Jak często przeprowadzać szkolenia BHP ˇ Jak uzyskać bezzwrotne dofinansowanie na rozwój BHP Całość napisana w przystępny sposób i poparta praktycznymi przykładami i wzorami dokumentów.
NazwaSzkolenia BHP i badania profilaktyczne pracowników - obowiązki pracodawcy
AutorPraca zbiorowa
WydawcaInfor
Kod ISBN9788374408219
Kod EAN9788374408219
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisW co się ubrać, kiedy szafa pęka w szwach? Założyć spódniczkę w kropki czy dżinsowe szorty? Głowę ozdobić słomkowym kapeluszem czy czapką z daszkiem? Gracze ubierają swoje lalki w kreacje własnego pomysłu lub ścigają się, kto najszybciej odwzoruje prezentowany na kartach ubiór. Dzieci uwielbiają ubierać lalki, wymyślać dla nich stroje na różne okazje. W co się ubrać? to gra, dzięki której będą mogły stworzyć oryginalne i modne kreacje. Dwa proponowane warianty zabawy pozwolą im na rozwijanie własnej kreatywności i wesołe ściganie się z rówieśnikami.
NazwaW co się ubrać?
AutorGRANNA
WydawcaGranna
Kod ISBN5900221002638
Kod EAN5900221002638
Format273 / 189 / 53
Podatek VAT23%
Opisautomatycznyzintegrowana gumka do wymazywania4 kolory obudowy różowy, żółty, niebieski, czarnygrafit 0,5 mm
NazwaOłówki automatyczne M&G (mix) (MP8221i)
Kod EAN6927833123567
WydawcaTITANUM
Podatek VAT23%
NazwaMarker Dong-A permanentny czarny
WydawcaTADEO
Kod ISBN8801456141581
Kod EAN8801456141581
Podatek VAT23%

Sposoby płatności

 • Płatność przy odbiorze
 • Przelew bankowy
 • Karta kredytowa
 • Sprzedaż ratalna

Dostawa towaru

 • Wskaźnik dostępności towaru
 • Śledzenie stanu zamówienia
 • Poczta Polska
 • Przesyłka kurierska
 • Transport własny sklepu

Ostatnie opinie klientów sklepu

miroslaww rekomenduje InBook.pl opinia nr 125629 z 21.05.2012

Posiadał na stanie szukaną pozycję, więc zakup był przypadkowy i obarczony ostrożnością. Następne zakupy bardzo prawdopodobne. Polecam

zakupy: Dziesiąte miasto - Patrick Carman; maj 2012

plusy: szeroka oferta

minusy: brak

 
     

maria rekomenduje InBook.pl opinia nr 106045 z 10.03.2012

Rzetelna informacja o posiadanym towarze. To ważna, bo spotkałam się z sytuacją, kiedy proponuje się książkę, której nie ma na stanie. Korzystam już po raz kolejny z tego sklepu i nigdy nie zawiodłam się na nim. Szybka przesyłka - to również jego domena.

zakupy: książki; marzec 2012

plusy: rzetelność, terminowość dostawy

minusy: nie dostrzegłam

 
     

cosmowomen rekomenduje InBook.pl opinia nr 82223 z 09.08.2011

Najlepsza obsługa klienta idzie w parze z najniższą ceną za książki i z najlepszym zatowarowaniem na rynku. Nic dodać nic ująć tylko robić zakupy :-) Naprawdę polecam

zakupy: książki; sierpień 2011

plusy: cena książek

minusy: dość długo czekałam na odpowiedź z BOK-u

 
     
Zobacz wszystkie opinie klientów

Marker Dong-A permanentny czarny

Powiększ zdjęcie

Cena: 3,12 zł

wysyłka do 3 dni

Sprzedawca

InBook S.A.
ul. Osiedle Robotnicze 6
42-520 Dąbrowa Górnicza

Kontakt

Tel.: 32 268 64 04,
32 268 64 05

Faks: 32 268 64 05

Adres www

data aktualizacji oferty: 22.05.2018 | zgłoś błąd

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2021 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER