Ksiki naukowe
Sklep ksiazki-naukowe.pl

Kontakt

tel.
Katowice

Popularne produkty

Ksiki

Popularne marki

Wydawnictwo naukowe pwn, Pzwl, Zielona sowa, Cambridge university press, Edra urban & partner, Pascal, Wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, Wydawnictwo szkolne pwn

Rekomendcja klientw

Monitorowana jako obsugi

  • opinie pozytywne: 0
  • opinie neutralne: 0
  • opinie negatywne: 0
Podsumowanie

ksiazki-naukowe.pl > Oferowane produkty > Ksiki > Poradniki > Mamo, chcÃÂ kupÃÂ!


Illuminatio

 

Opis

Jamie GÃÂowacki àekspertka od àtreningu nocnikowego maluchów , prezentuje autorskà6-etapowàmetodàodpieluchowywania pociechy, która jest skuteczna nawet wtedy, gdy zawiodàwszystkie inne sposoby. Twoje dziecko wybiera siàniedÃÂugo do przedszkola, a Ty martwisz siào to, üe ciÃÂgle nie sygnalizuje, kiedy chce zrobiàsiku lub kupÃÂ? A moüe chowa siàza firankÃÂ, gdy czuje fizjologicznàpotrzebàiàza nic w ÃÂwiecie nie da siànamówiàna to, üeby zrobiàsiku lub kupàdo nocnika? Nie martw siÃÂ, nie jesteàsam, a Ty nie jesteàw beznadziejnej sytuacji. Pierwsza dobra wiadomoÃÂàjest taka, üe Twoje dziecko jest gotowe na nocnik wczeÃÂniej niü myÃÂlisz (20-30 miesiÃÂcy) i moüe nauczyàsiàkorzystania z niego szybciej niü myÃÂlisz! W wiÃÂkszoÃÂci przypadków, którymi zajmowaÃÂa siàJamie wystarczyÃÂo zaledwie kilka dni, üeby maluch zàochotàrobiàsiku i kupàtam, gdzie trzeba. Jamie ma jednak ÃÂwiadomoÃÂÃÂ, üe kaüde dziecko jest inne iàdostosowaÃÂa swojàmetodàrównieü do tych, które wymagajàdÃÂuüszego czasu i wiÃÂcej pracy. âÂÂMamo, chcàkupÃÂ!â odpowiada na podstawowe pytania, które zadajàsobie rodzice, którzy chcàprzyzwyczaiàdziecko do korzystania zànocnika: Czy moje dziecko jest gotowe na to, by przestaànosiàpieluchy? Jak mogàto sprawdziÃÂ? Dlaczego moje dziecko odmawia robienia kupy do nocnika? Jak uniknÃÂàstresu zwiÃÂzanego z nocnikiem? Dlaczego moje dziecko nagle przestaÃÂo korzystaàz nocnika i znowu sika w pieluchy? Dlaczego ono ciÃÂgle zasikuje ÃÂóüko mimo, üe korzysta juü z nocnika? Oto poradnik, który rozwiÃÂüe wszystkie te problemy bez przekupywania pociechy cukierkami i innych wÃÂtpliwych sztuczek. Wypróbuj instrukcje i wskazówki zaproponowane przez Jamie ià przejdú bez stresu i z uÃÂmiechem przez etap poüegnania z pieluchami.

Sposoby patnoci

  • Patno przy odbiorze
  • Przelew bankowy
  • Karta kredytowa

Dostawa towaru

  • Wskanik dostpnoci towaru
  • ledzenie stanu zamwienia
  • Poczta Polska
  • Przesyka kurierska
Zobacz wszystkie opinie klientw

Mamo, chcÃÂ kupÃÂ!

Powiksz zdjcie

Cena: 22,74 z

wysyka b/d

Sprzedawca

Katarzyna Walaszek ksiazki-naukowe.pl
Baantw 43/7
40-668 Katowice

Kontakt

Skype: ksiegarnia-medyczna

Adres www

data aktualizacji oferty: 19.05.2022 | zgo bd

Dla sprzedawcw

copyright © 2005-2022 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER