Czasopisma, ksiki, filmy dvd
Sklep ksiazkitanie.pl

Kontakt

tel. 665 659 086
Rzewnie

Popularne produkty

Książki, Kultura i rozrywka, Czasopisma, Zabawki, Muzyka, Filmy, Ksiki, Podręczniki, artykuły szkolne, Gry, Krzyżówki, Puzzle, Ksiki i Czasopisma, Erotyka

Popularne marki

Wydawca, , Wydawnictwo literackie, Znak, Zysk i s-ka, Media rodzina, Egmont komiksy, Prãâ³szyãâski media

Rekomendcja klientw

Monitorowana jako obsugi

  • opinie pozytywne: 0
  • opinie neutralne: 0
  • opinie negatywne: 0
Podsumowanie

ksiazkitanie.pl > Oferowane produkty > Ksiki > Literatura pikna, popularna i faktu > Poezja > Poezja polska > ZMYÃÂLENIE ALBO WIELKI SEN FICTION OR A LONG DREAM CZESÃÂAW


WYDAWCA

 

Opis

ZMYÃÂLENIE ALBO WIELKI SEN FICTION OR A LONG DREAMà à DwujÃÂzyczny wybór najlepszych wierszy CzesÃÂawa MiÃÂosza Autor wyÃÂaniajÃÂcy siàz tych utworów to nie posÃÂgowy klasyk i czcigodny noblista wpychany na cokóàwieszcza, a mÃÂody duchem, rozdzierany sprzecznoÃÂciami czÃÂowiek, któremu równie bliskie sàzmysÃÂowe namiÃÂtnoÃÂci i uroki ÃÂwiata, co metafizyczne pytania i religijne poszukiwanie prawdy â nie wolne od wÃÂtpliwoÃÂci i ryzykownych wyznaÃÂ. Wybór zawiera wiersze z caÃÂej twórczoÃÂci poety, od arcydzieàobecnych juü w tomie Trzy zimy (1936) po wydane juü poÃÂmiertnie Wiersze ostatnie. Nie brak tu tekstów najwaüniejszych, tworzÃÂcych poetycki kanon MiÃÂosza â jednego z najwiÃÂkszych poetów naszych czasów, który â uczestniczÃÂc w tÃÂumaczeniach swoich utworów na angielski â dumny byàz tego, üe uwaüany jest za wybitnego poetàamerykaÃÂskiego. KsiÃÂüka pokazaàma poetàna wskroàüywego, bliskiego wspóÃÂczesnej wraüliwoÃÂci i mogÃÂcego dostarczaàposzukujÃÂcym czytelnikom wiele inspiracji, mÃÂdroÃÂci i piÃÂkna. à Bilingual collection of CzesÃÂaw MiÃÂoszâÂÂs most essential poems The author emerging from these poems is not a statuesque classic and the venerable Nobel Prize winner pushed onto a pedestal as a prophet, but a man full of energy, torn apart by contradictions, in whom sensual passions and cravings for wordly charms coexist with metaphysical questions and religious search for truth â not free from doubt and risky confessions. The selection draws on the poetâÂÂs entire oeuvre, from early masterpieces edited in the first volume Three Winters (1936) to the Latest Poems, published posthumously. We will find here the most important texts belonging to the poetic canon of MiÃÂosz â one of the greatest poets of our time â who, by participating in the process of translation of his works into English, was proud of being considered an American poet. The book presents the poetry which is still alive, close to contemporary sensitivity and capable of giving a lot of inspiration, wisdom and beauty to the readers. à KSIÃÂûKA DOSTÃÂPNA ODà2020-05-20

Sposoby patnoci

  • Przelew bankowy
  • Karta kredytowa

Dostawa towaru

  • Wskanik dostpnoci towaru
  • ledzenie stanu zamwienia
  • Poczta Polska
Zobacz wszystkie opinie klientw

ZMYÃÂLENIE ALBO WIELKI SEN FICTION OR A LONG DREAM CZESÃÂAW

Powiksz zdjcie

Cena: 85,53 z

wysyka do 7 dni

Sprzedawca

Firma ksigarska
Nowe Drozdowo 5a
06-225 Rzewnie

Kontakt

Tel.: 665 659 086

Adres www

data aktualizacji oferty: 15.05.2022 | zgo bd

Dla sprzedawcw

copyright © 2005-2022 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER