Ksigarnia medyczna i weterynaryjna.
Sklep LiberMed.pl

Kontakt

tel. 575140330
Warszawa

Popularne produkty

Psychologia, Medycyna Rodzinna, Podręczniki medyczne, Poradniki dla pacjentów, Książki weterynaryjne, Rehabilitacja i Fizjoterapia, Studenci, Radiologia i ultrasonografia

Popularne marki

Pzwl, Edra urban & partner, Medipage, Medpharm polska, Wydawnictwo naukowe pwn, Wydawnictwo uniwersytetu jagielloãâskiego, Czelej, Medical education

Rekomendcja klientw

Monitorowana jako obsugi

  • opinie pozytywne: 0
  • opinie neutralne: 0
  • opinie negatywne: 0
Podsumowanie

LiberMed.pl > Oferowane produkty > Medycyna Rodzinna > ûylna choroba zakrzepowo-zatorowa - wydanie II


Medical Tribune

 

Opis

Jest wiele powodów, dla których warto nabyài przeczytaàksiÃÂükàâÂÂûylna choroba zakrzepowo-zatorowaâÂÂ. Przede wszystkim to interdyscyplinarna wiedza o powikÃÂaniach zatorowo-zakrzepowych, przydatna zwÃÂaszcza w dobie pandemii COVID-19. Twórcami publikacji sàwybitni redaktorzy naukowi i autorzy, wywodzÃÂcy siàz zespoÃÂu Kliniki Kardiologii i Chorób WewnÃÂtrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, bÃÂdÃÂcego jednym z najlepszych oÃÂrodków w Polsce specjalizujÃÂcych siàw diagnostyce i leczeniu üylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, jak równieü specjaliÃÂci z innych oÃÂrodków. Ogromnym atutem ksiÃÂüki jest jej wartoÃÂàmerytoryczna. Bardzo waüny jest w niej aspekt praktyczny: autorzy opisujÃÂà strategie diagnostyczne i terapeutyczne, profilaktykÃÂ, leczenie w ostrej fazie i opiekànad pacjentem po ostrej zatorowoÃÂci pÃÂucnej. Podejmujàtakie tematy, jak: patofizjologia ûChZZ, historia naturalna choroby, ocena ciÃÂükoÃÂci zatorowoÃÂci pÃÂucnej, rozpoznawanie ûChZZ, ocena rokowania w ostrej zatorowoÃÂci pÃÂucnej, leczenie w fazie ostrej, leczenie przewlekÃÂe i wtórna prewencja, przewlekÃÂa opieka nad pacjentem po ostrej zatorowoÃÂci pÃÂucnej, profilaktyka pierwotna ûChZZ, zakrzepowe zapalenie üyàpowierzchownych, zespóàpozakrzepowy, niezakrzepowa zatorowoÃÂàpÃÂucna, zagadnienia szczególne, czyli sytuacje najczÃÂÃÂciej wystÃÂpujÃÂce w praktyce lekarzy, i kierunki dalszych badaÃÂ. Publikacja zawiera wiele cennych informacji interesujÃÂcych dla lekarzy praktyków i studentów medycyny, a taküe dla osób, dla których choroba ta jest wyzwaniem naukowym. KsiÃÂüka: ûylna choroba zakrzepowo-zatorowa - wydanie II: - interdyscyplinarna wiedza o powikÃÂaniach zatorowo-zakrzepowych, przydatna zwÃÂaszcza w dobie pandemii COVID-19 - praktyczne podejÃÂcie do zagadnienia â strategie diagnostyczne i terapeutyczne w ostrej fazie choroby - zasady optymalnej opieki nad pacjentem po przebytej zatorowoÃÂci pÃÂucnej, w tym prewencja wtórna - przewodnik postÃÂpowania w sytuacjach najczÃÂÃÂciej wystÃÂpujÃÂcych w praktyce, tj. ûChZZ u pacjenta z nowotworem, przewlekÃÂàchorobànerek, otyÃÂego, w wieku podeszÃÂym czy u kobiety ciÃÂüarnej. Autor:àPiotr Pruszczyk, MichaàCiurzyÃÂski i Maciej Kostrubiec ObjÃÂtoÃÂÃÂ: 464 Oprawa: Twarda Rok wydania: 2021 Wydawca: Medical Tribune

Sposoby patnoci

  • Przelew bankowy
  • Karta kredytowa

Dostawa towaru

  • Wskanik dostpnoci towaru
  • ledzenie stanu zamwienia
  • Poczta Polska
  • Przesyka kurierska
Zobacz wszystkie opinie klientw

ûylna choroba zakrzepowo-zatorowa - wydanie II

Powiksz zdjcie

Cena: 89,00 z

wysyka 1 dzie

Sprzedawca

LiberMed s.c.
Demebgo 30/3
02-796 Warszawa

Kontakt

Infolinia: 575140330

Adres www

data aktualizacji oferty: 23.01.2022 | zgo bd

Dla sprzedawcw

copyright © 2005-2022 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER