Ksi±żki.
Sklep Literacka.pl

Kontakt

tel.
b/d

Popularne produkty

Nauka, Literatura dziecięca i mƂodzieĆŒowa, lektury, Zabawki, Beletrystyka, Podręczniki, Poradniki, albumy, atlasy, leksykony, Religia, ArtykuƂy szkolne, papiernicze, biurowe

Popularne marki

, Wydawnictwo naukowe pwn, Wydawnictwo olesiejuk, Egmont, Wolters kluwer polska, Helion, Cambridge university press, Olesiejuk, Zielona sowa, Muza, C.h. beck, Bellona

Rekomendcja klientów

Monitorowana jako¶æ obsługi

  • opinie pozytywne: 113
  • opinie neutralne: 1
  • opinie negatywne: 1
Podsumowanie

Literacka.pl > Oferowane produkty > Prawo

Problemy analizy finansowej w praktyce - 2855345866

Problemy analizy finansowej w praktyce, C.H. BECK

Podstawowym celem publikacji jest zaprezentowanie wpƂywu najwaĆŒniejszych zasad wynikających z prawa bilansowego (takich jak zasada...

187,75 zł

Kaukaz PóƂnocny religie polityka elity i bezpieczeƄstwo - 2857582774

Kaukaz PóƂnocny religie polityka elity i bezpieczeƄstwo, ASPRA-JR

[
] BliĆŒsza analiza dziejĂłw Kaukazu PóƂnocnego wskazuje, ĆŒe chrystianizacja i islamizacja, a takĆŒe rozpowszechnianie się innych...

49,11 zł

Asystent sędziego w sÄ dzie powszechnym - 2848133879

Asystent sędziego w sÄ dzie powszechnym, C.H. BECK

Seria Prawo Sądowe to zbiór poradników profesjonalnie, ale jednoczeƛnie w przystępny sposób, objaƛniających stosowanie prawa...

46,24 zł

Prezydencja Unii Europejskiej - 2856250459

Prezydencja Unii Europejskiej, POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

W jaki sposĂłb prezydencja zyskaƂa tak duĆŒÄ… rolę w prowadzeniu prac UE, inicjowaniu dalekosiÄ™ĆŒnych przedsięwzięć, rozwiązywaniu...

23,89 zł

Scheda po Czyngis Chanie. Demokracja po monglosku - 2856751527

Scheda po Czyngis Chanie. Demokracja po monglosku, TRIO

22,56 zł

Ustawa o rachunkowoƛci oraz ustawa o biegƂych rewidentach - 2846362331

Ustawa o rachunkowoƛci oraz ustawa o biegƂych rewidentach, C.H. BECK

Seria „Twoje Prawo” zawiera: hasƂa w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie...

12,40 zł

Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaƛnieniami i pƂytÄ CD - 2856753750

Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaƛnieniami i pƂytÄ CD, C.H. BECK

W niniejszym 3. wydaniu, zaktualizowano oraz uzupeƂniono wzory pism procesowych i komentarz. Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze...

168,89 zł

Kryminalistyka Zarys systemu - 2848976460

Kryminalistyka Zarys systemu, DIFIN

Koncepcja opracowania powstaƂa podczas zajęć z przedmiotów kryminalistyka, medycyna sądowa i postępowanie karne realizowanych na...

48,80 zł

Historia wedƂug Korwina - 2857580103

Historia wedƂug Korwina, 3S MEDIA

Korwin prezentuje swoje najsƂynniejsze tezy historyczne. Jeƛli nie interesują cię propagandowo-ideologiczne konstrukcje musisz tę...

27,87 zł

Konflikt izraelsko-palestyƄski - 2852764904

Konflikt izraelsko-palestyƄski, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU...

Konflikt pomiędzy Izraelczykami i ich potomkami z jednej, a PalestyƄczykami i ich spadkobiercami z drugiej strony trwa juĆŒ od ponad stu...

43,69 zł

Informator Prawniczy 2018 A5 - zielony - 2856756397

Informator Prawniczy 2018 A5 - zielony, WOLTERS KLUWER

Funkcjonalny informator dla prawnikaKalendarium: dzieƄ na stronieZawartoƛć informatora:praktyczne, funkcjonalne kalendarium,obszerny...

57,27 zł

Informator Prawniczy 2018 A5 - niebieski - 2856756398

Informator Prawniczy 2018 A5 - niebieski, WOLTERS KLUWER

Funkcjonalny informator dla prawnikaKalendarium: dzieƄ na stronieZawartoƛć informatora:praktyczne, funkcjonalne kalendarium,obszerny...

57,27 zł

Zasady i tryb ustalania ƛwiadczeƄ/roszczeƄ - 2857581295

Zasady i tryb ustalania ƛwiadczeƄ/roszczeƄ, C.H. BECK

Zasady i tryb ustalania ƛwiadczeƄ/roszczeƄ (odszkodowania i zadoƛćuczynienia) w przypadku zdarzeƄ medycznych. Komentarz do art....

159,45 zł

Kodeks rodzinny i opiekuƄczy 2017 - 2850443598

Kodeks rodzinny i opiekuƄczy 2017, LITERAT

Najnowszy kodeks – stan prawny na dzieƄ 21 marca 2017 roku. Wygodny kieszonkowy format, artykuƂy opatrzone nazwami z wyjaƛnieniem ich...

3,04 zł

Międzynarodowe oblicza terroryzmu - 2856024378

Międzynarodowe oblicza terroryzmu, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ƁÓDZKIEGO

Celem monografii jest ukazanie ogromnego potencjaƂu analitycznego zespoƂu ekspertów i badaczy skupionych w jednostkach dziaƂających w...

37,28 zł

Prawo finansowe w piguƂce - 2855358000

Prawo finansowe w piguƂce, C.H. BECK

Prawo w piguƂce: Przejrzyste wykresy, Pomocne tabele, WyrĂłĆŒnienia informacyjne Poręczny Format - 117mm x 170 mm

24,90 zł

Kodeks cywilny Tom II Komentarz do art. 450-1088 Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-108 - 2857581214

Kodeks cywilny Tom II Komentarz do art. 450-1088 Kodeks cywilny. Tom II...., C.H. BECK

DzieƂa z serii DuĆŒe Komentarze Becka naleĆŒÄ… do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najwaĆŒniejsze ustawy...

329,28 zł

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (z 2014 r.) - 2856754589

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (z 2014 r.), WYDAWNICTWO PRYZMAT

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zostaƂa uchwalona 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe, 16 lipca zostaƂa podpisana przez...

3,04 zł

Historia zobowiÄ zaƄ quasi-kontraktowych w Common Law - 2843550586

Historia zobowiÄ zaƄ quasi-kontraktowych w Common Law, KSIĘGARNIA AKADEMICKA

Autor przedstawia specyfikę dawnego prawa angielskiego, w ktĂłrym moĆŒliwoƛć dochodzenia roszczeƄ osadzona byƂa na systemie rytĂłw...

31,63 zł

Myƛl w obcęgach - 2843541819

Myƛl w obcęgach, UNIVERSITAS

KaĆŒde przeinaczenie prawdy zwiększa niebezpieczeƄstwa, ktĂłre nam groĆŒÄ… ze strony bolszewizmu. Ale wƂaƛnie dlatego, ĆŒe pisaƂem...

19,95 zł

Postępowanie karne - 2857578866

Postępowanie karne, WOLTERS KLUWER POLSKA

Publikacja stanowi uzupeƂnienie wykƂadu zawartego w dwóch podręcznikach akademickich pod redakcją naukową Zofii ƚwidy: Postępowanie...

32,47 zł

Wielowymiarowoƛć systemów politycznych - 2856252146

Wielowymiarowoƛć systemów politycznych, ELIPSA Dom Wydawniczy

Prezentowana ksiÄ…ĆŒka jest dzieƂem zbiorowym poƛwieconym wielowymiarowoƛci systemĂłw politycznych. Podstawowe znaczenie dla ich...

33,02 zł

Jurysdykcja uznawanie orzeczeƄ sÄ dowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych - 2854995233

Jurysdykcja uznawanie orzeczeƄ sÄ dowych oraz ich wykonywanie w sprawach..., C.H. BECK

Z dniem 10.1.2015 r. zaczęƂo obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i...

140,58 zł

Proces dowodzenia w sprawach przestępstw i wykroczeƄ skarbowych - 2852508548

Proces dowodzenia w sprawach przestępstw i wykroczeƄ skarbowych, DIFIN

Proces dowodzenia w sprawach przestępstw i wykroczeƄ skarbowych. Zarys systemu to opracowanie Ƃączące w sobie elementy monografii oraz...

53,45 zł

Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1-449 - 2854995712

Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1-449, C.H. BECK

DzieƂa z serii DuĆŒe Komentarze Becka naleĆŒÄ… do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najwaĆŒniejsze ustawy...

329,28 zł

Czerwona trucizna - 2847108537

Czerwona trucizna, Capital

„Czerwona trucizna“ to zbiór esejów historyczno-politycznych z ostatnich kilkunastu lat, traktujących o naszej sytuacji po 1989...

29,86 zł

W trosce o miasto - 2850290378

W trosce o miasto, Wydawnictwo Uniwersytetu KardynaƂa...

Przedmiotem opracowania jest wyƂącznie "cura urbis" w ujęciu czystoƛci, porządku na ulicach, przejezdnoƛci i dostępu do wody pitnej...

21,64 zł

3s media Adam marszaƁek Aspra-jr Atut C.h. beck Capital Cedewu Currenda Czerwone i czarne Dialog Difin Editions spotkania Elipsa dom wydawniczy Infor grupa Instytut zachodni Ksiä„Ć»ka i prasa Ksiä˜garnia akademicka Lexisnexis Literat Macmillan Norma Nortom Oficyna prawa polskiego Oƚrodek doradztwa i doskonalenia kadr Oƚrodek myƚli politycznej Polski instytut spraw miä˜dzynarodowych Poltext Ramses Scholar Selfpublica Silva rerum Ston2 Universitas Von borowiecky Wiedza i praktyka Wolters kluwer Wolters kluwer polska Wszechnica podatkowa Wydawnictwa uniwersytetu warszawskiego Wydawnictwo krytyki politycznej Wydawnictwo naukowe pwn Wydawnictwo naukowe uniwersytetu im. adama mickiewicza Wydawnictwo naukowe uniwersytetu mikoƁaja kopernika Wydawnictwo uniwersytetu gdaƃskiego Wydawnictwo uniwersytetu jagielloƃskiego Wydawnictwo uniwersytetu kardynaƂa stefana wyszyƄskiego Wydawnictwo uniwersytetu marii curie-skƁodowskiej Wydawnictwo uniwersytetu wrocƁawskiego Wydawnictwo uniwersytetu ƁÓdzkiego Zysk i s-ka

zobacz wiêcej marek

data aktualizacji oferty: 27.01.2019 | zgło¶ bł±d

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2021 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER