Akcesoria i sprzt audio-video oraz RTV.
Sklep Planeta Dwieku

Kontakt

tel. 22 428 22 80
Warszawa

Popularne produkty

Kategorie

Popularne marki

Pro-ject, Monitor audio, Paradigm, Definitive technology, Wireworld, Dali, Polk audio, Pioneer, Chord, Taga harmony, Audiovector, Q acoustics, Cambridge audio

Rekomendcja klientw

Monitorowana jako obsugi

  • opinie pozytywne: 2
  • opinie neutralne: 0
  • opinie negatywne: 0
Podsumowanie

Planeta Dwieku > Oferowane produkty > Kategorie > Gramofony > Gramofony > Rega > Rega Planar 6 - Raty 0% * Dostawa 0zà* Dzwoà22 428 22 80 â negocjuj cenÃÂ! Salon W-wa-ul. TarczyÃÂska 22


Rega

 

Opis

Planar 6 ma jeden cel - odtwarzanie twoich winyli najwierniej jak to moüliwe. Kaüdy element gramofonu zostaàzaprojektowany tak, aby moüliwe byÃÂo wydobycie jak najwiÃÂcej szczegóÃÂów z rowków pÃÂyty winylowej. Aby zapewniànajwyüszy poziom wydajnoÃÂci, zastosowano zaawansowane materiaÃÂy oraz zaawansowane rozwiÃÂzania inüynierskie w caÃÂym projekcie. Zasilacz Neo oferuje elektronicznàzmianàprÃÂdkoÃÂci obrotowej, zaawansowanàkontrolàwibracji oraz moüliwoÃÂàprecyzyjnej regulacji szybkoÃÂci obrotowej przez uüytkownika, co byÃÂo do tej pory moüliwe tylko w topowym gramofonie RP10. Planar 6 zostaàzbudowany w oparciu o rozwiÃÂzania, które przesÃÂdziÃÂy o ogromnym sukcesie gramofonów RP8 i RP10. Jest to pierwszy nowy gramofon Regi wykorzystujÃÂcy do budowy plinty, poliuretan Tancast 8 - superlekki materiaàopracowany na potrzeby przemysÃÂy lotniczego. Materiaàten jest umieszczony pomiÃÂdzy pÃÂytami HPL (ang. high pressure laminate). HPL jest jest wyjÃÂtkowo cienki, ale jednoczeÃÂnie wyjÃÂtkowo sztywny, w przepiÃÂknym matowym kolorze Polaris z krawÃÂdziami wykoÃÂczonymi polimerowym obrzeüem na wysoki poÃÂysk. Nowy zewnÃÂtrzny zasilacz Neo PSU z kondycjonerem energii Kompaktowy, zewnÃÂtrzny zasilacz Neo PSU wykorzystuje generator DSP (ang. digital signal processing) wykorzystywany w zasilaczu do gramofonu RP10 sterowany rezonatorem kwarcowym o wysokiej stabilnoÃÂci. Generator DSP dzieli dokÃÂadny sygnaàuzyskiwany z rezonatora kwarcowego do precyzyjnej czÃÂstotliwoÃÂci wymaganej do obracania talerza gramofonowego z wybranàprÃÂdkoÃÂciÃÂ. Generator DSP generuje równieü niemal idealny ksztaÃÂt sinusoidalny do napÃÂdzania silnika. Wraz z wydajnym wzmacniaczem zasilanym zasilaczem stabilizowanym prÃÂdu staÃÂego, generuje 24V, symetryczny sygnaàprÃÂdu przemiennego o znieksztaÃÂceniach poniüej 0,15%, niezaleüny od zmian napiÃÂcia i warunków panujÃÂcych w sieci energetycznej. Sygnaàtaki zasila nastÃÂpnie obwód antywibracyjny wbudowany w postaci obwodu drukowanego w silniku napÃÂdowym. Dodatkowym udogodnieniem jest moüliwoÃÂàzmiany prÃÂdkoÃÂci obrotowej talerza bezpoÃÂrednio poprzez przycisk na zewnÃÂtrznym zasilaczu. Mocowanie talerza Aluminiowy uchwyt wieÃÂczÃÂcy piastàÃÂoüyskowania talerza napÃÂdowego zostaàobrobiony z jednego kawaÃÂka aluminium z zachowaniem wÃÂskiej tolerancji uüywa systemu szeÃÂciu punktów mocowania, co gwarantuje, üe talerz oraz pÃÂyta bÃÂdàpoÃÂoüone wzglÃÂdem igÃÂy wkÃÂadki gramofonowej tak pÃÂasko jak to tylko moüliwe. Technologia podwójnej klamry âÂÂMasa pochÃÂania energiàâ utrata energii, to utrata muzykiâÂÂ. Rega jest pionierem w zastosowaniu lekkich, sztywnych plint. Zastosowanie lekkich rdzeni pokrytych sztywnàüywicàfenolowàstaÃÂo siàfundamentem do osiÃÂgania wysokiej jakoÃÂci odtwarzania w kultowej serii Planar. Gramofon Rega P6 przenosi tàfilozofiàna jeszcze wyüszy poziom. Zastosowanie podwójnej klamry usztywniajÃÂcej, ÃÂÃÂczÃÂcej ramiàgramofonowe z piastàÃÂoüyskowania talerza napÃÂdowego, gdzie sztywnoÃÂàjest szczególnie waüna, tworzy belkàobciÃÂüeniowÃÂ, która zapobiega absorbowaniu energii oraz rezonansom wnoszÃÂcym nienaturalne znieksztaÃÂcenia dúwiÃÂku. WiÃÂksza masa moüe przenosiàwiÃÂcej niepoüÃÂdanej energii w równym stopniu, jak drgania silnika lub ÃÂoüyskowania piasty. Wykorzystanie klamer pozwoliÃÂo na zmniejszenie masy plinty w tych kluczowym miejscach, które odpowiedzialne sàza przenoszenie niepoüÃÂdanej energii. Innowacyjny talerz gramofonowy P6 zostaàwyposaüony w innowacyjny, dwuczÃÂÃÂciowy talerz szklany o gruboÃÂci 16mm. Wytwarzany jest on z uüyciem zÃÂoüonego i pracochÃÂonnego procesu ÃÂÃÂczenia i utwardzania promieniowaniem UV wewnÃÂtrznego talerza z talerzem gÃÂównym. Talerz wewnÃÂtrzny powoduje zwiÃÂkszenie masy na obwodzie talerza gÃÂównego, co zwiÃÂksza jego naturalny moment zamachowy, wpÃÂywajÃÂc pozytywnie na stabilizacjàobrotów talerza, dokÃÂadnoÃÂài spójnoÃÂÃÂ. Nowy 24V silnik niskowibracyjny Nowy 24V silnik synchroniczny o niskich wibracjach wyposaüony zostaàw rÃÂcznie dostrajany w kaüdej jednostce, obwód antywibracyjny zapewniajÃÂcy maksymalnàkontrolànad wibracjami. Paskowe koÃÂa napÃÂdowe â silnika i ÃÂoüyskowania gÃÂównego, wykonane zostaÃÂy z wykorzystaniem obrabiarek CNC.

Sposoby patnoci

  • Patno przy odbiorze
  • Przelew bankowy
  • Karta kredytowa
  • Sprzeda ratalna

Dostawa towaru

  • ledzenie stanu zamwienia
  • Poczta Polska
  • Przesyka kurierska [UPS]

Ostatnie opinie klientw sklepu

Kokomo rekomenduje Planeta Dwieku opinia nr 104277 z 05.03.2012

Sklep zosta mi polecony przez znajomego i z pen odpowiedzialnoci mog rekomendowa go dalej. wietna, fachowa obsuga i bardzo szybki czas realizacji. Polecam.

zakupy: NAD C356Bee; marzec 2012

plusy: Rewelacyjna obsuga, moliwo negocjacji cen

minusy: Za pierwszym razem ciko trafi :)

 
     

TOMMY rekomenduje Planeta Dwieku opinia nr 101533 z 23.02.2012

BARDZO PRZEJRZYSTA I BOGATA OFERTA NA STRONIE ,DOBRE CENY ,CHCIAEM ODEBRA OSOBICIE

zakupy: DALI ZENSOR 1; grudzie 2011

plusy: DOBRE CENY , OBSUGA

minusy: WSZYSTKO BYO OK

 
     
Zobacz wszystkie opinie klientw

Rega Planar 6 - Raty 0% * Dostawa 0zÃÂ * DzwoÃÂ 22 428 22 80...

Powiksz zdjcie

Cena: 6666,00 z

wysyka b/d

Sprzedawca

Open Mind Media
Tarczyska 22
02-023 Warszawa

Kontakt

Infolinia: 22 428 22 80

Tel.: 664 388 010,
664 388 015

Gadu-Gadu: 11413597

Adres www

data aktualizacji oferty: 16.09.2021 | zgo bd

Dla sprzedawcw

copyright © 2005-2021 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER